Blågrønn faktor og overvannshåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blågrønn faktor og overvannshåndtering"

Transkript

1 Blågrønn faktor og overvannshåndtering Fagtreff i Norsk Vannforening Oslo 14. november 2016 dr.ing, Kim H. Paus

2 Norsk Vann sin anbefaling ift. håndtering av overvann Planlegging Fang opp og infiltrer Forsink og fordrøy Sikre trygge flomveier TRINN 0 Avrenning fra mindre regn Avrenning fra store regn Avrenning fra ekstreme regn TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

3 Regnmengde [mm] Dimensjonerende regn Grensen mellom trinn 2 og 3 TRINN 1: Fang og infiltrer TRINN 2: Forsink og fordrøy TRINN 3: Trygge flomveier Regnvarighet [min]

4 Regnmengde [mm/dag] Dimensjonerende regn Forslag til grense mellom trinn 1 og trinn 2 Et tiltak som dimensjoneres for 22 mm nedbør på 1 døgn vil håndtere 95 % av årsnedbøren TRINN 1

5 Trinn 1 Forslag til definisjon av regnmengde for trinn 1, 2 og 3 Et tiltak som dimensjoneres for å håndtere en regnmengde på 9,4 mm vil kunne fange opp 95 % av årsnedbøren (forutsatt dimensjonerende regnvarighet på 180 min) % % % % % Trinn 1: Basert på minuttdata for nedbør i perioden 2006 til 2016 for Blindern, Oslo

6 Trinn 3 Trinn 2 Trinn 1 Forslag til definisjon av regnmengde for trinn 1, 2 og 3 Et tiltak som dimensjoneres for å håndtere en regnmengde på 9,4 mm vil kunne fange opp 95 % av årsnedbøren (forutsatt dimensjonerende regnvarighet på 180 min) % % % % % år år år år år år år Trinn 1: Basert på minuttdata for nedbør i perioden 2006 til 2016 for Blindern, Oslo Trinn 2/3: IVF-statistikk uten klimafaktor for Blindern, Oslo, perioden (uten krav om sammenhengende nedbør)

7 Regnmengde [mm] Dimensjonerende regn 3-trinnsstrategien TRINN 1: Fang og infiltrer TRINN 2: Forsink og fordrøy TRINN 3: Trygge flomveier Regnvarighet [min]

8 Spørsmålsformulering Hvor stor andel av nedbøren i trinn 1 og trinn 2 vil elementet påregnelig håndtere? Eksempler: 0 % = alt renner av 80 % = 20 % renner av 100 % = ingen avrenning 200 % = kan også håndtere avrenning fra et like stort tett areal uten å gi avrenning

9 Metode og forutsetninger FORENKLET VANNBALANSE: Q = P X int. X gro. X inf. Avrenningen fra en flate tilsvarer all nedbøren som faller på flaten (antatt plan) etter at tapene er fratrukket. Tapene omfatter intersepsjon, grop-magasinering og infiltrasjon. Infiltrasjon er videre beregnet som den minste verdien av: X inf. = MIN K h t r ; d n 1. Det som rekker å infiltrere. 2. Det tilgjengelige porevolumet under overflaten.

10 Metode og forutsetninger P mm nedbør i løpet av t r minutter X int. mm intersepsjon X gro. mm gropmagasinering X inf. mm infiltrasjon (K h t r ) X por. mm porevolum (d n) Alle regnvarigheter mellom 30 og 360 min er undersøkt. Det er bare rapportert resultater for den regnvarighet som gir mest avrenning.

11 Metode og forutsetninger Eksempel: Trinn 1 5 mm nedbør i løpet av 60 minutter 1 mm intersepsjon 8 mm gropmagasinering 10 mm infiltrasjon (10 mm/t 1t) 150 mm porevolum (500 mm 0,30) X = X int. + X gro. + X inf. X = 1 mm + 8mm + 10mm = 19mm X P = 19mm 5 mm = 348 %

12 Metode og forutsetninger Eksempel: Trinn 2 42 mm nedbør i løpet av 45 minutter 1 mm intersepsjon 8 mm gropmagasinering 8 mm infiltrasjon (10 mm/t 0,75t) 150 mm porevolum (500 mm 0,30) X = X int. + X gro. + X inf. X = 1 mm + 8mm + 8mm = 17mm X P = 17 mm 42 mm = 40 %

13 1 ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM FORDRØYER REGNVANN Elementer 1/2 DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL LOKALT OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG OVERFLATER MED VEGETASJON FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG FJELL I DAGEN OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD >80 cm OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD cm OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD cm OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD 3-20 cm 0.3 NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL 0.3 REGNBED ELLER TILSVARENDE Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet regnes. Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom jorddybden er mindre enn 80 cm. F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale krav til påslipp til offentlig avløpsnett. F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp til offentlig avløpsnett. Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige fjellknauser og svaberg. Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større trær kan vokse. Som over, men med cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan vokse. Som over, men med cm jord for mulig vekst av stauder og små busker. Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere. Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet. Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater. 1 EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.

14 Elementer 2/2 0.8 EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES BLI >10 m 0.6 EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m) 0.7 NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM FORVENTES BLI >10 m Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks; alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8). Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær, magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6). Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7). 0.5 NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m) Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5). 0.6 STEDEGEN VEGETASJON 0.4 HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE TRÆR 0.4 GRØNNE VEGGER Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det lokale, historiske natur- og kulturlandskapet. Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens utstrekning. For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter). 0.3 STAUDER OG BUNNDEKKERE Gjelder ikke plen eller sedum. 0.1 SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER OVER 75 m² 0.05 KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN STRUKTUR Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener, plantefelt eller annet. Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt, sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på 0,05 i BGF.

15 Elementer DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG Permeable flater GRESSARMERT DEKKE Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 3 mm a) Infiltrasjonsevne K h? Foto: JJ Harrison (2011) Foto: LVFAR a) Butler, D. (2010) Urban Drainage. CRC Press.

16 Elementer Permeable flater Infiltrasjonskapasitet: 20,0 cm/t (belegningsstein med store åpninger) Infiltrasjonskapasitet: 5,4 cm/t (gressarmering) Bean m.fl (2004): Study of the Surface Infiltration Rates of Permeable Pavements Al-Rubaei, M.A., Stenglein, A.L., Viklander, M., Blecken, G.T. (2013) Long-Term Hydraulic Performance of Porous Asphalt Pavements in Northern Sweden, Journal of irrigation and drainage engineering Infiltrasjonskapasitet: 5,4 cm/t (17 år gammel porøs asfalt)

17 Elementer DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG Permeable flater GRESSARMERT DEKKE Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 3 mm a) Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Foto: JJ Harrison (2011) Foto: LVFAR a) Butler, D. (2010) Urban Drainage. CRC Press.

18 Elementer DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG Permeable flater GRESSARMERT DEKKE Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 3 mm a) Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d 800 mm Porøsitet n 0,30 Foto: JJ Harrison (2011) Foto: LVFAR a) Butler, D. (2010) Urban Drainage. CRC Press.

19 Elementer DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG Permeable flater GRESSARMERT DEKKE Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 3 mm a) Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d 800 mm Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 30 min Dim. nedbør t r,t1 4 mm Foto: JJ Harrison (2011) Infiltrasjon X inf.t1 50 mm Trinn 1 X/P t % Foto: LVFAR a) Butler, D. (2010) Urban Drainage. CRC Press.

20 Elementer DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG Permeable flater GRESSARMERT DEKKE Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 3 mm a) Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d 800 mm Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 30 min Dim. nedbør t r,t1 4 mm Foto: JJ Harrison (2011) Infiltrasjon X inf.t1 50 mm Trinn 1 X/P t % Dim. varighet P t2 30 min Dim. nedbør t r,t2 35 mm Infiltrasjon X inf.t2 50 mm Trinn 2 X/P t2 151 % Foto: LVFAR a) Butler, D. (2010) Urban Drainage. CRC Press.

21 Elementer DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG Permeable flater GRESSARMERT DEKKE Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 3 mm a) Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d 800 mm Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 30 min Dim. nedbør t r,t1 4 mm Foto: JJ Harrison (2011) Infiltrasjon X inf.t1 50 mm Trinn 1 X/P t % Dim. varighet P t2 30 min Dim. nedbør t r,t2 35 mm Infiltrasjon X inf.t2 50 mm Trinn 2 X/P t2 151 % BGF 0,30 p / m 2 Foto: LVFAR a) Butler, D. (2010) Urban Drainage. CRC Press.

22 Elementer Regnbed eller tilsvarende REGNBED ELLER TILSVARENDE Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 300 mm b) Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t b) Dybde d mm b) Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 360 min b) Paus, K.H., Braskerud, B.C., (2013) Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold. Vann 48. Dim. nedbør t r,t1 13 mm Ca. 2 % av tett overflate Infiltrasjon X inf.t1 300 mm Trinn 1 X/P t % Dim. varighet P t2 60 min Dim. nedbør t r,t2 46 mm Ca. 11 % av tett overflate Infiltrasjon X inf.t2 100 mm Trinn 2 X/P t2 878 % BGF 0,30 p / m 2

23 Elementer OVERFLATER Vegetasjonsoverflater MED VEGETASJON forbundet FORBUNDET med jord (K MED h = 100 JORD mm/t) ELLER NATURLIG FJELL I DAGEN Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 8 mm a) Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d mm Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 30 min Dim. nedbør t r,t1 4 mm Infiltrasjon X inf.t1 50 mm Trinn 1 X/P t % Dim. varighet P t2 30 min Dim. nedbør t r,t2 35 mm Infiltrasjon X inf.t2 50 mm For at trinn 2 regnet skal håndteres må infiltrasjonskapasiteten være > 54 mm/time Trinn 2 X/P t2 165 % BGF 1,0 p / m 2 a) Butler, D. (2010) Urban Drainage. CRC Press.

24 Elementer OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JOR Vegetasjonsoverflater over jorddybde 80 cm 80 cm Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 8 mm Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d 800 mm Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 30 min Dim. nedbør t r,t1 4 mm Infiltrasjon X inf.t1 50 mm Trinn 1 X/P t % Dim. varighet P t2 30 min Dim. nedbør t r,t2 35 mm Infiltrasjon X inf.t2 50 mm Trinn 2 X/P t2 165 % BGF 0,8 p / m 2

25 Elementer OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JOR Vegetasjonsoverflater over jorddybde 40 cm 80 cm Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 8 mm Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d 400 mm Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 360 min Dim. nedbør t r,t1 13 mm Infiltrasjon X inf.t1 120 mm Trinn 1 X/P t1 975 % Dim. varighet P t2 30 min Dim. nedbør t r,t2 35 mm Infiltrasjon X inf.t2 50 mm Trinn 2 X/P t2 165 % BGF 0,6 p / m 2

26 Elementer OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JOR Vegetasjonsoverflater over jorddybde 20 cm 80 cm Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 8 mm Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d 200 mm Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 360 min Dim. nedbør t r,t1 13 mm Infiltrasjon X inf.t1 60 mm Trinn 1 X/P t1 518 % Dim. varighet P t2 360 min Dim. nedbør t r,t2 59 mm Infiltrasjon X inf.t2 60 mm Trinn 2 X/P t2 115 % BGF 0,4 p / m 2

27 Elementer OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED J Vegetasjonsoverflater over jorddybde 5 cm (grønt sedumtak) cm Parametere Intersepsjon X int. 0 mm Magasinering X gro. 8 mm Infiltrasjonsevne K h 100 mm/t Dybde d 200 mm Porøsitet n 0,30 Dim. varighet P t1 360 min Dim. nedbør t r,t1 13 mm Infiltrasjon X inf.t1 15 mm Trinn 1 X/P t1 175 % Dim. varighet P t2 360 min Dim. nedbør t r,t2 59 mm Infiltrasjon X inf.t2 15 mm Trinn 2 X/P t2 39 % BGF 0,2 p / m 2

28 Elementer Store trær EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m Parametere Intersepsjon X int. 3 mm c) c) Xiao, Q.F., McPherson, E.G., Simpson, J.R., Ustin, S.L. (1998) Rainfall interception by Sacramento's urban forest. Journal of Arboriculture 24, Magasinering X gro. 0 mm Infiltrasjonsevne K h 0 mm/t Dybde d 0 mm Porøsitet n - Dim. varighet P t1 360 min Dim. nedbør t r,t1 13 mm Infiltrasjon X inf.t1 0 mm Trinn 1 X/P t1 23 % Dim. varighet P t2 360 min Dim. nedbør t r,t2 59 mm Infiltrasjon X inf.t2 0 mm Trinn 2 X/P t2 5 % BGF 1,0 p / 25 m 2

29 Elementer Store trær (forutsatt at avrenning fra 25 m 2 føres til rotsonen) EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m Parametere Intersepsjon X int. 3 mm c) c) Xiao, Q.F., McPherson, E.G., Simpson, J.R., Ustin, S.L. (1998) Rainfall interception by Sacramento's urban forest. Journal of Arboriculture 24, Magasinering X gro. 0 mm Vannopptak K vo l/d Dybde d 0 mm Porøsitet n - Dim. varighet P t1 90 min Dim. nedbør t r,t1 7 mm Vannopptak X vo.t1 2,5 mm Trinn 1 X/P t1 81 % Dim. varighet P t2 45 min Dim. nedbør t r,t2 42 mm Vannopptak X inf.t2 1 mm Trinn 2 X/P t2 10 % BGF 1,0 p / 25 m 2

30 0.3 Element BGF Trinn 1 Trinn 2 Kommentar DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE Permeable flater 0, % 151 % Regnbed eller tilsvarende 0.3 REGNBED ELLER TILSVARENDE 1 Resultater: Infiltrasjonskapasitet på 100 mm/t Vegetasjonsoverflate forbundet med jord OVERFLATER MED VEGETASJON FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG FJELL I DAGEN Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel Infiltrasjonskapasitet må minst være 64 gressarmering av betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde mm/t for 100 % håndtering av trinn 2 regn dekker dersom jorddybden er mindre enn 80 cm. Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som samler opp, Overflate fordrøyer må og infiltrerer utgjøre regnvann 2 og 11 ned % i av tett jorden/grunnen. Dette gjelder ikke overflate permanente for vannspeil trinn 1 og og fordrøyningsbasseng trinn 2 regn som telles i blå flater. Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av Infiltrasjonskapasitet må minst være 54 flora og fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige fjellknauser og svaberg. mm/t for 100 % håndtering av trinn 2 regn 0, % 878 % 1, % 165 % OVERFLATE Vegetasjonsoverflate MED VEGETASJON, IKKE over jorddybde 80 cm 0,80 FORBUNDET MED % JORD % Som over, men med cm jord for at hekker, store 80 cm trær kan vokse. Så lenge jorddybden er over 30 cm vil trinn OVERFLATE Vegetasjonsoverflate MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD 40- Som over, men med cm jord for at hekker, store 0, % 165 % 2 regnet kunne håndteres (forutsatt 80 over cm jorddybde 40 cm trær kan vokse. infiltrasjonskapasitet på 100 mm/t) OVERFLATE Vegetasjonsoverflate MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD 40- Som over, men med cm jord for at hekker, store 0, % 115 % 80 over cm jorddybde 20 cm trær kan vokse. 0.2 OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD 3-20 Sedumtak 0, % 39 % cm Avrenningskoeffisient på 0,61 for Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst sedumtak samsvarer med litteraturen Trær 1,00 23 % (81 %) 5 % (10 %) 1 EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m Eksisterende store trær; over Vannopptak 10 m. Faktor: i vegetasjon 25 m²/tre. er en treg prosess Avrenning til underjordisk magasin IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL LOKALT OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG Avrenning til vegetasjon F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning og 0 rensing % / av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. >100 % kommunale krav til påslipp til offentlig avløpsnett. 0,10 IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN 100 % Trinn 1 forutsetter åpent magasin F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende 0,20 størrelsen > 100 på vegetasjonsflaten % 100 som % mottar vannet. Tilfredsstiller Fordrøyningsmagasin både trinn må ha 1 og 2 kapasitet iht. kommunale krav til påslipp til offentlig avløpsnett.

31 0.3 Element BGF Trinn 1 Trinn 2 Kommentar DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE Permeable flater 0, % 23 % Regnbed eller tilsvarende 0.3 REGNBED ELLER TILSVARENDE 1 Resultater: Infiltrasjonskapasitet på 10 mm/t Vegetasjonsoverflate forbundet med jord OVERFLATER MED VEGETASJON FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG FJELL I DAGEN Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel Infiltrasjonskapasitet må minst være 64 gressarmering av betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde mm/t for 100 % håndtering av trinn 2 regn dekker dersom jorddybden er mindre enn 80 cm. Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som samler opp, Overflate fordrøyer må og infiltrerer utgjøre regnvann 2 og 11 ned % i av tett jorden/grunnen. Dette gjelder ikke overflate permanente for vannspeil trinn 1 og og fordrøyningsbasseng trinn 2 regn som telles i blå flater. Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av Infiltrasjonskapasitet må minst være 54 flora og fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige fjellknauser og svaberg. mm/t for 100 % håndtering av trinn 2 regn 0, % 608 % 1, % 37 % OVERFLATE Vegetasjonsoverflate MED VEGETASJON, IKKE over jorddybde 80 cm 0,80 FORBUNDET 330 MED % JORD % Som over, men med cm jord for at hekker, store 80 cm trær kan vokse. Så lenge jorddybden er over 30 cm vil trinn OVERFLATE Vegetasjonsoverflate MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD 40- Som over, men med cm jord for at hekker, store 0, % 37 % 2 regnet kunne håndteres (forutsatt 80 over cm jorddybde 40 cm trær kan vokse. OVERFLATE Vegetasjonsoverflate MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD 40-0, % 37 % 80 over cm jorddybde 20 cm infiltrasjonskapasitet på 100 mm/t) Som over, men med cm jord for at hekker, store trær kan vokse. 0.2 OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD 3-20 Sedumtak 0, % 37 % cm Avrenningskoeffisient på 0,61 for Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst sedumtak samsvarer med litteraturen Trær 1,00 23 % (81 %) 5 % (10 %) 1 EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m Eksisterende store trær; over Vannopptak 10 m. Faktor: i vegetasjon 25 m²/tre. er en treg prosess Avrenning til underjordisk magasin IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL LOKALT OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG Avrenning til vegetasjon F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning og 0 rensing % / av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. >100 % kommunale krav til påslipp til offentlig avløpsnett. 0,10 IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN 100 % Trinn 1 forutsetter åpent magasin F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende 0,20 størrelsen > 100 på vegetasjonsflaten % 100 som % mottar vannet. Tilfredsstiller Fordrøyningsmagasin både trinn må ha 1 og 2 kapasitet iht. kommunale krav til påslipp til offentlig avløpsnett.

32 Oppsummering Diskutabel sammenheng mellom BGF og 3-trinnsstrategien for håndtering av overvann Eks. Området består av 100 % tette flater og alt overvann ledes til underjordisk infiltrasjonsmagasin: BGF = 0,10 og i henhold til krav i trinn 1 og 2 Eks. Området består av vegetasjonsfalte i kontakt med jord - men dårlige grunnforhold: BGF = 1,00 men vil ikke klare krav i trinn 1 og 2 Om kravene oppfylles avhenger i stor grad av infiltrasjonskapasiteten Grønne forsenkninger er det mest virkningsfulle elementet ift. overvann Effekten av økt jorddybde er begrenset ift. håndtering av overvann Om gressarmering legges over en jorddybde på mindre enn 80 cm oppnås det ikke poeng..

BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling Vedlegg 3 BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling 28.0.204 Sumpbed i Christian Krohgs gate 39-4. Landskapsarkitekt: Dronninga landskap. Foto: Adam Stirling Gatebeplantning på Carl Berners plass. Takhage i Christian

Detaljer

Nordbyveien , landskapsmessig analyse

Nordbyveien , landskapsmessig analyse Nordbyveien 70-72-74, landskapsmessig analyse Planområdet, dvs tomten er beliggende inntil og rett vest for kommunegrensen mellom Ås og Ski kommuner der Nordbyveien krysser kommunegrensen. Like vest for

Detaljer

OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD

OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A091962 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING; BÆREKRAFT FOR LANDSKAPSARKITEKTER, 13. OG 14. NOVEMBER 2013 BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) KATLINN CLAVIER Landskapsarkitekt MNLA For Bærum og Oslo kommune og Framtidens byer

Detaljer

Virkemidler. Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse. 5.Mai 2017 Scandic, Hamar. dr.ing, Kim H. Paus

Virkemidler. Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse. 5.Mai 2017 Scandic, Hamar. dr.ing, Kim H. Paus Virkemidler Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 5.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Strategi for overvannshåndtering Planlegging Fang opp og infiltrer

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak

BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak Hoveddelen BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak 28.0.204 Regnbed i Parc du Trapeze, Paris. Landskapsarkitekt: L agence TER. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 Hva er blågrønn faktor (BGF)...

Detaljer

Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til:

Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til: Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til: Oslos arbeid med Grønn arealfaktor og Bærums arbeid med Grønne tak, ba Framtidens byer v/miljøverndepartementet de to kommunene utarbeide Nasjonal

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

Overvann og blågrønne prinsipper

Overvann og blågrønne prinsipper Overvann og blågrønne prinsipper Informasjonskveld om overvann Lørenskog 21.juni 2016 dr.ing, Kim H. Paus Agenda 1. Utfordringene 2. 3-trinnsstragi 3. Tiltak 4. Virkemidler Avrenning Utfordring 1: Fortetting

Detaljer

Løsninger: Overordnede strategier

Løsninger: Overordnede strategier Løsninger: Overordnede strategier Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Foto: Olav Fergus Kvalnes (2014) Alt. 1:

Detaljer

Disponering av overvann i fremtidens byer

Disponering av overvann i fremtidens byer Disponering av overvann i fremtidens byer 13.Okt 2017 Seminar Norsk Vannforening Blågrønn infrastruktur mer enn bare overvann? dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet Separatsystem SEPARATSYSTEM

Detaljer

Overvann i tre trinn og regnbed

Overvann i tre trinn og regnbed Overvann i tre trinn og regnbed Stauder i fokus Ås 20. september 2016 dr.ing, Kim H. Paus Avrenning Utfordring 1: Fortetting påvirker avrenningen Kapasitet på ledningsnett (rørdiameter etc.) Tid Increasing

Detaljer

Grønn overflatefaktor

Grønn overflatefaktor Byplankontoret Områdeplan for Brøset Vedlegg 2 til bestemmelsene: Grønn overflatefaktor Dato: 08.03.2013 2 Grønn overflatefaktor Hva er grønn overflatefaktor På Brøset planlegges det en tett bydel. For

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn

BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn Vedlegg 2 BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn 28.01.2014 Bjølsen studentby. Landskapsarkitekt: Snøhetta. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 1. Introduksjon... 4 Utgangspunkt for blågrønn faktor (BGF)...

Detaljer

- som del av byplanleggingen

- som del av byplanleggingen Overvannshåndtering - som del av byplanleggingen 19.Okt 2017 Brunsjmøte TEKNA Overvannshåndtering og grøntstruktur dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet Separatsystem SEPARATSYSTEM

Detaljer

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt Blågrønn faktor - miniseminar 18. februar 2015 Kristiansand kommune Program Del 1: 12:00: Kaffe og frukt 12:10: Velkommen v/ Venke Moe 12:15: «Vi må planlegge for klimaendringer» v/ Terje Lilletvedt 12.30:

Detaljer

BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak

BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak Hoveddelen BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak 28.01.2014 Regnbed i Parc du Trapeze, Paris. Landskapsarkitekt: L agence TER. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 Hva er blågrønn faktor (BGF)...4

Detaljer

Løsninger: Fysiske tiltak

Løsninger: Fysiske tiltak Løsninger: Fysiske tiltak Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Trinn 2 Dimensjonerende regn basert på IVF-statistikk

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

«Nye» krav til håndtering av overvann?

«Nye» krav til håndtering av overvann? «Nye» krav til håndtering av overvann? FROKOSTMØTE: BYNATUR 16.Nov 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Vincent Callebaut Paris sentrum 2100 Lørenskog sentrum 2017 Den norske (avløps)modellen

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

Dimensjonering av blågrønne løsninger for håndtering av overvann

Dimensjonering av blågrønne løsninger for håndtering av overvann Dimensjonering av blågrønne løsninger for håndtering av overvann Kim H. Paus, Asplan Viak(kimh.paus@asplanviak.no) Fagtreff i Norsk Vannforening: Grønn teknologi for urban overvannsbehandling. Vitenparken

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Lokal overvannsdisponering. løsninger

Lokal overvannsdisponering. løsninger VA DAGENE PÅ SØRLANDET 26. 27. mars 2014 Lokal overvannsdisponering Eksempler Svein Ole Åstebøl, på COWI tekniske AS løsninger Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer Overvann som ressurs/blågrønne løsninger

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering Presentasjon på Klimatilpasningsdagene i Sandnes 25. august 2016 Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS Klimaendringer Rapporten «Klima i Norge 2100»

Detaljer

Blågrønn struktur i by og tettsted

Blågrønn struktur i by og tettsted Fylkesmannen i Oppland/Oppland fylkeskommune/ KS Hedmark Oppland, 18.- 19. mars 2015 Blågrønn struktur i by og tettsted Svein Ole Åstebøl, COWI AS - overvann som problem og ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

HVA ER GRØNN AREALFAKTOR?

HVA ER GRØNN AREALFAKTOR? Biotopflächenfaktor Grönytefaktor Biotope Area Factor HVA ER GRØNN AREALFAKTOR? Planleggingsverktøy som ivaretar grønne løsninger. Utviklet i Berlin og hentet til Malmøs boligutstilling. Uttrykker forholdet

Detaljer

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein En kort veiledning i bruk av permeable dekker Tekst: Kjell Myhr, Aaltvedt Betong Oktober 2013 1 Økende problemer med overvann Kapasiteten

Detaljer

FM Seminar om overvann 6. november 2014

FM Seminar om overvann 6. november 2014 FM Seminar om overvann 6. november 2014 Overvann på overflaten eller i rør? Oddvar Lindholm Institutt for matematiske realfag og teknologi NMBU Tegning: Petter Wang NIVA Prognoser for klimautviklingen

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann

Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann Sivilingeniør Torstein Dalen, Norconsult AS torstein.dalen@norconsult.com 1 Dagskonferanse «Vann- og trebyen Bergen», arrangert

Detaljer

Bærekraftig overvannshåndtering

Bærekraftig overvannshåndtering Husbanken Det norske Hageselskap Boligplanlegging i by 29. 31. oktober 2014 Bærekraftig overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig overvannshåndtering - fra lukket

Detaljer

Overvann til glede og besvær

Overvann til glede og besvær Overvann til glede og besvær «Den gode overvannssøknaden» Bent C. Braskerud Oslo VAV 6. mai 2015 Avrenning Økt urbanisering og klimaendring => avrenningen Ekstra klimapådrag Avløpnettets kapasitet Tid

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN Grønne muligheter 31.01.2012 Presentert av Kjell Myhr Fabrikksjef / Siv. ing. Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN Norsk veileder for dimensjonering,

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

AKERSELVA MØLLERGATA SKOLE Y-BLOKKA

AKERSELVA MØLLERGATA SKOLE Y-BLOKKA AKERSELVA MØLLERGATA SKOLE Y-BLOKKA ASPLAN VIAK: VEG: Vibeche Håheim Kind (Oppdragsleder) Thomas Indergaard Dehli (Beskrivelse) Øystein Lystad (Prosjekterende) VA: Endre Langeland/Kim H. Paus Marwan Oddo

Detaljer

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Bjerke, Ytre Enebakk, under gnr 95 bnr 3 Figur 1 Oversiktskart Hansebråthagan er en tomt på 4903 m 2 som planlegges utbygd med fire eneboliger. Terrenget er jevnt hellende

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Bærekraftig overvannshåndtering

Bærekraftig overvannshåndtering Boligplanlegging i by 15. 17. oktober 2012 Bærekraftig overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig overvannshåndtering i by Utnytte overvannets rekreasjons- og

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013 Blågrønn struktur Overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS og grøntområder Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

GNR/BNR 63/85-65/541 - KA-1, STANGELAND. PLAN OVERVANNSBEHANDLING

GNR/BNR 63/85-65/541 - KA-1, STANGELAND. PLAN OVERVANNSBEHANDLING Oppdragsgiver Sandnes Tomteselskap Rapporttype Notat overvann 2014-10-07 GNR/BNR 63/85-65/541 - KA-1, STANGELAND. PLAN 2014 115 OVERVANNSBEHANDLING 2 (6) OVERVANNSBEHANDLING Oppdragsnr.: 1350002577 Oppdragsnavn:

Detaljer

PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN. Fagdag 17.mars 2015 Kjell Myhr Siv.ing. Aaltvedt Betong

PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN. Fagdag 17.mars 2015 Kjell Myhr Siv.ing. Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN Fagdag 17.mars 2015 Kjell Myhr Siv.ing. Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN Norsk veileder for dimensjonering, utførelse og vedlikehold av permeable

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier

Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier Bent C. Braskerud 19. november 2013 Dialogkonferanse om klimatilpassing MÅL: Færre oversvømmelser 1. Lover og retningslinjer 2. Kunnskap om framtidig

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Permeable dekker: Testfelt for demonstrasjon og måling av infiltrasjon

Permeable dekker: Testfelt for demonstrasjon og måling av infiltrasjon Permeable dekker: Testfelt for demonstrasjon og måling av infiltrasjon Per Møller-Pedersen er sivilingeniør og daglig leder av Aqualogic AS. Av Per Møller-Pedersen Denne artikkelen bygger ikke direkte

Detaljer

Kurs i Klimatilpasning og overvann

Kurs i Klimatilpasning og overvann Kurs i Klimatilpasning og overvann 12.september 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Formål med kurset Kursets formål er definert som følgende: «Å øke kompetanse og bevissthet

Detaljer

Overvannstiltak i København og Malmö som kan brukes i Oslo

Overvannstiltak i København og Malmö som kan brukes i Oslo Overvannstiltak i København og Malmö som kan brukes i Oslo Klimatilpassing overvann 26. jan. 2017 Bent C. Braskerud og Vegard Veierød Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten Studietur til København og Malmö

Detaljer

Klimaendringer, konsekvenser og klimatilpasning

Klimaendringer, konsekvenser og klimatilpasning Klimaendringer, konsekvenser og klimatilpasning Workshop Sandnes den 11.april 2013 Gry Backe Fagkoordinator klimatilpasning Framtidens byer gry.backe@dsb.no 47467582 1 Et trygt og robust samfunn - der

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

Transport og rensing av forurensning i urbant overvann

Transport og rensing av forurensning i urbant overvann Transport og rensing av forurensning i urbant overvann Seminar Norsk Vannforening Oslo 16. november 2016 dr.ing, Kim H. Paus Agenda 1. Utfordringer 2. Forurensning i overvann 3. Renseløsninger 4. 3-trinnsstrategien

Detaljer

Innovasjon gjennom eksisterende og nye test- og pilotprosjekter. Klimatilpasningsdagene 2017 Per Møller-Pedersen

Innovasjon gjennom eksisterende og nye test- og pilotprosjekter. Klimatilpasningsdagene 2017 Per Møller-Pedersen Innovasjon gjennom eksisterende og nye test- og pilotprosjekter Klimatilpasningsdagene 2017 Per Møller-Pedersen Test- og demofelt, Ganddal Test-område Undersøke, måle og dokumentere effekt og samspill

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

Overvannshåndtering i Oslo: Fra problem til ressurs

Overvannshåndtering i Oslo: Fra problem til ressurs Overvannshåndtering i Oslo: Fra problem til ressurs 7. sept. 2016 Gjøvik Bent C. Braskerud Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten Økt urbanisering og klimaendring => økt avrenning Avrenning Ekstra klimapådrag

Detaljer

Regnbed som infiltrasjonsmulighet i by erfaringer fra Oslo og Trondheim

Regnbed som infiltrasjonsmulighet i by erfaringer fra Oslo og Trondheim Regnbed som infiltrasjonsmulighet i by erfaringer fra Oslo og Trondheim Bent C. Braskerud og Kim H. Paus Grunnvann og kulturminner 4. Mars 2013 Vannforeningen Årsak til utfordringene: Tradisjonell håndtering

Detaljer

Overvannshåndtering (OVH) En nødvendig fagdisiplin for fremtiden

Overvannshåndtering (OVH) En nødvendig fagdisiplin for fremtiden NYTT fra Overvannshåndtering (OVH) En nødvendig fagdisiplin for fremtiden Av Sveinn T. Thorolfsson Fra konvensjonell til bærekraftig overvannshåndtering Bærekraftige overvannsløsninger er blitt aktuelle

Detaljer

Slik håndterer Oslo kommune overvann i planer og byggesaker

Slik håndterer Oslo kommune overvann i planer og byggesaker Slik håndterer Oslo kommune overvann i planer og byggesaker 16. mai 2017 Tønsberg Bent C. Braskerud Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten Økt urbanisering og klimaendring => økt avrenning Avrenning Ekstra

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Overvann: fra problem til ressurs!

Overvann: fra problem til ressurs! Nansenparken, Fornebu kilde: Sweco AS Overvann: fra problem til ressurs! Strategi for overvannshåndtering 1 INNHOLD Overvannshåndtering i Bærum kommune 3 Overordnede mål for overvannsstrategien 5 Hva slags

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring

Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der

Detaljer

Grøn overflatefaktor

Grøn overflatefaktor Lindås KOMMUNE Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263-212 Vedlegg A: Grøn overflatefaktor Dato: 3.6.214 Vedteken av Kommunestyret 18.6.215, sak 59/15 2 KVA ER GRØN OVERFLATEFAKTOR? Sentrumsplanen

Detaljer

Kurs i Klimatilpasning og overvann

Kurs i Klimatilpasning og overvann Kurs i Klimatilpasning og overvann 14.juni 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Formål med kurset Kursets formål er definert som følgende: «Å øke kompetanse og bevissthet om

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Hvordan håndtering av overvann kan gi byer nye kvaliteter

Hvordan håndtering av overvann kan gi byer nye kvaliteter Hvordan håndtering av overvann kan gi byer nye kvaliteter Bent C. Braskerud 28. mars. Vått og vilt? Klimatilpassing Strømsø som eksempel Fra overvann som problem Flomvei over bensinstasjon! (Ref. Arnold

Detaljer

Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier.

Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier. Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier. Ås kommune 13.09.2016 Generelt/bakgrunn Størrelsen til grøftene tar utgangspunkt i Ås kommunes veinorm som er under utarbeidelse. Det

Detaljer

WP3 - Tiltak for å begrense oversvømmelse

WP3 - Tiltak for å begrense oversvømmelse WP3 - Tiltak for å begrense oversvømmelse Bent Braskerud ExFlood årsmøte 30. sept. 2011 Fredrikstad Flomdempende tiltak som har multifunksjon Alt vann i rør Grå løsninger Løsninger som også stimulerer

Detaljer

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave: 02 10.03.2016 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave/dato: 2 / 10.03.2016

Detaljer

Revisjon av byggesaksveileder Blågrønn Faktor

Revisjon av byggesaksveileder Blågrønn Faktor Revisjon av byggesaksveileder Blågrønn Faktor Landskapsarkitekt Valborg Leivestad, Multiconsult Hva er blågrønn faktor? Blågrønn faktor er et kvantitativt verktøy hvor man bruker poengsetting av ulike

Detaljer

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS PÖYRY NORWAY AS Postboks 62, (Hundskinnveien 96) N-1701 SARPSBORG NORGE Tlf. +47 69 97 34 00 Faks +47 69 97 34 99 E-mail: firmapost@poyry.no Ref.nr. Dato 14.12.15 (Revidert 28.04.2016) Side 1 (4) Rapporten

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

3trinnstrategien; tre steg mot en blågrønn by - case Oslo

3trinnstrategien; tre steg mot en blågrønn by - case Oslo 3trinnstrategien; tre steg mot en blågrønn by - case Oslo Bent C. Braskerud Oslo VAV 14. September 2015 Fagtreff om tiltak for flomdemping og OV-dimensjonering Vannforeningen Økt urbanisering og klimaendring

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringslan Figvedbakken VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2069 Oppdragsgiver:

Detaljer

Fra strategi til handlingsplan for den blågrønne byen

Fra strategi til handlingsplan for den blågrønne byen Fra strategi til handlingsplan for den blågrønne byen Hvordan arbeider kommunen med klimatilpasning Norm for overvannshåndtering m/tydelige krav Lokal håndtering, åpne løsninger, flomveier Skal vurderes

Detaljer

Praktiske løsinger for overvannshåndtering

Praktiske løsinger for overvannshåndtering Praktiske løsinger for overvannshåndtering Presentasjon ved Byutviklingsseminar 2016 om klimatilpasning og overvann Stavanger, 3. juni 2016 Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS Skjæveland Gruppen En innovativ

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

Lokal overvannshåndtering- prosjekter tildelt midler fra Framtidens byer

Lokal overvannshåndtering- prosjekter tildelt midler fra Framtidens byer Lokal overvannshåndtering- prosjekter tildelt midler fra Framtidens byer 1 Klimatilpasning i Framtidens byer Utvikle strategier for å møte dagens og framtidens klima Arbeidet skal føre til: mer forpliktende

Detaljer

Blågrønn faktor som et verktøy i gateplanlegging for Statens vegvesen

Blågrønn faktor som et verktøy i gateplanlegging for Statens vegvesen Bacheloroppgave 2016 15 stp Institutt for landskapsplanlegging Blågrønn faktor som et verktøy i gateplanlegging for Statens vegvesen Blue-Green Factor as a tool in street development for the Norwegian

Detaljer

«Klimatilpasning i kommuneplanleggingen» «Økt krav til fortetting hvordan unngår vi problemer med overvann?

«Klimatilpasning i kommuneplanleggingen» «Økt krav til fortetting hvordan unngår vi problemer med overvann? «Klimatilpasning i kommuneplanleggingen» «Økt krav til fortetting hvordan unngår vi problemer med overvann? Sigurd Laland, 27.03.2014 Grenland Bybånd - Flomveier Vann, elver og bekker i Siljan, Skien,

Detaljer