Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen Byingeniør Terje Lilletvedt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt"

Transkript

1 Blågrønn faktor - miniseminar 18. februar 2015 Kristiansand kommune

2 Program Del 1: 12:00: Kaffe og frukt 12:10: Velkommen v/ Venke Moe 12:15: «Vi må planlegge for klimaendringer» v/ Terje Lilletvedt 12.30: Blågrønn faktor metode, bruk og eksempler v/ Katlinn Clavier, Dronninga Landskap 13:30: Spørsmål

3 Vi må planlegge for klimaendringer Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen Byingeniør Terje Lilletvedt

4 Klimautfordringer Økte nedbørsmengder og spesielt økt nedbørsintensitet 10-20% Økt rasfare Jordras, steinssprang, kvikkleire Havnivået stiger jevnt og trutt 74 cm i 2100 / stormflo +2,34 Snø og beredskap

5 Økt nedbørsmengde og oftere intenst regn En midlere framskriving for Sørlandet viser at antall dager med mye nedbør vil øke med 47,3 prosent fram mot år Nedbørmengden på dager med mye nedbør anslås å øke med 10,8 prosent gjennom samme periode.

6 Det er ikke bare gode tekniske løsninger som løser problemer. Det må planlegges at vannet skal finne veien dit også...

7 Møllevannskanalen => gang- og sykkelvei som flomvei, her ved Solholmsveien

8

9

10 26 mm på 2 timer (13 mm/t) 35 mm på 3 timer (11,66 mm/t) 53 mm på 4 timer (13,25 mm/t) 61 mm på ett døgn (2,54 mm/t)

11

12 Terrengtilpasning og nedbør!

13 Et eksempel på uheldig planlegging, sett fra et overvannsperspektiv (via Google Maps)

14

15 Ras Økt rasfare Jordras pga nedbør Steinssprang pga frostsprenging Endring i grunnvannstand leirras? Plassering av bygg og infrastruktur, lek og friluftsliv Sikre at risikovurdering blir foretatt Terrenginngrep endrer fare

16 Hvem tenker på rasfare etter at en bolig er bygget????

17 Mer snø mindre fremkommelighet Vi må ha plass å legge snøen et sted!

18 På sikt vil havnivåstigning også påvirke hvor man kan bygge/utvikle byen Kombinert med mer intenst nedbør er det vanskeligere å leder bort vannet

19 Flomutsatte områder

20

21 Klimatilpasning er å bruke oppdatert kunnskap i planleggingen og gjennomføre tiltak som reduserer risiko for ulempene som klimaendringene medfører

22 FAGSEMINAR KRISTIANSAND, 18. FEBRUAR 2015 BLÅGRØNN FAKTOR BRUKERVEILEDNING KATLINN CLAVIER Landskapsarkitekt MNLA Sammen med for Bærum og Oslo kommune og Framtidens byer

23 Bakgrunn Metoden Illustrerende eksempler Juridisk forankring Kostnader

24 OPPRINNELSE Bo01, MALMÖ

25 13 EKSEMPLER FRA BÆRUM OG OSLO (INDRE BY, YTRE BY OG OFFENTLIGE GATER OG PLASSER)

26 BLÅGRØNN FAKTOR: DET BLÅ, DET GRØNNE

27 GRØNTOMRÅDER/UTEROM BLIR OFTE KOKT BORT I PLANPROSESSER GRØNNE OG BLÅ KVALITETER TRENGER BESKYTTELSE OG STATUS FOR IKKE Å BLI NEDPRIORITERT HVORFOR TRENGS METODEN?

28 EN MÅTE Å MÅLE BLÅGRØNNE KVALITETER MED TALL DERMED KAN MAN SETTE MINIMUMSKRAV VED UTBYGGING

29 PLANPROGRAM, KU, MASTERPLAN, FORPROSJEKT, REGULERING DETALJPROSJEKT JURIDISK FORANKRING UTREGNING AV BGF REGNES UT PÅ BYGGEPLANNIVÅ

30 OVERVANNSHÅNDTERING GRØNNE KVALITETER BIODIVERSITET 3 TEMA

31 0 0,3 1 0,4 1 POENGSETTING AV FLATER

32 +1 TILLEGSKVALITETER: UTBYGGER MÅ KOMPENSERE FOR TAP AV GRØNNE OG PERMEABLE FLATER

33 TILLEGSKVALITETER +0,5

34 TILLEGSKVALITETER +0,4

35 TILLEGSKVALITETER +0,3

36 BGF= ØKOLOGISK EFFEKTIV OVERFLATE TOTALT TOMTEAREAL

37 REGNEARKET

38 1 ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL 1 OVERFLATE MED VEGETASJON/ NATURLIG FJELL I DAGEN 0,3 DELVIS PERMEABLE FLATER 0,8 OVERFLATE MED VEGETASJON >80 CM 0,2 IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL ÅPENT BASSENG 0,6 OVERFLATE MED VEGETASJON CM 0,1 IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL LOKALT ANLEGG UNDER TERRENG 0,4 OVERFLATE MED VEGETASJON CM 0,2 OVERFLATE MED VEGETASJON 3-20 CM FLATER

39 +0,3 NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL +1 EKSISTERENDE STORE TRÆR +0,6 STEDEGEN VEGETASJON +0,3 REGNBED ELLER TILSVARENDE +0,8 EKSISTEREN DE TRÆR SOM BLIR STORE +0,4 HEKKER OG BUSKER +0,6 EKSISTEREN DE TRÆR SOM BLIR SMÅ/MELLO MSTORE +0,4 GRØNNE VEGGER +0,7 NYPLANTEDE TRÆR SOM BLIR STORE +0,3 STAUDER OG BUNNDEKKERE +0,5 NYPLANTED E TRÆR SOM BLIR SMÅ +0,1 SAMMENHENGEND E GRØNTAREALER OVER 75 M2 +0,05 KOBLING TIL BLÅGRØNN STRUKTUR TILLEGGSKVALITETER

40 EKSEMPEL: INNHOLDET I UTEAREALENE BLIR DET AVGJØRENDE (OVERVANNSHÅNDTERING, GRØNNE KVALITETER, BIODOVERSITET)

41 13 EKSEMPLER FRA BÆRUM OG OSLO (INDRE BY, YTRE BY OG OFFENTLIGE GATER OG PLASSER)

42 ANBEFALTE MINIMUMSVERDIER Tett by/sentrumsområder: 0,7 Ytre by/småhusbebyggelse/ rekkehus/åpen blokkbebyggelse: 0,8 Offentlige gater og plasser: 0,3

43 0,4 0,2 0,2 0,3 CARL BERNERS PLASS: BGF= 0,3

44 MYE GRÅ AREALER

45 NYE TRÆR (150 STK)

46 BUNNDEKKENDE VEGETASJON

47 PERMEABLE OG DELVIS PERMEABLE FLATER

48 LOKALT OVERVANNSANLEGG

49 EKSEMPEL FRA INDRE BY: CHRISTIAN KROHGS GATE 29/31, OSLO SEFF EIENDOM, FUTHARK ARKITEKTER, DRONNINGA LANDSKAP

50 EKSEMPEL FRA INDRE BY: CHRISTIAN KROHGS GATE 29/31, OSLO SEFF EIENDOM, FUTHARK ARKITEKTER, DRONNINGA LANDSKAP

51 BEVARE EKSISTERENDE TRÆR

52 TAKHAGER

53 FRODIG VEGETASJON I GÅRDSROMMET

54 ALT REGNVANN FØRES TIL EN ÅPEN KANAL

55 BRUK AV KLATREPLANTER

56 VICTORIAGÅRDEN: BGF = 0,1

57 STATOIL FORNEBU: BGF = 0,9

58 Generelle bestemmelser i KOMMUNEPLANENS AREALDEL Bestemmelser i REGULERINGSPLAN Brukes på BYGGESAKSNIVÅ for å dokumentere at BG kvaliteter er ivaretatt Kan vedtas som NORM (minimumsverdier) JURISDISK FORANKRING

59 OMRÅDEREGULERING FURUSET: Grønn arealfaktor (GAF) skal brukes som verktøy for dimensjonering av vegetasjon Det skal minimum oppnås følgende grønn arealfaktor: Felt B1-B8, T1-T7, BT3-BT4, BTN, BT1-BT2, S2-S3, S5-S10, TN: 0,6 Felt S1, S4: 0,3 For samferdsanlegg og teknisk infrastruktur er GAF angitt i OMRÅDEREGULERING FILIPSTAD: Det skal minimum oppnås følgende grønn arealfaktor innenfor hver hensynssone H810_1-6: - Boligområder = 0,6 - Blandet bebyggelse = 0,45 - Sentrums bebyggelse (næring og kontor) = 0,3 GAF, for offentlige samferdselsanlegg og grønnstruktur er angitt i bestemmelser for det enkelte by- og gaterom i 7 og 8. EKSEMPLER PÅ JURISDISK FORANKRING

60 KAN TILPASSES LOKALT

61 KOSTNADER: OVERVANNSKANAL I BJØLSEN STUDENTBY

62 KOSTNADER: PRISØKNING VED BJERKEDALEN PARK

63 GI DET BLÅ OG GRØNNE BESKYTTELSE OG STATUS SKAPE EN GENERELL KVALITETSHEVING I UTEROM KVALITET, IKKE BARE KVANTITET FLEKSIBEL MODELL SOM ÅPNER FOR KREATIVE LØSNINGER KOMMER I TILLEGG TIL EKSISTERENDE JURIDISKE FØRINGER MÅL

64 FINN BGF-DOKUMENTENE PÅ FRAMTIDENS BYERS NETTSIDER

65

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013 Blågrønn struktur Overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS og grøntområder Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH SINTEF Byggforsk KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt Prosjektrapport

Detaljer

Kommunestyremelding om klima og energi

Kommunestyremelding om klima og energi Kommunestyremelding om klima og energi Vedtatt av Frogn kommunestyre 16. juni, 2014 Innhold Del 1 Teoribakgrunn og strategi Kapittel 1 Hvorfor kommunestyremelding om klima og energi? Kapittel 2 Handlingsrom

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Blågrønn struktur i by og tettsted

Blågrønn struktur i by og tettsted Fylkesmannen i Oppland/Oppland fylkeskommune/ KS Hedmark Oppland, 18.- 19. mars 2015 Blågrønn struktur i by og tettsted Svein Ole Åstebøl, COWI AS - overvann som problem og ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Grønne løsninger på et klima i endring og grønt planleggingsverktøy for Fremtidens byer Arvid Ekle, styreleder naml norske anleggsgartnere, miljø-

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer