T i p s h e f t e f o r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T i p s h e f t e f o r"

Transkript

1 T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g

2 Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling i Studentforeninger (LOS 04/05). LOS er en arbeidsgruppe som består av studenter med lang erfaring fra studentforeninger. Innholdet i heftet er basert på en spørreundersøkelse blant studentforeninger og arbeidsgruppens erfaringer. LOS 04/05 bestod av Andreas Bjørnebye, Ingerid Skjei Knudtsen, Ingrid Stranger-Thorsen, Henrikke Bugdø-Petersen og Johannes Elgvin. Utformingen er gjort av Studentliv ved Øivind Gjefle og tegningene er laget av Christian Frey Dahl. Trykket november 2005.

3 Planlegg rekrutteringen side Finn en rekrutteringsansvarlig 5 Sett mål for rekrutteringen 6 Planlegg rekrutteringskampanjen 7 Gjennomfør rekrutteringen Heng opp plakater 8 Verv venner 9 Bli fadder 10 Hold informasjonsmøter 11 Behold nye medlemmer Ta raskt kontakt med nye medlemmer 12 Ta vare på nye medlemmer 13 Evaluer rekrutteringen 14 Finn styremedlemmer Viderefør kompetanse Finn styremedlemmer 15 Hold styreseminar 16 Lag en vitebok 17 Rekrutteringshjulet 18

4 Innledning Dette tipsheftet handler om rekruttering til studentforeninger. Heftet er laget for å gi studentforeninger råd og inspirasjon til arbeidet med å skaffe nye medlemmer til frivillig arbeid. Tipsheftet er bygd opp rundt 13 konkrete tips for å rekruttere aktive medlemmer til din forening. De er ment som et utgangspunkt og prøver ikke å dekke alle mulige sider og situasjoner ved rekruttering av nye medlemmer. Studentforeninger er forskjellige i både størrelse og organisering, og vi håper brosjyren har noe å tilby alle typer foreninger. En av ideene med dette heftet er at en forening bør tenke helhetlig rundt rekruttering. Det betyr at rekruttering ikke bare handler om å få nye medlemmer, men også det å få folk til å bli værende og etterhvert ta på seg verv. Heftet er delt inn i de ulike fasene vi mener er viktige for en vellykket rekruttering. Vi håper dette gjør det tydelig at rekruttering er et viktig helårsprosjekt for alle studentforeninger. Husk at rekrutteringsarbeid er den viktigste investeringen dere kan gjøre for å sikre foreningen en stabil og forutsigbar fremtid. For mange foreninger er det et skille mellom passive og aktive medlemmer. Passive medlemmer er de som betaler medlemsavgift og er med på enkelte aktiviteter, uten å bidra med noe mer til foreningen. Aktive medlemmer er de som driver aktiviteten i foreningen. Dette heftet handler i hovedsak om rekruttering av aktive medlemmer. Det finnes mange måter å fange oppmerksomheten til dine medstudenter på, og det er mange måter å rekruttere på. Det er derfor viktig at dere finner deres måte å rekruttere på enten det er stands, vise fram aktiviteten deres, snakke med folk, stunts, plakater, informasjonsmøter eller løpesedler. Husk at rekruttering ganske enkelt handler om å få studenter interessert i din forening og gi dem interessante oppgaver slik at de blir værende i foreningen. Lykke til med rekrutteringen! Hilsen Studentliv

5 Planlegg rekrutteringen Finn en rekrutteringsansvarlig Det første du bør gjøre er å finne ut hvordan din forening organiserer rekrutteringsarbeidet. Hvis det ikke er noen som har ansvaret for rekrutteringen bør en slik stilling opprettes. Stillingen som rekrutteringsansvarlig kan opprettes som et eget styreverv, men det viktigste er at foreningen velger en person med rekruttering som hovedansvarsområde. Å definere et ansvarsområde skaper ofte en bevisstgjøring om temaet som ikke kommer frem hvis rekruttering bare er en restoppgave. De fleste ønsker å gjøre en god jobb, og personen i vervet fokuserer på oppgaven og ser flere og flere ting som kan gjøres. Å ha et eget verv for rekruttering kan også gjøre det lettere å videreføre kunnskap om hvordan man best skaffer nye medlemmer. Erfaringer kan skrives ned, eller avtroppende rekrutteringsansvarlig kan lære opp påtroppende rekrutteringsansvarlig. Rekrutteringsansvaret kan også legges til flere, men helst som prioritert oppgave og ikke som restoppgave i tillegg til alt annet. Det viktigste er at én person har hovedansvar for å planlegge og koordinere arbeidet.

6 Planlegg rekrutteringen Sett mål for rekrutteringen Et skritt på veien mot vellykket rekruttering er å tenke i gjennom hva foreningen vil med nye medlemmer. Det er alltid frafall i en forening og man er avhengig av nye medlemmer for å kunne drive videre. Frafallet er størst mellom to semestre og derfor kan det være greit å forsøke få en oversikt over hvem som kommer til å være igjen i foreningen etter ferien. Det er også viktig å snakke om hvor mange nye medlemmer foreningen trenger, og til hvilke oppgaver eller formål man trenger dem. Det er alltid lurt å lage en målsetning om hvor mange medlemmer dere trenger. Tenk også gjennom hva din forening har gjort for å rekruttere før og hva som virket eller ikke virket. Etter å ha satt et mål for rekrutteringen er det greit å spørre seg hvor mange nye medlemmer som bør være igjen etter en, to eller tre måneder. Basert på tidligere erfaringer kan foreningen anslå hvor mange man må rekruttere for å fortsatt ha det nødvendige medlemstallet ved semesterslutt. Det er alltid noen som faller fra av ulike årsaker. Det er alltid frafall i en forening og man er avhengig av nye medlemmer for å kunne drive videre.

7 Planlegg rekrutteringen Planlegg rekrutteringskampanjen De praktiske tingene rundt jakten på nye medlemmer krever forberedelser. Når korridorene yrer av nye studenter bør rekrutteringskampanjen allerede være ferdig planlagt. Det er lurt å lage en liste over hva som skal gjøres og når man skal gjøre det, i god tid før semesterstart. Lokaler til å holde informasjonsmøter i må bookes, og de personene som skal delta i rekrutteringen bør bli informert om hva som forventes av dem og når. Plakater, løpesedler og informasjonsmøter er vanlige måter å nå ut til nye studenter på. Før semesteret starter bør plakatene være ferdige. På plakaten og løpesedlene bør du fortelle om foreningen din. Legg vekt på det flotte sosiale fellesskapet, faglig utbytte og læringspotensialet, medlemsgodene og den fine erfaringen man får som medlem. Du kan også ta med det som er spesielt og bra med din forening. Informasjonen bør vise tydelig hva dere er og gjør. Husk at folk er forskjellige og at det derfor er viktig å vise at foreningen har noe å tilby alle. Husk å få med den praktiske informasjonen på plakaten og løpesedlene: hva foreningen gjør, telefonnummer og e-post til ansvarlige, nettsider og tid og sted for informasjonsmøter. Som en forlengelse av rekrutteringskampanjen kan det være lurt å ha lister for interesserte å skrive seg på. Disse bør være tilgjengelig for publikum under foreningens arrangementer.

8 Gjennomfør rekrutteringen Heng opp plakater De fleste foreninger bruker plakater og løpesedler for å få tak i nye medlemmer. Dette er en fin måte å nå ut til nye studenter på. Husk at campus kryr av plakater. Derfor bør deres plakater være godt synlige. Stor skrift og en kort tekst som er lett å forstå er mer effektivt enn lange tekster. Plakatene bør spres godt ut over studiestedet, og det er lurt å gå flere runder over flere dager slik at dere er sikre på at folk legger merke til dem. Hvis dere har en spesiell målgruppe må dere tenke på hvor dere treffer disse, og konsentrere plakatene deres der. Løpesedler distribuert på lesesaler og i foajeer kan også være en taktikk for å nå nye medlemmer. Nok en gang er det viktig å sørge for at budskapet kommer tydelig frem. Dersom foreningen har tilknytning til lærestedet gjennom et studieprogram, fakultet eller andre enheter, kan det være en fordel å samarbeide med disse. De ulike institusjonene kan bidra til å spre budskapet om din forening gjennom sine kanaler. Hvis dere lager en hyggelig ramme rundt distribusjonen av plakater og løpesedler blir ikke jobben så slitsom. Gå gjerne i grupper og finn på noe sosialt etter endt arbeidsøkt. Dette er en god mulighet til å bli bedre kjent med de andre i foreningen.

9 Gjennomfør rekrutteringen Verv venner De fleste foreninger melder om at den beste måten å rekruttere nye folk på er gjennom venneverving. Venneverving vil si at man aktivt forsøker å få venner til å bli med i foreningen. En god måte å gjøre dette på er gjennom uformelle samtaler. Prat med venner og kjente om hvor lærerikt og gøy det er med foreningsarbeid. Inviter dem til å være med på foreningens arrangementer og sosiale tilstelninger. Fortell alle medlemmene i din forening at de må forsøke å verve venner. Etter hvert som de har blitt litt kjent kan dere oppmuntre dem til å delta mer aktivt. Hvis de er interessert, og etter hvert blir med på en del ting, så er det et kort skritt videre til å bli aktiv i foreningen. Trenger din forening for eksempel en økonomiansvarlig, så er det bare å spre ordet: Spør om noen kjenner noen som og så videre. Til slutt dukker det kanskje opp noen navn som enkelte i foreningen kjenner. Ta så kontakt og inviter vedkommende med på arrangementer og fester. Fortell alle medlemmene i din forening at de må forsøke å verve venner. Dere kan gjerne finne ut hva slags personer dere trenger i foreningen, og så diskutere om noen kjenner en som kan egne seg. Lag så en liste over aktuelle personer og start vervingen.

10 10 Gjennomfør rekrutteringen Bli fadder Dersom det er en fadderordning på ditt lærested bør dere bruke denne aktivt. Mange foreninger oppfordrer sine nåværende eller gamle medlemmer om å bli faddere. Dette er en fin mulighet til å ta med nye studenter på arrangementer og aktiviteter som foreningen har. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både foreningen, som trenger nye medlemmer, og fadderordningen, som trenger faddere. Fadderen får ansvar for en gjeng nye studenter som er akkurat passe stor til å bli kjent med, og de nye studentene får et nettverk av kjente i en ny studiehverdag. Når fadderordningen og festlighetene i semesterstarten er slutt, kjenner allerede de nye studentene foreningen. De første sosiale tersklene er overvunnet, man kjenner fadderen, og da er det lettere å bli med på informasjonsmøter i studentforeningen. Hvis foreningen har klart å skape et positivt inntrykk i de første ukene, er det også lettere for de nye studentene å bli med i en forening de allerede kjenner. Foreninger som lykkes godt med rekruttering bruker ofte fadderordninger på en slik måte. Husk at dere må respektere fadderordningen og ikke overkjøre det opplegget de har.

11 Gjennomfør rekrutteringen Hold informasjonsmøter For å nå ut til nye studenter kan det være lurt å holde et informasjonsmøte. En eller flere fra styret tar ansvar for å holde informasjonsmøte om foreningen. Velg en person som dere vet er en god ambassadør for foreningen. Planlegg på forhånd hva vedkommende skal si. De fleste prater for mye. Det er ikke nødvendigvis tomprat, men likevel mer informasjon enn studenter som er ukjente med foreningen får med seg. Tenk derfor gjennom hva som er hovedbudskapet og hold dere til det. Finn ut når, hvor og hvordan et informasjonsmøte er best for deres forening. Noen forslag er å holde det rett før eller rett etter en forelesning, booke et auditorium eller møterom, koble det til et arrangement eller aktivitet dere allerede har eller invitere til sosialt samvær på en studentpub der dere samtidig informerer om foreningen. På forelesning når dere flere, i eget møterom kan dere lettere prate med de som kommer. På pub er det enklere å la det gli over i sosialt prat når dere har sagt det som skal sies. Ha en plan for hvordan dere fanger opp de interesserte etter at siste ord er sagt. Å satse på at interesserte kommer tilbake på eget initiativ er dristig. Noen måter å ta tak i interesserte etter informasjonsmøtet kan være å sende rundt lister til å skrive seg på, å gå rundt og prate med fremmøtte, slå seg ned i grupper, eller tildele interne faddere for alle fremmøtte. De fleste foreninger som lykkes vel med rekruttering gjør det enkelt for nye studenter å komme i prat med de som allerede er med. Å gjøre noe sosialt sammen etter første møte kan lønne seg. Eksempler på aktiviteter er idémyldring for semesterprogrammet, inndeling i undergrupper, tappekurs eller enkle leker som trivial pursuit eller teambygging. Husk at det er alltid vanskelig for en utenforstående å nærme seg en forening eller en gjeng som kjenner hverandre fra før. Forsøk derfor å ha en så åpen og inkluderende stil som mulig. Velg en person som dere vet er en god ambassadør for foreningen. Planlegg på forhånd hva vedkommende skal si. 11

12 Behold nye medlemmer Ta raskt kontakt med nye medlemmer 12 Etter at nye studenter har meldt sin første interesse er det foreningens jobb å få de nye til å bli. Dette er også en viktig del av rekrutteringsarbeidet. Det er naturlig at én person har ansvaret. Det trenger ikke være den rekrutteringssansvarlige, men kan for eksempel være nestleder, intern- eller funksjonæransvarlig dersom foreningen har disse styrevervene. Hovedarbeidet er å kontakte de nye medlemmene. Det kan være lurt å ringe de som har meldt sin interesse, siden dette ofte gir en bedre respons enn bare e-post. Her er det viktig å inkludere hele foreningen i arbeidet. Det å kontakte de nye er en god mulighet for hele styret til å bli kjent med dem. Snakk med medlemmene om hva de har lyst til å være med på videre og inviter dem med på det som skjer. Foreninger som lykkes med rekruttering gir ofte nye medlemmer ansvar, utfordringer og morsomme oppgaver ganske tidlig. De færreste løper fra oppgaver de har tatt på seg og de bør få sjansen til å fullføre dem. Enkle oppgaver som ikke betyr mye for et gammelt medlem kan bety mye for en som er ny, derfor bør rekrutteringsansvarlig ha snakket med de andre i foreningen og ha forberedt konkrete oppgaver til de nye medlemmene. Foreninger som lykkes med rekruttering gir ofte nye medlemmer ansvar, utfordringer og morsomme oppgaver ganske tidlig. For mange er den viktigste grunnen til å bli i en forening det sosiale. En ide kan være raskt å koble nye rekrutter med gamle, enten som en intern fadderordning, eller i enkeltoppgaver. Å jobbe sammen med noen er kontaktskapende i seg. Når man har en felles arbeidsoppgave, har man alltid noe å snakke om selv om man ikke kjenner hverandre.

13 Behold nye medlemmer Ta vare på nye medlemmer 13 Når festlighetene rundt semesterstart kommer på avstand er det desto viktigere å tenke igjennom hvordan dere kan holde på de nye som har blitt med. Forsøk å legge til rette for at medlemmene blir værende i din forening. Foreningen bør ha følere ute for hvem som allerede er inne i varmen og hvem som er på vei ut. En intern fadderordning gjør dette lettere. Ta personlig kontakt. Tenk gjennom hvem som er en god ambassadør for foreningen i denne oppgaven. Et slikt arbeid kan både nye og gamle medlemmer delta i. Følg opp regelmessig. Det er hyggelig å høre fra foreningen også når det ikke er en jobb som må gjøres. Fester, turer, lunsjer, arbeid i grupper er gode arenaer å fange inn igjen de som er på vei til å skli bort. Få dem inn i foreningens sosiale nettverk, det binder mer enn formelle medlemskap. I tillegg er arrangementer også kjærkomment for de som allerede er vel inne i varmen. For de som allerede er godt engasjert kan det være viktig å gi forestillinger om veien oppover i foreningen. Fortell om hvilke verv foreningen trenger folk til etter hvert, og hva vervene innebærer, hva man lærer, og hva man får igjen for å ha verv i din forening. Fortsett å gi oppgaver utover semesteret og si til dem at de gjør en god jobb. På denne måten ser nye medlemmer at det er mulig å få nye og spennende oppgaver etter hvert.

14 14 Behold nye medlemmer Evaluer rekrutteringen Midtveis eller litt lengre ut i semesteret kan det være greit å ha en evaluering av hvordan rekrutteringen gikk. Hvis foreningen har en rekrutteringsansvarlig er det denne personens ansvarsområde. Det aller beste er å planlegge evalueringen i forkant. Da har dere en plan for evalueringen når dere setter dere ned og ser på hva som gikk bra og dårlig. Foreningen bør finne ut hvem av de nyrekrutterte som er igjen og se om dere har nådd målet med rekrutteringen. Spør også de nye medlemmene som har blitt med hva de er fornøyd med og hva de er mindre fornøyd med. Prøv så å kartlegge hvorfor noen forsvant og hva som fikk folk til å bli. Det er ikke farlig å ringe avhoppere for å spørre om deres erfaring i møtet med deres forening, og kanskje om de vil komme tilbake. Det er også viktig å starte planleggingen av neste semesterstart. Finn ansvarlige og dra gjerne med de nye i denne prosessen. På denne måten kan man sikre at enkelte fortsetter også neste semester. Rekruttering er en prosess som har best vilkår for å lykkes når den pågår kontinuerlig i foreningen. Rekruttering er en prosess som har best vilkår for å lykkes når den pågår kontinuerlig i foreningen.

15 Finn styremedlemmer Finn styremedlemmer Det er viktig å motivere neste generasjon til å ta over driften av foreningen. Forhåpentligvis har de nye medlemmene vært aktive i foreningen en stund, og noen er klare til å ta på seg verv i styret eller andre organer i foreningen. Når foreningen skal finne nye personer til verv kan det lønne seg å tenke på personlig egnethet og kvalifikasjoner. Dette kvalitetssikrer arbeidet. Tenk gjennom hva som skal til for å besitte et verv. Noen foreninger har valgkomiteer, rekrutteringskomiteer og liknende som arbeider med å finne nye medlemmer til styrene. Personer som sitter i disse posisjonene er gjerne erfarne medlemmer som har hatt sentrale verv før. Dersom dere har en slik gruppe er det viktig at de har klart for seg hvilke kvalifikasjoner foreningen krever av de som skal sitte i styret. Når en forening har fått et nytt styremedlem bør man etterstrebe å få de nye medlemmene til å føle seg trygge. Dette gjøres best ved å skape samhold, gi opplæring, oppmuntre, tilrettelegge og fordele ansvar. Husk å gi god opplæring til de nye styremedlemmene og gi medlemmer frihet til å prøve seg innenfor sitt ansvarsområde. Selv om de får god opplæring og oppfølging må de få lov til å ta sine egne beslutninger og gjøre feil. I enhver forening er det enkelte verv som oppleves som vanskelige å rekruttere til. Dette gjelder i hovedsak verv som oppfattes som tunge eller verv som krever økonomisk eller teknisk kunnskap. I tillegg er det enkelte verv som oppleves som kjedelige. Husk at alle funksjoner i en forening må verdsettes som betydningsfulle. Har foreningen problemer med å fylle enkelte verv kan det være en ide å søke etter personer i fagmiljøer som utdanner seg til den nødvendige kunnskapen eller sende vedkommende på kurs. Dette er særlig relevant i forhold til verv som krever spesialkunnskaper. Slike verv kan være layout, økonomi, lydteknikk eller lignende. For å bidra til opplæringen av styremedlemmer arrangerer Studentliv kurs for aktive i sentrale verv. Mer informasjon finner du på Studentlivs nettsider. 15

16 16 Overfør kompetanse Hold styreseminar Når det nye styret er satt sammen bør dere holde et styreseminar. Etter en tid i styret har dere opparbeidet dere mye kunnskap. I tillegg til det dere selv har erfart, sitter dere på mye kompetanse som dere har fått fra tidligere styremedlemmer. Det er viktig at dette videreføres til det nye styret. En studentforening som tar vare på det den har lært, har lettere for å rekruttere til styreverv. Da vet de som vil påta seg et verv at de får opplæring og at de slipper å begynne på bar bakke. Styreseminaret bør starte med å gjennomgå handlingsplanen fra forrige semester. På den måten kan dere sjekke hvilke mål som er oppnådd og hvilke som må jobbes videre med. Ta med noen fra det gamle styret for å få en kontinuitet i diskusjonen rundt handlingsplanen. Da slipper dere å finne opp kruttet på nytt bare fordi dere har skiftet styre. Rundt diskusjonen av den gamle handlingsplanen og nye ideer som har dukket opp, lager dere en ny handlingsplan for semesteret. Det er viktig at dere har realistiske og konkrete mål og bestemmer hvem som har ansvar for de ulike oppgavene. På den måten blir foreningsarbeidet inspirerende etter hvert som de enkelte målene oppnås. La referatet fra seminaret inneholde den nye handlingsplanen. Studentliv har utviklet et styrekurs som er velegnet når foreningen skal holde styreseminar. Ta kontakt med Studentliv for mer informasjon. En studentforening som tar vare på det den har lært, har lettere for å rekruttere til styreverv.

17 Overfør kompetanse Lag en vitebok En vitebok er en samling av den viktigste informasjonen som finnes om foreningen. En vitebok er lurt å lage fordi man får samlet alt det viktigste man trenger å vite på ett sted. I studentforeninger er det ofte mye kompetanse som bare finnes hos enkeltpersoner, og det er viktig å ta vare på denne informasjonen. En vitebok kan inneholde en kort oversikt over foreningen og dens historie. Videre kan den fortelle om hvordan foreningen er strukturert (organisasjon og verv) og hva foreningens arbeidsoppgaver er (formål, vervbeskrivelser, arbeidsinstrukser, rutiner). Viteboka bør også forklare hvor du kan finne den informasjonen om foreningsarbeidet du er ute etter. For eksempel kan den inneholde en liste over kontaktpersoner, hvor referater og semesterrapporter er, hvilke nettverk foreningen har og hvor man kan søke om støtte til drift av foreningen. En vitebok trenger ikke være mer enn en perm hvor alt dette samles. Det viktigste er å samle det, slik at det er lett tilgjengelig for alle, og at hvert styre oppdaterer informasjonen. Det kan lønne seg å skrive sluttrapporter for vervene i foreningen. Dette kan lette overlappingsfasen mellom to styreverv. I rapporten kan man for eksempel skrive litt om hva som er gjort og hva som var planlagt, men det ikke ble tid til. I tillegg bør foreningen skrive en god og fyldig semesterrapport og rapporter for gjennomførte prosjekter. Disse kan brukes aktivt av foreningen på et senere tidspunkt. Det er også viktig å gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig for nye medlemmer. En god overlapping er ikke kun en skriftlig rapport. Dere bør prøve å få til en periode der det gamle styremedlemmet og etterfølgeren arbeider sammen. Etter hvert som dagene går vil etterfølgeren føle seg trygg i overtakelsen av de fleste oppgavene. Videre tips til hva en vitebok bør inneholde finner dere på Studentlivs hjemmesider. 17

18 Semesterstart Planlegg rekrutteringen Gjennomfør rekrutteringen Viderefør kompetanse Rekrutteringshjulet Behold nye medlemmer Finn styremedlemmer

19 Studentliv Studentliv er en del av Velferdsdivisjonen i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) og jobber med tilrettelegging for frivillige studentaktiviteter og mottak av nye studenter. Vi har et bredt tilbud til aktive i studentforeninger. Kurs Studentliv arrangerer kurs som skal gjøre det enkelt og trygt å drive en studentforening. Vi arrangerer kurs i ledelse, regnskap, markedsføring og grafisk arbeid. Kursene er åpne for alle som er aktive i studentforeninger. Informasjon om kursdatoer og påmelding finner du på våre nettsider. Styrekurs Studentliv har også et eget kurs som tar for seg styrearbeid i en studentforening. Kurset er laget slik at styret selv gjennomfører det. Ta kontakt for å få kursheftet. Kunnskapsbasen I Kunnskapsbasen har vi samlet nyttig informasjon for deg som driver en studentforening. Her vil du finne råd og tips som vil hjelpe foreningen, blant annet hva en vitebok bør inneholde. Kunnskapsbasen finner du på Studentlivs nettsider. Kulturstyret Kulturstyret bevilger penger til studentaktiviteter. Alle studentforeninger kan søke om både driftsstøtte og prosjektstøtte. Søknadsfrister og nærmere informasjon finner du på nettsidene våre. Kontaktinformasjon Studentliv Pb 94 Blindern 0314 Oslo

20

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON Foreninger Vi jobber for å tilrettelegge best mulig for studentforeninger fordi vi tror at flest mulig vil få en bedre studietid dersom de hadde vært

Detaljer

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet Modul 6 Organisering av PR-arbeidet I modul 6 bruker vi et plandokument og arbeidet med dette som den røde tråden gjennom hele denne modulen. Hva, for hvem, hvorfor og hvordan. Profil, budskap og virkemidler.

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid Artikkelen er skrevet av Christian Frey Dahl i Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Foreningens helhetlige profil

Foreningens helhetlige profil Foreningens helhetlige profil Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016 Til: fordelingsutvalget (FU) v/ Institutt for Informatikk Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Dato: 27.04.16 Søker: Fadderstyret v/institutt for Informatikk 2014 Postboks: 1080 Blindern 0216 Oslo Kontonummer:

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. side 1 av 6 Blindern 7. februar 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Robin

Detaljer

Stillingsbeskrivelser Into Campus

Stillingsbeskrivelser Into Campus Stillingsbeskrivelser Into Campus Leder Som leder av Into Campus har man det overordnende ansvar for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken ved Norges Helsehøyskole, Norges Kreative Høyskole og

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Styrekursmodul: Praktisk styrearbeid

Styrekursmodul: Praktisk styrearbeid Styrekursmodul: Praktisk styrearbeid I denne modulen får dere eksempler på hvordan dere kan organisere styrearbeidet. Målet er at styremedlemmene skal få innsikt i god organisering av styrearbeidets praktiske

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN Kort om mitt innlegg 2 Vi skal komme inn på Ledelse og motivasjon Ledelse av frivillige Organisasjonskultur og ledelse Den vanskelige samtalen 3 Hva mener

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

God fortsettelse i 6. skoleår?

God fortsettelse i 6. skoleår? God fortsettelse i 6. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

Modul 1- Åpning av kurs i PR og markedsføring

Modul 1- Åpning av kurs i PR og markedsføring Modul 1- Modul 1 Åpning av kurs Åpning av kurs i PR og markedsføring Før du setter i gang kurset er det viktig at deltagerne får mulighet til å bli litt bedre kjent med hverandre og med deg som kursleder.

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Innkalling til allmøte i Socius

Innkalling til allmøte i Socius Innkalling til allmøte i Socius Tid: Torsdag 10. april, kl. 10:15 Sted: Det sosiale rom, 1. etg Harriet Holters hus Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av referent Orienteringssaker

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid 4 Tegneleken! 31 Tegneleken!

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010 KVINNEKONFERANSEN 2010 SAMMEN I LUFTA Tid: 13.-14. november 2010 Sted: Rica Gardermoen Deltakere som representerte Stjørdal Hang- og Paragliderklubb: Brynhild Jorid Rotvold (PP2) og Mariann Gravråk (PP2)

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER

RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER 2011-2013 STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Sist endret i Studentparlamentet 08. 09. 2010 FORMÅL MED FADDER Fadder er en fadderordning ved studiestart

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17.

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for kultur, idrett og helse Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Til stede under opprop: Robin

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

God fortsettelse i 7. skoleår?

God fortsettelse i 7. skoleår? God fortsettelse i 7. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Veileder 1: Demensvennlige møteplasser

Veileder 1: Demensvennlige møteplasser Veileder 1: Demensvennlige møteplasser Hovedbudskap Passende møteplasser er viktig. Personer med demens møtes i økende grad for å arbeide med demensrelaterte saker. De blir også invitert til møter og konferanser.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer