Møtereferat fra orienterings- og dialogmøte om revisjon av lokal forskrift for hundehold i Malvik kommune 19. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat fra orienterings- og dialogmøte om revisjon av lokal forskrift for hundehold i Malvik kommune 19. april 2012"

Transkript

1 Areal og samfunnsplanlegging Møtereferat Dato: Malvik jeger- og fiskerforening v / Asbjørn Forslund, Førerhundklubben Aktiv Til stede: v/ Nina Frisnes Øyan og Per Malvik, Malvik lensmannskontor v / Dyrdal og Størseth, Norsk Kennelklubb Trøndelag v / Øivind Juul Schjetne, Malvik kommune v /Guttorm Eilertsen Forfall: Trondheimsregionens friluftsråd v / Knut Erling Flataker, Med hund i Malvik v / Anne- Liss Bortne-Mathisen, Malvik Naturvernforbund v / Martin Stuevold, Sentrum Vel v / Silje Rodahl, Malvik Grunneierlag v / Christen Sjøvold Referent: Lars Slettom Gjelder: Møtereferat fra orienterings- og dialogmøte om revisjon av lokal forskrift for hundehold i Malvik kommune 19. april 2012 Møtetid: Møtested: Rådhus 2, møterom teknisk Sak: 2011/ Sak Innhold Tidsfrist Ansvar 1 Gjennomgang av utkast til ny forskrift om hundehold i Malvik kommune 2 Innspill til tiltak som kan fremme et positivt og ansvarlig hundhold i Malvik kommune Sak 1 Guttorm Eilertsen orienterte om bakgrunnen for revisjon av lokal hundeforskrift. Han fortalte om ulike klagesaker fra senere tid hvor nåværende hundeforskrift ikke viser seg å være tilstrekkelig til å forebygge / løse opp i konflikter knyttet til hundehold. Lars Slettom orienterte om prosessen som skal føre fram til en revidert hundeforskrift i Malvik kommune og om lovverk og myndigheter knyttet regulering/oppfølging av hundehold. Asbjørn Forslund i Malvik Jeger- og fiskerforening (MJFF) ønsket at invitasjoner til høring og lignende skal sendes pr brev til postboksen til MJFF. Gjennomgang av utkast til forskrift: Forkortelser: Norsk Kennelklubb (NKK), Malvik jeger- og fiskerforening (MJFF), Førerhundklubben Aktiv (FHKA), Malvik lensmannskontor (ML), Guttorm Eilertsen (GE), Lars Slettom (LS)

2 1 NKK I formålet med forskriften bør det komme fram at kommunen vil legge til rette for hundefolk i form av hundlufteområder / dressurområder. Dette er gjort i andre forskrifter. Forskriften er negativt formulert og bærer preg av at den er laget med utgangspunkt i uheldige enkeltepisoder som urettmessig får konsekvenser for de som driver et positivt og ansvarlig hundehold. ML Formålet er dekkende nok. Kan ikke formulere alle forhold. Formålet sier at kommunen skal legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold. MJFF Forskriften innebærer innstramming i forhold til hundehold, og det er viktig at formålet viser at kommunen også ønsker å imøtekomme det gode og forsvarlige hundeholdet. 2 ML Forskriften mangler definisjoner. Definere båndtvang. Holde hunden fysisk i bånd eller forsvarlig innestengt 3 MJFF Problem at sauene hentes ned sent på høsten. Hardføre saueraser beiter i større grad hele året, og dette kan fortrenge andre brukere. Forskriften kan tydeliggjøre forholdet mellom beitende husdyr og hunder brukt under jakt, jakthundtrening/prøver. Noen vil oppfatte det som om det ikke er lov å slippe hunden på jakt på grunn av beitende husdyr. (Hundelovens 9 f sier hvordan dette forhold er regulert.) MJFF- Hva er et boligområde? Hvor mange hustander må til for å få et boligområde (definisjon). Diskusjon: Det er tilstrekkelig at det er to husstander for at det skal kunne oppstå en konflikt. MJFF- Viktig med avfallsbeholdere til hundeekskrementer. FHKA Tenke igjennom plassering (sted/høyde) og utforming. Diskusjon: Viktig å tilrettelegge slik at det er greit å kaste fra seg hundeekskrementer, men avfallsbeholderne skal tømmes regelmessig og det innebærer mer drift og vedlikehold. ML- Hundeeier skal ha kontroll på hunden. Det er ikke lov til å binde fast en hund utenfor en butikk/serveringssted. Uheldige episoder med barn. Hva med serveringssteder i marka? Diskusjon: Er det greit å binde fra seg en hund utenfor Vulusjøhytta og gå inn og drikke kaffe? Har du da kontroll dersom det kommer barn bort til hunden din mens du er inne i hytta? NKK Viser til hundeforskrift i Trondheim hvor arrangement i regi av NKK og NJFF er unntatt fra båndtvangsbestemmelsene. Ønsker tilsvarende formuleringer i forskriften i Malvik. Dette for å imøtekomme det organiserte hundemiljøet og stimulere til brukshundtrening og aktivt hundehold. Side 2 av 2

3 4 Ingen kommentarer 5 MJFF Høyden på gjerdet må være tilstrekkelig for at hunden ikke stikker av. Hvordan skal dette fungere i praksis. Vurderinger i forhold til Plan- og bygningsloven. NKK- Trenger ikke angi høyde i forskriften ML Det er behov for å se nærmere på formuleringer om gjerdet. 6 ML Politiet ønsker ikke denne paragrafen. Antall hunder bør være underordnet. Støy og forurensning fanges opp av hundeloven/forskriften. Det er forskjell på hunder, størrelse og raser. Antall hunder er ikke problemet, men støy/lukt/forurensning. NKK Hundekjørerne bosetter seg gjerne i utkantstrøk. Har selv drevet oppdrett i rekkehus, og det var uproblematisk forutsatt at hundeholdet tar nødvendig hensyn til omgivelsene. Det må være andre måter å regulere dette på. Enkelttilfeller må håndteres av politiet. GE Har politiet ressurser til å gripe inn? Vil dette være avhengig av hvordan fungerende lensmann prioriterer sakene som angår hundehold? ML- Politiet har ansvar for ro og orden, og dersom hundeholdet påvirker ro og orden, vil politiet forholde seg til dette. Hver sak vil vurderes ut fra tilgjengelige ressurser og prioriteringer slik politiet til enhver tid gjør. MJFF Medlemmene reagerer på at noen skal bestemme hvor mange hunder de kan ha, retten til å bestemme dette selv. Det kommer lukt og støy fra 2 hunder også. 4 hunder er ikke næringsvirksomhet. NKK Dette er et problem med tanke på avl og omløp for å videreføre et oppdrett. Eldre hunder avlives ikke. Hundeoppdrettere reagerer på dette. FHKA Dersom to personer i en husstand har førerhund, vil det være behov for å erstatte disse hundene, og det kan da medføre at antallet hunder blir mer enn 3. Det blir et nært forhold til førerhundene og brukerne ønsker å beholde eldre førerhunder når de blir erstattet av en ny. 7 MJFF- Ingen kommentarer utover at det er viktig at kommunen stopper ekstraordinær båndtvang så fort forholdene tilsier det, og at dette blir offentliggjort. Side 3 av 3

4 8 NKK Hundefolket må inviteres for å finne løsninger. Større dressurområder er nødvendig. Viktig med dialog med brukerne og positiv vinkling. 9 NKK / FHKA - Trondheim kommune har en forskrift hvor det er unntak fra båndtvang for førerhunder og unntak for arrangement i regi av Norsk Kennelklubb og Norges Jeger- og fiskerforening. Dette bør inngå i forskriften i Malvik kommune. 10 ML Tilføye lukt til punkt 1. NKK- Omformulering av tekst i punkt 2. MJFF Ta bort boligområde, kun formuleringer som går på støy. FHKA Presisere at det handler om nattero og støy. Endre til formulering i Trondheims forskrift. Spørsmål: Hva er et boligområde? Hva er aktivt tilsyn? Tilstrekkelig med 2 boliger for at det skal oppstå et problem. 11 ML Må inneholde formuleringer om straff. Jf 7 i forskrift fra Trondheim. Mulighet for dispensasjon må også komme tydelig fram, jf. 6 i forskrift fra Trondheim kommune. Sak 2 Lars Slettom refererte erfaringer med hundelufteområder i Trondheim kommune. Trondheim har i dag 2 områder, Lade og Saupstad. Inngjerding av disse områdene har kostet ca kr pr stk, og størrelsen på områdene er ca 7 daa. Det er viktig at områdene har godt fall, slik at fuktighet dreneres vekk. Avfallsbeholder må være av en viss størrelse. Det er satt ut benker og bord i tilknytning til områdene samt ryddet kvist. Områdene driftes av Trondheim kommune og koster ca kr pr år. Viktig med gode parkeringsmuligheter siden etterspørselen etter slike områder og bruken av dem er stor. Slitasjen på området er også stor, og det er viktig at vegetasjonen tåler hard bruk ved valg av lokalitet. Erfaringer har vist at det er viktig med kjøreregler. Det har vært problemer mellom store /små hunder, aggressive hunder. Selbu Utmarkslag har treningsområde for fuglehunder. I et avgrenset område slippes et begrenset antall hunder fra 20. juli 10. september. Formålet er primært og trene dressur og fysisk form til fuglehundene i forkant av jakta. Hundene har et dekken og hundeføreren en vest. Et treningskort koster ca 100 kr pr dag, og dette utgjør en inntektskilde for grunneierlaget. Kravet til slike områder er at det skal være viltfattig og at det ikke skal være ynglende vilt i området når det brukes. Grunneierforholdene må være avklart og hensynet til husdyr på beite. Området må avgrenses på kart, merkes eller ha en naturlig avgrensning. Side 4 av 4

5 MJFF- Ønskelig at det opprettes et slikt område i kommunen for å imøtekomme behovet til folk med jakthunder. NKK Større områder er også ønskelig for hundetrening i form av dressur / utlegging av spor etc. Et område i tilknytning til Stavsjøen/Abrahallen ble foreslått som aktuell lokalitet. Gode parkeringsmuligheter. Kopi til: Guttorm Eilertsen Frank Johansen Kristian Rolstad Side 5 av 5

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 8.6.2011 Tid: Møtestart kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke Marianne

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for hold av hund

Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for hold av hund Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for hold av hund September 2010 www.nkk.no Foto: Vibeke Brath Innhold» NKKs etiske retnings linjer for hold av hund Foto: Vibeke Brath 1. Bakgrunn...3 2. Formål...3

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL SKOGSBILVEG KRINGSJÅ KVAM. Vi viser til sak 75/15 og 76/15 i Molde formannskap 23. juni 2015

KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL SKOGSBILVEG KRINGSJÅ KVAM. Vi viser til sak 75/15 og 76/15 i Molde formannskap 23. juni 2015 Molde lokallag Molde, 9.juli 2015 Til Molde kommune. KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATELSE TIL SKOGSBILVEG KRINGSJÅ KVAM Vi viser til sak 75/15 og 76/15 i Molde formannskap 23. juni 2015 Naturvernforbundet klager

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

NORSK KENNEL KLUBS ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD OG TRENING AV HUND

NORSK KENNEL KLUBS ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD OG TRENING AV HUND NORSK KENNEL KLUBS ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD OG TRENING AV HUND 1. BAKGRUNN Hund har vært holdt som husdyr til nytte og glede gjennom tusener av år. Det er få andre dyr som er så fundamentalt tilpasset

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/00937-2 Tone Viljugrein 008;O;PLAN 31.8.2010 Høring - NOU 2009:22

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer