ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2004 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2004 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge"

Transkript

1 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 1 ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2004 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge I 2003 var arbeidet konsentrert rundt 1. Budsjettsituasjonen 2. Registrering av eksisterende samling 3. Samlingsutvikling 4. Innredning av biblioteket 5. Innkjøp av sikkerhetssystem 6. Flyttingen og forberedelsene til denne 7. Åpningen 10.november 8. Drift av biblioteket 9. Kurs og reiser 10. Bemanningssituasjonen og organisatorisk plassering I 2004 er det første året vi har vært i vanlig drift, og vi har konsentrert oss om: 1. DRIFT OG UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2. SAMLINGSUTVIKLING 3. HJEMMESIDER 4. UNDERVISNING AV STUDENTER OG ANSATTE 5. REGISTRERING AV FOU VIRKSOMHETEN 6. DOKUMENTASJONSARKIVET 7. ØKONOMI 8. KURS OG REISER 9. BEMANNING

2 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 2 1: DRIFT OG UTVIKLING AV BIBLIOTEKET Biblioteket har nå vært i drift et år, og responsen har vært overveldende positiv! I år kan vi for første gang vise til statistikk for hva man låner mest av og hvor mange som bruker biblioteket. Utlån: Lydbok 3 % Manus 5 % Noter 6 % Utlån 2004 Skuesp 2 % Ref 0 % Bøker 10 % Cd 13 % Cd-rom 0 % Dikt 1 % Film 60 % Det er tydelig at det er filmsamlingen som er mest ettertraktet, og vi får stadig tilbakemeldinger på at vi har en spesielt god samling. Utlån av CD er er størst (13%) av de andre mediene. Her er det gjort bevisste innkjøp i forhold til opera, men ellers består denne samlingen mest av CD er som vi får via Kulturrådets avleveringstjeneste. Det er store huller i denne samlingen, og innkjøp av CD er er prioritert i samlingsutviklingen for Utlån av bøker ligger på 10 %. Dette viser at våre brukere foreløpig ikke relaterer informasjonsbehovet sitt til bøker. Vi har etter hvert bygget opp en god spesialsamling, noe vi får veldig tydelige tilbakemeldinger på av eksterne besøkende, men siden de ikke kan låne bøkene slår ikke dette ut på statistikken. I samlingsutviklingen har vi vært bevisste på at vi ikke ville bygge opp et rent akademisk bibliotek med en stor boksamling nettopp fordi vi kjente våre brukeres behov. Så får vi internt arbeide for at studenter og ansatte etter hvert vil se hvilke skatter som også ligger i denne boksamlingen. (Kriteriene for innkjøp er detaljert beskrevet under punktet for samlingsutvikling.)

3 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 3 Besøkstall: Biblioteket har vært godt besøkt i hele år. Besøk Antall 150 Serie Uke 6 Uke 8 Uke 10 Uke 12 Uke 14 Uke 16 Uke 18 Uke 20 Uke 22 Uke 24 Uke 26 Uke 28 Uke 30 Uke 32 Uke 34 Uke 36 Uke 38 Uke 40 Uke 42 Uke 44 Uke 46 Uke 48 Uke 50 Uke 52 Uke Skjemaet viser at gjennomsnitlig rundt 200 personer besøker biblioteket i løpet av en uke. Toppene avspeiler når det nærmer seg innlevering av oppgaver og lignende. Etter sommerferien ser vi at besøkstallet har ligger jevnt høyere enn før sommeren. Totalt 6200 personer har vært på biblioteket i hele Sett i forhold til at skolen har ca. 130 studenter, 50 lærere og 20 administrativt ansatte, er dette veldig gode tall. Referansespørsmål: Mange trenger hjelp fra bibliotekarene og det er gjennomsnittlig spørsmål i uka der brukerne trenger aktiv hjelp. Eksterne brukere: I løpet av en uke kan vi ha opptil 10 telefoner fra eksterne brukere som enten ønsker å komme til biblioteket eller som har spørsmål vi kan svare på der og da. Vi har hatt mange eksterne besøkende som bruker samlingen. De får ikke låne, men kan sitter i biblioteket og jobbe. De ser filmer, hører musikk eller leser manus og tidsskrifter. Åpningstidene har vært fra mandag, tirsdag og fredag, og fra til onsdag og torsdag. Alle som trenger hjelp utenom åpningstidene, kan ta kontakt med oss på kontoret. De fleste studentene har obligatorisk trening på formiddagen, derfor er det ikke nødvendig å åpne før 12.00, men mange setter pris på at vi kan ha lengre åpent. VIDERE UTVIKLING AV BIBLIOTEKET: Biblioteket er i full drift, men det en del igjen før vi regner prosjektet som ferdig. De fleste av målene vi satte oss for 2004 har vi nådd, men ting tar ofte lengre tid enn planlagt.

4 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 4 Registrere antall roller i manussamlingen En av forutsetningene da vi meldte oss inn i BIBSYS var at vi skulle kunne søke på antall roller. Det har vært en vanskelig prosess å få BIBSYS til å forstå hvor viktig dette er for oss, så det har tatt tid å finne tilfredsstillende løsninger. Vi har nå registrert 80% av samlingen, dvs at vi har lagt inn antall roller og emneord, men det er fortsatt ikke mulig for brukerne å søke direkte i skjermbildet på antall roller. BIBSYS har ikke gjort disse kodene søkbare, og det er ikke tilfredsstillende. Vi har klargjort for BIBSYS at dette arbeidet må prioriteres fra deres side. Det biografiske arkivet Astrid Slettbakk, teateranmelder i VG, donerte alle sine teaterprogrammer som hun har samlet fra hun begynte som teateranmelder i 1974 til scenekunstbiblioteket. Disse programmene danner grunnstammen i det som skal bli et omfattende biografisk arkiv. Vi har laget et hengemappesystem der vi legger alt vi kan finne av bakgrunnstoff på utvalgte forfattere, dramatikere, dansere, kompanier, komponister og sangere. I tillegg har vi et eget system for institusjoner der vi tar vare på årsmeldinger og festivalprogrammer. Dette er et meget nyttig arkiv. Teaterprogrammer har ofte omfattende artikler om forfatteren og forestillingen. Vi kan ha opptill 10 programmer fra ulike teatre til for eksempel Per Gynt, og det gir en rik tilgang til nyttig bakgrunnsinformasjon. Teaterdelen av dette arkivet er ferdig. Målet for 2005 er å lage tilsvarende mapper på kjente navn innenfor dans og opera, samt å supplere de eksisterende mappene. Nye hyller og omorganisering av CD- samlingen. Allerede før sommerferien så vi at vi trengte flere hyller, spesielt til film og CD samlingen og at området rundt skranken var for trangt. Vi stengte biblioteket en uke før jul og i romjula og fikk satt opp nye hyller til filmene og CD ene og fikk et mer egnet skap bak skranken der avspillingsutstyret står. Samtidig omklassifiserte vi CD-samlingen slik at de når står etter genre og ikke fortløpende etter nummer som før. 2: SAMLINGSUTVIKLING Kriteriene for samlingsutviklingen ble diskutert grundig i Bokkomiteen før vi åpnet biblioteket i Scenekunstfagene trenger tilgang til andre kilder enn det man finner i et tradisjonelt akademisk bibliotek, som for eksempel teatermanuskripter, dikt, dramatekster på originalspråket, CD er, filmer, noter, tidsskrifter og bøker. Alle disse mediene er likestilte, men vi har valgt å prioritere innkjøp av film, noter og CD er ettersom vi ikke kan låne dette fra andre bibliotek. Dette er også spesialsamlinger som vi ikke låner bort til andre. Bøker kan lett lånes fra andre bibliotek via fjernlånsavtalene vi har med de fleste fagbibliotekene i Norge. I år har vi jobbet mest med utviklingen av: Teatermanussamlingen Vi har ca teatermanus og jobber iherdig med å øke denne samlingen. Vi har forskjellige versjoner av en forestilling fra ulike oppsetninger. Vi har 1000 dramatekster i bokform der vi etterstreber å ha dramaet på originalspråket. En av profilene på samlingen er at vi skal ha en omfattende samling av ny norsk dramatikk. Vi samarbeider med Dramatikerforbundet om dette og forhandler om en avtale der de forplikter seg til å sende alle nye stykker til oss, og samarbeider med Det Åpne Teatret om å få tilsvarende avtale med dem. Vi har også mottatt manussamlingen til Norsk Dramatikkfestival som er veldig interessert i videre samarbeid. I tillegg samarbeider vi med institusjonsteatrene om å få tilsendt manus fra deres forestillinger. Heldigvis koster det ikke noe å få tak i disse manusene, men arbeidet med å opparbeide denne samlingen er betydelig.

5 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 5 Filmsamlingen Filmsamlingen er mye brukt, og vi har prioritert å bygge opp denne. Samlingen er stilt opp etter følgende genre: ballett, balletteori, barn, biografier, drama, filmhistorie, musikaler, norsk film, opera, Shakespeare og teaterteori. Vårt mål er å ha flest mulig av de klassiske operaene både på film og CD, og på noen utvalgte operaer skal vi ha flest mulig versjoner av samme forestilling. Det samme gjelder for klassiske balletter og kjente teaterstykker, spesielt i forhold til Shakespeare. Innenfor moderne dans kjøper vi filmer av viktige kompanier. Vi har etter hvert fått en anselig samling, men de er ofte svært vanskelig å få tak i og uforholdsmessig dyre. Dramasamlingen tar utgangspunkt i kjente regissører og deres arbeid. Vi har valgt ut et knippe navn der vi prøver å få tak i alt vedkommende har laget. Det er Ingmar Bergman, Suzanne Osten, Lars von Trier, Martin Scorsese, Reiner W. Fassbinder, Andrej Tarkovskij, Akari Kurosawa og Federico Fellini for å nevne noen. Vi satser på å ha det meste innenfor norsk film som det går an å få kjøpt, og målet er å være à jour med dette i løpet av Vi kjøper inn filmer med kjente skuespillere, filmer av kjente teaterstykker og filmer som viser klessdrakter som var karakteristisk for spesielle epoker osv. Pensumlitteratur Den nye strukturen pålegger studentene å skrive en oppgave samt å ha en eksamen i løpet av året. Vi har prioritert innkjøp av litteratur som er direkte knyttet til dette pensumet. Vi har samarbeidet med faglærere både på dans, teater og opera og er nå à jour i forhold til det studentene må lese for å kunne ta eksamen. Det vi mangler er ofte omliggende bakgrunnslitteratur, men dette lånes inn fra andre bibliotek. Vi har avtalt med faglærerne at de gir oppgavene i god tid, slik at biblioteket kan få tid til å låne inn det vi ikke har. Vi får også kopi av oppgavetekstene slik at vi vet hvilke tema studentene arbeider med. Koreografistudentene har hatt fordypningsemner for eksempel i spesielle stilepoker, danseteori og filosofi. Vi har skaffet bøker og filmer i samråd med studenter og faglærere og har lært mye av hvilken type materiale som etterspørres på dette nivået. Registudentene gjør sine diplomoppgaver ute på andre teatre dette året, men har brukt biblioteket på skolen i forhold til å skaffe bakgrunnsinformasjon til forestillingen. I tillegg har det vært arrangert workshops og fordypningsseminarer der biblioteket har vært involvert. Biblioteket kan foreløpig ikke dekke behovet på doktorgradsnivå av egen samling, men vi har samarbeidet tett med doktorgradstipendiat Per Roar Thorsnes, og lånt inn mye litteratur fra andre bibliotek. De bøkene som er mest relevante kjøper vi inn. Dette er en fin måte å arbeide på, fordi vi blir godt kjent med problemstillingene det jobbes med, samtidig som vi ikke bruker penger på litteratur som ikke er relevant å ha i vår samling. 3: HJEMMESIDENE KHIO har fått egen hjemmeside. De tre avdelingsbibliotekene har fått hver sine sider med felles forside og felles linker til hverandres samlinger. Under scenekunstbiblioteket kan man nå finne informasjon om bibliotekets samlinger, åpningstider, de ansatte, utlånsregler og egne sider med linker og tips i forhold til litteratursøk. Her ligger også en oversikt over alle tidsskriftene vi har i biblioteket og serviceerklæringen vår. Hjemmesidene er blitt utrolig fine og gir mye nyttig informasjon. De er veldig gode for oss å bruke som utgangspunkt i undervisningen.

6 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 6 4: UNDERVISNING AV STUDENTER OG ANSATTE Nesten alle studentene har nå hatt undervisning i enkele litteratursøk og i hvordan de finner fram i biblioteket. De har hatt ca. 1 ½ times undervisning. Først har de vært på lesesalen foran hver sin PC og Linda har undervist hvordan man finner fram i vår samling og hvordan man kan søke i BIBSYS generelt. Etterpå har Tone hatt omvisning i biblioteket og til slutt gitt en innføring i de viktigste tidsskriftene vi abonnerer på. Tilbakemeldingene har vært svært positive, og vi merker veldig stor forskjell på studentene før og etter undervisningen. Det er viktig at undervisningen følges opp med et videregående kurs. De studentene som arbeider med spesielle oppgaver får individuell undervisning i forhold til litteratursøk osv. Lærerne har fått individuell undervisning ved sine egne datamaskiner. På grunn av sykdom rakk vi å undervise 15 av 30 lærere i år, mens målet var å komme igjennom alle. Vi har også undervist 4 av det administrative personalet. Det er vanskelig å finne tider som passer for begge parter, siden de fleste lærerne er opptatt med mesteparten av dagen med undervisning og vi er bundet til vakter i biblioteket. Vi prioriterer lærere som er ansatt i 50 % stilling eller mer og bruker ca. 1 time på hver. Kjennskapen til og erfaringene med å bruke data som arbeidsverktøy er veldig forskjellig, så det har vært viktig å ta utgangspunkt i det nivået hver enkelt befinner seg på. Vi starter med KHIOs og bibliotekets hjemmeside og tar det gradvis derfra. Responsen har vært overveldende god, og vi ser at mange søker i BIBSYS fra sin egen datamaskin når de skal se hva vi har i biblioteket. Det er nødvendig med et oppfølgingskurs etter en stund. 5: REGISTRERING AV FoU-ARBEID I FORSKDOK Departementet pålegger Kunsthøgskolen i Oslo å dokumentere forskningen sin. Dette skal gjøres i ForskDok som ligger under Bibsyssystemet. Systemet er basert på at rapporten, boka eller artikkelen registreres innenfor nøye definerte kategorier. For scenekunstfeltet finnes det foreløpig ikke gode nok kategorier for å få registrert den forskningen som finner sted. Systemet tar stort sett hensyn til den skriftlige dokumentasjonen, mens scenekunstfeltet produserer lite skriftlig materiale. Forskningen er knyttet til det arbeidet som gjøres på scenen og det er den endelige forestillingen som representerer forskningen. Felles for de fleste ansatte er at de jobber i 50% stilling og driver med eget kunstnerisk virksomhet utenom skolen. Biblioteket skal kvalitetssikre FoU-rapportene og sile ut det som ikke er relevant. For scenekunstfagene ble det laget en egen rapport med en systematisk oversikt over virksomheten, og denne ble sendt til departementet. Parallelt har biblioteket arbeidet i forhold til BIBSYS med å lage egnede kategorier slik at materialet kan registreres tilfredsstillende. Det har vært problematisk å få BIBSYS til å prioritere dette arbeidet, så det samme må skje for 2005.

7 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 7 6: DOKUMENTASJONSARKIVET I løpet av et år produseres det mellom forestillinger på Fakultet for Scenekunst. Dette er en viktig del av Kunsthøgskolens virksomhet som vi er forpliktet til å dokumentere skikkelig. Til sammenligning tilsvarer dette produksjonsnivået på et normalt stort teater, hvor de bruker betydelige ressurser på dokumentasjonsarbeidet. Da vi flyttet til Seilduken, ble det naturlig at biblioteket tok over ansvaret for dokumentasjonsarkivet, men vi var ikke da klar over hvor uoversiktlig dette arbeidet ville bli. I dag er rutinene svært mangelfulle. Det er tre områder som må dokumenteres: Det historiske materialet Bilder av studentene Forestillingene Det historiske materialet Dette er først og fremst alt som ikke er pakket ut etter flyttingen og som for det meste omfatter bilder og plakater fra tidligere forestillinger. Det er nedsatt en utsmykningskomité bestående av dekanene og en lærer fra hver avdeling, samt Arvid Andresen, Bjørg Valvik og undertegnede. Alt materiale er samlet på møterommet på 6. plan der det også er mulig å sitte og sortere bilder og velge ut hva som skal i montre og hva som skal arkiveres. Dette styres av dekanene, men jeg tror lite er skjedd i det siste. Det finnes også en del viktig historisk arkivmateriale, bla de første styreprotokollene fra teaterhøgskolen og gamle møtereferater som ikke blir oppbevart forsvarlig. Bilder av studentene I tillegg til forestillingsbilder er det utallige bilder av studentene i forskjellige situasjoner. Det er tradisjon at det blir tatt bilder av avgangsstudentene som rammes inn i plakatformat og som overrekkes på avslutningsfesten. Rammen på mange av disse bildene er ødelagte og de må erstattes før de kan henges opp på veggene. Det er også tatt portretter av studentene til brosjyrer og lignende, som det er svært vanskelig å finne tilbake til. Forestillingene Etter en forestilling er det behov for å ta vare på følgende materiale: et manus til biblioteket, inspisientmanuset, (som aldri lånes ut), overskuddsmanus som settes på arkivrommet, bilder, ev. plakat, programmet og opptak av forestillingen. Det siste er det viktigste dokumentasjonsmaterialet og som det haster mest med å finne en løsning på. Mange av forestillingene på Teaterhøgskolen er filmet de siste årene, men det er dessverre mange hull i samlingen, - enten fordi den ikke er tatt opp eller fordi filmen er blitt borte. Det eldste opptaket vi har er fra 1986, da de begynte med videofilming på Teaterhøgskolen. Til sammen har vi rundt 200 filmer. Det har også vært tilfeldig hvem som har filmet og hvordan opptakene er gjort. Ofte har det vært inspisientene som bare har satt på kameraet og skiftet film i pausen, uten at det er blitt gjort noen form for aktiv filming i forhold til nærbilder av skuespillerne osv. Skinnet fra lyset gjør ofte skuespillerne ugjenkjennelige på scene og lyden forsvinner i suset fra kameraet. Ballett og dans har filmet en del av visningene sine, men her er det også mangelfull dokumentasjon. Det er stort sett tatt film av sommeravslutningen og Åpen scene der studentene viser egne arbeider. Arbeidet til koreografene er til dels blitt dokumentert, men ofte er det med håndholdt kamera og med dårlig lyd. Operaens samling er svært mangelfull, men forestillingene til avgangsklassene er stort sett tatt opp. Her merkes det ekstra godt at utstyret er mangelfullt og at suset fra kameraet er veldig forstyrrende i forhold til opplevelsen av musikken.

8 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 8 De fleste filmene var usystematisk pakket ned i kasser under flyttingen, mange av filmene er ikke merket og de er filmet i ulike typer formater. Til nå er filmene samlet og sortert etter årstall og finnes tilgjengelige på avsatte hyller i biblioteket. Systemet er lite tilfredsstillende, og det er vanskelig å finne fram til forestillingene fordi båndene er dårlig merket. Det er vanskelig å få en oversikt over hva studentene har gjort i løpet av studiet. I det nye biblioteket finnes kopieringsutstyr for alle typer formater. Vi kan dermed lage kopier av forestillingene for dem som ønsker det enten på DVD eller VHS for en billig penge. Studentene er ivrige etter å få kopier av forestillinger de selv har vært med i. Mange ønsker kopier som de kan sende eksterne instruktører eller koreografer. Mange 3.klasse studenter ønsker å få en samlet oversikt over de forestillingene de har vært med i for å se utviklingen de har vært igjennom. Mange lærere ønsker kopier som de bruker i undervisningen og andre ønsker å se forestillinger de ikke fikk sett selv. Biblioteket ønsker å ansette en sivilarbeider som har ansvaret for å filme forestillingene og å lage de nødvendige kopiene til arkivet. Han skal også brenne alle forestillingene over på DVD og registrere rollelistene på data. I løpet av en prosjektperiode på 15 måneder er det da mulig å få orden på og oversikt over denne viktige delen av skolens historie. Det er søkt om ,- på budsjettet for 2005 til dette. Vi håper å få en sivilarbeider i løpet av våren. Det vil budsjetteres med tilsvarende beløp for året Det må kjøpes inn et godt kamera som bare brukes til å ta opp forestillingene. Det er ikke satt av midler i bibliotekets budsjett til innkjøp av slikt kamera. 7: REGNSKAP OG BUDSJETTSØKNAD FOR 2005 Kommentar til regnskapet: 1. august 2003 ble vi administrativt en del av Fakultet for Scenekunst. Budsjettenheten ble endret fra 2250 til 5300, og dette skulle iverksettes fra januar Imidlertid ble det gjort mange feilføringer og da dette ble oppdaget, fikk vi vite at regnskapsavdelingen skulle bruke sommeren til ompostering. Ved årets slutt viste det seg at kr ,- fortsatt lå igjen fra 2250, noe som førte til at regnskapet kom i ubalanse. I utgangspunktet var det kun et overforbruk på ,- i forhold til tildelingen på kr ,-. Fra ble alle de tre bibliotekene ved Kunsthøgskolen slått sammen til en budsjettenhet. I mangel av en felles leder sendte hvert bibliotek inn sin budsjettsøknad til administrasjonen. Direktøren er fungerende bibliotekleder fram til den nye lederen blir ansatt. Budsjettbehandlingen ble dessverre mangelfull, og resultatet var store kutt i budsjettene for alle bibliotekene. I budsjettsøknaden fra scenekunstbiblioteket er det argumentert for nødvendigheten av en økning i bevilgningene. (se vedlegg.) Det er vanskelig å drive en aktiv samlingsutvikling når budsjettet reduseres til et minimum. (Se budsjettsøknaden for 2005 i eget vedlegg)

9 Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2004, side 9 8: KURS OG REISER Linda Berge har vært på følgende kurs og reiser: Det 69. norske bibliotekmøte i Molde fra mars 2004 Månedelige møter i Team for BIBSYS, fjernlån og statistikk på Høgskolen i Oslo. Tone Hoemsnes har vært på følgende kurs og reiser: Innkjøpsreise til London 1. uka i januar 2004 Kurs i Forskdok 14. og 15. juni : BEMANNING Tone Hoemsnes 100 % stilling Linda Berge 100 % stilling Ekstra: Audun Moss har hatt praksisplass fra Aetat som bibliotekassistent fra til Hedda Reiby har hatt praksis fra Aetat som bibliotekassistent fra Thea Katrine Jansen har vært praktikant fra Bibliotekhøgskolen fra Gunhild Reiby har tatt ekstravakter i biblioteket ved behov. Da kontraktene våre gikk ut i august, var bemanningssituasjonene i biblioteket ennå ikke avklart. Prosjektet ble forlenget til 1. juli og vi fikk dermed fornyet kontraktene våre fram til sommeren Linda Berge er gravid og går ut i permisjon 1.april 05 og mye er fortsatt uavklart i forhold til hennes vikar. Biblioteklederne har gått inn for at det ansettes en leder som skal ha ansvaret for samlokaliseringen og bemanningskabalen framover og dette ble godkjent i Styret. Forhåpentligvis blir denne ansatt i løpet av våren Oslo, 15. mars Tone Hoemsnes Linda Berge Hovedbibliotekar Avdelingsbibliotekar

ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2002 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge

ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2002 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge Årsmelding 2002 for scenekunstbiblioteket side 1 ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2002 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge I prosjektbeskrivelsen er de ulike fasene for arbeidet med scenekunstbiblioteket

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Vanskelig å lese trykt tekst? Vi har en bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlige

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende:

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende: Rapport om hvilke spor prosjektet GROMBA 2004-2007 (Gi rom for lesing i barnehagen) har etterlatt seg i Peterson barnehage. Det er sendt inn to rapporter til departementet i prosjektperioden. Denne rapporten

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

2015/2016. Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk.

2015/2016. Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. 2015/2016 Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre

Detaljer

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune Røyken bibliotek Informasjon og låneregler RØYKEN kommune Grønn, nær og levende Velkommen til oss Bibliotek, geologisenter og cementmuseum Biblioteket- ditt pusterom Røyken bibliotek består av hovedbiblioteket

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Innledning oversikt over fakultetets oppgaver Fakultet for scenekunst bygger videre på grunnlaget lagt ved Operahøgskolen, Teaterhøgskolen

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Scenekunstbiblioteket

Kunsthøgskolen i Oslo Scenekunstbiblioteket Kunsthøgskolen i Oslo Scenekunstbiblioteket Årsmelding for scenekunstbiblioteket 2001 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge Mål I forbindelse med byggingen av ny scenekunstskole på Seilduksfabrikken er det øremerket

Detaljer

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet?

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? HiST - bibliotekenes samling 9/4-2008 Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? Vårt utgangspunkt HiST-bibliotekenes visjon:

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Tema Mandag 23. oktober Tirsdag 24. oktober Onsdag 25. oktober Torsdag 26. oktober Fredag 27. oktober. Gruppe gul går ut 8.30

Tema Mandag 23. oktober Tirsdag 24. oktober Onsdag 25. oktober Torsdag 26. oktober Fredag 27. oktober. Gruppe gul går ut 8.30 Tema Mandag 23. oktober Tirsdag 24. oktober Onsdag 25. oktober Torsdag 26. oktober Fredag 27. oktober Prosjekt: Peter og ulven av Sergei Vi lager kostymer til lek og forsøker å lage et temarom i samarbeid

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige. Se spesielt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA DESEMBER INNLEDNING

PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA DESEMBER INNLEDNING PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA 2008 DESEMBER INNLEDNING Nå er vi klar for desember måned, jammen har denne høsten gått unna i en fart. Vi har vært heldige som har hatt en ekstra person på avdelingen denne høsten,

Detaljer

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!.

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. Vi er nå ferdige med første halvår av kulturfaget, og dere har vært igjennom grunnkurs

Detaljer

Floristen november 2013

Floristen november 2013 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på november Adventen står og banker på døra nå og vi er ferdig med november. Vi har gjort unna juleverksted og en del jungel prosjekt denne måneden. Også

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Lånekort for barn under 15 år

Lånekort for barn under 15 år Lånekort for barn under 15 år Barn mellom 6-14 år kan få lånekort som er gyldig til å bruke på alle avdelinger av Trondheim folkebibliotek. Lånekortskjema Skriv ut lånekortskjema for barn under 15 på siste

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETET I BERGEN 24.03.2017 SIDE 2 khib.oria.no UNIVERSITETET I BERGEN Lånekort og lånetid Bibliotek for kunst og design er åpent for

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Mona Hide Klausen - FoU-konsulent

Current Research Information System In Norway. Mona Hide Klausen - FoU-konsulent 1 Current Research Information System In Norway 2 Om registrering i Cristin Cristin skal brukes i fordeling av midler, og registreringen må derfor ha høyere datakvalitet enn ForskDok. Du må alltid sjekke

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

POTETER HAR INGEN VINGER

POTETER HAR INGEN VINGER Lærerveiledning KILDEN TEATER PRESENTERER POTETER HAR INGEN VINGER AV CHRISTINA VERONIKA MAUER KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM POTETER HAR INGEN VINGER lærerveiledning Hilsen til elevene POTETER

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET 2016-17 Side 1 av 6 Innhold EKSAMENSREGLEMENT OG ORDENSREGLEMENT... 3 NÅR FÅR DU BESKJED OM SKRIFTLIG

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket.

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Stein Olle Johansen Fortalt til: Eva Sauvage Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Jeg begynte

Detaljer

RAPPORT FRA OPTIMA BIBLIOTEK. Presentasjon for Styringsgruppa 27. juni 2008

RAPPORT FRA OPTIMA BIBLIOTEK. Presentasjon for Styringsgruppa 27. juni 2008 RAPPORT FRA OPTIMA BIBLIOTEK Presentasjon for Styringsgruppa 27. juni 2008 HiST-biblioteket i dag kjennetegnes ved Ressurskrevende drift med mange bibliotekenheter, lite fleksibelt mht samarbeid Minimumsbemanning

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Ellisiv Lindkvist. Jeg er ikke slik. Tre scenetekster

Ellisiv Lindkvist. Jeg er ikke slik. Tre scenetekster Ellisiv Lindkvist Jeg er ikke slik Tre scenetekster Teater er ikke slik Eller jo: Teater kan også være slik. Teater er flyktig. Det finnes ikke et objekt som er kunstopplevelsen i ettertid, slik en bok,

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Haugeåsen ungdomsskole, Fredrikstad Siri Nilsen og Nina Aasgaard Sortland

Haugeåsen ungdomsskole, Fredrikstad Siri Nilsen og Nina Aasgaard Sortland Haugeåsen ungdomsskole, Fredrikstad Siri Nilsen og Nina Aasgaard Sortland *Ny giv på Haugeåsen *Gjennomføring *Eksempler fra undervisning *Hva som fungerte bra *Hva som ikke fungerte så bra *Overføring

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole Informa sjon Til alle elever i Vg3 Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Innlevering av bøker og utstyr Alle lærebøker, ordbøker og

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer