GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt"

Transkript

1 Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen 11 Møt CCB-panelet Hvem er de? Hva gjør de? Hvilke prosjekter satser de på for å videreutvikle CCB?

2 I N N H O L D Fra direktørens side ANELET PPANELET PANELET PANELET PANELET PANELET Side 4 Møt CCB-panelet Hvem er de? Hva gjør de? Nytt kontorbygg for CCB Halve 2009 har gått og CCB har igjen lagt bak seg et halvår preget av høy aktivitet innenfor samtlige tjenesteområder. I år, som i fjor, har vedlikehold av rigger utfordret hele organisasjonen ettersom denne aktiviteten går parallelt med tradisjonell base- og forsyningsaktivitet. Songa Dee har nå gått ut på feltet igjen etter nesten 3 måneders liggetid. Dette har vært et omfattende prosjekt og så langt det største i CCBs historie. Etter dette har nybygget til Odfjell Drilling Deep Sea Atlantic vært innom basen for diverse tilpasninger og befinner seg nå i Bjørnefjorden for uttesting. For anledningen har CCB opprettet en basefilial på Vedholmen utenfor Os, så nå har oljealderen kommet for fullt også i Os kommune. På Ågotnes har Bideford Dolphin ankommet for 5 års-klassing og vil ligge her til midten av juli. En omfattende aktivitet på basen det første halvåret har også vært mellomlagring med inn- og utskipingen av rør til Gjøa-prosjektet. CCB har god erfaring og dyktig mannskap til å utføre denne typen arbeid. I juli kan vi se tilbake på et vellykket rørprosjekt nok en gang. CCB har så langt ikke blitt rammet av finanskrisen. Våre aktiviteter er i stor grad knyttet opp mot løpende drift og ettermarkedet offshore. Flere prosjekter som gir aktivitet i 2009 er et resultat av tidligere beslutninger. Hvordan, og i hvilket omfang, vi vil bli berørt er usikkert, men vi regner med at 2010 blir det året hvor ting avklares. I Europa er det fortsatt slik at de fleste land har fall i BNP, fall i industriproduksjonen, fall i eksporten og økende arbeidsledighet. BASENY T T Internmagasin for CCB Juni 2009 Forsidefoto: Pål Bentdal REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Øyvind A. Langedal Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlem: Tanja B. Svellingen Foto: Redaksjonen og Pål Bentdal Samtidig er det noen positive signaler for oss her hjemme. Oljeprisen har beveget seg opp igjen og renten er historisk lav. En styringsrente på 1,25 % er rekordlavt, men næringslivet trenger lav rente. Det er å håpe at den vil ligge lavt lenge kombinert med lav inflasjon. Verdensøkonomien er ikke kommet på fote igjen, og noen mener at fallet vil fortsette. Så spørs det om Kina kan redde resten av verden ut av krisen? Markedet vil preges av knallhard konkurranse fremover, og veien videre må baseres på en nøktern linje og hardt arbeid. Og, det er vi vant med. Jeg takker alle våre medarbeidere for god innsats så langt i år og minner om at vi nå får inn mange sommervikarer som vi skal ta vel i mot og gi støtte gjennom hele arbeidsperioden. Den grunnleggende HMS-opplæringen skal være gjennomført før en starter arbeidet, og ikke glem sikkerhetsopplæringen for leverandørene som kommer inn på basen. Jeg ønsker aller våre ansatte og våre forretningsforbindelser en God Sommer! Kurt R Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer Trykk: Molvik Grafisk AS OPPLAG 1000 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: Side 6 Gjøas livsnerve 185 kilometer rør har vært mellomlagret på CCB Side 8 Stor riggaktivitet ved CCB Oppdrag i kø ved basen Side 10 Nytt HMS kulturprosjekt CCB satser på nye HMS-tiltak Side 13 CCB 35 år! Bedriftstur til Lisboa i Portugal april 2009 Det ble i 2008 besluttet at det skulle bygges et nytt kontorbygg som erstatning for gamle K2. Det gamle kontorbygget hadde siden 1975 gjort sin tjeneste, men var nå lite formålstjenelig. Eiendomsavdelingen har laget en romdisponering med kontorer, toaletter og møterom. Det mest spennende var ønsket om å få flettet inn et auditorium på ca plasser. Det var i denne prosessen viktig å ha et realistisk forhold til kost / nytte vurderinger samt eksteriør, slik at man kunne få et kontorbygg som gled inn med de tilstøtende kontorbyggene. Etter en grundig evaluering av innkomne tilbud, ble firmaet Lars Jønsson foretrukket. Grunnarbeidene ble igangsatt i desember Det nye kontorbygget er på ca 1500 m² og fordeler seg over 3 etasjer. 1 etasje inneholder auditorium. 2 og 3 etasje er forbeholdt kontorer. Det er lagt vekt på å la den gamle og den nye delen smelte sammen med et glasshus slik at man får en flott helhet med eksisterende kontorbygg. Den nye delen er mer tidsriktig med flere åpne og fleksible løsninger, men samtidig er det et nøkternt bygg med brukervennlige løsninger. Det nye kontorbygget skal stå ferdig 15. oktober 2009, og auditoriet er lovet ferdig i slutten av september med 144 plasser. Auditoriet gir nye muligheter for alle brukere av basen. Det vil bli tilbudt forskjellige møtepakker med muligheter til å gjennomføre presentasjoner og konferanser. Holmedal, som driver kantinen på CCB, vil også kunne tilby serveringstilbud tilpasset arrangementene. Eiendomsavdelingen vil gi både presentasjon og omvisning av bygget for alle interesserte. En del av det nye kontorbygget er allerede booket av nye leietakere, men det er plass til flere som ønsker å etablere seg i nye omgivelser. For avtale, kontakt: Leif Ove Fosse Joel Landro B A S E N Y T T B A S E N Y T T 3

3 ANELET PPANELET PANELET PANELET PANELET PANELET Av Irene Lillehammer TEKNISKE TJENESTER BASEOPERASJONER EIENDOM OG FASILITETER RIGG PROSJEKTER MARKEDSUTVIKLING FORRETNINGSUTVIKLING CCB panelet - Aktivitetsnivået på IRM er rekordhøyt, sier - Vi har akkurat avsluttet et prosjekt med Aker. Dette har vært trykktesting med gass av Kristinrisere ved V-23 Teknisk, forteller Jan Arild. Prosjektet har pågått i litt over 3 måneder og samarbeidet med Aker Solutions har vært meget vellykket sier han. Nå er det mobilisering av riserpakker for FMC som står på agendaen. - På Miljøservice håndterer vi for tiden mye drillpipe som klargjøres for inspeksjon av Tuboscope. Vi deltar også mye i riggvedlikehold på tankrengjøring i forkant av DNV inspeksjoner. Mange returcontainere kommer også fra Nordsjøen. Disse skal tømmes for avfall på en forsvarlig måte, sier Jan Arild som også viser til at Miljøservice håndterer mange scale rengjøringsjobber, spesialoppgaver som krever bar. - Et viktig mål for avdelingen, både på Teknisk og Miljøservice, er å kvalitetssikre alle oppdrag. Nøyaktighet kan vi aldri bli gode nok på, sier han fra CCB-panelet. Jan Arild Alvheim Teknisk sjef på CCB Det blåser friskt om dagen, sier Michelle. Vi har mange prosjekter på gang, og det største i første halvdel av 2009 har definitivt vært Gjøa-prosjektet. Her har et godt team, anført av Nils Bjarte Landro, håndtert inn- og utskiping av 185 kilometer med rør som har vært mellomlagret på basen, sier Michelle. - Logistikktjenestene for våre faste kunder opereres daglig. Rigg-prosjektene ved basen utgjør en stor del av omsetningen og ressursforbruket. - For å betjene kundene våre enda bedre har vi investert i 2 nye kraner. Med disse vil vi kunne håndtere fremtidige utfordringer med å løfte større og tyngre utstyr i laste- og losseoperasjoner, forteller Michelle. - Men, vi orienterer oss nå også mot nye salgsområder. Vi vil derfor gjøre en sondering fremover av nye tjenesteområder. Det er viktig å ha mange ben å stå på, sier Michelle. Michelle Williams Hovda Operasjonssjef på CCB Leif Ove tar ordet og introduserer hva som er status quo på Eiendomsavdelingen. - Det er hektisk aktivitet på avdelingen, sier han. En stor attraksjon er selvsagt oppførelsen av nytt kontorbygg for CCB som skal stå ferdig i oktober. Her har vi fremdeles ledig kontorplass. For FMC gjør vi en betydelig ominnredning av halve 2.etasje i ÅNP bygg 1. I tillegg utfører vi en ombygging av lager LA11 til verksted for selskapet. - Vi har nettopp avsluttet arbeidet med nytt røropplegg på kai 11. Videre er arbeidet med oppheng av 4 nye rørledninger under kai 31 nesten ferdig. - Avdelingen, ved Torbjørn Hagenes, har vært sterkt involvert i prosjektering og oppfølging av ny forsyningsbase i Sandnessjøen. - Utover dette har vedlikholdsavdelingen rikelig med oppgaver. Det er nemlig et stort anlegg som skal vedlikeholdes og følges opp, avslutter Leif Ove. Leif Ove Fosse Leder Eiendom på CCB Ronny, og innsatsen som er gjort fra CCBs prosjektledelse er betydelig. - Det startet med Deep Sea Bergen og West Alpha i vintermånedene. Så kom Songa Dee 16. mars. Dette var det største prosjektet i CCBs historie med over arbeidstimer dvs omkring 100 årsverk, påpeker Ronny. - Vi hadde besøk av verdens største rigg i juni, Deep Sea Atlantic, som var inne til utrustning før den gikk ut i operasjon for StatoilHydro. - For tiden ligger Bideford Dolphin ved kai på CCB. Her skiftes kran, det lages nye vanntanker og utføres mye rørarbeid. Dette er et typisk klassearbeid, og over 300 personer er i arbeid på prosjektet, sier Ronny og understreker at sterkt fokus på HMS har gitt uttelling. ikke en eneste fraværsskade har forekommet i prosjektene hittil i år. Ronny Haufe Prosjektdirektør på CCB Markedsutviklingen skyter fart i nord, innleder Knut. Her er vi kommet godt i gang med 1. byggetrinn på basen. De første leietakerne er på plass, og de største er W. Giertsen Services og Bring. Et kombinert lager-/kontorbygg på rundt m² skal være innflytningsklart i oktober Ift utviklingen på Shtokman-feltet posisjonerer vi oss også aktivt. I første omgang gjør vi nå en studie på eventuell mellomlagring av rørledningene til feltet, et samarbeid med Vardø Barentsbase. Her er 2000 mål tilgjengelig for dette formålet. - Vi har også mottatt forespørsler fra Island og New Foundland om å delta i utvikling av baser. Dette vil vi vurdere nærmere. - Hjemme er vi nå i prosess med å regulere områdene til Ågotnes Næringspark. Dialog pågår med aktører om oppføring av større vekstedsbygg, avrunder Knut fra CCBpanelet. Knut Landro Markedssjef på CCB CCB-familien blir stadig større, sier Øyvind. Med eierposter i et titalls selskaper er fellesstrategien å ha en strategisk eller industriell motivasjon for å eie. Forretningsutvikling er en viktig del av det å sikre bedriften et fundament for fremtiden. Vi skal naturligvis først og fremst jobbe for å sikre aktivitet og lønnsomhet på Ågotnes, men det er ikke et spørsmål om enten eller - her er det både og som teller. - I nord jobbes det aktivt med utviklingen i Kirkenes, og etter lang tid i Sandnessjøen kjøpte vi oss, i 2008, opp i eiendomsselskapet for basen. Vi har også engasjert oss i Shalk Engineering (tidl Flowsafe AS) med oppkjøp av 51% av aksjene i selskapet. Maritime Waste Management (MWM) i Kristiansund, eier vi 50/50 sammen med NorSea Group. - På hjemmebane har vi et utbyggingsprogram med sprengning av Traneneshaugen, nytt kontorbygg og oppgradering av kantine, sier Øyvind fra CCB-panelet. Øyvind Langedal Viseadm. direktør på CCB B A S E N Y T T B A S E N Y T T 5

4 Gjøas livsner ve Av Irene Lillehammer TRANSPORTERES UT FRA CCB Løftet overvåkes av operasjonssjef Michelle Williams Hovda oppe i kranhytten. De har gjort det før; Kvitebjørn-prosjektet, Langeled-prosjektet, og nå Gjøa-prosjektet. Prosjektkoordinator Nils Bjarte Landro på CCB har for tiden 10 personer per skift som kontinuerlig jobber med rør. Tonnevis av dem er ankommet CCB for mellomlagring. Nå skipes de ut i havet og forbindes for så å forsyne Europa med gass og olje. Men hvordan foregår egentlig arbeidet ute på kaien? Operasjonssjef på CCB, Michelle Williams Hovda, inviterte redaksjonen med på en befaring for å gi oss nærmere innsyn i nettopp det februar kom den første båtlasten. I alt 30 båtlaster legger til kai. En samlet livsnerve på rør fordelt på 28 og 16 tommer skal lastes ut til Gjøa, sier hun. Når rørene er ankommet CCB blir de klargjort og plassert på kaien. Deretter er hovedoperasjonen å laste båter som skiper dem ut til leggefartøyet Castoro Sei, sier Hovda. Akkurat denne operasjonen sørger Hovda for at vi kommer tett innpå. - Vi skal opp, sier hun og peker mot kranens førerhytte i det blå. Med en viss spenning går vi sikkerhetsmessig korrekt antrukket opp trappene i kranens cockpit, ca. 9 meter over bakken. Utsikten er upåklagelig. Her treffer vi kranfører Nils Lervik som styrer spakene med stø hånd. Nede på bakken ser vi en stacker med to løfteklør ankomme med to rør om gangen. Disse stables i god avstand foran kranføttene. Lervik stiller inn spakene, klar til å løfte fire rør om gangen etter at fire operatører på kaien har sikret for løftet. Det rister lett i kranhytten når løftet strammes til og heves. Rørene settes nøyaktig ned på lastebåten. Her stables det i riktig rekkefølge godt oppfulgt av to andre operatører. Ingen tvil om at det kreves full konsentrasjon i denne løfteoperasjonen. For sikkerhetsskyld oppdaterer Hovda seg med Lervik på at arbeidsrutiner og prosedyrer følges. Det er snart tid for å skifte mann bak spakene får vi vite. Store penger - svimlende mengder energi 4o km utenfor Bulandet ligger StatoilHydros utbyggingsprosjekt Gjøa-feltet. Investeringene er på rundt 37 milliarder kroner. Svimlende mengder av olje, kondensat og gass ligger og venter. Men selve livsnerven til Gjøa gjøres altså klar på CCB på Ågotnes. 130 kilometer med 28 rør og 55 km med 16 rør er snart transportert ut fra basen. Oljerørledningen (16 rørene) skal tilknyttes eksisterende oljerørledning TROLL II og videre til Mongstad, mens gassen skal eksporteres i en ny rørledning (28 rørene) og knyttes opp mot FLAGS (Far North Liquid and Associated Gas System) på britisk sektor. Operatører (venstre) og prosjektkoordinator Nils Bjarte Landro (under) i samtale med operasjonssjefen på kaien Gjøafeltet er avhengig av sikker lagringsplass, kapasitet på forsyningsfartøy og basetjenester når hele 185 kilometer rør skal legges og gi liv til 82 millioner fat olje og kondensat, og 40 milliarder standard kubikkmeter gass. Det er der CCB har det som skal til. Nemlig areal for lagring, og lang kompetanse med håndtering av rør for lossing og utskiping. Alle rør har et individuelt nummer og kan sjekkes mot et sporingssystem om nødvendig. I juli kan Nils Bjarte Landro se tilbake på nok et vellykket rør-prosjekt på basen. Prosjektleder for Gjøa Rør Prosjekt er Terje Gundersen fra NorSea Group AS. Operativt prosjektlederteam på CCB på Ågotnes er prosjektkoordinator Nils Bjarte Landro CCB, Gunnar Larsen og Audun Lior, NorSea Group AS. 6 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 7

5 Rigg aktiviteter ved CCB : MSV Regalia, Prosafe : Transocean Searcher : West Navigator : Transocean Arctic : West Phoenix, Seadrill : DeepSea Delta, Odfjell Drilling : Transocean Winner : DeepSea Bergen : West Alpha : Songa Dee Deepsea Atlantic Bideford Dolphin Rigg aktiviteter ved CCB : Bideford Dolphin, FOE : MSV Regalia, Prosafe Adm. dir. Kurt Rune Andreassen i CCB ønsker ny bro til Sotra Deep Sea Atlantic, CCB, Ågotnes juni 2009 Foto: Pål Bentdal 8 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 9

6 Satser på fornyet HMS-KULTUR Av Irene Lillehammer EN (TO) TREPRISEN! Holder styr på enheter Pål Samuelsson har inntatt plassen som ny HMS-leder på CCB. Han har tro på at en bevisstgjøring av HMS-begrepet etterfulgt av en ny tiltakspakke for alle ansatte på CCB vil ha virkning. Derfor har han også fått lederansvar med styrets samtykke til å nedsette en prosjektgruppe som skal videreutvikle selskapets HMSkultur, og styrke den både internt og eksternt. Prosjektets målsetting er å oppnå færre alvorlige hendelser, materielle skader og personskader. - Vi må bli bedre på etterlevelse, sier Pål. Det skal vi greie ved å skape bedre balanse mellom struktur og kultur. Men, da er vi nødt til å få til det som høres enkelt ut, men som kanskje er det vanskeligste: Å gi HMS en større plass i hver og ens bevissthet. Dette handler om involvering, om ledelse og om kommunikasjon understreker Pål til Basenytt. - Gruppen har nå jobbet et halvt år og vi har kommet frem til nye tiltak både på organisasjonsnivå, avdelingsnivå og individnivå. En komplett tiltakspakke skal presenteres for ledelsen i september, sier Pål og redaksjonen ser med glede frem til å kunne presentere de konkrete valgte tiltakene i neste utgave av Basenytt, desember Det vil bli satt et startskudd for de nye HMS-tiltakene med en flott markering til høsten. - CCB består av mange faglig dyktige medarbeidere med yrkesstolthet. Dette ønsker vi å videreutvikle og styrke gjennom kulturarbeidet, avslutter Pål til Basenytt. Ny HMS-leder på CCB Pål Samuelsson har tro på nye HMS-tiltak Ny kommunikasjonsrådgiver i CCB Av Øyvind Langedal Irene Lillehammer er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i CCB. Stillingen er nyopprettet, og ønsket fra CCB er å få styrket og ivareta arbeidet med bedriftens informasjonskanaler. Av Irene Lillehammer Han er leder for 31 fast- og midlertidig ansatte samt vikarer på Entreprisen, en av de tre tjenesteområdene på operasjonsavdelingen på CCB. Han er Jan Dagfinn Lund og ny mann i jobben fra 9.mars Han beskrives som ambisiøs av kollegaer. Vi skriver gjerne under på det etter en dags innføring i varemottakets syklus på Ågotnesbasen, anført av Lund. Hva er Entreprisen? Entreprisen er StatoilHydro sitt varemottak og innbefatter alle varer som selskapet ønsker skipet ut for å forsyne installasjonene i Nordsjøen. Vi snakker om alt fra toalettruller til borekroner eller en liten ventil som får plass i håndflaten. Mens noen varer går i daglig strøm, ligger andre lagret på langtidslager klar til å erstatte en teknisk gjenstand som plutselig kan trenges i rekordfart på plattformen. Men, det foreligger en stor logistikkjobb før supplybåtene kan dra avgårde på sine daglige turer ut i havet. Varene må være sikkerhetsklarert og forsvarlig pakket. Hver enkelt av de forskjellige enhetene som ankommer varemottaket, både stort og smått, må og skal komme til riktig installasjon, til riktig tidspunkt, og - i riktig stand. Nettopp dette sørger et godt kvalifisert personell på Entreprisen for. Opp til 40 trailere ankommer basen daglig med rubbel og bit som skal ut sjøveien. Entreprisen kan deles inn i fire enheter definert som; varemottaket, stock, backload (retur) og L4 (lager for subsea materiell). Konsentrasjon og kommunikasjon i fokus - Jobben vi gjør er svært viktig og krever kompetanse og godt kvalifisert personell. Det har vi, sier Lund og påpeker at aktivitetsnivået er høyt gjennom hele året med enkelte topper som krever ekstra innsats. Fokus på etterlevelse og HMS har høyeste prioritet. Vi må være konsentrerte og årvåkne kontinuerlig. Hver minste enkeltdetalj må oppta vårt fokus, sier Lund som planlegger initiativ på informasjon- og kommunikasjonssiden for å bedre tjenesten ytterligere fremover. - God kommunikasjon og forståelse mellom oss og vår samarbeidspartner, StatoilHydro, er avgjørende for at vi kan levere våre tjenester på en optimal måte. Jeg er glad for den gode dialogen vi har med dem, sier Lund og ser frem til fortsettelsen. Han ønsker også å rose det gode arbeidsfelleskapet på Entreprisen. - På den korte tiden jeg har vært her på CCB, er jeg imponert over Entreprisepersonellets innsatsvilje og evne til å stå på i en hektisk hverdag. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet med et så flott team, sier Lund til Basenytt. Godt teamarbeid: Jan Dagfinn Lund i koordineringssamtale med Arbeidsleder Agnar Telle Samarbeidspartnere: God kommunikasjon er viktig, sier Jan-Dagfinn Lund, CCB. Her sammen med Rune Dahle. Irene Lillehammer har 18 års erfaring fra lederstillinger i tre forskjellige mediebedrifter som alle har hatt magasinutgivelser, internettportaler og konferanser innenfor energisektoren som nedslagsfelt. To av disse bedriftene var hun også gründer av. Her bygget hun opp magasinutgivelser, og var ansvarlig redaktør for utgivelser innenfor den nordiske energisektoren hvor forretningsutvikling, teknologiutvikling og fornybar energi hadde hovedfokus. Hun har flere års kjennskap til CCB. Hun har de siste årene utført redaksjonelt arbeid for internbladet Basenytt. - Denne typen arbeid samsvarer meget godt med mine kvalifikasjoner fra tidligere arbeid innen kommunikasjon og informasjon i energisektoren, sier Irene. - Jeg ser frem til å bidra med å ivareta bedriftens informasjonskanaler, og å sørge for en tydelig profil både internt og esternt. Foruten redaktøransvaret i Basenytt leder Irene bl.a en fornying av selskapets grafiske profil, oppgradering av internettportal og deltar også i CCBs HMS-kulturprosjektgruppe. 1 0 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 1

7 VAREMOTTAK STOCK Jon Askjem, Jan Kåre Johansen og Robert Svendsvik passer på at riktige varer kommer i riktige containere Djamal Akif, Aslaug Gjøen, Eli Mæland og Kjersti Halland har argusøyne på hver minste detalj på Stock. Åse Lyssand Hansen, Sissel Wettergreen og Anneli Mero i god dialog på Varemottaket Torben Skretting og Abdel Malek sjekker mottak av innkomne varer Småvarer i massevis: Avansert vareheis og god logistikk for skruer, foringer, muttere etc. Her lagres tusenvis av varer klar til å ekspederes offshore i rekordfart om nødvendig BACKLOAD V A R E M O T T A K E T S S Y K L Y S L4: SUBSEA E N T RE P R I S E N Johnny Nesse og Kenneth Hjønnevåg holder orden på returmateriellet fra Nordsjøen Kasser med sortert returmateriell fra plattformene Mykje å holde styr på, men alt subseautstyr under kontroll på L4: Jan Dagfinn Lund, Knut Norman Bertelsen, Bjørn Andersen, Bjarte Gjørven, Dagfinn Tellnes, Terje Holmelid og Frode Algrøy. 1 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 3

8 Utvidelse drypper på CCB Styret CCB 35 år I 1994 startet Aker virksomhet på Ågotnes med ca. 10 ansatte. Anno 2009 har selskapet Aker Solutions 400 ansatte på samme sted. Utviklingen peker rett til værs ifølge daglig leder i Aker Solutions på kystbasen Ågotnes, Arne Riple. Det har ført til at den tredje verkstedshallen på 1200 kvadratmeter ble åpnet ultimo april som et ledd i å styrke selskapets servicetjenester. Overfor Basenytt bekrefter Riple at det definitivt vil slå positivt ut for CCB. Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Mona Stordal Anneli Mero Bjørn Austrheim Stig Gjerstad Leif-Petter Jørgensen Kari Brakstad Hilborg Vindenes I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben: Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Bedriften har i år kjøpt hyttetomt i Bavallen på Voss, med byggestart sommer/høst Inntil ny hytte er ferdig oppført vil vi beholde Fjellbase. Hytten i Ljones: Romslig hytte/hus med 4 soverom (sengeplasser for 12 personer) og 2 bad. Ligger like ved Hardangerfjorden i idylliske omgivelser, med flotte turområder, fiske-/og bademuligheter. Egen sand-volleyball bane rett utenfor hyttedøren og bordtennis i kjelleren. Båt med motor disponeres i sommersesongen. Leieavtalen er forlenget til Vicepresident Arne Riple og Senior vicepresident Dave Hutchinson presenterte framtidsplaner i forbindelse med med utvidelse på Ågotnes. (Foto og kilde: Vestnytt) Utvidelsen av det eksisterende servicetilbudet har til hensikt å dekke et marked i stadig vekst, men like mye å kunne imøtekomme og betjene fremtidig etterspørsel. Utstyr fra Nordsjøen skal testes, vedlikeholdes og resertifiseres. Utvidelsen fører til større kapasitet og gjør det samtidig mulig å håndtere større komponenter som blir brukt i produksjonen ved oljeplattformene. Riple viser stolt til at de mest kompliserte teknologiske serviceløsningene for driften i Nordsjøen nettopp blir benyttet ved Kystbasen på Ågotnes. En annen viktig faktor er at utvidelsen får positive ringvirkninger for næringsliv, sysselsetting og underleverandører. - Det vil definitivt dryppe mer på CCB, sier Riple til Basenytt. Behovet vårt for tjenester fra forsyningsbasen vil selvsagt øke, sier han og understreker at utviklingen faktisk går raskere enn forventet. Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for dem som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 8 stk. trekning før hver kamp Sommerfest: Ble avholdt ifm arrangement i Straumeparken. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 70,- per stk. Diverse sponsede arrangement: Tapaskurs i CCB sin kantine, med dyktige kokker fra Holmedals Kantineservice Bedriftsfotball 2009 Sykkelritt, Bergen - Voss Dekker inntil kr 300,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.) Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 50,- per år. Hilsen leder Mona Stordal 1 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 5

9 RETURADRESSE/PORTO CCBs leietakere Juni 2009 AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Offshore Partner AS Aker Subsea AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS BJ Services AS Bjørge AS/NCT Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Delta Systems AS Dolphin AS ESS Offshore AS Eurobom BV Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Grieg Logistics KS Halliburton AS Helse, miljø og sikkerhetsgruppen Holmedals Kantineservice AS I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Siemens Installasjon AS Sotra Brannvern Stangeland Kran AS StatoilHydro ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Ågotnes Fysioterapi N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T JUBILANTER -Jeg tror han venter på tips. Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! Jens Arne Vindenes har vært ansatt i 35 år Mikal Sekkingstad og Bjørn Kleivenes har vært ansatt i 25 år hhv og år: Leif Ove Fosse år: Knut Normann Bertelsen Øystein Larsen Kjell SKålevik Knut Lervik Vi gratulerer! Følgende nye medarbeidere er ansatt i CCB: Mai-Britt Wang Paulsen Eiendomsavdelingen Jan-Dagfinn Lund Merethe Larsen Rosenlund Teknisk avdeling Tom Beggevik Miljøservice Irene Lillehammer Administrasjonen Jan Kåre Johnsen Ove Johnsen Knut Normann Bertelsen Leif Erik Hag Arvid Haakonsen Pr. 1. juni 2009 var det 153 fast ansatte i CCB. Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB!

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie.

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie. Coast Center Base NR 1 - Årgang 18 JUNI 2010 BLÅSER i riktig retning 6 RETURN to sender 8 MINNEORD Lars O. Lie 10 12 HMS med fokus på vårt aller beste! Nytt selskap etablert CCB Kollsnes AS 7 I N N H O

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Positiv utvikling står i kø!

Positiv utvikling står i kø! NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB 8 12 2013 ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov I N N H O L D Side

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer!

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! Spennende tider Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Sommerferien 2010 er nå rett rundt hjørnet, og alle har god grunn til å ta et velfortjent hvileskjær

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

gcrieber/news GC RIEBER OILS 50-ÅRSJUBILEUM! STOR AKTIVITET POLAR EMPRESS Døpt i regn og champagne.

gcrieber/news GC RIEBER OILS 50-ÅRSJUBILEUM! STOR AKTIVITET POLAR EMPRESS Døpt i regn og champagne. INTERNMAGASIN ÅRGANG 46 NO 2, 2015 gcrieber/news LANTERNEN I sjøkanten på Marineholmen skal det bygges et nytt næringsbygg med unike fasiliteter. POLAR EMPRESS Døpt i regn og champagne. CHRISTIEPRISEN

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

Inspeksjon av verdens største Ammoniakktank. Production Partner. nr. 1-2009. B I S P r o d u c t i o n P a r t n e r

Inspeksjon av verdens største Ammoniakktank. Production Partner. nr. 1-2009. B I S P r o d u c t i o n P a r t n e r Production Partner BPP-News B I S P r o d u c t i o n P a r t n e r STOR: Ammoniakktanken på Herøya er den største i verden. Fest på isen Turbinrevisjon i Sarpsborg Inspeksjon av verdens største ammoniakktank

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - juni 2005 12. årgang INNSiDEN Endelig Onyx! B Shells vei til Kristiansund Einar Knudsen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer