Rusmidler og Nye Psykoak2ve Stoffer (NPS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusmidler og Nye Psykoak2ve Stoffer (NPS)"

Transkript

1 Introduksjon Rusmidler og Nye Psykoak2ve Stoffer (NPS) Knut Erik Hovda Overlege, PhD Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe- medisin (CBRNe- senteret) Aku>medisinsk avd Oslo universitetssykehus HF Bakgrunn og eksempler De klassiske narko2ske stoffene De nye psykoak2ve stoffene bakgrunn og definisjon Grupper og eksempler Kjemiske formler Navngiving Kliniske utordringer Sammendrag h>p://www.youtube.com/watch?v=bxo- 0iFj8Ys & Motedop De klassiske stoffene Cannabis mest brukt Narko2kahandel: 3. største budsje> i verden I Vest- Europa/USA ca % av BNP1 Største industri e>er bilindustrien tax- free Nyere drogekultur Internasjonal Mul2medial (Interne>) Ny sosial status ( knarker vs. partydoper ) Peroralt misbruk - ikke IV Trussel mot ungdomshelsen 1 UNDOC/EMCDDA Amphetamines amfetamin vs. metamfetamin Ecstasy UK og Spaina dominerer. Varierende innhold.. Cocaine nest vanligst i Sør- og Vest- Europa. Heroin står for den største sykeligheten og dødeligheten 1

2 in predominant drug used across Europe Kokain 25% av alle AMI år forbundet med kokainbruk (CA) Aku>e koronarsyndrom som følge av: Coronar vasokonstriksjon Intracoronar trombose Akselerert aterosklerose EF ole 2lnærmet normal, vanligvis åpne coronarkar ved angiografi EMCDDA Kokain overdose - behandling BZD er drugs of choice Bryte den onde sirkelen 2l kokainets toksisitet, ved å s2mulere BZD reseptorene Ekstern kjøling (max 15 min ved >42C) Phentolamine mot persisterende HT & vasospasmer Unngå β- blokkere: Økt α- s2m kan gi hypertensive kriser Hvis Na- kanal blokkade ( QRS): Gi hyperton NaHCO 3 Amfetamin Generell sympa,komime,sk effekt Tachycardier og tachyarrytmier BT, først og fremst systolisk BT Andre komplekse effekter: Generell vasokonstriksjon Ak2vering av trombocy>er Myokard- ischemi og arytmier Intrakranielle blødninger Kan tømme glykogenlagrene hypoglykemi Amfetamin, forts Symptomer: Betydelig økt ak2vitetsnivå, økt smerteterskel, hypertermi, hypertensjon, tachykardi, tallerkenpupiller Motorisk uro; ukri2sk, utagerende aterd OBS! - kroniske misbrukere ole lite symptomer - kontaminanter Behandling: Symptoma2sk BZD og nedkjøling står sentralt Metamfetamin Meget enkelt å synte2sere Gir lengre og mer euforisk effekt enn D- amfetamin Ice : % rent metamfetamin. Flyk2g når oppvarmet inhalasjon gir 2lsvarende rush som metamfetamin iv. Økende mengde bruk og beslag i Norge Mortalitet i rela2vt antall i Norge: metamfetamin : amfetamin : kokain = 6 : 3 : SERAF rapporten

3 Amphetamines Ecstasy - MDMA The rela2ve amount of metamphetamine has the recent years been increasing in Norway1, and since 2009 it became the most common; Complex drug with many ac2ons Blokkerer reopptak av dopamin og serotonin i synapser i CNS Hemmer produksjonen av serotonin S2mulerer sympa2kus The three Es: Energi Empa2 Eufori 1Seizures. KRIPOS - Na2onal Criminal Inves2ga2on Service. Knut Erik Hovda. NAACT 2011 Washington DC Ecstasy in Scandinavia Serotoninets funksjon Serotonin: Kropstemperatur Søvn Humør Appetit Smerte Reduced number the recent years, MDMA has had a falling trend un2l 2010, CPP had the opposite trend1 SSRi Skadevirkninger: Lykkepiller Angst SSRi - præparater Depressioner Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Tvangsadfærd Serotonin Syndrom MDMA now increasing again? 1Seizures. KRIPOS - Na2onal Criminal Inves2ga2on Service. Report first 6 months 2011 Knut Erik Hovda. NAACT 2011 Washington DC ECSTASY- MEKANISMER Liberg JP et al. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 28:

4 Ecstasy psykiske senvirkninger NPS - Background and (I) Senker serotoninnivået i CNS Personlighetsendringer Schizofrene trekk Kogni2v dysfunksjon Læreproblemer Nedsa> oppmerksomhet Nedsa> hukommelse Either synte2c, semi- synte2c or naturally occuring substances intended to illicit a response, being either hallucinogenic, or a of these There are many chemical similari2es between legal highs and endogenous neurotransmi>ers, specifically serotonin, norepinephrine and dopamine 1 Several classes of legal highs have been modeled on and controlled drugs of abuse because of ease in synthesizing (esp. phenylethylamine (amphetamine), cocaine, phencyclidine and tryptamine classes). 1 1 Gibbons S. Clinical Toxicology (2012), 50, Knut Erik Hovda, European Society of Emergency Medicine, Turkey NPS - Background and (II) Marketed as not for human consump2on, plant food, bath salts or even pond cleaner Significant variability in the contents of novel psychoac2ve substances 1,2,3 Typically appearing in smaller groups first (olen clubbers etc) increasing # of users spread especially through internet NPS - Bakgrunn og definisjon (III) Vanligvis utøres ikke ru2nemessig screening (blod- eller urinprøver) e>ersom det olest ikke vil påvirke den aku>e behandlingen Drama2sk økning i 2lgjengelighet og bruk de siste årene: : 164 nye psykoak2ve stoffer ble formelt meldt inn gjennom systemet for 2dlig varsling (EWS) 1. 1 Ramsey J et al (2010). Q J Med 103: Davies S et al (2010) Q J Med 103: Spiller HA et al (2011) Clin Toxicol (Phila) 49: De nye trendene øker vik2gheten av å kjenne toksisiteten 2l forbindelsene og deres raskt endrede panorama: What is really out there?. 1 EMCDDA 2012 Knut Erik Hovda, European Society of Emergency Medicine, Turkey Main groups of new substances Grouping can be done different ways; usually according to their chemical structure or their clinical effect (hallucinogenic, s2mulant etc). Below is the grouping used by EMCDDA: 1. Phenetylamines 2. Tryptamines 3. Piperazines 4. Cathinones 5. Synte2c cannabinoids 6. Other substances 1. Phenetylamines Effects: s2mulant, entactogenic or hallucinogenic effects The most common group un2l 2010 Examples: amphetamine, methamphetamine, PMA, PMMA, MDMA, MBDB, MDEA, mescaline, 2C- E, Benzofurans and benzodifuranes (e.g. BromoDragonfly, benzo fury) Knut Erik Hovda, European Society of Emergency Medicine, Turkey Knut Erik Hovda, European Society of Emergency Medicine, Turkey

5 PMMA (I) PMMA (II) PMMA; Para- methoxy- methyl- amphetamine Sudden outbreak in Norway in 2010, classified as a narco2c in November reported mortali2es1 + found in persons driving under the influence during 14 months Why PMMA? Possibly because of one of the precursors in the produc2on of amphetamine & metamphetamine became illegal in Russia1 Why this high mortality with PMMA? Olen sold as ecstasy or amphetamine, but with a slower onset of symptoms. Users olen think it is weak drugs and use more to gain effect. Norway; locally produced??? 1Vevelstad M et al. The PMMA epidemic in Norway. Comparison of fatal and non- fatal intoxica2ons. Forensic Sci Int ;219(1-3): Bones T, KRIPOS - Na2onal Criminal Inves2ga2on Service. Personal communica2on 1Bønes T, KRIPOS - Na2onal Criminal Inves2ga2on Service. Personal communica2on Knut Erik Hovda. NAACT 2011 Washington DC Knut Erik Hovda. NAACT 2011 Washington DC Alfa-Methyl-Tryptamin 2. Tryptamines Effects: predominantly hallucinogenic effects Examples: α- Methyltryptamine (AMT), dimethyltryptamine (DMT), psilocin, psilocybin, LSD, 4- OH- metyletyltryptamin (4- OH- MET) Psilocybin AMT 3. Piperazines Effects: s2mulants Examples: 1- (3- chlorophenyl)piperazine (mcpp), 1- benzylpiperazine (BZP), A2, TFMPP, Beans (Happy Popper) Serotonin 4. Cathinones Effects: s2mulants, olen also hallucinogenic effects The second most common group Bath salts (US) or plant food (Europe) olen refers to this group Examples: mephedrone, flefedron, efedron, methylone, methylene dioxy- pyruvalone (MDPV), methcathinone 5

6 Mephedrone 5. cannabinoids/thc- analogues/ Spice The first cathinone to be formally risk- assessed Effects: hallucinogenic, seda2ve and depressant effects (some2mes also s2mulant proper2es) Higher affinity for the CB1 receptor compared to classical cannabinoids Increasing fastest along with the cathinones now most common Examples: JWH- 011, JWH- 018, JWH- 019, JWH- 122, JWH- 133, JWH- 250, JWH- 251, Remix, Space Sta2on, Rainbow in Heaven, Black Widow, Double Dutch, Jamaican Spirit, Jamaican Potpurri, DJ, Bonzai Citrus, XXXL, Package 69, Aroma2c Potpurri The first report on Mephedrone (female 18yrs) died in Stockholm December Since that appearantly among the most frequently used novel psychoac2ve drug in various recrea2onal se ngs; A night- club study showing 53% last month use and 41% use on the night of the survey2 Internet surveys from UK clubbers: approx 40% life2me- use in 20103, and 61% in Possible decrease with change in legisla2on; possible change towards similar products ( research chemicals / legal alterna2ves to mephedrone ) 1Gustavsson D, Escher C. Lakar2dningen Oct 21-27;106(43): Wood DM et al. QJM. 2012: Oct;105(10): Epub 2012 Jun 19. 3Dick D, Torrance C Mixmag drugs survey, Mixmag 225: Winstock A The 2011 Mixmag drugs survey, Mixmag, March, pp Other substances GHB/GBL where do we place them? Effects: Large varia2ons; depending on the substance Examples: plant derived and synte2c psycoac2ve substances (indanes (e.g. MDAI), narco2c analge2cs, synthe2c cocaine deriva2ves, ketamine- and phencyclidine deriva2ves), and medicinal products Originally developed as an anesthe2c in the 60 s Used as a recrea2onal drug for at least three decades Very easy to make from easily available ingredients Stable, high- frequency use in many countries; Example - Norway; number of seizures (rela2vely & total), but small part of the total number of seizures Oslo; 5th most common main agent for all tox. hospitaliza2ons in and Withdrawals can be severe BZD drug of choice. Baclofen, propofol & barbiturates3,4 1Hovda KE et al. Clin Tox 2008: 46; Lund C et al. BMC Public Health Oct 9;12:858. Hovedgrupper NPS registrert via EWS McDonough M. Drug Alc Depend Wood D et al. Drug Test. Analysis 2011 The typical clinical features S2mulants uppers Depressants downers Other substances Other substances Piperazines Spices Cathinones Phenetylamines Other substances Tryptamines EMCDDA Annual Report 2012 Hallucinogenic 6

7 Nomenklatur (I) Nomenklatur (II) AKB- 48 & 2NE1 Ini2alene 2l oppfinneren JWH- 071; John W. Huffman Stedet de ble synte2sert: HU- 210; Hebrew University, Jerusalem Kodenavn: APICA: N- (1- adamantyl)- 1- pentyl- 1H- indole- 3- carboxamide APINACA: N- (1- adamantyl)- 1- pentyl- 1H- indole- 3- carboxamide Navn for å hjelpe markedsføringen APICA = 2NE1 = jenteband fra Sør- Korea APINACA = AKB- 48 = Populært japansk jenteband Data layer approach Novel drug of abuse User reports Subpopula2on level studies PCC data Case reports/ series Human volunteer studies Takk 2l Fridtjof Heyerdahl Poten2al acute toxicity Wood DM, Dargan PI. Ther Drug Monit. 2012; 34(4):

8 Data om akuie forgijninger med NPS Conclusion Trends in Europe; (Nye) rusmidler er vanlige Systema2ske data er 2lgjengelige for: Prevalensen av bruk Beslagstall Bruken av rusklinikker for problem drug use Rusrelaterte dødsfall Det finnes ingen systema5ske data om aku> toksisitet for disse rusmidlene Conclusion (II) Increasing number of substances; difficult to keep up Increasing # of reports on severe toxicity and mortali2es Difficult to be ahead of 2me ; how do we collate data regarding Clinical toxicology? Effects and side- effects are highly varying and unpredictable Na2onal varia2ons, but the new recrea2onal drugs respect no borders Fast- track varia2ons in panorama depending on legisla2on, availability of substances/precursors etc. Impuri2es might compose big user- and diagnos2c problems Anbefalt liieratur May encompass various unthinkable problems.. The Huffington Post, September 27, 2012 and so; ask your pa2ents and kids to think twice!!! 8

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav Tone Bratteteig hva er egentlig behov og krav? og hvordan kan vi finne dem? å iden,fisere behov først av 4 grunnleggende ak1viteter iterasjon: iden1fisere

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer