Referat fra møte i Oppsal FAU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Oppsal FAU"

Transkript

1 Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Tirsdag 22. oktober 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Kristin Holstad Teguis Santana Vega Mari R. Sandelien Trond Wingård Rikke Brouer-Wangen Torbjørg Selnes Nielsen Hallvard Lavoll Trine Lise Haslene Runi Fosbæk 1B 1C 2A 2B 3A 3A 3C 4C 5R Eva Carina Aune Geir Ove Kværk Håkon Johnsen Frank Gander Ola Schøyen Hans Christian Apenes Teodor Berg Ingrid Bendiksen Jan G. Westergren 5R 5S 6R 6S 7R 7S 8N 9E 10E Det var også et eller to medlemmer som ikke skrev seg på oppmøtelista. Dagsorden FELLES (med skolens ledelse) 1. Skolen informerer - siste nytt a. De nye skolegrensene b. Foreldreovertakelse av skolen den 4. april 2014 c. Trafikk kjøring til skolen og følgegrupper d. Elev- og brukerundersøkelsene 2013 e. Jubileumsfeiring Oppsal skole 60 år 2. Klassebilder kan skolen vurdere annen leverandør siden flere er misfornøyde med kvaliteten? FAU 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av referat fra forrige møte 23. mai 2013, se vedlegg 5. Valg av FAU-styre, SMU-representanter og representanter til skolens driftsstyre. Valgkomiteens forslag på årsmøtet til FAU: Styre i FAU: Leder Trond Wingård (barnetr.) Nestleder Martin Stølevik (mellomtr.) Kasserer Esther Mørk (mellomtr.)

2 Sekretær (ungdomstr.) Driftsstyret: Trond Wingård (ikke på valg) Håkon Johnsen Vararepresentanter: Teodor Berg, Trine Lise Haslene, Eva C. Aune Skolemiljøutvalget: Trine Lise Haslene 6. Orienteringer: - Informasjon fra alle trinn - Informasjon fra driftsstyret, natteravn og skolemiljøutvalget. 7. Foreldreovertakelsesgruppe og jubileumsgruppe opprettes. 8. Økonomisk støtte til korets reelle utgifter i forbindelse med 17. maiarrangement Styret anbefaler at korets reelle utgifter til dirigent og pianist innvilges, se vedlagte søknad. 9. De nye permisjonsreglene forslag til opprop, se vedlegg. Diskusjonssak. 10. Eventuelt.

3 Del 1 Felles med skolens ledelse Ass. rektor Ronald Nilsen orienterte. 1. Skolen informerer - siste nytt De nye skolegrensene Per nå er det 68 barn født 2008 innenfor nåværende inntaksgrense, og ca 80 barn født Oppsal skole har kapasitet til å ta inn 60 elever per trinn, så det er altså for mange barn innenfor skolens inntaksgrense. Det er fullt på Bøler og Trasop, men det er plass på Godlia. Derfor er forslaget fra UDE å justere inntaksgrensene neste år, slik at Oppsal skoles område blir mindre. Dette er i henhold til innspillene fra Oppsal skole. Under diskusjonen kom det fram at dette antakelig den eneste løsningen på kort sikt, men på lengre sikt bør vi jobbe for andre løsninger enn justering av inntaksgrensene. På sikt er det dessuten for få skoleplasser i Østensjø-området generelt, slik at problemene ikke kan løses ved endrede inntaksgrenser. Årlige innsnevringer av inntaksgrensene skaper uro, Oppsal skole mister kontakt med nærmiljøet, og det blir en mer ensartet elevgruppe (beholder rekkehus og eneboliger, men mister blokkbeboere). På sikt bør vi derfor jobbe politisk med å få til bedre løsninger for Oppsal skole. Foreldreovertakelse av skolen den 4. april 2014 Under den planlagte foreldreovertakelsen skal lærerne ha seminar som inneholder skriveopplæring og forhåpentligvis en ekskursjon til en annen skole. En delegasjon fra skolen har besøkt Hellerup skole i København, men fant ut at dette ikke var en hensiktsmessig skole å besøke. Trafikk kjøring til skolen og følgegrupper Følgegrupper ble tatt opp på et FUG-møte i vår, og i høst er det satt i gang en offensiv på følgegrupper. Mellom halvparten og to tredjedeler av de yngste elevene er med i følgegrupper. Elev- og brukerundersøkelsene 2013 Elevundersøkelsen er flyttet til høsten. Skolen vil snakke med elevene på forhånd for å sikre at de skjønner spørsmålene. Samtalene vil ikke være ledende for hva elevene bør svare. Foreldreundersøkelse er annethvert år og vil ikke bli gjennomført i år. Brukerundersøkelsen, som kjøres sentralt og ikke på den enkelte skole, vil bli gjennomført nå i høst. Noen foreldre vil da bli ringt opp for å svare på spørsmålene. Jubileumsfeiring Oppsal skole 60 år Skolen ble offisielt åpnet 30. august Skolen har satt ned en jubileumskomité, og ønsker 2-3 foreldre med i denne gruppa. Rektor ønsket gjerne Teodor Berg. Ingrid Bjørnov vil holde konsert sammen med gamle Oppsal skoles pikekor og dagens kor, men dette vil ikke skje i selve jubileumsuka. Det vil bli jubileumskonsert med foreldre, barn, lærere, korps, kor og Oppsal Janitsjar ved jubileet. 2. Klassebilder kan skolen vurdere annen leverandør siden flere er misfornøyde med kvaliteten? Ja, og dette er skolen allerede i gang med.

4 FAU 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. 4. Godkjenning av referat fra forrige møte 23. mai 2013, se vedlegg Godkjent. 5. Valg av FAU-styre, SMU-representanter og representanter til skolens driftsstyre. Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon. Det ble ikke funnet sekretær på møtet. Sekretær bør være fra ungdomstrinnet iht FAUs vedtekter, men det virker svært vanskelig å finne en kandidat derfra i år. Følgende vedtak ble gjort: Det nye styret får fullmakt til å finne sekretær. Sekretæren behøver ikke være fra ungdomstrinnet. Kristin Holstad ble også valgt til Skolemiljøutvalget i tillegg til Trine Lise Haslene. Styret skal sjekke når nye driftsstyremedlemmer tiltrår. (Referentens anmerkning: Dette er gjort. Driftsstyremedlemmer tiltrår fra nyttår.) Etter valget ble avtroppende leder Hans Christian Apenes takket for sin innsats for FAU med en gave fra FAU. 6. Orienteringer: - Informasjon fra alle trinn - Informasjon fra driftsstyret, natteravn og skolemiljøutvalget. 1. trinn: Det ble stilt spørsmål om når skolen begynner med tilpasset opplæring. Foreløpig virker det som om trinnet er i en kartleggingsperiode. Det skal avholdes disko for 1. trinn. 2. trinn: Ikke noe spesielt. 3. trinn: 17. mai-komiteen er i gang og har hatt sitt første møte. Det er tendens til klikkdannelse blant jentene. Dette ble tatt opp på foreldremøtet, skolen har tatt dette alvorlig og fulgt opp. 4. trinn: Skal ha Halloween-fest. 5. trinn: Disko om to uker, valg av trivselsledere blant elevene. Skal ha tre runder med nasjonale prøver. 6. trinn: Alle grupper har hatt foreldremøte, og startet oppkjøring til leirskole til våren. 7. trinn: Avholdt foreldremøte og dannet grupper for de ulike avslutningene o.l. Halloween-fest. 8. trinn: Operasjon Dagsverk 31. oktober. Litt rufsete sosialt miljø blant jentene, dette jobbes det med. 9. trinn: Jobber med Hvite busser har satt ned dugnadskomite. Skal ha en gruppe som jobber mot skolen på det faglige opplegget i forbindelse med turen. Operasjon Dagsverk.

5 10. trinn: Har hatt Hvite busser (høstferien) fin tur, greie elever. Skal være debriefing av de elevene som var med. Det ble avholdt driftsstyremøte 12. september. Hovedsaker var økonomi med oppdatert prognose for Natteravn-gruppa har avholdt en vandring, positiv tur, skal ha en vandring til nå i høst. Traff få ungdommer. SMU: Trine Lise orienterte. 7. Foreldreovertakelsesgruppe og jubileumsgruppe opprettes. Følgende personer ble valgt til foreldreovertakelsesgruppe: Hans Christian Apenes, Rikke Brouer- Wangen, Martin Stølesvik. De kan finne to foreldre til (utenfor FAU) slik at gruppa blir fem personer. Gruppa skal drive og koordinere arbeidet fram mot foreldreovertakelse 4. april Følgende personer ble valgt til jubileumsgruppe: Teodor Berg. Bjørn Brekke og Siri Otterbeck skal også spørres. 8. Økonomisk støtte til korets reelle utgifter i forbindelse med 17. maiarrangement Styret anbefaler at korets reelle utgifter til dirigent og pianist innvilges, se vedlagte søknad. Innvilget. 9. De nye permisjonsreglene forslag til opprop, se vedlegg. Diskusjonssak. Oppropet ble diskutert. FAU kan ikke se at Oslostandarden er til hinder for en del permisjoner, siden den sier «skal normalt ikke gis permisjon». Praktiseringen oppleves som for streng, særlig i forbindelse med fødselsdager, bryllup m.m. Dette skaper også vanskelige dilemmaer for en del foreldre. Det ble spurt om det ikke skal gjøres en evaluering av Oslostandarden i UDE. Vedtak: Oppsal FAU støtter ikke oppropet. FAU-styret vil ta praktiseringen av reglementet opp med skolens ledelse. FAU vil invitere skolen til en gjennomgang av tolkningen av Oslostandarden på neste FAU-møte. 10. Eventuelt. Vi bør ha en kontaktperson for skoleballet. Ingrid Bendiksen, FAU-rep. for 9B, følger opp. Neste møte: Onsdag 20. november kl 18:30.

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Onsdag 24. april 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Jørgen Borrebæk Trond Wingård Camilla T. Onstad Hallvard Lavoll Merete Granlund (vara) Katrine Døskeland

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Sted: Amfiet Høybråten skole Referent: Tove Lafton 1. Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. Godkjent. 2. Natteravnene. Har en gruppe som går

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet NR 1 / 14-15 SKOLEINFO Skolens mål V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R. 1 14-15 16.08.2013 side 1 ***************************************************************************

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Randaberg Kommune Harestad skole

Randaberg Kommune Harestad skole REFERAT FRA DRIFTSTYREMØTE VED HARESTAD SKOLE Sted: biblioteket på ungdomsskolen Dato: 21.10.04 Tid: kl. 18.30 21.00 Sak: 011 04 / 05 Godkjenning av referat fra møte 08. juni- 04 Sak 012 04 / 05 Godkjenning

Detaljer

Møtereferat FAU TID: 25.08.14. Møterom Tinghaugen, Frosta Skole

Møtereferat FAU TID: 25.08.14. Møterom Tinghaugen, Frosta Skole Møtereferat FAU TID: 25.08.14 STED: Møterom Tinghaugen, Frosta Skole TIL STEDE: Janne Alstad, Magne Vårvik, Jørn Andersen, Eva Hojem, Berit Harbak, Heidi Viken-Aunet, Stig Tore Laugen, Siv Mølnås Elvrum,

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014

LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014 LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014 Dekker de viktigste av styrets aktiviteter i perioden 7. februar 2014 til 6. februar 2015. Styret På årsmøtet 07.02.14 var det 37 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer