REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: onsdag 23. april 2014, klokken til Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1a Pia H. Amundsen 1b Kristin Holstad 1c Teguis Santana Vega 2a Jørgen Borrebæk 2b Trond Wingård 4c Trine lise Haslene 5r Eva Carine Aune 5r Runi Fosbæk 6r Håkon Johnsen 7s Esther Mørk 7s Hege Volden 8n Teodor Berg 8n Mette Kristin Ek 9. Ingrid Bendiksen 9. Linda Smestad 10. Jan G. Westergren 5s Geir Kværk Referent: Teguis Santana Vega FELLES (med skolens ledelse) 1. Skolen informerer - siste nytt Skolen ved Ronald Nilsen (fungerende rektor) 1.1 Renhold på toaletter H- huset har avtale med renholdsbyrå som utgår nå. Skolen vil ansette egen ressurs til renhold Prøveplan Oslo. Kartleggingsprøvene vil gjennomføres våren FAU får tilsendt elektronisk prøveplan for de ulike trinn. 1.3 Permisjonsreglementet. Ingen klager om avslåtte permisjonssøknader til fylkesmannen har fått medhold. Fylkesmannen vurderer ut fra forsvarlighet ut fra reglementet. Det er varslet en oppmykning fra skolebyråden i forhold til hva det gis permisjon til, men eventuelle endringer i praksis er ikke blitt presisert. Skolen opprettholder derfor samme praksis fremover. 1.4 Foreldreovertakelse. En vellykket dag. Skolen setter stor pris på foreldrenes innsats.

2 Turen til Berlin har gitt skolen et faglig løft. Skolen er blitt presentert for IGP (Individuelt, Gruppe, Plenum). Dette er en type metode for å involvere elevene i egen læring hvor læringen også skjer mellom elevene ved diskusjon i grupper og senere i plenum. Dette skal også øke inkludering av elever som ikke alltid er aktive i timene. En introduksjon til metoden samt info om det faglige utbytte av lærernes tur kommer på skolens nettsider. I tråd med vurdering for læring ble også tilbakemeldingskultur diskutert. Etiske/faglige problemstillinger i forhold til hvor vanskelig å vurdere eks. tekst uten å bli farget av kjennskap/relasjon til eleven bak teksten. 1.5 Gruppen reagerer noe på at Oppsal skole ikke blir satt frem i 17. mai toget til tross for at skolen er 60 år. Skolen har bedt om å bli prioritert, men har havnet på 111. plass. 1.6 Ny rektor Grete starter i mai FAU 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent 3. Godkjenning av referat fra forrige møte, 20. mars Godkjent 4. Foreldreovertakelsesdagen - erfaringer og evalueringer. Gruppen deler positive tilbakemeldinger. Elever viste iver og interesse for de programmene foreldrene hadde. Flere av trinnene forteller at organisering og gjennomføringen var god. Flere i gruppen oppgir at ansatte ved stedene som klassene besøkte har gitt svært positive tilbakemeldinger på elevenes atferd. Det er enighet om at det bør formidles til elevene. Det fremkommer imidlertid at en av gruppene som var på skolen ikke hadde like positiv opplevelse. Noen elever med særlige behov kom i vanskelige situasjoner som krevde ekstra ressurser fra de voksne. Det fremkommer at det er viktig å få nok informasjon fra skolen om de elevene det er knyttet ekstra ressurser til. Negative opplevelser: Organisering: Skolen oppfattes som lite proaktiv i forhold til helt nødvendige forberedelser. Organiseringen fra skolens side var mangelfull. Det ble også en episode med noe utagering mellom to elever på grunn av rot med romfordeling. Mye av gjennomføringen for selve dagen ble personavhengig i forhold til den personen som var tilstedet den dagen. Det burde vært et møte i forkant om rutiner og beredskapsplan (brann etc.) da dette kun ble sendt ut infomateriell på dette elektronisk. Deltakende foreldre følte seg ikke godt nok forberedt til å kunne agere godt skulle det oppstått brann etc. på skolen

3 Publisering av bilder det var nødvendig å få aksept fra foreldre, noe som ble forespurt i forkant. Skolen skulle ha ordnet med samtykke fra foreldrene, noe som ikke skjedde. Det som skulle være noe positiv ble derfor et stressmoment. Det er løst ved at bildene sendes til skolen og avklares med foreldrene før en evt. Publisering. Evaluering av organisasjonskomiteen: Har gjort en kjempejobb. Det ble likevel kort tid til forberedelser. Kunne trengt å komme tidligere på banen. Kunne tatt sterkere rolle i koordinering av deltakende foreldre på hvert trinn. 5. Utkast til brev fra FAU til skolebyråden om permisjonsreglementet Utspill fra skolebyråden i går kveld om en evt. revidering av hvordan permisjonsreglementet praktiseres. FAU vurderer at det likevel er behov for å sende brev til byråden som en foreldreevaluering. 6. Mandat til trafikkutvalget Medlemmer: 2 personer fra oppsal skole FAU 2-5 personer fra foreldrerådet, dvs øvrige foreldre ved Oppsal skole Mandat: - ha kontinuerlig fokus på trafikksituasjonen rundt Oppsal skole inkl skoleveien. - Arbeide for en sikker skolevei og fremme trafikksikkerhet på skolen - Bistå skolen i etablering av følgegruppe til/fra skolen - Være en aktiv samarbeidspartner for Oppsal skole når det gjelder trafikksikkerhet - Bistå i planleggingen og utformingen av sykkelprøven Innspill fra gruppen: Beslutninger tas i regi av FAU. Det bør konkretiseres hvordan arbeidsformen skal være og omfang av treffpunkter for utvalget. Minimum to møter i løpet av skoleåret. Mandatet godkjennes med innspillene fra gruppen. Det sendes en epost i etterkant av møtet med spørsmål om deltakelse.

4 7. Innspill til skolens handlingsplan mot mobbing. Det vil utformes et brev som skal sendes til skolen. Forslag til beredskapsplan: Øke læreres kunnskap om mobbing Konkrete tiltak for den usatte og for den som mobber ikke bare sanksjoner Råd til foreldre om hvordan man snakker med barn om mobbing Eksterne lenker til aktuelle instanser - Robust, Bup, familievernkontoret. Andre handlingsplaner mot mobbing er tydelige og har tydelig beskrevet. Minskole.no har en god plan som Oppsal skole kan hente inspirasjon fra. 9. Runden - informasjon fra alle trinn. 1 Trinn - Ikke noe nytt. Positive tilbakemeldinger på foreldreovertakelsesdagen 2. trinn ikke noe nytt. Positiv opplevelse fra 3. trinn 4. trinn Skal være et eget møte for jentene på trinnet. Står på ukeplanen, men gutteforeldre har ikke fått noe utfyllende informasjon om innholdet for møtet. 5. trinn - ikke noe nytt. 6. trinn. Etter innvilget støtte fra Egenbetaling på leirskole er nå redusert til 410,- pr elev. Egenandelen i fjor var 610,- pr elev. 7. trinn blir informasjonsmøte om overgang til ungdomskolen. 8. trinn Fuglemyra cafe. Sosialisering mellom jentene og foreldrene. Majorstuateamet skal komme til skolen veilede / iverksette tiltak for å bedre det psykososiale miljøet på trinnet. 10. trinn - ikke noe nytt. 10. Informasjon fra Driftsstyret - Ikke noe nytt Skolemiljøutvalget Har ikke hatt noe møte i år, men møtes på tirsdag Jubileumsgruppen Fredag 29 august fra kl til kl: Skolen går fra Østensjø skole til Oppsal. Det blir tidsriktig utkledning (1954). Satser på samarbeid med Godlia filmklubb og vise film fra Korpset og koret skal delta. Det er også ønske om å involvere kjente skikkelser fra området. FAUs trafikkutvalg - Ikke noe nytt AKS utvalg Det blir sendt ny mail til potensielle deltakere da utvalget fortsatt mangler et medlem. Det vil likevel bli innkalt til møte med AKS for å få utvalget i gang.

5 17. mai komite: Komiteen har fått listene over oppgaver og oppgavene er fordelt. Er i rute i forhold til planlegging. Natteravn - skal ha tur 23 mai. Positivt møte med andre natteravnkoordinatorer i bydelen. Skal sende ut forespørsel til foreldre for rekruttering. 11. Orienteringer fra styret Månedlig oversikt over FAUs kontoer Drift: Saldo 20. mars 2014 (siste møte): ,23 Bevegelser siste måned: - ut kr 5 for gebyr ifm blomster til avtroppene rektor Hilde Gran Saldo 23. april 2014: , mai: Saldo 20. mars 2014 (siste møte): ,86 Bevegelser siste måned: - ut kr 5 for gebyr ifm dekking av korpsets utgifter 17. mai Saldo 20. mars 2014: , Eventuelt Morten Olsens innsats i forbindelse med foreldreovertakelsen var svært viktig og fortjener en liten gave som takk for dette. Gruppen er enig i dette. Styret ordner med gave. Neste FAU møte. 22.mai.

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Tirsdag 22. oktober 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Kristin Holstad Teguis Santana Vega Mari R. Sandelien Trond Wingård Rikke Brouer-Wangen Torbjørg

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Onsdag 24. april 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Jørgen Borrebæk Trond Wingård Camilla T. Onstad Hallvard Lavoll Merete Granlund (vara) Katrine Døskeland

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Sted: Amfiet Høybråten skole Referent: Tove Lafton 1. Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. Godkjent. 2. Natteravnene. Har en gruppe som går

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 FAU har som formål å fremme fellesinteressene til foreldre ved skolen og bidra til at elevene og foreldre tar en aktiv del i arbeidet for å skape

Detaljer

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet Referat fra FAU møte -------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00 Sted: Personalrommet -------------------------------------------------- Tilstede: Astrid Skrindo (3a),

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL

Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL Til: FAU representanter i 8A, 8B, 8C 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, PL Dato: 04.05.2015 Kl. 18:00 20:30 Sted: Skullerud skole Tilstede: - Anita, 8A - Ellen, 8B - Gro, 8C - Mikkel 8D - Camilla

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer