Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen"

Transkript

1 Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD ligger som et program "over" de andre sidene. Det betyr av CD-ORD ikke har noe eget innhold, men kan lese opp akkurat der du er. Det er talesynteser som leser opp på ulike språk. (Les mer om talesyntesene) Når du er på Internett må du markere teksten, trykke på Les-knappen og opplesningen starter. En markør vil følge opplesningen slik at du alltid vet hvor du er i teksten. Du kan velge ulike strategier for opplesning og markering. (Se Velg strategi) Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Velg strategi Det er mulig å velge hvordan CD-ORD skal lese opp for deg. Målet med opplesningen bestemmer hvilken strategi som bør benyttes. Det er altså lurt å være bevisst på hva du vil oppnå ved å bruke CD- ORD. Det kan være fordi det er vanskelig å lese teksten selv (du ønsker å tilegne deg innholdet i stedet for å jobbe med avkoding) Det kan være fordi du vil kontroll-lytte teksten Det kan være fordi du vil lytte nøye fordi du selv skal presentere teksten etterpå (fremmedspråk) Du vil perfeksjonere teksten din Strategier Du kan velge Fra markør eller Markert tekst. Strategiene er omtrent de samme så de beskrives sammen her: Bli kjent med CD-ORD Side 1

2 Les framover ord for ord: Sett markøren foran et ord i et Word-dokument eller marker en tekst på Internett og talesyntesen leser teksten for deg ord for ord til du trykker på Stopp-knappen. Du kan selv bestemme hvilken stemme (se Profil) og hastigheten på opplesningen (se Stemmeinnstillinger). Hvert ord blir markert slik at du ser hvor du er i teksten. Les framover setning og setning: Her blir hver setning markert, og talesyntesen leser setning for setning framover til du trykker på stopp-knappen i et Word-dokument eller til du har nådd slutten på det du har markert på Internett. Les framover avsnitt for avsnitt (Gjelder bare «Fra markør») Markerer og leser opp et avsnitt om gangen. Les setning ord for ord Hver setning leses opp ord for ord. Du må trykke på musa for å komme videre til neste setning. (Dette er en fin strategi for å kontrollytte hver setning og rette opp underveis) Les bokstav, ord og setning Her blir hver bokstavlyd lest opp, så blir ordet lest opp og til slutt hele setningen. Les ord Talesyntesen leser opp et ord og du må trykke på musa for å få lest opp neste ord. Talesynteser En talesyntese er en kunstig laget stemme. Den kan lese absolutt alle ord for den bare tolker lydsammensetninger. CD-ORD benytter de syntetiske stemmene Tor på bokmål, Olai på nynorsk og Claire på engelsk. (Det finnes også stemmer på tysk, fransk og spansk) Alle stemmene er tydelige, har en naturlig rytme og man kan regulere hastigheten. Det er også mulig å regulere pausene mellom setninger. (se Stemmeinnstillinger) Vi har naturlig nok ikke lang erfaring med bruk av talesynteser i norsk skole. Det er stort sett de elevene som har fått tildelt dette fra hjelpemiddelsentralene som har brukt dem. En talesyntese er kostbar og har ikke vært tilgjengelig for alle. Med CD-ORD får dere mulighet til å bruke talesynteser i undervisningen med alle elever. Det åpner opp for nye læringsstrategier hvor man benytter den auditive kanalen bevisst i undervisningen, både i norsk og fremmedspråk. Pedagogiske arbeidsmetoder kan utvides. Her er det etter hvert mange som begynner å få spennende erfaringer. Her kan du høre de stemmene som hører til grunnpakken CD-ORD Stemmeprøver Tor Olai Claire Bli kjent med CD-ORD Side 2

3 Claire er den engelske talesyntesen som følger med CD-ORD. Når man benytter Claire, kan det være lurt å regulere ned hastigheten litt. Hun er beregnet på engelskmenn, og de er bedre i språket enn oss. Men dersom du setter hastigheten for mye ned på talesyntesene, vil hun og de andre stemmene begynne å dra på ordene. (se Stemmeinnstillinger) Prøv deg fram og finn den hastigheten du liker. Sett hastigheten der du liker den best på de andre talesyntesene også. Digitale stemmer En digital eller innlest stemme er ord som er innlest av en person. I CD-ORD er det to norske studenter som har lest inn over ord på bokmål (Marita-stemmen) og nynorsk (Alice-stemmen) og så kommer det sammensatte ord i tillegg. Dere vil oppleve at det er ord de ikke har lest inn ord er mange ord, og det kan være nok til å dekke enkle tekster om dagliglivet., men det er likevel mange ord som ikke er innlest. Stemmene er tydelige og klare. CD-ORD er stilt inn slik at talesyntesen hopper inn og leser det ordet Marita eller Alice ikke kjenner. Det er derfor dere kan oppleve å høre to ulike stemmer i en setning. Av og til kan det også bli feil trykk på ordet i en setning. Det er fordi at det i norsk språk kan være ulik uttale av det samme ordet alt etter hvilken funksjon det har i setningen. Selv om programmet kan tolke ut fra kontekst, kan det være tonefallet blir feil. Men man forstår likevel hva som blir sagt, og man får derfor hjelp til avkodingen av ordet. Dersom dere vil bruke talesynteser som auditiv støtte i leseinnlæringen, anbefaler vi at dere også prøver den digitale stemmen. Både talesyntesene på bokmål og nynorsk og de innleste stemmene Marita og Alice leser bokstavlydene, ikke bare bokstavnavnet, og det er viktig i den første leseinnlæringen. Prøv hvilke bokstavlyder dere liker best. Vi er svært glade i de innleste bokstavlydene til Marita og Alice i leseinnlæringen. Vær oppmerksom på at hastigheten ikke kan justeres i Marita og Alice-stemmen. Tor-stemmen leser også bokstavlyder. Velger du mannlige lyder har han mer fokus på det fonetiske og er ikke kanskje like tydelige for bruk i leseinnlæringen. De kvinnelige lydene er de samme som i Marita-stemmen. Bruk av lydstøtte i den første lese- og skriveinnlæringen har gitt veldig gode resultater. Bli kjent med CD-ORD Side 3

4 Lær mer om å Skrive seg til lesing her: https://www.mv-nordic.com/no/produkter/cd-ord/laer-mer-om-cd-ord/skrive-seg-til-lesing/ Velg opplesningsspråk (Profil) I verktøylinjen til CD-ORD ser du et flagg. Her kan du velge hvilket språk det skal leses opp på. Har du en engelsk tekst trykker du på det engelske flagget og den engelske stemmen er klar til lesing. Dersom du har talesynteser på tysk, fransk og spansk, kan du lage en ny profil for det aktuelle språket (se Profiler) og du kan da bare tykke på flaggene for å skrifte språk. Dette gjør at det er svært lett å bruke verktøyet effektivt uten mange innstillinger hver gang. Opplesning av enkeltord Du kan få opplest enkeltord i tekstbehandleren ved å dobbeltklikke på dem. Her hører elevene nøyaktig uttale av et ord på norsk eller en glose på et annet språk. Dersom skolen har talesynteser i tysk, fransk og spansk åpner dette opp mange nye muligheter i fremmedspråkene. Elevene kan få mengdelytting på et språk som ikke som de ikke hører så mye i media. Ofte skrives jo f.eks franske ord helt forskjellig enn de skal uttales. Du kan få opplest enkeltord fra nettet ved å trykke på ordet og så på knappen «Les» for å få det opplest. Bli kjent med CD-ORD Side 4

5 Les opp fra utklippstavle For å få lest opp fra f. eks en PowerPoint, må du hake av for "Les opp fra utklippstavla". Marker en tekst i presentasjonen og trykk Ctr+C. Da starter opplesningen. Dette kan også brukes i Open Office. Les opp fra utklippstavla er akktivert når du starter programmet første gang. Dersom du ofte kopierer og limer inn tekst, kan det være lurt å hake denne funksjonen av, slik at du ikke får mye forstyrrende opplesning du egentlig ikke vil ha. Skjermleser Skjermlesing er en funksjon som gjør at du kan få lest opp alt som er på skjermen. En grønn ramme markerer hva som blir lest opp. Prøv funksjonen skjermlesing på en nettside, f. eks en avisside. Flytt musepekeren rundt og bruk funksjonen til å få oversikt over siden. Denne funksjonen er flott å bruke på sider hvor det er mye informasjon, og det er vanskelig å sile ut hvor det er man skal trykk for å komme videre til det man er Bli kjent med CD-ORD Side 5

6 ute etter. Også på læringsplattformene er det mange sider som inneholder mye skrift og informasjon. Skjermlesingen kan hjelpe en til å få oversikt og lytte ut hva som er informasjon til akkurat meg. Husk å lukke skjermleseren når den ikke skal brukes aktivt, ellers skravler stemmen mye! Pdf-dokumenter I CD-ORD er det full markering av ord eller setninger ved opplesning også fra pdf-dokumenter Her kan du velge mellom disse strategiene: Les opp under skriving Du kan selv bestemme om du vil at talesyntesen skal lese opp for deg mens du skriver, hvilken strategi den skal bruke eller om du rett og slett ikke vil ha opplesing mens du skriver, men bare bruke den til kontroll-lytting etterpå. Opplesning under skriving er aktivert når du starter programmet første gang. Fjern haken hvis du ikke ønsker opplesning mens du skriver. Bli kjent med CD-ORD Side 6

7 Du må også velge hvilke måte den skal lese opp for deg. Sett hake ved den strategien du ønsker: Opplesning av ord og så setning er satt opp som standard, men skal du f.eks bruke talesyntesene i leseog skriveinnlæringen, er det viktig å hake av for bokstav, ord og setning. Er du flink til å skrive, kan det være irriterende å høre opplesning av hvert eneste ord så da kan du f.eks velge strategien «setning». Du kan også bare skru av hele opplesningen og lytte etterpå hvis du bare har behov for skrivestøtten uten lyd! Innstillinger i stemmene Det finnes forskjellige innstillinger du kan gjøre i hver stemme. Trykk på Trykk på Opplesning til venstre og så på fanebladet Stemmer og språk og gjør innstilligene dine. Du kan bestemme hvilken stemme du skal gjøre innstillinger i. Bli kjent med CD-ORD Side 7

8 Du kan bestemme hastigheten stemmen skal lese med Du kan bestemme om talesyntesen skal lese bokstavnavn eller bokstavlyd og om det er mannlig eller kvinnelig stemme som skal lese bokstavlyden. Knappen Egenskaper kan benyttes i stemmene Isabel (spansk) og Sebastien (fransk) for å gjøre ytterligere innstillinger, f.eks lengre pauser ved punktum og komma eller lengre pauser mellom ord slik at det virker som om talesyntesen leser veldig sakte og du kan også lage en egen utaleordbok. Trykk på knappen Egenskaper for å få flere innstillinger i stemmene Isabel og Sebastien Bli kjent med CD-ORD Side 8

9 Lag lengre pause mellom setninger eller lag din egen uttaleordbok. Du kan gjøre flere innstillinger i stemmene Tor, Olai,og Claire også, samt i noen av stemmene på spansk og tysk. Du må åpne innstillingsdialogen for f.eks Tor. Du finner den i startmenyen i win 7 og som en egen flis i win 8. Du kan velge Standard opplesning eller matematikk-opplesning Du kan velge hvor lang pause det skal være mellom setninger og etter komma Du kan lage en egen brukerhåndbok for hvordan spesielle ord skal uttales. Du kan med andre ord gjøre innstillinger som passer spesielt for deg! Bli kjent med CD-ORD Side 9

10 Skriv med CD-ORD For å få støtte til skriving med CD-ORD, må du først slå på "Ordforslag" i menylinja (knappen med en liten rød markering på). Du vil da etter noen sekunder få opp en boks med linjer på skjermen din. Denne boksen vil inneholde forslag til ord og skrivemåte. Boksen kan flyttes hvor du vil på skjermen ved å ta tak i den grønne knappen i det øvre venstre hjørne. Dobbeltklikker du på knappen blir den rød og snarveistastene slås av. Dersom du ønsker å skrive tall med tastaturet må du ha den rød hvis du skal bruke tallene på tastaturet som er ovenfor bokstavene. Hvis du har et tastatur med tall på høyre side kan du benytte tallene der når du vil skrive tall og likevel ha snarveiene tilgjengelige. Du kan la ordboksen følge markøren når du skriver. Du må da trykke på Innstillinger (skiftenøkkelen) og så på punktet Ordforslag på venstre side. Så haker du av for at ordlisten skal følge markøren. Bli kjent med CD-ORD Side 10

11 Det er tre prinsipper for skrivehjelpen i CD-ORD: 1. Fullføre ordet 2. Foreslå neste ord 3. Hjelp til vanskelige ord (alternative forslag) Fullføre ordet CD-ORD ønsker på raskest mulig måte å fullføre det ordet du har begynt å skrive. Begynn å skrive ordet "verdensrommet". Når du har tastet «v», ser du at det er bare ord med lyden «v» i lista. Hold musepekeren på ordene i ordlista og du får dem opplest. Når du hører det ordet du vil ha, kan du bare trykke på det og det hopper inn i teksten. Du kan enten trykke på selve ordet eller på tallet foran boksen som er en snarveistast. (Husk at da må du ha den grønne knappen i ordboksen,) Foreslå neste ord Når du har skrevet et ord og trykker mellomromstasten, vil programmet foreslå neste ord for deg. Eks: Dette er eksempel Her foreslår programmet neste ordet til setningen min. Etter hvert som teksten vokser, vil du oppleve at ordforslagene blir mer relevante enn om det bare er en linje du har skrevet. Ordprediksjonen er kontekstbasert. Funksjonen kan også slås av. Det er ikke alle som liker at maskinen skal foreslå neste ord, og i noen undervisningssammenhenger er det kanskje ikke riktig å ha den på. Prøv ut muligheten og finn ut hva som er riktig for deg eller dine elever. Særlig i fremmedspråk kan det kanskje være godt for noen å få ordforslag? Muligheten er der. Bli kjent med CD-ORD Side 11

12 Dersom du ikke får forslag, må du sette på denne funksjonen. Det gjør du her: Video Hjelp til vanskelige ord Jobb mer med teksten Mens du skriver vil du oppleve at det av og til blir oransje felt i ordboksen. De kommer opp når en lyd i et ord har alternative skrivemåter og skal gjøre deg obs på at du må være nøye. Dette gjelder f. eks kj - skj -lyden. Prøv å skrive kjole med sjole. Hvor mange trykk måtte du ha før kjole dukket opp? Hvis man trener spesielt på dette, kan man også prøve seg fram med hvilken stemme man liker best i denne sammenhengen. Kanskje er f. eks Marita tydeligst når du skal ha skrivehjelp? Prøv deg fram. Skriv kjøttkaker som sjøtkaker. Prøv andre vanskelige ord. Se og lytt. NB! Dersom det ikke kommer opp alternative forslag(ord med oransje), er ikke de alternativ forslagene skrudd på. Da må du sette dem på her: Bli kjent med CD-ORD Side 12

13 De alternative forslagene gir svært god skrivestøtte. Du kan stå hvor som helst med musemarkøren i en tekst du skriver og ordhjelpen vil gi forslag i det ordet markøren står. Jobber du med teksten din, vil du med stavekontrollen i Word og CD-ORD ha mulighet til å ta bort mange feil! Profiler Når man bruker et lese- og skriveverktøy er det veldig viktig at det er enkelt å bruke. Det skal være lett å få tak i akkurat det du ønsker å gjøre. I CD-ORD er det derfor ulike profiler forhåndsinnstilt i menylinja. Du velger den profilen du vil ha ved å trykke på flagget. Da vil du se alle tilgjengelig profiler. Her kan du også skifte fra norsk til engelsk eller annet språk dersom du også har språkpakka tilgjengelig. Lag f. eks en egen profil til hvert språk og en egen profil til Marita eller Alice-stemmen. Lag f.eks en profil for 1.klasse som er enklere og med større ikoner, eller en profil til en elev med dysleksi med akkurat de innstillingene den eleven liker. (Hastighet, prediksjon på..) Du lager en egen profil ved å åpne innstillingsboksen. (fastnøkkelen) På venstre side står det "Profil" og under der trykker du på "ny". Bli kjent med CD-ORD Side 13

14 Du får da opp en installeringsboks. Trykk på pilene nederst: Gjør deretter de innstillingene du vil på hver side. Det viktigste er kanskje valg av riktig stemme og hastighet, men det er mange muligheter her for å «snekre» menylinjen slik at den passer optimalt for den aktuelle bruker. Profilene kan deles. Da må de eksporteres til en minnepinne eller et fellesområde og etterpå importeres på den aktuelle maskinen. Bli kjent med CD-ORD Side 14

15 Lagre lydfil Med CD-ORD kan du lagre lydfiler. Merk en tekst du ønsker lagret som en lydfil, trykk på knappen Lagre lydfil i verktøylinja og velg hvilket av de tre lydformatene du ønsker det lagret i, f. eks mp3. Med denne funksjonen kan du bygge deg opp din egen samling av lyd-filer eller lage deg din egen lydbok. Dette er et svært nyttig verktøy. Du kan også lagre en lydfil og så overføre den til f.eks mobilen slik at teksten kan lyttes til på den. Det kan være lurt å ha en mappe med lydfiler på pcen. Det er kanskje lettere å repetere fagstoff ved å høre i stedet for å lese? NB! Husk hvilken stemme som er aktiv når du lagrer lydfila! Ordbøker I CD-ORD ligger det forklaringsordbøker. Det er de digitale ressursene fra Kunnskapsforlagets Bokmålsordboka og Samlagets Nynorskordboka som ligger der. I Verktøylinjen er det et eget ikon for ordbok. Merk et ord i en tekst, enten din egen tekst eller en internett-tekst. Trykk på ordboksikonet. Forklaring kommer opp. Her ser du informasjon om ordet, og trykker du på forklaring, får du opp eksempelsetninger. Trykker du på denne knappen i verktøylinja Da får du opp en Norsk Engelsk ordbok fra Vega forlag. SkanRead SkanRead er et meget brukervennlig OCR-program som følger med CD-ORD. Med SkanRead kan du skanne inn tekster og lagre dem direkte som skrivbare filer, f. eks Word-filer for å kunne skrive videre i dem etterpå. Da får du muligheten til å benytte alle CD-ORD lese- og skrivestrategier når du jobber videre med teksten. Du kan også åpne en allerede eksisterende pdf og lagre den som f. eks Word. Dette er et nyttig og anvendelig verktøy. Dersom du fortsatt bruker XP må du ha administratorrettigheter for at det skal fungere. Dersom du allerede har en pdf liggende på maskinen din kan du bruke SkanRead for å gjøre om fila til f.eks en wordfil. Bli kjent med CD-ORD Side 15

16 SkanRead har også en bildeleser. Noen ganger er tekster på nettet helt låst for opplesning fordi de er et bilde. Dette sees ofte i tidsktifter og noen ganger i læreverks nettressurser. Bildeleseren i SkanRead låser på bildet og kan gi opplesning på flere språk. Du kan f. eks få opplesning av bilder du tar fra presntasjoner i en forelesing. Trykk på Bildeleseren i menylinjen og ram inn det området på bildet du vil ha opplest. For at språket skal være tilpasset teksten som leses opp, må du trykke «Spør om» SkanRead er et veldig nyttig verktøy f. eks for differensiering. Dersom elever får utdelt artikler fra en avis på papir, kan man bare med en håndskanner eller enkel bordskanner gjøre teksten digital slik at CD-ORD kan benyttes til lesing og skriving for de som har behov for det. Fagordlister Av og til skal man skrive tekster med mange spesielle og vanskelige faguttrykk som man kanskje ikke finner i en ordbok. Da kan man i CD-ORD lage en egen fagordliste. Du kan velge om fagordene skal komme opp i den vanlige ordlista, eller om de skal komme opp i en egen liste under den vanlige ordlista. Vi anbefaler det siste. Bli kjent med CD-ORD Side 16

17 Separat liste lager du her Hak av for separat liste under skiftenøkkelen og så ordforslag, vindu og så separat liste for fagord For å lage en fagordliste trykker du her: Når du har trykket Opprett ny må du sette et navn på ordlista som forteller hva slags type ord den inneholder, f.eks Elektro, eller Harry Potter hvis du f.eks skal skrive en bokanmeldelse om Harry Potterbøkene. Du kan lage mange forskjellige fagordlister. Finn en tekst som inneholder de ordene du vil ha med i fagordlista.(stikkordlister i fagbøker, artikler Wikipedia.) Teksten kan være lang. Merk og kopier teksten. Gå tilbake til innstillingsboksen der du var, og trykk "importer". I det feltet som dukker opp limer du inn teksten din og etterpå trykker du generer. Bli kjent med CD-ORD Side 17

18 Du får da opp alle ordene fra teksten din. Trykk legg til og ok og du har en fagordliste. For at fagordlista skal være aktiv, må du hake av foran den og da vil fagord fra denne ordlista komme fram i den nederste delen av ordlista hvis du har bedt om separat liste til fagord. Bli kjent med CD-ORD Side 18

19 Du kan lage mange fagordlister, men det er viktig at det bare er den ordlista du skal bruke i teksten din som er haket av. Da blir nemlig søket etter riktige ord mer effektivt. Når du kommer til et langt og vanskelig fagord, kan du bare trykke på ordet og det hopper inn i teksten din. Hvis elever f. eks skal skrive en lang rapport i et fag, kan dette være et veldig effektivt hjelpemiddel i skrivingen. Fagordlistene kan også gi inspirasjon til hvilke fagord en elev bør ha med i en tekst. Fagordlistene kan lagres på en minnepinne (trykk eksporter) og legges inn på f.eks en skolemaskin før en prøve (importer) Husk at ordboksen kan enten ligge på høyre side på skjermen, eller du kan flytte den dit det er godt for deg å ha den. Boksen kan også følge det ordet du holder på å skrive. Andre innstillinger Nye ord CD-ORD kan settes opp slik at den husker ordene du skriver og legger dem inn i den vanlige ordlisten. Da må du innstille det slik: Vær oppmerksom på at programmet også legger til ord som du har skrevet feil, så vær varsom med denne innstillingen hvis du vet du skriver mye feil IntoWords Dersom du jobber mest på ipad eller på web kan du få enkel lese- og skrivestøtte fra programmet IntoWords som benytter CD-ORDs språkteknologi. Les mer: https://www.mv-nordic.com/no/produkter/intowords Bli kjent med CD-ORD Side 19

20 Chrome Har man CD-ORDavtalen fra MV-Nordic kan man også laste ned et plugin til Chrome og Goggles Doc. Les mer: https://www.mv-nordic.com/no/nyheder/arkiv/fa-laese-skrivestotte-i-google-chrome/ Hjelp Dersom du trenger hjelp med bruken av CD-ORD ligger det en stor manual under spørsmålstegnet i menylinja. Der kan du søke hjelp på det emnet du ønsker. Se også videomanualer på MV-Nordics hjemmeside. (Vi er i ferd med å lage flere videoer) Bli kjent med CD-ORD Side 20

21 Bli kjent med CD-ORD Side 21

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet.

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Lærerkompendium Digital sløyd, Vil Tempo Gigante Innledning Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Digital sløyd er et kurs

Detaljer

Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0. Proloquo4Text. Skriv. Snakk. Kommuniser. AssistiveWare

Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0. Proloquo4Text. Skriv. Snakk. Kommuniser. AssistiveWare Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0 Proloquo4Text Skriv. Snakk. Kommuniser. Fra by AssistiveWare AssistiveWare Kontakt Proloquo4Text contact: support@assistiveware.com Proloquo4Text er et registrert varemerke

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer