Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage / / ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Bygg- og dispensasjonssøknad for etablering av nytt bryggeanlegg på hytteeiendom - gnr 23 bnr 11 fnr / / BS/Trine Lise Johnsen 23/11/68 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Mottaker Østfold fylkeskommune Gunn Karin Karlsen Søknad om leie av torgplass Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Avsender Dag Ramslie Side: 1 av 24

2 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet- gnr 6 bnr 1 fnr / /2014 NF/Laila Kjølbo Rød 6/1/42 Avsender Borg Eiendomsmegling AS Omsetning alkoholholdige drikker - Coop Prix Hvaler Alkoholomsetning / /2014 NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Coop Øst SA ttalelse Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr 43 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 43/119/38 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 2 av 24

3 -, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse Søknad om å legge stikkledning VA - gnr 42 bnr 12 fnr / /2014 BS/Anette Hansen 42/12/134 Avsender Fylkesmannen i Østfold ttalelse til søknad om dispensasjon for VA-ledninger samt tilbygg og utvidelse terrasse gnr. 5 bnr. 48 i Hvaler kommune Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 5 bnr / /2014 Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 5/48 Avsender Østfold fylkeskommune Pedagogisk rapport - signert Elevmappe - Asmaløy barnehage / / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender Side: 3 av 24

4 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Trekking av klage på eiendomsskatt - gnr 48 bnr 217 Klage - eiendomsskatt - gnr 48 bnr 217 fnr 0 snr 2 - Stolsberget / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 48/217/0/2 Avsender Bernt Stellander Aksept av ny takst, eiendomsskatt gnr 30, bnr 20, fnr 26 Klage - eiendomsskatt - gnr 30 bnr 20 fnr / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/20/26 Avsender Rune og lf Bråthen Trekking av klage eiendomsskatt, gnr 35 bnr 271 Eiendomsskatt - klage - gnr 35 - bnr / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 35/271 Avsender Kjell-Arne Fredheim Side: 4 av 24

5 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Legeerklæring Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender Melding om yrkesskade eller yrkessykdom Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender Melding om yrkesskade eller yrkessykdom Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender Side: 5 av 24

6 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak - ny behandling av søknad om parkeringskort for forflytningshemmede Søknad om parkeringtillatelse for forflytningshemmede / /2014 Saksbehandler OT/Britt Norum (enhet/navn): Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 43 bnr / /2014 NF/Laila Kjølbo Rød 43/188 Avsender Advokatfirmaet Planke DA Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 4 bnr / /2014 NF/Laila Kjølbo Rød 4/243 Avsender Advokat Jon A.Larsen Side: 6 av 24

7 -, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 48 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 48/20 Avsender Fylkesmannen i Østfold ttalelse Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 40 bnr 13 fnr 57 og gnr 40 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 40/13/57 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om helårs parkeringsplass tgårdskilen Parkering tgårdskilen/garnberget / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q52 Avsender Morten Skovdahl Side: 7 av 24

8 -, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse Søknad privat stikkledning vann og avløp - gnr 48 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 48/187 Avsender Fylkesmannen i Østfold Opprettholder klage - mottatt pr post Klage - eiendomsskatt - gnr 30 bnr 1 fnr 15 - Gjøkvikveien / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/1/15 Avsender Marianne Ranger og Harald Graf-Andersen Avslutning av oppdrag Elevmappe - Floren skole / /2014 FLOS/Bjørn Tore Schulstad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender Side: 8 av 24

9 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nvitasjon til oppsummeringsmøte etter utredning Elevmappe - Hauge barnehage 2013/ /2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender nvitasjon til oppsummeringsmøte etter utredning Elevmappe - Hauge barnehage / /2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender Søknad innvilget Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Gro Hultman Side: 9 av 24

10 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad innvilget Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Gro Hultman Avslutning av tilsyn med barnehagemyndighet i Hvaler kommune Kommunalt tilsyn barnehager og / /2014 RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad A10 Avsender Fylkesmannen i Østfold Varsel om oppstart av planarbeid Varsel om oppstart av planarbeid 2014/ /2014 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Statens vegvesen Region Øst Side: 10 av 24

11 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Fylkeskonservatorens uttalelse - VA-anlegg - gnr. 43 bnr. 119 fnr. 69 og gnr. 43 bnr. 188 og Sand på Spjærøy Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr 43 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 43/119/38 Avsender Østfold fylkeskommune Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vigdis Halvorsen 2011/ / KTE/Jan Richard Aspheim Avsender Vigdis Halvorsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Kari Halvorsen 2013/ / KTE/Jan Richard Aspheim Avsender Kari Halvorsen Side: 11 av 24

12 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Skjema for registrering av elevopplysninger Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender Påmelding til SFO - ettermiddagsplass Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender Kroksand badestrand, søknad om igangsettelse av tiltak - oppføring av nytt toalettbygg. Kroksand badestrand, gnr 5 bnr 31, Skjærhalden 2013/ / BS/Trine Lise Johnsen 5/31 Avsender Landskapsarkitektene Berg & Dyring A.S Side: 12 av 24

13 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Revisors beretning for 2013 Årsregnskap / /2014 RÅDMANN/Kurt Skarning 210 Avsender Østfold kommunerevisjon Klage på underinstansens vedtak, eiendomsskatt - gnr 35 bnr 323 Eiendomsskatt - klage - gnr 35 bnr 323 fnr 0 - Varden / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 35/323/0 Avsender Kirsti J. Mathissen Avtale Kroksand tilrettelegging badestrand 2013/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen D37 Avsender nger Miriam og Arne Kristian Henriksen Side: 13 av 24

14 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oppføring av 6 mannsbolig Etablering av 6-mannsbolig gnr 4 bnr Stenheim boliger 2013/ /2014 BS/rina Bjørnevald 4/230 Avsender Sameiet Stenane Trekking av klage Eiendomsskatt - klage - gnr 30 bnr Sanderødveien / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/151 Avsender Gunnar Clifford Opplysninger - nabovarsel Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 3 bnr 1 fnr / /2014 BS/Trine Lise Johnsen 3/1/122 Avsender Henry Linnes Side: 14 av 24

15 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon Barnebolig i Hvaler kommune 2014/ /2014 TB/Beate Pedersen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 F40 Avsender Trekker klage Klage - eiendomsskatt - gnr 10 bnr 6 fnr 23 Kilebryggaveien / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 10/6/23 Avsender Maja Arnestad Vedr.faktura Eiendomsavgifter - gnr 50 bnr 9 fnr / / VARV/Roy Hansen 50/9/82 Avsender Leif Bråten Side: 15 av 24

16 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Trekker klage Eiendomsskatt - klage - gnr 47 - bnr 8 - fnr 47 - Barmveien / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 47/8/47 Avsender Grethe Erøy/Oddvar Erøy Trekker klage Eiendomsskatt - klage - gnr 30 bnr 142 og Storhavna Søndre Sandøy 2013/ / RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/142 Avsender Tore Haugsten Hansen Trekker klage Eiendomsskatt - klage - gnr 10 bnr 6 fnr 22 - Romsundveien / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 10/6/22 Avsender var Hilmarsen Side: 16 av 24

17 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Anne Eggen-Johansen Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Arne Johansen Søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 49 bnr / / BS/Per Otto Rød 49/359 Avsender Tormod Bård Johansen Side: 17 av 24

18 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Carl Geirr Jakobsen Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Ståle Sandstad Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Jørn Karstensen Side: 18 av 24

19 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent dispensasjon for kjøring på Herføl Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Arild Skagen Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Øystein Martinsen Foreleggelse - sak om tilkoplingsgebyr Tilknytningsavgift - gnr 4 bnr Frontline Drift AS 2013/ / VARV/Per Kåre Rubach 4/253 Avsender Sivilombudsmannen Side: 19 av 24

20 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Nabovarsel - etablering av basestasjon for mobiltelefoni Nabovarsel til Hvaler kommune som eier av gnr 3 bnr tiltak på gnr 3 bnr / /2014 EF/Tore Trondsen 3/1 Avsender Telenor Norge AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 3 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 3/135 Avsender Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Fredrikstad nnkalling til møte Elevmappe - Hauge barnehage / / HAB/Mona J Abrahamsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender Side: 20 av 24

21 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Flyttemelding Elevmappe - Åttekanten skole / /2014 FLOS/Bjørn Tore Schulstad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender Søknad om tilbygg på fritidseiendom - GNR.39, BNR.29 Søknad om tilbygg på fritidseiendom - gnr 39 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 39/29 Avsender Funktion & Form AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet. Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr / /2014 NF/Laila Kjølbo Rød 19/70 Avsender Lars Lind Side: 21 av 24

22 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnvendinger - VA-anlegg - gnr 43 bnr 119 fnr 69 og gnr 43 bnr 188 og 129, Sand, Spjærøy Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr 43 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 43/119/38 Avsender Statens vegvesen Søknad om sanitærabonnement Søknad om sanitærabonnement - gnr 23 bnr / /2014 VARV/mar Askhabov 23/94 Avsender Mona Johansen Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Karin Jonstrøm Side: 22 av 24

23 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om barnehageplass Elevmappe - Hauge barnehage / /2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender nvitasjon til møte Elevmappe - Åttekanten skole / /2014 ÅTTS/Rita Wiborg Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Avsender Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon 1 år fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl Søndre og Nordre Sandøy / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Jan Hauger Side: 23 av 24

24 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Komplett søknad om oppføring av Signalmast på Skjelsbuveten - "Den optiske telegraf" Oppføring av modell - Den optiske telegraf - Skjelsbuveten friluftsområde - gnr 53 bnr / /2014 BS/rina Bjørnevald 53/16 Avsender Bjar Arkitekter ttalelse - varsel om ny oppstart av detaljreguleringsplan - Bankerød gård - Vesterøy, Hvaler. Bankerød boligområde - Detaljplan 2011/ /2014 PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 24 av 24

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer