Smidig modell for moderniseringen av NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smidig modell for moderniseringen av NAV"

Transkript

1 IT Kontraktsdag 10. september 2013 Smidig modell for moderniseringen av NAV Arne Basso, NAV Odd Gunnar Alterhaug, Promis AS

2 Innhold NAV skal moderniseres Forretningsstyrt utvikling Kontraktsstrategi for systemutvikling i NAV IKT Samarbeid mellom program og linje for smidige kontrakter

3 NAV finner løsninger på utfordringene UTFORDRINGER Henvendelser fra brukere om informasjon de burde sjekke selv Papirbasert dialog med brukere og samhandlere Brukerinformasjon hentes fra mange ulike fagsystemer Utdaterte IKT-løsninger (liten endringsevne) Mye manuelt arbeid LØSNINGER Lett tilgjengelig og enkle selvbetjeningsløsninger Elektronisk dialog både søknader og henvendelser Arbeidsflate for medarbeidere med all informasjon på ett sted Gjenbrukbare og fleksible komponenter Automatisering av oppgaver Moderniseringsprogrammet NAV, Side 3

4 Moderniseringsprogrammet Et av Europas største, offentlige IKTprosjekter Kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner Varer i seks år, fordelt på tre prosjekter Leveranse hvert halvår, med første leveranse i oktober 2013 Frigjort tid på NAV-kontoret til oppfølging av brukere Effektiv saksbehandling Flere brukere på selvbetjening Robust og enhetlig forvaltning NAV, Side 4

5 Innhold NAV skal moderniseres Forretningsstyrt utvikling Kontraktsstrategi for systemutvikling i NAV IKT Samarbeid mellom program og linje for smidige kontrakter NAV, Side 5

6 Erfaringer og utfordringer NAV, Side 6

7 Moderniseringen støtter under NAVs virksomhetsstrategi Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon Færre oppgaver og mer tid til oppfølging på NAVkontorene Realisere regelverksendringer som støtter opp under arbeid først Etterlevelse av krav godkjenning av NAVs regnskap Lik behandling og saks-behandlingstid uavhengig av hvor man bor Færre feil avdekkes gjennom internkontroll Selvbetjeningsløsninger for henvendelser og krav NAV møter brukerne i flere kanaler Etterlevelse av krav godkjenning av NAVs regnskap Lik behandling og saks-behandlingstid uavhengig av hvor man bor Færre feil avdekkes gjennom internkontroll IKT løsningene legger ikke unødige begrensninger på gjennomføring av pålagte endringer (reformer og regelverksendringer) Gjennomsnittlig tidsbruk per vedtak reduseres og transaksjonskostnader bli lavere Frigjøre årsverk NAV, Side 7

8 Prioritet Produktkøen er gullet som må forvaltes godt Struktur og nedbrytning Funksjon og innhold Konsepter og arbeidspakker fra Sentralt Styringsdokument delt inn i leveranser Løsningsområde Leveransebolk Leveransebolk EPOS EPOS EPOS Historie Historie Historie Inneholder funksjonelle byggeklosser som skal realisere mål og strategier Komplett oversikt over omfang/prioritert kø av arbeid Beskriver og imøtekommer brukernes behov Behovene uttrykkes som epos og brukerhistorier Kontinuerlig prioritering i forhold til politiske prioriteringer og nytteverdi Produkteier har en sentral rolle Høy Lav Epos 1 Epos 2 Epos 3 Epos 4 Epos 5 Epos n NAV, Side 8

9 Hva kjennetegner smidig gjennomføringsmodell? Forretningsverdi som viktigste kvalitetsmål Korte iterasjoner Kontinuerlig prioritering av funksjonalitet ut fra kost/nytte Hyppige leveranser til produksjon Tett dialog mellom fagpersoner og utviklere Beslutninger tas så sent som mulig ( Rolling Wave Planning ) Autonomi: Selvorganiserte tverrfaglige team Evaluering, læring og forbedring underveis NAV, Side 9

10 Virksomhetens strategiske ledelse Programprosesser Styringsprosessene utgjør programmets prosesser og metodikk som gjør at programmet kan oppnå sine effekt- og resultatmål. Smidig gjennomføringsmodell påvirker programprosesser langt ut over systemutviklingen. Styringsprosesser Strategiske prosesser Interne Interne brukere Ledelsesprosesser Leveranseprosesser Innføringsprosesser Gevinstprosesser Støtteprosesser Strategisk ledelse Eksterne Eksterne brukere Samhandlere NAV, Side 10

11 Leveranseprosesser Hyppige leveranser forutsetter prosesser i parallell Behov Løsning Behov Løsning Konstruksjon Godkjenne Prod Leveranse 1 Behov Løsning Behov Løsning Konstruksjon Godkjenne Leveranse 2 Behov Løsning Behov Løsning Konstruksjon Leveranse 3 NAV, Side 11

12 Forholdet mellom Moderniseringsprogrammet og linja Linja som eier Linja som premissgiver Moderniseringsprogrammet Linja som samhandler Linja som leverandør NAV, Side 12 Moderniseringsprogrammet //

13 Innhold NAV skal moderniseres Forretningsstyrt utvikling Kontraktsstrategi for systemutvikling i NAV IKT Samarbeid mellom program og linje for smidige kontrakter NAV, Side 13

14 Anskaffelsesområder NAV IKT strategisk plassering Strategisk 1 Strategisk ledelsesstøtte (strategi, OU, QA, linjeledelse, programledelse) 2 Systemintegrasjon (Premissgivende roller innen arkitektur, produkteierskap, prosjektledelse, teamledelse, testledelse) Standardisert 6 Standard programvare som tjeneste 5 Standard programvare/ maskinvare «Infrastruktur» 4 Standard programvare «Plattform» og «Applikasjon» 3 System forvaltning (Nyutvikling, videreutvikling og vedlikehold av egenutviklet programvare og standard programvare med høy grad av konfigurering) Kundespesifikk 7 Driftstjenester Operativ NAV, Side 14

15 Strategi for systemforvaltning i NAV Systemene er underlagt en helhetlig forvaltningsstrategi Systemforvaltning er i hovedsak basert på tjenestekjøp fremfor timebaserte konsulenttjenester Kvalitetskrav er definert for tjenestenes ulike deler, og leverandørene følges opp i hht. måloppnåelse og kvalitet Kontrakter og avtaler skal gjenspeile ønsket og faktisk samhandling mellom kunde og leverandør og i henhold til NAV IKT sin metode for systemleveranser (SLEM2) NAV, Side 15

16 Strategi for systemforvaltning i NAV forts. Systemforvaltning baseres på tjenestekjøp med definerte kvalitetskrav til tjenestene. Leverandørene følges opp i henhold til måloppnåelse og kvalitet Tjenester innenfor systemforvaltning deles inn i vedlikeholdstjenester og tjenester innenfor videreutvikling Vedlikehold basistjenester for å opprettholde stabil drift basert på definerte kvalitetskrav; i hovedsak fast pris Videreutvikling endringer for å forbedre og/eller utvide systemets funksjoner reguleres i oppdragsavtaler i forhold til leveranser målpris vil være hovedmodellen mht pris, men fastpris og løpende timer kan avtales Avtalene vil regulere ansvar, roller i Kunde- og leverandørorganisasjonen, rapportering, møter og øvrige administrative bestemmelser NAV, Side 16

17 Kontraktsmodell basert på «PS2000 familien» Behovsfase Forespørsel Løsningsbeskrivelse KPn Detaljplanlegging / Detaljert design KP2 KP1 Oppdragsavtale - Iterativ konstruksjonsfase Testing Utvikling Leveranse klar til godkjenning Godkjennings- og avslutningsfase Godkjent leveranse Garanti (kun Grunnutvikling) Kontrakter for systemutvikling og vedlikehold etableres med samme leverandør Når pris for oppdragsavtalen er avtalt, er fast pris for godkjenning, garanti og vedlikehold også etablert. Oppdragsavtale 1 Normalt målpris, men løpende timer og fast pris er mulig Oppdragsavtale 2 Oppdragsavtale n En oppdragsavtale for hver leveranse Utviklingstjenester (grunnutvikling / videreutvikling) Utvikling, endringer, konsulentbistand knyttet til Programvaren Vedlikeholdskontrakt Vedlikeholdstjenester knyttet til programvare som er satt i produksjon Vedlikeholdstjenester i all hovedsak på fast pris Resultatet av oppdragsavtaler går inn i leverandørens vedlikeholdsforpliktelse NAV, Side 17

18 Kontraktsstrategi som premiss for smidig modell Kontrakter som gir god støtte for ulike grader av smidig gjennomføringsmodell Ulike systemporteføljer og forskjeller i modenhet hos kunden forutsetter variasjoner innen gjennomføringsmodellen Kontraktstrategi som skaper flyt - en forutsetning for smidig modell Kontrakter innenfor systemintegrasjon som skal sikre en helhetlig systemintegratorfunksjon for NAV IKT Kontrakter med samme leverandør for systemutvikling og vedlikehold av en systemportefølje forenkler «mottaksprosjekter» i linjen og muliggjør relativt hyppige leveranser Multisourcing fungerer ingen tenker på dette som en spesiell utfordring kontraktene har incentiver som fremmer samarbeid og flyt NAV, Side 18

19 Innhold NAV skal moderniseres Forretningsstyrt utvikling Kontraktsstrategi for systemutvikling i NAV IKT Samarbeid mellom program og linje for smidige kontrakter NAV, Side 19

20 Samarbeid mellom program og linje Kontrakter for iterativ systemutvikling i Aetat basert på Dataforeningens maler siden 2003 (Arena) Kontrakter for videreutvikling og vedlikehold basert på Dataforeningens maler innført for nær alle systemporteføljer i NAV i perioden Erfaringer fra videreutvikling tatt inn i utarbeidelse av kontrakter for smidig grunnutvikling for Moderniseringsprogrammet. Kontraktene etablert i 2012 og med utgangspunkt i PS2000 smidig. Kontraktene for videreutvikling av systemporteføljene revidert i 2013 for å gi bedre støtte til smidig gjennomføringsmodell. Utgangspunkt i kontraktene fra Moderniseringsprogrammet og Dataforeningens arbeid med kontraktsmal for oppdragsbasert smidig utvikling. NAV, Side 20

21 Noen erfaringer fra linja og Modernisering Kontraktene for Moderniseringsprogrammet har fungert godt i kritiske situasjoner og ved vesentlige endringer i rammebetingelser Viktig med godt forarbeid og gode prosesser for arkitekturstyring og styring av produktkø som grunnlag for smidig gjennomføring av store prosjekter Smidige kontrakter forutsetter god fokus på kapasitetsplanlegging og estimering Innføring av felles estimeringsmodell i NAV IKT God gjenbruk av kontraktsmaler, prosesser for kontraktshåndtering og «opplæringsmateriell» mellom program og linje NAV, Side 21

22 Kontraktsstrategi som verktøy for OU Arbeidet med å etablere kontrakter for forvaltning av systemporteføljer bidrar til konsolidering Ikke konsoliderte systemporteføljer er kostbare å konkurranseutsette Organisering av systemforvaltningen og kontraktstruktur Samlet prosess for etablering og endring Team og roller i henhold til kontraktskrav Kontraktene er en praktisk beskrivelse av arbeidsprosesser og av arbeidsdeling mellom partene Kompletterer etatens kvalitetssystem Sikrer god etablering og godkjenning av prosjekter kritiske faser for å ha kontroll NAV, Side 22

23 Spørsmål

Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1

Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1 Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1 PROMIS Tjenester Prosjekt- og programledelse Smidig prosjektgjennomføring

Detaljer

Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011

Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011 Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011 Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Dette er Statens pensjonskasse En av Norges beste

Detaljer

Kvalitetssikring (KS2)

Kvalitetssikring (KS2) Kvalitetssikring (KS2) av PERFORMprosjektet i SPK - 2010 Revisjon Rapport til Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Versjon: v 1.0 Dato: 17. mars 2010 Ansvarlig: Øyvinn Høie Øvrige

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.

Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk. Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Agenda 1. Statens pensjonskasse 2. Kort om prosjektet 3. Kunnskapsområder

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012

Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012 Moderniseringsprogrammet Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet

Detaljer

THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV

THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV Forord En stor andel av

Detaljer

Smidig utvikling med PS2000. Veileder

Smidig utvikling med PS2000. Veileder Smidig utvikling med PS2000 Veileder med fokus på hjelp til begge parter for å gjennomføre utviklingsprosjekter basert på PS2000 og smidig systemutviklingsmetodikk DEN NORSKE DATAFORENING Ver. : 1.31 Dato

Detaljer

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Rev. 1.0 21. mars 2013 1 Oppsummering Dette dokumentet er Agder IKT Driftssenter IKS strategidokument for perioden 2013

Detaljer

IKT-strategi for Stavanger kommune

IKT-strategi for Stavanger kommune IKT-strategi for Stavanger kommune Innhold IKT-strategi for Stavanger kommune.... 3 Innledning... 3 Visjoner og mål... 3 Kommunens visjon og verdier... 3 IKT og hovedmål... 3 Styringsmodell for IKT...

Detaljer

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020 IT-strategi Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014 Smart IT en enklere hverdag 2014-2020 2014-11-23 Side 1 av 21 FORORD Bærum kommune vokser. Våre innbyggere, næringsliv og organisasjoner har økende krav

Detaljer

Kvalitetssikring (KS2) av Pensjonsprogrammet Fase 3

Kvalitetssikring (KS2) av Pensjonsprogrammet Fase 3 Kvalitetssikring (KS2) av Pensjonsprogrammet Fase 3 Rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Versjon: v1.0 Dato: 31. oktober 2008 Ansvarlig: Svein Olaussen

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

Sluttrapport for LØFT-programmet:

Sluttrapport for LØFT-programmet: Sluttrapport for LØFT-programmet: Fornyelsen i Lånekassen 2004 2015 Innhold 1. Bakgrunn...6 1.1. Dette er Lånekassen nøkkeltall...6 1.2. Dette er LØFT...6 1.3. Lånekassens formål, hovedmål og visjon...7

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

Avegility og ledelse av smidige prosjekter. Avenir AS > slide 1

Avegility og ledelse av smidige prosjekter. Avenir AS > slide 1 Avegility og ledelse av smidige prosjekter Avenir AS > slide 1 Avenir AS > slide 2 Erfaringer fra utvikling av Energimerkesystemet for NVE Bakgrunn for Energimerkesystemet Stortinget har besluttet innføring

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester Veiledning for kontraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.10 Dato oppdatert : 105.11.201008 Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Metodevalg PERFORM PERFORM BLE INNGANGSPORT TIL SMIDIG

Metodevalg PERFORM PERFORM BLE INNGANGSPORT TIL SMIDIG Metodevalg PERFORM PERFORM BLE INNGANGSPORT TIL SMIDIG Metode besluttes desember 2007 Vi benyttet iterative metode i pensjonsprosjektet, fordi: Vi trengte økt forretningsinvolvering ettersom kravene endret

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.0 Dato oppdatert : 07.09.2011 Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Side

Detaljer

Årsrapport 2014. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2014. Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.1 Arkivref: 201202373

Årsrapport 2014. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2014. Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.1 Arkivref: 201202373 Årsrapport 2014 Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.1 Arkivref: 201202373 Årsrapport 2014 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2014 Lånekassen Side 1 av 42 Innhold 1. Styrets beretning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer