Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/ / Oversendelse av melding. 2015/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A nnhold: Matrikkelføring utført Jordskiftesak Ørdal 2015/ /2015 Sacco Jensen, Gry nnhold: Oversendelse av melding. Søknad om deling/rekvisisjon - 50/9/ / /2015 Statens Kartverk nnhold: Oversendelse av melding. Søknad om innløsning av festegrunn 40/13/37 og 40/13/ / /2015 Statens Kartverk nnhold: Søknad på stilling som vaktsykepleier natt Faste sykepleierstillinger i hjemmesykepleien 59,15 % natt og 50% dag kveld. 2015/ /2015 Side: 1 av 20

2 nnhold: Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring av endringer i pasientskadeloven 2015/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Søknad hjelpepleier fra olen søker jobb Helsefagarbeider 50 % stilling langtidssykefravær Dypedalåsen sykehjem avd. Akerøy 2015/ /2015 nnhold: Søknad på stillinger som helsefagarbeider. Helsefagarbeider 50 % stilling langtidssykefravær Dypedalåsen sykehjem avd. Akerøy 2015/ /2015 nnhold: Søknad på stillinger som helsefagarbeider. 30 % fast stilling helsefagarbeider arbeid hver 3. helg 2015/ /2015 Side: 2 av 20

3 nnhold: Søknad på stillinger som helsefagarbeider. 22 % stilling helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg Dypedalåsen sykehjem avd. Akerøy 2015/ /2015 nnhold: Søknad på stillinger som helsefagarbeider. 22 % stilling helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg Dypedalåsen sykehjem avd. Akerøy 2015/ /2015 nnhold: Søknad på stillinger som helsefagarbeider. 21 % fast stilling helsefagarbeider Dypedalåsen sykehjem team 3 med arbeid hver 3. helg 2015/ /2015 nnhold: Søknad på stillinger som helsefagarbeider. 17,49 % stilling helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg Dypedalåsen sykehjem avd. Lauer 2015/ /2015 Side: 3 av 20

4 nnhold: Søknad på stillinger som helsefagarbeider. 13,15 % stilling fast helsefagarbeider Dypedalåsen sykehjem avd. Tisler 2015/ /2015 nnhold: Den kulturelle skolesekken - direkte tildeling av midler Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for / /2015 Kunnskapsdepartementet nnhold: Eiendomsopplysninger 23/53 Eiendomsopplysninger / /2015 Hvaler Resort AS nnhold: Søknad ett trinn VA fritidsbolig 35/40 Etablering vann og avløp fritidsbolig 35/ / /2015 Vidars Tegneservice Side: 4 av 20

5 nnhold: nnsynsbegjæring personalsak nnsynsbegjæringer / /2015 Fredriksstad Blad nnhold: Avklaring vedrørende bygging av gjerde - 36/143 Bygging av gjerde - gnr/bnr 36/143, Asmaløy 2015/ /2015 Schulstad Bjørn Tore nnhold: Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Morten Ruud nnhold: Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 4/286 Begjæring om seksjonering 4/ / / Kjølholtveien 16 DA Side: 5 av 20

6 nnhold: Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 14/ / /2015 Borgås & artnere AS nnhold: Melding om tilflytning til eiendommen Kolvik Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr / /2015 Berit Kolvik Sommernes nnhold: ttalelse til foreslått endring av reguleringsplan for Del av Bølingshavna Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna 2014/ /2015 Fylkesmannen i Østfold Side: 6 av 20

7 nnhold: Tilskudd til kommunalt barnevern Satsing på kommunalt barnevern 2011/ /2015 Fylkesmannen i Østfold nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 40/ / /2015 Line ettersen nnhold: Vedrørende leilighetene på Skogstunet tleieboliger Adm Lammenes - Skogstunet 2014/ /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 nnhold: Oppsigelse av leilighet tleieboliger Adm Lammenes - Skogstunet 2014/ / Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Side: 7 av 20

8 nnhold: Kjøpekontrakt - signert Kommunal bolig - Tømmerholtet 11 B 2015/ / Jorun Synnøve Karlsen nnhold: Kopi - sykepleierbemanning i kommuner Østfold Sykepleierbemanning i kommuner Østfold 2015/ /2015 Fylkesmannen i Østfold nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/ / /2015 Møller & artners AS nnhold: Søknad om redusert foreldrebetaling Foreldrebetalinger i barnehager / / KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Side: 8 av 20

9 nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 25/ / /2015 Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd Fredrikstad nnhold: Søknad om deling - innløsning av festetomt Søknad om deling - nnløsning av festetomt - 42/ / /2015 Geir Kristoffersen nnhold: Stillingsannonse Rådgiver byggesak - 100% fast stilling 2015/ /2015 Fredrikstad Blad m/flere nnhold: Søknad ett trinn 3/166 Endring fasade - utvidelse terrasse fritidsbolig 3/ / /2015 var Nilssen Side: 9 av 20

10 nnhold: Kommentar til nabovarsel Klage på søknad om tiltak gnr 4 bnr / /2015 Nils Joneid nnhold: Endre matrikkelføring til bolig. Endre matrikkelføring til bolig - 51/7 2015/ /2015 Hanne-Sofie Myrlie nnhold: urring parkeringsgebyr arkeringsgebyr / /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 nnhold: Søknad på stilling som sykepleier 75 % fast stilling sykepleier Dypedalåsen sykehjem avd. Lauer 2015/ /2015 Side: 10 av 20

11 nnhold: Søknad på stilling som sykepleier 75 % stilling svangerskapsvikariat ledig fra dags dato til august 2016 Dypedalåsen sykehjem avd. Lauer 2015/ /2015 nnhold: Søknad på stilling som sykepleier 100 % stilling svangerskapsvikariat sykepleier Dypedalåsen sykehjem avd. Lauer 2015/ /2015 nnhold: Godkjenning Mattilsynet Torgplasser / /2015 Else Thorenfeldt nnhold: Svar på merknad byggesøknad gnr.4 bnr.188 Klage på søknad om tiltak gnr 4 bnr / /2015 Anne Kristin Thorsdal Side: 11 av 20

12 nnhold: Avtale om årlig skjøtsel av to lokaliteter med Hvalertufter på Kirkeøy - Signert Middelalderprosjektet - Kulturminner 2014/ / Østfold Fylkeskommune nnhold: Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Rune Hyldmo AS nnhold: Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Rune Hyldmo AS nnhold: Godkjent dispensasjon for kjøring på Nordre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon 1 år fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl Søndre og Nordre Sandøy / /2015 Roger A Firing Transport Side: 12 av 20

13 nnhold: Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 nnhold: Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Sven Wirsching nnhold: Samsvarserklæring 53/71 Søknad om tilatelse til tiltak - gnr 53 bnr / /2015 Karsten Mikalsen AS nnhold: Vannmålerskjema Gnr.44 Bnr.46 Varsel om manglende registreringsskjema for vannmåler 2015/ /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS Side: 13 av 20

14 nnhold: Vannmålerskjema Gnr.44 Bnr.60 Søknad etablere privat VA spredenett gnr 44 bnr / /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS nnhold: Vannmålerskjema Gnr.48Bnr.33 Forhold rundt vann og avløp for eiendom 48/33 - "Rekefabrikken" 2015/ /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS nnhold: Vannmålerskjema Gnr.47 Bnr.3 Fnr.95 Søknad om legging av privat stikkledning for offentlig vann/avløp på Øvre tgård - gnr 47 bnr 3 fnr / /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS nnhold: Vannmålerskjema Gnr.31 Bnr114. Oppføring av ny hytte gnr 31 bnr / /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS Side: 14 av 20

15 nnhold: Bosetting i deres kommune Bosetting av flyktninger / /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 nnhold: Saksbehandler og status på sak Søknad endring av hytte 28/ / /2015 Griff Arkitektur AS nnhold: Nabovarsel 4/188 Klage på søknad om tiltak gnr 4 bnr / /2015 Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS nnhold: Søknad helsefagarbeider Helsefagarbeider 50 % stilling langtidssykefravær Dypedalåsen sykehjem avd. Akerøy 2015/ /2015 Side: 15 av 20

16 nnhold: Søknad helsefagarbeider 30 % fast stilling helsefagarbeider arbeid hver 3. helg 2015/ /2015 nnhold: Søknad helsefagarbeider 22 % stilling helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg Dypedalåsen sykehjem avd. Akerøy 2015/ /2015 nnhold: Søknad helsefagarbeider 17,49 % stilling helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg Dypedalåsen sykehjem avd. Lauer 2015/ /2015 nnhold: Søknad helsefagarbeider 13,15 % stilling fast helsefagarbeider Dypedalåsen sykehjem avd. Tisler 2015/ /2015 Side: 16 av 20

17 nnhold: Søknad helsefagarbeider 21 % fast stilling helsefagarbeider Dypedalåsen sykehjem team 3 med arbeid hver 3. helg 2015/ /2015 nnhold: nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer / /2015 Fredriksstad Blad nnhold: Søknad rammetillatelse bolig 4/188 Oppføring av bolig 4/ / /2015 Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS nnhold: Foreløpig svar - søknad om midlertidig brukstillatelse - 49/414 Søknad om oppføring av enebolig - 49/ / /2015 Byggmester Arild Andersen AS Side: 17 av 20

18 nnhold: Kulturformål - søknad om tilskudd Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid / /2015 Hvaler Musikkforening nnhold: Klage eiendomsskatt 53/10/57 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 10 fnr 57 - Kjempeholmen / /2015 Terje Emblem nnhold: Oversiktsplan nordre kystområder Strømstad Oversiktsplan nordre kystområder Strømstad 2015/ /2015 Strømstad kommune nnhold: urring parkeringsgebyr arkeringsgebyr / /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Side: 18 av 20

19 nnhold: urring parkeringsgebyr Bilnr: arkeringsgebyr / /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 nnhold: Befaring Bukta - lovlig fylling 2012/ /2015 Camilla Eie Rolstad nnhold: Ønske om tilbakemelding Oppføring av fritidsbolig 28/ / /2015 Helge Hartz nnhold: Solcelletilskudd tbetaling av tilskudd privat solcelleanlegg 2015/ /2015 Jan Torp haro Side: 19 av 20

20 nnhold: Forespørsel byggesak Gnr 40 Bnr 162 Søknad om ett trinn forlengelse av bølgedemper Rød Båthavn - 40/ / /2015 SF ontona Norge AS nnhold: nnspill til arealdelen i Hvaler kommunes rullerende kommuneplan nnspill til rullering av kommuneplan for Hvaler 2011/ /2015 Rollegården/Szutte bruk Side: 20 av 20