Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9"

Transkript

1 Brukerveiledning for Lingdys Spansk Lingit AS

2 Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Innhold Hva er Lingdys Spansk?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4 OpenOffice.org/LibreOffice Writer...4 Internet Explorer, Notisblokk (Notepad), Wordpad, Skype...4 Komponenter...5 Forslagsvinduet...5 Ordbok...6 Talesyntese...6 Forslagsvindu, ordbok og talesyntese...6 Individuelle innstillinger...6 Lingspeak...8 Verdt å vite...9 i

3 Hva er Lingdys Spansk? Lingdys Spansk og Microsoft Word 2013 på Windows 8. Lingdys Spansk er et program som er spesielt tilpasset nordmenn som sliter med å skrive spansk. Programmet retter opp stavefeil som oppstår på grunn av ulikheter mellom norsk og spansk, og det retter også feil som skyldes ulikheter mellom muntlig og skriftlig spansk. Lingdys Spansk består av ordprediksjon og kraftig stavekontroll, en tospråklig ordbok med eksempler og uttrykk på spansk, samt den spanske talesyntesen Nuance Monica. Lingdys Spansk integrerer seg med Microsoft Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer og Microsoft Outlook. Lingdys Spansk kan også brukes med Internet Explorer, Powerpoint, OneNote, Notisblokk (Notepad), Wordpad etc., men da men noe redusert funksjonalitet. Sammen med Lingdys Spansk følger også skjermleseren Lingspeak og lyderingsprogrammet Linglyder. 1

4 Installasjon Lingdys Spansk lastes ned fra nedlasting.lingit.no eller Lingit oppdaterer produktene kontinuerlig, og det er den nyeste versjonen som ligger til nedlasting. For systemansvarlige som skal installere Lingdys Spansk: Se referansedokumentasjonen som ligger på Lingdys Spansk må installeres fra en brukerkonto med administratorrettigheter. Lukk alle program i Microsoft Office, OpenOffice.org og LibreOffice før installasjon. Hvis man skal installere på en maskin med OpenOffice eller LibreOffice, må man også lukke hurtigstarten til OpenOffice eller LibreOffice i systemstatusfeltet nederst til høyre på skjermen, dersom denne er aktiv: Klikk med høyre musetast på LibreOffice-ikonet og velg Avslutt hurtigstart. Den nedlastede installasjonspakken er en kjørbar.exe-fil. Start installasjonen ved å høyreklikke på filen. Velg alternativet Kjør som administrator. Etter at installasjonsprogrammet har startet, blir flere komponenter installert (Lingspeak, stemmer, etc). Mot slutten av installasjonen må lisensen skrives inn. Den består av fire felt (navn, firma, antall lisenser, lisenskode). Fyll inn alle felt nøyaktig slik det står på lisensen. Ved installasjon på Windows 8 og Windows 10 vil kanskje Lingdys Spansk kreve at man installerer.net 3.5, som uheldigvis ikke følger med operativsystemet. Klikk i så fall på "Last ned og installer denne funksjonen". Dette kan ta litt tid. Kanskje vil programmet som installerer.net 3.5 be om at maskinen må startes på nytt for at installasjonen skal fullføres. Start installasjonen av Lingdys Spansk på nytt når maskinen er klar igjen. Når installasjonen er ferdig, kan Lingdys Spansk startes fra programmenyen eller fra snarveien på skrivebordet (hvis dette ble valgt under installasjonen). 2

5 Oppstart og bruk Start Lingdys Spansk fra Start-menyen eller fra skrivebordet. Word og Writer Mens Lingdys Spansk kjører, tar det over stavekontrollfunksjonen i tekstbehandlerne Microsoft Word, OpenOffice Writer og LibreOffice Writer. Det betyr at Lingdys Spansk bestemmer om et ord markeres som ugyldig og får rød strek under seg. Det er også Lingdys Spansk som kommer med forslag til korrekt staving. Avslutte For å avslutte Lingdys Spansk: Klikk med høyre musetast på ikonet til Lingdys Spansk i systemstatusfeltet nede til høyre på skjermen, og velg Avslutt i menyen. 3

6 Språkinnstillinger For at Lingdys Spansk skal kunne rette spansk tekst, må tekstbehandleren få beskjed om at gjeldende språk skal være spansk. Microsoft Word Det er lurt å endre språk før man begynner å skrive i dokumentet. Har man påbegynt skrivingen, bør teksten (gjerne hele dokumentet) markeres før språket endres. I Word 2010 og 2013 velges arkfanen Se gjennom, så knappen Språk, og deretter Angi korrekturspråk... Man kan også klikke på språkvalget nede til venstre i Word-dokumentet. I Office 2013 velges den spanske ordlisten (Spansk (Spania)) fra listen i dialogboksen Språk. Har man Office 2010, velger man Spansk (International) eller Spansk (Internasjonalt). Det kan være at man må installere spansk korrekturstøtte hvis spansk ikke er listet opp som et av alternativene du kan velge. Da åpner man et dokument i Word og trykker på Fil øverst til venstre i menyen. Velg Alternativer og deretter Språk. I nedrekksmenyen Legg til flere språk velger man Spansk(Spania) eller Spansk(International). Trykk på knappen Legg til og deretter OK. Lukk Word og start på nytt. Nå skal spansk være listet opp som et av de tilgjengelige korrekturspråkene. NB!: Fjern haken ved funksjonen Identifiser språk automatisk i dialogboksen Språk. Da vil ikke Word på egen hånd endre språket i dokumentet når det treffer på ukjente ord. OpenOffice.org/LibreOffice Writer Man bør endre språk før man begynner å skrive i dokumentet. Har man alt begynt å skrive, merkes teksten (gjerne hele dokumentet) før korrekturspråket endres. Klikk språkvalget nederst i midten på Writer-dokumentet og velg en spansk variant fra listen (Spansk (Spania)). Velg Andre... dersom språket ikke finnes i listen. Under Verktøy > Innstillinger... > Språkinnstillinger > Skrivestøtte > Tilgjengelige språkmoduler skal Lingdys Spansk være valgt (sett kryss i boksen foran Lingdys Spansk). Vi anbefaler at man deaktiverer Hunspell SpellChecker. Hvis Hunspell også er aktiv, kan det komme mange irrelevante forslag når man har stavet et ord feil. Internet Explorer, Notisblokk (Notepad), Wordpad, Skype I disse programmene vil Lingdys Spansk fungere uten at man må angi språk. 4

7 Komponenter Forslagsvinduet Forslagsvinduet er en av de viktigste komponentene i Lingdys Spansk. Her vises resultatene av ordfullføringen og stavekontrollen. Dersom man har krysset av for valget Vis prediksjon i Lingdys Spansk-innstillingene, foreslår programmet ord mens man skriver. Dersom man forsøker å skrive et ord som er sjeldent eller ikke finnes i Lingdys Spansk-ordlisten, kan det hende det ikke blir vist. Men det vil sannsynligvis komme som forslag når ordet er korrigert eller skrevet ferdig, med eller uten stavefeil. Dersom man synes at alle ordforslagene er forstyrrende for skriveprosessen, bør man slå av ordprediksjonen. Etter at ordet er skrevet inn og man har tastet mellomrom eller satt inn punktum, komma eller lignende, vil stavekontrollen vise forslag til stavemåte i forslagsvinduet. Hvis ordet er stavet riktig, legger det seg øverst i forslagsvinduet (hvis man ha valgt "Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig" i Oppsett-panelet). Resten av forslagene blir ordnet etter hvor ofte de opptrer i en "typisk" spansk tekst. Ofte brukte ord prioriteres foran sjeldne ord. Dersom man vil stavekontrollere et ord i teksten, plasseres innsettingspunktet i det aktuelle ordet (klikk en gang midt i eller bak ordet), og resultatet av stavekontrollen vises i forslagsvinduet. Er man usikker på betydningen til et ord i forslagsvinduet, kan det slås opp i ordboken: Merk ordet og klikk Slå opp i forslagsvinduet (klikk på bildet boksymbolet). Klikker man på knappen Les opp, leser talesyntesen det merkede ordet. Via Forslagsvinduet kan man også slå opp norske ord i den norsk-spanske ordboken: Skriv inn det norske ordet i tekstfeltet nederst i forslagsvinduet og klikk knappen Slå opp, som er til høyre for tekstfeltet. Forslagsvinduet til Lingdys Spansk. Knappene i forslagsvinduet er, fra venstre mot høyre: Sett inn: Setter et merket ord fra forslagsvinduet direkte inn i teksten. Slå opp: Slår opp merket ord i forslagsvinduet i ordboken (gjelder også ord som er markert i andre Windowsprogrammer). Les opp: Leser opp merket ord i forslagsvinduet (gjelder også all markert tekst i andre Windowsprogrammer). Stopp opplesing. Hjelp: Viser hjelp for Lingdys Spansk. Innstillinger: Viser innstillingene for Lingdys Spansk. 5

8 Komponenter Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Funksjonstastene F2-F12 fungerer som hurtigtaster for å sette inn forslag. Disse kan endres etter behov. Ordbok Lingdys Spansk inneholder Spansk ordbok (spansk-norsk / norsk-spansk) fra Cappelen Damm. Man kan slå opp i ordboka på følgende måter: 1. Slå opp forslag fra merket tekst i alle programmer: Merk ordet eller frasen i det aktuelle programmet og klikk Slå opp i forslagsvinduet. 2. Slå opp forslag fra forslagsvinduet: Merk det aktuelle forslaget og klikk Slå opp i forslagsvinduet. 3. Slå opp norske ord i norsk-spansk ordbok: Skriv inn det norske ordet i tekstfeltet i nedre del av forslagsvinduet og klikk knappen Slå opp, som er til høyre for tekstfeltet. Mens man skriver, vil en liste med mulige oppslagsord vises under tekstfeltet. I den norsk-spanske ordboka fungerer de spanske oversettelsene som lenker, markert med blått. Når man klikker på ei lenke, blir det aktuelle ordet eller den aktuelle frasen satt inn i dokumentet. Talesyntese Lingdys Spansk inneholder den spanske stemmen Nuance Monica. Denne stemmen leser opp markert tekst og forslag fra forslagsvinduet. Man kan få lest opp i tekst på følgende måter: 1. Opplesing av merket tekst i alle programmer: Merk teksten i det aktuelle programmet og klikk den venstre snakkeboblen i forslagsvinduet. Klikk den høyre snakkeboblen for å stoppe opplesingen. 2. Opplesing av forslag i forslagsvinduet: Merk det aktuelle ordet i forslagsvinduet og klikk den venstre snakkeboblen i forslagsvinduet. Klikk den høyre snakkeboblen for å stoppe opplesingen. Forslagsvindu, ordbok og talesyntese Hver av disse komponentene er nyttige hjelpemidler, men man oppnår størst effekt når de brukes sammen. Stavekontrollen gjør det mulig å finne det riktige ordet raskt. Ordprediksjonen er til hjelp for å finne passende ord mens man skriver. Andre feil blir først tydelige ved høytlesing av teksten. Ofte kan forslag i forslagsvinduet ligne på hverandre. Opplesingsfunksjonen kan være til hjelp for å plukke ut det riktige forslaget. Om dette ikke hjelper, er oppslag i ordboken en nyttig strategi. Det er ofte lurt å bruke talesyntesen til å lese opp hele teksten når et avsnitt er ferdigskrevet. Da kan man høre feil som har sneket seg inn. Syntesen er dessuten til god hjelp med hensyn til tegnsetting (komma og punktum). Individuelle innstillinger For å endre innstillingene til Lingdys Spansk, klikk Vis innstillinger i forslagsvinduet. I innstillingene kan man tilpasse Lingdys Spansk til den enkelte brukers spesielle behov og preferanser. Man kan blant annet tilpasse størrelsen på ordlista, justere talehastigheten på den kunstige stemmen, velge kontrollmetode til bruk i stavekontrollen, definere hurtigtaster eller definere egne brukerord og brukerregler. Utseendet kan også justeres ved å bytte mellom ulike ikon-tema. 6

9 Komponenter Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Er du usikker på hvordan en funksjon eller en innstilling fungerer, trykk F1. Da blir referansedokumentasjonen for Lingdys Spansk vist, hvor du kan lese mer om den aktuelle innstillingen. 7

10 Lingspeak Lingspeak er en skjermleser og en oppleser. Dette programmet gir svært god støtte for visualisering mens det leser tekst fra alle Windows-programmer. Det er lagt stor vekt på at Lingspeak skal være enkelt å bruke og at det oppfyller kravene til universell utforming. I tillegg til vanlig tekst kan Lingspeak lese opp nesten alle elementer du ser på skjermen, også knapper, menyer og mye mer. Du starter Lingspeak via Lingspeak-snarveien på skrivebordet. Du kan også starte Lingspeak fra Start-menyen til Windows. Du kan få lest opp tekst tilhørende et element (f.eks en knapp) ved å peke på det, og trykke og slippe CTRL-tasten. Dette er skjermlesermodus. Du kan også få lest opp tekst ved å markere den, og trykke og slippe SHIFT-tasten. Dette er opplesermodus. Du kan også skrive inn tekst, kopiere inn tekst eller skanne inn tekst (f.eks med C-PEN) til Lingspeaks hovedvindu for å få den lest. For å avslutte Lingspeak velger du Fil > Avslutt i hovedvinduet. Tips: Når Lingspeak har startet, er det lurt å minimere programmet dersom du ikke bruker hovedvinduet i særlig grad (minimeringsknappen er oppe til høyre i Lingspeak-vinduet). Husk å ikke forveksle minimeringsknappen med avsluttknappen oppe til høyre (merket som et kryss). Lingspeak har sin egen brukerveiledning, som du kan lese (eller få lest opp) ved å velge Hjelp > Vis hjelp i hovedvinduet. Det finnes mer utfyllende informasjon om Lingspeak på Lingits hjemmeside. Hovedvinduet til Lingspeak. 8

11 Verdt å vite Tips: Stavekontroll på flere språk i samme dokument Noen ganger er det nødvendig å veksle mellom ulike språk i ett og samme dokument, for eksempel når man skal sitere fra en tekst: Merk og velg den korrekte språkinnstillingen for hver enkelt tekstdel i Word, Outlook eller Writer. På denne måten kan Lingdys Spansk bli brukt sammen med for eksempel Lingdys. Alle programmene kan kjøre samtidig sammen med Word eller Writer. Om det er forslagsvinduet til Lingdys, Lingright, LingDys Spansk, LingDys Fransk eller Lingdys Tysk som viser forslag, avhenger av språkinnstillingene i dokumentet. Hvis du ikke har Lingdys, LingDys Tysk, Lingdys Fransk eller Lingright, Lingdys, LingDys Tysk, Lingdys Spansk eller Lingright, vil Word/Writer bruke sin egen stavekontroll for det aktuelle språket. Dersom du skriver i andre tekstbehandlere enn Word, Outlook eller Writer, vil forslag komme opp i de forslagsvinduene som er aktivert. Tips: Snarveier i Microsoft Word Word har flere snarveier som forenkler skrivingen. For eksempel aktiverer tasten F7 stavekontrollen, eller når du høyreklikker på et ord med rød strek, vises en nyttig kontekstmeny. Mens Lingdys Spansk kjører, kan du bruke disse og andre snarveier som før. Merk at du da fremdeles bruker stavekontrollen i Lingdys Spansk. Tips: For at Lingdys Spansk-ikonet alltid skal være synlig i systemstatusfeltet til Windows 7, 8 og 10: 1. Klikk pilen Vis skjulte ikoner til venstre for systemstatusfeltet. 2. Klikk Tilpass i vinduet som kommer frem. 3. Finn Lingdys Spansk i listen over ikon. Endre virkemåten til Vis ikon og varsler. Klikk OK. Tips: For at Lingdys Spansk-ikonet alltid skal være tilgjengelig på det tradisjonelle skrivebordet i Windows 8 og 10: 1. Høyreklikk på Lingdys Spansk-ikonet på Start-skjermen. 2. Blant valgene som kommer opp nede på skjermen velger du "Fest til oppgavelinjen". 9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight...

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight... Innhold Hva er LingRight?...3 Å installere LingRight 2.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 5 LingRight for systemadministratorer... 5 Å komme i gang med LingRight...5 Stavekontroll...

Detaljer

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler... 2 32- eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass...

Detaljer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Referansedokumentasjon for Lingright 3.9

Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Innhold Systemkrav for Lingright...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 32- eller 64-bits Office...1

Detaljer

Referanse for LingDys 3.0

Referanse for LingDys 3.0 Referanse for LingDys 3.0 Systemkrav for LingDys Prosessorhastighet Minne 800 MHz 512 MB LingIT AS anbefaler minst 1 GB minne til Windows XP, 2 GB minne til Windows Vista Harddiskplass Minimum 500 MB ledig

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer

Programvareoppsett for skjermleserbrukere

Programvareoppsett for skjermleserbrukere Programvareoppsett for skjermleserbrukere En praktisk veiledning Versjon 1.0, mai 2011 Fagteam IKT v/lars Bjørndal Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 1.1. Strukturen i heftet...5 2. Tips for tastaturbrukere...5

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

WordFinder. Pro. Dokumentversjon 2014-1

WordFinder. Pro. Dokumentversjon 2014-1 WordFinder Pro Dokumentversjon 2014-1 Forord Internett har åpnet opp mange av grensene i verden. Alle fra privatpersoner til multinasjonale bedrifter utvider kontaktnettene sine. Språket trenger ikke lenger

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Brukerveiledning for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave Jaws for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Foto: Morten Brun Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0080-8

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer