«Kultursjef» i Norges Røde Kors, Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Kultursjef» i Norges Røde Kors, Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon."

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 5 - oktober 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i 1859 samling for tillitsvalde TVS 2013 samla nær 80 personar frå heile fylket og vart gjennomført fredag 25. og laurdag 26. oktober. Fredag var det separate møte for Omsorg, Hjelpekorps, Ungdom og Lokalforeining. Laurdag var møtet i plenum. Gjestar på Røde Kors Ungdom sitt møte kom sør-amerikanarane Edwin og Yeison frå Røde Kors Nordisk United World College. Dei delte sine historier om korleis dei har klart å meistre livet etter å ha blitt eksponerte for Anti personell landminer. Monica Håkansson, nestleiar i Landsråd Omsorg var innleiar på Omsorg sitt møte. Landsråd Omsorg var på ein planlagt runde til distrikta, der Sogn og Fjordane var det første. Ho snakka om samhandling mellom distrikt og Landsråd, om kjerneaktivitetar i Omsorg, om status folkehelse i Sogn og Fjordane og kva for lokale behov det utløyser i vårt distrikt. I følgje med Monica var Ulf Rikter Svendsen, seksjonsleiar Omsorg og foreiningsutvikling I Norges Røde Kors. Frå Norges Røde Kors kom også «kultursjefen» Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon. Han tok oss 150 år attende i Røde Korshistoria. Innhald: side «Kultursjef» i Norges Røde Kors, Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon. 150 års jubuileum 2 Marknadsføring av TV 2 Konkurranse 2 Premie 3 Øvelse TYR 3 Panto 3 Panto, lokalforeiningsandel 4 Vitja Veitastrong 4 Optimistane 5 Jakt på suksessnøklar 5 Reglar i krig 5 Ny rapport om oppvekst 6 Mangfaldsveka 7 Ung til ung på UWC 7 Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Trondheim 1

2 områdemøte Sunnfjord og Ytre Sogn: Førde; Rødekorsbygget tysdag 12. nov. kl. 18:00-21:00 Nordfjord: Nordfjordeid; Bryggen hotell onsdag 13. nov. kl. 18:00-21:00 Indre Sogn; Sogndal - Rødekorsbygget torsdag 14. nov. kl. 18:00-21: oktober års jubileum Røde Korsarar over heile landet blir utfordra til å oppmode vener og kjende til å følgje med på sendinga. Artistgallaen er ei sending som set lys på arbeidet organisasjonen gjer for å hjelpe barn over heile verda. Gjennom kvelden på Tv2 får sjåarane sjanse til å verve seg som Røde Kors fadder og bli med å støtte dei viktige prosjekta som vi har for barn og unge verda over. «Aldri åleine» - hjelp barn i krise» Røde Kors sin visjon er at alle barn skal ha nokon rundt seg som kan sørgje for at dei ikkje kjenner seg åleine eller forlatne. Dei skal få den hjelpa dei treng når dei står åleine i krigssoner, når foreldra dør, når dei må leike side om side med vald og kriminalitet. RØDE KORS SITT FADDERPROGRAM Det er laga ein liten film som syner kva Røde Kors sitt fadderprogram er. Link til filmen er: KONKURRANSE BESTE MARKNADSFØRINGA AV ARTISGALLAEN: Lokalforeiningane kan delta i konkurransen om å komme opp med det mest morosame/beste stuntet for å få folk i sitt lokalmiljø til å sjå artistgallaen. Nær 80 frivillige tillitsvalde kunne laurdag 26. oktober under TVS forsyne seg med jubileumskake med påskrifta; 150 år med frivillig engasjement PÅ 150-ÅRSDAGEN etter den første Genève konferansen hadde Røde Kors i Sogn og Fjordane samling for sine frivillige tillitsvalde. Jubileet vart feira med tale og kake. Nokre idear kan være: Facebook-event Arrangere popkorn- kveld på Røde Kors huset 14. desember Vaffelsteiking med flyers ved butikken Filmsnutter om kvifor folk skal sjå på BLI MED DU OG: Distriktskontoret har teke initiativ til å lage ein biletserie for Instagram/FB. Nyt bilda! Distriktskontoret oppmodar alle til å sende slike bilde til vårt fotoalbum. Dagen vart markert med eit eineståande timelangt føredrag av Gisle Kavli. Som den kunnskapsrike og gode historie forteljaren Gisle er, heldt han eit godt tak i eit merksamt og godlyndt publikum. Det kjennes både godt og rett at ein gong om annan går attende til røtene, der alt starta, og får kjenne på kor solid denne organisasjonen er ankerfesta i humaniteten. Etterpå venta 2 meter kake med påskrifta 150 år med frivillig engasjement. MARKNADSFØRING AV TV SENDINGA MEST SETT: 14. desember er datoen for Røde Kors sin artistgalla på Tv2. Målet er å bli den mest sette Artistgallaen nokon sinne. 2

3 Operativ overvaking grunnlag for læring Under øvinga vart frivillige i operativ teneste og frivillige i stab og dei tilsette på distrikts-kontoret overvaka/evaluert av eige personell. Med utgangspunkt i deira observasjonar og observatørar på alle nivå i øvinga, blir det laga rapportar som blir grunnlag for endring og læring og erfaringsutveksling. Førebels inntrykk Det som er ein gjennomgåande kommentar er det positive at ein får øve. Gjennom øvinga kjem det tydlegare fram kva som fungerer og kva som ikkje fungerer. ingen KONKURRANSE UTAN PREMIE SVEN MOLLEKLEIV: Vinn nokon av oss konkurransen får fem personar frå eit lokallag presidenten i Røde Kors i premie! Rett nok ikkje til odel og eie, men sjansen til å vere gjestane hans under artistgallaen. Premien er: Reise til Oslo og overnatting frå laurdag til sundag, middag med Sven, omvising på Christiania Teater, sjanse for backstage under generalprøva og billettar til sjølve artistgallaen. Denne øvinga har synt både styrke og svakheit i vår eigen organisasjon og dette vil bli teke inn i både planverk, metode og opplæring. Røde Kors har hatt ein unik plassering i planlegging av øvinga. Bente Nilsen og Henning Hellebust på distriktskontoret var med og la planar for øvinga og sat i spelstaben under øvinga og fekk slik ein unik overordna innsikt. Sluttrapport frå POD er førespegla klar til mars Evaluator frå Norges Røde Kors, Helge Andresen, beredskapsrådgiver i Nasjonal beredskap og Hjelpekorps hadde følgjande helsing til Sogn og Fjordane Røde Kors; Takk for god innsats fra dere i dag! Foto: Espen Rysjedal, Flora Røde Kors Hjelpekorps ØVELSE TYR NASJONAL ØVING I KRISEHANDTERING: Onsdag 30. oktober vart den nasjonale redningsøvinga TYR avvikla på Sognefjorden, noko som medførte stor aktivitet både i Høyanger, Hyllestad og Gulen. Om lag personar deltok i øvinga som tok utgangspunkt i ein kollisjon mellom to båtar. Ut frå alvorsgraden i hendinga under øvinga, vart det sett stab på distriktet, under leiing av Sigurd Strand. Stab vart lokalisert på distriktskontoret i Førde og med i stab var Berit Flæthe Arntsen, Sirianne Pidic og Monica Sekse Tonheim. Geir Ove Optun deltok i stab via telefon. STATISTIKK OVER PANTO-UTBETALINGANE PER AUGUST 2013: 1. oktober fekk lokalforeiningane betalt ut pengar frå pantelotteriet fram til og med august i år. Så langt har lokalforeiningane fått utbetalt meir i år enn i heile Inntektene er på over 5,1 millionar kroner, Panto-andelen Iflg oversikt frå sentralleddet har Leikanger Røde Kors fått overført kroner og Eid Røde Kors kroner som sin del av Pantolotteriet så langt (Inkl. spelemånaden august) i år. Det er fleire lokalforeiningar i distriktet som no får inntekter frå lotteriet, men desse to er i ein særklasse. Godt jobba! Det hadde vore opplysande om vi kunne få vite kva det er desse lokalforeiningane gjer som fører så mykje gode pengar rett på konto? Status mobilisering i Røde Kors; 53 frivillige frå 9 hjelpekorps i fylket + 6 frivillige frå 1 omsorgsavdeling. 3

4 PANTO - LOKALFORENINGSANDEL DATAHJELP TIL FRIVILLIGE Viktig melding 4 om: Livet, spesielt og generelt Livet e kje akkurat eit ball, men det e nå verdt ein liten trall. Bjørn Eidsvåg Ei stor takk til alle som hadde baka til til ettermiddagskaffien og til dei på Veitastrond som spanderte alle gevinstane, og tusen takk til spelemannen Sverre for at han tok den lange vegen og underheldt denne dagen! Foto: privat. vitja veitastrond BESØKSTENESTA: - Tidleg i oktober inviterte Røde Kors Hafslo Besøksteneste folk på Veitastrond til ettermiddags kaffi. Dette har vorte ein tradisjon som visar kor mykje Besøkstenesta set pris på Veitastrond, som arrangerer feitetysdag kvart år og som sender overskotet ned til Hafslo, fortel ein av deltakarane på epost til Tutti fratelli. Mange av medlemmane på Strondi har vore med å laga til den koselege dagen heile 15 gonger. Heldigvis har dei no fire nye medlemmar i Besøkstenesta på Veitastrond. Då blir det fleire om å lage til den kommande feite tysdagen i På ein litt rusken haustdag var det fint å samlast inne til god mat og drikke. Det var 45 personar samla i samfunnsalen, heile 22 kom frå Hafslo. Likevel kunne dei tenkt seg nokre fleire gjestar frå Veitastrond. Dei som ikkje kom, kan angre, for fleire av medlemmane i Besøkstenesta på Hafslo hadde baka kaker, lappar og vaflar. Ivrige frivillige trekte kaffi og at både kaffien og maten smakte er ikkje tvil om, for meste parten dei hadde med, blei borte! Etter kaffi og tilbehør, var det åresal. 12 gevinstar som alle var laga og produsert på Veitastrond. Det var brunost, poteter, mølse, flatbrød og lefser. At folket hadde lyst å vinne såg dei på åresalget, ufatteleg kva som blei selt, så det var rett og slett moro!! Spelemann frå Røneid, Sverre Høgemo stod for underhaldninga. Med god hjelp av Åshild og Erna som forsongarar, blei det framført gamle gode songar.

5 «Optimistene» er ein dokumentar om eit uvanleg volleybal lag frå Hamar med damer frå 66 til 98 år. Kinoaktuelle Optimistene INSPIRASJON: Eit aktivt liv er nøkkelen til god helse og livskvalitet, uavhengig av alder. I filmen «Optimistene» får vi eit godt døme på korleis sosial og fysisk aktivitet er med på å gje godt vaksne damer livskvalitet. I samband med filmen «Optimistene» har Røde Kors samarbeidd med produksjonsselskapet Skofteland film AS. Målet var å spreie den positive bodskapen om alderdom som filmen gjev. Fleire kommunar har allereie synt fram filmen, MEN det er ikkje for seint. Alle kan ta kontakt med sine kinosjefar og høyre om det er muleg å arrangere eigne framsyningar og lag eit arrangement rundt filmen. «Optimistene» er ein dokumentar om eit uvanleg volleybal lag frå Hamar med damer frå 66 til 98 år. Gjennom trening kvar veke har dei bygt eit sterkt fellesskap, og viser oss at alder ikkje er til hinder for livskraft og glede. Dei kan inspirere oss alle til å ta vare på oss sjølv og andre gjennom aktivitet og fellesskap. Lokalforeiningar i Røde Kors vart oppmoda om å nytte høve til å vise seg fram og rekruttere frivillige, deltakare og medlemar! Lokallaga kan ta kontakt med den lokale kino og foreslå eit samarbeid rundt kinobesøket, til dømes rabatterte billetter eller tilpassa visning Norges Røde Kors er i dialog med Norsk Filmdistribusjon Om muleg, betale for billetter til besøksvener og andre. Hovudkontoret oppmodar evnt. å kontakt for støtte Forslag til aktivitetar: At besøksvennepar ser filmen saman Organisering av felles kinotur, med oppmøte og hygge i Røde Kors sine lokalar før/etter filmen «GÅ på kino» - oppmode til å nytte høvet til å vere aktiv, og spasere til kinoen Bebuarar på sjukeheimar, nettverksgrupper og andre grupper vert invitert og får hjelp til kinobesøk. Sjå trailer: T.v. Kristina Rickfelt senior rådgjevar, Berit Flæthe Arntsen, leiar d-råd omsorg og Helene Wergeland, Lent. - Vi møtte ein hyggeleg gjeng og fann masse gull, sa Kristina etter møtet. jakta på den gode oppvekst SENTRALE PROSESSAR: Etter samlinga for tillitsvalde laurdag 26. okt. samla D-råd Omsorg og representantar for distriktsstyret seg til eit nytt møte leia av Kristina Rickfelt, seniorrådgjevar Omsorg og foreiningsutvikling i Norges Røde Kors. Målet var å finne ut kva som gjer ein aktivitet til suksess. - Røde Kors har vald å satse på barn og unge. For å vere sikre på at vi gjer dette på best muleg måte, treng vi å lære av dei gode aktivitetane for barn og unge, seier Kristina. Norges Røde Kors har bedt prosessleiar firmaet Lent om å hjelpe seg. Dei har utarbeidd ein prosess som vil hjelpe dei med å finne ut kva det er som gjer ein aktivitet til ein suksess? Dei er på jakt etter kva for nøkkelfaktorar som er nødvendige for at aktiviteten skal fungere bra. Involverte i åtte utvalde aktivitetar skal dele sine erfaringar, tankar og draumar. Distriktsråd omsorg i Sogn og Fjordane med deira «Prosjekt oppvekst» er ein av disse aktivitetane. - Vi ønskjer å lære meir om kva som ligg bak «Prosjekt oppvekst», korleis de arbeider og kven de samarbeider med. Prosessen tek nokre timar, og inneber masse prat, litt teikning på store ark og til slutt tankar om korleis kan vi presentere dette til resten av Røde Kors slik at òg andre kan få glede og nytte av dykkar erfaringar, seier Kristina. Norske soldatar - betre på reglar i krig NY RAPPORT: 2. oktober lanserte Røde Kors ein rapport som viser at norske soldatar sine kunnskapar om folkerett i krig er betre enn nokon gong. Nokre utfordringar står likevel att. I 2006 gikk Forsvarsdepartementet og Røde Kors inn ein samarbeidsavtale for å bidra til at Forsvaret sitt personell skulle få betre kunnskapar om folkerett i krig. Røde Kors utført uavhengige undersøkingar av soldatane sitt kunnskapsnivå i både 2004, 2009 og no i Undersøkinga i år viser ei generell forbetring når det gjeld kunnskap, haldningar og medvit rundt reglar i krig. Røde Kors rosar Forsvaret for deira vilje til å samarbeide med Røde Kors for å sikre at regler i krig blir respektert i endå større grad. 5

6 EIN heilt ny rapport om Oppvekst Kva er Oppvekstrapporten? Målet med oppvekstrapporten er å gje eit heilskapleg bilete av alle forhold som påverkar barn og unge sine vilkår for oppvekst i Noreg. Område for barn sin oppvekst: Relasjonar og emosjonell utvikling, sosial utvikling, kognitiv utvikling, helseutvikling og materielle faktorar. Oppvekstrapporten inneheld ein statistikk- og indikatordel og 16 fagartiklar om barn si utvikling. Oppvekstrapporten omtalar oppvekstområde på tvers av sektorar i Noreg. Den vert gjeven ut av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Oppvekstrapporten skal gjevast ut årleg. Lenke til rapporten i PDF. enkeltsider_ny.pdf ta del i vår humanitære dialog Følg oss på Twitter Lik oss på Facebook Bli med oss på heimesidene Ansvarleg utgjevar: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 6

7 gruppe på 12 studentar ved Røde Kors Nordisk United World College. Det vart eit spennande møte mellom ulike tradisjonar og kulturar. For nokre var det første gong dei hadde høyrt om og lært om seksuelt overførbare sjukdommar. Studentane frå England, Norge, Tanzania, Bolivia, Indonesia, Costa Rica, Kviterussland, Tadsjikistan og Libya let vel over kurset. - Kjekt å lære gjennom «Ung til ung» og lære gjennom å vere delaktiv, sa studentane etterpå. Det at kurset hadde fokus på korleis dei kan drive slik aktivitet på heimstaden og lage eigne lokale opplegg, engasjerte dei. Men òg evne til å formidle bodskapen på ein god og praktisk måte, og få trening i å argumentere for viktigheita av slik kunnskapsformidling. Like før sending: Torun Lucassen, Asif Fazli, Jenny Følling, Bente Halvorsen og Rimon Dawoud. markering av etninsk mangfald - ein suksess HUMANITÆRT FORUM: 17. oktober var dagen då Røde Kors saman med KS og NHO presenterete gode historier frå menneske som har lukkast i si integrering i vårt fylke. Røde Kors i Sogn og Fjordane flytta sitt humanitære forum «Gjer mangfald til vår styrke» ut av konferanserommet til studio i NRK Sogn og Fjordane. Partnarane formidla sine gode historier direkte-sendt til publikum på lokalradioen. Barne-, likestillings og intergrerings departementet (BLD) ga Røde Kors i oppdrag å markere Mangfaldsveka Frode Henden i NAV Sogn og Fjordane, rosa Røde Kors for initiativet. I dag arbeider det 8000 personar med ikkje norsk bakgrunn i fylket vårt, berre 6000 er busette. Dette er personar som fylket ikkje kunne greidd seg utan, sa Henden. Forumet ønska å presentere dei historiene som stadfestar at etnisk mangfald i arbeids- og organisasjonsliv, demokrati, kultur og sosialt fellesskap er rett veg å gå. Målet var å inspirere oss som folk og fylke til å medverke til at framtida blir slik. Kunnskap om at ein kan leve eit godt og verdig med medisinert HIV og det å jobbe mot stigmatisering av hiv i heimlandet, var relevant for fleire. Dette er ei instruktørutdanning som gjer ungdomane i stand til å formidle bodskapen om seksuell helse til ungdom på ein god og ikkje stigmatiserande måte. Kontaktinformasjon Dag Hovland dagleg leiar Lis Maria Munkvold opplæring Reidun Sørefjord lokalforeiningar Christian Vik ungdom Bente Nilsen omsorg Henning Hellebust Hjelpekorps/beredskap Margunn Masdal informasjon Deltakarane på kurset; Instruktørane var Sirianne Pidic, Hilary Hamper og Christian Vik. Ung til Ung på UWC NYE INSTRUKTØRAR: Første helga i november gjennomførte Røde Kors Ungdom instruktørkurs i seksuell helse (tidl. Aktivt val) for ei 7

Kjenner du deg einsam

Kjenner du deg einsam Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

fredag 15. - 17. mars i sogndal

fredag 15. - 17. mars i sogndal Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 1 - februar 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

RØFF. Velkomen til aktivitetshelg. Ungdomssamling

RØFF. Velkomen til aktivitetshelg. Ungdomssamling Ungdomssamling Velkomen til aktivitetshelg RØDE KORS FRILUFTSLIV OG RØFF FØRSTEHJELP Skei 14.-16. februar Samling og kurs i alt frå arbeid med born og unge til førstehjelp og friluftsliv. I tillegg til

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Engasjement og rekruttering

Engasjement og rekruttering Engasjement og rekruttering Det er eit viktig mål for ungdomslaga å gje god opplæring i demokratiske prosessar og å dyrke fram medlemer som engasjerer seg i lokalsamfunnet og storsamfunnet. Sameleis er

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 HAUST Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Grunnkurs redning Elv 2 Administrativ leiing 3 Psykisk Førstehjelp (regionkurs) 3 Voice broadcast 4 Vannredning B (regionkurs) 4 Operativ

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014.

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014. Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014. Barnekonferansen er ei samanslåing av to tradisjonelle årlege konferansar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer