ÅRSBERETNING Antall medlemmer pr var 479. Dette er en økning på 14 personer / 3 % fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2005. Antall medlemmer pr. 01.01.2006 var 479. Dette er en økning på 14 personer / 3 % fra 01.01.2005."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2005 Styret 2005 Økonomi. Styret i 2005 har bestått av: Styreleder: Helge G. Ø. Ruud Nestleder: Benjamin Thomassen Sekretær: Steinar Knutsen Kasserer: Monica Fredvik Styremedlem: Elisabeth Siqveland Varamedlemmer: Benedicte Langseth Inge Lines Det ble budsjettert med et underskudd på kr ,- for Resultatet ble et overskudd på kr ,-. Inntektene i 2005 var kr 5 700,- høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig overføring fra Tekna Vest-Agder etter regnskapsavslutning i 2004 for Skagentur i I tillegg ble alle inntektsposter totalt kr 934,- høyere enn budsjettert. Utgiftene i 2005 for alle arrangement ble totalt kr ,- lavere enn budsjettert. Posten div. utgifter styret hadde størst avvik med et underforbruk på vel kr ,- Kostnader for Mat og Vin arrangement i februar er tatt med i dette regnskapsoppsettet da arrangementet ble arrangert av sittende styre og innenfor budsjettperioden som er fra årsmøte til årsmøte. Antall medlemmer pr var 479. Dette er en økning på 14 personer / 3 % fra Arrangementer Årsmøte med årsfest, fredag 11. februar 2005, Jørgensen kafé. 15 medlemmer deltok på årsmøtet, m/rolf Erlend Grundt som ordstyrer. Dagsorden med årsberetning, regnskap og budsjett ble avviklet uten merknader. Valgene medførte at vi i 2005 har hatt et styre med 40 % kvinneandel. Årsfest ble som vanlig avviklet på Jørgensen kafé i verdige former. Kvelden forløp i tråd med alle gode tradisjoner. Det var 43 deltakere på årsfesten.

2 Klassisk hærverk v/ingrid Bjørnhov, lørdag 30. april 2005, Arendal Kulturhus Ingrid Bjørnhov tok oss med inn i hennes store men noe spesielle musikalske verden. Hun viste oss hvilken utrolig evne hun har til å høre likheter mellom forskjellig musikkstykker, og spilte eksempler akkompagnert av korte historier og vitser. En annerledes og flott musikalsk forestilling med utradisjonell fremføring av klassisk musikk. Etter forestillingen ble det servert tapas-tallerken med tilhørende glass med drikke i Galleriet i Kulturhuset. Stemningen rundt bordet var god og latteren satt løst. Deltakerne ble invitert med på en omvisning i Arendal kulturhus med Steinar Knutsen. Deltagerne fikk med selvsyn se vårt nye og flotte kultur og kommunehus. Kvelden ble avsluttet i Restaurant Buen med et ekstra glass for de som ønsket det. Det deltok 23 feststemte og glade personer. Åpent valgarrangement, 6. september 2005, Arendal Kulturhus Valgarrangement med tema næringspolitikk ble avholdt i samarbeid med NITO og Fellesforbundet. Listetoppene fra de sju største partiene i Aust-Agder deltok. Valgdebatten ble ledet av Trond Madsen, journalist i Agderposten og TVA. Det var en informativ debatt, der mange interessante synspunkter kom fram. Det var rundt 35 tilhørere i salen. Familiearrangement på Teknoleksenteret, søndag 13. november 2005, Myra skole, Teknoleksenteret ved Myra skole er organisert som et LEGO MINDSTORM CENTER hvor barn og unge får mulighet til å tilnærme seg teknologi gjennom lek med roboter. Hensikten er at barn skal få en god opplevelse av teknologi og samarbeid med andre. Fremmøte barn i alle aldre fikk anledning til å teste bygging og programmering av roboter, og ikke minst teste om de fungerte etter hensikten. Teknoleksenteret har 4 stasjoner som hvert lag på 2-4 barn fikk benytte etter tur. Totalt var det påmeldt 43 barn og 32 voksne til arrangement, så det ble noe venting før alle fikk prøve robotene. NITO AA var også invitert til arrangementet. Til de ventende ble det servert pølser, brus og kaker. En stor takk til Theresa Hansen for instruksjon av barn og gjennomføring av arrangementet. Theresa Hansen er lærer ved Myra skole og har vært svært viktig for oppstart og drift av teknoleksenteret på Myra. Mat og vinsmaking, fredag 3. februar 2006, Thon hotell, Arendal Fra hotellets kjøkken ble det dekket opp med Tapas buffé bestående av spennende og smaksrike kalde og varme retter samt desserter. Som følge til maten ble det servert vin laget på forskjellige typer druer og fra ulike områder, og med varierende karakteristika. Steinar Hotvedt fra Haakongruppen geleidet oss stødig gjennom alle rettene med informasjon om maten og vinen, og smakene som vi prøvde. Det var totalt 15 personer som smakte på maten og vinen, noen færre en tidligere år, men likevel et vellykket og smakfullt arrangement.

3 Pensjonsreformen, 16. februar 2006 (fellesmøte arrangert av Fagrådet Agder) Knut Hagen, Gjensidige, innledet med å orientere kort om Teknas medlemsavtale i 2006 vedr. forsikringstilbud for medlemmer. Ivar Andre Nilsen fra Vest-Agder Trygdekontor orienterte om dagens folkepensjon og om de viktigste endringene i regelverket. Åge Rosland fra Gjensidige orienterte om det nye pålegget om tjenestepensjon og hvilke tilbud Gjensidige har i denne sammenheng. Det ble stilt mange interessante spørsmål. Både trygdeetaten og forsikringsselskapene står til tjeneste for ytterligere spørsmål, både på internett og ved direkte henvendelser. Møtet samlet ca 15 interesserte. Familiearrangement, søndag 12. mars 2006, Myra kunstisbane NITO Aust-Agder inviterte medlemmer av foreningene Tekna, Siviløkonomene, ATF, Samfunnsviterne til vinterens store felles familiearrangement på Arendal og omegn kunstisbane. Inviterte medlemmer kom gratis inn til skøytebanen i tidsrommet kl 12 til 18 for et uformelt, sosialt og koselig treff på skøytebanen. Totalt var det 86 små og store skøyteglade mennesker som deltok. KURS Det har vært holdt følgende medlemskurs: Innføring i forhandlingsteknikk 4. oktober 2005, Grimstad hotell, 27 deltakere Jus i hverdagen, 1. november 2005, Avlyst pga få deltakere Fagrådet i Agder arrangert følgende aktiviteter: Kurs Retorikk Presentasjon, 6. april 2005, 9 deltakere Kurs Salg Service Kommunikasjon, 7. april 2005, 8 deltakere Kurs Motivasjon Overskudd Trivsel, 28. april 2005, 19 deltakere Frokostseminar med tema Inkluderende arbeidsliv hva er det, 17. januar 2006, avlyst pga få deltakere. Kurs Jobb smartere med Outlook og søketeknikk på internett, 8.mars 2006, 12 deltakere. Kurs Ny revidert arbeidsmiljølov, 15.mars 2006, 13 deltakere. Fagrådet i Agder har avholdt 10 møter i 2005 ORGANISASJONSPOLITISKE MØTER: Representantskapsmøte ble avholdt i Skien i juni Tekna Aust-Agder var representert ved styreleder og kasserer. Foreningens virksomhet og regnskap for 2003 og 2004 ble gjennomgått, det ble tatt opp en del administrative saker og lovendringsforslag, budsjett for 2006 og 2007, og det ble avholdt valg av nytt hovedstyre.

4 De siste R-møter har hatt stor fokus på interne saker som bl.a navneendring. Dette R- møtet skilte seg ut ved at det i stor grad satte fokus på profilering og utvikling av foreningen, og sentrale tema for møtet var bl.a Tekna i fremtiden, Mot Stortingsvalg 2005 og Medlemsutvikling og rekruttering. Avdelingsledermøte ble avholdt i Bergen oktober Pga. forfall hos både leder og nestleder var Tekna Aust-Agder representert ved kasserer. Sentrale tema på dette møtet var presentasjon av valgarrangement i lokalavdelingene og evaluering av disse, fokus på profilering av foreningen i annonsekampanje etter valget og i konkrete saker slik som Union-saken og studentmedlemmer som må ta pause i studiene for å avtjene førstegangstjeneste. Teknas nye kommunikasjonssjef, Tore Westhrin, ble presentert på møte, og informerte om foreningens informasjonsstrategi og muligheter for å støtte lokalavdelingene. Professor Frank Aarebrot holdt et svært interessant foredrag om lobbyvirksomhet og muligheter for påvirkning. ANDRE AKTIVITETER Det har vært holdt 6 styremøter i perioden, derav ett fellesmøte med Siviløkonomene, NITO og samfunnsviterne. Styret i Tekna Aust-Agder har også fungert som styre for ATF. NITO har i tillegg vært tilstede på deler av ett styremøte hvor planlegging av mattesekkprosjektet for 2006 ble behandlet Styret i Tekna Aust-Agder deltok på kurs i styrearbeid i Tekna sammen med styret i Tekna Vest-Agder og Fagrådet Agder 31. august på Dyreparken hotel, Kristiansand. Foreleser var Rikke Olafsen Rokke fra Tekna. Tekna Aust-Agder har vært representert i Fagrådet Agder med Hilde Aasheim og Monica Fredvik i Foreningen fikk på vårparten henvendelse fra Per Selrod som ønsket å ta initiativ til å etablere en Senior Ekspert Gruppe (SEG) i Agder. SEG består av gruppe personer med livslang praksis og fortsatt arbeidslyst. Noen er fortsatt i arbeid, andre er pensjonister, men felles for alle er at de fortsatt ønsker å bidra med sin erfaring for norsk næringsliv. Tekna Aust-Agder bidro til å formidle informasjon om oppstart av SEG i Agder til sine medlemmer over 50 år. Senior Ekspert Gruppen Agder hadde oppstartsmøte 1. februar og har nå etablert et interimsstyre for å starte opp sin virksomhet i Agder. REKRUTTERING OG PROFILERING Prosjekt Den matematiske ryggsekken Tekna Aust-Agder avdeling søkte om tildeling av midler fra Teknas Samfunnsmidler i 2005 og ble tildelt kr kr. Disse midlene har gått til prosjekt Matematikkopplæring med den matematiske ryggsekk. Total kostnadsramme for prosjektet ble kr I regnskapet for 2005 for Tekna Aust-Agder er det utgiftsført kr ,- til prosjektet. Prosjektet er en videreføring av tilsvarende prosjekt som ble gjennomført i 2004.

5 Tekna Aust-Agder avdeling har for tildelte og egne midler i 2005 kjøpt inn 6 matteryggsekker produsert av Didaktiv. Disse ble delt ut til følgende skoler i Aust-Agder våren 2005; Åmli skole, Dypvåg skole, Tvedestrand, Roligheden og Hisøy skole, Arendal, Holvika skole, Grimstad og Tingsaker skole, Lillesand. Det var totalt 13 skoler som søkte å få tildelt den matematiske ryggsekk. Totalt har nå 10 skoler i Aust-Agder mottatt mattesekk fra Tekna Aust-Agder avd. Selve utdelingen av mattesekken skjedde under et heldagskurs i bruk av mattesekken for lærere tilknyttet skolene som mottok mattesekken. Kurset ble ledet av kursinstruktør fra Didaktiv og det deltok 27 lærere på kurset som ble avholdt på HiA Dømmesmoen, Grimstad. I forkant av kurset ble det sendt ut en pressemelding til media om kurset og med invitasjon til å delta. Agderposten hadde ett oppslag fra kurset over 2 sider på temasidene Livet: Karriere lørdag 21. mai NITO Aust-Agder fattet interesse for prosjektet og det ble innledet samarbeid mellom foreningene om gjennomføring av prosjektet. NITO anskaffet 1 mattesekk som ble delt ut til Asdal skole, og kostnader for heldagskurset ble fordelt mellom Tekna og NITO i forhold til deltagere fra skolene. Arendal Styret. Oppdatert etter årsmøtet Helge G.Ø. Ruud

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år 2013 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2013 TEKNA I FREMTIDEN Tekna 2020 er nok et uttrykk som kommer til å høres ofte fremover. Det har de siste årene

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2009... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer