ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2002 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2002 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge"

Transkript

1 Årsmelding 2002 for scenekunstbiblioteket side 1 ÅRSMELDING FOR SCENEKUNSTBIBLIOTEKET 2002 Av Tone Hoemsnes og Linda Berge I prosjektbeskrivelsen er de ulike fasene for arbeidet med scenekunstbiblioteket beskrevet. 1: Kartlegging 2: Samlingsutvikling 3: Flytting 4: Permanent etablering 5: Samling av de tre avdelingsbibliotekene til et felles kunstfagsbibliotek. I 2001 jobbet vi med å kartlegge eksisterende samlingsressurser mht dokumenttyper og omfang. Vi diskuterte metoder for registrering og valgte, under tvil, BIBSYS som vårt biblioteksystem. Vi valgte Dewey Desimalklassifikasjon som vårt klassifikasjonssystem. Vi brukte mye tid på å kartlegge brukeradferd og brukerbehov og på å etablere kontakt med fagmiljøet ved avdelingene. I 2002 har vi konsentrert arbeidet rundt 1: registrering 2: samlingsutvikling 3: innkjøp 4: forberedelser til flyttingen 5: kurs 6: deltagelse i møter og utvalg 1: REGISTRERING Samlingen på Balletthøgskolen som sto på et klasserom på Tjuvholmen, er flyttet til fellesadministrasjonens lokaler i St. Olavs gate for å bli registrert der. Samtidig ble det gjort en kartlegging av hva som sto i hyllene i forhold til det som var registrert i kortkatalogen. Det viste seg at over halvparten av bøkene er borte. Vi laget et postkort med en sterk oppfordring til å levere gjenglemte bøker eller manus tilbake og dette ble sendt til alle som hadde studert eller vært ansatt på de tre scenekunstskolene de siste årene. (Se vedlegg) Samlingen på Teaterhøgskolen står i biblioteket i skolens lokaler på Aker Brygge. Bøkene er ikke registret, men er ordnet etter et fargesystem på hyllene. Det er liten kontroll med utlån og man må regne med at mye er blitt borte. Teatermanusene er registrert i Teaterarkiv som er en DOS-basert database. Den kan ikke oppgraderes til Windows-format og er ikke lenger egnet for vårt behov. Siden hele samlingen skal registreres i BIBSYS, ville vi at teatermanusene skulle inkluderes i denne basen slik at man slapp å slå opp to steder. Det viste seg at det var umulig å konvertere opplysningene fra Teaterdatabasen direkte over i BIBSYS. Hvert enkelt manus må derfor registreres på nytt. Dette er et nitidig og veldig tidkrevende arbeid. Vi valgte likevel å prioritere dette siden teatersamlingen er en stor og viktig del av biblioteket. Framdriften i registreringen er derfor litt forsinket.

2 Årsmelding 2002 for scenekunstbiblioteket side 2 Linda Berge har fått en kontorplass i biblioteket og har sittet der og registrert deler av høsten. Det som er registrert kan ikke lånes ut, og pakkes fortløpende ned i esker. Samlingen på Operahøgskolen Står innelåst i noen skap på et klasserom på Tjuvholmen. Den består stort sett av noter og noen CD er og gamle LP plater som skal registreres i løpet av våren. Samarbeidet med BIBSYS Da vi valgte BIBSYS som biblioteksystem visste vi at vi valgte et tungrodd og gammeldags system. Fordelene ved å være med oppveide likevel for ulempene. Den største begrensningen for oss er at vi ikke får registrert de opplysningene vi trenger til teatermanuskriptene - bla. ønsker vi å registrere antall roller fordelt på kvinner og menn. Det må gjøres omfattende endringer i strukturen i BIBSYS for at basen skal tilfredstille våre behov. Dette er gjort i musikkbasen med stort hell, og derfor mener vi det også er mulig å gjøre tilsvarende endringer for teatermanusene. For oss var dette en forutsetning, da vi inngikk avtalen med BIBSYS og vi fikk en muntlig garanti av direktøren. Det har tatt uforholdsmessig lang tid for BIBSYS å behandle søknaden vår. Konsekvensen for oss er at vi må registrere manusene i to omganger, noe som er veldig tidkrevende og tungvint. Samarbeid med Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo er utnevnt som vårt fadderbibliotek i BIBSYS. Det betyr at vi kan få faglig hjelp hvis vi står fast i registreringen. Dessuten er vi med på møter med Bibsysteamet. På møtene diskuteres problemer og løsninger i de ulike Bibsysmodulene. 2: SAMLINGSUTVIKLING Retningslinjer (Se vedlegg) I samarbeid med bokkomiteen er det laget en samlingsutviklingsplan for Scenekunstbiblioteket. Et av kriteriene for samlingen er at bøker, audiovisuelle medier, noter, manus og tidsskrifter er like viktige og prioriteres likt ved innkjøp. Vi har i høst prioritert innkjøp av litteratur innenfor fagene ballett og opera. Deres samlinger er så små og det har ikke vært kjøpt inn til samlingen på mange år. Teatersamlingen må først registreres før det er riktig å gjøre store investeringer. Felles for alle tre skolene er at de mangler en audiovisuell samling. Derfor begynte vi å handle inn video, DVD og CD er til alle tre linjene. Vi kjøper inn filmer av kjente instruktører bla. Ingmar Bergman, Federico Fellini, Charlie Chaplin, Orson Wells, Fritz Lang osv, norsk og utenlandsk filmhistorie og filmer som er basert på kjente teater, ballett - og opearaforestillinger. Biblioteket skal ha et bredt utvalg av videoer/dvd er med filmer fra ulike oppsetninger og med forskjellige utøvere både innenfor dans, opera og teater. Vi skal kunne dekke forskjellige versjoner av samme forestilling slik at det blir mulig å sammenligne ulike teknikker og ulike instruktørers metoder. Målet er at biblioteket skal ha et originalmanus av for eksempel Hamlet med oversettelser til flere språk, manus fra de ulike oppsetninger på norske teatre, samt forestillingen på video/dvd med forskjellige innspillinger av samme stykke, samt filmmusikken på CD. En slik samling åpner for en helt ny type undervisning. Samlingen vil også gi et spennende tilfang av kilder og åpner for en helt ny forskning innefor scenekunstfeltet. Dette vil styrke FoU arbeidet. Samlingen blir unik i norsk sammenheng og vil gi scenekunstbiblioteket et særpreg i forhold til andre bibliotek.

3 Årsmelding 2002 for scenekunstbiblioteket side 3 Conspektusmetoden Retningslinjene følger en forenkelt variant av conspektusmetoden, som er en metode der man deler emnene inn i ulike nivåer og hvor dekningsgraden bestemmes av hvilket nivå faget/emnet får. Dette står nærmere forklart vedlegget om retningslinjene. Modellen er et nyttig verktøy for å kunne gjøre riktige prioriteringer ved innkjøp. Det er fagplanene som danner grunnlaget for innkjøpspolitikken siden biblioteket er en del av det pedagogisk støtteapparat rundt undervisningen. Modellen vil forandre seg etter som biblioteket får en større samling. Scenekunstbiblioteket skal bygges opp fra bunnen av og det er mange huller å tette. I en oppbyggingsfase vil det for eksempel være nødvendig å prioritere innkjøp av pedagogikk, psykologi, ernæringslære osv. siden det ikke finnes noe litteratur på dette i dag. Senere vil det kun være behov for å ajourføre og å holde samlingen ved like innefor disse fagområdene, mens man vil etterstrebe full dekning på andre felt. 3: INNKJØP Utvalget av litteratur innenfor scenekunst er minimalt i norske bokhandlere. Vi må derfor handle det vi trenger i utlandet eller bestille over internett. Vi har inngått en innkjøpsavtale med Dawson som er en av de største leverandørene av engelskspråklig litteratur på internett. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Ulempen er at de ikke leverer audiovisuelt materiale og at de fører lite bøker som ikke er gitt ut på engelsk. Internett er et godt hjelpemiddel, men det er også nødvendig å reise for å få oversikt over markedet og for å se bøkene før man handler. Stockholm Stockholms bokhandlere er kjent for sitt store utvalg av scenekunstlitteratur. Siden kronekursen er så sterk får man mye igjen for pengene. Sammen med Ragnhild Mærli, leder for dramatiker utdannelsen på Statens Teaterhøgskole, trålet vi bokhandlere og antikvariater for primært å finne trykte dramaer og stoff om dramatikere. Men vi kjøpte også bøker om og av kjente scenekunstnere både innenfor teater, ballet og opera. Etter avtale med Dansemuseet og fikk vi gå uforstyrret og handle i deres spesialbokhandel for danselitteratur. Bilen var rimelig tunglastet på hjemturen. London Sammen med dansepedagog Ingunn Rimestad reiste vi til London i oktober. Målet var å få en oversikt over hva som fantes på det engelske markedet og å handle så mange DVD og video som det var mulig å ta med seg hjem. Vi tilbrakte en hel dag i lokalene til forlaget Dance Books som holder til noen mil utenfor London. Forlaget dekker mye av det engelskspråklige bøkene innefor dansekunst i dag og lageret var enormt. Vi fikk sett igjennom samlingen og det var veldig nyttig når vi senere skal bestille fra databasen på nettet. Vi besøkte og gikk igjennom samlingen til forlaget Dancing Times og handlet inn viktig pedagogisk ballettmateriale på The Royal Academy of Dance. Vi hadde avtale med The Place og hadde en meget fruktbar samtale med bibliotekaren der om samlingsutvikling. Han hadde bygget opp biblioteket fra bunnen av og hadde mange gode råd og tips. Biblioteket var veldig trivelig og mye brukt av studentene. Ellers besøkte vi bokhandlene til Royal Opera House og The National Theatre og handlet med oss det vi kunne bære derfra. Vi fikk med kataloger og etablerte kontakt med eieren av Samuel Frenchs spesialbokhandel for teatermanuskripter og fikk avtale om gode prosenter når vi senere skal bestille via internett.

4 Årsmelding 2002 for scenekunstbiblioteket side 4 Vi gikk i bokhandlere og antikvariater og fikk en god oversikt over tilbudet. Det fleste bøkene kan vi kjøpe over internett, men det er viktig å ha sett selve boka så man vet at den er relevant før man bestiller. Berlin Operahøgskolen arrangerte studietur til Berlin og prosjektleder var der noen dager sammen med dem. Utvalget av opera er enormt og sammen med Jan Bjørnar Sture, Jon Petersen tilbrakte vi mye tid i en av Berlins største platebutikker og kjøpte et stort utvalg av video og CD er fra kjente operaer. Flere bokhandlere hadde store samlinger med bøker innenfor scenekunst. Vi fikk handlet med oss noen klenodier, men også her må vi må belage oss på å bestille på nettet. Studiereise til Mexico City Tidlig i mars reiste vi til Mexico City for å besøke Centro National de las Artes - National Center of the arts. Dette er en statlige kunsthøgskolen i Mexico som består av 5 skoler som underviser i musikk, dans, teater, visuell kunst og film. Vi dro over for å besøke biblioteket som er enestående i sitt slag. Skolen åpnet i 1994 og da skulle biblioteket integrere 4 forskjellige biblioteksamlinger til en felles samling. De har arbeidet mye med samlingsutvikling og jobber ut fra de samme prinsippene som vi nå legger til grunn for vårt bibliotek. Vi hadde stort utbytte av å lære hvordan de hadde løst problemene underveis. (se utfyllende reiserapport ) 4: FLYTTING Vi har vært på befaring på biblioteket på Arkitekthøgskolen som nettopp har flyttet til nye lokaler ved Akerselva. Bibliotekarene der kunne gi oss mange og gode råd om ting vi måtte tenke på under flyttingen. Det tar alltid lang tid før alt fungerer som det skal. Ikke minst er det viktig å ha planlagt og tenkt igjennom alt til minste detalj slik at man kan få en god dialog med interiørarkitektene. Vi var derfor godt forberedt til første møte med interiørarkitektene. På bakgrunn av våre ideer laget de et utkast som vi kunne diskutere videre på neste møte. I mellomtiden var vi på felles befaring på Nationaltheatret og Det Norske teatret. Vi opplevde at de var åpne og lydhøre både for våre behov og våre forslag. Avgjørelsen om det skal bygges en mesaninetasje er ikke tatt. Den endelige utformingen av biblioteket er avhengig av denne avgjørelsen. Bibliotekutvalget mener det er nødvendig med en mesanin etasje for at biblioteket kan fungere tilfredsstillende. 5: KURS Deltagelse for begge BIBSYS introduksjon og søkekurs BIBSYS katalogkurs BIBSYS periodikakurs Kunnskapsorganisasjonsdagene 2002 (HIO og UIO) Norske bibliotekmøte (NBF og BIBSYS) Bare Linda Berge Kildekritikk på internett (HIO/JBI) NOLUG møter 2002: Norsk forskningsdokumentasjon CDRS - A new and improved reference service XML hva er det og hvordan kan vi bruke det

5 Årsmelding 2002 for scenekunstbiblioteket side 5 6: MØTER OG UTVALG Bokkomiteen Bokkomiteen består av en faglærer og en student fra hver skole. I år har dette vært Ingunn Rimestad og Katrine Haaberg fra Balletthøgskolen, Britt Ingrid Wang og Thomas Bye fra Teaterhøgskolen og Jon Petersen og Ingrid Andersen fra Operahøgskolen i tillegg til Linda Berge og Tone Hoemsnes fra biblioteket. Bokkomiteen har diskutert retningslinjene for samlingsutviklingen og godkjent budsjettsøknaden for Flere av utvalgets medlemmer har også vært med på innkjøpsreiser. Bibliotekutvalget Prosjektleder er blitt medlem og har fått stemmerett i Bibliotekutvalget. 2. april arrangerte bibliotekutvalget et dagsseminar med tittelen: Fra visjoner til virkelighet. Bibliotekutvalgets leder Vigdis Ystad gikk ut av styret i høst og utvalget har ikke hatt noen møter siden det. Referansegruppen for byggetrinn 1 Referansegruppen har hatt jevnlige møter og prosjektleder har ansvaret for å ivareta bibliotekets interesser. FoU-utvalget Som vara for Åse Markussen har prosjektleder deltatt på et par møter der man har diskutert budsjettsøknaden for Oslo 6. februar 2002 Tone Hoemsnes Prosjektleder Linda Berge Avdelingsbibliotekar

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil!

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! INFOBREV 2-2011 Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! Som et tilbud til lånerne velger noen bibliotek å gjøre eksemplarer av populære titler tilgjengelig utenom reserveringskøen. Dette er et flott tilbud

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE?

Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE? Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE? Rapport 08/2004 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Babilani matematikk på en ny måte? Rapportnummer: 08/2004 ISBN: 82-7463-125-0 Oppdragsgiver:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Bergen Off. Bibliotek 10. juli 2000 Elin Huseby Rapport fra utviklingsprosjekt med støtte fra Statens bibliotektilsyn KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK HVORFOR KVALITETSSIKRING

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Oppsummerende rapport fra Kvam herads deltakelse i Fra ord til handling Juni 2009 Cathrine Borgen NLA og Tove Haugen Kvam herad 1 Innhold Innledning... 3 Kort

Detaljer

Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007

Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007 Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007 Sluttrapport Et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Innhold Forord...4 Sammendrag...5 1 Bakgrunn...6 2 Problemstillinger

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 1 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer