Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for Lingdys 3.9"

Transkript

1 Brukerveiledning for Lingdys Lingit AS

2 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice Writer...6 Internet Explorer, Notisblokk (Notepad), Wordpad, Skype...7 Komponenter...8 Forslagsvinduet...8 Ordbok...9 Talesyntese...10 Forslagsvindu, ordbok og talesyntese...10 Individuelle innstillinger...11 Lingspeak...12 Verdt å vite...14 i

3 Hva er Lingdys? Lingdys sammen med Microsoft Word 2007 på Windows 7. Lingdys er en norsk skrivestøtte som er spesielt tilpasset dyslektikere og andre som synes det er vanskelig å stave ord. Lingdys kan tilpasses den enkelte bruker. Programmet forsøker å rette opp stavefeil som er vanlige blant dyslektikere, deriblant feil som skyldes store ulikheter mellom muntlig og skriftlig norsk. Lingdys består av kraftig stavekontroll og ordprediksjon, flere ordbøker og fire norske talesynteser - Lingspeak Arne, Lingvoice Isak, Lingvoice Inger og Lingvoice Inger Enkeltord. Lingdys integrerer seg fullstendig i tekstbehandlerne Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, LibreOffice Writer og Microsoft Outlook. Lingdys kan også brukes med Internet Explorer, Notisblokk (Notepad), Wordpad etc. Når det gjelder OpenOffice og LibreOffice, anbefaler vi OpenOffice 1

4 Hva er Lingdys? Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Writer versjon og LibreOffice Writer I nyere versjoner av OpenOffice eller LibreOffice kan man oppleve noe redusert funksjonalitet. Sammen med Lingdys får du også skjermleseren Lingspeak og lyderingsprogrammet Linglyder. 2

5 Installasjon Lingdys lastes ned fra nedlasting.lingit.no eller Lingit oppdaterer produktene kontinuerlig, og det er den nyeste versjonen som ligger til nedlasting. Du må ha gyldig lisenskode for å kunne installere produktet. For systemansvarlige som skal installere Lingdys: Se referansedokumentasjonen som ligger på Lingdys må installeres fra en brukerkonto med administratorrettigheter. Lukk alle program i Microsoft Office, OpenOffice.org og LibreOffice før installasjon. Du må også lukke hurtigstarten til OpenOffice.org eller LibreOffice i systemstatusfeltet nederst til høyre på skjermen, dersom denne er aktiv: Klikk med høyre musetast på OpenOffice.org-ikonet og velg Avslutt hurtigstart. Den nedlastede installasjonspakken er en kjørbar.exe-fil. Du starter installasjonen ved å høyreklikke på filen. Velg alternativet Kjør som administrator. Etter at installasjonsprogrammet har startet, følger du instruksjonene på skjermen. Under installasjonen blir du bedt om å taste inn lisensen din. Merk at den består av fire felt (navn, firma, antall lisenser, lisenskode). Fyll inn alle felt nøyaktig slik det står i originalkoden. 3

6 Installasjon Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Ved installasjon på Windows 8 vil antakelig Lingdys be om at du installerer.net 3.5, som uheldigvis ikke følger med operativsystemet. Dersom du blir spurt om å laste ned.net framework 3.5, klikker du på "Last ned og installer denne funksjonen". Dette kan ta litt tid. Det kan være at programmet som installerer.net 3.5 ber om at maskinen må startes på nytt for at installasjonen skal fullføres. Start installasjonen av Lingdys på nytt når maskinen er klar igjen. Når installasjonen er ferdig, kan Lingdys startes fra programmenyen eller fra snarveien på skrivebordet (hvis dette ble valgt under installasjonen). Det er ikke nødvendig å fjerne eldre versjoner av Lingdys hvis du skal oppdatere programmet, men du må avslutte eldre versjoner før oppdatering. 4

7 Oppstart og bruk Start Lingdys fra Start-menyen eller fra skrivebordet. Programmet vil nå kontrollere tekst fra Word, Writer, Outlook, Internet Explorer, Wordpad, Notisblokk (Notepad) osv. Word og Writer Mens Lingdys kjører, tar det over stavekontrollfunksjonen i tekstbehandlerne Word og Writer. På verktøylinja til Writer befinner det seg fire nye knapper som gir tilgang til funksjonene i Lingdys. Dersom programmet ikke kjører, vil det starte opp hvis man klikker på en av disse knappene. Vi anbefaler at man bruker disse knappene til å starte Lingdys i LibreOffice eller OpenOffice. Avslutte Lingdys-knappene på verktøylinja til OpenOffice.org Writer For å avslutte Lingdys: Klikk med høyre musetast på ikonet til Lingdys i systemstatusfeltet nede til høyre på skjermen, og velg Avslutt i menyen. 5

8 Språkinnstillinger For at Lingdys skal kunne rette norsk tekst, må tekstbehandleren få beskjed om at at språket skal være norsk bokmål eller nynorsk. Microsoft Word Det er lurt å endre språk før man begynner å skrive i dokumentet. Har man påbegynt skrivingen, merkes teksten (gjerne hele dokumentet) før språket endres. I Word 2003 velger man Verktøy > Språk > Angi språk i menylinjen, eller man dobbeltklikker på språkvalget nederst i Word-dokumentet. I Word 2007 velges arkfanen Se gjennom, deretter knappen Angi språk, eller man klikker på språkvalget nede til venstre i Word-dokumentet. I Word 2010 og 2013 velges arkfanen Se gjennom, så knappen Språk, og deretter Angi korrekturspråk... Man kan også klikke på språkvalget nede til venstre i Word-dokumentet. Velg en norsk ordliste (Norsk (nynorsk) eller Norsk (bokmål)) fra listen i dialogboksen Språk. NB!: Fjern haken ved funksjonen Identifiser språk automatisk i dialogboksen Språk for å forhindre at Word på egen hånd endrer språket i dokumentet når det treffer på et ord det ikke kjenner igjen, og på denne måten setter Lingdys ut av funksjon. OpenOffice.org/LibreOffice Writer Man bør endre språk før man begynner å skrive i dokumentet. Har man alt begynt å skrive, merkes teksten (gjerne hele dokumentet) før korrekturspråket endres. Klikk språkvalget nederst i midten på Writer-dokumentet og velg en norsk ordliste fra listen. Velg Andre... dersom språket ikke finnes i listen. 6

9 Språkinnstillinger Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Kontroller at det under Verktøy > Innstillinger... > Språkinnstillinger > Skrivestøtte > Tilgjengelige språkmoduler ikke er Hunspell SpellChecker som er avkrysset, men derimot Lingdys. Internet Explorer, Notisblokk (Notepad), Wordpad, Skype Dersom standardspråket på datamaskinen er satt til norsk bokmål, vil Lingdys gi bokmålsforslag i forslagsvinduet når du skriver i disse programmene. Likedan dersom standardspråket er satt til nynorsk. 7

10 Komponenter Forslagsvinduet Forslagsvinduet er en av de viktigste komponentene i Lingdys. Her vises resultatene av ordfullføringen og stavekontrollen. Dersom man har krysset av for valget Vis prediksjon i Lingdys-innstillingene, foreslår programmet ord mens man skriver. Dersom man forsøker å skrive et ord som er sjeldent eller ikke finnes i Lingdys-ordlisten, kan det hende det ikke blir vist mens man skriver. Men det vil sannsynligvis komme som forslag når ordet er korrigert eller skrevet ferdig, med eller uten stavefeil. Etter at ordet er skrevet inn og man har tastet mellomrom eller satt inn punktum, komma eller lignende, vil stavekontrollen vise forslag til stavemåte i forslagsvinduet. Hvis ordet er stavet riktig, legger det seg øverst i forslagsvinduet (hvis man ha valgt "Vis mitt ord først hvis det er stavet riktig" i Oppsett-panelet). Resten av forslagene blir ordnet etter hvor ofte de opptrer i en "typisk" norsk tekst. Ofte brukte ord prioriteres foran sjeldne ord. Dersom man vil stavekontrollere et ord i teksten, plasseres innsettingspunktet i det aktuelle ordet (klikk en gang midt i eller bak ordet), og resultatet av stavekontrollen vises i forslagsvinduet. Er man usikker på betydningen til et ord i forslagsvinduet, kan det slås opp i ordboken: Merk ordet og klikk Slå opp i forslagsvinduet (klikk på bildet boksymbolet). Klikker man på knappen Les opp, leser talesyntesen det merkede ordet. 8

11 Komponenter Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Forslagsvinduet til Lingdys. Knappene i forslagsvinduet er, fra venstre mot høyre: Sett inn: Setter et merket ord fra forslagsvinduet direkte inn i teksten. Slå opp: Slår opp merket ord i forslagsvinduet i ordboken (gjelder også ord som er markert i andre Windowsprogrammer). Les opp: Leser opp merket ord i forslagsvinduet (gjelder også all markert tekst i andre Windowsprogrammer). Stopp opplesing. Hjelp: Viser hjelp for Lingdys. Innstillinger: Viser innstillingene for Lingdys. Funksjonstastene F2-F12 fungerer som hurtigtaster for å sette inn forslag. Disse kan endres etter behov. Ordbok Lingdys inneholder tre ordbøker: Norsk ordbok for grunnskolen fra Kunnskapsforlaget og Norsk ordbok fra Cappelen Damm, samt Nynorskordboka fra Samlaget. Man kan slå opp i ordboka på følgende måter: 1. Slå opp forslag fra merket tekst i alle programmer: Merk ordet eller frasen i det aktuelle programmet og klikk Slå opp i forslagsvinduet. 2. Slå opp forslag fra forslagsvinduet: Merk det aktuelle forslaget og klikk Slå opp i forslagsvinduet. 9

12 Komponenter Brukerveiledning for Lingdys Slå opp et ord fra Writer: Plasser innsettingspunktet i det aktuelle ordet (klikk midt i ordet) og klikk ordbok-ikonet på verktøylinjen til Writer eller i forslagsvinduet. Talesyntese Lingdys inneholder de norske stemmene Lingvoice Isak, Lingvoice Inger, Lingvoice Inger Enkeltord og Lingspeak Arne. Disse stemmene leser opp markert tekst, forslag fra forslagsvinduet og innholdet i ordboken. Man kan få lest opp i tekst på følgende måter: 1. Opplesing av merket tekst i alle programmer: Merk teksten i det aktuelle programmet og klikk den venstre snakkeboblen i forslagsvinduet. Klikk den høyre snakkeboblen for å stoppe opplesingen. 2. Opplesing av forslag i forslagsvinduet: Merk det aktuelle ordet i forslagsvinduet og klikk den venstre snakkeboblen i forslagsvinduet. Klikk den høyre snakkeboblen for å stoppe opplesingen. 3. Opplesing av oppslag i ordboken: Klikk snakkeboblen i ordboksvinduet. Opplesingen kan avbrytes ved å klikke på snakkeboblen på nytt. 4. Opplesing av tekst fra Writer: Merk den aktuelle teksten og klikk Les opp tekst på verktøylinjen til Writer. Avbryt opplesingen ved å klikke på Stopp opplesing. Man kan også opplesingsknappene i forslagsvinduet. Forslagsvindu, ordbok og talesyntese Hver av disse komponentene er nyttige hjelpemidler, men man oppnår størst effekt når de brukes sammen. Stavekontrollen gjør det mulig å finne det riktige ordet raskt. Ordprediksjonen er i tillegg til hjelp for å finne riktig ord mens man skriver. Andre feil blir først tydelige ved høytlesing av teksten. Ofte kan forslag i forslagsvinduet ligne på hverandre. Opplesingsfunksjonen kan være til hjelp for å plukke ut det riktige forslaget. Om dette ikke hjelper, er oppslag i ordboken en nyttig strategi. 10

13 Komponenter Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Det er ofte lurt å bruke talesyntesen til å lese opp hele teksten når et avsnitt er ferdigskrevet. Da kan man høre feil som har sneket seg inn. Syntesen er dessuten til god hjelp med hensyn til tegnsetting (komma og punktum). Individuelle innstillinger For å endre innstillingene til Lingdys, klikk Vis innstillinger i forslagsvinduet. I innstillingene kan man tilpasse Lingdys til den enkelte brukers spesielle behov og preferanser. Man kan blant annet tilpasse størrelsen på ordlista, justere talehastigheten på den kunstige stemmen, velge kontrollmetode til bruk i stavekontrollen, definere hurtigtaster eller definere egne brukerord og brukerregler. Utseendet kan også justeres ved å bytte mellom ulike ikon-tema. Er du usikker på hvordan en funksjon eller en innstilling fungerer, trykk F1. Da blir referansedokumentasjonen for Lingdys vist, hvor du kan lese mer om den aktuelle innstillingen. 11

14 Lingspeak Lingspeak er en skjermleser og en oppleser. Dette programmet gir svært god støtte for visualisering mens det leser tekst fra alle Windows-programmer. Det er lagt stor vekt på at Lingspeak skal være enkelt å bruke og at det oppfyller kravene til universell utforming. I tillegg til vanlig tekst kan Lingspeak lese opp nesten alle elementer du ser på skjermen, også knapper, menyer og mye mer. Du starter Lingspeak via Lingspeak-snarveien på skrivebordet. Du kan også starte Lingspeak fra Start-menyen til Windows. Du kan få lest opp tekst tilhørende et element (f.eks en knapp) ved å peke på det, og trykke og slippe CTRL-tasten. Dette er skjermlesermodus. Du kan også få lest opp tekst ved å markere den, og trykke og slippe SHIFT-tasten. Dette er opplesermodus. Du kan også skrive inn tekst, kopiere inn tekst eller skanne inn tekst (f.eks med C-PEN) til Lingspeaks hovedvindu for å få den lest. For å avslutte Lingspeak velger du Fil > Avslutt i hovedvinduet. Tips: Når Lingspeak har startet, er det lurt å minimere programmet dersom du ikke bruker hovedvinduet i særlig grad (minimeringsknappen er oppe til høyre i Lingspeak-vinduet). Husk å ikke forveksle minimeringsknappen med avsluttknappen oppe til høyre (merket som et kryss). Lingspeak har sin egen brukerveiledning, som du kan lese (eller få lest opp) ved å velge Hjelp > Vis hjelp i hovedvinduet. Det finnes mer utfyllende informasjon om Lingspeak på Lingits hjemmeside. 12

15 Lingspeak Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Hovedvinduet til Lingspeak. 13

16 Verdt å vite Tips: Stavekontroll på flere språk i samme dokument Noen ganger er det nødvendig å veksle mellom ulike språk i ett og samme dokument, for eksempel når man skal sitere fra en tekst: Merk og velg den korrekte språkinnstillingen for hver enkelt tekstdel i Word, Outlook eller Writer. På denne måten kan Lingdys bli brukt sammen med for eksempel Lingright. Alle programmene kan kjøre samtidig sammen med Word eller Writer. Om det er forslagsvinduet til Lingdys, Lingright, LingDys Spansk eller Lingdys Tysk som viser forslag, avhenger av språkinnstillingene i dokumentet. Hvis du ikke har Lingright, LingDys Spansk eller Lingdys Tysk, vil Word/Writer bruke sin egen stavekontroll for det aktuelle språket. Dersom du skriver i andre tekstbehandlere enn Word, Outlook eller Writer, vil forslag komme opp i de forslagsvinduene som er aktivert. Tips: Snarveier i Microsoft Word Word har flere snarveier som forenkler skrivingen. For eksempel aktiverer tasten F7 stavekontrollen, eller når du høyreklikker på et ord med rød strek, vises en nyttig kontekstmeny. Mens Lingdys kjører, kan du bruke disse og andre snarveier som før. Merk at du da fremdeles bruker stavekontrollen i Lingdys. Tips: For at Lingdys-ikonet alltid skal være synlig i systemstatusfeltet til Windows 7 og Windows 8 1. Klikk pilen Vis skjulte ikoner til venstre for systemstatusfeltet. 2. Klikk Tilpass i vinduet som kommer frem. 3. Finn Lingdys i listen over ikon. Endre virkemåten til Vis ikon og varsler. Klikk OK. 14

17 Verdt å vite Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Tips: For at Lingdys-ikonet alltid skal være tilgjengelig på det tradisjonelle skrivebordet i Windows 8 1. Høyreklikk på Lingdys-ikonet på Start-skjermen. 2. Blant valgene som kommer opp nede på skjermen velger du "Fest til oppgavelinjen". 15

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight...

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight... Innhold Hva er LingRight?...3 Å installere LingRight 2.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 5 LingRight for systemadministratorer... 5 Å komme i gang med LingRight...5 Stavekontroll...

Detaljer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler... 2 32- eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass...

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Foto: Morten Brun Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0080-8

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer