OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 10.03.11"

Transkript

1 Side 1 99/ U Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TEK.BOL.BOL. Til: ************************************************************ 13 offl. 13/fvl. 13 Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: ARBEIDSBEKREFTELSE Lnr: 9910/10 Forrige lnr:227/02 Svar på lnr.: Filarkiv: PERSONAL 11/969-2 U Datert: Arkivkode:GB 42/88 S.ansv: TEK.BYG.EML Til: Trygve Græe Sakstittel: GNR 42 BNR 88 - SKOGVEIEN 39 - SØKNAD OM DELING Innhold: GNR 42 BNR 88 - SKOGVEIEN 39 - SØKNAD OM DELING Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: 11/969-5 U Datert: Arkivkode:GB 42/88 S.ansv: TEK.BYG.EML Til: Trygve Græe Sakstittel: GNR 42 BNR 88 - SKOGVEIEN 39 - SØKNAD OM DELING Innhold: GNR 42 BNR 88 - SKOGVEIEN 39 - SØKNAD OM DELING - FAKTURAGRUNNLAG Lnr: 4730/11 Forrige lnr:4709/11 Svar på lnr.: 11/19-80 U Datert: Arkivkode:410 S.ansv: HS.PLO.BTO Til: ************************************************************ Saksb: HS.PLO.AVD CD.GMA 25 offl. 25 Sakstittel: ÅPNE GENERELLE SØKNADER - PLO - VÅR 2011 Innhold: AVTALE OM VIKARARBEID ETTER AVTALE Lnr: 4796/11 Forrige lnr:4697/11 Svar på lnr.: 11/ I Datert: Arkivkode:252 L70 Fra: ************************************************************ 13 offl. 13/fvl. 13 Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN - Innhold: SØKNAD OM STARTLÅN - 01 Lnr: 4857/11 Forrige lnr: Svar på lnr.:

2 Side 2 10/ I Datert: Arkivkode:GB 62/11 S.ansv: TEK.BYG.ITH Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sakstittel: GNR 62 BNR 35 - ÅSVEIEN NYBYGG - KONTOR, MØTELOKALER, KANTINE Innhold: GNR 62 BNR 35 - ÅSVEIEN NYBYGG - KONTOR, MØTELOKALER, KANTINE - FYLKESMANNENS SLUTNING I SAKEN Lnr: 4858/11 Forrige lnr:18959/10 Svar på lnr.: 10/ I Datert: Arkivkode:GB 79/10 S.ansv: TEK.KOM.LSH Fra: Agnes Sofie Nordskaug Flåten Sakstittel: GNR 79 BNR 10 - NORDSKAUG KROER - OPPGRADERING AV SEPARAT AVLØPSANLEGG Innhold: GNR 79 BNR 10 - NORDSKAUG KROER - OPPGRADERING AV SEPARAT AVLØPSANLEGG - E-POST KORRESPONDANSE ANG OPPGRADERING AV ANLEGG Lnr: 4859/11 Forrige lnr:4648/11 Svar på lnr.: 11/ I Datert: Arkivkode:252 L70 Fra: ************************************************************ 13 offl. 13/fvl. 13 Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN Innhold: SØKNAD OM STARTLÅN 01 Lnr: 4860/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 06/ I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.SOL.SOL. Fra: ************************************************************ Saksb: OK.OK.HIS 13 offl. 13/fvl. 13 Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: SØKNAD OM SKOLESKYSS Lnr: 4861/11 Forrige lnr:21427/10 Svar på lnr.: Filarkiv: ELEVMAPPER 07/ I Datert: Arkivkode: G01 S.ansv: HS.HELS.EKL Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksb: HS.HELS.GJO Sakstittel: BEREDSKAP MOT KJØNNSLEMLESTELSE OG TVANGSEKTESKAP Innhold: UTLYSING AV MIDLER HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE TILTAK 22 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Lnr: 4862/11 Forrige lnr:14153/10 Svar på lnr.:

3 Side 3 11/26-38 I Datert: Arkivkode:041 S.ansv: RÅD.SERV.ARKIV.SRY Fra: Espen Sagmoen Sakstittel: INNSYNSBEGJÆRING 2011 Innhold: INNSYNSBEGJÆRING 2011 Lnr: 4864/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 11/665-3 I Datert: Arkivkode: T51 S.ansv: TEK.KOM.HKA Fra: Statens vegvesen Sakstittel: OVERTAKELSE OG FREMTIDIG DRIFT AV VEGBELYSNING LANGS FYLKESVEGNETTET I AKERSHUS Innhold: OVERTAKELSE OG FREMTIDIG DRIFT AV VEGBELYSNING LANGS FYLKESVEG- NETTET I AKERSHUS Lnr: 4865/11 Forrige lnr:2313/11 Svar på lnr.: 09/ I Datert: Arkivkode:GB 55/57 S.ansv: TEK.BYG.GUM Fra: KODA Arkitekter Sakstittel: GNR 55 BNR 57- OPPGRADERING AV ÅS KULTURHUS Innhold: SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Lnr: 4866/11 Forrige lnr:22039/10 Svar på lnr.: 08/ U Datert: Arkivkode:GB 23/3 S.ansv: TEK.KOM.LSH Til: Kåre Høyer Sakstittel: GNR 23 BNR 3 - FOSTERUD - SEPARAT AVLØPSANLEGG PÅLEGG OM OPPGRADERING AV SEPARAT AVLØPSANLEGG - NY FRIST Innhold: GNR 23 BNR 16 - FOSTERUD - SEPARAT AVLØPSANLEGG; FERDIGATTEST Lnr: 4867/11 Forrige lnr:4685/11 Svar på lnr.: 4685/11 10/ I Datert: Arkivkode: 611 &01 Fra: Bing Hodneland avokatselskap DA MNA Sakstittel: KONTRAKTSFORVALTNING - DIVERSE Innhold: SLETTING AV SERVITUTTER PÅ GNR 42 BNR 76 I ÅS KOMMUNE E -POSTKORRESPONDANSE 05 Lnr: 4868/11 Forrige lnr:3641/11 Svar på lnr.:

4 Side 4 11/ I Datert: Arkivkode:252 Fra: ************************************************************ 13 offl. 13/fvl. 13 Sakstittel: FORESPØRSEL OM PRIOITETSVIKELSE PÅ ETABLERINGSLÅN Innhold: FORESPØRSEL OM PRIOITETSVIKELSE PÅ ETABLERINGSLÅN Lnr: 4869/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 11/ U Datert: Arkivkode:GB 54/362 S.ansv: TEK.BYG.HBR Til: ASAP Eiendom Sakstittel: GNR 54 BNR OPPMÅLING Innhold: GNR 54 BNR OPPMÅLING - RETUR AV DOKUMENTER SOM IKKE KAN TINGLYSES Lnr: 4870/11 Forrige lnr:4823/11 Svar på lnr.: 10/ U Datert: Arkivkode:GB 112/152 S.ansv: TEK.KOM.LSH Til: Inger-Johanne Dahl-Hansen Sakstittel: GNR 112 BNR EIENDOMMENS VANN- OG AVLØPSFORHOLD Innhold: GNR 112 BNR SEPARAT AVLØPSANLEGG; FERDIGATTEST Lnr: 4871/11 Forrige lnr:4680/11 Svar på lnr.: 4680/11 11/ I Datert: Arkivkode:GB 61/180 Fra: Get Sakstittel: GNR 61 BNR HELLINGA 5, 7 OG 9 - KABEL-TV NETTET Innhold: GNR 61 BNR HELLINGA 5, 7 OG 9 - KABEL - TV NETTET - SIGNERT TILLATELSE TIL Å ETABLERE SKAP OG KABEL Lnr: 4875/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 11/ I Datert: Arkivkode: X01 S.ansv: OK.KF.AHÅ Fra: 17. mai komiteen ved Solberg skole Sakstittel: 17. MAI 2011 Innhold: SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI ARRANGEMENT SOLBERG SKOLE Lnr: 4878/11 Forrige lnr: Svar på lnr.:

5 Side 5 10/ I Datert: Arkivkode:GB 55/196 S.ansv: TEK.BYG.ACG Fra: Fjell Bruk Garasjer AS Sakstittel: GNR 55 BNR LIAVEIEN - GARASJER Innhold: GNR 55 BNR LIAVEIEN - GARASJER - SØKNAD OM FERDIGATTEST 01 Lnr: 4879/11 Forrige lnr:14023/10 Svar på lnr.: 10/ I Datert: Arkivkode:REG R-265 S.ansv: TEK.BYG.GEL Fra: Akershus Fylkeskommune Sakstittel: R REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 152 VED KLOMMESTEIN Innhold: R REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 152 VED KLOMMESTEIN - OFFENTLIG ETTERSYN Lnr: 4881/11 Forrige lnr:2886/11 Svar på lnr.: Filarkiv: REGULERING 08/ U Datert: Arkivkode:201 S.ansv: RÅD.SERV.TBA Til: First Hotel Victoria Saksb: RÅD.SERV.IT.AND Sakstittel: FAKTURERING - REFUSJON - SERVICE- OG KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Innhold: BETALINGSBEKREFTELSE 00 Lnr: 4882/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 11/ I Datert: Arkivkode: V84 S.ansv: LAND.LAND.SGR Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sakstittel: OVERFØRING AV RENTEMIDLER AV SKOGFOND TIL SENTRALT BRUK, SKOGEIERFORENINGENE OG FYLKESMANNENS LANDBRUKSAVDELING 2011 Innhold: OVERFØRING AV RENTEMIDLER AV SKOGFOND TIL SENTRALT BRUK, SKOGEIERFORENINGENE OG FYLKESMANNENS LANDBRUKSAVDELING 2011 Lnr: 4883/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: LAND-SAK 11/ I Datert: Arkivkode:435 S.ansv: RÅD.SERV.ARKIV.SRY Fra: DENNIS HOLM Sakstittel: ARBEIDSUTPLASSERING Innhold: UTPLASSERING INNEN KONTOR I ÅS KOMMUNE. 00 Lnr: 4885/11 Forrige lnr: Svar på lnr.:

6 Side 6 10/ I Datert: Arkivkode:GB 107/112 S.ansv: TEK.BYG.GUM Fra: Systemair AS Sakstittel: GNR 107 BNR FÅLESLORÅSEN 57 - NY ENEBOLIG Innhold: GNR 107 BNR FÅLESLORÅSEN 57 - NY ENEBOLIG - TREKKER SIN ANSVARSRETT Lnr: 4887/11 Forrige lnr:1952/11 Svar på lnr.: 11/920-2 I Datert: Arkivkode: G30 &30 S.ansv: RÅD.ORG.HDO Fra: NAV Arbeidslivssenter i Akershus Saksb: RÅD.RÅD.PAK Sakstittel: HMS 2011 Innhold: SIGNERT SAMARBEIDSAVTALE OM ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lnr: 4888/11 Forrige lnr:2662/11 Svar på lnr.: 11/294-4 U Datert: Arkivkode:233 G00 S.ansv: HS.HS.MRL Til: ************************************************************ Saksb: HS.PLO.UHE 13 offl. 13/fvl. 13 Sakstittel: AVTALE OM DIREKTE OPPGJØR MED HELFO Innhold: SØKNAD OM REUSJON FOR MULTIDOSE 2 Lnr: 4889/11 Forrige lnr:4368/11 Svar på lnr.: 11/ U Datert: Arkivkode:435 S.ansv: RÅD.SERV.ARKIV.SRY Til: Dennis Holm Sakstittel: ARBEIDSUTPLASSERING Innhold: SVAR - UTPLASSERING INNEN KONTOR I ÅS KOMMUNE. Lnr: 4890/11 Forrige lnr:4885/11 Svar på lnr.: 4885/11

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15 Side 1 15/348-2 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:GNR 123/320 S.ansv: PBG.BYGG.MOLKJE Til: Svein Lyseggen Sakstittel: BRUKSENDRING FRA ENEBOLIG MED SEKUNDÆR LEILIGHET TIL ENEBOLIG GNR/BNR 123/320 Innhold: SVAR

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 28490/14 Forrige lnr:28489/14 Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 28488/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 29.12.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 28490/14 Forrige lnr:28489/14 Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 28488/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 29.12. Side 1 14/3812-1 I Datert: 27.12.14 Arkivkode: Q50 S.ansv: ØKO.ØKO.NYHARV 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1. ledd Sakstittel: KLAGE PÅ PARKERINGSBOT Innhold: KLAGE PÅ PARKERINGSBOT Lnr: 28484/14 Forrige lnr: Svar

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 475/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.01.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 475/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.01.15 Side 1 14/2527-5 U Datert: 08.01.15 Arkivkode:GNR 116/3 S.ansv: PBG.GEO.ØYGTOR Til: statens kartverk Saksb: RÅD.STAB.HOLCAT Sakstittel: GRENSEJUSTERING MELLOM GNR./BNR. 116/3, 116/23 OG 131/202 Innhold:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 21201/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: 17643/12 Reg.dato: 09.01.13. Lnr: 420/13 Forrige lnr: Svar på lnr.

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 21201/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: 17643/12 Reg.dato: 09.01.13. Lnr: 420/13 Forrige lnr: Svar på lnr. Side 1 07/1252-48 U Datert: 07.12.12 Arkivkode:GNR 133/301 S.ansv: TEK.BYGG.HJOHAN Til: Saksb: SAMF.BYGG.HJOHAN Sakstittel: OPPFØRING AV TO BOLIGER I HOLTEVEIEN 56 OG 58 Innhold: SVAR - LEILIGHET FOR SOLVEIG

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 06/2238-504 U Datert: 28.10.11 Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: TREKK AV LÅN TIL SKP FRA OG MED 01.11.2011 Lnr: 11881/11 Forrige lnr: 11728/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 05.01.12

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-1 Dårlig vei - Gamle Mossevei Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Jane Nymoen Vei, idrett, park og friluft dato: 01.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 11/1600-17 I Datert: 22.12.11 Arkivkode:233 A10 S.ansv: OKK.BARNEHAG.VKV Fra: Oslo kommune Sakstittel: OFFENTLIGE TILSKUDD - REFUSJONER MELLOM KOMMUNER - 2011 Innhold: REFUSJONSKRAV FOR BARN I IKKE-KOMMUNALE

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 10/885-2 I Datert: 04.06.10 Arkivkode: L12 S.ansv: AREAL.MLP.CFJ Fra: Else og Bernt Dammen Sakstittel: OMRÅDEREGULERING STOKKE SENTRUM - VARSEL OMOPPSTART AV PLANARBEID Innhold: OMRÅDEREGULERING

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/1128-3 U Datert: 08.08.12 Arkivkode: H46 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Tønsberg Blad Sakstittel: TRYGDELEILIGHET - HUSLYVEIEN Innhold: ANNONSE Lnr: 8429/12 Forrige lnr: 8428/12 Svar på lnr.: Reg.dato:

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 05/1329-10 I Datert: 20.09.10 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.ØAG 13 Ofl 13 Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: VEDR. ELEVEN. Lnr: 11329/10 Forrige lnr: 4816/10 Svar

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: PERSFSK Lnr: 4324/08 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 05.11.08

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: PERSFSK Lnr: 4324/08 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 05.11.08 Side 1 08/1284-1 U Datert: 20.10.08 Arkivkode:NAVN Stock Fredrik S.ansv: FSK.LVO Til: Fredrik Stock P Ofl 5a, fvl 13 Sakstittel: ARBEIDSAVTALE *******************************************************************

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2010-15.12.2010. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9617/10 Regdato:15.12.2010 Arkivkode:233 A11 &71 Saksnr: 10/856-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD SVAR - TILSKUDDSKONTROLL - TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00045-1 Aksjon skolevei : utbetaling av tilskudd for 2013- prosjektene og søknadfrist for 2014 Aksjon skolevei 2013 Statens vegvesen - Region Øst Vei, idrett, park og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00071-1 Søknad om ferdigattest for Moerveien 13 B, 1430 Ås, Gnr:54, Bnr: 10 Gnr 54 Bnr 10 Moerveien 13 B - Bolig Rune Høilund dato: 23.09.2013 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10905/13 Regdato:18.11.2013 Arkivkode:PA Ulfseth, Ingrid K. Saksnr: 13/2716-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Ingrid K. Ulfseth SVAR - SØKNAD OM DELPERMISJON I PERIODEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: GNR./BNR. Lnr: 368/13 Forrige lnr:44/13 Svar på lnr.: Reg.dato: 11.02.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: GNR./BNR. Lnr: 368/13 Forrige lnr:44/13 Svar på lnr.: Reg.dato: 11.02.13 Side 1 13/46-1 U Datert: 11.02.13 Arkivkode: M71 Til: Mastemyr Eiendom AS Sakstittel: TILSYNSARBEID 2013 TROLLÅSVEIEN 21-29 Innhold: FORHÅNDSVARSEL OM ENKELTVEDTAK OM Å FØRE TILSYN I BRANNOBJEKT - TROLLÅSVEIEN

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00055-21 SVAR TIL FORESATTE 27.3.2014 ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-22 Vedrørende beskyldninger om levert plagiat på

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET Lnr: 1422/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode Saksnr: 03/374-47 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EMMI PER Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE 24.02.12 Lnr: 3517/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode:F04

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer