Ulike perspektiver på demens og kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulike perspektiver på demens og kommunikasjon"

Transkript

1 Oppstartseminar for Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC Ulike perspektiver på demens og kommunikasjon Grimstad 17. og 18. september 2014 Arild Nilsen

2 Alzheimer s Disease International World Alzheimer Report 2012 Overcoming the stigma of dementia It s very interesting to see how people close to me act. It s almost as if they are afraid of bringing up the subject. Being a cancer survivor, I know that I was constantly asked how I was doing while I was going through treatment. With Alzheimer s, no one asks. Person with dementia, USA

3 Hva er en holdning? Holdninger er verdier og normer som synliggjøres i vår adferd! Vi har kjente (bevisste) og ukjente (ubevisste ) holdninger. Kirsti Solheim

4 Forståelse av demens Noen Perspektiver

5 Hva er demens???? «min suverene mester, alderdommen er her. Den har ført til svakhet slik jeg var som barn og jeg må sove hele tiden. Min mentale tilstand er preget av glemsomhet og jeg kan ikke lenger huske hva som skjedde i går.» Maxim av Ptah Hoty (ca år 900 f.kr Egypt) (Loza og Milad 1990 i Engedal «Demens i et historisk perspektiv» 2009) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 5

6 Hva er demens???? Pytagoras (ca. 500 f.kr) sier at hos gamle (over 63år) foregår det en regresjon tilbake til den imbesile (dumme) tilstanden man var i som et lite barn. Cicero ( f.kr) kaller det senile stultutia alderdommens dumhet. «Gammeltullet» (Norrønn litteratur) «Denne forståelsen av demens har vært tilstede til langt inn i vår tid, og fortsatt er dette en selvforståelse som mange eldre med demenssykdom har» (K.Engedal) «Å gå i barndommen» (Engedal «Demens i et historisk perspektiv» 2009) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 6

7 Hva er demens???? Medisinsk perspektiv Thomas Willis ( ): Demens (Morosis) skyldes sykdom eller skader ikke bare aldring Jean Esquirol ( ): Definerte Demens som en cerebrovaskulær sykdom, og skilte den fra Senil demens som han mente var en ren aldersbetinget tilstand. Otto Binswanger ( ) Alzheimer ( ) Alois Med utgangspunkt i empiri og obduksjon (mikroskopering) beskrives ulike vaskulære demenssykdommer og degenerativ demens (Binswangers sykdom og Alzheimers sykdom) (Engedal «Demens i et historisk perspektiv» 2009) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 7

8 Medisinsk perspektiv forts. Demens er en fellesbetegnelse på en tilstand (syndrom) som kan være forårsaket av ulike organiske sykdommer, og som kjennetegnes ved kronisk og irreversibel kognitiv svikt (Engedal og Haugen 2004) ICD-10 I II III 1. Svekket hukommelse, især for nyere data 2. Svikt av andre kognitive funksjoner (dømmekraft, planlegging, tenkning, abstraksjon) Klar bevissthet Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial adferd; minst et av følgende: 1. Emosjonell labilitet 2. Irritabilitet 3. Apati 4.Unyansert sosial adferd Sykdommer Degenerative demenssykdommer - Alzheimers sykdom ( ca.60%) - Demens ved Lewy legeme sykdom (ca.10%) - Frontallappsdemens (ca.5%) - Andre Vaskulær demens (ca.25%) Sekundær demens - Alkoholrelatert demens(ca.5%) Andre IV Tilstanden må ha en varighet av minst seks måneder

9 Hva er demens???? Psykologiske perspektiv Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 9

10

11 Ulike psykologiske perspektiver

12 Hva er demens???? Sosialt/kulturellt perspektiv Sosialt perspektiv jmfr. Demensspiralen og sosialpsykologiske og sosiologisk forståelse. Kulturelle perspektiver (dominerende bilder i samfunnet) (Svane-98) Fram til moderne tid: naturlig aldring- gå i barndommen, regresjon, dumme, «Gammeltullet», alderssløv m.m. (jmfr. Historisk beskrivelse) Fra ca.1900: Medisinsk forståelse: - hjerneorganisk sykdom svekket mental kapasitet, - svikt i evnen til å klare dagliglivet, - en psykiatrisk diagnose, m.m Hva er det i vår kultur som påvirker vårt syn på demens i dag? Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 12

13 Slik vi betrakter et menneske, - slik behandler vi det også Bent Falk Rådende menneskesyn i vårt samfunn: Mennesket er: Autonomt Uavhengig Mestrende Udødelig Marie Aakre Et individualistisk menneskesyn Marie Aakre

14 Mennesket er Autonomt Selvråderett, Selvbestemmelse (Kant) «Tanken om autonomi er blitt tolket stadig mer individualistisk til forskjell fra slik Kant brukte det i opplysningstiden. Autonomi i vår vestlige senmoderne kultur blir holdt fram som det essensielle ved det å være menneske.» Arne Johan Vetlesen: Nærhet og distanse 1997

15 Mennesket er uavhengig Moderniteten har med sin økende individualisering endret synet på selvstendighet og avhengighet. I stigende grad vurderes selvstendighet som et ideal i alle livets faser, mens avhengighet vurderes som negativt. Sturla Næss og Kari Wærness: «Den offentlige eldreomsorgen ved tusenårsskiftet» i Tverrfaglig geriatri (1999)

16 Mennesket er mestrende Vi må vokte oss vel så vi ikke baserer forholdet mellom mennesker på den stilletiende forutsetning at mennesket er hva det kan. Inge Lønning: Hva er da et menneske i Moderne medisin og etikk. Redigert av G.Neergaard, 1985.

17 Mennesket er Udødelig Stein Husebø: Det siste århundret har vi tatt livet av døden. i Omsorg nr.3 / 2009

18 Peter F.Hjorth

19 Fra barnemunn: Hva er et gamlehjem? Et gamlehjem er et sted der alt er skrøpelig. Kommoden også. Vidar 5år På gamlehjemmet lukter det middag i korridorene og Gud i krokene. Siril 7år Et gamlehjem er et sted der man oppbevarer gamle folk og truer dem til å bo på rom med noen de ikke liker. De får medisiner og kjøttkaker, og hver lørdag får de formkake med rosiner i. Lene 5år Et gamlehjem er en slags kennel for gamle folk. Familien kan sette bort de gamle hvis de skal på ferie eller hvis de vil være i fred. Men det er ikke båndtvang der. Preben 6år

20 Selvoppfyllende profetier «ved undersøkelser av eldre pasienter med en MMSE, er det ikke sjelden at jeg har sett at personer med demens har skrevet følgende setning (oppgaven om skrive en setning) «Jeg er dum».» Knut Engedal: «Demens i et historisk perspektiv» 2009 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 20

21 Mennesket er Autonomt «Tanken om autonomi er blitt tolket stadig mer individualistisk til forskjell fra slik Kant brukte det i opplysningstiden. Autonomi i vår vestlige senmoderne kultur blir holdt fram som det essensielle ved det å være menneske. En konsekvens av dette kan da bli at det å ha svekket fornuftsevne og det å være avhengig blir forbundet med uverdighet.» Arne Johan Vetlesen: Nærhet og distanse 1997

22 In Western philosophical thought, personhood and the value of a person is closly linked to cognitive ability and rationality. If beeing a person is seen only in terms of cognitive ability, rationality and self consciousness then the person with dementia must by definition be less than a full person and therefore becomes less significant than the person with full cognitive function. Stephen G Post (1995) i Cox,J.(2003) Why do we ignore these ethical issues?

23 Thatchers demens Britiske politikere mener Margaret Thatcher fratas verdighet når de viser henne som dement i filmen «Jernkvinnen».

24 Utsagn om personer med demens «han er jo helt bortreist» «det er ingen vits i besøke han» han er jo bare en grønnsak / et tomt skall det var bedre om han fikk dø «Ikkelivet i ingenmannsland» «Den sjælløse krop.» (Svane -98) «Den særlige tragedie ved Alzheimers sygdom og beslægtede demenssygdomme er, at de oppløser sindet, stjæler ofrets mennesklighet og efterlader en krop hvorfra personen stort sett er forsvundet.» Advisory panel on Alzheimer`s diseas 1991:XI ( i Svane-98)

25 Til refleksjon og diskusjon: Er disse forholdene med på å påvirke våre holdninger til personer med demens? Påvirker det vår måte å kommunisere på? Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 25

26 Hvordan få et annet bilde av demens?? Vi må tenke gjennom eget menneskesyn! Tom Kitwood: En revurdering af demens!!! «Tiden er inde til at anerkende mænd og kvinder i deres fulde mennesklighed. Vores referanseramme bør ikke lenger være person-med-demens, men PERSON-med-demens.» (s.17) Christine E. Swane: Når demenslidende fortæller seg inn i verden «..demenslidende er mennesker der, lig oss andre, mener noget med det de siger og som gjerne vil lyttes til.» (s.78) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 26

27 En helhetlig demensforståelse (Bio-psyko-sosial demensforståelse) Tom Kitwood Demens = P+L+H+NS+SP P: Personlighet L: Livshistorie H: Helse NS: Nevrologisk svikt SP: Sosialpsykologi Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 27

28 Hva slags utfordringer stiller det oss overfor? Verdighet! «Verdighet bygges og skapes og gis oss i og gjennom relasjoner» I.Moser: Liv og verdighet i omsorg for personer med demens. Omsorg nr.3/2009

29 KOMMUNIKASJON: - å dele og å gjøre felles!

30 VIKTIG! Mange med demensutvikling synes å få en økt varhet for den følelsesmessige atmosfæren som omgir de. Grunnleggende følelsesmessige behov synes å forsterkes, og evnen til å fange opp nonverbale signaler som mimikk, stemmeleie og kroppsspråk kan være god! Anne Marie Mork Rokstad

31 Grunnelementer i kommunikasjon Ærlighet Respekt Innlevelse

32 Symptomer ved demens Kognitive symptomer (Intellektuell svikt) Svekket oppmerksomhet Svekket læring og hukommelse Svekket orienteringsevne Språkvansker (Afasi) Handlingssvikt (Apraxi) Svekket forståelse / Generell intellektuell svikt Adferdsmessige og psykologiske symptomer Angst og katastrofereaksjoner Depresjon og tilbaketrekning Vrangforestillinger, illusjoner og hallusinasjoner Personlighetsendringer Rastløshet, motorisk uro, vandring Irritabilitet og aggressivitet Repeterende handlinger Forandret døgnrytme

33 Tiltak ved nedsatt oppmerksomhetog konsentrasjonsevne: Tal langsomt Bruk et enkelt språk, og korte setninger Unngå bakgrunnsstøy og for mange impulser Ha øyenkontakt hos enkelte også kroppskontakt Rolige bevegelser Gi informasjon om hva som skjer Bruk god tid Ikke skift tema for raskt

34 Hukommelsesproblemer Ikke still spørsmål som husker du? Bruk gjerne bilder, kjente ting o.s.v. - det er lettere å forstå og huske når en bruker flere sanser. Vær forsiktig med hvorfor spørsmål Vær konsentrert om han. Bruk energi på å lytte. Ikke diskuter sannhetsverdien av diverse fenomener.

35 Afasi og Apraksi Vektlegg nonverbal kommunikasjon Still et spørsmål om gangen Ikke still åpne spørsmål Trekk personen inn i pågående samtaler Forklar (enkelt) og vis med kroppsspråk Bruk gjerne musikk og sang

36 Generelt Ikke bruk ironi Prøv å gjøre situasjoner så enkle og oversiktlige som mulig. Tålmodighet!

Autonomi blant sykehjemsbeboere

Autonomi blant sykehjemsbeboere Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet Autonomi blant sykehjemsbeboere I utgangspunktet så skal jo alle, mene jo æ da, få lov til å bestemme over sitt eget liv, så langt det

Detaljer

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS.

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Demens er et samlebegrep for ulike kroniske hjernesykdommer som oftest opptrer hos eldre. Sykdommen

Detaljer

Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens

Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens Linda Gjøra Master of Public Health MPH 2011:11 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Svart på hvitt - Norske avisers fremstilling

Detaljer

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens.

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Ved sykehjemsprest Olga Tvedt, Kirkens bymisjon Innledning Sykehjemmene blir mer og mer minisykehus. En stor del (40 %) av befolkningen tilbringer sin siste

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem.

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. Inger-Lise Pedersen Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling

Detaljer

Flytte og flytte en gang til

Flytte og flytte en gang til Flytte og flytte en gang til Pårørende til personer med demenssykdom, og deres erfaringer omkring flytting fra skjermet avdeling til somatisk sykehjemsavdeling Toril Bülow Mobakken Mastergardsoppgave i

Detaljer

FILM OG BILDER FRA TV OG FILMVERDEN

FILM OG BILDER FRA TV OG FILMVERDEN Side 1 av 26 Undervisningssykehjemmet i Tromsø Ressurssenter for undervisning, fagutvikling og forskning FILM OG BILDER FRA TV OG FILMVERDEN - en identitetsbevarende kommunikasjonsform Prosjektansvarlig

Detaljer

Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. 30 08 2014 kl 10-16. Tor Jacob Moe Psykiater. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune

Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. 30 08 2014 kl 10-16. Tor Jacob Moe Psykiater. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune 30 08 2014 kl 10-16 Tor Jacob Moe Psykiater Hva er Demens? Progressiv utvikler seg til det verre.

Detaljer

Jeg har mistet min kjære for andre gang

Jeg har mistet min kjære for andre gang Jeg har mistet min kjære for andre gang Flytting fra hjemmet til skjermet enhet for personer med demens, ektefellers opplevelser Linn Hege Førsund Mastergradsoppgave ved Avdeling for helsefag HØGSKOLEN

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Anne Marie Mork Rokstad Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Hva betyr ordet demens? Av latin: De (uten) Mens (sjel, sans, sinn, forstand) Direkte oversatt: uten sjel eller uten forstand Til

Detaljer

UTE I NATUREN LEVER JEG!

UTE I NATUREN LEVER JEG! UTE I NATUREN LEVER JEG! Pasienters opplevelser med natur i spesialisert nevrologisk rehabilitering Live Skjeggedal Bentsen Veileder Berit Johannessen 8. november 2013 Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter Kristin Fiskaa Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode.

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode. Forord Det har vært interessant, lærerikt, og utfordrende å jobbe med denne masteroppgaven. Interessant og lærerikt fordi arbeidet hele tiden har ledet oss til ny viten og erkjennelse. Utfordrende fordi

Detaljer

Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser.

Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser. Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser. En case studie basert på Gudrun Øvrebergs kunnskaper og erfaringer. Trudi Henden Avdeling for folkehelsefag

Detaljer

Den beste medisinen - er et annet menneske

Den beste medisinen - er et annet menneske Haraldsplass diakonale høgskole Fordypningsoppgave i tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg Den beste medisinen - er et annet menneske The best medicine - is another person Kandidatnummer: 111

Detaljer

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger?

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Jan Frich, overlege og professor Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for helse

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU. Vår 2010

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU. Vår 2010 Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

«Å føle seg velkommen har mye å si»

«Å føle seg velkommen har mye å si» Birgit Stølen «Å føle seg velkommen har mye å si» -en kvalitativ studie om hvordan eldre med kommunal rehabiliteringsplass opplever kommunikasjonen med personalet i et empowerment perspektiv Masteroppgave

Detaljer

"Hvordan kan sykepleiere ved hjelp av gode rutiner få ivaretatt tannhelsen hos. pasienter med en demenssykdom, på sykehjem?"

Hvordan kan sykepleiere ved hjelp av gode rutiner få ivaretatt tannhelsen hos. pasienter med en demenssykdom, på sykehjem? "Hvordan kan sykepleiere ved hjelp av gode rutiner få ivaretatt tannhelsen hos pasienter med en demenssykdom, på sykehjem?" SY180H 000 BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Kull 07 H Innleveringsdato 30.04.2010

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Kandidat nr: 214 Antall ord: 9660 Studieår: 2013 Kull: 180 Innleveringsdato: 22.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for valg av tema.3

Detaljer