«Kultursjef» i Norges Røde Kors, Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Kultursjef» i Norges Røde Kors, Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon."

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 5 - oktober 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i 1859 samling for tillitsvalde TVS 2013 samla nær 80 personar frå heile fylket og vart gjennomført fredag 25. og laurdag 26. oktober. Fredag var det separate møte for Omsorg, Hjelpekorps, Ungdom og Lokalforeining. Laurdag var møtet i plenum. Gjestar på Røde Kors Ungdom sitt møte kom sør-amerikanarane Edwin og Yeison frå Røde Kors Nordisk United World College. Dei delte sine historier om korleis dei har klart å meistre livet etter å ha blitt eksponerte for Anti personell landminer. Monica Håkansson, nestleiar i Landsråd Omsorg var innleiar på Omsorg sitt møte. Landsråd Omsorg var på ein planlagt runde til distrikta, der Sogn og Fjordane var det første. Ho snakka om samhandling mellom distrikt og Landsråd, om kjerneaktivitetar i Omsorg, om status folkehelse i Sogn og Fjordane og kva for lokale behov det utløyser i vårt distrikt. I følgje med Monica var Ulf Rikter Svendsen, seksjonsleiar Omsorg og foreiningsutvikling I Norges Røde Kors. Frå Norges Røde Kors kom også «kultursjefen» Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon. Han tok oss 150 år attende i Røde Korshistoria. Innhald: side «Kultursjef» i Norges Røde Kors, Gisle Kavli og heldt opningsforedraget laurdag morgon. 150 års jubuileum 2 Marknadsføring av TV 2 Konkurranse 2 Premie 3 Øvelse TYR 3 Panto 3 Panto, lokalforeiningsandel 4 Vitja Veitastrong 4 Optimistane 5 Jakt på suksessnøklar 5 Reglar i krig 5 Ny rapport om oppvekst 6 Mangfaldsveka 7 Ung til ung på UWC 7 Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Trondheim 1

2 områdemøte Sunnfjord og Ytre Sogn: Førde; Rødekorsbygget tysdag 12. nov. kl. 18:00-21:00 Nordfjord: Nordfjordeid; Bryggen hotell onsdag 13. nov. kl. 18:00-21:00 Indre Sogn; Sogndal - Rødekorsbygget torsdag 14. nov. kl. 18:00-21: oktober års jubileum Røde Korsarar over heile landet blir utfordra til å oppmode vener og kjende til å følgje med på sendinga. Artistgallaen er ei sending som set lys på arbeidet organisasjonen gjer for å hjelpe barn over heile verda. Gjennom kvelden på Tv2 får sjåarane sjanse til å verve seg som Røde Kors fadder og bli med å støtte dei viktige prosjekta som vi har for barn og unge verda over. «Aldri åleine» - hjelp barn i krise» Røde Kors sin visjon er at alle barn skal ha nokon rundt seg som kan sørgje for at dei ikkje kjenner seg åleine eller forlatne. Dei skal få den hjelpa dei treng når dei står åleine i krigssoner, når foreldra dør, når dei må leike side om side med vald og kriminalitet. RØDE KORS SITT FADDERPROGRAM Det er laga ein liten film som syner kva Røde Kors sitt fadderprogram er. Link til filmen er: KONKURRANSE BESTE MARKNADSFØRINGA AV ARTISGALLAEN: Lokalforeiningane kan delta i konkurransen om å komme opp med det mest morosame/beste stuntet for å få folk i sitt lokalmiljø til å sjå artistgallaen. Nær 80 frivillige tillitsvalde kunne laurdag 26. oktober under TVS forsyne seg med jubileumskake med påskrifta; 150 år med frivillig engasjement PÅ 150-ÅRSDAGEN etter den første Genève konferansen hadde Røde Kors i Sogn og Fjordane samling for sine frivillige tillitsvalde. Jubileet vart feira med tale og kake. Nokre idear kan være: Facebook-event Arrangere popkorn- kveld på Røde Kors huset 14. desember Vaffelsteiking med flyers ved butikken Filmsnutter om kvifor folk skal sjå på BLI MED DU OG: Distriktskontoret har teke initiativ til å lage ein biletserie for Instagram/FB. Nyt bilda! Distriktskontoret oppmodar alle til å sende slike bilde til vårt fotoalbum. Dagen vart markert med eit eineståande timelangt føredrag av Gisle Kavli. Som den kunnskapsrike og gode historie forteljaren Gisle er, heldt han eit godt tak i eit merksamt og godlyndt publikum. Det kjennes både godt og rett at ein gong om annan går attende til røtene, der alt starta, og får kjenne på kor solid denne organisasjonen er ankerfesta i humaniteten. Etterpå venta 2 meter kake med påskrifta 150 år med frivillig engasjement. MARKNADSFØRING AV TV SENDINGA MEST SETT: 14. desember er datoen for Røde Kors sin artistgalla på Tv2. Målet er å bli den mest sette Artistgallaen nokon sinne. 2

3 Operativ overvaking grunnlag for læring Under øvinga vart frivillige i operativ teneste og frivillige i stab og dei tilsette på distrikts-kontoret overvaka/evaluert av eige personell. Med utgangspunkt i deira observasjonar og observatørar på alle nivå i øvinga, blir det laga rapportar som blir grunnlag for endring og læring og erfaringsutveksling. Førebels inntrykk Det som er ein gjennomgåande kommentar er det positive at ein får øve. Gjennom øvinga kjem det tydlegare fram kva som fungerer og kva som ikkje fungerer. ingen KONKURRANSE UTAN PREMIE SVEN MOLLEKLEIV: Vinn nokon av oss konkurransen får fem personar frå eit lokallag presidenten i Røde Kors i premie! Rett nok ikkje til odel og eie, men sjansen til å vere gjestane hans under artistgallaen. Premien er: Reise til Oslo og overnatting frå laurdag til sundag, middag med Sven, omvising på Christiania Teater, sjanse for backstage under generalprøva og billettar til sjølve artistgallaen. Denne øvinga har synt både styrke og svakheit i vår eigen organisasjon og dette vil bli teke inn i både planverk, metode og opplæring. Røde Kors har hatt ein unik plassering i planlegging av øvinga. Bente Nilsen og Henning Hellebust på distriktskontoret var med og la planar for øvinga og sat i spelstaben under øvinga og fekk slik ein unik overordna innsikt. Sluttrapport frå POD er førespegla klar til mars Evaluator frå Norges Røde Kors, Helge Andresen, beredskapsrådgiver i Nasjonal beredskap og Hjelpekorps hadde følgjande helsing til Sogn og Fjordane Røde Kors; Takk for god innsats fra dere i dag! Foto: Espen Rysjedal, Flora Røde Kors Hjelpekorps ØVELSE TYR NASJONAL ØVING I KRISEHANDTERING: Onsdag 30. oktober vart den nasjonale redningsøvinga TYR avvikla på Sognefjorden, noko som medførte stor aktivitet både i Høyanger, Hyllestad og Gulen. Om lag personar deltok i øvinga som tok utgangspunkt i ein kollisjon mellom to båtar. Ut frå alvorsgraden i hendinga under øvinga, vart det sett stab på distriktet, under leiing av Sigurd Strand. Stab vart lokalisert på distriktskontoret i Førde og med i stab var Berit Flæthe Arntsen, Sirianne Pidic og Monica Sekse Tonheim. Geir Ove Optun deltok i stab via telefon. STATISTIKK OVER PANTO-UTBETALINGANE PER AUGUST 2013: 1. oktober fekk lokalforeiningane betalt ut pengar frå pantelotteriet fram til og med august i år. Så langt har lokalforeiningane fått utbetalt meir i år enn i heile Inntektene er på over 5,1 millionar kroner, Panto-andelen Iflg oversikt frå sentralleddet har Leikanger Røde Kors fått overført kroner og Eid Røde Kors kroner som sin del av Pantolotteriet så langt (Inkl. spelemånaden august) i år. Det er fleire lokalforeiningar i distriktet som no får inntekter frå lotteriet, men desse to er i ein særklasse. Godt jobba! Det hadde vore opplysande om vi kunne få vite kva det er desse lokalforeiningane gjer som fører så mykje gode pengar rett på konto? Status mobilisering i Røde Kors; 53 frivillige frå 9 hjelpekorps i fylket + 6 frivillige frå 1 omsorgsavdeling. 3

4 PANTO - LOKALFORENINGSANDEL DATAHJELP TIL FRIVILLIGE Viktig melding 4 om: Livet, spesielt og generelt Livet e kje akkurat eit ball, men det e nå verdt ein liten trall. Bjørn Eidsvåg Ei stor takk til alle som hadde baka til til ettermiddagskaffien og til dei på Veitastrond som spanderte alle gevinstane, og tusen takk til spelemannen Sverre for at han tok den lange vegen og underheldt denne dagen! Foto: privat. vitja veitastrond BESØKSTENESTA: - Tidleg i oktober inviterte Røde Kors Hafslo Besøksteneste folk på Veitastrond til ettermiddags kaffi. Dette har vorte ein tradisjon som visar kor mykje Besøkstenesta set pris på Veitastrond, som arrangerer feitetysdag kvart år og som sender overskotet ned til Hafslo, fortel ein av deltakarane på epost til Tutti fratelli. Mange av medlemmane på Strondi har vore med å laga til den koselege dagen heile 15 gonger. Heldigvis har dei no fire nye medlemmar i Besøkstenesta på Veitastrond. Då blir det fleire om å lage til den kommande feite tysdagen i På ein litt rusken haustdag var det fint å samlast inne til god mat og drikke. Det var 45 personar samla i samfunnsalen, heile 22 kom frå Hafslo. Likevel kunne dei tenkt seg nokre fleire gjestar frå Veitastrond. Dei som ikkje kom, kan angre, for fleire av medlemmane i Besøkstenesta på Hafslo hadde baka kaker, lappar og vaflar. Ivrige frivillige trekte kaffi og at både kaffien og maten smakte er ikkje tvil om, for meste parten dei hadde med, blei borte! Etter kaffi og tilbehør, var det åresal. 12 gevinstar som alle var laga og produsert på Veitastrond. Det var brunost, poteter, mølse, flatbrød og lefser. At folket hadde lyst å vinne såg dei på åresalget, ufatteleg kva som blei selt, så det var rett og slett moro!! Spelemann frå Røneid, Sverre Høgemo stod for underhaldninga. Med god hjelp av Åshild og Erna som forsongarar, blei det framført gamle gode songar.

5 «Optimistene» er ein dokumentar om eit uvanleg volleybal lag frå Hamar med damer frå 66 til 98 år. Kinoaktuelle Optimistene INSPIRASJON: Eit aktivt liv er nøkkelen til god helse og livskvalitet, uavhengig av alder. I filmen «Optimistene» får vi eit godt døme på korleis sosial og fysisk aktivitet er med på å gje godt vaksne damer livskvalitet. I samband med filmen «Optimistene» har Røde Kors samarbeidd med produksjonsselskapet Skofteland film AS. Målet var å spreie den positive bodskapen om alderdom som filmen gjev. Fleire kommunar har allereie synt fram filmen, MEN det er ikkje for seint. Alle kan ta kontakt med sine kinosjefar og høyre om det er muleg å arrangere eigne framsyningar og lag eit arrangement rundt filmen. «Optimistene» er ein dokumentar om eit uvanleg volleybal lag frå Hamar med damer frå 66 til 98 år. Gjennom trening kvar veke har dei bygt eit sterkt fellesskap, og viser oss at alder ikkje er til hinder for livskraft og glede. Dei kan inspirere oss alle til å ta vare på oss sjølv og andre gjennom aktivitet og fellesskap. Lokalforeiningar i Røde Kors vart oppmoda om å nytte høve til å vise seg fram og rekruttere frivillige, deltakare og medlemar! Lokallaga kan ta kontakt med den lokale kino og foreslå eit samarbeid rundt kinobesøket, til dømes rabatterte billetter eller tilpassa visning Norges Røde Kors er i dialog med Norsk Filmdistribusjon Om muleg, betale for billetter til besøksvener og andre. Hovudkontoret oppmodar evnt. å kontakt for støtte Forslag til aktivitetar: At besøksvennepar ser filmen saman Organisering av felles kinotur, med oppmøte og hygge i Røde Kors sine lokalar før/etter filmen «GÅ på kino» - oppmode til å nytte høvet til å vere aktiv, og spasere til kinoen Bebuarar på sjukeheimar, nettverksgrupper og andre grupper vert invitert og får hjelp til kinobesøk. Sjå trailer: T.v. Kristina Rickfelt senior rådgjevar, Berit Flæthe Arntsen, leiar d-råd omsorg og Helene Wergeland, Lent. - Vi møtte ein hyggeleg gjeng og fann masse gull, sa Kristina etter møtet. jakta på den gode oppvekst SENTRALE PROSESSAR: Etter samlinga for tillitsvalde laurdag 26. okt. samla D-råd Omsorg og representantar for distriktsstyret seg til eit nytt møte leia av Kristina Rickfelt, seniorrådgjevar Omsorg og foreiningsutvikling i Norges Røde Kors. Målet var å finne ut kva som gjer ein aktivitet til suksess. - Røde Kors har vald å satse på barn og unge. For å vere sikre på at vi gjer dette på best muleg måte, treng vi å lære av dei gode aktivitetane for barn og unge, seier Kristina. Norges Røde Kors har bedt prosessleiar firmaet Lent om å hjelpe seg. Dei har utarbeidd ein prosess som vil hjelpe dei med å finne ut kva det er som gjer ein aktivitet til ein suksess? Dei er på jakt etter kva for nøkkelfaktorar som er nødvendige for at aktiviteten skal fungere bra. Involverte i åtte utvalde aktivitetar skal dele sine erfaringar, tankar og draumar. Distriktsråd omsorg i Sogn og Fjordane med deira «Prosjekt oppvekst» er ein av disse aktivitetane. - Vi ønskjer å lære meir om kva som ligg bak «Prosjekt oppvekst», korleis de arbeider og kven de samarbeider med. Prosessen tek nokre timar, og inneber masse prat, litt teikning på store ark og til slutt tankar om korleis kan vi presentere dette til resten av Røde Kors slik at òg andre kan få glede og nytte av dykkar erfaringar, seier Kristina. Norske soldatar - betre på reglar i krig NY RAPPORT: 2. oktober lanserte Røde Kors ein rapport som viser at norske soldatar sine kunnskapar om folkerett i krig er betre enn nokon gong. Nokre utfordringar står likevel att. I 2006 gikk Forsvarsdepartementet og Røde Kors inn ein samarbeidsavtale for å bidra til at Forsvaret sitt personell skulle få betre kunnskapar om folkerett i krig. Røde Kors utført uavhengige undersøkingar av soldatane sitt kunnskapsnivå i både 2004, 2009 og no i Undersøkinga i år viser ei generell forbetring når det gjeld kunnskap, haldningar og medvit rundt reglar i krig. Røde Kors rosar Forsvaret for deira vilje til å samarbeide med Røde Kors for å sikre at regler i krig blir respektert i endå større grad. 5

6 EIN heilt ny rapport om Oppvekst Kva er Oppvekstrapporten? Målet med oppvekstrapporten er å gje eit heilskapleg bilete av alle forhold som påverkar barn og unge sine vilkår for oppvekst i Noreg. Område for barn sin oppvekst: Relasjonar og emosjonell utvikling, sosial utvikling, kognitiv utvikling, helseutvikling og materielle faktorar. Oppvekstrapporten inneheld ein statistikk- og indikatordel og 16 fagartiklar om barn si utvikling. Oppvekstrapporten omtalar oppvekstområde på tvers av sektorar i Noreg. Den vert gjeven ut av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Oppvekstrapporten skal gjevast ut årleg. Lenke til rapporten i PDF. enkeltsider_ny.pdf ta del i vår humanitære dialog Følg oss på Twitter Lik oss på Facebook Bli med oss på heimesidene Ansvarleg utgjevar: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 6

7 gruppe på 12 studentar ved Røde Kors Nordisk United World College. Det vart eit spennande møte mellom ulike tradisjonar og kulturar. For nokre var det første gong dei hadde høyrt om og lært om seksuelt overførbare sjukdommar. Studentane frå England, Norge, Tanzania, Bolivia, Indonesia, Costa Rica, Kviterussland, Tadsjikistan og Libya let vel over kurset. - Kjekt å lære gjennom «Ung til ung» og lære gjennom å vere delaktiv, sa studentane etterpå. Det at kurset hadde fokus på korleis dei kan drive slik aktivitet på heimstaden og lage eigne lokale opplegg, engasjerte dei. Men òg evne til å formidle bodskapen på ein god og praktisk måte, og få trening i å argumentere for viktigheita av slik kunnskapsformidling. Like før sending: Torun Lucassen, Asif Fazli, Jenny Følling, Bente Halvorsen og Rimon Dawoud. markering av etninsk mangfald - ein suksess HUMANITÆRT FORUM: 17. oktober var dagen då Røde Kors saman med KS og NHO presenterete gode historier frå menneske som har lukkast i si integrering i vårt fylke. Røde Kors i Sogn og Fjordane flytta sitt humanitære forum «Gjer mangfald til vår styrke» ut av konferanserommet til studio i NRK Sogn og Fjordane. Partnarane formidla sine gode historier direkte-sendt til publikum på lokalradioen. Barne-, likestillings og intergrerings departementet (BLD) ga Røde Kors i oppdrag å markere Mangfaldsveka Frode Henden i NAV Sogn og Fjordane, rosa Røde Kors for initiativet. I dag arbeider det 8000 personar med ikkje norsk bakgrunn i fylket vårt, berre 6000 er busette. Dette er personar som fylket ikkje kunne greidd seg utan, sa Henden. Forumet ønska å presentere dei historiene som stadfestar at etnisk mangfald i arbeids- og organisasjonsliv, demokrati, kultur og sosialt fellesskap er rett veg å gå. Målet var å inspirere oss som folk og fylke til å medverke til at framtida blir slik. Kunnskap om at ein kan leve eit godt og verdig med medisinert HIV og det å jobbe mot stigmatisering av hiv i heimlandet, var relevant for fleire. Dette er ei instruktørutdanning som gjer ungdomane i stand til å formidle bodskapen om seksuell helse til ungdom på ein god og ikkje stigmatiserande måte. Kontaktinformasjon Dag Hovland dagleg leiar Lis Maria Munkvold opplæring Reidun Sørefjord lokalforeiningar Christian Vik ungdom Bente Nilsen omsorg Henning Hellebust Hjelpekorps/beredskap Margunn Masdal informasjon Deltakarane på kurset; Instruktørane var Sirianne Pidic, Hilary Hamper og Christian Vik. Ung til Ung på UWC NYE INSTRUKTØRAR: Første helga i november gjennomførte Røde Kors Ungdom instruktørkurs i seksuell helse (tidl. Aktivt val) for ei 7

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 6 - desember 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM 15.-17. MARS 2013

PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM 15.-17. MARS 2013 Samandrag : Ungdommar frå 20 kommunar var samla på Skei Hotell for å halde liv i ungdomsdemokratiet. Det blei diskuterte aktuelle saker i fylket, lagd ny handslingsplan for ungdomspolitisk utval og det

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Desember 2014 Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Første vekene i oktober var 42 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane på tur til Sør-Afrika. Her nyt nokre av dei den

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

Invitasjon til mestringskurs på United World College 5.-7. september 2014!

Invitasjon til mestringskurs på United World College 5.-7. september 2014! Invitasjon til mestringskurs på United World College 5.-7. september 2014! I år er det Dysleksi Sunnfjord sin tur til å arrangere mestringskurs for medlemmane i Sogn og Fjordane. Denne gangen legg vi kurset

Detaljer

HOPP FOR HJERTET Skjekk om din nærskule har huska å melde seg på! Påmeldingsfristen er 2. mars

HOPP FOR HJERTET Skjekk om din nærskule har huska å melde seg på! Påmeldingsfristen er 2. mars FylkesaktueltNYTT 01 FRÅ FYLKESKONTORET FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MARS 2015 HOPP FOR HJERTET Skjekk om din nærskule har huska å melde seg på! Påmeldingsfristen er 2. mars Regionmøter Hjerteveka

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 PRO held kurs Markus Mulen sløkker brann. Han var ein av deltakarane på kursrekka i truck, kran, lift og varme arbeid PRO Opplæringskontoret

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april nashornet 2011 I rampelyset Løland-stipend til Bjørn Ingvaldsen Lagar kortfilm Fann kjærasten til Løland Kvitebjørnen, ei annleis utstilling Må satse på Lølandsenteret nashornet 2011 Gjer Diktarvegen brei!

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer