DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 20 bnr 70 i frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Friis Foyn advokatfirma ans Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ / Søknad om endring av tillatelse - Gnr 11 bnr 86 Grågåsveien 9 tilbygg til enebolig - vedr nabovarsling Gnr 11 bnr 86 Grågåsveien 9 tilbygg til enebolig TR-Byggutvikling AS dato: Inngående eksternt produsert, 13/ NATF301 Viltkart og naturtypekart i Frogn kommune - løpende revisjon Vidar Selås Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Kommunale boliger 3. tertial oppsigelse av boforhold Kommunale boliger 3. tertial 2013 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Kommunale boliger 3. tertial søknad om bolig Kommunale boliger 3. tertial 2013 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, Kommunale boliger 3. tertial søknad om bolig Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 63 Bnr Gropa - Osloveien Liten garasje og tilbygg lager - tilleggsdokumentasjon Gnr 63 Bnr Gropa - Osloveien Liten garasje og tilbygg lager Follo Prosjekt as dato:

2 I, tgående internt produsert, 13/ Tilskudd til regionale friluftsformål rapportering, anmodning om utbetaling og søknad om utsatt rapporteringsfrist Tilskudd til regionale friluftstiltak Akershus fylkeskommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv 233 tgående internt produsert, 13/ Tilskudd til friluftsliv Anmodning om utbetaling og utsatt rapporteringsfrist Tilskudd til regionale friluftstiltak Akershus fylkeskommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv 233 tgående internt produsert, 13/ Tilskudd til regionale friluftstiltak rapportering og søknad om utsatt rapporteringsfrist Tilskudd til regionale friluftstiltak Akershus fylkeskommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv 233 Inngående eksternt produsert, 13/ Bringebærhagen 15 - Gnr 16 bnr nybygg bolig - fylkesmannens slutning Gnr 16 Bnr 321 Bringebærhagen 15 - Ny enebolig Fylkesmannen i Oslo og Akershus dato: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ gnr 71 bnr 68,122,125 - Anmoding om forhåndskonferanse- garasje adkomst - opplysninger gnr 71 bnr 68,122,125 - Anmoding om forhåndskonferanse- garasje adkomst Ivar Stranger dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Vedr: 13/ gnr 6 bnr 30 - Telegrafveien 2, Solbergstrand - klarlegging av eksisterende grense - merknader gnr 6 bnr 30 - Telegrafveien 2, Solbergstrand - klarlegging av eksisterende grense Wunder Nirak Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom, Besvart pr telefon

3 I, tgående internt produsert, 13/ Gnr 6 bnr 30 - Telegrafveien 2, Solbergstrand - klarlegging av eksisterende grense - Ber om tilbakemelding på klarleggingen gnr 6 bnr 30 - Telegrafveien 2, Solbergstrand - klarlegging av eksisterende grense HELLSTRØM JNE SYVERD KARIN SIGNE WÆRNHS HARALD Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom tgående internt produsert, 13/ / Bestilling av forhåndskonferanse nr2 - Gnr 72 bnr 87 Chalmers vei 20 - to leiligheter med hybler og garasjekjeller: Tilbakemelding Gnr 72 Bnr 87 Chalmersvei 20 - Tomannsbolig Drøbak Arkitektkontor AS dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Assistent - Fugleveien omsorgsbolig, Enhet for rehabilitering Personalmappe Enhet for rehabilitering dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant - uttalelse til dispensasjon Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Søndre Follo brann- og redningsvesen dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant - ber om kommentarer og merknader til Søndre Follo Brannvesens uttalelse Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Follo Prosjekt dato:

4 I, tgående internt produsert, 13/ / Forespørsel om praksis for ergoterapeut-studenter 3. året Forespørsel om praksisperiode for ergoterapi-studenter Høgskolen i Oslo og Akershus Enhet for rehabilitering - Fysioterapi dato: Sakarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak om skoleskyss - delt bosted Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Legeattest Kroppsøving ELEVMAPPE dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Vårt saksnr. 13/00796 og 13/00797, gnr 1, bnr 182. Ekornveien 5 - nybygg enebolig og garasje Gnr 1 Bnr 182 Ekornveien 5 - Nybygg bolig Jones Arkitekter AS dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om permisjon fra pliktig opplæring i skolen Elevmappe dato: Elevarkiv, Besvart med utgående dokument, Vedtak om permisjon fra pliktig opplæring i skolen tgående internt produsert, 13/ Vedtak om permisjon fra pliktig opplæring i skolen Elevmappe dato: Elevarkiv

5 I, tgående internt produsert, 13/ Gnr 59 Bnr 924 Islia 14 - angående søknad om ferdigattest Gnr 59 Bnr 924 Islia 14 - Riving/nybygg fritidsbolig Zeppo-Decco AS dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om permisjon Personalmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ SV: Vedr garasje i Seimbakken 18 Gnr 86 Bnr 371 Seimbakken 18 - Garasje Borge Bringsværd - Drøbak arkitektkontor dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr 7 Bnr 7 Melkeveien 2 - sanitærabonnement Gnr 7 Bnr 7 Melkeveien 2 - sanitæranlegg Drøbak Rørleggerservice AS %drøbak% dato: tgående internt produsert, 13/ Vedtak om permisjon fra pliktig oppplæring i skolen Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekkenstenveien 14, Frogn kommune ttalelse ifht høytspentledninger Gnr 20 bnr 140 Bekkenstenveien 14 - Garasje/Nybygg Hafslund Nett dato:, Tatt til orientering

6 I, tgående internt produsert, 13/ Angående skademelding Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ SV: Stupetårn, Badeparken gnr 86 bnr 232 Badeparken - Stupebrett Follo Prosjekt as dato: tgående internt produsert, 13/ GNR 43 Bnr 139- Knardalveien 89 - tslipps- og igangsettelsestillatelse Gnr 43 Bnr 139 Knardalveien 89 - renseanlegg Bernt Skurdal Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: tgående internt produsert, 13/ SØKNAD OM STARTLÅN Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Bolig tgående internt produsert, 13/ SØKNAD OM STARTLÅN Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Bolig tgående internt produsert, 13/ SØKNAD OM STARTLÅN Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Bolig

7 I, tgående internt produsert, 13/ Gnr 71 Bnr 549 Sogstikroken 22 - nedgravd avfallsbeholder - tillatelse til tiltak Gnr 71 Bnr 549 Sogstikroken 22 - nedgravd avfallsbeholder Ringside Graveservice AS dato: tgående internt produsert, 13/ Ang. Grandeveien 6 lovlig oppført terrasse. Ny frist satt til 3.februar 2014 Gnr 86 Bnr 549 Grandeveien 6 - lovlig oppført terrasse Drøbak arkitektkontor dato: tgående internt produsert, 13/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg Kleivav. 24 Gnr 20 Bnr 131 Gnr 20 Bnr 131 Kleivaveien 24 - sanitærabonnenement Drøbak Rørleggerservice AS %drøbak% dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 86 Bnr 80 Storgata 27 2 etg - Teknisk installasjon - vedtak om samtykke og gebyr Gnr 86 Bnr 80 Storgata 27 2 etg - Teknisk installasjon Arbeidstilsynet dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr 65 Bnr 25 - Søknad om ferdigattest GNR 65 BNR 25 HEERVEIEN 1 - NYBYGG GARASJE Lillian Johnsen dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr 86 bnr Tamburbakken 5 - rehabilitering, mindre byggearbeider - vedr Fylkesmannens opphevelse av vedtak om rammetillatelse Dnr 86 Bnr 382 Tamburbakken 5 - rehabilitering /tilbakeføring Siv.ing Jan Sigurd Pettersen dato:

8 I, tgående internt produsert, 13/ Gnr 81 bnr 202 Vestbyveien 89A - Ny enebolig med sekundærleilighet. Bekrefter mottatt søknad. Tilbakemelding om mangler/ber om mer dokumentasjon. Gnr 81 bnr 202 Vestbyveien 89A - Ny enebolig med sekundærleilighet IEB dato: tgående internt produsert, 13/ Vårt saksnr. 13/ Gnr 81, bnr 202. Vestbyveien 89 A. Nybygg - tilleggskommentar til mottatt søknad Gnr 81 bnr 202 Vestbyveien 89A - Ny enebolig med sekundærleilighet dato: tgående internt produsert, 13/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg, Høgåsv. 15 Gnr 8 Bnr 41 Gnr 8 Bnr 41 Høgåsveien 15 - sanitæranlegg Drøbak Rørleggerservice AS %drøbak% dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om annen skoletilhørighet Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Gjelder skoleplass Elevmappe Sogsti skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Vedtak om permisjon fra pliktig opplæring i skolen Elevmappe dato: Elevarkiv

9 I, tgående internt produsert, 13/ Varsel i orden Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Mestringsavtale Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om permisjon Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsummering etter retesting Elevmappe Statped Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Saksbehandler/vikar - Barnevernstjenesten, Enhet for barn, unge og familier Personalmappe Enhet for barn, unge og familier - Barnevern dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Konsulent for funksjonshemmede - Enhet for rehabilitering Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal , Tatt til etterretning

10 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Vikar - Enhet for teknisk drift og forvaltning Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ Info undersøkelse Gnr 59, Bnr 48, Konrad Garders vei 14 - Mindre avløpsanlegg. Aud Turid Erdal Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 59 bnr 53 Konrad Garders vei 26 VA-skjema Gnr 59, Bnr 53, Konrad Garders vei 26 - Mindre avløpsanlegg. Terje Hugin Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Svar på undersøkelse om avløpsløsning og vannforsyning Gnr 59, Bnr 94, Konrad Garders vei 24 - Mindre avløpsanlegg. Rolf Jakobsen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 59, Bnr 155, Høybråtenbakken 14 - Mindre avløpsanlegg - utfylt skjema Gnr 59, Bnr 155, Høybråtenbakken 14 - Mindre avløpsanlegg. Roald J. Sand Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 13/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg Gnr 7 Bnr 32 Ringveien 25 Gnr 7 Bnr 32 Ringveien 25 - sanitærabonnement Fredrikstad VVS dato:

11 I, Inngående eksternt produsert, 13/ VS: Gnr 59 Bnr 241 Fokken 1 - Anmodning om ferdigattest Gnr 59 Bnr 241 Fokken 1 - Nytt tilbygg og våtrom Sigmund Øystein Norangshol dato: tgående internt produsert, 13/ ATT: Arne Holen : Ang. Åmålveien 54 Gnr 69 Bnr 279 Åmålveien 54 - riving og oppføring av ny bolig Follo Prosjekt dato: tgående internt produsert, 13/ Høgåsveien 7 - Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg Gnr 8 Bnr 45+63/ Gnr 8 Bnr 43, 63/ Høgåsveien 7 - Anmeldelse av sanitæranlegg Anki Røsel dato: tgående internt produsert, 13/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg Gnr 8 Bnr 45, 63 Høgåsveien 7 Gnr 8 Bnr 43, 63/ Høgåsveien 7 - Anmeldelse av sanitæranlegg Rørlegger /Yngve Paulsen dato: tgående internt produsert, 13/ Gang og sykkelsti fra Dalsbakkene til Glennekrysset Forskuttering av gang- og sykkelvei Dal-Glenne Akershus fylkeskommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Gnr 1 Bnr 218 Skogveien 7 - Tilbygg til bolig. Vedrørende manglende ferdigmelding Gnr 1 Bnr 218 Skogveien 7 - Tilbygg til bolig Jørn Våge dato:

12 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Refusjonskrav til andre kommuner - barnehagetilskudd 2.halvår 2013 Refusjonskrav til andre kommuner Ås kommune Enhet for barnehager dato: Sakarkiv 223 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedr Gnr 6 / Bnr 29 - Karl Sagasvei 4 - Anmeldelse av sanitæranlegg Gnr 6 bnr 29 Karl Sagasvei 4 - Sanitæranlegg Anki Røsel dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Anmeldelse av sanitæranlegg - Gnr 3 bnr 11 Leiumtoppen 9 Gnr 3 bnr 11 Leiumtoppen 9 - Sanitæranlegg Drøbak Rørleggerservice AS %drøbak% dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Vannmålerskjema Leiumtoppen 9 Gnr 3 bnr 11 Leiumtoppen 9 - Sanitæranlegg Drøbak Rørleggerservice AS %drøbak% dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Anmeldelse av sanitæranlegg - Gnr 7 bnr 101 Nedreveien 3 Gnr 7 bnr 101 Nedreveien 3 - Sanitæranlegg Drøbak Rørleggerservice AS %drøbak% dato: Inngående eksternt produsert, 13/ gnr 86 Bnr 131 Niels Carlsensgate 21B - bruksendring - søknad gnr 86 Bnr 131 Niels Carlsensgate 21B - bruksendring Ellen Hodt dato: , Sak avsluttet

13 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 22 Bnr 164 Vannverksveien 45 - sanitæranlegg - anmeldelse Gnr 22 Bnr 164 Vannverksveien 45 - sanitæranlegg Juuls Rørservice AS dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 8 Bnr 40 Høgåsveien 9 - sanitæranlegg - anmeldelse Gnr 8 Bnr 40 Høgåsveien 9 - sanitæranlegg nn Mago dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 2 Bnr46 Sydveien 29 - sanitæranlegg - anmeldelse Gnr 2 Bnr46 Sydveien 29 - sanitæranlegg Nils H Burum dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Assistent - Elleflaten barnehage Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Omsorgslønn Rehabilitering - Omsorgslønn Enhet for rehabilitering dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Svar - retting av avvik etter tilsyn ved Bilitt barnehage Bilitt barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern Bilitt barnehage /Tone Svensgaard Andersen Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv

14 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk - høring Brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 71 Bnr 100 Skogveien 12 - sanitæranlegg - endret søknad om tilkopling Gnr 71 Bnr 100 Skogveien 12 - sanitæranlegg Follo Bygg og Eiendom As dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Sykepleier - Enhet for hjemmebaserte tjenester Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ CV og attester Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 13/ Sluttmelding Personalmappe dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Svar på mottatt oppsigelse Personalmappe dato: Sakarkiv

15 I, Inngående eksternt produsert, 13/ NATF301 Norsk svarteliste - kartlegging og bekjempelse av fremmede arter (kjempebjørnekjeks, parkslirekne, lupin mfl) Vidar Selås Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv