Forskning Politiske føringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning Politiske føringer"

Transkript

1 Forskning Politiske føringer Tore Julsrud Berg strategidirektør - diabetes

2

3 Forskning i Statsbudsjettet milliarder Realvekst på 2.2 % (svakere enn Spania) Mål 3 % av BNP til forskning Betaler mere inn til EUs forskningsprogram enn vi får tilbake

4

5 Norsk forskningsstatistikk 2010 endring Økning fra 0.54 % til 0.64 % av vitenskapelige artikler siste 10 år (Sverige 1.3 %) Siteres bare marginalt mere sml med for 10 år siden

6 Evaluering av Norges forskningsråd Behov for øket støtte til Grunnforskning Forskerinitiert forskning Styrke FRIPROs tverrfaglige forskning forskning med høy risiko

7 Offentlig forskningspolitikk vs. privat Staten har fokus på helheten Privat f.eks. farmaforskning er selvgående, mye ressurser, lav publisering, mye marketing research Forskerne liker farmaforskning Godt betalt; finansierer forskningsgrupper Mye praktisk støtte Internasjonalt miljø Høyt mediafokus

8 Norge De mest dynamiske områdene av forskningsog innovasjonspolitikken; klima, energi og helse, er drevet av Tema Utfordring Kallerud, Forskningspolitikk 3/

9 Hva tenker svenskene? Skal forskningen drives av nysgjerrighet eller behov? Øke vekselspillet mellom forskning, utdanning og innovasjon Svensk forskning på universitet og høyskoler må være globalt konkurransedyktig

10 Behovsforskning Evaluering av samhandlingsreformen 25 mill NFR mai 2012 Prosjekttittel Institusjon, prosjektleder Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen NTNU, Anders Grimsmo Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Universitetet i Oslo, Terje Per Hagen Resultater av samhandlingsreformen: Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi? Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Sverre A.C. Kittelsen

11 Forskning i Norge 2011 Forskningsbarometeret doktorgrader i medisin og helsefag Målt pr innbygger Bedre enn Danmark og Nederland Dårligere enn Sverige og Finland

12 Langsiktighet Senter for fremragende forskning 21 sentre bevilgning 5 x 2 år, typisk 2 mill./år 3 innen biomedisin : 13 nye sentre, 5 innen medisin Så langt ingen innen diabetes

13 Finansiering av medisin og helsefagforsk. Helseforetakene finansierer like mye som Universiteter og Høyskoler ca 2.3 milliarder hver i 2009 (NIFU og NFR: Indikatorrapporten 2011) Økning i ressurser til omsorgssektoren; ditto behov for forskningsbasert kunnskap Samhandlingsreformen. Vil kommunene finansiere forskning? Via KS? Not Waving but Drowning Stevie Smith

14 Regjeringen legger fram Forskningsmelding for Stortinget våren 2013 Hvordan vi best utnytter de ressursene vi investerer i forskning, høyere utdanning og innovasjon. Hvordan vi kan stimulere til enda bedre flyt av kunnskap og kompetanse mellom høyere utdanning, forskning og samfunnet. Hvordan vårt nasjonale system og våre virkemidler bør innrettes for å møte den stadig sterkere internasjonaliseringen av forskning og høyere utdanning

15 Innspill til Forskningsmeldingen UiO resultatbasert basisbevilgningsordning og deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurransearenaer: programsatsinger UiB Mer samspill, høyere kvalitet, større investeringer i kunnskap, mer langsiktighet, flere gode forskere NTNU Helse- og velferdsteknologi. HUNT4 UiT Høy suksessrate i EUs rammeprogram. Styrke prosjektetableringsstøtte (PES) Hdir Med Horizon 2020 tar EU større grep for å imøtekomme store samfunnsutfordringer gjennom kombinert bruk av forskning og forskningsbasert innovasjon som virkemidler Egen forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren *

16 Hvor mange har diabetes i Norge? Beregnet antall i 2006: ca Beregnet antall i 2012 Ca med type 1 Ca med type 2- medikamentell behandling Ca med type 2- kostbehandling Ca med kjent diabetes prevalens 3.8 % Type 2-udiagnostiserte anslås til % Ca personer har kjent og ukjent diabetes i Norge Prevalens % Vurderingen av ant. udiagnostisert type 2-diabetes er usikker

17 Diabetesforskning i Norge Hvordan står det til? NFR evaluering biologi, medisin og helsefag 2011 Bergen Diabetes Research Group: Very good/excellent (17.6 mill fra ERC Advanced Grants 2012) Oslo Diabetes Research Center: Good/Very Good Dep. Epidem. FHI: Type 1 diabetes: Excellent Tromsøstudien Epidem. of chronic disease: Very good/excellent HiB, Diabetes research for best practice group: Good- Very Good Tore Julsrud Berg: Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes 17

18 Nasjonal diabetesstrategi NFR forskningsprogram Program for folkehelse Program for klinisk forskning Helse- og omsorgsforskning

19 Globalisering For få norske diabetesprosjekter støttet av EU European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) 60 mill/år Juvenile Diabetes Foundation NovoNordisk fonden?

20 Hva gjør danskene? Det Danske Diabetesakademi, Odense akademiets vision simpelthen er at normalisere diabetespatienters livskvalitet og levetid og at finde en kur mod diabetes type 1 inden for 10 år. Visionen er at styrke kvaliteten af dansk diabetesforskning, styrke talentmassen og opbygge en karriereretning for unge forskere inden for diabetologi

21 Hvordan får danskene dette til? Det Danske Diabetes Akademi er etablert med en bevilgning på 202 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden og er medfinansiert av universiteter og sykehus i Danmark samt JDRF Budsjett så langt på i alt 375 mio. kr. over fem år

22 Novo Nordisk Fonden Danske diabetesakademi: NNF vil de næste fem år bidrage til at finansiere omkring 90 ph.d.-stillinger, 50 postdoc-stipendier, to professorater samt gæsteforskerstillinger. I alt vil flere end 300 forskere blive medlemmer af akademiet 2007: 600 mill til Center for Basic Metabolic Research, Københavns universitet

23 Lite brukte muligheter: InnoMed Prioriterte satsingsområder, 11mill/år Eldrebølgen 2020, med store pasientgrupper og store "kostnader" for pasienter, pårørende og helsesektoren, er identifisert som den sentrale innovasjonsutfordringen for helsesektoren i årene som kommer. InnoMed skal være en pådriver for identifisering og iverksetting av behovsdrevne innovasjonsprosjekter innenfor følgende områder: Kols, slag, diabetes, lårbeinsbrudd og demens Medikamenthåndtering, "Fremtidens lokalsykehus, "Fremtidens eldreboliger, Andre viktige behovsområder i helsesektoren

24 Hva ønsker de som har diabetes? Arnolds et al. Diabetolo 2012 A 961 Development, pathophysiology and prevention Transplantation and cell therapy Blood glucose measurements and artificial pancreas Diabetes complications in man Blood glucose lowering therapy Høy score av pasienter, pårørende 26 % 46 % 19 % 1 % 17 % 3 % 5 % 18 % 2 % 14 % EASD abstract

25 Forslag til politikk?

26 Forslag til politikk Mere penger Norsk forskning er billig fordi en norsk forsker er svært billig sml. med ufaglært arbeidskraft og relativt billig i globalt perspektiv Kreve større nasjonalt samarbeid Lite land, få folk, lav mobilitet, lett for pas. å delta i klinisk forskning, god oversikt for prospektive studier, gode registre

27 Forslag til politikk "What is the likelihood that new treatments being compared to established treatments in randomized trials will be shown to be superior?" Four cohorts of consecutive, publicly funded, randomized trials, which altogether included 743 trials that enrolled 297,744 patients Results: New treatments were very slightly more likely to have favorable results than established treatments Cochrane summaries Behov for objektive kliniske studier som undersøker nye behandlinger (mediamenter) opp mot den beste etablerte behandling Behov for medikamentstudier som ikke er finansiert av farmaindustrien eks. NORVIT-studien NEJM

28 Forslag til politikk «Ja takk begge deler» (Brum O, 1926) Forskerinititert og programforskning Livsvitenskap: Medisin-realfag KS må sette av midler til forskning slik som RHFene, særlig omsorgsforskning Til forskerne Søk på InnoMed, EU, NovoNordisk fonden, JDRF

29 Skal vi forsøke å dirigere dirigentene? Diabetesforbundet Jobbe for diabetesforskning opp mot Kunnskapsdep. og KS Ikke samtykkebasert Norsk Diabetesregister for voksne og Barnediabetesregister Look to Sverige Hjerte-karreg. kommer Er ikke diabetes en hjerte-karsykdom og bør inn i registeret? Påvirke oppdragsdokumentet fra HOD til RHFene Tore Julsrud Berg: Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes 29

30 ..normalisere diabetespatienters livskvalitet og levetid og finde en kur mod diabetes type 1 inden for 10 år..

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg Rapport 2014 delrapporter Side 78 Side 93 Side 110 Side 123 Side 137 Næringsutvikling Forskningskvalitet

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Rev. per 19.11.2013 KRISTIN SKOGEN LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON FOR KVALITET OG SAMFUNNSRELEVANS TANKER OM EN NY FINANSIERINGSMODELL FOR FORSKNING VED UNIVERSITETER OG

Detaljer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer 7 Helsedepartementet 7.1 Sektoranalyse og utfordringer Medisinsk og helsefaglig forskning danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og kvalitetssikring i en av samfunnets største, viktigste og mest ressurskrevende

Detaljer

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Nøkkeltall. for medisinsk og helsefaglig forskning. Divisjon for vitenskap, 2005

Nøkkeltall. for medisinsk og helsefaglig forskning. Divisjon for vitenskap, 2005 Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning Divisjon for vitenskap, 2005 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2004. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Årsrapport 2004 Del I 1

Årsrapport 2004. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Årsrapport 2004 Del I 1 Årsrapport 2004 Del I: Forskningsstrategisk rapport Årsrapport 2004 Del I 1 Årsrapport 2004 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

3/2013. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Ny regjering Europa Helseforskning

3/2013. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Ny regjering Europa Helseforskning 3/2013 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Ny regjering Europa Helseforskning Innhold 4 Kronikk: Vet ikke søkerne sitt eget beste? Per Olaf aamodt 6 Intervju John-Arne Røttingen: Må

Detaljer

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging 1. Sammendrag Max en side 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer Klinisk forskning kan defineres som studier av

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd Norges forskningsråd Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt nummer telefaks: 800 83 001 Internett:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft. Produktivitetskommisjonen, 16.3.2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft. Produktivitetskommisjonen, 16.3.2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft Produktivitetskommisjonen, 16.3.2015 Anne Kjersti Fahlvik Betydningen av FoU Som et høykostland må Norge i stadig større grad konkurrere på kunnskap og produktivitet

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Vi dilter ikke etter EU, men samarbeidet betyr stadig mer for norsk forskning Disposisjon Hva er norske prioriteringer? Hva er EU

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

2/2011. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Global fordeling Fagerbergutvalget. til debatt Humanioras ambisjoner

2/2011. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Global fordeling Fagerbergutvalget. til debatt Humanioras ambisjoner 2/2011 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Global fordeling Fagerbergutvalget til debatt Humanioras ambisjoner Innhold Foto: Martin Skulstad 6 4 Kronikk: Tänk stort om humanoria! Anders

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

2/2012. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Fri prosjektstøtte. Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon.

2/2012. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Fri prosjektstøtte. Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. 2/2012 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Fri prosjektstøtte Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon Gaseller Innhold 4 Kronikk: Forskningsmeldinga gjennombruddet for studentaktiv

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer