DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Forespørsel om å få opplyst om entreprenør - gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau Hege Nilsen Barstad dato: Bygg/ Oppmåling, Besvart med utgående dokument, Svar på forespørsel om å få opplyst om entreprenør gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel om å få opplyst om entreprenør gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau Hege Nilsen Barstad dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ GNR 86 BNR 449 BADEHSGATA 14 - NYTT BOLIGBYGG - SØKNAD OM ENDRING FASADE ØST OG TOMHSPLAN GNR 86 BNR 449 BADEHSGATA 14 - NYTT BOLIGBYGG OG RIVING AV GARASJE Kile Stokholm Arkitekter AS dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ GNR 86 BNR 449 BADEHSGATA 14 - KRAV OM SØKNAD OM ENDRING BORTFALLER GNR 86 BNR 449 BADEHSGATA 14 - NYTT BOLIGBYGG OG RIVING AV GARASJE Kile Stokholm Arkitekter AS dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Frogn kommune- Reguleringsplan- Glenne Nedre- Offentlig ettersyn- Svar på foreløpig uttalelse Gnr 50 bnr 1 Glenne Nedre - detaljregulering Akershus fylkeskommune dato: Plansak

2 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Ettersending av støynotat- Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Statens vegvesen Region øst dato: Plansak tgående internt produsert, 13/ Foreløpig tilbakemelding mottatt redegjørelse og søknad om dispensasjon - Gnr 59 bnr 416 Grevlingveien 2 - nybygg fritidsbolig Gnr 59 bnr 416 Grevlingveien 2 - nybygg fritidsbolig Sigvartsen DESIGN dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Den kulturelle spaserstokken 2014 invitasjon til å søke fylkeskommunen om tilskudd Den kulturelle spaserstokken Akershus Fylkeskommune Enhet for kultur og fritid - Kulturskolen dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 13/ Tildeling av torgplass 2014 Leie av torgplass Natural by Maria Torres Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tildeling av torgplass 2014 Leie av torgplass Turid Andli Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tildeling av torgplass 2014 Leie av torgplass Reidar Torp Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv

3 I, tgående internt produsert, 13/ Tildeling av torgplasser 2014 Leie av torgplass Kiran Altaf Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tildeling av torgplass 2014 Leie av torgplass Laila Langseth Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tildeling av torgplass 2014 Leie av torgplass Barbro Osmo Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tildeling av torgplass 2014 Leie av torgplass Valentina Fløtre Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Rapport fra tilsyn oppfølging av tilsynet Tilsyn med barneverntjenesten 24., 25. og 27 september 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for barn, unge og familier - Barnevern dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten - supplerende opplysninger til plan for lukking av avvik Tilsyn med barneverntjenesten 24., 25. og 27 september 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for barn, unge og familier - Barnevern dato: Sakarkiv

4 I, tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om redusert stilling Personalmappe Enhet for barn, unge og familier - Barnevern dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om permisjon Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftelse av SFO plass Elevmappe Drøbak skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Informasjon om tilskudd til lærebedrifter Lærebedrifter Akershus fylkeskommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 13/ / Søknad om SFO plass Elevmappe Sogsti skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling som styrer i Trollberget barnehage Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420

5 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling som pedagogisk leder Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Fw: Turorientering 2014 Aktivitetsplan for kommende O-sesong - viltfaglige vurderinger Tor Kaurin dato: Sakarkiv, Besvart med elektronisk skjema Inngående eksternt produsert, 13/ DFI's o-gruppe. Treningsløp 2014 Aktivitetsplan for kommende O-sesong - viltfaglige vurderinger Tor Kaurin dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ SV: Turorientering 2014 Aktivitetsplan for kommende O-sesong - viltfaglige vurderinger Tor Kaurin dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Bekrefter mottatt klage på vilkår i vedtak, og anmoder om kommentarer til mottatt klage - Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Advokatkontoret i sbl /Henning Grønnern dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Bekrefter mottatt klage på vedtak. Oversender kopi av klage mottatt fra tiltakshaver. Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Ståle Navrud dato: Bygg/ Oppmåling

6 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Forespørsel om politisk behandling av klagesak - Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Henning Grønnern dato: Bygg/ Oppmåling, Besvart med utgående dokument, Tidspunkt for politisk behandling av klagesak - Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig tgående internt produsert, 13/ Tidspunkt for politisk behandling av klagesak - Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Advokatkontoret i sbl dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Ber om supplerende dokumentasjon til mottatt klage. Gnr 71, bnr 100. Skogveien 12 Gnr 71 bnr 100 Skogveien 12 - Oppføring av enebolig Ina og Ståle Navrud dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ TILBD OM KOMMNAL BOLIG Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ SVAR - SØKNAD OM OM KOMMNAL BOLIG Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ SVAR - OPPSIGELSE AV LEILIGHET I LLERD BOFELLESSKAP Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv

7 I, tgående internt produsert, 14/ KLAGE - INNKALLING TIL MØTE MED BOLIGKONTORET Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Søknad om omplassering av husdyr Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppdragsavtale undertegnet - Støttekontakt - Enhet for Miljøarbeidertjeneste Støttekontakter og avlastere Enhet for miljøarbeidertjenester Enhet for miljøarbeidertjeneste dato: Sakarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Søknadsskjema om støttekontakt Støttekontakter og avlastere Enhet for miljøarbeidertjenester Enhet for miljøarbeidertjeneste dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til kontrollutvalgets møte Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - Saker Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - Saker Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester dato: Sakarkiv 033 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale - undertegnet, Nettstasjon P0105 Belsjøveien 2 i bygg, 1.etg Frognhallen - Forvaltning Hafslund Nett AS Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Eiendom

8 I, tgående internt produsert, 14/ Bryggeanlegg Tåjebukta Gnr 76 bnr 3 Håøya, Tåjebukta. Referat forhåndskonferanse Øysten Giertsen dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ svarskjema SFO plass Elevmappe Sogsti skole dato: Elevarkiv, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Karakterutskrift Personalmappe Heer skole dato: Personal 420 tgående internt produsert, 14/ Varsel om oppmålingsforretning - gnr 45 bnr 7 Berger Terrasse 8 - Fradeling Gnr 45 Bnr 7 - Berger Terrasse 8 - Fradeling Anne Berger BAMANN HEIDI DRAGESETH BAMANN OLAV Einar Berger GRANÅS MONICA JOHANSEN GRANÅS STIAN KJERNSVIK DAG BIRGER SKARPSNO BERIT ELISEBETH STATENS VEGVESEN REGION ØS Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom Inngående eksternt produsert, 14/ Frogn kommune skal tinglyse erklæringer om veirett - Gnr 45 Bnr 7 Berger Terrasse 8 - Fradeling Gnr 45 Bnr 7 - Berger Terrasse 8 - Fradeling Einar Berger Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom, Tatt til etterretning

9 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfordring fra Samferdselsdepartementet om tilrettelegge for mer effektiv tømmertransport Rundskriv Statens vegvesen Region øst Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Tilgjengeliggjøring av prop. 95 S ( ) - Kommuneproposisjonen Rundskriv Rundskriv Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Rådmannsgruppen dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om satsing på aktivitetssenter for eldre - Rundskriv Rundskriv Pensjonistforbundet Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om statistikkpublikasjoner fra Akershus fylkeskommune - Rundskriv Rundskriv Akershus fylkeskommune Rådmannsgruppen dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr.vilkår vedr. terrengprofiler. tomhusplan med snittlinjer for terrengprofilene. Gnr 22, bnr 410. Glosliveien 2 B Gnr 22 bnr 410,Glosliveien 2B - Ny bolig Kristine Langfeldt Wessel dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Bekrefter bortfall av vilkår om reviderte terrengprofiler. Gnr 22, bnr 410, Glosliveien 2B Gnr 22 bnr 410,Glosliveien 2B - Ny bolig Kristine Langfeldt Wessel dato: Bygg/ Oppmåling

10 I, tgående internt produsert, 14/ tilbud arbeidsavtale Tilsetting lærlinger 2014 Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ arbeidsavtale tilbud Tilsetting lærlinger 2014 Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Status på behandling av søknad - Gnr 58 bnr 98 Åstvedtveien 20 - Ny fritidsbolig Gnr 58 bnr 98 Åstvedtveien 20 - Ny fritidsbolig Zeppo-Decco AS dato: Bygg/ Oppmåling , Besvart med utgående dokument, 14/ Status på behandling av søknad - Gnr 58 bnr 98 Åstvedtveien 20 - Ny fritidsbolig - svar tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest - Gnr 51 bnr Skogfaret 5 - Avløpsanlegg Gnr 51, Bnr 156, Skogfaret 5 Mindre avløpsanlegg. Steinsvik Hus AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak tgående internt produsert, 14/ Bekreftet mottatt søknad om dispensasjon og komplettering 14/ Gnr 71 bnr 547 Sogstikroken 18 -tilbygg Gnr 71 bnr 547 Sogstikroken 18 -Tilbygg bod og søknad om dispensasjon Tommy André Iversen dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg, Gnr 20, Bnr 56, Kleivaveien 64 Gnr 20, Bnr 56, Kleivaveien 64 - Sanitæranlegg. Bravida Norge AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak

11 I, tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg, Gnr 20, Bnr 104, Tomters vei 10 Gnr 20, Bnr 104, Tomters vei 10 Sanitæranlegg. Drøbak Mekaniske Verksted A/S Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg, Gnr 20, Bnr 118, Tomters Øvre vei 19 Gnr 20, Bnr 118, Tomters Øvre vei 19 Sanitæranlegg. Drøbak Mekaniske Verksted A/S Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak tgående internt produsert, 14/ Anmeldelse av sanitæranlegg - Gnr 63, Bnr 52, Kleivaveien 86 Gnr 63, Bnr 52, Kleivaveien 86 - Sanitæranlegg. Drøbak Mekaniske Verksted A/S Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 14/ Vann/avløp, Gnr 7, Bnr 8, Melkeveien 4 Gnr 7, Bnr 8, Melkeveien 4 - Sanitæranlegg. Paul Alvin Braaten Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr 59 bnr 524 Lyksetveien 18 - Klarlegging av eksisterende grense - nderskrevet partsliste Gnr 59 bnr 524 Lyksetveien 18 - Klarlegging av eksisterende grense Mathias Harang Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest - Gnr 59 bnr Tiurlibakken 13 - Avløpsanlegg Gnr 59 bnr 489 Tiurlibakken 13 - Avløpsanlegg Vatek - Varme & Energiteknikk AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: Bygg/ Oppmåling

12 I, tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar på henvendelse - Feil saksbehandling ifm konvertering fra fritidsbolig til helårsbolig. Saksbehandling Zeppo-Decco AS dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ / Gnr 86 Bnr 96, GRENSEJSTERING Gnr 86 Bnr 96, GRENSEJSTERING Geir Ytreland Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom tgående internt produsert, 14/ Gnr 51 bnr 9 og 299, Kjøyaveien 22. Søknad om arealoverføring. Delegert vedtak Gnr 51 bnr 9,299 Kjøyaveien 22 - Søknad om arealoverføring Tove og Tom Bøhlerengen Jon Larsen og Barbara Jahn dato: Eiendom Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av stilling som assistent Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til landets kommuner - Broderkjeden - Grunnlovsjubiléet Diverse henvendelser Grunnlovsjubiléet Diverse henvendelser Eidsvoll1814 Ordfører dato: Sakarkiv

13 I, tgående internt produsert, 14/ / Gjenpart av nabovarsel - Gnr 51 bnr 320 Bøkeveien 30 - Avløpsanlegg Gnr 51 bnr 320 Bøkeveien 30 - Avløpsanlegg Bjørn Jensen Rørleggermester Tage V Jensen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Oversendelse av situasjonskart - Gnr 75 bnr 1 Simhall B Oscarsborg - Fasadeendring og utvidelse av brygge Gnr 75 bnr 1 Simhall B Oscarsborg - Fasadeendring og utvidelse av brygge SIVILINGENIØR VICTOR HORGEN dato: Bygg/ Oppmåling , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Kopi av tilknytningsavtale - Gnr 22 bnr 168 Gylteåsveien 3 C - Sanitæranlegg Gnr 22 bnr 168 Gylteåsveien 3 C - Sanitæranlegg Vivos Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 14/ Signerte sanitærabonnement - Gnr 22 bnr 168 Gylteåsveien 3 C - Sanitæranlegg Gnr 22 bnr 168 Gylteåsveien 3 C - Sanitæranlegg Vivos Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak , Besvart med utgående dokument, Svar på sanitærabonnement - Gnr 22 bnr 168 Gylteåsveien 3 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om få forhåndstilsendt regning for tilknytningsavgift vann og avløp Tilknytningsavgift - Vann/avløp Terje Pettersen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Oppfølging og avslutning av tilsyn. AS Regnbuen Malermesterbedrift Gnr 69 bnr 98 Skogroveien 17A - Ferdigattest AS Regnbuen Malermesterbedrift Enhet for samfunnsutvikling dato: Bygg/ Oppmåling

14 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Svarbrev til foreløpig svar om IG 1 - Gnr 71 bnr 117 Sogstikollen 50 - Nybygg. Igangsettingstillatelse Gnr 71 bnr 117 Sogstikollen 50 - Nybygg. Igangsettingstillatelse Drøbak Arkitektkontor AS dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Gnr 8 bnr 1 Solbergveien 41 - Ny driftbygning Ann Kristin Raanaas dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Gnr 8 Bnr 1 Tilbakemelding angående status på Solbergveien Gnr 8 bnr 1 Solbergveien 41 - Ny driftbygning Ann Kristin Raanaas dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Avtale om forhåndskonferanse - Gnr 71 bnr 422 Vestbyveien 43 A Gnr 71 bnr 422 Vestbyveien 43 A Nina Dehli dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Krav om innsyn i dokumentasjon fra barnevernstjenesten Innsyn i barnevernsdokumentasjon Enhet for barn, unge og familier - Barnevern dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Midlertidig byggeforbud - Gnr 71 Bnr 154 Vestbyveien 100 B - Tilbygg bolig Gnr 71 Bnr 154 Vestbyveien 100 B - Tilbygg bolig Roar Simonsen dato: Bygg/ Oppmåling

15 I, tgående internt produsert, 14/ Tilleggsopplysninger til rivning av hytte - Gnr 54 bnr 4 Garderveien 70 - Rivning av fritidsbolig, Nybygg enebolig Gnr 54 bnr 4 Garderveien 70 - Rivning av fritidsbolig, Nybygg enebolig Älvsbyhus Norge AS dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Foreløpig melding - Mangler ved søknaden - Gnr 11 bnr 111 Lerkesvingen 54 - Oppføring av støttemur Gnr 11 bnr 111 Lerkesvingen 54 - Oppføring av støttemur Mordt Hageservice dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Melding om avløpsløsning - Gnr 63 bnr 49 - Kleivaveien 89 -Mindre avløpsanlegg GNR 63 bnr 49 - Kleivaveien 89 - Mindre avløpsanlegg Siv Haneborg Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ TLØP AV LEIEKONTRAKT I KOMMNAL BOLIG Kommunale boliger 2. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Eiendom Inngående eksternt produsert, 14/ Referert dokument: 14/ Invitasjon til kontrollutvalgets møte Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - Saker Gnr 71 bnr 550 Sogstieika Nordre - Felt 4. rekkehus Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS dato: Bygg/ Oppmåling, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest Gnr 71 bnr 45 Vestbyveien 128 C og D - Nybygg tomannsbolig Gnr 71 bnr 45 Vestbyveien 128 C og D - Nybygg bolig 3 og 4 Follo Bygg og Eiendom As dato: Bygg/ Oppmåling

16 I, tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest pbl GNR 31 BNR 1 OSLOVEIEN GARASJE GNR 31 BNR 1 OSLOVEIEN GARASJE Arne Rød dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest Gnr 71 bnr 45 Vestbyveien 128E bolig 5 - Nybygg enebolig Gnr 71 bnr 45 Vestbyveien 128E bolig 5 - Nybygg enebolig Follo Bygg og Eiendom As dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest Gnr 71 bnr 45 Vestbyveien 128A bolig 1 - Nybygg enebolig Gnr 71 bnr 45 Vestbyveien 128A bolig 1 - Ferdigattest Follo Bygg og Eiendom As dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Parkeringsbot - Klage Klage på parkeringsbot Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 14/ Brunsneglebekjempelse i kommunal regi Brunsneglebekjempelse i Frogn kommune Eva Cecilie Ledsten Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Radon trinn 2 målinger Samfunnshuset Radonmålinger Nesodden Askautrud, Bjørn Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv

17 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Radonmålinger trinn to Jaer skole Radonmålinger Nesodden Askautrud, Bjørn Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Radonmålinger Fjellstrand Grendehus barnehage Radonmålinger Nesodden Askautrud, Bjørn Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Radonmålinger trinn 2, Nesoddtangen skole Radonmålinger Nesodden Askautrud, Bjørn Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Ønske om bekreftelse på radonmålinger iht Statens stråleverns anbefalinger Radonmålinger Nesodden Bjørn Askautrud Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ VS: Beiteforurensning/beiteskade - elg og gås Søknader om skadefelling Vald 11 - S. Hallangen dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ VS: Beiteforurensning/beiteskade - elg og gås Søknader om skadefelling Johan Stokkeland Vald 33 - Bjerke/Økern dato: Sakarkiv

18 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Re: VS: Beiteforurensning/beiteskade - elg og gås Søknad om skadefelling - tilleggsopplysninger Søknader om skadefelling Vald 11 - S. Hallangen dato: Sakarkiv, Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ GNR 59m BNR 17 Søndre Hallangen Søknad om skadefelling av grågås - melding om vedtak Søknader om skadefelling Vald 11 - S. Hallangen dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Varsel om tilsyn med Frogn kommune som godkjenningsmyndighet på barnehageområdet 2014 Varsel om tilsyn med Frogn kommune som godkjenningsmyndighet på barnehageområdet 2014 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for barnehager dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om drift - Gnr 76 bnr 3 Håøya Forespørsel om oppstart av virksomhet Gnr 76 bnr 3 Håøya Forespørsel om oppstart av virksomhet Håøya Naturverksted dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov - Høring Alminnelig høring Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Det kongelige arbeids- og sosialdepartementet Rådmannsgruppen dato: Sakarkiv

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00055-21 SVAR TIL FORESATTE 27.3.2014 ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-22 Vedrørende beskyldninger om levert plagiat på

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00045-1 Aksjon skolevei : utbetaling av tilskudd for 2013- prosjektene og søknadfrist for 2014 Aksjon skolevei 2013 Statens vegvesen - Region Øst Vei, idrett, park og

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-22 Søknad om skjenkebevilling for fredag 18. oktober Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Mads Erlandsen Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 03.10.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-1 Dårlig vei - Gamle Mossevei Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Jane Nymoen Vei, idrett, park og friluft dato: 01.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer