Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen"

Transkript

1 Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD ligger som et program "over" de andre sidene. Det betyr av CD-ORD ikke har noe eget innhold, men kan lese opp akkurat der du er. Det er talesynteser som leser opp på ulike språk. (Les mer om talesyntesene) Når du er på Internett må du markere teksten, trykke på Les-knappen og opplesningen starter. En markør vil følge opplesningen slik at du alltid vet hvor du er i teksten. Du kan velge ulike strategier for opplesning og markering. (Se Velg strategi) Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Velg strategi Det er mulig å velge hvordan CD-ORD skal lese opp for deg. Målet med opplesningen bestemmer hvilken strategi som bør benyttes. Det er altså lurt å være bevisst på hva du vil oppnå ved å bruke CD- ORD. Det kan være fordi det er vanskelig å lese teksten selv (du ønsker å tilegne deg innholdet i stedet for å jobbe med avkoding) Det kan være fordi du vil kontroll-lytte teksten Det kan være fordi du vil lytte nøye fordi du selv skal presentere teksten etterpå (fremmedspråk) Du vil perfeksjonere teksten din Strategier Du kan velge Fra markør eller Markert tekst. Strategiene er omtrent de samme så de beskrives sammen her: Bli kjent med CD-ORD Side 1

2 Les framover ord for ord: Sett markøren foran et ord i et Word-dokument eller marker en tekst på Internett og talesyntesen leser teksten for deg ord for ord til du trykker på Stopp-knappen. Du kan selv bestemme hvilken stemme (se Profil) og hastigheten på opplesningen (se Stemmeinnstillinger). Hvert ord blir markert slik at du ser hvor du er i teksten. Les framover setning og setning: Her blir hver setning markert, og talesyntesen leser setning for setning framover til du trykker på stopp-knappen i et Word-dokument eller til du har nådd slutten på det du har markert på Internett. Les framover avsnitt for avsnitt (Gjelder bare «Fra markør») Markerer og leser opp et avsnitt om gangen. Les setning ord for ord Hver setning leses opp ord for ord. Du må trykke på musa for å komme videre til neste setning. (Dette er en fin strategi for å kontrollytte hver setning og rette opp underveis) Les bokstav, ord og setning Her blir hver bokstavlyd lest opp, så blir ordet lest opp og til slutt hele setningen. Les ord Talesyntesen leser opp et ord og du må trykke på musa for å få lest opp neste ord. Talesynteser En talesyntese er en kunstig laget stemme. Den kan lese absolutt alle ord for den bare tolker lydsammensetninger. CD-ORD benytter de syntetiske stemmene Tor på bokmål, Olai på nynorsk og Claire på engelsk. (Det finnes også stemmer på tysk, fransk og spansk) Alle stemmene er tydelige, har en naturlig rytme og man kan regulere hastigheten. Det er også mulig å regulere pausene mellom setninger. (se Stemmeinnstillinger) Vi har naturlig nok ikke lang erfaring med bruk av talesynteser i norsk skole. Det er stort sett de elevene som har fått tildelt dette fra hjelpemiddelsentralene som har brukt dem. En talesyntese er kostbar og har ikke vært tilgjengelig for alle. Med CD-ORD får dere mulighet til å bruke talesynteser i undervisningen med alle elever. Det åpner opp for nye læringsstrategier hvor man benytter den auditive kanalen bevisst i undervisningen, både i norsk og fremmedspråk. Pedagogiske arbeidsmetoder kan utvides. Her er det etter hvert mange som begynner å få spennende erfaringer. Her kan du høre de stemmene som hører til grunnpakken CD-ORD Stemmeprøver Tor Olai Claire Bli kjent med CD-ORD Side 2

3 Claire er den engelske talesyntesen som følger med CD-ORD. Når man benytter Claire, kan det være lurt å regulere ned hastigheten litt. Hun er beregnet på engelskmenn, og de er bedre i språket enn oss. Men dersom du setter hastigheten for mye ned på talesyntesene, vil hun og de andre stemmene begynne å dra på ordene. (se Stemmeinnstillinger) Prøv deg fram og finn den hastigheten du liker. Sett hastigheten der du liker den best på de andre talesyntesene også. Digitale stemmer En digital eller innlest stemme er ord som er innlest av en person. I CD-ORD er det to norske studenter som har lest inn over ord på bokmål (Marita-stemmen) og nynorsk (Alice-stemmen) og så kommer det sammensatte ord i tillegg. Dere vil oppleve at det er ord de ikke har lest inn ord er mange ord, og det kan være nok til å dekke enkle tekster om dagliglivet., men det er likevel mange ord som ikke er innlest. Stemmene er tydelige og klare. CD-ORD er stilt inn slik at talesyntesen hopper inn og leser det ordet Marita eller Alice ikke kjenner. Det er derfor dere kan oppleve å høre to ulike stemmer i en setning. Av og til kan det også bli feil trykk på ordet i en setning. Det er fordi at det i norsk språk kan være ulik uttale av det samme ordet alt etter hvilken funksjon det har i setningen. Selv om programmet kan tolke ut fra kontekst, kan det være tonefallet blir feil. Men man forstår likevel hva som blir sagt, og man får derfor hjelp til avkodingen av ordet. Dersom dere vil bruke talesynteser som auditiv støtte i leseinnlæringen, anbefaler vi at dere også prøver den digitale stemmen. Både talesyntesene på bokmål og nynorsk og de innleste stemmene Marita og Alice leser bokstavlydene, ikke bare bokstavnavnet, og det er viktig i den første leseinnlæringen. Prøv hvilke bokstavlyder dere liker best. Vi er svært glade i de innleste bokstavlydene til Marita og Alice i leseinnlæringen. Vær oppmerksom på at hastigheten ikke kan justeres i Marita og Alice-stemmen. Tor-stemmen leser også bokstavlyder. Velger du mannlige lyder har han mer fokus på det fonetiske og er ikke kanskje like tydelige for bruk i leseinnlæringen. De kvinnelige lydene er de samme som i Marita-stemmen. Bruk av lydstøtte i den første lese- og skriveinnlæringen har gitt veldig gode resultater. Bli kjent med CD-ORD Side 3

4 Lær mer om å Skrive seg til lesing her: https://www.mv-nordic.com/no/produkter/cd-ord/laer-mer-om-cd-ord/skrive-seg-til-lesing/ Velg opplesningsspråk (Profil) I verktøylinjen til CD-ORD ser du et flagg. Her kan du velge hvilket språk det skal leses opp på. Har du en engelsk tekst trykker du på det engelske flagget og den engelske stemmen er klar til lesing. Dersom du har talesynteser på tysk, fransk og spansk, kan du lage en ny profil for det aktuelle språket (se Profiler) og du kan da bare tykke på flaggene for å skrifte språk. Dette gjør at det er svært lett å bruke verktøyet effektivt uten mange innstillinger hver gang. Opplesning av enkeltord Du kan få opplest enkeltord i tekstbehandleren ved å dobbeltklikke på dem. Her hører elevene nøyaktig uttale av et ord på norsk eller en glose på et annet språk. Dersom skolen har talesynteser i tysk, fransk og spansk åpner dette opp mange nye muligheter i fremmedspråkene. Elevene kan få mengdelytting på et språk som ikke som de ikke hører så mye i media. Ofte skrives jo f.eks franske ord helt forskjellig enn de skal uttales. Du kan få opplest enkeltord fra nettet ved å trykke på ordet og så på knappen «Les» for å få det opplest. Bli kjent med CD-ORD Side 4

5 Les opp fra utklippstavle For å få lest opp fra f. eks en PowerPoint, må du hake av for "Les opp fra utklippstavla". Marker en tekst i presentasjonen og trykk Ctr+C. Da starter opplesningen. Dette kan også brukes i Open Office. Les opp fra utklippstavla er akktivert når du starter programmet første gang. Dersom du ofte kopierer og limer inn tekst, kan det være lurt å hake denne funksjonen av, slik at du ikke får mye forstyrrende opplesning du egentlig ikke vil ha. Skjermleser Skjermlesing er en funksjon som gjør at du kan få lest opp alt som er på skjermen. En grønn ramme markerer hva som blir lest opp. Prøv funksjonen skjermlesing på en nettside, f. eks en avisside. Flytt musepekeren rundt og bruk funksjonen til å få oversikt over siden. Denne funksjonen er flott å bruke på sider hvor det er mye informasjon, og det er vanskelig å sile ut hvor det er man skal trykk for å komme videre til det man er Bli kjent med CD-ORD Side 5

6 ute etter. Også på læringsplattformene er det mange sider som inneholder mye skrift og informasjon. Skjermlesingen kan hjelpe en til å få oversikt og lytte ut hva som er informasjon til akkurat meg. Husk å lukke skjermleseren når den ikke skal brukes aktivt, ellers skravler stemmen mye! Pdf-dokumenter I CD-ORD er det full markering av ord eller setninger ved opplesning også fra pdf-dokumenter Her kan du velge mellom disse strategiene: Les opp under skriving Du kan selv bestemme om du vil at talesyntesen skal lese opp for deg mens du skriver, hvilken strategi den skal bruke eller om du rett og slett ikke vil ha opplesing mens du skriver, men bare bruke den til kontroll-lytting etterpå. Opplesning under skriving er aktivert når du starter programmet første gang. Fjern haken hvis du ikke ønsker opplesning mens du skriver. Bli kjent med CD-ORD Side 6

7 Du må også velge hvilke måte den skal lese opp for deg. Sett hake ved den strategien du ønsker: Opplesning av ord og så setning er satt opp som standard, men skal du f.eks bruke talesyntesene i leseog skriveinnlæringen, er det viktig å hake av for bokstav, ord og setning. Er du flink til å skrive, kan det være irriterende å høre opplesning av hvert eneste ord så da kan du f.eks velge strategien «setning». Du kan også bare skru av hele opplesningen og lytte etterpå hvis du bare har behov for skrivestøtten uten lyd! Innstillinger i stemmene Det finnes forskjellige innstillinger du kan gjøre i hver stemme. Trykk på Trykk på Opplesning til venstre og så på fanebladet Stemmer og språk og gjør innstilligene dine. Du kan bestemme hvilken stemme du skal gjøre innstillinger i. Bli kjent med CD-ORD Side 7

8 Du kan bestemme hastigheten stemmen skal lese med Du kan bestemme om talesyntesen skal lese bokstavnavn eller bokstavlyd og om det er mannlig eller kvinnelig stemme som skal lese bokstavlyden. Knappen Egenskaper kan benyttes i stemmene Isabel (spansk) og Sebastien (fransk) for å gjøre ytterligere innstillinger, f.eks lengre pauser ved punktum og komma eller lengre pauser mellom ord slik at det virker som om talesyntesen leser veldig sakte og du kan også lage en egen utaleordbok. Trykk på knappen Egenskaper for å få flere innstillinger i stemmene Isabel og Sebastien Bli kjent med CD-ORD Side 8

9 Lag lengre pause mellom setninger eller lag din egen uttaleordbok. Du kan gjøre flere innstillinger i stemmene Tor, Olai,og Claire også, samt i noen av stemmene på spansk og tysk. Du må åpne innstillingsdialogen for f.eks Tor. Du finner den i startmenyen i win 7 og som en egen flis i win 8. Du kan velge Standard opplesning eller matematikk-opplesning Du kan velge hvor lang pause det skal være mellom setninger og etter komma Du kan lage en egen brukerhåndbok for hvordan spesielle ord skal uttales. Du kan med andre ord gjøre innstillinger som passer spesielt for deg! Bli kjent med CD-ORD Side 9

10 Skriv med CD-ORD For å få støtte til skriving med CD-ORD, må du først slå på "Ordforslag" i menylinja (knappen med en liten rød markering på). Du vil da etter noen sekunder få opp en boks med linjer på skjermen din. Denne boksen vil inneholde forslag til ord og skrivemåte. Boksen kan flyttes hvor du vil på skjermen ved å ta tak i den grønne knappen i det øvre venstre hjørne. Dobbeltklikker du på knappen blir den rød og snarveistastene slås av. Dersom du ønsker å skrive tall med tastaturet må du ha den rød hvis du skal bruke tallene på tastaturet som er ovenfor bokstavene. Hvis du har et tastatur med tall på høyre side kan du benytte tallene der når du vil skrive tall og likevel ha snarveiene tilgjengelige. Du kan la ordboksen følge markøren når du skriver. Du må da trykke på Innstillinger (skiftenøkkelen) og så på punktet Ordforslag på venstre side. Så haker du av for at ordlisten skal følge markøren. Bli kjent med CD-ORD Side 10

11 Det er tre prinsipper for skrivehjelpen i CD-ORD: 1. Fullføre ordet 2. Foreslå neste ord 3. Hjelp til vanskelige ord (alternative forslag) Fullføre ordet CD-ORD ønsker på raskest mulig måte å fullføre det ordet du har begynt å skrive. Begynn å skrive ordet "verdensrommet". Når du har tastet «v», ser du at det er bare ord med lyden «v» i lista. Hold musepekeren på ordene i ordlista og du får dem opplest. Når du hører det ordet du vil ha, kan du bare trykke på det og det hopper inn i teksten. Du kan enten trykke på selve ordet eller på tallet foran boksen som er en snarveistast. (Husk at da må du ha den grønne knappen i ordboksen,) Foreslå neste ord Når du har skrevet et ord og trykker mellomromstasten, vil programmet foreslå neste ord for deg. Eks: Dette er eksempel Her foreslår programmet neste ordet til setningen min. Etter hvert som teksten vokser, vil du oppleve at ordforslagene blir mer relevante enn om det bare er en linje du har skrevet. Ordprediksjonen er kontekstbasert. Funksjonen kan også slås av. Det er ikke alle som liker at maskinen skal foreslå neste ord, og i noen undervisningssammenhenger er det kanskje ikke riktig å ha den på. Prøv ut muligheten og finn ut hva som er riktig for deg eller dine elever. Særlig i fremmedspråk kan det kanskje være godt for noen å få ordforslag? Muligheten er der. Bli kjent med CD-ORD Side 11

12 Dersom du ikke får forslag, må du sette på denne funksjonen. Det gjør du her: Video Hjelp til vanskelige ord Jobb mer med teksten Mens du skriver vil du oppleve at det av og til blir oransje felt i ordboksen. De kommer opp når en lyd i et ord har alternative skrivemåter og skal gjøre deg obs på at du må være nøye. Dette gjelder f. eks kj - skj -lyden. Prøv å skrive kjole med sjole. Hvor mange trykk måtte du ha før kjole dukket opp? Hvis man trener spesielt på dette, kan man også prøve seg fram med hvilken stemme man liker best i denne sammenhengen. Kanskje er f. eks Marita tydeligst når du skal ha skrivehjelp? Prøv deg fram. Skriv kjøttkaker som sjøtkaker. Prøv andre vanskelige ord. Se og lytt. NB! Dersom det ikke kommer opp alternative forslag(ord med oransje), er ikke de alternativ forslagene skrudd på. Da må du sette dem på her: Bli kjent med CD-ORD Side 12

13 De alternative forslagene gir svært god skrivestøtte. Du kan stå hvor som helst med musemarkøren i en tekst du skriver og ordhjelpen vil gi forslag i det ordet markøren står. Jobber du med teksten din, vil du med stavekontrollen i Word og CD-ORD ha mulighet til å ta bort mange feil! Profiler Når man bruker et lese- og skriveverktøy er det veldig viktig at det er enkelt å bruke. Det skal være lett å få tak i akkurat det du ønsker å gjøre. I CD-ORD er det derfor ulike profiler forhåndsinnstilt i menylinja. Du velger den profilen du vil ha ved å trykke på flagget. Da vil du se alle tilgjengelig profiler. Her kan du også skifte fra norsk til engelsk eller annet språk dersom du også har språkpakka tilgjengelig. Lag f. eks en egen profil til hvert språk og en egen profil til Marita eller Alice-stemmen. Lag f.eks en profil for 1.klasse som er enklere og med større ikoner, eller en profil til en elev med dysleksi med akkurat de innstillingene den eleven liker. (Hastighet, prediksjon på..) Du lager en egen profil ved å åpne innstillingsboksen. (fastnøkkelen) På venstre side står det "Profil" og under der trykker du på "ny". Bli kjent med CD-ORD Side 13

14 Du får da opp en installeringsboks. Trykk på pilene nederst: Gjør deretter de innstillingene du vil på hver side. Det viktigste er kanskje valg av riktig stemme og hastighet, men det er mange muligheter her for å «snekre» menylinjen slik at den passer optimalt for den aktuelle bruker. Profilene kan deles. Da må de eksporteres til en minnepinne eller et fellesområde og etterpå importeres på den aktuelle maskinen. Bli kjent med CD-ORD Side 14

15 Lagre lydfil Med CD-ORD kan du lagre lydfiler. Merk en tekst du ønsker lagret som en lydfil, trykk på knappen Lagre lydfil i verktøylinja og velg hvilket av de tre lydformatene du ønsker det lagret i, f. eks mp3. Med denne funksjonen kan du bygge deg opp din egen samling av lyd-filer eller lage deg din egen lydbok. Dette er et svært nyttig verktøy. Du kan også lagre en lydfil og så overføre den til f.eks mobilen slik at teksten kan lyttes til på den. Det kan være lurt å ha en mappe med lydfiler på pcen. Det er kanskje lettere å repetere fagstoff ved å høre i stedet for å lese? NB! Husk hvilken stemme som er aktiv når du lagrer lydfila! Ordbøker I CD-ORD ligger det forklaringsordbøker. Det er de digitale ressursene fra Kunnskapsforlagets Bokmålsordboka og Samlagets Nynorskordboka som ligger der. I Verktøylinjen er det et eget ikon for ordbok. Merk et ord i en tekst, enten din egen tekst eller en internett-tekst. Trykk på ordboksikonet. Forklaring kommer opp. Her ser du informasjon om ordet, og trykker du på forklaring, får du opp eksempelsetninger. Trykker du på denne knappen i verktøylinja Da får du opp en Norsk Engelsk ordbok fra Vega forlag. SkanRead SkanRead er et meget brukervennlig OCR-program som følger med CD-ORD. Med SkanRead kan du skanne inn tekster og lagre dem direkte som skrivbare filer, f. eks Word-filer for å kunne skrive videre i dem etterpå. Da får du muligheten til å benytte alle CD-ORD lese- og skrivestrategier når du jobber videre med teksten. Du kan også åpne en allerede eksisterende pdf og lagre den som f. eks Word. Dette er et nyttig og anvendelig verktøy. Dersom du fortsatt bruker XP må du ha administratorrettigheter for at det skal fungere. Dersom du allerede har en pdf liggende på maskinen din kan du bruke SkanRead for å gjøre om fila til f.eks en wordfil. Bli kjent med CD-ORD Side 15

16 SkanRead har også en bildeleser. Noen ganger er tekster på nettet helt låst for opplesning fordi de er et bilde. Dette sees ofte i tidsktifter og noen ganger i læreverks nettressurser. Bildeleseren i SkanRead låser på bildet og kan gi opplesning på flere språk. Du kan f. eks få opplesning av bilder du tar fra presntasjoner i en forelesing. Trykk på Bildeleseren i menylinjen og ram inn det området på bildet du vil ha opplest. For at språket skal være tilpasset teksten som leses opp, må du trykke «Spør om» SkanRead er et veldig nyttig verktøy f. eks for differensiering. Dersom elever får utdelt artikler fra en avis på papir, kan man bare med en håndskanner eller enkel bordskanner gjøre teksten digital slik at CD-ORD kan benyttes til lesing og skriving for de som har behov for det. Fagordlister Av og til skal man skrive tekster med mange spesielle og vanskelige faguttrykk som man kanskje ikke finner i en ordbok. Da kan man i CD-ORD lage en egen fagordliste. Du kan velge om fagordene skal komme opp i den vanlige ordlista, eller om de skal komme opp i en egen liste under den vanlige ordlista. Vi anbefaler det siste. Bli kjent med CD-ORD Side 16

17 Separat liste lager du her Hak av for separat liste under skiftenøkkelen og så ordforslag, vindu og så separat liste for fagord For å lage en fagordliste trykker du her: Når du har trykket Opprett ny må du sette et navn på ordlista som forteller hva slags type ord den inneholder, f.eks Elektro, eller Harry Potter hvis du f.eks skal skrive en bokanmeldelse om Harry Potterbøkene. Du kan lage mange forskjellige fagordlister. Finn en tekst som inneholder de ordene du vil ha med i fagordlista.(stikkordlister i fagbøker, artikler Wikipedia.) Teksten kan være lang. Merk og kopier teksten. Gå tilbake til innstillingsboksen der du var, og trykk "importer". I det feltet som dukker opp limer du inn teksten din og etterpå trykker du generer. Bli kjent med CD-ORD Side 17

18 Du får da opp alle ordene fra teksten din. Trykk legg til og ok og du har en fagordliste. For at fagordlista skal være aktiv, må du hake av foran den og da vil fagord fra denne ordlista komme fram i den nederste delen av ordlista hvis du har bedt om separat liste til fagord. Bli kjent med CD-ORD Side 18

19 Du kan lage mange fagordlister, men det er viktig at det bare er den ordlista du skal bruke i teksten din som er haket av. Da blir nemlig søket etter riktige ord mer effektivt. Når du kommer til et langt og vanskelig fagord, kan du bare trykke på ordet og det hopper inn i teksten din. Hvis elever f. eks skal skrive en lang rapport i et fag, kan dette være et veldig effektivt hjelpemiddel i skrivingen. Fagordlistene kan også gi inspirasjon til hvilke fagord en elev bør ha med i en tekst. Fagordlistene kan lagres på en minnepinne (trykk eksporter) og legges inn på f.eks en skolemaskin før en prøve (importer) Husk at ordboksen kan enten ligge på høyre side på skjermen, eller du kan flytte den dit det er godt for deg å ha den. Boksen kan også følge det ordet du holder på å skrive. Andre innstillinger Nye ord CD-ORD kan settes opp slik at den husker ordene du skriver og legger dem inn i den vanlige ordlisten. Da må du innstille det slik: Vær oppmerksom på at programmet også legger til ord som du har skrevet feil, så vær varsom med denne innstillingen hvis du vet du skriver mye feil IntoWords Dersom du jobber mest på ipad eller på web kan du få enkel lese- og skrivestøtte fra programmet IntoWords som benytter CD-ORDs språkteknologi. Les mer: https://www.mv-nordic.com/no/produkter/intowords Bli kjent med CD-ORD Side 19

20 Chrome Har man CD-ORDavtalen fra MV-Nordic kan man også laste ned et plugin til Chrome og Goggles Doc. Les mer: https://www.mv-nordic.com/no/nyheder/arkiv/fa-laese-skrivestotte-i-google-chrome/ Hjelp Dersom du trenger hjelp med bruken av CD-ORD ligger det en stor manual under spørsmålstegnet i menylinja. Der kan du søke hjelp på det emnet du ønsker. Se også videomanualer på MV-Nordics hjemmeside. (Vi er i ferd med å lage flere videoer) Bli kjent med CD-ORD Side 20

21 Bli kjent med CD-ORD Side 21

Her finner dere et forslag til hvordan dere kan prøve ut CD-ORD enkelt og systematisk for å få en oversikt over hva programmet inneholder.

Her finner dere et forslag til hvordan dere kan prøve ut CD-ORD enkelt og systematisk for å få en oversikt over hva programmet inneholder. Hvordan prøve ut CD-ORD? Her finner dere et forslag til hvordan dere kan prøve ut CD-ORD enkelt og systematisk for å få en oversikt over hva programmet inneholder. CD-ORD er et personlig verktøy som gir

Detaljer

Bli kjent med CD-ORD 9

Bli kjent med CD-ORD 9 Bli kjent med CD-ORD 9 Innlogging Når du bruker CD-ORD 9 må du logge deg inn i programmet. Dette er fordi man må identifisere seg som gyldig bruker av programmet. Du kan logge deg inn med FEIDE-loginet

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8.3 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Kom godt i gang

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords Innhold IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Del 5 Pdf-opplesning 5 Opplesning av markert tekst 6 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjelp 9 Innstillinger 9 Opplesning

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8.3 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Kom godt i gang

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords mikrov.no Inndhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Opplesning av markert tekst 5 Ordlisten 5 Åpne/lukke ordlisten 6 Profiler 6 Innstillinger

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

CD-ORD. Alle kan lese- og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan lese- og skrive med CD-ORD Alle kan lese- og skrive med CD-ORD Les godt selv om du har dysleksi. Skriv bedre tekster med færre feil. Få bedre selvtillit og mot til å lære og å bidra. CD-ORD Hva er CD-ORD? CD-ORD er et svært utbredt

Detaljer

IntoWords til Mac mikrov.no

IntoWords til Mac mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords til Mac mikrov.no Innhold IntoWords til Mac 4 Overblikk over IntoWords 5 Les opp/pause og Stopp 6 Stemmehastighet 6 Åpne/lukke ordlisten 7 Profiler 7 Innstillinger 7 Profil

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon fra internett...4

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1196.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Innhold Hva er Lingdys Spansk?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

CD-ORD på USB mikrov.no

CD-ORD på USB mikrov.no Tillegg til CD-ORD på USB Innhold Slik starter du CD-ORD på USB 3 Hva er CD-ORD på USB? 3 Alt lagres på din usb 3 En installert CD-ORD og CD-ORD på USB 3 Begrensninger i CD-ORD på USB 4 Innhold på CD-ORD

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

Digital stemme hjelp. MikroVerkstedet as

Digital stemme hjelp. MikroVerkstedet as Digital stemme hjelp MikroVerkstedet as Digital stemme hjelp: MikroVerkstedet as Revisjon 1.7,10. april 2008 Innholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan brukes med den digitale stemme?...

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Innhold Hva er Lingdys Tysk?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.9

Brukerveiledning for Lingright 3.9 Brukerveiledning for Lingright 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.9 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4

Detaljer

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er en utvidelse (eng. extension) for nettleseren Google Chrome, og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Med

Detaljer

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Kom godt i gang med Ordboksverktøyet mikrov.no Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Forord - et lese- og skrivestøttende språkverktøy Ordboksverktøyet kan brukes som forklarings- og rettskrivningsordbok

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Kom godt i gang med. Olai. mikrov.no

Kom godt i gang med. Olai. mikrov.no Kom godt i gang med Olai mikrov.no Stemmen i andre program Olai er en nynorsk stemme som kan brukes i program som kan benytte SAPI 5-talesyntese. Hvis stemmen kan innstilles i det programmet du bruker

Detaljer

Brukermanual. 2016 Lingit AS

Brukermanual. 2016 Lingit AS Brukermanual 1 Brukermanual Brukermanual 1 2 2 Brukermanual Innholdsfortegnelse 1. Forside 2. Innholdsfortegnelse 3. Kom i gang 4. Installasjon av språkpakke 5. Oppdateringer 6. Skrivestøtte i Lingpilot

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

Brukarhandbok for Lingdys 3.8

Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Brukarhandbok for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Innhald Kva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon frå CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon via

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Kom godt i gang med SkanRead Kom godt i gang med SkanRead 3 Innhold Kom godt i gang med SkanRead 3 Om SkanRead 6 Slik gjør du! 7 Når du vil skanne inn en tekst 7 Gjør bilde/pdf

Detaljer

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker.

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. 9 januar 2012. Laila Brandsdal Johnson Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skanne fra bok til PC. Skal du skanne skolebøker

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Kom godt i gang. Ordboksverktøyet 1.0

Kom godt i gang. Ordboksverktøyet 1.0 Kom godt i gang Ordboksverktøyet 1.0 Forord - et lese- og skrivestøttende språkverktøy Ordboksverktøyet er et verktøy for rettskrivning og ordforklaring. Verktøyet lar brukeren vurdere og forstå ord ut

Detaljer

ClaroRead for Mac. User Guide!

ClaroRead for Mac. User Guide! ClaroRead for Mac User Guide! Velkommen til ClaroRead Velkommen til ClaroRead for Mac. ClaroRead er designet for å hjelpe til slik at datamaskinen din blir enklere å bruke. Den er nært integrert med Pages

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Brukarhandbok for Lingdys 3.8

Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Brukarhandbok for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Innhald Kva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon frå CD...3 Oppdatering eller installasjon via internett...4 Oppstart

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS

Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett Lingvoice

Detaljer

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese Brukerveiledning En NY digital taleteknologi som leser opp det meste - for alle som trenger å høre levende tale og lære god uttale! Visjonen var å utvikle en ny høykvalitets

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Tekstbehandling En introduksjon Alvor Berg Innhold Opprette strukturerte mapper... 3 Lagring... 3 Oversiktlig dokument... 4 Klipp/kopier og lim inn... 5 Punkt og nummermarkering...

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual BRUKERMANUAL FORORD References 1 er en plugin 2 til DrPublish for håndtering av kildemateriale knyttet mot artikler. DrPublish er et artikkelredigeringsprogram for nettaviser, utviklet av Aptoma. DrPublish

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Datakurs, dag 11. Mer om Windows utforsker Gjennomgang av oppgaver fra dag 10 Epost Internett

Datakurs, dag 11. Mer om Windows utforsker Gjennomgang av oppgaver fra dag 10 Epost Internett Datakurs, dag 11 Mer om Windows utforsker Gjennomgang av oppgaver fra dag 10 Epost Internett Husk hurtigtastene! Windows utforsker åpnes i Startmenyens høyre del eller ved å klikke utforskersymbolet i

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober 2011 1 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE.... 3 INSTALLERE JAWS.... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER

Detaljer