GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt"

Transkript

1 Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen 11 Møt CCB-panelet Hvem er de? Hva gjør de? Hvilke prosjekter satser de på for å videreutvikle CCB?

2 I N N H O L D Fra direktørens side ANELET PPANELET PANELET PANELET PANELET PANELET Side 4 Møt CCB-panelet Hvem er de? Hva gjør de? Nytt kontorbygg for CCB Halve 2009 har gått og CCB har igjen lagt bak seg et halvår preget av høy aktivitet innenfor samtlige tjenesteområder. I år, som i fjor, har vedlikehold av rigger utfordret hele organisasjonen ettersom denne aktiviteten går parallelt med tradisjonell base- og forsyningsaktivitet. Songa Dee har nå gått ut på feltet igjen etter nesten 3 måneders liggetid. Dette har vært et omfattende prosjekt og så langt det største i CCBs historie. Etter dette har nybygget til Odfjell Drilling Deep Sea Atlantic vært innom basen for diverse tilpasninger og befinner seg nå i Bjørnefjorden for uttesting. For anledningen har CCB opprettet en basefilial på Vedholmen utenfor Os, så nå har oljealderen kommet for fullt også i Os kommune. På Ågotnes har Bideford Dolphin ankommet for 5 års-klassing og vil ligge her til midten av juli. En omfattende aktivitet på basen det første halvåret har også vært mellomlagring med inn- og utskipingen av rør til Gjøa-prosjektet. CCB har god erfaring og dyktig mannskap til å utføre denne typen arbeid. I juli kan vi se tilbake på et vellykket rørprosjekt nok en gang. CCB har så langt ikke blitt rammet av finanskrisen. Våre aktiviteter er i stor grad knyttet opp mot løpende drift og ettermarkedet offshore. Flere prosjekter som gir aktivitet i 2009 er et resultat av tidligere beslutninger. Hvordan, og i hvilket omfang, vi vil bli berørt er usikkert, men vi regner med at 2010 blir det året hvor ting avklares. I Europa er det fortsatt slik at de fleste land har fall i BNP, fall i industriproduksjonen, fall i eksporten og økende arbeidsledighet. BASENY T T Internmagasin for CCB Juni 2009 Forsidefoto: Pål Bentdal REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Øyvind A. Langedal Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlem: Tanja B. Svellingen Foto: Redaksjonen og Pål Bentdal Samtidig er det noen positive signaler for oss her hjemme. Oljeprisen har beveget seg opp igjen og renten er historisk lav. En styringsrente på 1,25 % er rekordlavt, men næringslivet trenger lav rente. Det er å håpe at den vil ligge lavt lenge kombinert med lav inflasjon. Verdensøkonomien er ikke kommet på fote igjen, og noen mener at fallet vil fortsette. Så spørs det om Kina kan redde resten av verden ut av krisen? Markedet vil preges av knallhard konkurranse fremover, og veien videre må baseres på en nøktern linje og hardt arbeid. Og, det er vi vant med. Jeg takker alle våre medarbeidere for god innsats så langt i år og minner om at vi nå får inn mange sommervikarer som vi skal ta vel i mot og gi støtte gjennom hele arbeidsperioden. Den grunnleggende HMS-opplæringen skal være gjennomført før en starter arbeidet, og ikke glem sikkerhetsopplæringen for leverandørene som kommer inn på basen. Jeg ønsker aller våre ansatte og våre forretningsforbindelser en God Sommer! Kurt R Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer Trykk: Molvik Grafisk AS OPPLAG 1000 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: Side 6 Gjøas livsnerve 185 kilometer rør har vært mellomlagret på CCB Side 8 Stor riggaktivitet ved CCB Oppdrag i kø ved basen Side 10 Nytt HMS kulturprosjekt CCB satser på nye HMS-tiltak Side 13 CCB 35 år! Bedriftstur til Lisboa i Portugal april 2009 Det ble i 2008 besluttet at det skulle bygges et nytt kontorbygg som erstatning for gamle K2. Det gamle kontorbygget hadde siden 1975 gjort sin tjeneste, men var nå lite formålstjenelig. Eiendomsavdelingen har laget en romdisponering med kontorer, toaletter og møterom. Det mest spennende var ønsket om å få flettet inn et auditorium på ca plasser. Det var i denne prosessen viktig å ha et realistisk forhold til kost / nytte vurderinger samt eksteriør, slik at man kunne få et kontorbygg som gled inn med de tilstøtende kontorbyggene. Etter en grundig evaluering av innkomne tilbud, ble firmaet Lars Jønsson foretrukket. Grunnarbeidene ble igangsatt i desember Det nye kontorbygget er på ca 1500 m² og fordeler seg over 3 etasjer. 1 etasje inneholder auditorium. 2 og 3 etasje er forbeholdt kontorer. Det er lagt vekt på å la den gamle og den nye delen smelte sammen med et glasshus slik at man får en flott helhet med eksisterende kontorbygg. Den nye delen er mer tidsriktig med flere åpne og fleksible løsninger, men samtidig er det et nøkternt bygg med brukervennlige løsninger. Det nye kontorbygget skal stå ferdig 15. oktober 2009, og auditoriet er lovet ferdig i slutten av september med 144 plasser. Auditoriet gir nye muligheter for alle brukere av basen. Det vil bli tilbudt forskjellige møtepakker med muligheter til å gjennomføre presentasjoner og konferanser. Holmedal, som driver kantinen på CCB, vil også kunne tilby serveringstilbud tilpasset arrangementene. Eiendomsavdelingen vil gi både presentasjon og omvisning av bygget for alle interesserte. En del av det nye kontorbygget er allerede booket av nye leietakere, men det er plass til flere som ønsker å etablere seg i nye omgivelser. For avtale, kontakt: Leif Ove Fosse Joel Landro B A S E N Y T T B A S E N Y T T 3

3 ANELET PPANELET PANELET PANELET PANELET PANELET Av Irene Lillehammer TEKNISKE TJENESTER BASEOPERASJONER EIENDOM OG FASILITETER RIGG PROSJEKTER MARKEDSUTVIKLING FORRETNINGSUTVIKLING CCB panelet - Aktivitetsnivået på IRM er rekordhøyt, sier - Vi har akkurat avsluttet et prosjekt med Aker. Dette har vært trykktesting med gass av Kristinrisere ved V-23 Teknisk, forteller Jan Arild. Prosjektet har pågått i litt over 3 måneder og samarbeidet med Aker Solutions har vært meget vellykket sier han. Nå er det mobilisering av riserpakker for FMC som står på agendaen. - På Miljøservice håndterer vi for tiden mye drillpipe som klargjøres for inspeksjon av Tuboscope. Vi deltar også mye i riggvedlikehold på tankrengjøring i forkant av DNV inspeksjoner. Mange returcontainere kommer også fra Nordsjøen. Disse skal tømmes for avfall på en forsvarlig måte, sier Jan Arild som også viser til at Miljøservice håndterer mange scale rengjøringsjobber, spesialoppgaver som krever bar. - Et viktig mål for avdelingen, både på Teknisk og Miljøservice, er å kvalitetssikre alle oppdrag. Nøyaktighet kan vi aldri bli gode nok på, sier han fra CCB-panelet. Jan Arild Alvheim Teknisk sjef på CCB Det blåser friskt om dagen, sier Michelle. Vi har mange prosjekter på gang, og det største i første halvdel av 2009 har definitivt vært Gjøa-prosjektet. Her har et godt team, anført av Nils Bjarte Landro, håndtert inn- og utskiping av 185 kilometer med rør som har vært mellomlagret på basen, sier Michelle. - Logistikktjenestene for våre faste kunder opereres daglig. Rigg-prosjektene ved basen utgjør en stor del av omsetningen og ressursforbruket. - For å betjene kundene våre enda bedre har vi investert i 2 nye kraner. Med disse vil vi kunne håndtere fremtidige utfordringer med å løfte større og tyngre utstyr i laste- og losseoperasjoner, forteller Michelle. - Men, vi orienterer oss nå også mot nye salgsområder. Vi vil derfor gjøre en sondering fremover av nye tjenesteområder. Det er viktig å ha mange ben å stå på, sier Michelle. Michelle Williams Hovda Operasjonssjef på CCB Leif Ove tar ordet og introduserer hva som er status quo på Eiendomsavdelingen. - Det er hektisk aktivitet på avdelingen, sier han. En stor attraksjon er selvsagt oppførelsen av nytt kontorbygg for CCB som skal stå ferdig i oktober. Her har vi fremdeles ledig kontorplass. For FMC gjør vi en betydelig ominnredning av halve 2.etasje i ÅNP bygg 1. I tillegg utfører vi en ombygging av lager LA11 til verksted for selskapet. - Vi har nettopp avsluttet arbeidet med nytt røropplegg på kai 11. Videre er arbeidet med oppheng av 4 nye rørledninger under kai 31 nesten ferdig. - Avdelingen, ved Torbjørn Hagenes, har vært sterkt involvert i prosjektering og oppfølging av ny forsyningsbase i Sandnessjøen. - Utover dette har vedlikholdsavdelingen rikelig med oppgaver. Det er nemlig et stort anlegg som skal vedlikeholdes og følges opp, avslutter Leif Ove. Leif Ove Fosse Leder Eiendom på CCB Ronny, og innsatsen som er gjort fra CCBs prosjektledelse er betydelig. - Det startet med Deep Sea Bergen og West Alpha i vintermånedene. Så kom Songa Dee 16. mars. Dette var det største prosjektet i CCBs historie med over arbeidstimer dvs omkring 100 årsverk, påpeker Ronny. - Vi hadde besøk av verdens største rigg i juni, Deep Sea Atlantic, som var inne til utrustning før den gikk ut i operasjon for StatoilHydro. - For tiden ligger Bideford Dolphin ved kai på CCB. Her skiftes kran, det lages nye vanntanker og utføres mye rørarbeid. Dette er et typisk klassearbeid, og over 300 personer er i arbeid på prosjektet, sier Ronny og understreker at sterkt fokus på HMS har gitt uttelling. ikke en eneste fraværsskade har forekommet i prosjektene hittil i år. Ronny Haufe Prosjektdirektør på CCB Markedsutviklingen skyter fart i nord, innleder Knut. Her er vi kommet godt i gang med 1. byggetrinn på basen. De første leietakerne er på plass, og de største er W. Giertsen Services og Bring. Et kombinert lager-/kontorbygg på rundt m² skal være innflytningsklart i oktober Ift utviklingen på Shtokman-feltet posisjonerer vi oss også aktivt. I første omgang gjør vi nå en studie på eventuell mellomlagring av rørledningene til feltet, et samarbeid med Vardø Barentsbase. Her er 2000 mål tilgjengelig for dette formålet. - Vi har også mottatt forespørsler fra Island og New Foundland om å delta i utvikling av baser. Dette vil vi vurdere nærmere. - Hjemme er vi nå i prosess med å regulere områdene til Ågotnes Næringspark. Dialog pågår med aktører om oppføring av større vekstedsbygg, avrunder Knut fra CCBpanelet. Knut Landro Markedssjef på CCB CCB-familien blir stadig større, sier Øyvind. Med eierposter i et titalls selskaper er fellesstrategien å ha en strategisk eller industriell motivasjon for å eie. Forretningsutvikling er en viktig del av det å sikre bedriften et fundament for fremtiden. Vi skal naturligvis først og fremst jobbe for å sikre aktivitet og lønnsomhet på Ågotnes, men det er ikke et spørsmål om enten eller - her er det både og som teller. - I nord jobbes det aktivt med utviklingen i Kirkenes, og etter lang tid i Sandnessjøen kjøpte vi oss, i 2008, opp i eiendomsselskapet for basen. Vi har også engasjert oss i Shalk Engineering (tidl Flowsafe AS) med oppkjøp av 51% av aksjene i selskapet. Maritime Waste Management (MWM) i Kristiansund, eier vi 50/50 sammen med NorSea Group. - På hjemmebane har vi et utbyggingsprogram med sprengning av Traneneshaugen, nytt kontorbygg og oppgradering av kantine, sier Øyvind fra CCB-panelet. Øyvind Langedal Viseadm. direktør på CCB B A S E N Y T T B A S E N Y T T 5

4 Gjøas livsner ve Av Irene Lillehammer TRANSPORTERES UT FRA CCB Løftet overvåkes av operasjonssjef Michelle Williams Hovda oppe i kranhytten. De har gjort det før; Kvitebjørn-prosjektet, Langeled-prosjektet, og nå Gjøa-prosjektet. Prosjektkoordinator Nils Bjarte Landro på CCB har for tiden 10 personer per skift som kontinuerlig jobber med rør. Tonnevis av dem er ankommet CCB for mellomlagring. Nå skipes de ut i havet og forbindes for så å forsyne Europa med gass og olje. Men hvordan foregår egentlig arbeidet ute på kaien? Operasjonssjef på CCB, Michelle Williams Hovda, inviterte redaksjonen med på en befaring for å gi oss nærmere innsyn i nettopp det februar kom den første båtlasten. I alt 30 båtlaster legger til kai. En samlet livsnerve på rør fordelt på 28 og 16 tommer skal lastes ut til Gjøa, sier hun. Når rørene er ankommet CCB blir de klargjort og plassert på kaien. Deretter er hovedoperasjonen å laste båter som skiper dem ut til leggefartøyet Castoro Sei, sier Hovda. Akkurat denne operasjonen sørger Hovda for at vi kommer tett innpå. - Vi skal opp, sier hun og peker mot kranens førerhytte i det blå. Med en viss spenning går vi sikkerhetsmessig korrekt antrukket opp trappene i kranens cockpit, ca. 9 meter over bakken. Utsikten er upåklagelig. Her treffer vi kranfører Nils Lervik som styrer spakene med stø hånd. Nede på bakken ser vi en stacker med to løfteklør ankomme med to rør om gangen. Disse stables i god avstand foran kranføttene. Lervik stiller inn spakene, klar til å løfte fire rør om gangen etter at fire operatører på kaien har sikret for løftet. Det rister lett i kranhytten når løftet strammes til og heves. Rørene settes nøyaktig ned på lastebåten. Her stables det i riktig rekkefølge godt oppfulgt av to andre operatører. Ingen tvil om at det kreves full konsentrasjon i denne løfteoperasjonen. For sikkerhetsskyld oppdaterer Hovda seg med Lervik på at arbeidsrutiner og prosedyrer følges. Det er snart tid for å skifte mann bak spakene får vi vite. Store penger - svimlende mengder energi 4o km utenfor Bulandet ligger StatoilHydros utbyggingsprosjekt Gjøa-feltet. Investeringene er på rundt 37 milliarder kroner. Svimlende mengder av olje, kondensat og gass ligger og venter. Men selve livsnerven til Gjøa gjøres altså klar på CCB på Ågotnes. 130 kilometer med 28 rør og 55 km med 16 rør er snart transportert ut fra basen. Oljerørledningen (16 rørene) skal tilknyttes eksisterende oljerørledning TROLL II og videre til Mongstad, mens gassen skal eksporteres i en ny rørledning (28 rørene) og knyttes opp mot FLAGS (Far North Liquid and Associated Gas System) på britisk sektor. Operatører (venstre) og prosjektkoordinator Nils Bjarte Landro (under) i samtale med operasjonssjefen på kaien Gjøafeltet er avhengig av sikker lagringsplass, kapasitet på forsyningsfartøy og basetjenester når hele 185 kilometer rør skal legges og gi liv til 82 millioner fat olje og kondensat, og 40 milliarder standard kubikkmeter gass. Det er der CCB har det som skal til. Nemlig areal for lagring, og lang kompetanse med håndtering av rør for lossing og utskiping. Alle rør har et individuelt nummer og kan sjekkes mot et sporingssystem om nødvendig. I juli kan Nils Bjarte Landro se tilbake på nok et vellykket rør-prosjekt på basen. Prosjektleder for Gjøa Rør Prosjekt er Terje Gundersen fra NorSea Group AS. Operativt prosjektlederteam på CCB på Ågotnes er prosjektkoordinator Nils Bjarte Landro CCB, Gunnar Larsen og Audun Lior, NorSea Group AS. 6 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 7

5 Rigg aktiviteter ved CCB : MSV Regalia, Prosafe : Transocean Searcher : West Navigator : Transocean Arctic : West Phoenix, Seadrill : DeepSea Delta, Odfjell Drilling : Transocean Winner : DeepSea Bergen : West Alpha : Songa Dee Deepsea Atlantic Bideford Dolphin Rigg aktiviteter ved CCB : Bideford Dolphin, FOE : MSV Regalia, Prosafe Adm. dir. Kurt Rune Andreassen i CCB ønsker ny bro til Sotra Deep Sea Atlantic, CCB, Ågotnes juni 2009 Foto: Pål Bentdal 8 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 9

6 Satser på fornyet HMS-KULTUR Av Irene Lillehammer EN (TO) TREPRISEN! Holder styr på enheter Pål Samuelsson har inntatt plassen som ny HMS-leder på CCB. Han har tro på at en bevisstgjøring av HMS-begrepet etterfulgt av en ny tiltakspakke for alle ansatte på CCB vil ha virkning. Derfor har han også fått lederansvar med styrets samtykke til å nedsette en prosjektgruppe som skal videreutvikle selskapets HMSkultur, og styrke den både internt og eksternt. Prosjektets målsetting er å oppnå færre alvorlige hendelser, materielle skader og personskader. - Vi må bli bedre på etterlevelse, sier Pål. Det skal vi greie ved å skape bedre balanse mellom struktur og kultur. Men, da er vi nødt til å få til det som høres enkelt ut, men som kanskje er det vanskeligste: Å gi HMS en større plass i hver og ens bevissthet. Dette handler om involvering, om ledelse og om kommunikasjon understreker Pål til Basenytt. - Gruppen har nå jobbet et halvt år og vi har kommet frem til nye tiltak både på organisasjonsnivå, avdelingsnivå og individnivå. En komplett tiltakspakke skal presenteres for ledelsen i september, sier Pål og redaksjonen ser med glede frem til å kunne presentere de konkrete valgte tiltakene i neste utgave av Basenytt, desember Det vil bli satt et startskudd for de nye HMS-tiltakene med en flott markering til høsten. - CCB består av mange faglig dyktige medarbeidere med yrkesstolthet. Dette ønsker vi å videreutvikle og styrke gjennom kulturarbeidet, avslutter Pål til Basenytt. Ny HMS-leder på CCB Pål Samuelsson har tro på nye HMS-tiltak Ny kommunikasjonsrådgiver i CCB Av Øyvind Langedal Irene Lillehammer er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i CCB. Stillingen er nyopprettet, og ønsket fra CCB er å få styrket og ivareta arbeidet med bedriftens informasjonskanaler. Av Irene Lillehammer Han er leder for 31 fast- og midlertidig ansatte samt vikarer på Entreprisen, en av de tre tjenesteområdene på operasjonsavdelingen på CCB. Han er Jan Dagfinn Lund og ny mann i jobben fra 9.mars Han beskrives som ambisiøs av kollegaer. Vi skriver gjerne under på det etter en dags innføring i varemottakets syklus på Ågotnesbasen, anført av Lund. Hva er Entreprisen? Entreprisen er StatoilHydro sitt varemottak og innbefatter alle varer som selskapet ønsker skipet ut for å forsyne installasjonene i Nordsjøen. Vi snakker om alt fra toalettruller til borekroner eller en liten ventil som får plass i håndflaten. Mens noen varer går i daglig strøm, ligger andre lagret på langtidslager klar til å erstatte en teknisk gjenstand som plutselig kan trenges i rekordfart på plattformen. Men, det foreligger en stor logistikkjobb før supplybåtene kan dra avgårde på sine daglige turer ut i havet. Varene må være sikkerhetsklarert og forsvarlig pakket. Hver enkelt av de forskjellige enhetene som ankommer varemottaket, både stort og smått, må og skal komme til riktig installasjon, til riktig tidspunkt, og - i riktig stand. Nettopp dette sørger et godt kvalifisert personell på Entreprisen for. Opp til 40 trailere ankommer basen daglig med rubbel og bit som skal ut sjøveien. Entreprisen kan deles inn i fire enheter definert som; varemottaket, stock, backload (retur) og L4 (lager for subsea materiell). Konsentrasjon og kommunikasjon i fokus - Jobben vi gjør er svært viktig og krever kompetanse og godt kvalifisert personell. Det har vi, sier Lund og påpeker at aktivitetsnivået er høyt gjennom hele året med enkelte topper som krever ekstra innsats. Fokus på etterlevelse og HMS har høyeste prioritet. Vi må være konsentrerte og årvåkne kontinuerlig. Hver minste enkeltdetalj må oppta vårt fokus, sier Lund som planlegger initiativ på informasjon- og kommunikasjonssiden for å bedre tjenesten ytterligere fremover. - God kommunikasjon og forståelse mellom oss og vår samarbeidspartner, StatoilHydro, er avgjørende for at vi kan levere våre tjenester på en optimal måte. Jeg er glad for den gode dialogen vi har med dem, sier Lund og ser frem til fortsettelsen. Han ønsker også å rose det gode arbeidsfelleskapet på Entreprisen. - På den korte tiden jeg har vært her på CCB, er jeg imponert over Entreprisepersonellets innsatsvilje og evne til å stå på i en hektisk hverdag. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet med et så flott team, sier Lund til Basenytt. Godt teamarbeid: Jan Dagfinn Lund i koordineringssamtale med Arbeidsleder Agnar Telle Samarbeidspartnere: God kommunikasjon er viktig, sier Jan-Dagfinn Lund, CCB. Her sammen med Rune Dahle. Irene Lillehammer har 18 års erfaring fra lederstillinger i tre forskjellige mediebedrifter som alle har hatt magasinutgivelser, internettportaler og konferanser innenfor energisektoren som nedslagsfelt. To av disse bedriftene var hun også gründer av. Her bygget hun opp magasinutgivelser, og var ansvarlig redaktør for utgivelser innenfor den nordiske energisektoren hvor forretningsutvikling, teknologiutvikling og fornybar energi hadde hovedfokus. Hun har flere års kjennskap til CCB. Hun har de siste årene utført redaksjonelt arbeid for internbladet Basenytt. - Denne typen arbeid samsvarer meget godt med mine kvalifikasjoner fra tidligere arbeid innen kommunikasjon og informasjon i energisektoren, sier Irene. - Jeg ser frem til å bidra med å ivareta bedriftens informasjonskanaler, og å sørge for en tydelig profil både internt og esternt. Foruten redaktøransvaret i Basenytt leder Irene bl.a en fornying av selskapets grafiske profil, oppgradering av internettportal og deltar også i CCBs HMS-kulturprosjektgruppe. 1 0 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 1

7 VAREMOTTAK STOCK Jon Askjem, Jan Kåre Johansen og Robert Svendsvik passer på at riktige varer kommer i riktige containere Djamal Akif, Aslaug Gjøen, Eli Mæland og Kjersti Halland har argusøyne på hver minste detalj på Stock. Åse Lyssand Hansen, Sissel Wettergreen og Anneli Mero i god dialog på Varemottaket Torben Skretting og Abdel Malek sjekker mottak av innkomne varer Småvarer i massevis: Avansert vareheis og god logistikk for skruer, foringer, muttere etc. Her lagres tusenvis av varer klar til å ekspederes offshore i rekordfart om nødvendig BACKLOAD V A R E M O T T A K E T S S Y K L Y S L4: SUBSEA E N T RE P R I S E N Johnny Nesse og Kenneth Hjønnevåg holder orden på returmateriellet fra Nordsjøen Kasser med sortert returmateriell fra plattformene Mykje å holde styr på, men alt subseautstyr under kontroll på L4: Jan Dagfinn Lund, Knut Norman Bertelsen, Bjørn Andersen, Bjarte Gjørven, Dagfinn Tellnes, Terje Holmelid og Frode Algrøy. 1 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 3

8 Utvidelse drypper på CCB Styret CCB 35 år I 1994 startet Aker virksomhet på Ågotnes med ca. 10 ansatte. Anno 2009 har selskapet Aker Solutions 400 ansatte på samme sted. Utviklingen peker rett til værs ifølge daglig leder i Aker Solutions på kystbasen Ågotnes, Arne Riple. Det har ført til at den tredje verkstedshallen på 1200 kvadratmeter ble åpnet ultimo april som et ledd i å styrke selskapets servicetjenester. Overfor Basenytt bekrefter Riple at det definitivt vil slå positivt ut for CCB. Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Mona Stordal Anneli Mero Bjørn Austrheim Stig Gjerstad Leif-Petter Jørgensen Kari Brakstad Hilborg Vindenes I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben: Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Bedriften har i år kjøpt hyttetomt i Bavallen på Voss, med byggestart sommer/høst Inntil ny hytte er ferdig oppført vil vi beholde Fjellbase. Hytten i Ljones: Romslig hytte/hus med 4 soverom (sengeplasser for 12 personer) og 2 bad. Ligger like ved Hardangerfjorden i idylliske omgivelser, med flotte turområder, fiske-/og bademuligheter. Egen sand-volleyball bane rett utenfor hyttedøren og bordtennis i kjelleren. Båt med motor disponeres i sommersesongen. Leieavtalen er forlenget til Vicepresident Arne Riple og Senior vicepresident Dave Hutchinson presenterte framtidsplaner i forbindelse med med utvidelse på Ågotnes. (Foto og kilde: Vestnytt) Utvidelsen av det eksisterende servicetilbudet har til hensikt å dekke et marked i stadig vekst, men like mye å kunne imøtekomme og betjene fremtidig etterspørsel. Utstyr fra Nordsjøen skal testes, vedlikeholdes og resertifiseres. Utvidelsen fører til større kapasitet og gjør det samtidig mulig å håndtere større komponenter som blir brukt i produksjonen ved oljeplattformene. Riple viser stolt til at de mest kompliserte teknologiske serviceløsningene for driften i Nordsjøen nettopp blir benyttet ved Kystbasen på Ågotnes. En annen viktig faktor er at utvidelsen får positive ringvirkninger for næringsliv, sysselsetting og underleverandører. - Det vil definitivt dryppe mer på CCB, sier Riple til Basenytt. Behovet vårt for tjenester fra forsyningsbasen vil selvsagt øke, sier han og understreker at utviklingen faktisk går raskere enn forventet. Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for dem som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 8 stk. trekning før hver kamp Sommerfest: Ble avholdt ifm arrangement i Straumeparken. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 70,- per stk. Diverse sponsede arrangement: Tapaskurs i CCB sin kantine, med dyktige kokker fra Holmedals Kantineservice Bedriftsfotball 2009 Sykkelritt, Bergen - Voss Dekker inntil kr 300,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.) Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 50,- per år. Hilsen leder Mona Stordal 1 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 5

9 RETURADRESSE/PORTO CCBs leietakere Juni 2009 AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Offshore Partner AS Aker Subsea AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS BJ Services AS Bjørge AS/NCT Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Delta Systems AS Dolphin AS ESS Offshore AS Eurobom BV Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Grieg Logistics KS Halliburton AS Helse, miljø og sikkerhetsgruppen Holmedals Kantineservice AS I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Siemens Installasjon AS Sotra Brannvern Stangeland Kran AS StatoilHydro ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Ågotnes Fysioterapi N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T JUBILANTER -Jeg tror han venter på tips. Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! Jens Arne Vindenes har vært ansatt i 35 år Mikal Sekkingstad og Bjørn Kleivenes har vært ansatt i 25 år hhv og år: Leif Ove Fosse år: Knut Normann Bertelsen Øystein Larsen Kjell SKålevik Knut Lervik Vi gratulerer! Følgende nye medarbeidere er ansatt i CCB: Mai-Britt Wang Paulsen Eiendomsavdelingen Jan-Dagfinn Lund Merethe Larsen Rosenlund Teknisk avdeling Tom Beggevik Miljøservice Irene Lillehammer Administrasjonen Jan Kåre Johnsen Ove Johnsen Knut Normann Bertelsen Leif Erik Hag Arvid Haakonsen Pr. 1. juni 2009 var det 153 fast ansatte i CCB. Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB!

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

Erfaringer med riggkonsortier

Erfaringer med riggkonsortier Erfaringer med riggkonsortier HMS-seminar Norsk Olje og Gass (SOL) 16.11.2016 Odd Rune Skilbrei, Tilsynskoordinator Flyttbare Innretninger, Ptil Innhold Status rigger for norsk sokkel Omfang av, og erfaringer

Detaljer

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015. COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015

SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015. COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015 SIKKERHETSFORUMS ÅRSKONFERANSE 2015 COSL Drilling Europe AS Jørgen Arnesen Stavanger 9. juni 2015 Kontraktsstatus: Norsk sokkel Name Contra Name Contractor Operator Next Operators Country 2015 2016

Detaljer

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea.

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea. NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013 Omstilling og nyorientering 4Omstilling og Verdensnyorientering på CCB 10 12 Aker Solutions mesterskap med nytt kontorbygg i subsea Fra direktørens side Den største utfordringen

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Positiv utvikling står i kø!

Positiv utvikling står i kø! NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB 8 12 2013 ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov I N N H O L D Side

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Kunnskap og kompetanse

Kunnskap og kompetanse NR 2 - Årgang 18 Desember 2010 Kunnskap og kompetanse Møt ny FMC-sjef, Trygve Arnesen 5 7 CCB fikk HMS-pris fra OLF Ny havn på Ågotnes? 9 I N N H O L D Side 4 Møt Vindkraftprosjekter på vei inn til CCB

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Forandring og forvandling

Forandring og forvandling NR 2 - ÅRgaNg 20 DESEMBER 2012 Forandring og forvandling 5Tom Knudsen i Møt NHO Hordaland frykter utflagging 8 11 CCB Trond Berg Årets bedrift i Dolphin Drilling i region vest I N N H O L D Side 5 Frykter

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Service langs hele kysten

Service langs hele kysten Service langs hele kysten Haug Offshore Services ble etablert med hovedkontor i Kristiansund i 1997 og har avdelinger i Florø, Mongstad, Sandnessjøen, Hammerfest og Stavanger. Vi er leverandør av tjenester

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Versjon 02.2.204 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Erfaringer fra baser i NORSEA GROUP . Innledning Dette notatet har, på bakgrunn av bestemte kriterier, som formål komme frem til den mest hensiktsmessige

Detaljer

NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!

NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB! NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014 CCB - 40 år i drift Går spennende og utfordrende tider i møte God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB! Fra direktørens side Det er mange år siden vi har opplevd

Detaljer

Thereses Hjørne. Nyhetsbrev mars. Vårtegn

Thereses Hjørne. Nyhetsbrev mars. Vårtegn Nyhetsbrev mars Thereses Hjørne Vårtegn Nærværstallene for februar tikket akkurat inn. Vi er nede på 8,7% igjen etter noen måneder med influensa og forkjølelse og litt dårligere tall. Dette er bra. Spesielt

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

ER EN TOTALLEVERANDØR AV TEKNISKE TJENESTER OG BEMANNINGSSTØTTE INNEN MEKANISKE FAG.

ER EN TOTALLEVERANDØR AV TEKNISKE TJENESTER OG BEMANNINGSSTØTTE INNEN MEKANISKE FAG. ER EN TOTALLEVERANDØR AV TEKNISKE TJENESTER OG BEMANNINGSSTØTTE INNEN MEKANISKE FAG. VÅRT KJERNEMARKED ER DEN PETROLEUMSRETTEDE AKTIVITETEN KNYTTET TIL NORSK SOKKEL OG OFFSHORE- SAMT PROSESSINDUSTRIEN.

Detaljer

Oppstart Mongstad. Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning. NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1.

Oppstart Mongstad. Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning. NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1. NR 1 - ÅRGANG 23 JUNI 2015 Oppstart Mongstad Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1. juli på Mongstad siden var det ikke nok ingeniører

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014 Livskraftig 40 -åring Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter I N N H O L D Fra direktørens side Det nærmer seg ferie, og for oss som bor på Vestlandet

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold.

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Halaas og Mohn AS er et mekanisk verksted som ble etablert i 1992, av Frank Mohn Services AS Halaas Holding AS. Selskapet tilbyr i dag et bredt tjenestespekter

Detaljer

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Jannicke Nilsson, direktør Drift Nordsjøen Vest og plassjef i Statoil Bergen Statoil Sandsli - Et kraftsentrum

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Olje og gass - muligheter for innlandet. Konferanse og leverandørmøtebørs 2006

Olje og gass - muligheter for innlandet. Konferanse og leverandørmøtebørs 2006 Olje og gass - muligheter for innlandet Konferanse og leverandørmøtebørs 2006 Olje og gass muligheter for Innlandet Petroleumsvirksomhetens betydning og de politiske utfordringene tilknyttet denne vil

Detaljer

Fremtiden utfordrer til nyutvikling

Fremtiden utfordrer til nyutvikling NR 1 - ÅRGANG 19 JUNI 2011 Fremtiden utfordrer til nyutvikling Møt Arne Bengt Riple i Aker Solutions 8 Sway1 døpt ved CCB Kollsnes 3 4200 rør lagret på CCB 14 I N N H O L D Side 4 Møt Sway1 døpt ved CCB

Detaljer

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS Nå legges hele Ocas-systemet ned i Norge Det øker risikoen for flyulykker, mener Norsk Flygerforbund. Av Øyvind Lie Publisert: 18. september 2013 kl. 11:30 - Oppdatert: 7. oktober

Detaljer

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie.

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie. Coast Center Base NR 1 - Årgang 18 JUNI 2010 BLÅSER i riktig retning 6 RETURN to sender 8 MINNEORD Lars O. Lie 10 12 HMS med fokus på vårt aller beste! Nytt selskap etablert CCB Kollsnes AS 7 I N N H O

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB

Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB Coast Center Base NR 2 - Årgang 16 DESEMBER 2008 StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien Industrivernøvelse på CCB Helgelandsbase på flyttefot Brobygging

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer

Pallestrø i Polyuretan på Alupall

Pallestrø i Polyuretan på Alupall Pallestrø i Polyuretan på Alupall Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

CCB Yard Services Presentasjon 2011. ved Ronny Haufe, Prosjekt Direktør

CCB Yard Services Presentasjon 2011. ved Ronny Haufe, Prosjekt Direktør CCB Yard Services Presentasjon 2011 ved Ronny Haufe, Prosjekt Direktør CCB (sett fra nord) Eiere Bernh. Larsen Holding AS 50 % NorSea Group AS 50 % HMS Målsetning Personal injury Fire ZERO Work related

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg

Detaljer

HVORFOR. velge oss? Det som var viktig for oss var viktig for Rockefeller. Vi kommer nok tilbake

HVORFOR. velge oss? Det som var viktig for oss var viktig for Rockefeller. Vi kommer nok tilbake EVENT HVORFOR velge oss? Hos oss får du hjelp til: Booking av artister etter deres ønsker og rammer Profesjonell gjennomføring Booking av teknikere, dj, bærehjelp, stagemanager og annet Dekor og scenografi

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Høyfjellsleilighet midt i bakken. www.kikutsikten.no

Høyfjellsleilighet midt i bakken. www.kikutsikten.no Høyfjellsleilighet midt i bakken www.kikutsikten.no Morgenkaffe i luftige omgivelser? Tanken har vært der lenge En kombinasjon av klassisk høyfjell stemning og en funksjonell fritids leilighet like ved

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014 Sorg og Tap HMS- dagen 2014 Marianne Lütcherath 21.1.2014 Hva er tap? Mor eller far som dør? Ektefellen som dør? Hva med å miste kjæledeggen? Jobben? Hjemmet sid? Bilen? Friheten? Studieplassen? Førerkortet?

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

Innlegg til krankrybbe

Innlegg til krankrybbe Innlegg til krankrybbe Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger blant

Detaljer

Nordmørskonferansen 2015

Nordmørskonferansen 2015 Nordmørskonferansen 2015 Vestbase vekstmotor i utfordrende tider Alf Dahl Adm.dir. Vestbase AS VESTBASE / KRISTIANSUND Logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Vestbase-modellen

Detaljer

Gir gass i Havneparken

Gir gass i Havneparken ANNONSE Det nye næringsbygget kommer til venstre for leilighetsbygget og foran hotellet som kan skimtes i bakgrunnen FOTO: Spacegroup/Urban Sea Gir gass i Havneparken Et turbulent marked stopper ikke utviklingen

Detaljer

Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes

Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes NR 1 - ÅRGANG 24 JUNI 2016 Ny giv for CCB Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes Vil flytte havnen raskt Styreleder Jan Erik Kjerpeseth vil at BOH skal være sentral i havnearbeidet

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015

SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015 SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015 AGENDA Subsea Helgeland Om prosjektet Utfordringer Markedet innen subsea Mulighetene for lokale bedrifter Oppsummering

Detaljer

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK 1 INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer onsdag 14. oktober Næringslivsdagen 2009. Høgskolen i Molde tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjon

Detaljer

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå?

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Adm.dir. Alf Dahl Vestbase AS - Dagens status -aktivitet og omfang - Hva skjer fremover? Vestbase knutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Hva

Detaljer

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra April 2011 Agenda Kort om Mintra og Aak Erfaringsoverføring mellom

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer

Presentasjon Havila Clipper Fjellstrand Øyvind Hagen Statoil Øyvind Hagen Statoil SKIP OFFSHORE ONSHORE Presentasjon av BKS industri as. Etablert 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as drev i hovedsak

Detaljer

Africa calling Kommersialisering av norsk teknologi på det afrikanske kon6nent: Muligheter og u;ordringer

Africa calling Kommersialisering av norsk teknologi på det afrikanske kon6nent: Muligheter og u;ordringer Africa calling Kommersialisering av norsk teknologi på det afrikanske kon6nent: Muligheter og u;ordringer Eivind Fjeldstad, daglig leder, NABA Eksportens Dag, Trondheim, 28. august 2014 Kort om NABA Brobygger

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2015 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner Det gleder oss at dette året kan oppsummeres som et år med mye nytt: nye markeder, produkter og avfallsløsninger. I årets nyhetsbrev kan du blant annet

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer