Regler for bruk av DGs båter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for bruk av DGs båter"

Transkript

1 Regler for bruk av DGs båter FJØSET II Spesifikasjoner for båt og motor: Fjøset II Båt reg.nummer UAP 020 Lengste lengde (på vannet) 6,5m Lengste lengde (på tilhenger) 8,0m Høyde over vann 2,0m Høyde på tilhenger 3,0-4,5m (med/uten antenne) Vekt komplett u/tilhenger 900 kg Vekt komplett m/tilhenger 1600 kg Båt Båt PCB20197L303 Produsent Polarcirkel (Helgeland plast AS) Lengde 6,0m Bredde 2,4m Vekt 625kg Last Max 10 personer, max 1250kg Motor Max 125HK, XL stamme Materiale Polyetylen Kategori C (kystnært, opptil vindstyrke 6 og til og med 2m bølgehøyde) Godkjenning CE, Nordisk Båt Standard som arbeidsbåt etter test av flyteevne og stabilitet. Motor Type Mercury Otptimax 150HK Direkteinnsprøytet bensin, totakt Modell 1-150D83CY Serienummer 0T Maks turtall RPM Tomgang i gir 550 ±25 RPM Antall sylindere 6 Volum 2508 cc Tennplugg NGK PZFR5F-11 Gnistgap 1,0mm Oljetype TCW3 / TCWIII totakts marin olje Vedtatt av DGs styre xx Side 1 / 6

2 Regler for bruk av DGs båter FJØSET II, forsikring Forsikringsselskap Gjensidige NOR Telefonnummer t vakttelefon Forsikringsnummer Kundenummer Utdrag fra forsikringsvilkårene Egenandeler Kasko kr Kollisjonsansvar 10% av ansvaret (min 7500, max ) Ansvar* 10% av ansvaret (min 7500, max ) *Ansvar for passasjerer og last er ekskludert i dekningen. Ansvarsforsikringen har en begrensning på inntill Formål/generelt 1 Disse reglene gjelder for DykkerGruppa NTNUIs båter, og for alle som benytter disse. 2 Definisjoner: a) Fjøset II: En 20 Polarcirkel med 150HK Mercury motor, inkludert tilhenger b) Bingen: En 14 Bombard gummibåt med 30HK Johnson motor, inkludert tilhenger c) Fjøsrøkter: Den personen i DykkerGruppa som har hovedansvaret for Fjøset når det gjelder vedlikehold og bruk d) Fjøskoffert: En koffert/kasse som inneholder nødvendig utstyr for bruk og drift av Fjøset II. Denne skal være plassert på idrettsbygget ved Gløshaugen e) Fjøsfører: En person som har bestått DykkerGruppas interne Fjøsførerkurs samt tilfredsstiller de minimumskrav til å kunne føre og behandle Fjøset II i etter å ha avlagt praktisk utsjekk på Fjøset II 3 Styret i DG fastsetter priser for bruk av Fjøset II og Bingen 4 Til disse reglene hører også sjekklister for båtene. Vedtatt av DGs styre xx Side 2 / 6

3 Regler for bruk av DGs båter Reservasjon/uttak 5 Kun Fjøsførere som er betalende medlemmer av DykkerGruppa kan ta ut og føre båtene nevnt i 2 Fjøsrøkter/DGs styre kan innrømme individuelle unntak fra denne regel. 6 Som Fjøsfører innehas det privilegium å kunne ta ut DGs båter til tur og privat bruk. 7 Reservasjon av båter skjer via DG-sys. Følgende prioriteringsrekkeflølge gjelder inntil 1 -en- måned gjenstår til uttak: 1: Terminfestede DG-turer 2: Åpent inviterte turer 3: Lukkede/begrenset inviterte turer a) Terminfestede DG-turer er Ålesundstur, Vårtur, Høstdykk og Finnedykk b) Åpent inviterte turer er turer der invitasjon opplyses om på Dypet eller sendes ut på DGs mailliste dg-dykking. c) Lukkede turer er turer der invitasjon sendes ut kun til spesielt inviterte d) Ved eventuelle tvister skal Fjøsrøkter avgjøre hvem som skal få reservere båten(e) 8 Fjøskoffert (nøkkel mm) hentes ut på idrettbygget og returneres umiddelbart etter endt leieforhold. Bruk av tilhenger(e) 9 Påse at tilhengeren er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. 10 Påse at båten er forsvarlig sikret på tilhengeren og at motoren står med transportsikringen på, på Bingen skal motoren være skrudd fast inne i tilhengeren. 11 Sørg for at den som kjører har korrekt sertifikat og at bilen har lov til å trekke tilhengeren med aktuell last. a) Den som kjører er ansvarlig så lenge båten står på tilhengeren, også i tilfelle havari. b) Dersom den som kjører ikke er Fjøsfører, skal ansvarlig Fjøsfører informere sjåføren om dette! 12 Ved skade på tilhenger(e) og evnt. båt skal 21 til 23 følges for å avgjøre skyldspørsmålet. Vedtatt av DGs styre xx Side 3 / 6

4 Regler for bruk av DGs båter Bruk av DGs båter 13 Alle reparasjoner/utbedringer/modifikasjoner skal på forhånd avklares med Fjøsrøkter. Eventuelt forefallende vedlikehold skal innrapporteres via sjekklisten eller direkte til Fjøsrøkter via mail eller telefon. 14 Fjøsførere har plikt til å forestå forsvarlig avvikling av dykk ved hjelp av båt(ene). 15 Før båten tas ut skal følgende kontrolleres a) For Fjøset: Kontroller fortøyning og at lenseslanger er lagt ut. For Bingen: Kontroller/juster trykket slik at alle kammer er korrekt oppblåst. b) Kontroller dregg, tauverk og eventuelle fendere. c) Sjekk at propellen/motoren ikke er skadet og fjern eventuelle fremmedlegemer. d) Sjekk at bensintanken er full. Vurdér behov for ekstratanker. For Fjøset: Motoren skal ALDRI gå tørr! Benytt 95 oktan blyfri bensin UTEN olje. For Bingen: Benytt 95 oktan blyfri bensin tilsatt 2% TCWIII olje e) For Fjøset: Kontroller at det er oljenivået er over minimumsmerket angitt på tanken. f) For Fjøset: Bruk ikke choke eller tomgangspådrag ved start av motoren. Hvis motoren ikke starter innen 15 sekunder, ring Fjøsrøkter g) Sjekk at all elektrisk utrustning fungerer. h) Før du legger fra, la motoren gå 3 minutter på tomgang. Sjekk at motoren går normalt og at kjølevannsstrålen kommer. 16 Under gange skal fjøsfører ALLTID ha dødmannsknappen festet til seg. 17 Fjøsfører og alle passasjerer skal ALLTID ha tilgang til flytemiddel/redningsvest/tørrdrakt. 18 Føreroppgaven kan i utgangspunktet ikke overlates til en person som ikke er Fjøsfører, men dersom Fjøsfører allikevel overlater roret til en annen, plikter denne å gi nødvendig innføring i båtens virkemåte. Fjøsfører beholder selv ansvaret for båten 19 Ferdsel i ukjent farvann med fare for skjær, fordrer motor i gruntvannsstilling og sakte fart. Fjøset og Bingen skal aldri føres i farvann med mindre enn 2 m merket dybde (unntatt ved opptak/utsetting) Vær oppmerksom på at alle områder i sjøkart grunnere enn 10m dybde ikke er 100% kartlagt. Vedtatt av DGs styre xx Side 4 / 6

5 Regler for bruk av DGs båter 20 Før båten forlates: a) Motoren skal gå 3 min på tomgang før den stanses. b) For Fjøset:Motoren skal være hevet med transportsperre, med girspaken i fri. For Bingen: Motoren kjøres tom for bensin før den skrus fast inne i tilhengeren. Senk trykket i kamrene ved å slippe ut litt luft. c) Koble fra hovedstrømsbrytere, ta med dødmannsknapp og tenningsnøkkel. HUSK Å TA MED EKKOLODDET d) Båten skal ryddes før den forlates For Bingen: Båten og tilhengeren skal spyles med ferskvann før de leveres tilbake. Motoren kjøres raskt i ferskvann med spyleklokkene som ligger i garasjen. Løsne på strammestroppene som fester den til hengeren. e) Påsørg at lenselsangene er lagt ut f) Kontroller fortøyninger/fester, fyll ut fullstendig sjekkliste og noter gangtimer i egen loggbok. g) Penger settes inn på konto. Husk å noter navn på ansvarlig Fjøsfører og det aktuelle tidsrom for uttak i meldingsfeltet, samt at innbetalingen gjelder Fjøset II/Bingen Ved havari 21 Ved et eventuelle uhell, nedstter DG en havrikommisjon bestsående av: * Båtansvarlig * Leder * En fungerende Fjøsfører 22 Havarikommisjonen skal vurdere skyldspørsmålet ut fra hendelsesforløpet. Utgangspunkte er at Fjøsfører er 100% ansvarlig for enhver skade (opptil egenandel på forsikring). a) Ansvarlig Fjøsfører skal innkalles. b) Eventuelt andre impliserte skal innkalles som vitner. 23 Havarikommisjonens konklusjon skal publiseres i DykkerBulletinen. Straffereaksjoner 24 Ved overtramp av disse regler kan DGs styre etter innstilling fra Fjøsrøkter vedta følgende straffereaksjoner a) Inndragelse av Fjøsførergodkjennelse for en viss tid b) Inndragelse av Fjøsførergodkjennelse for alltid Vedtatt av DGs styre xx Side 5 / 6

6 Regler for bruk av DGs båter Endringer 25 Endringer av disse reglene kan gjøres av Fjøsrøkter, men skal godkjennes at DGs styre. a) Eventuelle endringer bør sendes ut til Fjøsførere for høring i en uke før de vedtas, slik at kommentarer kan innarbeides før relgene legges fram for styret. Signatur fra Fjøsførere 26 Signatur fra godkjente Fjøsførere Alle Fjøsførere skal signere en kopi av disse reglene og levere dem til Fjøsrøkter. Signeringen er en bekreftelse på at Fjøsføreren har satt seg inn i reglene og vil følge dem. Den signerte kopien skal oppbevares av Fjøsrøkter Signatur Fjøsfører Dato Vedtatt av DGs styre xx Side 6 / 6

7 WARNING SYSTEM WARNING HORN SIGNALS When the key switch is turned to the ON position, the horn will turn on for a moment as a test to tell you the horn is working. The warning horn will emit either a continuous beep or intermittent short beeps. This will alert the operator and help identify the following listed situations (see chart below). For visual display of the specific engine functions and for additional engine data, refer to Smart-Craft Product information on next page. Warning System

8 ENGINE GUARDIAN SYSTEM The Engine Guardian System monitors the critical sensors on the engine for any early indications of problems. The system will respond to a problem by emitting a continuous beep and/ or reducing engine power in order to provide engine protection. If Guardian System has been activated, reduce throttle speed. The horn will turn off when throttle speed is within the allowable limit. Consult your dealer for assistance. SMARTCRAFT PRODUCT A Mercury SmartCraft System instrument package can be purchased for this outboard. The SmartCraft Instrument package will display critical engine alarm data and potential problems. OIL OIL RECOMMENDATION Mercury or Quicksilver Optimax/DFI 2-Cycle engine oil is recommended for your engine. If Optimax/DFI 2-Cycle engine oil is not available, we recommend using Mercury or QuicksilverTC-W3 Premium PIus 2-Cycle Oil. Severe engine damage may result from usage of an inferior oil. Red anm: Benytt olje som tilfredsstiller TCW-3 standard, hvilket merke er ikke såå kritisk. 1 FILLING REMOTE OIL TANK Remove the filler cap and fill with the specified oil. Oil tank capacity is 3 gallons (11.5 liters). Replace filler cap and tighten securely. IMPORTANT: Always make sure the oil tank caps are threaded on tight. An air leak will prevent oil flow to the engine. 2 FILLING ENGINE MOUNTED OIL RESERVOIR TANK

9 NOTE: Filling this tank is only necessary if the oil level should ever drop and the low oil warning system is activated. Remove the engine cowl. Loosen the fill cap on the engine oil reservoir tank. Run the engine until all the air has been vented out of the oil reservoir tank and tank is filled with oil. Retighten fill cap. Stop the engine and replace the top cowl. OPERATION OPERATING IN FREEZING TEMPERATURES When using your outboard or having your outboard moored in freezing or near freezing temperature, keep the outboard tilted down at all times so the gear case is submerged. This prevents trapped water in gear case from freezing and causing possible damage to the water pump and other components. If there is a chance of ice forming on the water, the outboard should be removed and drained completely of water. If ice should form at the water level inside the outboard drive shaft housing, it will block water flow to the engine causing possible damage. STARTING THE ENGINE Never start or run your outboard (even momentarily) without water circulating through all the cooling water intake holes in the gear case to prevent damage to the water pump (running dry) or overheating of the engine. 1 Lower the outboard to the run position. Make sure all the cooling water intake holes are submerged. 2 Open fuel tank vent screw (in filler cap) on manual venting type fuel tanks. 3 Squeeze the fuelline primer bulb several times until it feels firm. 4 Sat the lanyard stop switch to RUN position. 5 Shift outboard to neutral (N) position. 6 Do not advance the neutral fast idle speed feature on the remote control for starting. 7 Turn the ignition key to START position. Release the key when engine starts. If engine fails to start in ten seconds, return the key to the OFF position, wait one second and try again. NOTE: The electronic starting system wil/ automatically prime (choke) the engine and increase idle speed for starting. 8 Check for a steady stream indicator hole.

10 NOTE: For initial start of a new engine or for an engine that ran out of fuel, or was drained of fuel, the fuel system should to be filled as foliows. -Squeeze the fuelline primer bulb until it feels firm. -Turn the ignition key switch to the ON position for three seconds. This operates the electric fuel pump. -Turn the ignition key switch back to the OFF position, and squeeze the primer bulb again until it feels firm. Turn the ignition key switch to the "ON"position again for three seconds. Continue this procedure until the fuelline primer bulb stays firm. MAINTENANCE FLYWHEEL COVER REMOVAL AND INSTALLATION REMOVAL 1 Remove flywheel cover by lifting off. Pull out the vent hose. INSTALLATION 2 Install flywheel cover as foliows: a. Place cover onto the front flange. b. Push rear of the cover down onto the rear pin and air intake tube (b) for the air compressor. c. Insert vent hose into hole. IMPORTANT: Make sure the flywheel cover is pushed down on the air intake tube for the air compressor. WATER SEPARATING FUEL FILTER

11 NOTE: The warning system will turn on when water in the tuel filter reaches the full level. Refer to "Warning System" in Features& Controls Section. 1 This filter removes moisture and also debris from the fuel. If the filter becomes filled with water, the water can be removed. If the filter becomes plugged with debris, the filter must be replaced with a new filter. Remove and replace filter as foliows: a. Turn ignition key switch to OFF position. b. Disconnect wire at bottom of filter. c. Remove filter by turning the filter in the direction of the arrow (clockwise). Tip the filter to drain fluid in a suitable container. d. Lubricate the sealing ring on the filter with oil. Thread on the filter and tighten securely by hand. Reconnect the wire to the filter. IMPORTANT: Visually inspect for fuel leakage from the filter by squeezing the primer bulb until firm, forcing fuel into the filter. IMPORTANT: The steering link rod that connects the steering cable to the engine must be fastened using special washer FUSES IMPORTANT: Always carry spare 15 and 20 AMP fuses. The electrical wiring circuits on the outboard are protected from overload by fuses in the wiring. If a fuse is blown, try to locate and correct the cause of the overload. If the cause is not found, the fuse may blow again. 1 open the fuse holder and look at the silver coloured band inside the fuse. If band is broken, replace the fuse. Replace fuse with a new fuse with the same rating. The fuses and circuits are identified as foliows: a. SmartCraft Data Bus Circuit - 15 AMP Fuse. b. Accessories - 20 AMP Fuse. c. Ignition Coil Circuit - 20 AMP Fuse. d. Electric Fuel Pump/ECM Driver Power/Oil Pump Circuit -SFE 20 AMP Fuse.

12 TROUBLESHOOTING 1 - STARTER MOTOR WILL NOT CRANK THE ENGINE POSSIBLE CAUSES -Blown 20 Amp fuse. Check starting circuit fuse, reter to Maintenance Section. -Outboard is not shifted to neutral position. -Weak battery or battery connections are loose or corroded. -Ignition key switch failure. -Wiring or electrical connection faulty. -Starter motor or starter solenoid failure. 2 - ENGINE WILL NOT START POSSIBLE CAUSES -Lanyard stop switch not in RUN position. -Battery not fully charged. -Incorrect starting procedure. Refer to Operating Section. -Old or contaminated gasoline. -Fuel is not reaching the engine. a. Fuel tank is empty. b. Fuel tank vent not open or restricted. c. Fuel line is disconnected or kinked. d. Primer bulb not squeezed. e. Primer bulb check valve is faulty. f. Fuel filter is obstructed. Refer to Maintenance Section. g. Fuel pump failure. h. Fuel tank filter obstructed. -Blown 20 Amp fuse. Check fuses, refer to Maintenance Section. -Threaded connection of an air hose is loose. -Ignition system component failure. -Spark plugs fouled or defective. Refer to Maintenance Section. 3 - ENGINE RUNS ERRATICALLY POSSIBLE CAUSES -Spark plugs fouled or defective. Refer to Maintenance Section. -Incorrect setup and adjustments. -Fuel is being restricted to the engine. a. Engine Fuel filter is obstructed. Refer to Maintenance Section. b. Fuel tank filter obstructed. c. Stuck anti-siphon valve located on permanently built in type fuel tanks. d. Fuelline is kinked or pinched. e. Injector Plugged. -Threaded connection of an air hose is loose. -Fuel pump failure. -Ignition system component failure. 4 - PERFORMANCE LOSS POSSIBLE CAUSES -Throttle not fully open. -Damaged or improper size propeller. -Boat overloaded or load improperly distributed. -Excessive water in bilge. -Boat bottom is dirty or damaged.

13 5 BATTERY WILL NOT HOLD CHARGE POSSIBLE CAUSES -Battery connections are loose or corroded. -Low electrolyte level in battery. -Worn out or inefficient battery. -Excessive usage of electrical accessories. -Defective rectifier, alternator, or voltage regulator. -Open circuit in the alternator output wire (fused link). STEERING SYSTEM FILLING The filling of the hydraulic steering system should always start from the steering pump Use the kit supplied with the cylinder. - Remove the filler cap from the steering pump. - Fit the hose adapter supplied with the cylinder to the filling hole. - Mount the tube on the oil bottle. - Turn the bottle upside down and fill the pump with oil. Normal systems with single or double station and not too long hoses need about 2 or 3 liters of oil. See "Technical Data" for oil characteristics. Note: when filling the system, make sure there is always enough oil into the pump; if the system sucks in air it will have to be bled again. Fill the steering system slowly and very carefully to prevent air from being taken in with the oil. NOTE I Turning the steering wheel too fast could cause foam to form into the oil. In this case, wait for 24 hours at least before bleeding the system. AIR BLEEDING Fit a section of hose having a diameter of 8 mm on the bleeding nipples. Open the bleeding nipples by turning the hexagonal nuts counter clockwise.

14 OPEN THE BLEEDING NIPPLE 'A'. - Slowly turn the steering wheel on the pump in the shown direction until the piston arrives to the end of its stroke. - Close the bleeding nipple. 2. OPEN THE BLEEDING NIPPLE 'B'. - Slowly turn the steering wheel on the pump in the shown direction until the piston arrives to the end of its stroke. - Close the bleeding nipple. Repeat the operation several times, opening the two nipples alternatively, until no air can be seen coming out.

15 Fjøslogg Fjøsfører: Dato: Bestemmelsessted # personer Sjekkliste Før Etter 1 Fortøyning og fendere i orden? 2 Motor oppe med transportsikring? 3 Visuell kontroll av propell? 4 Full tank (og nok bensin til turen)? 5 Er det nok olje? (Kontakt fjøsrøkter om nivået er under streken på tanken) 6 Motoren kjørt på tomgang 3 min? 7 Går normalt, har kjølevann? 8 Lanterner og elektrisk utstyr i orden? 9 Alt på plass (dregg, tau, osv.)? 10 Lenseslanger lagt ut? 11 Båten ryddet for søppel og løsøre? 12 Hovedbryter av? 13 Fylt ut timelogg (lille blokka foran i denne permen)? Timeteller ut/inn Forbruk (Smartcraft) ut/inn Bensin fylt / / liter Signatur Fjøsfører Merknader (avvik, o.l., bruk baksiden)

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

1 Crankcase assy - - - - - 8600060 1 Detaljer 2 Silent-block lower attachment - - - - - 8120902 4 Detaljer 3 Front attachment bush - - - - - 8121948 1 Detaljer 4 Hex screw - - - - - 8150439 1 Detaljer

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Serviceskjema for vedlikehold av Jabiru motoren.

Serviceskjema for vedlikehold av Jabiru motoren. Serviceskjema for vedlikehold av Jabiru motoren. Rev. 01-2012 Utarbeidet av Jabiru Scandinavia as. Ved Helge Njærheim Tel: +47 92867087 Service skjemaet er ment som et supplement til Jabirus orginale vedlikeholds

Detaljer

ENGINES 21 RS OFF ROAD 21 RS OFF ROAD PRO 21 RS RALLY 21 RS MARINE GIR DRIVE 21 RS MARINE DIRECT DRIVE 21 RSV GIR DRIVE 21 RSV EVO GIR DRIVE

ENGINES 21 RS OFF ROAD 21 RS OFF ROAD PRO 21 RS RALLY 21 RS MARINE GIR DRIVE 21 RS MARINE DIRECT DRIVE 21 RSV GIR DRIVE 21 RSV EVO GIR DRIVE C08001 C08002 C08003 C08004 C08005 C08007 C08007/E C08008 C08088/E C08012 C08021 C08022 C10001 C10002 C10003 C10004 C10005 C10006 C10007 C10008 C10009 C10010 C10011 C10012 C10013 C10014 C10015 ENGINES

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM

HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM KB03 HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM Kraftblokk type KB03ER Benyttes på båter fra 15' og oppover. Blokken er beregnet for småfiske ned til ca 50 favner, og leveres med gummiert snelle med påsatt

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

REF.NO PART NO. DESCRIPTION

REF.NO PART NO. DESCRIPTION 250ATV-registrerbar REF.NO PART NO. DESCRIPTION antall originalt Pris Kr 1-1 11102010-000FG- PNEUMATIC CAM SHAFT ASSY 1 655 1-2 1 22 1-3 1 95 1-4 1 32 1-5 11004010-000FG- TIMING SPROCKET 1 198 1-6 91000000-10025-

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

HÅNDBOK

HÅNDBOK HÅNDBOK INNHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOK 1 UTNYTTELSE BESKRIVELSE AV TRE BADESTAMPER (SVÆRT VIKTIG) 3 VEILEDNINGENE AV BENYTTER EN GLASSFIBER OG PLAST BADESTAMP 4 EN GUIDE TIL Å BRUKE EN VEDFYRT BADESTAMP VARMEOVN

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location

Detaljer

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3.

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. ONY-serien Komplett integrerte ozongeneratorer for industrielt bruk, basert på den seneste teknologi

Detaljer

HYDRAULIC STEERING SYSTEMS INBOARD ENGINES. Installation and User manual STEERING-POWER

HYDRAULIC STEERING SYSTEMS INBOARD ENGINES. Installation and User manual STEERING-POWER HYDRAULIC STEERIG SYSTEMS IBOARD EGIES Installation and User manual STEERIG-POWER Page 1 Version 1.0 2005 GB Contents Innhold Installation planning... 3 Helm pump dimensions... 4 Helm pump installation,

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Dealer s Manual Forhandlermanual

Dealer s Manual Forhandlermanual 4179486-Rev.A-NO Dealer s Manual Forhandlermanual AR-522 68098 AR-522, Kubota V2403-MT, 4WD, with ROPS 68098 AR-522, Kubota V2403-MT, 4WD, med ROPS Forhandler Denne manualen har som mål å hjelpe forhandleransatte

Detaljer

Reservedeler for Weishaupt brenner WG5

Reservedeler for Weishaupt brenner WG5 Reservedeler for Weishaupt brenner WG5 Side 1 Bilde nr Holte Industri varenummer Weishaupt varenummer Beskrivelse 1. Brenner 1,1 241 050 0101 7 E Burner housing 1,2 241 050 0128 7 E Burner flange 1,3 WH200498

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

Dealer Manual Forhandlerveiledning

Dealer Manual Forhandlerveiledning 4229042-NO-Rev C Dealer Manual Forhandlerveiledning Lightweight Fairway Mower with ROPS Lett fairwayklipper med veltevern 67978 LF 550, Kubota V1505-E3B, 5 Gang 2WD 67979 LF 550, Kubota V1505-E3B, 5 Gang

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

Artnr 570744 Strømaggregat PM 13000T 230V 3 fas

Artnr 570744 Strømaggregat PM 13000T 230V 3 fas / 3804003-0005 BOLT, FLANGE M6 6 Skrue M6x6 9 2 2023025-000 COVER COMP.HEAD Toppdeksel 3 380950400-000 CLIP,TUBE Slangeklemme 4 3807443-000 TUBE, BREATHER Slange utlufting 5 20250062-000 573037 PACKING,

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING PARTY COOLER Art nr 254045

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING PARTY COOLER Art nr 254045 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING PARTY COOLER Art nr 254045 NO Bruksanvisning EN Instruction Manual - 1 - PRODUKT INTRODUKSJON: I vår Partycooler brukes det kun kompressorer med CFC fritt kjølemiddel. Alle

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

Safety & Operation Manual Sikkerhets- og bruksmanual

Safety & Operation Manual Sikkerhets- og bruksmanual 4179484-Rev.A-NO Safety & Operation Manual Sikkerhets- og bruksmanual AR-522 68098 AR-522, Kubota V2403-MT, 4WD, with ROPS 68098 AR-522, Kubota V2403-MT, 4WD, med ROPS WARNING If incorrectly used, this

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back!

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back! Spar krefter spar ryggen! SAVE ENERGY save your back! WINTER 2013 / 2014 Avalanche! er verdens mest solgte verktøy for fjerning av snø på tak. Avalanche! is the worlds best selling roof snow removal tool.

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI Model: OBC SCRUBTEC 343 COMBI Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Opløsningstank 3 VAKUUMSYSTEM 5 GENINDVINDINGSTANK 7 CHASSISSYSTEM BA 430S/510S 9 KONTROLPANELSAMLING 11 OPLØSNINGSSYSTEM 13 GUMMISKRABERSAMLING

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower BRUKERMANUAL for Exerfit 20 Rower BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD MONTASJEDELER... MONTASJEMATERIELL... 5 DELELISTE... 5 MONTASJEINSTRUKSJONER... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPESIFIKASJONER... 9 VIKTIG VEDRØRENDE

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

MORINI S6- S SPORT. 50cc 2 stroke - air cooled CODE 002904 LUKS CENTRAL-LAGER. 7. februar 2003 PEC. . Side 1

MORINI S6- S SPORT. 50cc 2 stroke - air cooled CODE 002904 LUKS CENTRAL-LAGER. 7. februar 2003 PEC. . Side 1 MORINI S6- S SPORT 50cc 2 stroke - air cooled CODE 002904 LUKS CENTRAL-LAGER 7. februar 2003 PEC. Side 1 . Side 2 LUKS. INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE DATA 3 POWER SKEMA 4 BLOKKE 5-6 KICHSTARTER 7-8 KOBLING

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1 FM1 KB19 KB24 NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKKER FOR TRÅL-, SNURREVAD OG OPPDRETT Notblokkene er spesielt konstruert for trål- og snurrevadfiske. De er også god egnet for sild-, sei- og brislingsnøter.

Detaljer

Instruksjoner for oppbevaring: Oppbevares på et kjølig, mørkt sted.

Instruksjoner for oppbevaring: Oppbevares på et kjølig, mørkt sted. icewave Bruksanvisning Instructions Hensikten med produktet (indikasjoner for bruk): IceWave reduserer: muskel-/skjelettsmerter, knesmerter, smerter på spesifikke steder, generell smerte i hele kroppen,

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

http://www.aprilia.no/spdetails.asp?tav=33&cat=392y

http://www.aprilia.no/spdetails.asp?tav=33&cat=392y Seite 1 von 2 Aprilia.no Motorsykkel Scooter Sykkel Demosykler Reservedeler 1 2 3 4 5 Exhaust pipes spring Exhaust pipe gasket Front. Exhaust pipe Rear exhaust pipe Central exhaust pipe 6 RH silencer -

Detaljer

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps AQUAMAX Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Evolution serien: Den nye måten å tenke rense / sirkulasjonspumper på. Alle pumpene i Evolution serien er

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

500W/1000W. www.defa.com. Monteringsanvisning Installation guide TRANSFORMATOR - TRANSFORMER

500W/1000W. www.defa.com. Monteringsanvisning Installation guide TRANSFORMATOR - TRANSFORMER 500W/1000W TRANSFORMATOR - TRANSFORMER Monteringsanvisning Installation guide www.defa.com 500W N 42VAC L 10A* 42VAC 2 10A* = Sikring - Fuse 1000W 360mm 340mm N L L1 L2 42 42 250mm 270mm N 42VAC 250V 230V

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

03.06.2013 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

03.06.2013 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 03.06.2013 AT/KMB Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

RFC35RS FLUXGATE COMPASS WITH RATE SENSOR

RFC35RS FLUXGATE COMPASS WITH RATE SENSOR RFC35RS FLUXGATE COMPASS WITH RATE SENSOR (P/N 22082721) Installation The RFC35RS contains a magnetic fluxgate sensor and great care should be taken when deciding the mounting location. The heading sensor

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer