DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig Kreativ Tømrerservice AS /Christian Askildsen dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad ansvarsrett sidemannskontroll - Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet EBP-tvikling AS dato: Bygg/ Oppmåling , Besvart med utgående dokument, Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - avhengig kontroll oppmålingsteknisk prosjektering og kontroll av plassering må være i tiltaksklasse 2 tgående internt produsert, 13/ Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - avhengig kontroll oppmålingsteknisk prosjektering og kontroll av plassering må være i tiltaksklasse 2 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet EBP-tvikling AS dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Meldeplikt hogst og endring av formål fra LNF til Grøntstruktur Kommuneplan for Frogn diverse oppfølging etter endelig vedtak juni 2013 Svein Holsen Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak , Besvart med elektronisk skjema tgående internt produsert, 13/ SV: Meldeplikt hogst og endring av formål fra LNF til Grøntstruktur Kommuneplan for Frogn diverse oppfølging etter endelig vedtak juni 2013 Svein Holsen Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak tgående internt produsert, 13/ SV: SV: VS Sak 13 / 1628, Løkkedalsveien 5, Gnr 81 Bnr 131 Gnr 81 Bnr 131 Løkkedalsveien 5 - Oppføring av bolig Jan Erik Johannessen Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Bygg/ Oppmåling

2 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Oppgave over faktisk omsetning av alkoholholdig drikk i 2012 og forventet salg i 2013 Drøbak Restaurant og Catering - Serverings- og skjenkebevilling Drøbak Restaurant og Catering Selskap AS Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester dato: Bevilling , Besvart med utgående dokument, Bevillingsavgift for omsetning av alkohol i etterberegning av avgiften for 2012 og 2011 tgående internt produsert, 13/ Svar - søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 3. tertial 2013 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ SV: Vedrørende varsel om forestående salg av Forsvarets eiendom Hallandsodden med gnr 75 bnr 1 parsell nr 1 i Frogn kommune - tvidet offentlig avklaring trinn II - Forkjøpsrett til Frogn kommune Salg av Forsvarets eiendom 75/1 Hallangsodden Trond Knut Nordby Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv 611 Inngående eksternt produsert, 13/ Reguleringsplan for "Slottet" - 54/ 57 og 54/56 Frogn Gnr 54 Bnr 56 og gnr 54 bnr 57 Slottekollen 6 - Klarlegging av eksisterende grense Drøbak Arkitektkontor AS Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom tgående internt produsert, 13/ Vedtak om spesialundervisning Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv

3 I, tgående internt produsert, 13/ Klage vedrørende endring av adkomst er mottatt - Gnr 86 Bnr Husvikveien 41 - Fradeling Gnr 86 Bnr Husvikveien 41 - Fradeling Kari Leifseth Skjeseth Per Kristian Olberg Skule Storheill Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom tgående internt produsert, 13/ GNR 86 BNR 564 FRVEIEN 1- TILBYGG- HOVEDOMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG - ber om kommentar til mottatte klager fra naboer GNR 86 BNR 564 FRVEIEN 1- TILBYGG- HOVEDOMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG Lise Rønbeck dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Tilbakemelding på henvisning Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftelse på møtetidspunkt Anskaffelse over kr Kjøp av konsulenttjenester til barneverntjenesten PlanB Sosial AS /Cecilie Leine Rådmannen dato: Sakarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftelse på møtetidspunkt Anskaffelse over kr Kjøp av konsulenttjenester til barneverntjenesten Barnevernskompetanse AS /Thomas Fossum Rådmannen dato: Sakarkiv , Tatt til orientering

4 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Ettersending - oppgave over faktisk omsetning av alkohol i 2012 og beregnet omsetning i 2013 China restaurant - Serverings- og skjenkebevilling Yang Zunzhen Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester dato: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, Bevillingsavgift for omsetning av alkohol i etterberegning av avgiften for 2011 og 2012 tgående internt produsert, 13/ Resultat av tilsyn Oppfølging. Gnr 59, bnr 45, Henrik Lundsvei 11 - Tilsyn på renseanlegg Aud Engebretsen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak tgående internt produsert, 13/ Resultat av tilsyn Oppfølging. Gnr 59, bnr 45, Henrik Lundsvei 11 - Tilsyn på renseanlegg Aud Engebretsen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak tgående internt produsert, 13/ Bekreftelse på oppsigelse av stilling Personalmappe Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Personal tgående internt produsert, 13/ Orientering om manglende veiledersted for turnuslegene i Frogn kommune, og orientering om ledig deltidsstilling som lege ved helsestasjonen Veilederkontrakter for turnuslegeordingen i kommunen Britanniatorget legesenter Heer legekontor Drøbak Legesenter Seaside Klinikken Legene Stepansen Storgata Legesenter Rådmannen dato: Sakarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 3 Bnr 5 Ekebergveien 41 - bolig og garasje - søknad om rammetillatelse - Redegjørelse og reviderte tegninger Gnr 3 Bnr 5 Ekebergveien 41 - søknad om rammetillatelse - riving og nybygg bolig og garasje Drøbak arkitektkontor dato: Bygg/ Oppmåling , Tatt til orientering tgående internt produsert, 13/ Oppsigelse av SFO-plass Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse av sfo-plass Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak om opphør av attføringspensjon - KOPI Personalmappe Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 13/ Vedtak om permisjon fra pliktig opplæring Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Angående eierskiftet hundepensjonat Godkjenning av hundepensjonat Siri Bø Andersen Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv , Besvart med elektronisk skjema

6 I, tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse av SFO-plass Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Invitasjon til presentasjon av prosjekt hurtigbåttilbud på Oslofjorden Hurtigbåttilbud på Oslofjorden Akershus fylkeskommune Enhet for samfunnsutvikling dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Tilsyn - Seiersten ungdomsskole Seiersten skole - Oppfølging av tilsyn HMS Arbeidstilsynet Seiersten skole dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Støttekontakt - Støttekontakter/avlastere dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Støttekontakt - Støttekontakter/avlastere dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Avlastning utenfor institusjon Støttekontakter/avlastere dato: Personal

7 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Støttekontakt Støttekontakter/avlastere dato: Personal tgående internt produsert, 13/ Permisjon fra pliktig opplæring i skolen Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Vedtak om permisjon Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om permisjon Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse SFO-plass Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ / Endring av SFO-plass Elevmappe dato: Elevarkiv

8 I, tgående internt produsert, 13/ Søknad om permisjon Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om permisjon Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om ettermiddagsplass Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om ettermiddagsplass Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om permisjon Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Sakkyndig vurdering Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv

9 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Melding om midlertidig utmelding av skolen Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Melding om midlertidig utmelding av skolen Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Melding om midlertidig utmeldelse av skolen Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om permisjon uten lønn Personalmappe Enhet for barn, unge og familier - Familieteamet dato: Personal tgående internt produsert, 13/ Gnr 69, bnr 257. llerudhellinga 7. Tillatelse til tiltak, pbl tvidelse av terrasse. Gnr 69, bnr 257. llerudhellinga 7 Hans R. Rokke dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Samarbeidsavtale om involvering av Frogn renseanlegg i forskning og undervisning - Frogn kommune og niversitetet for miljø-og biovitenskap (MB) - signert avtale i retur Samarbeidsavtale om involvering av Frogn renseanlegg i forskning og undervisning - Frogn kommune og niversitetet for miljøog biovitenskap (MB) niversitetet for miljø-og biovitenskap Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Sakarkiv

10 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Parkering på llerud fotballfelt Parkering på llerud Anders Gunnar Johansen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ Svar fra grunneier på forespørsel om parkering på llerud Parkering på llerud Anne Berit Isaksen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Omsorgslønn Rehabilitering - Omsorgslønn dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om ferdigattest - GNR 59 BNR 241 FOKKEN 1 - NYTT TILBYGG OG VÅTROM Gnr 59 Bnr 241 Fokken 1 - Nytt tilbygg og våtrom SØNPRO dato: Bygg/ Oppmåling , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Omsorgslønn Rehabilitering -Omsorgslønn dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Omsorgslønn Rehabilitering - Omsorgslønn dato: Sakarkiv

11 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Omsorgslønn Rehabilitering - Omsorgslønn dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Omsorgslønn Rehabilitering - Omsorgslønn Søknadskontoret dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Omsorgslønn Rehabilitering - Omsorgslønn dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Vedlegg og deres etterlysning av serviceavtale Gnr 2 bnr 157 Lensmannsveien 4 - gråvannsanlegg Ski Rørleggerbedrift AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Oppdragsavtale undertegnet - Omsorgslønn Rehabilitering - Omsorgslønn dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Orienteringsaktiviteter i Seierstenskogen i 2014 Aktivitetsplan for kommende O-sesong - viltfaglige vurderinger Måren orienteringsklubb og DFI's o-gruppe Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv

12 I, tgående internt produsert, 13/ Faktura for praksisopplæring ved Seiersten ungdomsskole høsten 2013 Øvingslærere niversitetet for miljø- og biovitenskap - Inst. for matematiske realfag og tekn /M. Finstad - seksj. for læring og lærerutdanning Seiersten skole dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Kap 0225 Post 66 Tilskudd til leierskoleopplæring - høsten 2013 Kap 0225 Post66 Tilskudd Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunalsjef Oppvekst dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 71 bnr 242 snr 1 Wilhelmsbakken 4 (seksjon1) - fasedeensdring/ vindu gnr 71 bnr 242 snr 1 Wilhelmsbakken 4 (seksjon1) - fasedeensdring/ vindu Øivind Solgård-Jensen dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Oppgave over forventet salg av alkoholholdig drikk i 2013 Drøbak Butikk- og Restaurantdrift AS - Serverings- og skjenkebevilling Drøbak Butikk- og Restaurantdrift Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester dato: Bevilling , Besvart med utgående dokument, Bevillingsavgift for omsetning av alkohol i 2013 Inngående eksternt produsert, 13/ Jakt kommuneskogen Forvaltning av kommuneskogen - vilforvaltning og utleie av jakt Kjell-Einar Anderssen Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Vedlegg 3: Utvidet rapportering Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre 14.06.2010 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 10 4. Familie og oppvekst

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer