Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser."

Transkript

1 Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Mennesket er vår viktigste ressurs. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Vi bygger kunnskap som kommer CCB, Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. våre kunder og lokalsamfunnet til gode. riktig resultat SATSER på HMS-kulturarbeid SATSER i nordområdene Møt Hvordan er arbeidsdagen til disse seks personene på CCB? Hva gjør de i forhold til HMS på arbeidsplassen?

2 I N N H O L D Fra direktørens side LOGISTIKK Side 4 Møt CCB Hvem er de? Hva gjør de i forhold til HMS? Overlevering i Kirkenes 2009 kommer til å gå inn i historien som det beste år for CCB noensinne. Årsakene til dette er mange. Men, jeg våger den påstand at vår langsiktige strategi om å satse målrettet på de områder hvor vi har gode forutsetninger for å lykkes i markedet, kombinert med å bygge opp kompetanse og kvalitet har gitt resultater. Vår HMS&K-fokus er større enn noensinne, men vi kan bli bedre. Derfor har vi iverksatt et kulturprogram som bygger på kjerneverdiene sikkerhet, handlekraft og lagspill. Med dette har vi satt i gang en forbedringsprosess hvor ledelse og etterlevelse er sentrale elementer et prosjekt som aldri vil ta slutt. Vi skal jobbe aktivt for et fullt forsvarlig miljø for den enkelte medarbeider og våre øvrige omgivelser gjennom god risikostyring bygget på kompetanse og samspill, og våre kunder skal oppleve handlekraft basert på gjennomtenkte løsninger og gode beslutninger med minimal risiko. CCB har de siste årene oppnådd en betydelig markedsandel innenfor reparasjon og vedlikehold av rigger. I løpet av 2008 / 2009 har vi til sammen gjennomført 20 større og mindre oppdrag i et prosjektmarked preget av sterk konkurranse og med strenge krav til kvalitet og leveringstid. Samtlige oppdrag har vært levert innenfor avtalte rammer, takket være stor innsats fra våre ansatte og et godt samspill med våre samarbeidspartnere som har bidratt til denne suksessen. Parallelt med den høye prosjektaktiviteten har den operative basedriften gått for fullt. Samtlige virksomhetsområder har hatt god aktivitet gjennom året. Utfordringen har vært å sikre utvikling av både organisasjonen og infrastrukturen samtidig med markedsfokus. Vi har derfor styrket vår innsats på marked og kommunikasjon og ser også en framtid for CCB innenfor fornybar energi, og da særlig vindkraft. Her er det allerede lagt ned et betydelig arbeid og sådd for fremtiden. Vår infrastruktur har blitt videreutviklet med flere nye bygg, og vårt nye auditorium FORUM K-2, med 140 BASENY T T Internmagasin for CCB Juni 2009 Forsidefoto: Pål Bentdal REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Øyvind A. Langedal Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlem: Tanja B. Svellingen Foto: Redaksjonen og Pål Bentdal sitteplasser på første klasse, er allerede tatt i bruk av mange. Vi har investert i flere nye arbeidsmaskiner og 4 nye kraner, som skal settes i drift til nyttår. Vi har med dette ytterligere styrket vårt tilbud gjennom økt kapasitet og en maskinpark som er blant de beste i markedet. I Kirkenes har vi bygget vårt første bygg og flere bedrifter er nå etablert i Kirkenesbase. Samtidig har vi gått inn i Vardø Barentsbase hvor CCB nå eier 50%. I Sandnessjøen er vi i full gang gjennom Helgelandsbase med utbygging av den nye basen på Horvneset som skal være operativ i CCB har således sikret seg en sterk posisjon i et fremtidig marked som vi har stor tro på er like rundt hjørnet og vi ser at finanskrisen også vil slå ut for vår bransje. Petroleumsvirksomheten har så langt klart seg godt med et høyt aktivitetsnivå både i 2008 og Aktiviteten har i stor grad vært et resultat av tidligere besluttede prosjekter, men nå må vi forberede oss på en endring. Finanskrisen er på ingen måte over og Statistisk sentralbyrå signaliserer fall i investeringene og trekker spesielt frem at den særnorske pessimismen kan ha sin årsak i usikkerheten omkring oljeinvesteringene og konsekvensen av dette for oljerelatert fastlandsindustri. Det er vanskelig å spå, men for vår del vet vi lite om aktiviteten i 2010 utover basisdrift. Verftsindustrien sliter allerede og prosjekter settes på hold. Medisinen er fortsatt en nøktern linje, hardt arbeid og kostnadsfokus. Før vi går inn i et krevende år, vil jeg takke alle ansatte som gjennom sitt engasjement og bedriftslojalitet har bidratt til at vi har nådd vår høyeste omsetning noensinne og sørget for at våre kunder har blitt betjent på en god og sikker måte. Jeg ønsker aller våre ansatte og våre forretningsforbindelser en Riktig God Jul! Kurt R Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer Trykk: Molvik Grafisk AS OPPLAG 1000 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: Side 6 CCB og vindkraft CCB legger til rette for nytt tjenesteområde Side 9 Nye kraner Fremst i Norge med HMS-faktor på jib og krankrok Side 10 Your closest point CCB satser på nordområdene Side 12 AGR utvider Intervju med avd.leder Cato Foldnes Av Øyvind A Langedal Basenytt har tidligere omtalt planer for oppføring av nytt kombinert lager- og kontorbygg i Kirkenes, og 12. november ble bygget formelt overlevert fra hovedentreprenøren Consto AS til Kirkenesbase AS. I tillegg til den formelle overtakelsesprotokoll og gjennomgang av bygget, inviterte Consto til overleveringsfest senere på kvelden. Alle underleverandører var representert for anledningen, og til sammen deltok 50 personer fra ulike håndverksfirma. Eierne av Kirkenesbase var representert ved Knut Landro og Øyvind A Langedal fra CCB i tillegg til Truls Mølmann fra Barlindhaug. Kirkenesbases prosjektleder for bygget har vært Knut Landro, og han benyttet sin tale til å takke alle som har deltatt i prosjektet for vel utført arbeid. Bygget ble påstartet så sent som i mai 2009, og er altså ferdigstilt på knapt syv måneder uten overskridelser. Totalt disponerer vi nå over ca m2 lager i tillegg til 576 m2 kontorareal. I tillegg kan vi tilby ca m2 utelager. Foreløpig er ca 50% av bygget utleiet, hvilket gir oss handlingsrom og fleksibilitet ift å tilby fasiliteter rettet mot prosjektaktiviteter på Shtokman, sier Knut Landro. Leietakerne i bygget har startet innflyttingen, og innen utgangen av året vil de fleste være på plass. Satsningen er et viktig bidrag i CCBs strategiske og langsiktige satsning for å ta del i den utviklingen vi tror kommer i barentsregionen i første rekke på russisk side ifm Shtokman-utbyggingen, men senere også på norsk side av grensen. 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 3

3 LOGISTIKK Jarle VINNES KRISTIN OLSEN ATLE MESLo MORTEN HIGDEM ELLINOR NYMARK TORSTEN JONASSEN I 2007 bestemte Jarle seg for å anvende kunnskapen og kompetansen han hadde fra reklamebransjen på en ny måte. Han fikk jobb på CCB og er nå Arbeidsleder på avdelingen. Han mener tre forhold har hatt stor betydning for jobben han gjør i dag. - Det handler om håndtverksyrket, om finish og om å lede personell, sier Jarle. Jeg liker å jobbe i team, se etter kompetanse hos andre og få frem de ressursene hver enkelt har. Det stimulerer å kunne bidra til å få folk gode sammen, sier Jarle. Jeg legger vekt på at alle skal oppleve at de er involvert og har medbestemmelsesrett. Sammen med kollega Nils Bjarte Landro har han ansvar for 40 personer på avdelingen. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Jarle? - Jeg tenker at det er noe vi alle må ha i ryggmargen, og vi må jobbe for å holde ryggen rett. Det er som med trening. Slutter du blir formen dårligere og det blir vanskelig å snu. Som arbeidsleder tror jeg at involvering og motivasjon er mitt viktigste bidrag til HMS her på basen. Den eneste måten å snu noe på er å vise en inkluderende lederstil, sier Jarle. Kristin håndterer det meste som opertør på CCB. Hun kan styre både truck og kran. Når det er behov har hun oppdrag som Bas, og leder da arbeid på kaiområdet. I tillegg deltar hun på ordrekontoret. Nylig tok hun også fagprøve i logistikk. Siden 1998 har CCB vært fast arbeidssted. Men på hjemmefronten er det hest og håndarbeid som står i fokus. Hun kommer inn på ordrekontoret en helt vanlig arbeidsdag. Hun er engasjert og forteller en episode fra basen. Kristin er ikke redd for å gi beskjed når uvedkommende kommer inn på basen, taxisjåfører f.eks? - De er fryktelig dårlige til å respektere reglene våre på basen, men av meg får de klar melding, sier Kristin uten å nøle. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Kristin? - Jeg prøver å ha et våkent øye for hvordan vi jobber. Ser jeg at en person jobber tungvindt i en situasjon, så stopper jeg gjerne opp og hjelper, sier Kristin som har tro på at godt lagspill styrker HMS-arbeidet. - Alt vi holder på med på logistikk er HMS. Kundene har det ofte travelt, men vi må ikke skyndte oss for fort. Da går det galt, sier Kristin. På Varemottaket hos CCB finner vi operatør Atle konsentrert foran PC n. I øyeblikket jobber han med å koordinere vareflyten for Odfjell til riggen Deep Sea Atlantic som ligger til kai på basen. Og det er ikke snakk om småtterier som skal holdes styr på. Atle må ha argusøyne på jobben og følge med på hver minste detalj, for alle varer skal registreres og skal stemme med innholdet i containerne. - Jeg strotrives i jobben, sier Atle. Dette er den beste arbeidsplassen jeg har hatt. Utfordringene er spennende og kollegaene mine er kjempetrivelige, sier Atle som er utdannet sprøytemaler. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Atle? - Jeg nøler ikke med å stoppe opp for kollegaer dersom jeg ser en farlig situasjon, sier Atle. Men jeg synes at folk er flinke til å passe på hverandre her. Det viktigste vi kan gjøre etter min mening er at vi greier å etterleve HMS hver dag. Det er en utfordring, og vi har helt klart et forbedringspotensiale. Derfor er jeg glad for at bedriften har satt i gang et nytt kulturarbeid. Jeg håper dette blir så synlig at det blir lett å delta, sier Atle. I barnehager har det oppstått mange drømmer om å bli kranfører. Morten Higdem gjorde alvor av det. Han har komplett kranføreropplæring bak seg, og i dag er han kranfører på CCB og har ansvar for oppfølging av løfteutstyr. Han har også vært med å montere de nye kranene som bedriften nylig har investert i. I 2006 kom han til CCB etter å ha vært matros på supplybåter i 5 år. Han trives best i det maritime miljøet. - Og så er jeg jo gutt da, og liker maskiner, humrer Morten sjarmerende. Men han sitter ikke bare i kranhuset. Jobben medfører også arbeid i det såkalte sakrestiet, stedet hvor alt surre- og løfteutstyr skal være intakt. Her må vi ha orden og oversikt. En gang hvert år går vi igjennom alt utstyr for å se at stropper, sjakler og kjettinger er av god kvalitet, sier Morten. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Morten? - Jeg prøver å jobbe ansvarsfullt og være bevisst i arbeidssituasjoner. Men for å få til det merker jeg at vi trenger klare prosedyrer og verktøy som minner oss på HMS, sier Morten. Klar-Ferdig-Gå-skjemaene er for eksempel et slikt bra verktøy. Vi må heller ikke være redde for å gi beskjeder når noe er galt, men vi må også være flinke til å ta imot beskjeder andre veien, sier Morten. Ellinor har lang fartstid i CCB. I 1983 begynte hun i kantinen, men gikk raskt over til avdelingen og ble operatør på kaien. I dag kjører hun truck og losser båtene. Skytteltrafikk mellom kaien og Statoil for å hente lossepapirer, og tilbake igjen for å regne på tonn, er vanlig prosedyre. - Men, sier hun. Det er jo en utfordring å jobbe med så mye mannfolk! Men jeg er ærlig, og det har gitt meg respekt, sier Ellinor og slenger på en formildende latter like godt. Mon tro om ikke mannfolka er glade for å ha Ellinor der. Det er jo hun som vasker, rydder, pynter og lager vafler! - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Ellinor? - Jeg håper jeg bidrar til litt menneskelig varme i miljøet her på CCB. Men, jeg må innrømme at jeg savner at vi alle kunne brydd oss om å skryte litt mer av hverandre. Vi trenger vel ikke å skjemme oss over godord, sier Ellinor og ser undrende på intervjueren? - Vi trenger en kulturendring her på CCB, så jeg håper kulturarbeidet lykkes for oss. - CCB er en god og trygg arbeidsgiver. Det har betydd mye for meg, avslutter Ellinor med verdens lengste smil. Har du sett en gul oppdresset ung mann med hjelm på sykkel rundt på basen? Da kan det ha vært Bas Torsten på vei ut for å fordele oppgaver til et lasteoppdrag på en av kaiene. Siden 2006 har sykkelen vært hyppig brukt på avdelingen av Torsten. - Jeg jobber stort sett ute på laste og losseoperasjoner. Mye drillpipe kommer også inn og skal vaskes og spyles. Her skal det stroppes både av og på, sier Torsten. Men jobben som Bas kan også dreie seg om å være med på risikofylte situasjoner når flere tonn med utstyr skal løftes opp på et flak av en kran. Det trengs en flaggmann som kontrollerer at alle prosedyrer utføres slik det skal.for sikkerheten til alle skal og må ivaretas. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Torsten? - Jeg følger prosedyrene, lyder det kontant fra Torsten. Men, jeg er opptatt av at det må være en tydelighet i HMS-arbeidet. Det er viktig at ALLE forstår HMS på samme måte. Vi må tolke prosedyrene likt hvis vi skal jobbe sikkert. Gjør vi det vil vi kunne ta bedre vare på hverandre. - Personlig synes jeg at de nye Klar-Ferdig-Gå skjemaene er en fin prosedyre som samler oss og hjelper oss å holde et våkent fokus på HMS, sier Torsten. 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 5

4 Utskiping til produksjonsfelt i havet Leverandørnettverk HMS & K Personell CCB besitter et stort nettverk av leverandører Dette skal bedriften videreutvikle ved hjelp av Kompetansebanken. Vindkraftindustrien skal orienteres og arbeide etter CCB sin policy på HMS & K. CCB har lang erfaring med innleie av personell i prosjektsammenheng. Dette skal styrkes ytterligere fremover. Lagringsplass for komponenter Sammenstilling for test på land Sammenstilling i sjø Klar for utskiping Testplass inne for turbiner og komponenter Vedlikehold av vindmøller som har vært i produksjon Laste- og losseoperasjoner Innskiping av komponenter Norge har Europas beste vindressurser. I Norge har vi i dag 18 vindkraftverk onshore, men offshore vindkraft er i sterk utvikling. Flere norske aktører bygger nå forskjellige løsninger for flytende møller, og prototyper er allerede idriftsatt blant annet fra Hywind utenfor Karmøy. Det er stor optimisme knyttet til offshore vindkraft fremover. Norsk vannkraft står for 120 TWh. (1100 vannkraftverk). 60 x 60 km havområde offshorevind vil gi like mye. Nå skal havområdene kartlegges for offshore vind. NORWEA har allerede hatt sitt første møte med NVE direktoratgruppe som skal vurdere hvilke områder som egnet for vindkraft. Gruppen består av Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Direktoratet for naturforvaltning og NVE. NVE skal lede arbeidet. NORWEA vil spille en aktiv rolle i prosessen. Prosjektgruppen: Prosjektleder Michelle Williams Hovda, prosjektkoordinator Leif -Petter Jørgensen og prosjektrådgiver Irene Lillehammer legger til rette for vindkraftsatsningen på CCB. 6 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 7

5 VINN VIND SATSER PÅ nytt tjenesteområde Torsdag 3. desember presenterte Coast Center Base (CCB) sin satsning i vindkraftmarkedet på seminar hos Norwea i Oslo. Rundt 20 medlemsrepresentanter var tilstede. I tillegg deltok også Enova fra myndighetssiden. Forsyningsbasen CCB tar nå sikte på å bli Norges svar på vindkraftmarkedets behov for logistikk, testing og sammenstilling av vindmøller. Operasjonssjef og prosjektleder av vindkraftgruppen på CCB, Michelle Williams Hovda, ga interesserte tilhørere klare begrunnelser for bedriftens satsning i vindkraftmarkedet. - Vi besitter 35 års erfaring med å drifte offshoreindustrien i forsyningssammenheng, noe som har gitt oss førstehåndskompetanse på logistikk-kjeden. I tillegg har vi tung erfaring i prosjektledelse av store rigg-oppdrag innenfor vedlikehold og sertifisering. Sist men ikke minst opererer et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi på basen. Vi trenger altså ikke å finne opp hjulet på nytt, men ønsker å videreutvikle oss, sier Hovda. - Med denne kunnskapen står vi nå klar til å serve vindkraftindustriens økte behov for basetjenester som lasting, lossing, transport, handling og lagring av komponenter. Her ligger onshoremarkedet nærmest i tid. I tillegg vil vi kunne gå inn og lede prosjektoppdrag innenfor teknisk vedlikehold samt testing av turbiner og møller. Her ser vi for oss å utvikle et kompetansesenter for vindkraftmarkedet og å kunne tilby det areal og den fagkompetansen som blir nødvendig fremover. - Når offshoremarkedet løsner vil vi også tilby sammenstillingsplasser for flytene møller i sjø og transport sjøveien til produksjonsfeltene. Dette betyr altså at vi kan ta hånd om hele logistikkjeden med innskiping av enkeltkomponenter, mellomlagring, sammenstilling og utskiping til produksjon, understreker Hovda. Michelle W. Hovda brukte også tid i presentasjonen sin på å redegjøre for det viktige arbeidet som foregår innenfor HMS&K på basen. - Vi kan aldri bli gode nok på HMS, sier Hovda. Vi jobber til daglig i store risikosituasjoner og må kontinuerlig være fokusert på alles ve og vel. Vi har derfor satt i gang et nytt kulturarbeid som skal styrke HMS & K ytterligere i alle deler av organisasjonen. Det skal vindkraftindustrien være godt orientert om når de inngår samarbeid med oss, bedyrer Hovda. Prosjektkoordinator, Leif Petter Jørgensen i vindkraftgruppen, også fra Operasjonsavdelingen på CCB, lot et tegnet scenario illustrere hvordan CCB så for seg operasjoner på basen. Dette viste blant annet testområder på basen og hvordan helikopter med spesialtrente klatrere ble heist ned i turbiner for inspeksjon og vedlikehold. Illustrasjonsfoto: SWAY kompetansebank. Dette blir en databank med detaljert innhold av hvilke tjenester og produkter de ulike vindkraftaktørene kan tilby, og dermed en nøkkelfaktor i innhenting av tilbud, sier Lillehammer. NYE KRANER CCB i front i Norge med HMS-faktor på jib og krok Operasjonsavdelingen på CCB utvider nå tjenestetilbudet på kran til kundene sine. Grunnen er en positiv utvikling i aktivitetsbildet med økt etterspørsel til å kunne laste og losse større og tyngre utstyr. Avdelingen har derfor investert i 4 nye kraner og har lagt ekstra vekt på en tydelig HMS-profil. - Målet er å ha på plass en optimal sammensetning av kraner som sikrer oss de nødvendige kranløsninger som etterspørres, sier Kurt Fjeld ved Operasjonsavdelingen. Løsningene skal også være konkurransedyktige i fremtiden for å kunne tilby kundene den stabilitet, fleksibilitet og trygghet som forventes. - I denne forbindelse har vi besluttet å investere i fire nye kraner. Disse er nå ankommet og er ferdig montert. Kranmerket er av beste tyske kvalitet og heter Sennebogen. Dette er 2 stk. HMC (Harbour Mobile Crane) 6180, 1 stk HMC 680 og 1 stk 683 M. - Sennebogen HMC 6180 er en storebror av typen losse/lastekran vi har pr. i dag og har en løftekapasitet på 21,8 tonn ved en arbeidsradius på 30 meter, noe som blir en vesentlig økning i løftekapasitet, sier Fjeld til Basenytt. - CCB ønsker også å være i front når det gjelder HMS, og er derfor en av de første basene i Norge som satser på å la jib og krankroker fremstå i fluoriserende gul farge. Dette håper vi vil være et effektivt tiltak i forbindelse med synlighet inne på en forsyningsbase med svært høy aktivitet og samtidige operasjoner. Tar man et blikk over basen, blir disse kranene lette å oppdage. En annen god HMS-faktor er at våre kranførere kan ha gleden av å tilbringe sin arbeidsdag i et førermiljø som har de nyeste og beste løsningene hva gjelder ergonomi, sikkerhetssystemer og støyisolerte førerhus. Tror nok våre ellers blide og hyggelige kranførere gleder seg litt ekstra til å komme på jobb når vi skriver 2010, sier en smilende Kurt Fjeld. Alle de fire kranene står klare til bruk 1. januar Kompetansebank samler vindkraftmarkedet Kommunikasjonsrådgiver, Irene Lillehammer, avrundet for CCB på seminaret. Hun påpekte at bedriften høster mye positiv respons for sin satsning på vindkraftmarkedet både innen industrien og det offentlige. - Interessen fra aktører som ønsker å besøke basen øker, og henvendelser kommer både fra Norge og fra utlandet. Vi har også god dialog med lokale myndigheter. - Vi er ikke er de første som tilbyr basetjenester til vindkraftmarkedet. Andre har allerede gjort enkeltprosjekter. Men, vi er den første forsyningsbasen som setter hele konseptet i et system, organiserer oss i en nasjonal vindkraftforening, og som bygger opp et kompetansenettverk for å serve hele verdikjeden. For å sortere og skape oversikt av vindkraftmarkedet har vi derfor besluttet å bygge opp en Interesserte medlemmer hos Norwea i Oslo får fyldig informasjon om hvordan CCB skal serve vindkraftmarkedet fremover. 8 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 9

6 CCB etablerer seg i nordområdene Your closest point Vesterålen, Lofoten, Snøhvit, Barentshavet, Shtokman. Dette er noen av stikkordene som får store deler av verden til å se mot nord. For Norges vedkommende dreier det seg om utviklingen av den tredje oljeprovins. Men like fullt som det handler om milliarder av kroner skal også miljøet ivaretas. Illustrasjonen viser litt av Havforskningsinstituttets arbeid med løsninger for integrert miljøovervåkning i dette sårbare området. Mye ansvar skal tas og mange vil ha noe å si. Med intensjon om å være en innovativ og fremtidsfokusert forsyningsbase, har CCB tatt de nødvendige skritt for å møte markedets forsyningsbehov i nord fremover. Derfor satser de storstilt både i Kirkenes og i Vardø. Illustrasjon: John Ringstad SHOTKMAN-FELTET REGNES SOM VERDENS STØRSTE GASSFELT TIL HAVS OG LIGGER I DEN RUSSISKE DELEN AV BARENTSHAVET. KB Kirkenesbase Nærmeste nabo til Russland Arel: Ca. 50 mål Første byggetrinn ferdigstilt Første leietakere på plass Bring og W. Giertsen Vel tilrettelagt infrastruktur med internasjonal flyplass og helsetjenester Godt leverandørnettverk VBB Vardø Barents Base Vardø-Shtokman: 296 naut.mil Fartstid v/12 naut.mil: 24 timer VBB nærmeste havn til Shtokman 2000 mål disponibelt Like ved Vardø flyplass Oljevernberedskap unikt ivaretatt Isfri havn året rundt Overvåkning kystsentral i Vardø Lange tradisjoner med Russland Shtokman VARDØ - Your closest point Vardø er det nærmeste forsyningspunktet til fremtidige aktiviteter på sokkelen i Barentshavet nord-øst og Shtokmanfeltet. Sammen med Kirkenesbase er CCB posisjonert strategisk for fremtiden i nordområdene. 1 0 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 1

7 TUSENKUNSTNEREN CCBs leietakere Desember 2009 Janne Gullaksen (33), innehaver av Urdi-huset på Gyldenpris, holder malerkurs og lærer kursdeltakerne å påføre oljefarger på lerret med kredittkort. Men dette er bare en brøkdel av hva hun steller med Hun selger sine egne bilder til både privateperoner og bedrifter. Hun tilbyr eget galleri med utstillinger av lokale og internasjonale kunstnere gjennom hele året. Hun leier ut lokalene til festlige anledninger, til konserter, kurs og konferanser og stiller med eget catering-konsept for 100 personer. Nå vil hun satse på 40 epletrær bak i Urdi-hagen og utvikle Urdi-husets egen eplemos. Hun er altså innehaver av Urdi-huset på Gyldenpris, men vil ikke erklære seg som kunstner. Etter et besøk i det drøyt 200 år gamle huset, vil vi dedikere tittelen Tusenkunstner til Janne. For lenge siden var Edvard Grieg hyppig gjest hos kunstnerparet Frida og Olav Rusti, som huset er oppkalt etter. I november kunne administrasjonsavdelingen på CCB ta det gamle ærverdige huset i øyesyn og prøve malerkunsten med stor suksess. Resultatet ble et flott bilde hvor alle fikk delta med kontostrøk fra kredittkortet. Nå pryder det gangen i administrasjonen på basen. - Jeg er nok mer markedsfører enn kunstner, smiler Janne, utdannet fra BI og stråler over av energi. På privaten er hun mor til til tre mellom 1-7 år og samboer. - Hverdagen går fint fordi vi har gode rutiner på alt, men jeg er nok i utgangspunktet en person med mye overskudd og svært utholdene, sier Janne. Hennes gode egenskaper til å se muligheter, finne løsninger og ikke dvele for lenge ved beslutningene har satt fart i utviklingen av Urdi-huset som hun kjøpte våren Her har hun på spennende vis samlet alle sine hobbyer og interesser. Så, om jeg ikke er kunstner så er det vel kanskje et kunsttykke å få dette til, smiler Janne. Vi sier nå likevel Tusenkunstner vi. Se mer på: urdihuset.no Tusenkunstner Janne Gullaksen på Urdi-huset CCB-gjengen sørger for at kredittkortene trekkes i riktig retning. AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Offshore Partner AS Aker Subsea AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS BJ Services AS Bjørge AS/NCT Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Delta Systems AS Dolphin AS ESS Offshore AS Eurobom BV Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Grieg Logistics KS Halliburton AS Helse, miljø og sikkerhetsgruppen Holmedals Kantineservice AS I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Siemens Installasjon AS Sotra Brannvern Stangeland Kran AS StatoilHydro ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Ågotnes Fysioterapi AGR utvider og flytter inn i V5 på basen Da AGR ble etablert i 1987 var kjernevirksomheten vedlikeholdsoppgaver for oljeindustrien,og selskapet hadde sine lokaliteter utenfor basen på Ågotnes. I 1998 økte omfanget, og oppstarten av inspeksjonstjenester var en realitet. Virksomheten flyttet til Straume Næringspark og i dag er det 249 ansatte i AGR EmiTeam AS, som utgjør inspeksjonsselskapet i AGR Group AS. AGR har kontorfasiliteter i L8 på CCB med 5 ansatte innen Sakkyndig Virksomhet. Her har arbeidsoppgavene bestått av periodiske kontroller av kraner og løfteutstyr. Men nå utvider de og flytter inn i V5. For kundene betyr det at både personell og teknologi vil være tilgjengelig lokalt. Det kan kundene tjene på. - Vi videreutvikler nå inspeksjonstjenestene, og etablerer derfor både verksted og nye kontorlokaler på basen, sier avdelingsleder av AGR på Ågotnesbasen, Cato Foldnes, til Basenytt. Fra dagens 5 ansatte er målet å bygge en organisasjon på opptil 15 ansatte innen utgangen av Flere av disse driver med NDT tjenester (Ikke destruktiv testing). AGR har i lang tid utført NDT tjenester for kunder på Ågotnes. Da har vi benyttet personell fra Straume. Nærhet til kunder er imidlertid svært viktig for oss, så derfor vil det nå bli overført personell fra Straume til Ågotnes. - For fremtiden ser vi muligheter til å bygge en organisasjon med kort responstid før personell er på plass. Dette vil styrke vår posisjon når det kommer båter/rigger eller utstyr til CCB som trenger vedlikehold og inspeksjon. Avdelingen på Ågotnes vil også drive med design, verifikasjon, produksjon og salg av løfteutstyr, sier Foldnes. Når AGR flytter inn i V5 på basen er det for å bygge et serviceverksted for bl.a. kraftdrevne taljer og vinsjer. Til dette trenger de dyktige vedlikeholdsmekanikere med lang erfaring. Det har AGR. - Utstyr blir svært ofte returnert til produsent for vedlikehold. AGR har i dag status som vedlikeholdsverksted for flere av disse produsentene. Vi ønsker å utføre disse oppgavene på Ågotnes og dermed redusere tiden for kunden. Vi ser at flere og flere kunder som skal ha NDT kontroll sender dette til oss, sier Foldnes. Årsaken er at de gjennom sitt HMS system ikke har avklart de kjemikalier som benyttes til denne type kontroll, og da vil det være lettere å sende dette inn til våre verksteder, sier Foldnes til Basenytt. Foto venstre: Jorunn Eikeland, prosjektleder for NDT inspekjson og avd.leder for AGR Ågotnes, Cato Foldnes FAKTA OM AGR: AGR Field Operations er et datterselskap av AGR Group. FORRETNINGSOMRÅDE: Produkter og tjenester innen felt utvikling, drift og driftsstøtte til olje & gass, og den alternative energi industrien. Integritet og inspeksjon, vedlikeholdstjenester, drift og vedlikehold, prosjektledelse og ingeniørtjenester, subsea tjenester og alternativ energi. 900 ansatte i: Norge, Sverige, UK, Kuala Lumpur, Singapore, Australia, USA og Brasil. 249 ansatte i AGR EmiTeam AS, som utgjør inspeksjons-selskapet i AGR Group AS. 1 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 3

8 Kunst gir næring Nye kjerneverdier på CCB De nye kjerneverdiene på CCB ble presentert på Allmøte i oktober i basens nye Forum K2. Godt samarbeid gir grobunn for utvikling. Det er noe de tre kommunene Fjell, Sund og Øygarden har tatt på alvor. Sammen etablerte de selskapet Gode Sirklar for å sikre forskningsbasert kompetanse, kunnskap til regional utvikling og et konkurransekraftig næringsliv i regionen. Selskapet er driftet av SINTEF, men har personressurser som er engasjert på prosjektbasis fra flere kompetansemiljø. En av disse personene er utdannet allmennlærer og kunstner Tone Boska med mange års erfaring fra kulturarbeid. I 2006 tok hun kontakt med Fjell kommune og mente at kunsten burde få et større innpass i næringsutviklingen. Slik fikk hun tilbud om å bidra i pilotprosjekter gjennom Gode Sirklar. Verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren og Miljøverndepartementet gir mange innfallsvinkler. - Mine arbeidsområder er nå å ha ansvar for etablerertjenesten og informasjonog profileringsarbeid i Gode Sirklar. I tillegg jobber jeg med lokal stedsutvikling gjennom å utvikle kunst og kultur som næring. Gjennom en etablerertjeneste gir vi rådgivning til nyetablerere. Personlig er jeg opptatt av å gå inn i prosesser med mennesker for å påvirke til at de finner de riktige relasjonene mellom sine etablereridéer og hva som vil utvikle regionen vår på en positiv måte, sier den engasjerte kunstneren Boska, som også påpeker at det har vært en formidabel vekst i antallet aktører som vil etablere seg. Gjennom Gode Sirklar og verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren har hun utviklet prosjektet KAISESS. Kaisess er ett av seks delprosjekt i Perler i Nordsjøløypa. Et av Kaisessarrangmentene, Kaisess på Liaskjæret, ble utviklet i samarbeid med Liegruppen. Med dette prosjektet ble Liegruppen og prosjektledelsen i Kaisess nominert til kultur og næringsprisen 09. Denne prisen ble utdelt for første gang i år og er en fellessatsing mellom Innovasjon Norge, Forum for kultur og næring. - Kaisess handler om samhandling og prosesser mellom kunstnere, lokalsamfunn, organisasjoner og lag, og har som målsetting å minske avstanden mellom sektorer. Prosjektet flytter fra sted til sted, samler mennesker og henter frem sjelen til de enkelte områdene. Prosjektet skal aktualisere steder og kulturminner. Dette gjøres ved å legge til rette for samhandling mellom lokale aktører og kunstnere. Den lokale kunnskap er utgangspunktet for alt som skal skje. Når vi kobler denne kunnskapen til kunstneres kompetanse kan helt nye ting oppstå. Det er håp om at neste Kaisess går av stabelen våren 2010 ved Trellevik kystkultursenter i Sund, sier Tone Boska til Basenytt. Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig for den enkelte og våre omgivelser. Adm.dir Kurt R. Andreassen og HMS-leder Pål Samuelsson HMS Kulturarbeid Av Irene lillehammer Prosjektgruppen for HMS-kulturarbeidet har lagt frem forslag til tiltak for ledelsen. Disse er nå behandlet og mye nytt praktisk arbeid skal settes ut i livet. Adm.dir. Kurt R. Andreassen og HMS-leder Pål Samuelsson håper og tror at kursen CCB nå staker ut i HMS-arbeidet vil gi uttelling, men de tror at en endring også vil kreve tid. - Tiltakene inneholder meget bra spennvidde, og har mange nedslagsfelter. Det er viktig at vi ikke nå gaper over for mange tiltak, men at vi tar dette pent og rolig og har litt is i magen, sier Pål Samelsson til Basenytt. Å endre eller forbedre en kultur er tidkrevende prosesser. Det handler om å endre på noe grunnleggende dypt forankret i enkeltmennesker og i organisasjonen. Det handler om holdninger, verdier og antagelser. Jeg må være tydelig som HMS-leder og få dette frem, slik at vi som bedrift ikke mister troen om det skulle bli en motbakke her og der. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å gi honnør for det arbeidet som foregår hver dag ute i linjen. Vi har en meget god rapporteringskultur og det gjøres en rekke kloke valg. Dette gjenspeiler seg i HMS-statistikken i forhold til arbeidede timer og omsetningstall. Bare i løpet av de to siste månedene er det fylt ut mer enn 300 klar-ferdig-gå-kort hvor operatørene har vurdert risiko før ulike operasjoner. Dette er meget positivt i HMS-sammenheng, understreker Samulesson. - Veien videre går først og fremst gjennom avdelingsvis planlegging og prioritering av tiltak. Vi satser videre i 2010 med HMS-kultur som et av to meget sentrale HMSmål. Vi ønsker å jobbe med dette på overordnet nivå og på avdelingsnivå. Det er derfor viktig at vi som planlegger også legger til rette for individuelle avdelingsvise tilpasninger for å sikre riktig motivasjon. Hver avdeling skal få påvirke hva de vil jobbe med innen HMS-kultur i HMS-kulturprosjektet har mange konstruktive forslag, så her er det mange ideer for dem å hente, sier Samuelsson. Sikkerhetsledelse er ikke bare for HMS-leder, men for alle ledere. Det er viktig å skille mellom administrativ ledelse og operativ ledelse. Min påstand er at alle ledere, uansett rolle, må være operative når det kommer til HMS. Vi må altså kunne beherske flere lederroller når vi har HMS-ansvar. En sikkerhetskultur kan ikke ledes utelukkende fra en kontorstol om en vil lykkes. En må ut og påvirke gjennom uformelle samtaler på operatørenes arena. Her vinnens tillit og her påvirkes adferd., avslutter Pål Samuelsson til Basenytt. Tone Boska 14 BASENYTT Med Sikkerhetsbevisst ønsker vi å forplikte hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Innholdet i underteksten kan virke eksentrisk eller ambisiøst, men faktum er at ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i Arbeidsmiljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforventninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. naboer, lokalsamfunn og kommune. Alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Handlekraftig Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. Heimevernet tok kontroll i øvelse på CCB Torsdag 29. oktober var beredskapen på topp på kystbasen CCB på Ågotnes under en øvelse hvor både Sjøheimevernet og Bergenhus Heimeverndistrikt var i aksjon. Øvelsen hadde også støtte fra Heimevernet i Rogaland og VestAgder med spesialtrente innsatstropper. CCB er en internasjonal havn, som drives iht internasjonale regler som skal forhindre og beskytte skipsfarten mot terrorisme, The International Ship and Port Facility Security Code, ISPS-koden. Basen har en omfattende forsyningsaktivitet til olje- og gassindustrien. Ledelsen på CCB ser på øvelsen som viktig for å trene på å håndtere en eventuell reell situasjon. Kystbasen kan være et potensielt terrormål og godt samspill mellom Heimevern, politi og samfunnsviktige sivile bedrifter slik som CCB, er da avgjørende for å høyne sikkerheten. Scenariet var todelt. Først ankom skipet Kjeøy Tranevågen. Om bord var bl.a. 15 utenlandske forsvarsattachéer fra både USA, Russland og Japan. Siden besøket deres i Norge inntraff denne uken ble de invitert med av Sjøheimevernet for å bistå øvelsen. Skipet ble ansett som mulig trusselfaktor og ble så bordet av et midre fartøy utenfor ÅNP-kaien ved basen. Innsatsstyrker fra Sjøheimevernet tok kontroll over båten. I neste scenarie kom forsvarsministeren på besøk på kaiområdet. En mulig inntrenger/ arbeider på kaien gikk til angrep, men ble raskt lagt i bakken av væpnede soldater. Forsvarsministeren ble umiddelbart beskyttet, plassert inn i en bil og kjørt bort for å sikres. Oberstløyntnant Magnus Valkner var ansvarlig for hele øvelsen. Kommandørkaptein Rune Furevik, sjef for Sjøheimevernet, hadde nasjonalt ansvar. Oberstløyntnant Stein Borgersen var også tilstede som besøkskoordinator. Han var svært fornøyd med øvelsen og takket CCB for samarbeidet. Det har stor betydning for Heimevernet at vi har slike plasser å kunne trene på. Servicen fra bedriften har vært utmerket og vi ble meget godt briefet på sikkerhet fra HMS-ledelsen i forkant, sa Borgersen til Basenytt. Handlekraftig handler om vår lyst og evne til å handle. Det har vært et varemerke for CCB som organisasjon gjennom alle disse årene; vi hiver oss rundt, og tilpasser oss kunder og omgivelser. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Nå ønsker vi som organisasjon å bli like handlekraftig og dyktig i forhold til HMS. Sjøheimevernet tar kontroll over Kjeøy Kommandørkaptein Rune Furevik og Oberstløyntnant Stein Borgersen har kontroll Forsvarsattachéene blir briefet om øvelsen Forsvarsministeren (i gult) ankommer basen Inntrenger og trusselobjekt blir tatt Forsvarministeren blir kjørt bort Lagspiller Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Dette er kinderegget. Kjerneverdien lagspiller understreker det faktum at ca 90 % av vår kapital er humankapital, altså det vi produserer med våre hender og våre hoder. Ordet kunnskap er positivt ladet og i denne sammenheng sikrer den egne arbeidsplasser, samtidig som den har samfunnsnytte som kommer vårt lokalsamfunn til gode. Dernest peker den på samarbeid, både internt og eksternt, som en avgjørende faktor for å få utnyttet ressursene. BASENYTT 15

9 RETURADRESSE: Coast Center Base AS Pb Kystbasen Ågotnes Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Mona Stordal Anneli Mero Bjørn Austrheim Stig Gjerstad Leif-Petter Jørgensen Kari Brakstad Hilborg Vindenes Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 100,- per år. I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben: Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Bedriften har i år kjøpt hyttetomt i Bavallen på Voss, med byggestart sommer/høst Inntil ny hytte er ferdig oppført vil vi beholde Fjellbase. Hytten i Ljones: Romslig hytte/hus med 4 soverom (sengeplasser for 12 personer) og 2 bad. Ligger like ved Hardangerfjorden i idylliske omgivelser, med flotte turområder, fiske-/og bademuligheter. Egen sand-volleyball bane rett utenfor hyttedøren og bordtennis i kjelleren. Båt med motor disponeres i sommersesongen. Leieavtalen er forlenget til Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for dem som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 8 stk. trekning før hver kamp Treningssenter: Ved innmelding i treningssentrene Sprek og Blid sponses man med kr 25,- per trening, inntil 10 ganger per måned. I tillegg får Interesseklubbens medlemmer kr 50,- i rabatt på månedlig avdrag. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 75,- per stk. Diverse sponsede arrangement: Bedriftsfotball 2009 Dekker inntil kr 300,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.) Bedriftslag i FMC Technologies Cup, golf Hilsen leder Mona Stordal N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T NYE MEDARBEIDERE -Jeg tror han venter på tips. Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! Følgende nye medarbeidere er fast ansatt i CCB andre halvår 2009: Frode Storsund Jarle Skålevik Dagfinn Loftesnes Lasse Steffensen Oddvar Atle Olsen Kjell Erik Nilsen Geiri Hiim IRM Silje Rong Vetås Teknisk avdeling Torbjørn Fauskanger Marøy Teknisk avdeling Geir Misje Teknisk avdeling Oskar Ringø Entreprise/utleie Vivian Vindenes Entreprise/utleie Pr. 1. desember 2009 var det 160 fast ansatte i CCB. Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB!