Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser."

Transkript

1 Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Mennesket er vår viktigste ressurs. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Vi bygger kunnskap som kommer CCB, Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. våre kunder og lokalsamfunnet til gode. riktig resultat SATSER på HMS-kulturarbeid SATSER i nordområdene Møt Hvordan er arbeidsdagen til disse seks personene på CCB? Hva gjør de i forhold til HMS på arbeidsplassen?

2 I N N H O L D Fra direktørens side LOGISTIKK Side 4 Møt CCB Hvem er de? Hva gjør de i forhold til HMS? Overlevering i Kirkenes 2009 kommer til å gå inn i historien som det beste år for CCB noensinne. Årsakene til dette er mange. Men, jeg våger den påstand at vår langsiktige strategi om å satse målrettet på de områder hvor vi har gode forutsetninger for å lykkes i markedet, kombinert med å bygge opp kompetanse og kvalitet har gitt resultater. Vår HMS&K-fokus er større enn noensinne, men vi kan bli bedre. Derfor har vi iverksatt et kulturprogram som bygger på kjerneverdiene sikkerhet, handlekraft og lagspill. Med dette har vi satt i gang en forbedringsprosess hvor ledelse og etterlevelse er sentrale elementer et prosjekt som aldri vil ta slutt. Vi skal jobbe aktivt for et fullt forsvarlig miljø for den enkelte medarbeider og våre øvrige omgivelser gjennom god risikostyring bygget på kompetanse og samspill, og våre kunder skal oppleve handlekraft basert på gjennomtenkte løsninger og gode beslutninger med minimal risiko. CCB har de siste årene oppnådd en betydelig markedsandel innenfor reparasjon og vedlikehold av rigger. I løpet av 2008 / 2009 har vi til sammen gjennomført 20 større og mindre oppdrag i et prosjektmarked preget av sterk konkurranse og med strenge krav til kvalitet og leveringstid. Samtlige oppdrag har vært levert innenfor avtalte rammer, takket være stor innsats fra våre ansatte og et godt samspill med våre samarbeidspartnere som har bidratt til denne suksessen. Parallelt med den høye prosjektaktiviteten har den operative basedriften gått for fullt. Samtlige virksomhetsområder har hatt god aktivitet gjennom året. Utfordringen har vært å sikre utvikling av både organisasjonen og infrastrukturen samtidig med markedsfokus. Vi har derfor styrket vår innsats på marked og kommunikasjon og ser også en framtid for CCB innenfor fornybar energi, og da særlig vindkraft. Her er det allerede lagt ned et betydelig arbeid og sådd for fremtiden. Vår infrastruktur har blitt videreutviklet med flere nye bygg, og vårt nye auditorium FORUM K-2, med 140 BASENY T T Internmagasin for CCB Juni 2009 Forsidefoto: Pål Bentdal REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Øyvind A. Langedal Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlem: Tanja B. Svellingen Foto: Redaksjonen og Pål Bentdal sitteplasser på første klasse, er allerede tatt i bruk av mange. Vi har investert i flere nye arbeidsmaskiner og 4 nye kraner, som skal settes i drift til nyttår. Vi har med dette ytterligere styrket vårt tilbud gjennom økt kapasitet og en maskinpark som er blant de beste i markedet. I Kirkenes har vi bygget vårt første bygg og flere bedrifter er nå etablert i Kirkenesbase. Samtidig har vi gått inn i Vardø Barentsbase hvor CCB nå eier 50%. I Sandnessjøen er vi i full gang gjennom Helgelandsbase med utbygging av den nye basen på Horvneset som skal være operativ i CCB har således sikret seg en sterk posisjon i et fremtidig marked som vi har stor tro på er like rundt hjørnet og vi ser at finanskrisen også vil slå ut for vår bransje. Petroleumsvirksomheten har så langt klart seg godt med et høyt aktivitetsnivå både i 2008 og Aktiviteten har i stor grad vært et resultat av tidligere besluttede prosjekter, men nå må vi forberede oss på en endring. Finanskrisen er på ingen måte over og Statistisk sentralbyrå signaliserer fall i investeringene og trekker spesielt frem at den særnorske pessimismen kan ha sin årsak i usikkerheten omkring oljeinvesteringene og konsekvensen av dette for oljerelatert fastlandsindustri. Det er vanskelig å spå, men for vår del vet vi lite om aktiviteten i 2010 utover basisdrift. Verftsindustrien sliter allerede og prosjekter settes på hold. Medisinen er fortsatt en nøktern linje, hardt arbeid og kostnadsfokus. Før vi går inn i et krevende år, vil jeg takke alle ansatte som gjennom sitt engasjement og bedriftslojalitet har bidratt til at vi har nådd vår høyeste omsetning noensinne og sørget for at våre kunder har blitt betjent på en god og sikker måte. Jeg ønsker aller våre ansatte og våre forretningsforbindelser en Riktig God Jul! Kurt R Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer Trykk: Molvik Grafisk AS OPPLAG 1000 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: Side 6 CCB og vindkraft CCB legger til rette for nytt tjenesteområde Side 9 Nye kraner Fremst i Norge med HMS-faktor på jib og krankrok Side 10 Your closest point CCB satser på nordområdene Side 12 AGR utvider Intervju med avd.leder Cato Foldnes Av Øyvind A Langedal Basenytt har tidligere omtalt planer for oppføring av nytt kombinert lager- og kontorbygg i Kirkenes, og 12. november ble bygget formelt overlevert fra hovedentreprenøren Consto AS til Kirkenesbase AS. I tillegg til den formelle overtakelsesprotokoll og gjennomgang av bygget, inviterte Consto til overleveringsfest senere på kvelden. Alle underleverandører var representert for anledningen, og til sammen deltok 50 personer fra ulike håndverksfirma. Eierne av Kirkenesbase var representert ved Knut Landro og Øyvind A Langedal fra CCB i tillegg til Truls Mølmann fra Barlindhaug. Kirkenesbases prosjektleder for bygget har vært Knut Landro, og han benyttet sin tale til å takke alle som har deltatt i prosjektet for vel utført arbeid. Bygget ble påstartet så sent som i mai 2009, og er altså ferdigstilt på knapt syv måneder uten overskridelser. Totalt disponerer vi nå over ca m2 lager i tillegg til 576 m2 kontorareal. I tillegg kan vi tilby ca m2 utelager. Foreløpig er ca 50% av bygget utleiet, hvilket gir oss handlingsrom og fleksibilitet ift å tilby fasiliteter rettet mot prosjektaktiviteter på Shtokman, sier Knut Landro. Leietakerne i bygget har startet innflyttingen, og innen utgangen av året vil de fleste være på plass. Satsningen er et viktig bidrag i CCBs strategiske og langsiktige satsning for å ta del i den utviklingen vi tror kommer i barentsregionen i første rekke på russisk side ifm Shtokman-utbyggingen, men senere også på norsk side av grensen. 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 3

3 LOGISTIKK Jarle VINNES KRISTIN OLSEN ATLE MESLo MORTEN HIGDEM ELLINOR NYMARK TORSTEN JONASSEN I 2007 bestemte Jarle seg for å anvende kunnskapen og kompetansen han hadde fra reklamebransjen på en ny måte. Han fikk jobb på CCB og er nå Arbeidsleder på avdelingen. Han mener tre forhold har hatt stor betydning for jobben han gjør i dag. - Det handler om håndtverksyrket, om finish og om å lede personell, sier Jarle. Jeg liker å jobbe i team, se etter kompetanse hos andre og få frem de ressursene hver enkelt har. Det stimulerer å kunne bidra til å få folk gode sammen, sier Jarle. Jeg legger vekt på at alle skal oppleve at de er involvert og har medbestemmelsesrett. Sammen med kollega Nils Bjarte Landro har han ansvar for 40 personer på avdelingen. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Jarle? - Jeg tenker at det er noe vi alle må ha i ryggmargen, og vi må jobbe for å holde ryggen rett. Det er som med trening. Slutter du blir formen dårligere og det blir vanskelig å snu. Som arbeidsleder tror jeg at involvering og motivasjon er mitt viktigste bidrag til HMS her på basen. Den eneste måten å snu noe på er å vise en inkluderende lederstil, sier Jarle. Kristin håndterer det meste som opertør på CCB. Hun kan styre både truck og kran. Når det er behov har hun oppdrag som Bas, og leder da arbeid på kaiområdet. I tillegg deltar hun på ordrekontoret. Nylig tok hun også fagprøve i logistikk. Siden 1998 har CCB vært fast arbeidssted. Men på hjemmefronten er det hest og håndarbeid som står i fokus. Hun kommer inn på ordrekontoret en helt vanlig arbeidsdag. Hun er engasjert og forteller en episode fra basen. Kristin er ikke redd for å gi beskjed når uvedkommende kommer inn på basen, taxisjåfører f.eks? - De er fryktelig dårlige til å respektere reglene våre på basen, men av meg får de klar melding, sier Kristin uten å nøle. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Kristin? - Jeg prøver å ha et våkent øye for hvordan vi jobber. Ser jeg at en person jobber tungvindt i en situasjon, så stopper jeg gjerne opp og hjelper, sier Kristin som har tro på at godt lagspill styrker HMS-arbeidet. - Alt vi holder på med på logistikk er HMS. Kundene har det ofte travelt, men vi må ikke skyndte oss for fort. Da går det galt, sier Kristin. På Varemottaket hos CCB finner vi operatør Atle konsentrert foran PC n. I øyeblikket jobber han med å koordinere vareflyten for Odfjell til riggen Deep Sea Atlantic som ligger til kai på basen. Og det er ikke snakk om småtterier som skal holdes styr på. Atle må ha argusøyne på jobben og følge med på hver minste detalj, for alle varer skal registreres og skal stemme med innholdet i containerne. - Jeg strotrives i jobben, sier Atle. Dette er den beste arbeidsplassen jeg har hatt. Utfordringene er spennende og kollegaene mine er kjempetrivelige, sier Atle som er utdannet sprøytemaler. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Atle? - Jeg nøler ikke med å stoppe opp for kollegaer dersom jeg ser en farlig situasjon, sier Atle. Men jeg synes at folk er flinke til å passe på hverandre her. Det viktigste vi kan gjøre etter min mening er at vi greier å etterleve HMS hver dag. Det er en utfordring, og vi har helt klart et forbedringspotensiale. Derfor er jeg glad for at bedriften har satt i gang et nytt kulturarbeid. Jeg håper dette blir så synlig at det blir lett å delta, sier Atle. I barnehager har det oppstått mange drømmer om å bli kranfører. Morten Higdem gjorde alvor av det. Han har komplett kranføreropplæring bak seg, og i dag er han kranfører på CCB og har ansvar for oppfølging av løfteutstyr. Han har også vært med å montere de nye kranene som bedriften nylig har investert i. I 2006 kom han til CCB etter å ha vært matros på supplybåter i 5 år. Han trives best i det maritime miljøet. - Og så er jeg jo gutt da, og liker maskiner, humrer Morten sjarmerende. Men han sitter ikke bare i kranhuset. Jobben medfører også arbeid i det såkalte sakrestiet, stedet hvor alt surre- og løfteutstyr skal være intakt. Her må vi ha orden og oversikt. En gang hvert år går vi igjennom alt utstyr for å se at stropper, sjakler og kjettinger er av god kvalitet, sier Morten. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Morten? - Jeg prøver å jobbe ansvarsfullt og være bevisst i arbeidssituasjoner. Men for å få til det merker jeg at vi trenger klare prosedyrer og verktøy som minner oss på HMS, sier Morten. Klar-Ferdig-Gå-skjemaene er for eksempel et slikt bra verktøy. Vi må heller ikke være redde for å gi beskjeder når noe er galt, men vi må også være flinke til å ta imot beskjeder andre veien, sier Morten. Ellinor har lang fartstid i CCB. I 1983 begynte hun i kantinen, men gikk raskt over til avdelingen og ble operatør på kaien. I dag kjører hun truck og losser båtene. Skytteltrafikk mellom kaien og Statoil for å hente lossepapirer, og tilbake igjen for å regne på tonn, er vanlig prosedyre. - Men, sier hun. Det er jo en utfordring å jobbe med så mye mannfolk! Men jeg er ærlig, og det har gitt meg respekt, sier Ellinor og slenger på en formildende latter like godt. Mon tro om ikke mannfolka er glade for å ha Ellinor der. Det er jo hun som vasker, rydder, pynter og lager vafler! - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Ellinor? - Jeg håper jeg bidrar til litt menneskelig varme i miljøet her på CCB. Men, jeg må innrømme at jeg savner at vi alle kunne brydd oss om å skryte litt mer av hverandre. Vi trenger vel ikke å skjemme oss over godord, sier Ellinor og ser undrende på intervjueren? - Vi trenger en kulturendring her på CCB, så jeg håper kulturarbeidet lykkes for oss. - CCB er en god og trygg arbeidsgiver. Det har betydd mye for meg, avslutter Ellinor med verdens lengste smil. Har du sett en gul oppdresset ung mann med hjelm på sykkel rundt på basen? Da kan det ha vært Bas Torsten på vei ut for å fordele oppgaver til et lasteoppdrag på en av kaiene. Siden 2006 har sykkelen vært hyppig brukt på avdelingen av Torsten. - Jeg jobber stort sett ute på laste og losseoperasjoner. Mye drillpipe kommer også inn og skal vaskes og spyles. Her skal det stroppes både av og på, sier Torsten. Men jobben som Bas kan også dreie seg om å være med på risikofylte situasjoner når flere tonn med utstyr skal løftes opp på et flak av en kran. Det trengs en flaggmann som kontrollerer at alle prosedyrer utføres slik det skal.for sikkerheten til alle skal og må ivaretas. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Torsten? - Jeg følger prosedyrene, lyder det kontant fra Torsten. Men, jeg er opptatt av at det må være en tydelighet i HMS-arbeidet. Det er viktig at ALLE forstår HMS på samme måte. Vi må tolke prosedyrene likt hvis vi skal jobbe sikkert. Gjør vi det vil vi kunne ta bedre vare på hverandre. - Personlig synes jeg at de nye Klar-Ferdig-Gå skjemaene er en fin prosedyre som samler oss og hjelper oss å holde et våkent fokus på HMS, sier Torsten. 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 5

4 Utskiping til produksjonsfelt i havet Leverandørnettverk HMS & K Personell CCB besitter et stort nettverk av leverandører Dette skal bedriften videreutvikle ved hjelp av Kompetansebanken. Vindkraftindustrien skal orienteres og arbeide etter CCB sin policy på HMS & K. CCB har lang erfaring med innleie av personell i prosjektsammenheng. Dette skal styrkes ytterligere fremover. Lagringsplass for komponenter Sammenstilling for test på land Sammenstilling i sjø Klar for utskiping Testplass inne for turbiner og komponenter Vedlikehold av vindmøller som har vært i produksjon Laste- og losseoperasjoner Innskiping av komponenter Norge har Europas beste vindressurser. I Norge har vi i dag 18 vindkraftverk onshore, men offshore vindkraft er i sterk utvikling. Flere norske aktører bygger nå forskjellige løsninger for flytende møller, og prototyper er allerede idriftsatt blant annet fra Hywind utenfor Karmøy. Det er stor optimisme knyttet til offshore vindkraft fremover. Norsk vannkraft står for 120 TWh. (1100 vannkraftverk). 60 x 60 km havområde offshorevind vil gi like mye. Nå skal havområdene kartlegges for offshore vind. NORWEA har allerede hatt sitt første møte med NVE direktoratgruppe som skal vurdere hvilke områder som egnet for vindkraft. Gruppen består av Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Direktoratet for naturforvaltning og NVE. NVE skal lede arbeidet. NORWEA vil spille en aktiv rolle i prosessen. Prosjektgruppen: Prosjektleder Michelle Williams Hovda, prosjektkoordinator Leif -Petter Jørgensen og prosjektrådgiver Irene Lillehammer legger til rette for vindkraftsatsningen på CCB. 6 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 7

5 VINN VIND SATSER PÅ nytt tjenesteområde Torsdag 3. desember presenterte Coast Center Base (CCB) sin satsning i vindkraftmarkedet på seminar hos Norwea i Oslo. Rundt 20 medlemsrepresentanter var tilstede. I tillegg deltok også Enova fra myndighetssiden. Forsyningsbasen CCB tar nå sikte på å bli Norges svar på vindkraftmarkedets behov for logistikk, testing og sammenstilling av vindmøller. Operasjonssjef og prosjektleder av vindkraftgruppen på CCB, Michelle Williams Hovda, ga interesserte tilhørere klare begrunnelser for bedriftens satsning i vindkraftmarkedet. - Vi besitter 35 års erfaring med å drifte offshoreindustrien i forsyningssammenheng, noe som har gitt oss førstehåndskompetanse på logistikk-kjeden. I tillegg har vi tung erfaring i prosjektledelse av store rigg-oppdrag innenfor vedlikehold og sertifisering. Sist men ikke minst opererer et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi på basen. Vi trenger altså ikke å finne opp hjulet på nytt, men ønsker å videreutvikle oss, sier Hovda. - Med denne kunnskapen står vi nå klar til å serve vindkraftindustriens økte behov for basetjenester som lasting, lossing, transport, handling og lagring av komponenter. Her ligger onshoremarkedet nærmest i tid. I tillegg vil vi kunne gå inn og lede prosjektoppdrag innenfor teknisk vedlikehold samt testing av turbiner og møller. Her ser vi for oss å utvikle et kompetansesenter for vindkraftmarkedet og å kunne tilby det areal og den fagkompetansen som blir nødvendig fremover. - Når offshoremarkedet løsner vil vi også tilby sammenstillingsplasser for flytene møller i sjø og transport sjøveien til produksjonsfeltene. Dette betyr altså at vi kan ta hånd om hele logistikkjeden med innskiping av enkeltkomponenter, mellomlagring, sammenstilling og utskiping til produksjon, understreker Hovda. Michelle W. Hovda brukte også tid i presentasjonen sin på å redegjøre for det viktige arbeidet som foregår innenfor HMS&K på basen. - Vi kan aldri bli gode nok på HMS, sier Hovda. Vi jobber til daglig i store risikosituasjoner og må kontinuerlig være fokusert på alles ve og vel. Vi har derfor satt i gang et nytt kulturarbeid som skal styrke HMS & K ytterligere i alle deler av organisasjonen. Det skal vindkraftindustrien være godt orientert om når de inngår samarbeid med oss, bedyrer Hovda. Prosjektkoordinator, Leif Petter Jørgensen i vindkraftgruppen, også fra Operasjonsavdelingen på CCB, lot et tegnet scenario illustrere hvordan CCB så for seg operasjoner på basen. Dette viste blant annet testområder på basen og hvordan helikopter med spesialtrente klatrere ble heist ned i turbiner for inspeksjon og vedlikehold. Illustrasjonsfoto: SWAY kompetansebank. Dette blir en databank med detaljert innhold av hvilke tjenester og produkter de ulike vindkraftaktørene kan tilby, og dermed en nøkkelfaktor i innhenting av tilbud, sier Lillehammer. NYE KRANER CCB i front i Norge med HMS-faktor på jib og krok Operasjonsavdelingen på CCB utvider nå tjenestetilbudet på kran til kundene sine. Grunnen er en positiv utvikling i aktivitetsbildet med økt etterspørsel til å kunne laste og losse større og tyngre utstyr. Avdelingen har derfor investert i 4 nye kraner og har lagt ekstra vekt på en tydelig HMS-profil. - Målet er å ha på plass en optimal sammensetning av kraner som sikrer oss de nødvendige kranløsninger som etterspørres, sier Kurt Fjeld ved Operasjonsavdelingen. Løsningene skal også være konkurransedyktige i fremtiden for å kunne tilby kundene den stabilitet, fleksibilitet og trygghet som forventes. - I denne forbindelse har vi besluttet å investere i fire nye kraner. Disse er nå ankommet og er ferdig montert. Kranmerket er av beste tyske kvalitet og heter Sennebogen. Dette er 2 stk. HMC (Harbour Mobile Crane) 6180, 1 stk HMC 680 og 1 stk 683 M. - Sennebogen HMC 6180 er en storebror av typen losse/lastekran vi har pr. i dag og har en løftekapasitet på 21,8 tonn ved en arbeidsradius på 30 meter, noe som blir en vesentlig økning i løftekapasitet, sier Fjeld til Basenytt. - CCB ønsker også å være i front når det gjelder HMS, og er derfor en av de første basene i Norge som satser på å la jib og krankroker fremstå i fluoriserende gul farge. Dette håper vi vil være et effektivt tiltak i forbindelse med synlighet inne på en forsyningsbase med svært høy aktivitet og samtidige operasjoner. Tar man et blikk over basen, blir disse kranene lette å oppdage. En annen god HMS-faktor er at våre kranførere kan ha gleden av å tilbringe sin arbeidsdag i et førermiljø som har de nyeste og beste løsningene hva gjelder ergonomi, sikkerhetssystemer og støyisolerte førerhus. Tror nok våre ellers blide og hyggelige kranførere gleder seg litt ekstra til å komme på jobb når vi skriver 2010, sier en smilende Kurt Fjeld. Alle de fire kranene står klare til bruk 1. januar Kompetansebank samler vindkraftmarkedet Kommunikasjonsrådgiver, Irene Lillehammer, avrundet for CCB på seminaret. Hun påpekte at bedriften høster mye positiv respons for sin satsning på vindkraftmarkedet både innen industrien og det offentlige. - Interessen fra aktører som ønsker å besøke basen øker, og henvendelser kommer både fra Norge og fra utlandet. Vi har også god dialog med lokale myndigheter. - Vi er ikke er de første som tilbyr basetjenester til vindkraftmarkedet. Andre har allerede gjort enkeltprosjekter. Men, vi er den første forsyningsbasen som setter hele konseptet i et system, organiserer oss i en nasjonal vindkraftforening, og som bygger opp et kompetansenettverk for å serve hele verdikjeden. For å sortere og skape oversikt av vindkraftmarkedet har vi derfor besluttet å bygge opp en Interesserte medlemmer hos Norwea i Oslo får fyldig informasjon om hvordan CCB skal serve vindkraftmarkedet fremover. 8 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 9

6 CCB etablerer seg i nordområdene Your closest point Vesterålen, Lofoten, Snøhvit, Barentshavet, Shtokman. Dette er noen av stikkordene som får store deler av verden til å se mot nord. For Norges vedkommende dreier det seg om utviklingen av den tredje oljeprovins. Men like fullt som det handler om milliarder av kroner skal også miljøet ivaretas. Illustrasjonen viser litt av Havforskningsinstituttets arbeid med løsninger for integrert miljøovervåkning i dette sårbare området. Mye ansvar skal tas og mange vil ha noe å si. Med intensjon om å være en innovativ og fremtidsfokusert forsyningsbase, har CCB tatt de nødvendige skritt for å møte markedets forsyningsbehov i nord fremover. Derfor satser de storstilt både i Kirkenes og i Vardø. Illustrasjon: John Ringstad SHOTKMAN-FELTET REGNES SOM VERDENS STØRSTE GASSFELT TIL HAVS OG LIGGER I DEN RUSSISKE DELEN AV BARENTSHAVET. KB Kirkenesbase Nærmeste nabo til Russland Arel: Ca. 50 mål Første byggetrinn ferdigstilt Første leietakere på plass Bring og W. Giertsen Vel tilrettelagt infrastruktur med internasjonal flyplass og helsetjenester Godt leverandørnettverk VBB Vardø Barents Base Vardø-Shtokman: 296 naut.mil Fartstid v/12 naut.mil: 24 timer VBB nærmeste havn til Shtokman 2000 mål disponibelt Like ved Vardø flyplass Oljevernberedskap unikt ivaretatt Isfri havn året rundt Overvåkning kystsentral i Vardø Lange tradisjoner med Russland Shtokman VARDØ - Your closest point Vardø er det nærmeste forsyningspunktet til fremtidige aktiviteter på sokkelen i Barentshavet nord-øst og Shtokmanfeltet. Sammen med Kirkenesbase er CCB posisjonert strategisk for fremtiden i nordområdene. 1 0 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 1

7 TUSENKUNSTNEREN CCBs leietakere Desember 2009 Janne Gullaksen (33), innehaver av Urdi-huset på Gyldenpris, holder malerkurs og lærer kursdeltakerne å påføre oljefarger på lerret med kredittkort. Men dette er bare en brøkdel av hva hun steller med Hun selger sine egne bilder til både privateperoner og bedrifter. Hun tilbyr eget galleri med utstillinger av lokale og internasjonale kunstnere gjennom hele året. Hun leier ut lokalene til festlige anledninger, til konserter, kurs og konferanser og stiller med eget catering-konsept for 100 personer. Nå vil hun satse på 40 epletrær bak i Urdi-hagen og utvikle Urdi-husets egen eplemos. Hun er altså innehaver av Urdi-huset på Gyldenpris, men vil ikke erklære seg som kunstner. Etter et besøk i det drøyt 200 år gamle huset, vil vi dedikere tittelen Tusenkunstner til Janne. For lenge siden var Edvard Grieg hyppig gjest hos kunstnerparet Frida og Olav Rusti, som huset er oppkalt etter. I november kunne administrasjonsavdelingen på CCB ta det gamle ærverdige huset i øyesyn og prøve malerkunsten med stor suksess. Resultatet ble et flott bilde hvor alle fikk delta med kontostrøk fra kredittkortet. Nå pryder det gangen i administrasjonen på basen. - Jeg er nok mer markedsfører enn kunstner, smiler Janne, utdannet fra BI og stråler over av energi. På privaten er hun mor til til tre mellom 1-7 år og samboer. - Hverdagen går fint fordi vi har gode rutiner på alt, men jeg er nok i utgangspunktet en person med mye overskudd og svært utholdene, sier Janne. Hennes gode egenskaper til å se muligheter, finne løsninger og ikke dvele for lenge ved beslutningene har satt fart i utviklingen av Urdi-huset som hun kjøpte våren Her har hun på spennende vis samlet alle sine hobbyer og interesser. Så, om jeg ikke er kunstner så er det vel kanskje et kunsttykke å få dette til, smiler Janne. Vi sier nå likevel Tusenkunstner vi. Se mer på: urdihuset.no Tusenkunstner Janne Gullaksen på Urdi-huset CCB-gjengen sørger for at kredittkortene trekkes i riktig retning. AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Offshore Partner AS Aker Subsea AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS BJ Services AS Bjørge AS/NCT Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Delta Systems AS Dolphin AS ESS Offshore AS Eurobom BV Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Grieg Logistics KS Halliburton AS Helse, miljø og sikkerhetsgruppen Holmedals Kantineservice AS I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Siemens Installasjon AS Sotra Brannvern Stangeland Kran AS StatoilHydro ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Ågotnes Fysioterapi AGR utvider og flytter inn i V5 på basen Da AGR ble etablert i 1987 var kjernevirksomheten vedlikeholdsoppgaver for oljeindustrien,og selskapet hadde sine lokaliteter utenfor basen på Ågotnes. I 1998 økte omfanget, og oppstarten av inspeksjonstjenester var en realitet. Virksomheten flyttet til Straume Næringspark og i dag er det 249 ansatte i AGR EmiTeam AS, som utgjør inspeksjonsselskapet i AGR Group AS. AGR har kontorfasiliteter i L8 på CCB med 5 ansatte innen Sakkyndig Virksomhet. Her har arbeidsoppgavene bestått av periodiske kontroller av kraner og løfteutstyr. Men nå utvider de og flytter inn i V5. For kundene betyr det at både personell og teknologi vil være tilgjengelig lokalt. Det kan kundene tjene på. - Vi videreutvikler nå inspeksjonstjenestene, og etablerer derfor både verksted og nye kontorlokaler på basen, sier avdelingsleder av AGR på Ågotnesbasen, Cato Foldnes, til Basenytt. Fra dagens 5 ansatte er målet å bygge en organisasjon på opptil 15 ansatte innen utgangen av Flere av disse driver med NDT tjenester (Ikke destruktiv testing). AGR har i lang tid utført NDT tjenester for kunder på Ågotnes. Da har vi benyttet personell fra Straume. Nærhet til kunder er imidlertid svært viktig for oss, så derfor vil det nå bli overført personell fra Straume til Ågotnes. - For fremtiden ser vi muligheter til å bygge en organisasjon med kort responstid før personell er på plass. Dette vil styrke vår posisjon når det kommer båter/rigger eller utstyr til CCB som trenger vedlikehold og inspeksjon. Avdelingen på Ågotnes vil også drive med design, verifikasjon, produksjon og salg av løfteutstyr, sier Foldnes. Når AGR flytter inn i V5 på basen er det for å bygge et serviceverksted for bl.a. kraftdrevne taljer og vinsjer. Til dette trenger de dyktige vedlikeholdsmekanikere med lang erfaring. Det har AGR. - Utstyr blir svært ofte returnert til produsent for vedlikehold. AGR har i dag status som vedlikeholdsverksted for flere av disse produsentene. Vi ønsker å utføre disse oppgavene på Ågotnes og dermed redusere tiden for kunden. Vi ser at flere og flere kunder som skal ha NDT kontroll sender dette til oss, sier Foldnes. Årsaken er at de gjennom sitt HMS system ikke har avklart de kjemikalier som benyttes til denne type kontroll, og da vil det være lettere å sende dette inn til våre verksteder, sier Foldnes til Basenytt. Foto venstre: Jorunn Eikeland, prosjektleder for NDT inspekjson og avd.leder for AGR Ågotnes, Cato Foldnes FAKTA OM AGR: AGR Field Operations er et datterselskap av AGR Group. FORRETNINGSOMRÅDE: Produkter og tjenester innen felt utvikling, drift og driftsstøtte til olje & gass, og den alternative energi industrien. Integritet og inspeksjon, vedlikeholdstjenester, drift og vedlikehold, prosjektledelse og ingeniørtjenester, subsea tjenester og alternativ energi. 900 ansatte i: Norge, Sverige, UK, Kuala Lumpur, Singapore, Australia, USA og Brasil. 249 ansatte i AGR EmiTeam AS, som utgjør inspeksjons-selskapet i AGR Group AS. 1 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 3

8 Kunst gir næring Nye kjerneverdier på CCB De nye kjerneverdiene på CCB ble presentert på Allmøte i oktober i basens nye Forum K2. Godt samarbeid gir grobunn for utvikling. Det er noe de tre kommunene Fjell, Sund og Øygarden har tatt på alvor. Sammen etablerte de selskapet Gode Sirklar for å sikre forskningsbasert kompetanse, kunnskap til regional utvikling og et konkurransekraftig næringsliv i regionen. Selskapet er driftet av SINTEF, men har personressurser som er engasjert på prosjektbasis fra flere kompetansemiljø. En av disse personene er utdannet allmennlærer og kunstner Tone Boska med mange års erfaring fra kulturarbeid. I 2006 tok hun kontakt med Fjell kommune og mente at kunsten burde få et større innpass i næringsutviklingen. Slik fikk hun tilbud om å bidra i pilotprosjekter gjennom Gode Sirklar. Verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren og Miljøverndepartementet gir mange innfallsvinkler. - Mine arbeidsområder er nå å ha ansvar for etablerertjenesten og informasjonog profileringsarbeid i Gode Sirklar. I tillegg jobber jeg med lokal stedsutvikling gjennom å utvikle kunst og kultur som næring. Gjennom en etablerertjeneste gir vi rådgivning til nyetablerere. Personlig er jeg opptatt av å gå inn i prosesser med mennesker for å påvirke til at de finner de riktige relasjonene mellom sine etablereridéer og hva som vil utvikle regionen vår på en positiv måte, sier den engasjerte kunstneren Boska, som også påpeker at det har vært en formidabel vekst i antallet aktører som vil etablere seg. Gjennom Gode Sirklar og verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren har hun utviklet prosjektet KAISESS. Kaisess er ett av seks delprosjekt i Perler i Nordsjøløypa. Et av Kaisessarrangmentene, Kaisess på Liaskjæret, ble utviklet i samarbeid med Liegruppen. Med dette prosjektet ble Liegruppen og prosjektledelsen i Kaisess nominert til kultur og næringsprisen 09. Denne prisen ble utdelt for første gang i år og er en fellessatsing mellom Innovasjon Norge, Forum for kultur og næring. - Kaisess handler om samhandling og prosesser mellom kunstnere, lokalsamfunn, organisasjoner og lag, og har som målsetting å minske avstanden mellom sektorer. Prosjektet flytter fra sted til sted, samler mennesker og henter frem sjelen til de enkelte områdene. Prosjektet skal aktualisere steder og kulturminner. Dette gjøres ved å legge til rette for samhandling mellom lokale aktører og kunstnere. Den lokale kunnskap er utgangspunktet for alt som skal skje. Når vi kobler denne kunnskapen til kunstneres kompetanse kan helt nye ting oppstå. Det er håp om at neste Kaisess går av stabelen våren 2010 ved Trellevik kystkultursenter i Sund, sier Tone Boska til Basenytt. Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig for den enkelte og våre omgivelser. Adm.dir Kurt R. Andreassen og HMS-leder Pål Samuelsson HMS Kulturarbeid Av Irene lillehammer Prosjektgruppen for HMS-kulturarbeidet har lagt frem forslag til tiltak for ledelsen. Disse er nå behandlet og mye nytt praktisk arbeid skal settes ut i livet. Adm.dir. Kurt R. Andreassen og HMS-leder Pål Samuelsson håper og tror at kursen CCB nå staker ut i HMS-arbeidet vil gi uttelling, men de tror at en endring også vil kreve tid. - Tiltakene inneholder meget bra spennvidde, og har mange nedslagsfelter. Det er viktig at vi ikke nå gaper over for mange tiltak, men at vi tar dette pent og rolig og har litt is i magen, sier Pål Samelsson til Basenytt. Å endre eller forbedre en kultur er tidkrevende prosesser. Det handler om å endre på noe grunnleggende dypt forankret i enkeltmennesker og i organisasjonen. Det handler om holdninger, verdier og antagelser. Jeg må være tydelig som HMS-leder og få dette frem, slik at vi som bedrift ikke mister troen om det skulle bli en motbakke her og der. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å gi honnør for det arbeidet som foregår hver dag ute i linjen. Vi har en meget god rapporteringskultur og det gjøres en rekke kloke valg. Dette gjenspeiler seg i HMS-statistikken i forhold til arbeidede timer og omsetningstall. Bare i løpet av de to siste månedene er det fylt ut mer enn 300 klar-ferdig-gå-kort hvor operatørene har vurdert risiko før ulike operasjoner. Dette er meget positivt i HMS-sammenheng, understreker Samulesson. - Veien videre går først og fremst gjennom avdelingsvis planlegging og prioritering av tiltak. Vi satser videre i 2010 med HMS-kultur som et av to meget sentrale HMSmål. Vi ønsker å jobbe med dette på overordnet nivå og på avdelingsnivå. Det er derfor viktig at vi som planlegger også legger til rette for individuelle avdelingsvise tilpasninger for å sikre riktig motivasjon. Hver avdeling skal få påvirke hva de vil jobbe med innen HMS-kultur i HMS-kulturprosjektet har mange konstruktive forslag, så her er det mange ideer for dem å hente, sier Samuelsson. Sikkerhetsledelse er ikke bare for HMS-leder, men for alle ledere. Det er viktig å skille mellom administrativ ledelse og operativ ledelse. Min påstand er at alle ledere, uansett rolle, må være operative når det kommer til HMS. Vi må altså kunne beherske flere lederroller når vi har HMS-ansvar. En sikkerhetskultur kan ikke ledes utelukkende fra en kontorstol om en vil lykkes. En må ut og påvirke gjennom uformelle samtaler på operatørenes arena. Her vinnens tillit og her påvirkes adferd., avslutter Pål Samuelsson til Basenytt. Tone Boska 14 BASENYTT Med Sikkerhetsbevisst ønsker vi å forplikte hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Innholdet i underteksten kan virke eksentrisk eller ambisiøst, men faktum er at ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i Arbeidsmiljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforventninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. naboer, lokalsamfunn og kommune. Alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Handlekraftig Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. Heimevernet tok kontroll i øvelse på CCB Torsdag 29. oktober var beredskapen på topp på kystbasen CCB på Ågotnes under en øvelse hvor både Sjøheimevernet og Bergenhus Heimeverndistrikt var i aksjon. Øvelsen hadde også støtte fra Heimevernet i Rogaland og VestAgder med spesialtrente innsatstropper. CCB er en internasjonal havn, som drives iht internasjonale regler som skal forhindre og beskytte skipsfarten mot terrorisme, The International Ship and Port Facility Security Code, ISPS-koden. Basen har en omfattende forsyningsaktivitet til olje- og gassindustrien. Ledelsen på CCB ser på øvelsen som viktig for å trene på å håndtere en eventuell reell situasjon. Kystbasen kan være et potensielt terrormål og godt samspill mellom Heimevern, politi og samfunnsviktige sivile bedrifter slik som CCB, er da avgjørende for å høyne sikkerheten. Scenariet var todelt. Først ankom skipet Kjeøy Tranevågen. Om bord var bl.a. 15 utenlandske forsvarsattachéer fra både USA, Russland og Japan. Siden besøket deres i Norge inntraff denne uken ble de invitert med av Sjøheimevernet for å bistå øvelsen. Skipet ble ansett som mulig trusselfaktor og ble så bordet av et midre fartøy utenfor ÅNP-kaien ved basen. Innsatsstyrker fra Sjøheimevernet tok kontroll over båten. I neste scenarie kom forsvarsministeren på besøk på kaiområdet. En mulig inntrenger/ arbeider på kaien gikk til angrep, men ble raskt lagt i bakken av væpnede soldater. Forsvarsministeren ble umiddelbart beskyttet, plassert inn i en bil og kjørt bort for å sikres. Oberstløyntnant Magnus Valkner var ansvarlig for hele øvelsen. Kommandørkaptein Rune Furevik, sjef for Sjøheimevernet, hadde nasjonalt ansvar. Oberstløyntnant Stein Borgersen var også tilstede som besøkskoordinator. Han var svært fornøyd med øvelsen og takket CCB for samarbeidet. Det har stor betydning for Heimevernet at vi har slike plasser å kunne trene på. Servicen fra bedriften har vært utmerket og vi ble meget godt briefet på sikkerhet fra HMS-ledelsen i forkant, sa Borgersen til Basenytt. Handlekraftig handler om vår lyst og evne til å handle. Det har vært et varemerke for CCB som organisasjon gjennom alle disse årene; vi hiver oss rundt, og tilpasser oss kunder og omgivelser. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Nå ønsker vi som organisasjon å bli like handlekraftig og dyktig i forhold til HMS. Sjøheimevernet tar kontroll over Kjeøy Kommandørkaptein Rune Furevik og Oberstløyntnant Stein Borgersen har kontroll Forsvarsattachéene blir briefet om øvelsen Forsvarsministeren (i gult) ankommer basen Inntrenger og trusselobjekt blir tatt Forsvarministeren blir kjørt bort Lagspiller Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Dette er kinderegget. Kjerneverdien lagspiller understreker det faktum at ca 90 % av vår kapital er humankapital, altså det vi produserer med våre hender og våre hoder. Ordet kunnskap er positivt ladet og i denne sammenheng sikrer den egne arbeidsplasser, samtidig som den har samfunnsnytte som kommer vårt lokalsamfunn til gode. Dernest peker den på samarbeid, både internt og eksternt, som en avgjørende faktor for å få utnyttet ressursene. BASENYTT 15

9 RETURADRESSE: Coast Center Base AS Pb Kystbasen Ågotnes Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Mona Stordal Anneli Mero Bjørn Austrheim Stig Gjerstad Leif-Petter Jørgensen Kari Brakstad Hilborg Vindenes Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 100,- per år. I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben: Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Bedriften har i år kjøpt hyttetomt i Bavallen på Voss, med byggestart sommer/høst Inntil ny hytte er ferdig oppført vil vi beholde Fjellbase. Hytten i Ljones: Romslig hytte/hus med 4 soverom (sengeplasser for 12 personer) og 2 bad. Ligger like ved Hardangerfjorden i idylliske omgivelser, med flotte turområder, fiske-/og bademuligheter. Egen sand-volleyball bane rett utenfor hyttedøren og bordtennis i kjelleren. Båt med motor disponeres i sommersesongen. Leieavtalen er forlenget til Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for dem som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 8 stk. trekning før hver kamp Treningssenter: Ved innmelding i treningssentrene Sprek og Blid sponses man med kr 25,- per trening, inntil 10 ganger per måned. I tillegg får Interesseklubbens medlemmer kr 50,- i rabatt på månedlig avdrag. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 75,- per stk. Diverse sponsede arrangement: Bedriftsfotball 2009 Dekker inntil kr 300,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.) Bedriftslag i FMC Technologies Cup, golf Hilsen leder Mona Stordal N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T NYE MEDARBEIDERE -Jeg tror han venter på tips. Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! Følgende nye medarbeidere er fast ansatt i CCB andre halvår 2009: Frode Storsund Jarle Skålevik Dagfinn Loftesnes Lasse Steffensen Oddvar Atle Olsen Kjell Erik Nilsen Geiri Hiim IRM Silje Rong Vetås Teknisk avdeling Torbjørn Fauskanger Marøy Teknisk avdeling Geir Misje Teknisk avdeling Oskar Ringø Entreprise/utleie Vivian Vindenes Entreprise/utleie Pr. 1. desember 2009 var det 160 fast ansatte i CCB. Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB!

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

KARTLEGGING OG AKTIVITET

KARTLEGGING OG AKTIVITET Kartlegging INNLEDNING Gruppebaserte forløp er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere og kunder..

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg VEDLEGG Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg Vedlegg 2: Modell for kundeorientert strategi Vedlegg 3: Spørreskjema til ansatte ved Britannia Hotel Spørreskjema til ansatte

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Velkommen! Informasjonsmøte kortbestillere 29. januar 2016 OSLO LUFTHAVN

Velkommen! Informasjonsmøte kortbestillere 29. januar 2016 OSLO LUFTHAVN Velkommen! Informasjonsmøte kortbestillere 29. januar 2016 26 000 Dagens agenda Klar ferdig idriftsettelse! Status T2 og mål for idriftsettelsen Presentasjon av opplærings- og kommunikasjonskonseptet

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri Fra oljeeventyr til industrieventyr Ekofisk-feltet (1969) var start-skuddet for det norske olje-eventyret. Resultatet kjenner vi -vekst, velstand og

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Smilende roboter og varme hender. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory

Smilende roboter og varme hender. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory Smilende roboter og varme hender Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Vedvarende forbedringer og spredning

Vedvarende forbedringer og spredning Hvordan skape forbedringer som vedvarer Vedvarende forbedringer og spredning Læringsnettverk 3 10. oktober 2013 Mette Fredheim Er det slik? Noen frustrasjoner ved forbedringsprosjekter generelt Små isolerte

Detaljer

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE Stilling Avdeling Dato Beskrivelse av stillingen Mål Mål/formål med stillingen? (i dag og om 1-2 år) Resultatkrav Krav til resultater? (kvalitativt/kvantitativt) Oppgaver e

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer