Referat fra møte i Oppsal FAU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Oppsal FAU"

Transkript

1 Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Onsdag 24. april 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Jørgen Borrebæk Trond Wingård Camilla T. Onstad Hallvard Lavoll Merete Granlund (vara) Katrine Døskeland Esther Mørk 1A 1B 1C 2C 3C 4A 6S Hans Christian Apenes 6R Teodor Berg 7R Beate Gulliksen 8 Gry Herefoss 8E Jan G. Westergren 9B Signe Gloppen 10N Susanne Almestad 10N Dagsorden FELLES (med skolens ledelse) 1. Skolen informerer - siste nytt 2. Arealutvidelse Vetland konsekvenser for Oppsal skole 3. Skolestartere neste skoleår 4. Franske elever og lærere - innkvartering FAU 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden 6. Godkjenning av referat fra forrige møte 19. mars 2013, se vedlegg 7. Orienteringer Informasjon fra alle trinn Informasjon fra driftsstyret, natteravn og skolemiljøutvalget 8. Forslag strategisk plan for FAU, se vedlegg 9. Forslag til ny tekst om FAU på skolens nettside, se vedlegg 10. Nedsettelse av trafikkutvalg 11. Tiltak for å bruke kun rundkjøringen ved A-bygget som avstigningsplass. Forslag til vedtak: Skolen setter opp egnet skilt med bistand fra trafikkutvalget dersom nødvendig mai og samarbeid mellom FAU, kor og korps. Forslag til vedtak: Korps og kor kan søke om økonomisk støtte for deler av sine utgifter knyttet til 17. maiarrangementet på Oppsal skole, f eks utgifter til dirigent. 13. Eventuelt

2 Del 1 Felles med skolens ledelse Rektor Hilde Gran orienterte. 1. Skolen informerer - siste nytt Valgfag Neste skoleår er det nye valgfag i Oslo-skolen, og valgfag vil da være tilgjengelig for 8. og 9. trinn. Oppsal skole vil velge ut noen valgfag som vil tilbys. Se vedlegg. 17. mai Rektor håper på god deltakelse. Det kommer mer info om gjennomføring av 17. mai etter hvert. Se også rommet «Oppsal» på Fronter. Sommerskolen 220 elever fra Oppsal skole vil delta på Sommerskolen i år. AKS sommerklubb åpner kl. 7:30 også for dem som skal på Sommerskolen kl 9:00. Mat og helse Rektor redegjorde og sendte etter møtet FAU en grundig redegjørelse som i sin tur ble sendt FAUrepresentanter og foreldrekontakter. Skolen mottar og deler ut boka "Kokebok for alle" Fra boller til burritos. Utgitt av helsedirektoratet, med starthilsen til elevene fra Helseministeren. Boka ble første Gang utgitt 1998, fra Statens Ernæringsråd. I tillegg får også elevene boka "Fiskesprell" studiehefte for mat og helse. Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges Sjømatråd. Annet Rektor orienterte kort om at det skjer noe rundt uteskole, musikkrommet og kjøring til skolen. Se vedlegg. 2. Arealutvidelse Vetland konsekvenser for Oppsal skole Arealutvidelsen innebærer at Vetland kan ha 12 nye elevplasser. Denne utvidelsen er planlagt til 2017, og det er foreløpig uklart hvordan dette skal gjennomføres. Oppsal skole ved rektor og FAU-leder har sendt høringssvar på Skolebehovsplanen. 3. Skolestartere neste skoleår Skolen har satt strek i dag. 60 nye førsteklassinger har fått plass. 9 søkere er avvist, alle bor utenfor Oppsal skoles skolekrets. 8. trinn er også fullt, også her har 9 elever fått avslag alle disse er søkere fra andre skoler. De som ikke har fått plass på Oppsal skole, vil få plass på skoler i nærheten. 4. Franske elever og lærere innkvartering Det var informasjon om dette. Før referatet ble skrevet, ble det imidlertid klart at de franske elevene ikke kommer allikevel.

3

4 Del 2 Bare FAU 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. 6. Godkjenning av referat fra forrige møte 19. mars 2013 Etter at referatet var godkjent (ved at ingen innvendinger var kommet inn en uke etter at utkast ble sendt rundt), har referent Trond Wingård gjort enkelte endringer etter ønske fra rektor. Trond orienterte kort om endringene. Deretter ble referatet på nytt godkjent. 7. Orienteringer Informasjon fra alle trinn 1. trinn: 1C har hatt spillkveld, 1B skal ha vårtreff, 1B har hatt ekstra foreldremøte, se egen sak under Eventuelt. 2. trinn: Gjennomført kartleggingsprøver 3. trinn: 17. mai-arrangement i rute 4. trinn: Har hatt kinokveld 5. trinn: Ingen repr. 6. trinn: Hatt mammakveld. Snart leirskole. 7. trinn: Mange er spente på ungdomsskolen neste år. 8. trinn: Har hatt tentamen. 9. trinn: Har hatt flaskeinnsamling og dugnad for korpset (rydde etter loppemarked), og fått inn mange tusen kroner til Hvite Busser-turen. Rekrutterer vakter til avslutningsfesten for 10. trinn. 10. trinn: Fokus på heldagsprøver. Jobber med revy til avslutning. Informasjon fra driftsstyret, Natteravn og skolemiljøutvalget Driftsstyret har ikke hatt møte siden sist FAU-møte. Neste møte er tirsdag 14. mai. Natteravn: Planlegger, blir kanskje to patruljer neste gang. SMU: Ingen representanter til stede. Hans Christian leste fra referatet fra siste SMU-møte. 8. Forslag strategisk plan for FAU, se vedlegg Trond presenterte visjon og strukturen på utkast til strategisk plan og tanken om hvordan dokumentet da kan brukes. Vedtak: FAU godkjenner strukturen og visjonen med mindre endringer. Styret lager utkast til innhold til neste møte. 9. Forslag til ny tekst om FAU på skolens nettside, se vedlegg Hans Christian presenterte forslag til ny tekst. Endringer ble foreslått, i hovedsak å slette de delene av teksten som ser bakover. Vedtak: FAU godkjenner teksten med innarbeidede endringer. FAU skal lage forslag til informasjonsstrategi.

5 10. Nedsettelse av trafikkutvalg Vedtak: FAU oppnevner et trafikkutvalg bestående av Runi Fosbæk, Esther Mørk og Arne Idar Johansen. 11. Tiltak for å bruke kun rundkjøringen ved A-bygget som avstigningsplass. Vedtak: FAU foreslår at skolen setter opp egnet skilt med bistand fra trafikkutvalget dersom nødvendig. Vedtak: Skolen oppfordres til å be FAU om hjelp til eventuelle konkrete tiltak som skolen ønsker gjennomført mai og samarbeid mellom FAU, kor og korps. Vedtak: Korps og kor kan søke om økonomisk støtte for deler av sine utgifter knyttet til 17. maiarrangementet på Oppsal skole, f eks utgifter til dirigent. 13. Eventuelt Trond informerte om ekstra foreldremøte i 1B. I 1B har det vært store utfordringer rundt et av barna i klassen, og foreldrene til barnet orienterte om situasjonen, historikken og tiltak. Møtet ble avholdt uten at skolen ble informert, fordi skolen skal ha bedt foreldrene og klassekontakten om ikke å ta kontakt med hverandre eller informere om saken på ordinært foreldremøte på tross av at foreldre og klassekontakt har ønsket dette. Vedtak: FAU-styret tar opp med skolens ledelse problemstillingen med at skolen skal ha bedt foreldre og klassekontakt om ikke å ta kontakt mer hverandre eller informere. Neste møte: Torsdag 23. mai kl 18:30. Vedlegg: Diverse skriv fra skolens ledelse.

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole)

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) FAU Bønes Skole Dato: 10.04.2013 Referat fra FAU 10. april 2013 Til: Kopi: FAU, Bønes skole Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) Møteleder: Svenn Kjetil Haveland Referent:

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Årshjul. Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) Jan. Feb. Dec. Mar. Nov. Oct. Apr. May. Sep. Aug. Jun. Jul. Driftsstyret (budsjett) Driftsstyret

Årshjul. Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) Jan. Feb. Dec. Mar. Nov. Oct. Apr. May. Sep. Aug. Jun. Jul. Driftsstyret (budsjett) Driftsstyret Årshjul Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) FAU -2. møte 1.Skolemiljøutvalget Nasjonal elevundersøkelse Skolemiljøutvalg Driftsstyre FAU -1. møte Nov Oct Sep Dec Aug (budsjett) Jan Jul Feb Jun Mar Apr May FAU

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut.

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut. Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Østgård skole 28.11.13 Tilstede: Tuva Pedersen Smedsrudhagen, elevrådet Anett C Pugerup, nestleder FAU Tone C Glader, SFO-leder Oddrun Clason, lærerrepresentant

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013

FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 Agenda Godkjenning av agenda, Innspill kvalitetsoppfølgingsmøtet Rektor/ skolen informerer Status i gruppene Kurs Trafikk (Innspill til trafikk sikkerhetsplanen) Utemiljø/

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer