Regler for bruk av DGs båter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for bruk av DGs båter"

Transkript

1 Regler for bruk av DGs båter FJØSET II Spesifikasjoner for båt og motor: Fjøset II Båt reg.nummer UAP 020 Lengste lengde (på vannet) 6,5m Lengste lengde (på tilhenger) 8,0m Høyde over vann 2,0m Høyde på tilhenger 3,0-4,5m (med/uten antenne) Vekt komplett u/tilhenger 900 kg Vekt komplett m/tilhenger 1600 kg Båt Båt PCB20197L303 Produsent Polarcirkel (Helgeland plast AS) Lengde 6,0m Bredde 2,4m Vekt 625kg Last Max 10 personer, max 1250kg Motor Max 125HK, XL stamme Materiale Polyetylen Kategori C (kystnært, opptil vindstyrke 6 og til og med 2m bølgehøyde) Godkjenning CE, Nordisk Båt Standard som arbeidsbåt etter test av flyteevne og stabilitet. Motor Type Mercury Otptimax 150HK Direkteinnsprøytet bensin, totakt Modell 1-150D83CY Serienummer 0T Maks turtall RPM Tomgang i gir 550 ±25 RPM Antall sylindere 6 Volum 2508 cc Tennplugg NGK PZFR5F-11 Gnistgap 1,0mm Oljetype TCW3 / TCWIII totakts marin olje Vedtatt av DGs styre xx Side 1 / 6

2 Regler for bruk av DGs båter FJØSET II, forsikring Forsikringsselskap Gjensidige NOR Telefonnummer t vakttelefon Forsikringsnummer Kundenummer Utdrag fra forsikringsvilkårene Egenandeler Kasko kr Kollisjonsansvar 10% av ansvaret (min 7500, max ) Ansvar* 10% av ansvaret (min 7500, max ) *Ansvar for passasjerer og last er ekskludert i dekningen. Ansvarsforsikringen har en begrensning på inntill Formål/generelt 1 Disse reglene gjelder for DykkerGruppa NTNUIs båter, og for alle som benytter disse. 2 Definisjoner: a) Fjøset II: En 20 Polarcirkel med 150HK Mercury motor, inkludert tilhenger b) Bingen: En 14 Bombard gummibåt med 30HK Johnson motor, inkludert tilhenger c) Fjøsrøkter: Den personen i DykkerGruppa som har hovedansvaret for Fjøset når det gjelder vedlikehold og bruk d) Fjøskoffert: En koffert/kasse som inneholder nødvendig utstyr for bruk og drift av Fjøset II. Denne skal være plassert på idrettsbygget ved Gløshaugen e) Fjøsfører: En person som har bestått DykkerGruppas interne Fjøsførerkurs samt tilfredsstiller de minimumskrav til å kunne føre og behandle Fjøset II i etter å ha avlagt praktisk utsjekk på Fjøset II 3 Styret i DG fastsetter priser for bruk av Fjøset II og Bingen 4 Til disse reglene hører også sjekklister for båtene. Vedtatt av DGs styre xx Side 2 / 6

3 Regler for bruk av DGs båter Reservasjon/uttak 5 Kun Fjøsførere som er betalende medlemmer av DykkerGruppa kan ta ut og føre båtene nevnt i 2 Fjøsrøkter/DGs styre kan innrømme individuelle unntak fra denne regel. 6 Som Fjøsfører innehas det privilegium å kunne ta ut DGs båter til tur og privat bruk. 7 Reservasjon av båter skjer via DG-sys. Følgende prioriteringsrekkeflølge gjelder inntil 1 -en- måned gjenstår til uttak: 1: Terminfestede DG-turer 2: Åpent inviterte turer 3: Lukkede/begrenset inviterte turer a) Terminfestede DG-turer er Ålesundstur, Vårtur, Høstdykk og Finnedykk b) Åpent inviterte turer er turer der invitasjon opplyses om på Dypet eller sendes ut på DGs mailliste dg-dykking. c) Lukkede turer er turer der invitasjon sendes ut kun til spesielt inviterte d) Ved eventuelle tvister skal Fjøsrøkter avgjøre hvem som skal få reservere båten(e) 8 Fjøskoffert (nøkkel mm) hentes ut på idrettbygget og returneres umiddelbart etter endt leieforhold. Bruk av tilhenger(e) 9 Påse at tilhengeren er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. 10 Påse at båten er forsvarlig sikret på tilhengeren og at motoren står med transportsikringen på, på Bingen skal motoren være skrudd fast inne i tilhengeren. 11 Sørg for at den som kjører har korrekt sertifikat og at bilen har lov til å trekke tilhengeren med aktuell last. a) Den som kjører er ansvarlig så lenge båten står på tilhengeren, også i tilfelle havari. b) Dersom den som kjører ikke er Fjøsfører, skal ansvarlig Fjøsfører informere sjåføren om dette! 12 Ved skade på tilhenger(e) og evnt. båt skal 21 til 23 følges for å avgjøre skyldspørsmålet. Vedtatt av DGs styre xx Side 3 / 6

4 Regler for bruk av DGs båter Bruk av DGs båter 13 Alle reparasjoner/utbedringer/modifikasjoner skal på forhånd avklares med Fjøsrøkter. Eventuelt forefallende vedlikehold skal innrapporteres via sjekklisten eller direkte til Fjøsrøkter via mail eller telefon. 14 Fjøsførere har plikt til å forestå forsvarlig avvikling av dykk ved hjelp av båt(ene). 15 Før båten tas ut skal følgende kontrolleres a) For Fjøset: Kontroller fortøyning og at lenseslanger er lagt ut. For Bingen: Kontroller/juster trykket slik at alle kammer er korrekt oppblåst. b) Kontroller dregg, tauverk og eventuelle fendere. c) Sjekk at propellen/motoren ikke er skadet og fjern eventuelle fremmedlegemer. d) Sjekk at bensintanken er full. Vurdér behov for ekstratanker. For Fjøset: Motoren skal ALDRI gå tørr! Benytt 95 oktan blyfri bensin UTEN olje. For Bingen: Benytt 95 oktan blyfri bensin tilsatt 2% TCWIII olje e) For Fjøset: Kontroller at det er oljenivået er over minimumsmerket angitt på tanken. f) For Fjøset: Bruk ikke choke eller tomgangspådrag ved start av motoren. Hvis motoren ikke starter innen 15 sekunder, ring Fjøsrøkter g) Sjekk at all elektrisk utrustning fungerer. h) Før du legger fra, la motoren gå 3 minutter på tomgang. Sjekk at motoren går normalt og at kjølevannsstrålen kommer. 16 Under gange skal fjøsfører ALLTID ha dødmannsknappen festet til seg. 17 Fjøsfører og alle passasjerer skal ALLTID ha tilgang til flytemiddel/redningsvest/tørrdrakt. 18 Føreroppgaven kan i utgangspunktet ikke overlates til en person som ikke er Fjøsfører, men dersom Fjøsfører allikevel overlater roret til en annen, plikter denne å gi nødvendig innføring i båtens virkemåte. Fjøsfører beholder selv ansvaret for båten 19 Ferdsel i ukjent farvann med fare for skjær, fordrer motor i gruntvannsstilling og sakte fart. Fjøset og Bingen skal aldri føres i farvann med mindre enn 2 m merket dybde (unntatt ved opptak/utsetting) Vær oppmerksom på at alle områder i sjøkart grunnere enn 10m dybde ikke er 100% kartlagt. Vedtatt av DGs styre xx Side 4 / 6

5 Regler for bruk av DGs båter 20 Før båten forlates: a) Motoren skal gå 3 min på tomgang før den stanses. b) For Fjøset:Motoren skal være hevet med transportsperre, med girspaken i fri. For Bingen: Motoren kjøres tom for bensin før den skrus fast inne i tilhengeren. Senk trykket i kamrene ved å slippe ut litt luft. c) Koble fra hovedstrømsbrytere, ta med dødmannsknapp og tenningsnøkkel. HUSK Å TA MED EKKOLODDET d) Båten skal ryddes før den forlates For Bingen: Båten og tilhengeren skal spyles med ferskvann før de leveres tilbake. Motoren kjøres raskt i ferskvann med spyleklokkene som ligger i garasjen. Løsne på strammestroppene som fester den til hengeren. e) Påsørg at lenselsangene er lagt ut f) Kontroller fortøyninger/fester, fyll ut fullstendig sjekkliste og noter gangtimer i egen loggbok. g) Penger settes inn på konto. Husk å noter navn på ansvarlig Fjøsfører og det aktuelle tidsrom for uttak i meldingsfeltet, samt at innbetalingen gjelder Fjøset II/Bingen Ved havari 21 Ved et eventuelle uhell, nedstter DG en havrikommisjon bestsående av: * Båtansvarlig * Leder * En fungerende Fjøsfører 22 Havarikommisjonen skal vurdere skyldspørsmålet ut fra hendelsesforløpet. Utgangspunkte er at Fjøsfører er 100% ansvarlig for enhver skade (opptil egenandel på forsikring). a) Ansvarlig Fjøsfører skal innkalles. b) Eventuelt andre impliserte skal innkalles som vitner. 23 Havarikommisjonens konklusjon skal publiseres i DykkerBulletinen. Straffereaksjoner 24 Ved overtramp av disse regler kan DGs styre etter innstilling fra Fjøsrøkter vedta følgende straffereaksjoner a) Inndragelse av Fjøsførergodkjennelse for en viss tid b) Inndragelse av Fjøsførergodkjennelse for alltid Vedtatt av DGs styre xx Side 5 / 6

6 Regler for bruk av DGs båter Endringer 25 Endringer av disse reglene kan gjøres av Fjøsrøkter, men skal godkjennes at DGs styre. a) Eventuelle endringer bør sendes ut til Fjøsførere for høring i en uke før de vedtas, slik at kommentarer kan innarbeides før relgene legges fram for styret. Signatur fra Fjøsførere 26 Signatur fra godkjente Fjøsførere Alle Fjøsførere skal signere en kopi av disse reglene og levere dem til Fjøsrøkter. Signeringen er en bekreftelse på at Fjøsføreren har satt seg inn i reglene og vil følge dem. Den signerte kopien skal oppbevares av Fjøsrøkter Signatur Fjøsfører Dato Vedtatt av DGs styre xx Side 6 / 6

7 WARNING SYSTEM WARNING HORN SIGNALS When the key switch is turned to the ON position, the horn will turn on for a moment as a test to tell you the horn is working. The warning horn will emit either a continuous beep or intermittent short beeps. This will alert the operator and help identify the following listed situations (see chart below). For visual display of the specific engine functions and for additional engine data, refer to Smart-Craft Product information on next page. Warning System

8 ENGINE GUARDIAN SYSTEM The Engine Guardian System monitors the critical sensors on the engine for any early indications of problems. The system will respond to a problem by emitting a continuous beep and/ or reducing engine power in order to provide engine protection. If Guardian System has been activated, reduce throttle speed. The horn will turn off when throttle speed is within the allowable limit. Consult your dealer for assistance. SMARTCRAFT PRODUCT A Mercury SmartCraft System instrument package can be purchased for this outboard. The SmartCraft Instrument package will display critical engine alarm data and potential problems. OIL OIL RECOMMENDATION Mercury or Quicksilver Optimax/DFI 2-Cycle engine oil is recommended for your engine. If Optimax/DFI 2-Cycle engine oil is not available, we recommend using Mercury or QuicksilverTC-W3 Premium PIus 2-Cycle Oil. Severe engine damage may result from usage of an inferior oil. Red anm: Benytt olje som tilfredsstiller TCW-3 standard, hvilket merke er ikke såå kritisk. 1 FILLING REMOTE OIL TANK Remove the filler cap and fill with the specified oil. Oil tank capacity is 3 gallons (11.5 liters). Replace filler cap and tighten securely. IMPORTANT: Always make sure the oil tank caps are threaded on tight. An air leak will prevent oil flow to the engine. 2 FILLING ENGINE MOUNTED OIL RESERVOIR TANK

9 NOTE: Filling this tank is only necessary if the oil level should ever drop and the low oil warning system is activated. Remove the engine cowl. Loosen the fill cap on the engine oil reservoir tank. Run the engine until all the air has been vented out of the oil reservoir tank and tank is filled with oil. Retighten fill cap. Stop the engine and replace the top cowl. OPERATION OPERATING IN FREEZING TEMPERATURES When using your outboard or having your outboard moored in freezing or near freezing temperature, keep the outboard tilted down at all times so the gear case is submerged. This prevents trapped water in gear case from freezing and causing possible damage to the water pump and other components. If there is a chance of ice forming on the water, the outboard should be removed and drained completely of water. If ice should form at the water level inside the outboard drive shaft housing, it will block water flow to the engine causing possible damage. STARTING THE ENGINE Never start or run your outboard (even momentarily) without water circulating through all the cooling water intake holes in the gear case to prevent damage to the water pump (running dry) or overheating of the engine. 1 Lower the outboard to the run position. Make sure all the cooling water intake holes are submerged. 2 Open fuel tank vent screw (in filler cap) on manual venting type fuel tanks. 3 Squeeze the fuelline primer bulb several times until it feels firm. 4 Sat the lanyard stop switch to RUN position. 5 Shift outboard to neutral (N) position. 6 Do not advance the neutral fast idle speed feature on the remote control for starting. 7 Turn the ignition key to START position. Release the key when engine starts. If engine fails to start in ten seconds, return the key to the OFF position, wait one second and try again. NOTE: The electronic starting system wil/ automatically prime (choke) the engine and increase idle speed for starting. 8 Check for a steady stream indicator hole.

10 NOTE: For initial start of a new engine or for an engine that ran out of fuel, or was drained of fuel, the fuel system should to be filled as foliows. -Squeeze the fuelline primer bulb until it feels firm. -Turn the ignition key switch to the ON position for three seconds. This operates the electric fuel pump. -Turn the ignition key switch back to the OFF position, and squeeze the primer bulb again until it feels firm. Turn the ignition key switch to the "ON"position again for three seconds. Continue this procedure until the fuelline primer bulb stays firm. MAINTENANCE FLYWHEEL COVER REMOVAL AND INSTALLATION REMOVAL 1 Remove flywheel cover by lifting off. Pull out the vent hose. INSTALLATION 2 Install flywheel cover as foliows: a. Place cover onto the front flange. b. Push rear of the cover down onto the rear pin and air intake tube (b) for the air compressor. c. Insert vent hose into hole. IMPORTANT: Make sure the flywheel cover is pushed down on the air intake tube for the air compressor. WATER SEPARATING FUEL FILTER

11 NOTE: The warning system will turn on when water in the tuel filter reaches the full level. Refer to "Warning System" in Features& Controls Section. 1 This filter removes moisture and also debris from the fuel. If the filter becomes filled with water, the water can be removed. If the filter becomes plugged with debris, the filter must be replaced with a new filter. Remove and replace filter as foliows: a. Turn ignition key switch to OFF position. b. Disconnect wire at bottom of filter. c. Remove filter by turning the filter in the direction of the arrow (clockwise). Tip the filter to drain fluid in a suitable container. d. Lubricate the sealing ring on the filter with oil. Thread on the filter and tighten securely by hand. Reconnect the wire to the filter. IMPORTANT: Visually inspect for fuel leakage from the filter by squeezing the primer bulb until firm, forcing fuel into the filter. IMPORTANT: The steering link rod that connects the steering cable to the engine must be fastened using special washer FUSES IMPORTANT: Always carry spare 15 and 20 AMP fuses. The electrical wiring circuits on the outboard are protected from overload by fuses in the wiring. If a fuse is blown, try to locate and correct the cause of the overload. If the cause is not found, the fuse may blow again. 1 open the fuse holder and look at the silver coloured band inside the fuse. If band is broken, replace the fuse. Replace fuse with a new fuse with the same rating. The fuses and circuits are identified as foliows: a. SmartCraft Data Bus Circuit - 15 AMP Fuse. b. Accessories - 20 AMP Fuse. c. Ignition Coil Circuit - 20 AMP Fuse. d. Electric Fuel Pump/ECM Driver Power/Oil Pump Circuit -SFE 20 AMP Fuse.

12 TROUBLESHOOTING 1 - STARTER MOTOR WILL NOT CRANK THE ENGINE POSSIBLE CAUSES -Blown 20 Amp fuse. Check starting circuit fuse, reter to Maintenance Section. -Outboard is not shifted to neutral position. -Weak battery or battery connections are loose or corroded. -Ignition key switch failure. -Wiring or electrical connection faulty. -Starter motor or starter solenoid failure. 2 - ENGINE WILL NOT START POSSIBLE CAUSES -Lanyard stop switch not in RUN position. -Battery not fully charged. -Incorrect starting procedure. Refer to Operating Section. -Old or contaminated gasoline. -Fuel is not reaching the engine. a. Fuel tank is empty. b. Fuel tank vent not open or restricted. c. Fuel line is disconnected or kinked. d. Primer bulb not squeezed. e. Primer bulb check valve is faulty. f. Fuel filter is obstructed. Refer to Maintenance Section. g. Fuel pump failure. h. Fuel tank filter obstructed. -Blown 20 Amp fuse. Check fuses, refer to Maintenance Section. -Threaded connection of an air hose is loose. -Ignition system component failure. -Spark plugs fouled or defective. Refer to Maintenance Section. 3 - ENGINE RUNS ERRATICALLY POSSIBLE CAUSES -Spark plugs fouled or defective. Refer to Maintenance Section. -Incorrect setup and adjustments. -Fuel is being restricted to the engine. a. Engine Fuel filter is obstructed. Refer to Maintenance Section. b. Fuel tank filter obstructed. c. Stuck anti-siphon valve located on permanently built in type fuel tanks. d. Fuelline is kinked or pinched. e. Injector Plugged. -Threaded connection of an air hose is loose. -Fuel pump failure. -Ignition system component failure. 4 - PERFORMANCE LOSS POSSIBLE CAUSES -Throttle not fully open. -Damaged or improper size propeller. -Boat overloaded or load improperly distributed. -Excessive water in bilge. -Boat bottom is dirty or damaged.

13 5 BATTERY WILL NOT HOLD CHARGE POSSIBLE CAUSES -Battery connections are loose or corroded. -Low electrolyte level in battery. -Worn out or inefficient battery. -Excessive usage of electrical accessories. -Defective rectifier, alternator, or voltage regulator. -Open circuit in the alternator output wire (fused link). STEERING SYSTEM FILLING The filling of the hydraulic steering system should always start from the steering pump Use the kit supplied with the cylinder. - Remove the filler cap from the steering pump. - Fit the hose adapter supplied with the cylinder to the filling hole. - Mount the tube on the oil bottle. - Turn the bottle upside down and fill the pump with oil. Normal systems with single or double station and not too long hoses need about 2 or 3 liters of oil. See "Technical Data" for oil characteristics. Note: when filling the system, make sure there is always enough oil into the pump; if the system sucks in air it will have to be bled again. Fill the steering system slowly and very carefully to prevent air from being taken in with the oil. NOTE I Turning the steering wheel too fast could cause foam to form into the oil. In this case, wait for 24 hours at least before bleeding the system. AIR BLEEDING Fit a section of hose having a diameter of 8 mm on the bleeding nipples. Open the bleeding nipples by turning the hexagonal nuts counter clockwise.

14 OPEN THE BLEEDING NIPPLE 'A'. - Slowly turn the steering wheel on the pump in the shown direction until the piston arrives to the end of its stroke. - Close the bleeding nipple. 2. OPEN THE BLEEDING NIPPLE 'B'. - Slowly turn the steering wheel on the pump in the shown direction until the piston arrives to the end of its stroke. - Close the bleeding nipple. Repeat the operation several times, opening the two nipples alternatively, until no air can be seen coming out.

15 Fjøslogg Fjøsfører: Dato: Bestemmelsessted # personer Sjekkliste Før Etter 1 Fortøyning og fendere i orden? 2 Motor oppe med transportsikring? 3 Visuell kontroll av propell? 4 Full tank (og nok bensin til turen)? 5 Er det nok olje? (Kontakt fjøsrøkter om nivået er under streken på tanken) 6 Motoren kjørt på tomgang 3 min? 7 Går normalt, har kjølevann? 8 Lanterner og elektrisk utstyr i orden? 9 Alt på plass (dregg, tau, osv.)? 10 Lenseslanger lagt ut? 11 Båten ryddet for søppel og løsøre? 12 Hovedbryter av? 13 Fylt ut timelogg (lille blokka foran i denne permen)? Timeteller ut/inn Forbruk (Smartcraft) ut/inn Bensin fylt / / liter Signatur Fjøsfører Merknader (avvik, o.l., bruk baksiden)

Fjøsførerkurs. Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell. Dykkergruppa NTNUI Trondheim

Fjøsførerkurs. Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell. Dykkergruppa NTNUI Trondheim Fjøsførerkurs Internt båtførerkurs for bruk til kursing i bruk av klubbens båtmateriell Dykkergruppa NTNUI Trondheim Utstyr du har tilgang til som Fjøsfører: Kompressorer: Spena, bauer 130l turkompressor

Detaljer

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G

USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G 2 English... 5 Dansk... 30 Norsk... 55 3 4 English 2008 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC

Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC NORSK INTRODUKSJON Deniverterstyrtevarmepumpenbrukeruteluftensomvarmekilde Itilleggtilinverterpumpenbørdetinstalleresentilleggsvarmekildedersomutetemperaturen

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

Parts & Maintenance Manual Deler- og vedlikeholdsmanual

Parts & Maintenance Manual Deler- og vedlikeholdsmanual 19 6 5 9 11 16 15 13 7 18 17 3 10 8 1 - INCLUDES ITEMS 3-16 17983-Rev B-NO Parts & Maintenance Manual Deler- og vedlikeholdsmanual AR-522 68098 AR-522, Kubota V203-MT, WD, with ROPS 68098 AR-522, Kubota

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION:

IMPORTANT INFORMATION: Form MHD56298 IMPORTANT INFORMATION: A copy of our Safe Operating Practices Manuals are always available free of charge either by downloading it from our Technical Publications website @ www.airwinch.com

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

1470nm Laser User s Manual

1470nm Laser User s Manual 1470nm Laser User s Manual Manufactured by: MedArt A/S Industriholmen 15A DK2650 Hvidovre Denmark Page 1 of 64 43-0032-01 Rev A 05/14 Vari-Lase Laser Console, Instructions for Use Copyright 2014 MedArt

Detaljer

VPAP III & III ST User Manual. English Svenska Dansk Norsk Suomi

VPAP III & III ST User Manual. English Svenska Dansk Norsk Suomi VPAP III & III ST User Manual English Svenska Dansk Norsk Suomi 248130/2 05 10 VPAP III & III ST USER EUR 2 Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.com B HUMIDIFIERS / BEFUKTARE / FUGTERE

Detaljer