Eldre og hukommelse. HUNT forskningssenter. - - helsekartlegging og helsetrender. - Jostein Holmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldre og hukommelse. HUNT forskningssenter. - - helsekartlegging og helsetrender. - Jostein Holmen"

Transkript

1 HUNT forskningssenter Eldre og hukommelse - - helsekartlegging og helsetrender - Jostein Holmen - Landskonferansen for fylkeseldrerådene Stjørdal

2 HUNT forskningssenter 1. Det å bli eldre 2. Hukommelsen HUNT-resultater 3. Ronald Reagan 4. Ny forskning

3

4 Helsa: Hva skal vi sammenlikne med? Unge? Slik vi var før? Jevngamle? Hva er "normale aldring"?

5 Eldre Den tredje alder > 80 Den fjerde alder

6 Sjølbilde, kfr PFH P F Hjort

7 Vi blir fort historieløse Gamal-Jostein, år 1030 (Spelet om Heilag Olav)

8

9 Gjennomsnitt 34 år Levealder

10 Forventet levealder ved fødsel i Norge (SSB) Menn Kvinner

11 Dødelighet av hjerteinfarkt Menn 65 år og eldre Dødelighet av hjerneslag Menn 65 år og eldre. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet (2)..

12 HUNT1 HUNT2 HUNT Menn år år år år år år 80+ år Ganske, meget eller svært fornøyd med tilværelsen, HUNT 1-2 3

13 HUNT1 HUNT2 HUNT Menn år år år år år år 80+ år Kvinner HUNT1 HUNT2 HUNT3 Ganske, meget eller svært fornøyd med tilværelsen, HUNT år år år år år år 80+ år

14 Lykka det er å ha ei god helse og ei kort hukommelse Albert Schweitzer

15 HUNT 3 ( ) Voksne N= Ungdom N= 8 000

16 Helseopplysninger HUNT 1 ( ): voksne HUNT 2 ( ): voksne ungdommer

17 24 kommuner

18 60 skoler

19

20

21 Age group years: Examined at school

22

23

24 KONDIS

25

26 HUNT forskningssenter, Levanger

27

28 N = Korttids-hukommelse Prospektiv hukommelse Langtids-hukommelse

29 1) Har du problemer med hukommelsen? Prosent Ja, noe Ja, store Ja, noe Ja, store Alder 30-69: Ikke signifikant kjønnsforskjell 70+ : Signifikant kjønnsforskjell

30 2) Har hukommelsen endret seg siden du var yngre? Prosent Totalt Alder Kvinner Ja,noe Kvinner Ja,mye Menn Ja, noe Menn Ja,mye

31 3) Har du problemer med å huske hendelser for få minutter siden? Prosent Av og til Ofte Av og til Ofte Alder

32 4) Har du problemer med å huske navn på andre mennesker? Prosent Alder Av og til Ofte Av og til Ofte

33 5) Har du problemer med å huske datoer? Prosent Alder Av og til Ofte Av og til Ofte

34 6) Har du problemer med å huske å gjøre det du har planlagt? Prosent Av og til Ofte Av og til Ofte Alder

35 7) Har du problemer med å huske hendelser som skjedde for noen dager siden? Prosent Av og til Ofte Av og til Ofte Alder

36 8) Har du problemer med å huske hendelser som skjedde for år siden? Prosent Alder Av og til Ofte Av og til Ofte

37 9) Har du problemer med å holde tråden i samtaler? Prosent Av og til Ofte Av og til Ofte Alder

38 Ett eller flere alvorlige hukommelsesproblemer Prosent Kvinner Menn Alder

39 Sum indeks

40 Hvordan er helsa di nå? Dårlig Ikke helt god God Svært god

41 HUNT sett fra Oslo Finn Graff, Dagbladet 2004

42

43 Ronald Reagan's letter to the American people Nov My Fellow Americans, I have recently been told that I am one of the Americans who will be afflicted with Alzheimer's Disease.

44 Monna Tandbergs samboer, Lars Andreas Larsen, fikk sykdommen for et par år siden. - Jeg har begynt å snakke om dette fordi det er så vanskelig, sier Tandberg

45

46 Personer med demens i Norge 2007 Alder % >75 15 Totalt ca nye tilfeller per år

47 De eldste Prosentvis endring 300 Prosent endring År

48 60000 Demens Antall Menn Kvinner År Statens helsetilsyn (Hans Th Waaler): Scenario Sykdomsutviklingen for eldre fram til 2030, Oslo 1999

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Kognitiv svikt - Hukommelse - Læringsevne - Oppmerksomhet - Orienteringsevne - Tenkeevne og planleggingsevne - Vurderingsevne og dømmekraft - Språkvansker (ordleting, taleflyt) - Forståelsesevne - Dyspraksi (manglende evne til å utføre sammensatte, motoriske operasjoner)

58 Psykiske og atferdsmessige symptomer - Depresjon og tilbaketrekking - Angst, panikkangst, katastrofereaksjoner - Vrangforestillinger og illusjoner - Hallusinasjoner - Rastløshet, motorisk uro, vandring - Interesseløshet, iniativløshet, apati - Irritabilitet, aggresivitet - Repeterende handlinger, sykelig hamstring - Forandret døgnrytme

59 Motoriske symptomer - Muskelstivhet, styringsproblemer - Balansesvikt - Inkontinens Problemer med å mestre dagliglivets praktiske krav

60 Diagnostikk - Ingen objektiv diagnostisk test - Mini Mental State (MMS)

61 Ny forskning: Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag

62 Samarbeidspartnere - Det medisinske fakultet, NTNU - Nasjonalt folkehelseinstitutt - Helse Midt-Norge RHF/ Helse Nord-Trøndelag HF - Kommunenes sentralforbund, NT - Fylkesmannen i NT - Sykehuset Innlandet / Nasjonalt kompetansesenter for or aldring og helse

63 Diagnosen demens Trinn 1 Sykehusjournalene personer med demens

64 Trinn 2: Sykeheimene Alle sykeheimene i fylket Kort undersøkelse av beboeren Intervju med - sykepleieren - nærmeste pårørende

65 Resultater sykeheimsbeboere undersøkt: (82 %) hadde demens - Av disse hadde rundt 75 % ett eller flere nevropsykiatriske symptomer i tillegg Bergh S, Holmen J, Saltvedt I et al. Tidsskr Nor Legeforen nr. 17, 2012; 132

66

67 Registre Registre HUNT 1 HUNT 2 TID Biobank HUNT 3 Biobank TID DEMENS

68 Pågående og planlagte studier: Betydningen av -- sivilstand, livssituasjon, utdanning, yrke, inntekt -- kosthold, røyking, mosjon, alkohol - arbeidsstress, personlighet, optimisme - angst og depresjon - blodtrykk, lipider -- hjerte- og karsykdommer, diabetes - Om ApoE samvirker med sosioøkonomi på risikoen - Om ApoE samvirker med blodtrykk og andre hjerte- og karfaktorer som risikofaktor

69 Pårørende: - Effekt på mental helse og livskvalitet i familier som har noen med demens - Betydningen av miljøfaktorer for sårbarheten for mental helse i slike familier

70 Videre forskningsdata Standardiserte undersøkelser av alle nyinnlagte beboere på sykeheimene

71 HUNT1 HUNT2 HUNT Menn år år år år år år 80+ år Opplever egen helse som god eller svært god, HUNT 1 2-3

72 HUNT1 HUNT2 HUNT Menn år år år år år år 80+ år Kvinner HUNT1 HUNT2 HUNT3 Opplever egen helse som god eller svært god, HUNT år år år år år år 80 + år

73 Oppsummert: 1: Det er vanlig å oppleve dårlig hukommelsen

74 Oppsummert: 1: Det er vanlig å oppleve dårlig hukommelsen 2. Vi må lære oss å være mer åpne

75 Oppsummert: 1: Det er vanlig å oppleve dårlig hukommelsen 2. Vi må lære oss å være mer åpne 3. Sykeheimene har store utfordringer

76 VG 19. mai 2013

77 - Lavkalori-diett - Viktige vitaminer - Fysisk trening - Mental trening - Unngå stress - Søvn - Betennelsesbehandling - Hormonbehandling - Antialdringsmedikament - Bio-teknologi VG 19. mai 2013 Astrid Stückelberger

78 Gamal-Jostein, år 1030

79 Gamal-Jostein, år 1030 Gamal-Jostein, år 2030

80 HUNT forskningssenter

81

82

83 Intervju med sykepleier NPI Cornells skala for depresjon ved demens ADL Qualid livskvalitet ved ved langtkommen demens KDV klinisk demensvurdering Algoritme for demens 30 minutter

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål?

Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Anne Eskild, professor Universitetet i Oslo Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus Jordmordagene Oslo, 2009 Viktige samfunnshelsespørsmål siste 100 år

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet. Publikasjonens tittel: Mot lysere tider Rapport fra den tredje nasjonale utviklingskonferansen for den akuttmedisinske kjede. Trondheim, 5. og 6. mars 2014 Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-0422

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer