Kom godt i gang med. Olai. mikrov.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom godt i gang med. Olai. mikrov.no"

Transkript

1 Kom godt i gang med Olai mikrov.no

2 Stemmen i andre program Olai er en nynorsk stemme som kan brukes i program som kan benytte SAPI 5-talesyntese. Hvis stemmen kan innstilles i det programmet du bruker stemmen i, må innstillingene gjøres her. Som f.eks på denne måten i CD-ORD: Volum og hastighet settes i CD-ORD. Innstillinger du gjør for stemmen i CD-ORD gjelder kun for CD-ORD. Standarden for stemmens hastighet er 10.

3 Innstillinger for stemmen Innstillinger du kan gjøre i selve stemmen: Uttal som enkeltord meget distinkt uttale av de enkelte ordene. Forkortelser om forkortelser skal ekspanderes eller leses opp slik som de står. Teksttype standard eller matematikk. Pausen mellom setninger og ved komma. Tonehøyde. I brukerordboken kan du endre stemmens uttale av ord og forkortelser. Innstillinger for stemmen åpnes under Start/Alle programmer/mikrov.no. Innstillingene i stemmens egen dialogboks er globale. Innstillingene brukes i alle programmer som benytter stemmen.

4 Uttale Uttal som enkeltord Velg Uttal som enkeltord, hvis du ønsker en ekstra tydelig uttale av de enkelte ordene når tekster leses opp. Forkortelser Forkortelser slått på: Forkortelser i teksten blir ekspandert. Eksempel:»f.eks.«uttales»for eksempel«. Forkortelser slått av. Forkortelser ekspanderes ikke. De uttales slik som de står i teksten. Eksempel:»f.eks.«uttales»feks«.

5 Teksttype Du kan tilpasse opplesningen til den teksttype du arbeider med. Standard Standard er teksttypen Standard, som støtter opplesning av alminnelig tekst. Matematikk Med innstillingen Matematikk leses tekst og spesialtegn opp som matematikk der hvor det er mulig. Forskjellen på Standard og Matematikk I teksttypen Standard forsøker stemmen først å gjenkjenne tall og tegn som annet enn matematiske tegn. F.eks leses 24/2 opp som en dato leses opp som et intervall med»til«i mellom. I teksttypen Matematikk blir det lest opp som et regnestykke. 24/2 blir lest opp som»tjuefire dividert med to«. Ved leses bindestreken opp som»minus«. Hvis noe kun kan leses opp på én bestemt måte, leses det likt opp i begge teksttyper. F.eks leses 6 * 4 opp som»seks gange fire«i både Standard og Matematikk.

6 Pause Pause mellom setninger Her velger du hvor lang pausen mellom setninger skal være. Pausen gjelder ved punktum og andre setningsavsluttere. Som standard er pausen 1 stemmens naturlige pause mellom setninger. Du kan innstille pausen fra 1 4. Pause ved komma Her velger du hvor lang pausen etter et komma skal være. Som standard er pausen 1 stemmens naturlige pause mellom setninger. Du kan innstille pausen fra 0 3.

7 Tonehøyde Her justerer du hvor høy eller lav stemmens tonehøyde skal være. Standarden er 10. Hastighet og volum Hastighet og volum innstilles i det programmet du benytter stemmen i. Innstillinger knapper Brukerordbok Velg Brukerordbok for å endre stemmens uttale av ord og forkortelser. Gjenopprett Velg Gjenopprett for å gjenopprett stemmens standardinnstillinger for uttale, teksttype, pause og tonehøyde. Nye uttaler i brukerordboken endres ikke. Bruk Velg Bruk for å prøve innstillinger uten å lukke dialogboksen. Åpne et tekstdokument og f.eks CD-ORD for å prøve endringene dine i en tekst Avbryt Velg Avbrytfor å slette alle endringer og lukke innstillingsdialogen. Avbryt sletter også endringer du har valgt Bruk til. OK Velg OK for å lagre alle endringer og lukke innstillingsdialogen.

8 Brukerordbok I brukerordboken kan du opprette en ny uttale samt rette og slette ord i din brukerordbok. Ordliste I ordlisten kan du se den samlede liste over ord og forkortelser i brukerordboken. Ord: Ordet du har endret uttale for. Uttales som: Hvordan ordet uttales. Velg Ny for å endre stemmes standarduttale av et ord. Velg Rediger for å rette uttalen av et ord i listen. Velg Fjern for å slette et ord i brukerordboken. Klikk på ordet i listen for å markere det, og velg Fjern. Ordet leses på nytt opp med stemmens standarduttale.

9 Ny uttale Ord Skriv det ordet du vil endre uttale for. I dropdown-listen kan du velge hvor uttalen skal brukes. Gjelder for hele ord er standard. Uttalen gjelder for akkurat det ordet som står i feltet Ord. Ordet leses opp med den nye uttalen alle steder i en tekst både mellom andre ord og tall. Gjelder for enheter etter tall velges når man vil ha en spesifikk uttale av et ord eller en forkortelse etter tall. Uttales som I feltet Uttales som endrer du uttalen av ordet. Skriv ordet slik som du ønsker det uttalt. Du kan benytte alminnelige teksttegn og f.eks mellomrom til å endre uttalen av ord. Du kan også benytte spesialtegn. Du kan blant andet benytte accenttegn og omlyd. Bruk Avbryt OK Velg Bruk for å lytte til den nye uttalen av ordet uten å lukke dialogboksen Ny uttale. Åpne et tekstdokument og f.eks CD-ORD for å prøve den nye uttalen. Velg OK for å lagre den nye uttalen. Velg Avbryt for å avbryte endringene dine. Når du har valgt OK, vises den nye uttalen i brukerordbokens ordliste.

10 Lisens Lisensdialogen finnes under stemmen i Start/Alle programmer/mikrov.no. Velg Lisensdialog for å åpne lisensdialogen hvor du kan taste inn lisensnøkkelen til stemmen.

11 MikroVerkstedet as Pb 224 Manglerud 0612 Oslo Tel: mikrov.no