nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 2. 2005 05.07.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Skal du ansette sommervikar? side 8 Gjeldsordningsloven - regulering av satser side 11 Side 1 av 17

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen De sier at sommeren er her Jeg vet ikke, jeg. Det mangler nok noen grader på at jeg skal akseptere det. Men, jeg har faktisk badet i sjøen allerede. En frisk opplevelse! Som alltid; det har skjedd en del siden forrige nummer av NIFNYTT. Her er litt info: Kredittopplysningsbransjens tilknytning til inkassobransjen Vi har ikke hørt noe fra Kredittopplysningsbyråene. Vi har på den annen side startet en dialog med AS EDB. Det er slett ikke umulig at vi setter oss ned over forhandlingsbordet etter sommerferien. Det ser således ut som om vi får en vridning mot alternative leverandører av kreditt- og betalingsinformasjon. Dette kan jo bli meget spennende da vi nok må starte en dialog med Brønnøysundregistrene om tilgang til det nye utleggsregisteret. Samtidig har vi oppnådd status som høringsinstans i Arbeids- og Sosialdepartementets utredning av tilganger til A/Aregisteret! Bankpower reduserte priser på sikkerhetsstillelse Norwgian Broker har klart å forhandle frem meget bra priser for våre medlemmer. I disse dager arbeides det også med prismodeller på andre forsikringsløsninger. DSF Det Sentrale Folkeregister endring i oppslagsmuligheter En meget vellykket runde med Finansdepartementet gav oss en løsning som vi kan være fornøyd med. I skrivende stund har vi allikevel et problem: Skattedirektoratet har ikke klart å trykke på knappen som skal åpne dørene igjen. De ansvarlige har dratt på ferie! Jeg prøver nå, ganske febrilsk å bruke kontakter i Finansdepartementet så vel som kontaktpersoner i AS EDB til å få dette på plass før jeg selv drar på ferie. Kryss fingrer og tær! Side 2 av 17

3 Nytt saksbehandlingssystem for Namssaker fra Vi tok med representanter fra Statens Innkrevingssentral til Kronofogdmyndigheten i Stockholm for å vise dem hvordan den elektroniske overføingen er løst der. En stor takk til SystemPartner Norge for at de stilte opp på kort varsel og laget et bra arrangement for oss. Eksursjonen avdekket en stor forskjell på holdninger. Kronofogdmyndigheten i Sverige har lagt seg på en modell hvor de i tillitt til prosessfullmektig kun ber om å få over selve begjæringen. I Norge må vi nok regne med å sende med alt mulig som vedlegg. Budsjettmøte og Bransjetreff 2005 Vi har en kjempebra oppslutning om møtet. Revidert program vi bli sendt medlemmene rett over ferien. Med dette ønsker jeg dere alle en GOD SOMMER! Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 17

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender høsten side 4 Kurskalender høsten side 4 Formannens hjørne....side 5 Våre medlemmer, Inkassosirkelen AS. side 7 Skal du ansette sommervikar?......side 8 Fastsettelse av feriefritid side 9 Tinglysingsgebyret redusert fra 1. juli.side 10 Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser m.v... side 11 Invitasjon i kurs om tvistehåndtering.side 15 ErgoEphorma s spalte..side 16 Møtekalender - våren 2005 Lovutvalget 18. august Styremøte 13. september Inkassoklagenemnda 19. september Budsjettmøte/ Bransjetreff Budapest oktober Inkassoklagenemnda 31. oktober Lovutvalget 10. november Styremøte 17. november Inkassoklagenemnda 05. desember Styremøte 15. desember Kurskalender høsten 2005 Kurs 1 Kurs II Kurs III september november 31. januar 2006 (merk dato) Kurssted Kurs I og III avholdes hos Lindorff AS på Skøyen i Oslo Kurs II avholdes på Gabels Hus (et Choicehotell i Oslo) Tviste- Håndteringskurs 6. september 2005 Rica Park Hotell, Sandefjord Påfyllingskurs oktober 2005 Kielfergen Kronprins Harald Påfyllingskurs Dato ikke fastsatt ennå Namsmannen i Oslo Side 4 av 17

5 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS Kong Kurs ler rått! I en artikkel i Dagens Næringsliv 3/7-99 skrev daværende redaktør Kåre Valebrokk, under ovenstående overskrift Det er ikke de kriminelle som er problemet, men alt som er lov. Valebrokks hovedanliggende i artikkelen var problemstillingen rundt temaet konkursgjengangere som han med sin skarpe penn svært treffende beskriver. Selv har jeg deltatt i mange fora hvor problemstillingen har vært diskutert, herunder problemstillingen vedrørende økonomisk kriminalitet i forbindelse med konkurs, og nullbo -problematikken. Alle med interesse for de forannevnte problemstillinger hadde et lønnlig håp om at Falkanger-utvalgets innstilling, om enn ikke skulle revolusjonere, så i hvert fall bidra til å bedre situasjonen på enkelte punkt. En av hovedoppgavene til Falkanger-utvalget, som ble nedsatt i 1990, og som avga sin innstilling i 1993, var å etterprøve dagjeldende og någjeldende regler i konkurs- og pantelovgivingen med sikte på å effektivisere kampen mot den økonomiske kriminalitet som gjerne kommer for dagen i kjølevannet av en konkurs. I tillegg skulle de utrede endringer i pantelovgivingen for å snu den økende tendens til nullboer. Svaret fikk vi i Justisdepartementets odelstingsproposisjon nr /1999. Proposisjonen ble behandlet høsten 1999 og resultatet etter sluttbehandlingen ble, som de fleste sikkert er kjent med, et fullstendig kastrert revisjonsarbeid. Forslaget om legalpant for boomkostninger ble av stortingsflertallet sendt tilbake til departementet for fornyet behandling. Nytt forslag ble fremlagt og vedtatt ved endring av Pantelovens 6-4, 23/ Bestemmelsen om 5 % legalpant for boomkostninger trer i kraft 1. juli Overgangsreglene medfører imidlertid at det økonomiske ansvaret for den som begjærer konkurs (rekvirenten) får lite hjelp av disse nye reglene før om noen år. I mellomtiden er det fremdeles rekvirenten som må bære det økonomiske ansvaret, et ansvar som i skrivende stunde er begrenset til kr ,- ved forskrift av 17/ nr Side 5 av 17

6 Forannevnte forskrift avløses 1/ av forskrift av 27/ nr. 70 hvor rekvirentansvaret økes til 50 gangere Rettsgebyret, dvs. kr ,-. Rent inkassomessig medfører denne økningen at det tilnærmet blir uaktuelt for en vareleverandør som har penger til gode av en kunde å ta den økonomiske risikoen en konkursbegjæring innebærer. Dette medfører at ansvaret ved bruk av konkursvarsel i inkassosammenheng skjerpes. I utgangspunktet burde rekvirentansvaret etter mitt skjønn fjernes. Det økonomiske ansvaret man nå pålegger rekvirenten gjør at det ikke lenger er lønnsomt å sanere ikke levedyktige virksomheter, og ved den saneringen er det inkassobransjen som er hovedaktør. Etter 1. juli 2005 skal man som inkassator ha gode argumenter for å få overbevist sin kunde om at det er økonomisk lønnsomt og forsvarlig å iverksette konkurspågang mot en skyldner. Økning av rekvirentansvaret til 50 R er med på å øke en allerede stigende usunn konkurranse i næringslivet. Bedrifter som driver for kreditorenes regning "subsidieres" i forhold til det øvrige næringsliv som må kalkulere sine produkter på en slik måte at de har overskudd etter at alle regninger er betalt. Systemet favoriserer den insolvente virksomheten som ikke har noe skattepliktig overskudd på de solvente skattebetalernes vegene. Resultatet blir en ond sirkel hvor igjen det offentlige, stat og kommune, blir taperen fordi skatte- og avgiftsinngangen reduseres både fra den insolvente og den solvente delen av næringslivet. I tillegg forsterkes den subsidierende virkningen ved at når konkursen en gang er et faktum dumpes virksomhetens aktiva ut på markedet, enten via tvangssalg eller abandonering, til priser som i hvert fall ikke er gjengse. Ved det økende antall tomme konkursboer havner regningen hos en tilfeldig kreditor som var våken nok, og modig nok, til å medvirke til sanering av den ikke levedyktige virksomheten. Med dette senariet som bakteppe vil inkassobransjen i de fleste tilfellene måtte fraråde konkurspågang, i hvert fall som rekvirent. Følgen av det er at den insolvente virksomheten fortsetter. Etter regelendringen er jeg redd at Kong Kurs ikke bare ler rått, han ler seg i hjel. I sommer tror jeg spillet blir Monopol, - der er det i hvert fall klare regler: Du er gått konkurs, - flytt tilbake til start. GOD SOMMER! Baard Sig. Bratsberg Side 6 av 17

7 Våre medlemmer, Inkassosirkelen AS Oppstart og kvalitetssikring av en bedrift er et omfattende og tidkrevende arbeid. Men prioriteres dette det første året har man et solid grunnlag for en vellykket drift. Skulle noe gå galt senere, har man i alle fall kun seg selv å skylde på. Daglig leder Liv Marit Bøthun I 2003 fikk Liv Marit tilbud om å starte opp Inkassosirkelen AS. Hun fikk med seg Hanne og Tina fra sin tidligere arbeidsplass og flyttet inn i trivelige lokaler på Økern i Oslo. Med friskt mot og totalt 17 års erfaring fra bransjen, gikk de i gang med å etablere et firma som kunne tilby markedet det lille ekstra. Steg for steg ble firmaet bygget opp, og i desember 2004 talte de 12 ansatte, et callcenter og en juridisk avdeling. Inkassosirkelen AS er et selskap som leverer inkassotjenester på den gode, gamle måten. Det er kunden som står i fokus for Inkassosirkelen AS. For å sikre best mulig kvalitet, er det hovedsaklig ansatt personer med juridisk bakgrunn i firmaet. Disse skal sørge for at Inkassosirkelen AS opptrer som megler mellom oppdragsgiver og skyldner og veilede begge parter utover den aktuelle sak dersom det er ønskelig. Inkassosirkelens mål er høy løsningsgrad og at oppdragsgiver opprettholder et godt kundeforhold til debitor. I tillegg til innfordring av forfalte fordringer bistår de oppdragsgiver med utforming av kredittrutiner slik at tap på fordringer minimaliseres. Hos Inkassosirkelen AS handler det om identifikasjon, ydmykhet, høflighet, forhandlinger og sist men ikke minst - å inneha kunnskap og forstå rekkevidden av det man driver med. Bak fra venstre: Trude, Axel, Ingrid, Tom- Daniel, Håkon, Aftab, Øyvind. Foran fra venstre: Liv Marit, Tina, Anne og Hanne. Siri er dessverre ikke tilstede. Side 7 av 17

8 Det siste året har vist at alt arbeidet med kvalitetssikring har båret frukter. Inkassosirkelen AS kan presentere et produkt der er stolte av, og deres kundemasse øker stadig. Dagens inkassomarked er tøft, og det er viktig å ha flere ben å stå på. De ansatte er derfor opptatt av nytenking og har flere prosjekter på gang med spennende samarbeidspartnere. Dere vil nok sikkert høre mer fra Inkassosirkelen AS i fremtiden. Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer! Skal du ansette sommervikar? Mange bedrifter velger å benytte seg av sommervikarer i ferien. HSH tar her opp en rekke forhold som arbeidsgiver bør være påpasselig med ved ansettelse av sommervikarer. Ved HSHs arbeidsgiveravdeling LOs sommerpatrulje vil i år som tidligere avlegge en rekke bedrifter besøk i løpet av sommerferien. Alle bedrifter må være forberedt på å få besøk av patruljen, og denne vil tradisjonelt være opptatt av arbeidsavtaler og lønnsforhold. Alder Barn som er under 15 år eller skolepliktige etter grunnskoleloven skal ikke nyttes til arbeid som går inn under arbeidsmiljøloven. Unntak gjelder for lett arbeid i skoleferien som ikke overstiger 7 timer i døgnet og 35 timer i uken. Før barn som er under 15 år settes til arbeid, skal arbeidsgiver sørge for at det innhentes skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte. Barn under 13 år kan under ingen omstendighet tilbys arbeid. Arbeidstakere under 18 år skal ikke utføre overtids- eller nattarbeid. Arbeidsavtale Alle ansettelsesforhold, uansett varighet, skal bekreftes med skriftlig avtale. Man kan benytte HSHs skjema 101 og krysse av for midlertidig ansatte eller vikarer. Vikar er arbeidstaker som erstatter en annen pga. ferieavvikling, sykefravær e.l. Midlertidig ansettelse benyttes ved sesong- eller prosjektarbeid, for eksempel uteservering i feriemånedene eller oppussing av hus. Lønn De virksomheter som er bundet av tariffavtale, må huske at bestemmelsene også gjelder for sommervikarer. For handelsbedrifter bundet av Landsoverenskomsten med Handel og Kontor og Funksjonæravtalene med YS, skal ferievikarer likevel ikke ha tillegg for ubekvem arbeidstid. Det skal ved opphør av ansettelsesforholdet utbetales feriepenger av feriepengegrunnlaget opptjent i Tariffbundne bedrifter og andre som velger å følge de avtalefestede reglene om den femte ferieuken utbetaler feriepenger med 12 %, for øvrig utbetales feriepenger med 10,2 %. Side 8 av 17

9 Utlevering av personopplysninger Dersom LOs sommerpatrulje møter opp i en bedrift og krever å få oppgitt lønnen til de ansatte, å få se arbeidsavtalen etc., har de ikke krav på å få utlevert dette. Det vil være i strid med personopplysningsloven dersom bedriften utleverer personalopplysninger om enkeltpersoner uten samtykke fra den det gjelder. Det gjelder både organiserte og uorganiserte arbeidstakere. Heller ikke der tariffavtalen har bestemmelser om at den tillitsvalgte kan kreve å få opplysningene, kan LOs sommerpatrulje gis slik informasjon uten samtykke. Fastsettelse av ferietid av advokat Hanne Cecilie Røed Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Sommerferietiden nærmer seg, og det kan være på sin plass å minne om hvilke regler som gjelder rundt fastsetting av feriefritid. Ferieloven av 29.april 1988 har i kapittel II 6 bestemmelser om hvem som bestemmer tiden for ferie. Nedenfor omtales de saksbehandlingsregler som gjelder i denne forbindelse, og hvilke tidsfrister som gjelder for fastsetting av feriefritid. I henhold til ferieloven plikter arbeidsgiver å drøfte feriefastsetting med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Drøftelse skjer vanligvis ved at arbeidstaker blir bedt om å fremsette ønsker om ferietiden, og deretter får en tilbakemelding fra arbeidsgiver om ferietiden, ofte i form av oppsatte ferielister. Ferieloven krever at slik drøftelse skal skje i god tid før ferien. Hva som ligger i kravet om god tid, må avgjøres konkret. Arbeidsgiver bør imidlertid normalt fastsette ferien minst 2 måneder Advokat Hanne Cecilie Røed på forhånd. Dette henger sammen med at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. Loven åpner imidlertid for at det kan foreligge særlige grunner som er til hinder for underretning innen disse frister Det er først og fremst driftsmessige forhold som kan begrunne at varselfristen ikke overholdes. I tillegg vil fristen kunne fravikes dersom det i løpet av den gjenstående del av ferieåret ikke er tilstrekkelig tid til å gi varsel med 2 måneders frist. Drøftingene må således starte så lenge før 2-måneders fristen at det er mulig å gjennomføre forsvarlige drøftinger og gi arbeidstaker underretning om beslutningen, før 2-måneders fristen begynner å løpe. Side 9 av 17

10 Det er imidlertid grunn til å bemerke at det er arbeidstaker som kan kreve underretning senest 2 måneder før ferien tar til. Dersom slikt krav ikke foreligger, kan arbeidsgiver gi underretning med kortere varsel enn 2 måneder. Arbeidsgiver bør imidlertid sørge for at feriefastsettingen er gjennomført i så god tid som mulig før ferien tar til. Dersom partene ikke blir enige om feriefastsettingen, har arbeidsgiver i kraft av styringsretten rett til å treffe den endelige avgjørelsen. Dette innebærer at arbeidstaker må ta ferie i den perioden som arbeidsgiver bestemmer, selv om dette ikke skulle være det optimale for arbeidstakeren. Arbeidstaker kan heller ikke nekte å ta ferie den oppsatte ferietiden. Videre er arbeidsgivers plikt til å overholde drøftelsesplikten og varslingsfristen nevnt ovenfor i følge ferielovens forarbeider kun ordensregler. Det innebærer at arbeidstaker som utgangspunkt vil ha plikt til å ta ferie etter arbeidsgivers ordre, selv om arbeidsgiver har brutt disse pliktene ved for eksempel å ikke foreta drøftinger, eller fastsette ferie med for kort varsel. Arbeidstaker har imidlertid mulighet til å kreve erstatning for evt. økonomisk tap og/eller velferdstap (oppreisning av ikke-økonomisk tap) han har fått som en følge av bruddet. Arbeidsgivers styringsrett med hensyn til å bestemme tiden for ferie, begrenses av regler om den såkalte hovedferieperioden. Dette innebærer at arbeidstaker kan kreve at 18 dager (3 uker) sammenhengende ferie gis i perioden 1. juni 30. september. Videre kan arbeidstaker kreve at restferien gis samlet. Ved behov for mer utfyllende informasjon til dette emnet eller for andre feriespørsmål, ta kontakt med HSHs rådgivningstelefon på Tinglysingsgebyret redusert fra 1. juli Tinglysingsgebyret er redusert med ti prosent fra 1. juli. Dette vil blant annet gjøre det billigere å flytte et lån fra en bank til en annen og slik bidra til å skjerpe konkurransen i lånemarkedet. Gebyret gjør det også billigere i forliksråd og domstol. Gebyret for å tinglyse panteobligasjoner og skadesløsbrev reduseres med 211 kroner til kroner. For tinglysing, registrering og anmerkninger i grunnboka reduseres gebyret med 169 kroner til kroner. Alle offentlige gebyrer regnes ut ved å gange rettsgebyret (R) med en multiplikator. Multiplikatoren varierer fra sakstype til sakstype. Multiplikatoren i gebyret for tinglysing av hjemmelsoverganger med mer reduseres 1. juli fra 2 R til 1,8 R. Videre reduseres multiplikatoren i gebyret for tinglysing av pantobligasjoner fra 2,5 til 2,25 R. Side 10 av 17

11 Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser mv. Departementet viser til rundskriv Q 08/2004, datert 28. juni 2004, vedrørende veiledende livsoppholdssatser under gjeldsordning (gjeldsordningssatser). Rundskrivet her erstatter dette rundskrivet. Stortinget har bestemt at gjeldsordningssatsene skal utgjøre 85 % av den til enhver tid gjeldende minstepensjon. Minstepensjonen ble våren 2005 oppregulert til kr for enslige og kr for par. Økningen utgjør ca 3.3 % for enslige og ca 4.9 % for par. Departementet har regulert barnesatsene i samsvar med utviklingen i KPI med noe over 1 %. De nye satsene anbefales benyttet fra og med 1. juli Gjeldsordningssatser (gjeldsordningssatser for voksne) Enslige Ektefeller/ugifte samboere, samlet Ektefeller/ugifte samboere, enkeltvis (gjeldsordningssatser for barn) år år år, og skoleelever (gjeldsordningsnormer for samvær med barn) Satser for skyldnere som utøver samvær med barn fastsettes til et beløp tilsvarende bidragsreduksjonen som samværet berettiger, jf. forskrift 15. januar 2003 nr Reiseutgifter kommer i tillegg. Satsene pr. 1. juli 2005 er følgende (kr pr. mnd.): Samværets omfang 0-5 år 6-10 år 11 år og mer Mindre enn samværsklasse Samværsklasse Samværsklasse Samværsklasse Samværsklasse Side 11 av 17

12 2. Fastsettelse av livsoppholdsbeløp - generelle retningslinjer 2.1 Innledning Ved utarbeidelse av forslag til frivillig eller tvungen gjeldsordning, er utgangspunktet at skyldneren skal foreslå de beløp som skal settes av til livsopphold. Beløpene vil inngå som en del av forslaget til gjeldsordning og bli godtatt eller forkastet av kreditorene eller tingretten. Det er skyldneren som bestemmer hvilke beløp som skal foreslås. Namsmannen må imidlertid veilede skyldneren om dette, slik at beløpene blir mest mulig realistiske i forhold til det skyldneren kan klare og det kreditorer og domstoler er villige til å godta. Dersom skyldneren har særlige utgifter bør det avsettes midler utover den veiledende gjeldsordningsnormen. Dette kan særlig være aktuelt når det gjelder utgifter det er vanskelig å gjøre tilpasninger i, for eksempel medisiner, reise/transport, og liknende. For å kunne beregne tilleggets størrelse korrekt må det gjøres en beregning av hvor stor del av utgiftene som kan anses allerede dekket av normen jf. retningslinjene i punkt 2.4 nedenfor. 2.2 Satsene er utgangspunkt for den lovbestemte skjønnsutøvelse De satser som er angitt i dette rundskrivet er bare ment som et hjelpemiddel ved det skjønn som skal utøves ved utmålingen av livsopphold. Den overordnede regel om dette finnes i gjeldsordningsloven 4-3, hvoretter skyldneren av sine inntekter kan beholde det som med rimelighet trengs. Loven krever her at det skal foretas et individuelt skjønn over behovet for livsoppholdsmidler i hver enkelt sak. Skyldneren har derfor ikke krav på et bestemt beløp, jf. også uttalelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i Rt Departementet vil i denne sammenheng også peke på gjeldsordningslovens formålsbestemmelse, 1-1, hvorav det fremgår at skyldneren skal innfri sine forpliktelser så langt det er mulig. 2.3 Utgifter som skal dekkes av gjeldsordningssatsen Gjeldsordningssatsene for voksne skal dekke alle husholdets nødvendige og rimelige forbruksutgifter. Det er gjort unntak for boligutgifter, utgifter til barn herunder underholdsbidrag samt gjeldsbetjening. Utgifter til fagforeningskontingent er også ment å skulle dekkes innenfor satsen, men ikke såkalt tvungen pensjonsforsikring. Kjerneutgiftene i satsen blir således det som medgår til mat, klær, transport, lege og helsestell og personlig pleie samt nødvendige dagligvarer og husholdsartikler. Ekstrautgifter i forbindelse med ferie, fritid og høytidsdager er omfattet. De ekstra utbetalingene lønnsmottakere får i juni og desember er etter dette ikke ment å skulle beholdes i tillegg til satsen. Ved særlige utgifter i forbindelse med konfirmasjon, begravelse mv. bør det imidlertid vurderes om et tillegg kan innrømmes. Det anbefales ikke avsatt ekstra midler i tilfeller hvor gjeldsordningsperioden går utover normalperioden på fem år. Side 12 av 17

13 2.4 Beregning av enkeltposter innenfor gjeldsordningssatsen Det kan i noen saker oppstå behov for å beregne nivået på enkeltposter innenfor det området satsen skal dekke fordi skyldneren har uvanlig store utgifter, f. eks. til transport. Det kan da være rimelig med et tillegg til satsen. For å kunne beregne tilleggets størrelse korrekt må man gjøre et overslag over hvor mye som allerede må anses avsatt til formålet, jf. forrige avsnitt. Gjeldsordningssatsen er imidlertid ikke basert på forbruksmålinger innenfor enkelte områder og er derfor ikke spesifisert på ulike utgiftstyper. Det anbefales derfor å ta utgangspunkt i standardbudsjettet for forbruksutgifter som Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) utarbeider (jf. Dette budsjettet inneholder en spesifisering av hva som kan anses som et rimelig forbruksnivå for de enkelte vare- og tjenestegrupper for forskjellige typer hushold. Dersom skyldneren i den enkelte sak har vesentlig høyere nødvendighetsutgifter innenfor et eller flere av forbruksområdene som nevnes, bør det vurderes et tillegg for å bidra til at skyldneren klarer å overholde gjeldsordningen. I samarbeid med SIFO har departementet kommet frem til følgende enkeltposter i gjeldsordningssatsen, basert på standardbudsjettet (kr. pr. mnd). Enslige Par Mat og drikke Klær og sko Elektrisitet og fyring Helse, hygiene, lege mv Telefon, avis, TV-lisens Reiser Dagligvarer Husholdsartikler og møbler mv Øvrige utgifter (ferie, fritid mv.) Satsene 1-8 er justert iht. til beregninger foretatt av SIFO, hvor konsumprisindeksen pr 15. februar 2005 er lagt til grunn. Det er på noen poster benyttet tall fra Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelse for oppjustert til 2005-tall. 2.5 Særlig om utgifter til elektrisitet (jf. punkt 2.4 nr. 3) Utgifter til elektrisitet skal i henhold til gjeldsordningslovens forarbeider dekkes innenfor gjeldsordningssatsen. Det er ikke fastsatt noe nærmere om hvor stor del av satsen dette gjelder, men utgangspunktet må være at det skal være rom for et nøkternt, men rimelig forbruk. Dersom elektrisitetsutgiftene for den enkelte er så høye at de legger beslag på en urimelig stor andel av satsen, vil dette kunne medføre at en i den konkrete saken må gjøre et tillegg. Departementet vil vise til omtalen av spørsmålet i gjeldsordningslovens forarbeider, jf. Innst. O. nr 90 (91-92), hvor det heter: som nevnt ovenfor må det i hvert enkelt tilfelle legges til grunn en konkret vurdering, slik at det tas hensyn til strøm- og oppvarmingsutgiftene dersom de har stor innvirkning på beløpet som den enkelte eller husstanden har til disposisjon til livsopphold. (side 21, høyre spalte). Side 13 av 17

14 Elektrisitetsutgiftene er svært variable for husholdene og er derfor dårlig egnet for normering. Departementet viser til at elektrisitetsutgiftene i en enebolig i et område med særlig lave vintertemperaturer, kan være flere ganger høyere enn i en blokkleilighet hvor kanskje også oppvarming og varmtvann betales gjennom husleien. Departementet antar derfor at det i noen tilfeller kan være riktig at skyldneren gis adgang til å avsette midler som dekker reelle elektrisitetskostnader. Det må da samtidig gjøres et fradrag i gjeldsordningssatsen som tilsvarer det beløp som kan anses dekket av satsen på denne post. Departementet anbefaler at dette settes til kr 700 for enslige, og kr for par. Departementet antar at slik dekning av de reelle elektrisitetsutgiftene vil være mest rettferdig overfor skyldnere som har et særlig høyt forbruk på grunn av boligens beskaffenhet, beliggenhet eller andre forhold. Tidligere har disse skyldnerne måttet bruke en uforholdsmessig stor del av livsoppholdssatsen til elektrisitetsutgifter. Det kan likeledes være rimelig at hushold med særlig lave elektrisitetsutgifter bare gis adgang til å dekke reelle utgifter basert på dette prinsippet. 2.6 Skyldnerens inntektsgrunnlag Samtlige inntekter tas med når skyldnerens inntektsgrunnlag skal fastsettes. Dette vil foruten alminnelige lønnsinntekter, herunder inntekter fra fast eller påregnelig overtid og andre ekstrainntekter, omfatte alle typer trygde- og pensjonsytelser, f. eks. barnetrygd, kontantstøtte, bostøtte, underholds- og ektefellebidrag, grunn- og hjelpestønad mv. I prinsippet skal også økonomisk sosialhjelp måtte tas med, men gjeldsordningssatsen må ikke settes så lavt at en skyldner som mottar økonomisk sosialhjelp får et overskudd til kreditorene i forbindelse med en gjeldsordning. Departementet finner at et slikt bruttosynspunkt gir det mest realistiske bilde av skyldnerens økonomiske situasjon. Når det gjelder uforutsette ekstrainntekter, f. eks. i form av overtidsarbeid eller annen ekstrainntekt sett i forhold til gjeldsordningens inntektsgrunnlag, anbefaler departementet en fordeling av nettobeløpet i forholdet 35 %: 65 % mellom hhv. skyldneren og kreditorene. Det presiseres at skyldneren og kreditorene står fritt til å avtale en annen fordeling. 2.7 Utgiftsfordeling mellom ektefeller/samboere Dersom skyldneren er gift eller samboende kan det være rimelig å ta hensyn til eventuelle forskjeller mellom partene når det gjelder evnen til å bidra til husholdets utgifter. I de tilfeller hvor skyldnerens ektefelle/samboer ikke har tilstrekkelige midler til å bidra med sin del av husholdets utgifter, må skyldneren tillates å dekke opp vedkommendes underskudd før det avsettes noe til dividende. 2.8 Endring av gjeldsordning Departementet antar at det kan være aktuelt å vurdere endring av enkelte gjeldsordninger dersom det skulle bli ekstraordinære økninger i prisen på elektrisitet. Det kan også komme spørsmål om endring som følge av gjeninnføringen av 85 % satsen. Vilkårene for å endre en gjeldsordning fremgår av gjeldsordningsloven 6-1 første ledd, hvor det heter: Side 14 av 17

15 På begjæring av skyldneren kan retten stadfeste et forslag til endring av en gjeldsordning dersom det i gjeldsordningsperioden har inntruffet omstendigheter som denne ikke burde forutse, eller dersom andre særlige omstendigheter foreligger som svekker skyldnerens evne til å oppfylle gjeldsordningen. Departementet vil understreke at eventuelle endringer av gjeldsordningene skal søkes oppnådd på frivillig basis ved at skyldneren forhandler med kreditorene, jf. gol 6-1 fjerde ledd. Dette gjelder både frivillige og tvungne ordninger. Namsmannen må i nødvendig grad veilede og hjelpe skyldneren med dette, samt føre kontroll med at endringsavtalene er rimelige, jf. gol. 6-1 fjerde ledd annet og tredje punktum. Ved søknad om endring på grunnlag av ekstraordinær prisøkning på elektrisitet må det først gjøres en vurdering av om prisøkningen for den enkelte er så betydelig at den med rimelighet kan sies å svekke vedkommendes evne til å oppfylle gjeldsordningen. En ubetydelig økning av utgiftene gir ikke tilstrekkelig grunnlag for endring. En eventuell endring vil måtte gå ut på at utbetalingen av dividende til kreditorene reduseres. Omfanget av reduksjonen må fastsettes konkret i den enkelte sak. Ved vurderingen kan det for eksempel tas utgangspunkt i hva som er en normalutgift for den aktuelle husstanden basert på gjennomsnittsforbruket bakover i tid. Det overskytende kan da gå til reduksjon i dividenden. Som eksempel vil en normalutgift på kr. 750 og en ekstraordinær utgift på kr medføre en reduksjon i utbetalingen av dividende i samme periode på ( ) kr Ved en normalisering av elektrisitetskostnadene må dividenden justeres til å bli som før gjeldsordningen ble endret. Skyldnere som ikke betaler dividende og således ikke har midler som kan frigjøres ved endring av gjeldsordningen bør ved betalingsproblemer henvises til sosialtjenesten i kommunen. Sosialtjenesten kan i slike tilfeller vurdere om det kan ytes økonomisk sosialhjelp samt eventuelt bistå med å forhandle frem en avdragsordning med kraftselskapet. Invitasjon i kurs om tvistehåndtering Det vil i løpet av kort tid komme en invitasjon til et tvistehåndteringskurs på dagtid som holdes i Sandefjord, Rica Park Hotell, tirsdag 6. september Foreleser på kurset vil bli Tone Thomassen. Kurset vil gi deg 3,5 inkassofaglige timer i forhold til autorisasjonsordningen. Det vil også være mulighet for å komme dagen i forveien for de som måtte komme langveisfra. Vi har fått en god avtale på overnatting med Rica Park Hotell. Side 15 av 17

16 ErgoEphorma s spalte av Terje Svarttjernet I skrivende stund har vi (på det sentrale Østlandet i hvertfall) hatt de første gode sommerdagene. Og vi får håpe at det er mer av det gode sommerværet foran oss enn bak oss. Det blir ikke så mye produktinformasjon denne gangen. Men det er verdt å merke seg ny funksjon på som er til god hjelp når man glemmer passordet. Så er det som vanlig ny oppgave og hjernetrim. Jeg vil også benytte oppmerksomheten til å nevne enda en gang at DSP forsvinner fra MultiAksess fra 1. juli. Benytt med samme brukerident og passord. Der vil vi rute dere til ny folkeregisterløsning. Glemt passord Du har sikket opplevd å glemme passordet en eller annen gang. Og skjer dette etter arbeidstid vil tilgangen låses til neste dag når Kundesenteret åpner og kan låse opp brukeridenten igjen. Nå vil du ved å registrere din e-post adresse kunne få nytt passord i løpet av få minutter. Og det er en fordel å gjøre dette med en gang. Slik går du frem: - Logg deg inn på med brukernavn og passord. - Klikk på Kundeservice i menyen på venstre side. - Klikk på Registrere eller endre e-postadresse - Oppgi e-postadresse i feltene merket med rød stjerne. Og trykk OK. Er din e-postadresse vist i første felt er du allerede registrert. Klikk på til menyen nederst i bildet eller klikk på en tjeneste i menyen til venstre. Terjes oppgave-hjørne Siste runde ga god respons. Og de fleste svarene var riktig. Ikke alle hadde kjørt en kontrollrunde på svaret. Forrige oppgave var slik: En bonde gikk til torget for å selge sine rester av påskeegg. Første kunde kjøpte halvparten av alle eggene på bordet, pluss ett halvt egg. (Disse eggene kan deles). Andre kunde gjorde det samme, kjøpte halvpartene av eggene igjen på bordet, pluss ett halv egg Tredje og, siste kunde akkurat det samme, kjøpte halvparten Terje Svarttjernet Side 16 av 17

17 av eggene igjen på bordet, pluss ett halv egg. Tredje og siste kunde akkurat det samme, kjøpte halvparten av alle eggene igjen på bordet, pluss ett halv egg. Etter det tredje kunden var det tomt for egg. Hvor mange egg hadde bonden med seg til torget? Riktig svar er 7 egg. Og her har vi trukket ut Jon Færden i KrediNor. Vi gratulerer. En overraskelse er på vei. Oppgave i NIFnytt 2 i 2005 er slik: Tenk deg at man legger et tau rundt jorden. Tauets lengde er km. Så legger vi et nytt tau rundt jorden, men denne gangen 1 meter over bakkenivået. Hvor mye lenger er dette tauet? Send svaret til Oppgaven er åpent helt til neste utgave av NIFnytt. Vinneren kunngjøres i neste NIFnytt. Og husk nye premier hver gang. Og alle som sender inn riktig svar (selv om man ikke blir trukket som vinner) er med på trekning av en flott årspremie. God Sommer! Aktiv verdisikring Oppsporing - Innhenting - Taksering - Salg Tel: / Epost: Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Christiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 17 av 17

Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser mv. (Q8/06)

Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser mv. (Q8/06) Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser mv. (Q8/06) Utskriftsdato: 3.1.2018 05:14:06 Status: Historisk Dato: 27.6.2006 Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser mv. gjeldende fra 1. juli 2009 (Q-8/09)

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser mv. gjeldende fra 1. juli 2009 (Q-8/09) Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser mv. gjeldende fra 1. juli 2009 (Q-8/09) Utskriftsdato: 29.12.2017 05:24:39 Status: Historisk Dato: 30.6.2009 Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

nr. 2. 2007 03.07.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2007 03.07.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Rett til sykepenger for ansatte som jobber sporadisk side 13 Ferie og sykdom side 17 Side 1 av 23 Leder

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Fra Foreningen Fattignorge, Juss-Buss og Fagforbundet 9. mai 2007

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

I Ikraftsetting. II Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning. 1 Forskriftshjemmel

I Ikraftsetting. II Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning. 1 Forskriftshjemmel DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT KONGELIG RESOLUSJON Statsråd Solveig Horne Saksnr Dato 13. juni 2014 DELT IKRAFTSETTING AV LOV 14. MAI 2014 NR. 17 OM ENDRINGER I GJELDSORDNINGSLOVEN

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse, Reusch) (advokat Håkon Velde Nordstrøm til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse, Reusch) (advokat Håkon Velde Nordstrøm til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01338-A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Arbeids- og velferdsdirektoratet Ved: Juridisk seksjon Postboks 5, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref: Vår ref: Vår dato: 22.02.2012 Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Viser til Barne-,

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 22. mars 2002,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Forord Jusshjelpa i Nord-Norge er et gratis studentrettshjelpstiltak hvor det arbeider viderekomne jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa har en sosial profil. Vi prioriterer derfor saker

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Vi trenger flere opplysninger fra deg

Vi trenger flere opplysninger fra deg Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD NAVI 9917 KIRKENES (502P) Deres ref: Vår ref: 141240 Vår dato: 11.02.13 Saksbehandler: Julianne Rolstad Vi trenger flere opplysninger fra deg Vi viser til din henvendelse

Detaljer

Vedrørende din bidragssak.

Vedrørende din bidragssak. RUNE LEANDER HANSEN VIKEBYGD 5568 VIKEBYGD NAVI 9917 Kirkenes (5 0 1 E) Deres ref: Vår ref: 186525 Vår dato: 02.05.13 Saksbehandler: A. M. Indbjør Vedrørende din bidragssak. Vi viser til henvendelsene

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.04.2015 Ref. nr.: 15/10628 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 25/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Unge voksne og betalingsproblemer Oslo, 21. november 2011 Inkassobransjens syn på situasjonen og forslag til virkemidler 1 Politiker fokus i Norden: Forbrukslån og Gjeldsoffer. Fokus i EU sentralt: Hvordan

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

VEDTAK NR 83/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 15. desember 2011.

VEDTAK NR 83/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 15. desember 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.12.2011 Ref. nr.: 11/25808 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 83/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF). Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055. Rettelser: 12.07.2017 ( 4, ortografi).

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger

Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 24. juni 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

7.4.4 Bidragsevnesatsen 7.5 Nærmere regulering av skjønnsutøvelsen? 7.6 Inndeling av satsen i ulike komponenter? 7.7 Særlige satser for barn 7.

7.4.4 Bidragsevnesatsen 7.5 Nærmere regulering av skjønnsutøvelsen? 7.6 Inndeling av satsen i ulike komponenter? 7.7 Særlige satser for barn 7. Rapport fra arbeidsgruppe om etablering av standardiserte livsoppholdssatser ved utleggstrekk etter tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Oslo, 9. juni 2011 1 Innhold 1 Hovedpunkter

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

SIFOs Referansebudsjett

SIFOs Referansebudsjett SIFOs Referansebudsjett Lenker > SIFOs Referansebudsjett > Om budsjettet Om budsjettet Referansebudsjett for forbruksutgifter Nynorsk Referansebudsjettet 2014 SIFOs Standardbudsjett for forbruksutgifter

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer