T i p s h e f t e f o r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T i p s h e f t e f o r"

Transkript

1 T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g

2 Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling i Studentforeninger (LOS 04/05). LOS er en arbeidsgruppe som består av studenter med lang erfaring fra studentforeninger. Innholdet i heftet er basert på en spørreundersøkelse blant studentforeninger og arbeidsgruppens erfaringer. LOS 04/05 bestod av Andreas Bjørnebye, Ingerid Skjei Knudtsen, Ingrid Stranger-Thorsen, Henrikke Bugdø-Petersen og Johannes Elgvin. Utformingen er gjort av Studentliv ved Øivind Gjefle og tegningene er laget av Christian Frey Dahl. Trykket november 2005.

3 Planlegg rekrutteringen side Finn en rekrutteringsansvarlig 5 Sett mål for rekrutteringen 6 Planlegg rekrutteringskampanjen 7 Gjennomfør rekrutteringen Heng opp plakater 8 Verv venner 9 Bli fadder 10 Hold informasjonsmøter 11 Behold nye medlemmer Ta raskt kontakt med nye medlemmer 12 Ta vare på nye medlemmer 13 Evaluer rekrutteringen 14 Finn styremedlemmer Viderefør kompetanse Finn styremedlemmer 15 Hold styreseminar 16 Lag en vitebok 17 Rekrutteringshjulet 18

4 Innledning Dette tipsheftet handler om rekruttering til studentforeninger. Heftet er laget for å gi studentforeninger råd og inspirasjon til arbeidet med å skaffe nye medlemmer til frivillig arbeid. Tipsheftet er bygd opp rundt 13 konkrete tips for å rekruttere aktive medlemmer til din forening. De er ment som et utgangspunkt og prøver ikke å dekke alle mulige sider og situasjoner ved rekruttering av nye medlemmer. Studentforeninger er forskjellige i både størrelse og organisering, og vi håper brosjyren har noe å tilby alle typer foreninger. En av ideene med dette heftet er at en forening bør tenke helhetlig rundt rekruttering. Det betyr at rekruttering ikke bare handler om å få nye medlemmer, men også det å få folk til å bli værende og etterhvert ta på seg verv. Heftet er delt inn i de ulike fasene vi mener er viktige for en vellykket rekruttering. Vi håper dette gjør det tydelig at rekruttering er et viktig helårsprosjekt for alle studentforeninger. Husk at rekrutteringsarbeid er den viktigste investeringen dere kan gjøre for å sikre foreningen en stabil og forutsigbar fremtid. For mange foreninger er det et skille mellom passive og aktive medlemmer. Passive medlemmer er de som betaler medlemsavgift og er med på enkelte aktiviteter, uten å bidra med noe mer til foreningen. Aktive medlemmer er de som driver aktiviteten i foreningen. Dette heftet handler i hovedsak om rekruttering av aktive medlemmer. Det finnes mange måter å fange oppmerksomheten til dine medstudenter på, og det er mange måter å rekruttere på. Det er derfor viktig at dere finner deres måte å rekruttere på enten det er stands, vise fram aktiviteten deres, snakke med folk, stunts, plakater, informasjonsmøter eller løpesedler. Husk at rekruttering ganske enkelt handler om å få studenter interessert i din forening og gi dem interessante oppgaver slik at de blir værende i foreningen. Lykke til med rekrutteringen! Hilsen Studentliv

5 Planlegg rekrutteringen Finn en rekrutteringsansvarlig Det første du bør gjøre er å finne ut hvordan din forening organiserer rekrutteringsarbeidet. Hvis det ikke er noen som har ansvaret for rekrutteringen bør en slik stilling opprettes. Stillingen som rekrutteringsansvarlig kan opprettes som et eget styreverv, men det viktigste er at foreningen velger en person med rekruttering som hovedansvarsområde. Å definere et ansvarsområde skaper ofte en bevisstgjøring om temaet som ikke kommer frem hvis rekruttering bare er en restoppgave. De fleste ønsker å gjøre en god jobb, og personen i vervet fokuserer på oppgaven og ser flere og flere ting som kan gjøres. Å ha et eget verv for rekruttering kan også gjøre det lettere å videreføre kunnskap om hvordan man best skaffer nye medlemmer. Erfaringer kan skrives ned, eller avtroppende rekrutteringsansvarlig kan lære opp påtroppende rekrutteringsansvarlig. Rekrutteringsansvaret kan også legges til flere, men helst som prioritert oppgave og ikke som restoppgave i tillegg til alt annet. Det viktigste er at én person har hovedansvar for å planlegge og koordinere arbeidet.

6 Planlegg rekrutteringen Sett mål for rekrutteringen Et skritt på veien mot vellykket rekruttering er å tenke i gjennom hva foreningen vil med nye medlemmer. Det er alltid frafall i en forening og man er avhengig av nye medlemmer for å kunne drive videre. Frafallet er størst mellom to semestre og derfor kan det være greit å forsøke få en oversikt over hvem som kommer til å være igjen i foreningen etter ferien. Det er også viktig å snakke om hvor mange nye medlemmer foreningen trenger, og til hvilke oppgaver eller formål man trenger dem. Det er alltid lurt å lage en målsetning om hvor mange medlemmer dere trenger. Tenk også gjennom hva din forening har gjort for å rekruttere før og hva som virket eller ikke virket. Etter å ha satt et mål for rekrutteringen er det greit å spørre seg hvor mange nye medlemmer som bør være igjen etter en, to eller tre måneder. Basert på tidligere erfaringer kan foreningen anslå hvor mange man må rekruttere for å fortsatt ha det nødvendige medlemstallet ved semesterslutt. Det er alltid noen som faller fra av ulike årsaker. Det er alltid frafall i en forening og man er avhengig av nye medlemmer for å kunne drive videre.

7 Planlegg rekrutteringen Planlegg rekrutteringskampanjen De praktiske tingene rundt jakten på nye medlemmer krever forberedelser. Når korridorene yrer av nye studenter bør rekrutteringskampanjen allerede være ferdig planlagt. Det er lurt å lage en liste over hva som skal gjøres og når man skal gjøre det, i god tid før semesterstart. Lokaler til å holde informasjonsmøter i må bookes, og de personene som skal delta i rekrutteringen bør bli informert om hva som forventes av dem og når. Plakater, løpesedler og informasjonsmøter er vanlige måter å nå ut til nye studenter på. Før semesteret starter bør plakatene være ferdige. På plakaten og løpesedlene bør du fortelle om foreningen din. Legg vekt på det flotte sosiale fellesskapet, faglig utbytte og læringspotensialet, medlemsgodene og den fine erfaringen man får som medlem. Du kan også ta med det som er spesielt og bra med din forening. Informasjonen bør vise tydelig hva dere er og gjør. Husk at folk er forskjellige og at det derfor er viktig å vise at foreningen har noe å tilby alle. Husk å få med den praktiske informasjonen på plakaten og løpesedlene: hva foreningen gjør, telefonnummer og e-post til ansvarlige, nettsider og tid og sted for informasjonsmøter. Som en forlengelse av rekrutteringskampanjen kan det være lurt å ha lister for interesserte å skrive seg på. Disse bør være tilgjengelig for publikum under foreningens arrangementer.

8 Gjennomfør rekrutteringen Heng opp plakater De fleste foreninger bruker plakater og løpesedler for å få tak i nye medlemmer. Dette er en fin måte å nå ut til nye studenter på. Husk at campus kryr av plakater. Derfor bør deres plakater være godt synlige. Stor skrift og en kort tekst som er lett å forstå er mer effektivt enn lange tekster. Plakatene bør spres godt ut over studiestedet, og det er lurt å gå flere runder over flere dager slik at dere er sikre på at folk legger merke til dem. Hvis dere har en spesiell målgruppe må dere tenke på hvor dere treffer disse, og konsentrere plakatene deres der. Løpesedler distribuert på lesesaler og i foajeer kan også være en taktikk for å nå nye medlemmer. Nok en gang er det viktig å sørge for at budskapet kommer tydelig frem. Dersom foreningen har tilknytning til lærestedet gjennom et studieprogram, fakultet eller andre enheter, kan det være en fordel å samarbeide med disse. De ulike institusjonene kan bidra til å spre budskapet om din forening gjennom sine kanaler. Hvis dere lager en hyggelig ramme rundt distribusjonen av plakater og løpesedler blir ikke jobben så slitsom. Gå gjerne i grupper og finn på noe sosialt etter endt arbeidsøkt. Dette er en god mulighet til å bli bedre kjent med de andre i foreningen.

9 Gjennomfør rekrutteringen Verv venner De fleste foreninger melder om at den beste måten å rekruttere nye folk på er gjennom venneverving. Venneverving vil si at man aktivt forsøker å få venner til å bli med i foreningen. En god måte å gjøre dette på er gjennom uformelle samtaler. Prat med venner og kjente om hvor lærerikt og gøy det er med foreningsarbeid. Inviter dem til å være med på foreningens arrangementer og sosiale tilstelninger. Fortell alle medlemmene i din forening at de må forsøke å verve venner. Etter hvert som de har blitt litt kjent kan dere oppmuntre dem til å delta mer aktivt. Hvis de er interessert, og etter hvert blir med på en del ting, så er det et kort skritt videre til å bli aktiv i foreningen. Trenger din forening for eksempel en økonomiansvarlig, så er det bare å spre ordet: Spør om noen kjenner noen som og så videre. Til slutt dukker det kanskje opp noen navn som enkelte i foreningen kjenner. Ta så kontakt og inviter vedkommende med på arrangementer og fester. Fortell alle medlemmene i din forening at de må forsøke å verve venner. Dere kan gjerne finne ut hva slags personer dere trenger i foreningen, og så diskutere om noen kjenner en som kan egne seg. Lag så en liste over aktuelle personer og start vervingen.

10 10 Gjennomfør rekrutteringen Bli fadder Dersom det er en fadderordning på ditt lærested bør dere bruke denne aktivt. Mange foreninger oppfordrer sine nåværende eller gamle medlemmer om å bli faddere. Dette er en fin mulighet til å ta med nye studenter på arrangementer og aktiviteter som foreningen har. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både foreningen, som trenger nye medlemmer, og fadderordningen, som trenger faddere. Fadderen får ansvar for en gjeng nye studenter som er akkurat passe stor til å bli kjent med, og de nye studentene får et nettverk av kjente i en ny studiehverdag. Når fadderordningen og festlighetene i semesterstarten er slutt, kjenner allerede de nye studentene foreningen. De første sosiale tersklene er overvunnet, man kjenner fadderen, og da er det lettere å bli med på informasjonsmøter i studentforeningen. Hvis foreningen har klart å skape et positivt inntrykk i de første ukene, er det også lettere for de nye studentene å bli med i en forening de allerede kjenner. Foreninger som lykkes godt med rekruttering bruker ofte fadderordninger på en slik måte. Husk at dere må respektere fadderordningen og ikke overkjøre det opplegget de har.

11 Gjennomfør rekrutteringen Hold informasjonsmøter For å nå ut til nye studenter kan det være lurt å holde et informasjonsmøte. En eller flere fra styret tar ansvar for å holde informasjonsmøte om foreningen. Velg en person som dere vet er en god ambassadør for foreningen. Planlegg på forhånd hva vedkommende skal si. De fleste prater for mye. Det er ikke nødvendigvis tomprat, men likevel mer informasjon enn studenter som er ukjente med foreningen får med seg. Tenk derfor gjennom hva som er hovedbudskapet og hold dere til det. Finn ut når, hvor og hvordan et informasjonsmøte er best for deres forening. Noen forslag er å holde det rett før eller rett etter en forelesning, booke et auditorium eller møterom, koble det til et arrangement eller aktivitet dere allerede har eller invitere til sosialt samvær på en studentpub der dere samtidig informerer om foreningen. På forelesning når dere flere, i eget møterom kan dere lettere prate med de som kommer. På pub er det enklere å la det gli over i sosialt prat når dere har sagt det som skal sies. Ha en plan for hvordan dere fanger opp de interesserte etter at siste ord er sagt. Å satse på at interesserte kommer tilbake på eget initiativ er dristig. Noen måter å ta tak i interesserte etter informasjonsmøtet kan være å sende rundt lister til å skrive seg på, å gå rundt og prate med fremmøtte, slå seg ned i grupper, eller tildele interne faddere for alle fremmøtte. De fleste foreninger som lykkes vel med rekruttering gjør det enkelt for nye studenter å komme i prat med de som allerede er med. Å gjøre noe sosialt sammen etter første møte kan lønne seg. Eksempler på aktiviteter er idémyldring for semesterprogrammet, inndeling i undergrupper, tappekurs eller enkle leker som trivial pursuit eller teambygging. Husk at det er alltid vanskelig for en utenforstående å nærme seg en forening eller en gjeng som kjenner hverandre fra før. Forsøk derfor å ha en så åpen og inkluderende stil som mulig. Velg en person som dere vet er en god ambassadør for foreningen. Planlegg på forhånd hva vedkommende skal si. 11

12 Behold nye medlemmer Ta raskt kontakt med nye medlemmer 12 Etter at nye studenter har meldt sin første interesse er det foreningens jobb å få de nye til å bli. Dette er også en viktig del av rekrutteringsarbeidet. Det er naturlig at én person har ansvaret. Det trenger ikke være den rekrutteringssansvarlige, men kan for eksempel være nestleder, intern- eller funksjonæransvarlig dersom foreningen har disse styrevervene. Hovedarbeidet er å kontakte de nye medlemmene. Det kan være lurt å ringe de som har meldt sin interesse, siden dette ofte gir en bedre respons enn bare e-post. Her er det viktig å inkludere hele foreningen i arbeidet. Det å kontakte de nye er en god mulighet for hele styret til å bli kjent med dem. Snakk med medlemmene om hva de har lyst til å være med på videre og inviter dem med på det som skjer. Foreninger som lykkes med rekruttering gir ofte nye medlemmer ansvar, utfordringer og morsomme oppgaver ganske tidlig. De færreste løper fra oppgaver de har tatt på seg og de bør få sjansen til å fullføre dem. Enkle oppgaver som ikke betyr mye for et gammelt medlem kan bety mye for en som er ny, derfor bør rekrutteringsansvarlig ha snakket med de andre i foreningen og ha forberedt konkrete oppgaver til de nye medlemmene. Foreninger som lykkes med rekruttering gir ofte nye medlemmer ansvar, utfordringer og morsomme oppgaver ganske tidlig. For mange er den viktigste grunnen til å bli i en forening det sosiale. En ide kan være raskt å koble nye rekrutter med gamle, enten som en intern fadderordning, eller i enkeltoppgaver. Å jobbe sammen med noen er kontaktskapende i seg. Når man har en felles arbeidsoppgave, har man alltid noe å snakke om selv om man ikke kjenner hverandre.

13 Behold nye medlemmer Ta vare på nye medlemmer 13 Når festlighetene rundt semesterstart kommer på avstand er det desto viktigere å tenke igjennom hvordan dere kan holde på de nye som har blitt med. Forsøk å legge til rette for at medlemmene blir værende i din forening. Foreningen bør ha følere ute for hvem som allerede er inne i varmen og hvem som er på vei ut. En intern fadderordning gjør dette lettere. Ta personlig kontakt. Tenk gjennom hvem som er en god ambassadør for foreningen i denne oppgaven. Et slikt arbeid kan både nye og gamle medlemmer delta i. Følg opp regelmessig. Det er hyggelig å høre fra foreningen også når det ikke er en jobb som må gjøres. Fester, turer, lunsjer, arbeid i grupper er gode arenaer å fange inn igjen de som er på vei til å skli bort. Få dem inn i foreningens sosiale nettverk, det binder mer enn formelle medlemskap. I tillegg er arrangementer også kjærkomment for de som allerede er vel inne i varmen. For de som allerede er godt engasjert kan det være viktig å gi forestillinger om veien oppover i foreningen. Fortell om hvilke verv foreningen trenger folk til etter hvert, og hva vervene innebærer, hva man lærer, og hva man får igjen for å ha verv i din forening. Fortsett å gi oppgaver utover semesteret og si til dem at de gjør en god jobb. På denne måten ser nye medlemmer at det er mulig å få nye og spennende oppgaver etter hvert.

14 14 Behold nye medlemmer Evaluer rekrutteringen Midtveis eller litt lengre ut i semesteret kan det være greit å ha en evaluering av hvordan rekrutteringen gikk. Hvis foreningen har en rekrutteringsansvarlig er det denne personens ansvarsområde. Det aller beste er å planlegge evalueringen i forkant. Da har dere en plan for evalueringen når dere setter dere ned og ser på hva som gikk bra og dårlig. Foreningen bør finne ut hvem av de nyrekrutterte som er igjen og se om dere har nådd målet med rekrutteringen. Spør også de nye medlemmene som har blitt med hva de er fornøyd med og hva de er mindre fornøyd med. Prøv så å kartlegge hvorfor noen forsvant og hva som fikk folk til å bli. Det er ikke farlig å ringe avhoppere for å spørre om deres erfaring i møtet med deres forening, og kanskje om de vil komme tilbake. Det er også viktig å starte planleggingen av neste semesterstart. Finn ansvarlige og dra gjerne med de nye i denne prosessen. På denne måten kan man sikre at enkelte fortsetter også neste semester. Rekruttering er en prosess som har best vilkår for å lykkes når den pågår kontinuerlig i foreningen. Rekruttering er en prosess som har best vilkår for å lykkes når den pågår kontinuerlig i foreningen.

15 Finn styremedlemmer Finn styremedlemmer Det er viktig å motivere neste generasjon til å ta over driften av foreningen. Forhåpentligvis har de nye medlemmene vært aktive i foreningen en stund, og noen er klare til å ta på seg verv i styret eller andre organer i foreningen. Når foreningen skal finne nye personer til verv kan det lønne seg å tenke på personlig egnethet og kvalifikasjoner. Dette kvalitetssikrer arbeidet. Tenk gjennom hva som skal til for å besitte et verv. Noen foreninger har valgkomiteer, rekrutteringskomiteer og liknende som arbeider med å finne nye medlemmer til styrene. Personer som sitter i disse posisjonene er gjerne erfarne medlemmer som har hatt sentrale verv før. Dersom dere har en slik gruppe er det viktig at de har klart for seg hvilke kvalifikasjoner foreningen krever av de som skal sitte i styret. Når en forening har fått et nytt styremedlem bør man etterstrebe å få de nye medlemmene til å føle seg trygge. Dette gjøres best ved å skape samhold, gi opplæring, oppmuntre, tilrettelegge og fordele ansvar. Husk å gi god opplæring til de nye styremedlemmene og gi medlemmer frihet til å prøve seg innenfor sitt ansvarsområde. Selv om de får god opplæring og oppfølging må de få lov til å ta sine egne beslutninger og gjøre feil. I enhver forening er det enkelte verv som oppleves som vanskelige å rekruttere til. Dette gjelder i hovedsak verv som oppfattes som tunge eller verv som krever økonomisk eller teknisk kunnskap. I tillegg er det enkelte verv som oppleves som kjedelige. Husk at alle funksjoner i en forening må verdsettes som betydningsfulle. Har foreningen problemer med å fylle enkelte verv kan det være en ide å søke etter personer i fagmiljøer som utdanner seg til den nødvendige kunnskapen eller sende vedkommende på kurs. Dette er særlig relevant i forhold til verv som krever spesialkunnskaper. Slike verv kan være layout, økonomi, lydteknikk eller lignende. For å bidra til opplæringen av styremedlemmer arrangerer Studentliv kurs for aktive i sentrale verv. Mer informasjon finner du på Studentlivs nettsider. 15

16 16 Overfør kompetanse Hold styreseminar Når det nye styret er satt sammen bør dere holde et styreseminar. Etter en tid i styret har dere opparbeidet dere mye kunnskap. I tillegg til det dere selv har erfart, sitter dere på mye kompetanse som dere har fått fra tidligere styremedlemmer. Det er viktig at dette videreføres til det nye styret. En studentforening som tar vare på det den har lært, har lettere for å rekruttere til styreverv. Da vet de som vil påta seg et verv at de får opplæring og at de slipper å begynne på bar bakke. Styreseminaret bør starte med å gjennomgå handlingsplanen fra forrige semester. På den måten kan dere sjekke hvilke mål som er oppnådd og hvilke som må jobbes videre med. Ta med noen fra det gamle styret for å få en kontinuitet i diskusjonen rundt handlingsplanen. Da slipper dere å finne opp kruttet på nytt bare fordi dere har skiftet styre. Rundt diskusjonen av den gamle handlingsplanen og nye ideer som har dukket opp, lager dere en ny handlingsplan for semesteret. Det er viktig at dere har realistiske og konkrete mål og bestemmer hvem som har ansvar for de ulike oppgavene. På den måten blir foreningsarbeidet inspirerende etter hvert som de enkelte målene oppnås. La referatet fra seminaret inneholde den nye handlingsplanen. Studentliv har utviklet et styrekurs som er velegnet når foreningen skal holde styreseminar. Ta kontakt med Studentliv for mer informasjon. En studentforening som tar vare på det den har lært, har lettere for å rekruttere til styreverv.

17 Overfør kompetanse Lag en vitebok En vitebok er en samling av den viktigste informasjonen som finnes om foreningen. En vitebok er lurt å lage fordi man får samlet alt det viktigste man trenger å vite på ett sted. I studentforeninger er det ofte mye kompetanse som bare finnes hos enkeltpersoner, og det er viktig å ta vare på denne informasjonen. En vitebok kan inneholde en kort oversikt over foreningen og dens historie. Videre kan den fortelle om hvordan foreningen er strukturert (organisasjon og verv) og hva foreningens arbeidsoppgaver er (formål, vervbeskrivelser, arbeidsinstrukser, rutiner). Viteboka bør også forklare hvor du kan finne den informasjonen om foreningsarbeidet du er ute etter. For eksempel kan den inneholde en liste over kontaktpersoner, hvor referater og semesterrapporter er, hvilke nettverk foreningen har og hvor man kan søke om støtte til drift av foreningen. En vitebok trenger ikke være mer enn en perm hvor alt dette samles. Det viktigste er å samle det, slik at det er lett tilgjengelig for alle, og at hvert styre oppdaterer informasjonen. Det kan lønne seg å skrive sluttrapporter for vervene i foreningen. Dette kan lette overlappingsfasen mellom to styreverv. I rapporten kan man for eksempel skrive litt om hva som er gjort og hva som var planlagt, men det ikke ble tid til. I tillegg bør foreningen skrive en god og fyldig semesterrapport og rapporter for gjennomførte prosjekter. Disse kan brukes aktivt av foreningen på et senere tidspunkt. Det er også viktig å gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig for nye medlemmer. En god overlapping er ikke kun en skriftlig rapport. Dere bør prøve å få til en periode der det gamle styremedlemmet og etterfølgeren arbeider sammen. Etter hvert som dagene går vil etterfølgeren føle seg trygg i overtakelsen av de fleste oppgavene. Videre tips til hva en vitebok bør inneholde finner dere på Studentlivs hjemmesider. 17

18 Semesterstart Planlegg rekrutteringen Gjennomfør rekrutteringen Viderefør kompetanse Rekrutteringshjulet Behold nye medlemmer Finn styremedlemmer

19 Studentliv Studentliv er en del av Velferdsdivisjonen i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) og jobber med tilrettelegging for frivillige studentaktiviteter og mottak av nye studenter. Vi har et bredt tilbud til aktive i studentforeninger. Kurs Studentliv arrangerer kurs som skal gjøre det enkelt og trygt å drive en studentforening. Vi arrangerer kurs i ledelse, regnskap, markedsføring og grafisk arbeid. Kursene er åpne for alle som er aktive i studentforeninger. Informasjon om kursdatoer og påmelding finner du på våre nettsider. Styrekurs Studentliv har også et eget kurs som tar for seg styrearbeid i en studentforening. Kurset er laget slik at styret selv gjennomfører det. Ta kontakt for å få kursheftet. Kunnskapsbasen I Kunnskapsbasen har vi samlet nyttig informasjon for deg som driver en studentforening. Her vil du finne råd og tips som vil hjelpe foreningen, blant annet hva en vitebok bør inneholde. Kunnskapsbasen finner du på Studentlivs nettsider. Kulturstyret Kulturstyret bevilger penger til studentaktiviteter. Alle studentforeninger kan søke om både driftsstøtte og prosjektstøtte. Søknadsfrister og nærmere informasjon finner du på nettsidene våre. Kontaktinformasjon Studentliv Pb 94 Blindern 0314 Oslo

20

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON Foreninger Vi jobber for å tilrettelegge best mulig for studentforeninger fordi vi tror at flest mulig vil få en bedre studietid dersom de hadde vært

Detaljer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet Modul 6 Organisering av PR-arbeidet I modul 6 bruker vi et plandokument og arbeidet med dette som den røde tråden gjennom hele denne modulen. Hva, for hvem, hvorfor og hvordan. Profil, budskap og virkemidler.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid Artikkelen er skrevet av Christian Frey Dahl i Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Stillingsbeskrivelser Into Campus

Stillingsbeskrivelser Into Campus Stillingsbeskrivelser Into Campus Leder Som leder av Into Campus har man det overordnende ansvar for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken ved Norges Helsehøyskole, Norges Kreative Høyskole og

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT INDUSTRI ENERGI ungdom JEG HAR BLITT UNGDOMSTILLITSVALGT HVA NÅ? Du er kanskje nettopp blitt valgt som ungdomstillitsvalgt eller vurderer å stille til vervet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN Kort om mitt innlegg 2 Vi skal komme inn på Ledelse og motivasjon Ledelse av frivillige Organisasjonskultur og ledelse Den vanskelige samtalen 3 Hva mener

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17.

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for kultur, idrett og helse Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Til stede under opprop: Robin

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer 1. Hvilke tiltak har du deltatt på? Kollokviegruppe Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta Jentekveld 2. Hvilket av disse likte du best? Kollokviegrupper Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta 3. Tror du frafallet

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD)

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) Generalforsamling i ProgNett våren 2013 Møtedato: 21/5-2013 Møtetid: 17.00 Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) SAKLISTE Etablering av generalforsamlingen Valg av ordstyrer og referent Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

Valgkomitéarbeid på grunnplanet

Valgkomitéarbeid på grunnplanet 1 Valgkomitéarbeid på grunnplanet Ansvarsfullt og strategisk viktig Et minihefte om valgkomitéarbeid - Med særskilt vekt på å oppnå kravet om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i landbrukssamvirkenes styrer

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Håndboken Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT Revidert dato: 1. april 2016 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

God fortsettelse i 7. skoleår?

God fortsettelse i 7. skoleår? God fortsettelse i 7. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje Tips alle b olig Tips dem o eiere? m å bli me dlem! Gå inn på huseierne.no, og les mer. #stottditt facebook.c

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Tema: Organisasjon Aktivitet Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Nivå og rolle Juvente er organisert i tre nivåer: Sentralt, krets og lokalt. Alle tre nivåer driver forskjellige

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016 Til: fordelingsutvalget (FU) v/ Institutt for Informatikk Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Dato: 27.04.16 Søker: Fadderstyret v/institutt for Informatikk 2014 Postboks: 1080 Blindern 0216 Oslo Kontonummer:

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

God fortsettelse i 6. skoleår?

God fortsettelse i 6. skoleår? God fortsettelse i 6. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styrekursmodul: Praktisk styrearbeid

Styrekursmodul: Praktisk styrearbeid Styrekursmodul: Praktisk styrearbeid I denne modulen får dere eksempler på hvordan dere kan organisere styrearbeidet. Målet er at styremedlemmene skal få innsikt i god organisering av styrearbeidets praktiske

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer