DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Brev fra lagmannsretten - motpartens saksomkostninger Tvist om garantiansvar mot Handelsbanken Kluge advokatfirma DA Offl 18 Rådmannsgruppen dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Kommentar til Fylkesmannens vedtak - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av eksisterende bolig Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av eksisterende bolig Grethe Weydal og Morten Hansen dato: Bygg/ Oppmåling, Tatt til orientering tgående internt produsert, 13/ Anmodning om uttalelse til mottatt kommentarer fra naboer til Fylkesmannens vedtak - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av eksisterende bolig Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av eksisterende bolig Høyer Finseth AS dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Tiltak på 59/659 Dyreskaret 2 - Nabovarsel til Frogn Kommune - Samlemappe Nabovarsel til Frogn Kommune - Samlemappe Komplett Rørservice AS Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av midlertidig brukstillatelse - Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Follo Prosjekt dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Kopi av klage - Gnr 63 Bnr 17 Solstua Holmen - Riving av frittstående bod, riving av tilbygg til båthus og oppføring av nytt uthus Gnr 63 Bnr 17 Solstua Holmen - Riving av frittstående bod, riving av tilbygg til båthus og oppføring av nytt uthus Fylkesmannen i Oslo og Akershus dato: Bygg/ Oppmåling, Tatt til orientering

2 I, tgående internt produsert, 13/ Innsyn i saksdokumenter Anmeldelse av trusler mot kommunen - Politiet Rådmannsgruppen dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Klage på manglende oppmelding til PPT og oppfølging fra skolen Elevmappe Sogsti skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Gulliksbakken 13 Gnr 72 Bnr 8,45 og 65 Gulliksbakken 13 - reguleringsplan Line Stokholm Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak Inngående eksternt produsert, 13/ Dokument referert fra 13/01963: Klage på vedtak - Gnr 69 Bnr 128 llerudveien 10 - enebolig Gnr 69 Bnr 128 llerudveien 10 - enebolig Erik Sture Villand dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Administrasjonen trenerer vedtak fra tvalg for miljø, plan og byggesaker i sak 9/14 - Gnr 69 Bnr 128 llerudveien 10 - enebolig Gnr 69 Bnr 128 llerudveien 10 - enebolig Erik Villand dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Høringsinnspill Akershus fylkeskommune - Offentlig ettersyn av planforslag Fv.82 Holtbråten -Tusse reguleringsplan Akershus Fylkeskommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak

3 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om SFO plass Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om SFO plass Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Møteinnkalling til kontrollutvalget for omsetning av alkohol 14. mai kl tilleggsdokument - brev fra Ledsten av Perlen, Drøbak butikk og restaurantdrift AS Odd Falch Brit Østby Fredriksen (SV) Ståles Jensen Politiske tjenester /Asle Moe Politiske tjenester dato: Bevilling Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftelse for ikke mottatt SFO-plass Elevmappe Dal skole og barnehage dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Klage på vedtak - MIDLERTIDIG FORBD MOT TILTAK - HENSYNSSONER LLERDSLETTA OG SEIERSTEN MIDLERTIDIG FORBD MOT TILTAK - HENSYNSSONER LLERDSLETTA OG SEIERSTEN Erik Villand Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I, tgående internt produsert, 13/ Oversender for behandling søknad om dispensasjon fra avstandskrav til riksvei 157. Gnr 56 Bnr 7 Linnebråteveien 199. Etablering av ridebane Gnr 56 Bnr 7 Linnebråteveien ridebane Statens vegvesen Region øst dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Tilbakemelding på mottatte supplerende dokumenter. Gnr. 56, bnr 7. Linnebråteveien 199. Ridebane Gnr 56 Bnr 7 Linnebråteveien ridebane Lill-Melissa Skurdal dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om SFO plass Elevmappe Sogsti skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om SFO plass Elevmappe Sogsti skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om SFO plass Elevmappe Drøbak skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om særskilt tilrettelegging ved muntlig eksamen 2014 Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Sykmelding Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om særskilt tilrettelegging ved skriftlig eksamen 2014 Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Tjenestebekreftelse Personalmappe Drøbak skole dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Sykepleier - Psykisk helse og rustjenester - Hegre omsorgshus - Enhet for hjemmebaserte tjenester Personalmappe Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Svar på påmelding til elevkurs Elevmappe Dal skole og barnehage dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ / FW: Endring av frist for innlevering av søknad om bygge og utslippstillatelse Gnr 59, Bnr 70, Skafstadveien 12 - Mindre avløpsanlegg. Per K. Berntsen dato:

6 I, tgående internt produsert, 13/ / Søknad om utsettelse av "søknad om bygge- og utslippstillatelse". Gnr 59, Bnr 325, Langebåtveien 5 - Mindre avløpsanlegg. Nanna Garder dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gjennomføringsplan og diverse dokumenter - Gnr 59, Bnr 415, Grevlingveien 4 - Mindre avløpsanlegg. Gnr 59, Bnr 415, Grevlingveien 4 - Mindre avløpsanlegg. Total Rørservice AS dato: , Besvart med utgående dokument, 13/ Gjennomføringsplan og diverse dokumenter - Gnr 59, Bnr 415, Grevlingveien 4 - Mindre avløpsanlegg. tgående internt produsert, 13/ / Gjennomføringsplan og diverse dokumenter - Gnr 59, Bnr 415, Grevlingveien 4 - Mindre avløpsanlegg. Gnr 59, Bnr 415, Grevlingveien 4 - Mindre avløpsanlegg. Total Rørservice AS dato: tgående internt produsert, 13/ / Søknad om utsettelse - Gnr 59, Bnr 587, Langebåtveien Mindre avløpsanlegg. Gnr 59, Bnr 587, Langebåtveien Mindre avløpsanlegg. Christian Askildsen dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende søknad om servering og skjenkebevilling Serveringsbevilling - Kolonial Kafe - Lindtruppbakken 8 Kemneren i Follo Politiske tjenester dato: Sakarkiv

7 I, Inngående eksternt produsert, 13/ VS: Dokument 13/ Kolonial Kafé - vandelskontroll - mer informasjon sendt fra Frogn kommune Serveringsbevilling - Kolonial Kafe - Lindtruppbakken 8 Follo Politidistrikt Politiske tjenester dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Vedlagt epost - Gnr 74 bnr 27 Rosekollen 8 - klage over dispensasjonsvedtak vedrørende oppført badehus Gnr 74 bnr 27 Rosekollen 8 - klage over dispensasjonsvedtak vedrørende oppført badehus Fylkesmannen i Oslo og Akershus dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende søknad om servering og skjenkebevilling Serveringsbevilling - Moderns cafe Drøbak City Kemneren i Follo Politiske tjenester dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Pålegg- svar på forespørsel Perlen Restaurant og Bar /Anne-Bergitte Thinn /Lilian Olsson /Christian Ingolfsrud Per Aspelund Perlen Restaurant & Bar Perlen Restaurant og Bar /Mathias Strømmen Holm Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Svar vedrørende støymålinger - Perlen Restaurant og Bar Perlen Restaurant og Bar Follo Prosjekt AS Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv

8 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Retur pga mangel - Gnr 86 Bnr 125,231 Niels Carlsens gate 7 - FRADELING AV EIENDOM Gnr 86 Bnr 125,231 Niels Carlsens gate 7 - FRADELING AV EIENDOM Kartverket Tinglysing Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr 86 bnr 775 Åsenveien 4b - Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom 2014 Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom 2014 Privatmegeleren Sydvendt Drøbak Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr 51 bnr 475 i Frogn - Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom 2014 Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom 2014 Eiendomsmegler Krogsveen AS avd Nesodden Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om SFO plass Elevmappe Sogsti skole dato: Elevarkiv , Besvart med utgående dokument, Søknad om SFO plass tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg, Gnr 3, Bnr 12, Leiumtoppen 11 Gnr 3 bnr 12 Leiumtoppen 11 - sanitæranlegg Drøbak Mekaniske Verksted A/S dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (IS- 1179) på temaet «vold mot gravide» Rundskriv Helsedirektoratet Rådmannsgruppen dato: Sakarkiv

9 I, tgående internt produsert, 14/ / Kopi av ferdigattest - Gnr 2 bnr 247 Stranda 4 - Mindre avløpsanlegg Gnr 2, Bnr 247, Stranda 4 Mindre avløpsanlegg. Lars Gravermoen as dato: tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg,gnr 20, Bnr 45, Kleivaveien 50 Gnr 20, Bnr 45, Kleivaveien 50 - Sanitæranlegg. Drøbak Mekaniske Verksted A/S dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Anmeldelse av sanitæranlegg, Gnr 20, Bnr 98, Tomters vei 16 Gnr 20, Bnr 98, Tomters vei 16 Sanitæranlegg. Drøbak Mekaniske Verksted A/S dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Vannmålerskjema, Gnr 20, Bnr 98, Tomters vei 16 Gnr 20, Bnr 98, Tomters vei 16 Sanitæranlegg. Drøbak Mekaniske Verksted A/S dato: tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg, Gnr 20, Bnr Tomters vei 17 Gnr 20, Bnr 100, Tomters vei 17 Sanitæranlegg. Drøbak Mekaniske Verksted A/S dato: tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg og vannmålerskjema - Gnr 20 Bnr 123 Tomters Øvre vei 16 Gnr 20, Bnr 123, Tomters Øvre vei 16 Sanitæranlegg. Janne Zink dato:

10 I, tgående internt produsert, 14/ GNR 36 BNR6 - Sørbråteneveien 9 - Saken avsluttes Gnr 36 Bnr 6 - Sørbråtenveien 9 - Mindre avløpsanlegg Berit Barr dato: tgående internt produsert, 14/ Avløpsløsning - Gnr 36 Bnr 13 - Sørbråtenveien 17 - Saken avsluttes Gnr 36 Bnr 13 - Sørbråtenveien 17 - Mindre avløpsanlegg Ivar Wangen dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr uttalelse fra landbrukskontoret - Gnr 60 bnr 1 Skogsbilvei klasse 4 fra skytebanen i Nordre Frogn Skogsbilvei klasse 4 fra skytebanen i Nordre Frogn Landbrukskontoret i Follo Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ VS: Innkalling viltnemndas arbeidsutvalg 14.5 Bestandsplan elg videreføring Ragnar T. Lebesbye Bjørn Skyrud Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Kommentarer til tilbakemelding om mangler - Gnr 22 bnr 94 Gyltebakken 23 - Tilbygg fritidsbolig Gnr 22 bnr 94 Gyltebakken 23 - Tilbygg fritidsbolig Sigbjørn Grindheim dato: Bygg/ Oppmåling , Besvart med utgående dokument, Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter pbl 20-2 Gnr 22 bnr 94 Gyltebakken 23 - Tilbygg fritidsbolig og oppføring terrasse

11 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av tinglyst dokument - Sletting tinglyst dokument Gnr. 63 Bnr. 156, Segelckekleiva 9, 1449 Drøbak. Sletting tinglyst dokument Gnr. 63 Bnr. 156, Segelckekleiva 9, 1449 Drøbak. Kartverket Tinglysing Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av tinglyst dokument - Gnr. 63 Bnr. 302 Valhallveien Drøbak - Sletting av heftelse Gnr. 63 Bnr. 302 Valhallveien Drøbak - Sletting av heftelse Kartverket Tinglysing Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ VS: Dokument 14/ Vandelskontroll - museumskafeen Follo Museum sendt fra Frogn kommune Serveringsbevilling - museumskafeen Follo museum Follo Politidistrikt Politiske tjenester dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende søknad om servering og skjenkebevilling Serveringsbevilling - museumskafeen Follo museum Kemneren i Follo Politiske tjenester dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ / Vedrørende plombering av vannmåler - Gnr 81 bnr 118 Røsslyngveien 1 - Sanitærabonnement Gnr 81 bnr 118 Røsslyngveien 1 - Sanitærabonnement Cecilie Wiik Cecilie Wiik og Helge Østbye dato:

12 I, tgående internt produsert, 14/ Angående manglende ferdigattest Gnr 1 Bnr 317 Ellefaret 16 - Nybygg carport Gnr 1 Bnr 317 Ellefaret 16 - Nybygg carport Angelo Collura dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Angående melding om tiltak - Gnr 2 Bnr 187 Østbakken 13. Nybygg - uthus Gnr 2 Bnr 187 Østbakken 13. Nybygg -uthus Bjørn Ivar Danielsen dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om ferdigatteset - Gnr 59 bnr 538 Sandbuktveien 17 - Gråvannstank Gnr 59 bnr 538 Sandbuktveien 17 - Mindre avløpsanlegg Total Rørservice AS dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Gnr 20 bnr 1 Osloveien fradeling av eiendom Gnr 20 bnr 1 Osloveien fradeling av eiendom Adv. Lunde Robertsen AS Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Eiendom , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 568 Konvallveien 1A - Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 Gnr 86 bnr 568 Konvallveien 1A - Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 Håkon Oen dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om ferdigattest - Gnr 71 bnr 45 Vestbyveien 128 C og D - bolig 3 og 4 Gnr 71 bnr 45 Vestbyveien 128 C og D - Nybygg bolig 3 og 4 Follo Bygg og Eiendom As dato: Bygg/ Oppmåling

13 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om veiledning vedrørende tvunget medlemskap i velforening Forespørsel vedrørende uklarheter om økonomiske forhold Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel i forbindelse med ønskede endringsarbeider på boligeiendom - Gnr 86 bnr 520 Solveien 16 - Forespørsel Gnr 86 bnr 520 Solveien 16 - Forespørsel SG Arkitekter AS dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om ferdigattest - Gnr 59 bnr 719 Mariveien 15 - Ferdigattest Gnr 59 bnr 719 Mariveien 15 - Ferdigattest Komplett Rørservice AS dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tillatelse til tiltak - Gråvann - Gnr 59 bnr 93 Konrad Garders vei 30 Gnr 59 bnr 93 Konrad Garders vei 30 - Søknad om tillatelse til tiltak - Gråvann Komplett Rørservice AS dato: Bygg/ Oppmåling

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00291-2 Stort fravær Elevmappe dato: 09.01.2014 Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00427-20 Opplysning om avtale om atkomst - Gnr 86 Bnr 154 Husvikveien 41 - Fradeling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00008-6 Protokoll fra representantskapsmøte 4. mars 2014 Follo Ren IKS - Eierstyring 2013 og 2014 Follo Ren IKS Politiske tjenester dato: Sakarkiv 026 Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00055-21 SVAR TIL FORESATTE 27.3.2014 ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-22 Vedrørende beskyldninger om levert plagiat på

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00024-11 Forespørsel om å få opplyst om entreprenør - gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau Hege

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-19 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 20 bnr 70 i frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Friis Foyn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00042-9 Vedrørende alternativ plassering av container HYTTERENOVASJON Nordre Ekeberg vann- og avløpslag Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-1 Dårlig vei - Gamle Mossevei Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Jane Nymoen Vei, idrett, park og friluft dato: 01.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00047-2 Alderspensjon - redusert pensjonsgrad mappe Kommunale Landspensjonskasse Hjemmebaserte tjenester dato: 09.10.2013 Sakarkiv 420 18.10.2013, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00045-1 Aksjon skolevei : utbetaling av tilskudd for 2013- prosjektene og søknadfrist for 2014 Aksjon skolevei 2013 Statens vegvesen - Region Øst Vei, idrett, park og

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.01.2015-12.04.2015, 06.04.2015-12.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07.

Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 08.07.2014 Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. Kommunalt tilskudd til private barnehager

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer