Nye og videreførte prosjekter SFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye og videreførte prosjekter 2013-19 SFP"

Transkript

1 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte er -19 SFP HN um mer SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor Soja Eriksso Steie Orofaryialt karsiom, kliiske o patobioloiske aspekter Klassifiseri Istitusjo Ja Holt Astma blat skolebar i Nordlad Nordladssykehu set Åshild Odde Milad Ae- Sofie Furber Johae s Nosset Termorafi o brystkreft. Modere ifrarød termorafi (IRT) for tidli diaostikk av brystkreft Lifestyle, metabolic ad hormoal host susceptibility factors to Staphylococcus aureus coloisatio Type I ifero as determiat of autoatibody productio i primary Sjore s sydrome ad systemic lupus erythematosus Elea Immuomodulerede o kliisk effekt av vitami Kamyche D på remisjo iduksjo hos pasieter med va moderat o alvorli ulcerøs kolitt uder behadli med Ifliximab. Ellisiv Retiale mikrovaskulære foradrier. Prevales, Bøeber risikofaktorer o relasjo til makrovaskulære foradrier o kardiovaskulær sykdom Mathiese Kliiske o patobioloiske aspekter av proteolytiske ezymer i kreft kviehelse Videreførte er Tildelte ye er Diaostisk Diaostisk Nevro- o ortopedi e Medisisk Nordladssykehu set Stipediatav Soja Eriksso Steie Åshild Odde Milad Karia Olse A Becker Merok Julia Beilfuss Therese vo Hao Bodil Fades Edret etter tildelismøte desember SFP Fleråri Ole Huma lupus ephritis: A acquired error of Nevro- o 350 Petter chromati metabolism cliical cosequece ad ortopedi Rekvi future therapy e SFP Fleråri Uo A ew therapeutic approach aaist melaoma 300 Moes SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Postdoktor Ae Ørbo Lars Uhli- Joh- Bjare Kut Tore Lappeå rd Tove Amida Hasse Diaostikk o behadli av yekoloisk kreft kviehelse Health behaviour ad veous thromboembolism Mael på komplemetfaktor 5 (C5) Patiet reported outcomes after coroary itervetios Nordladssykehu set Diaostisk Sirid Kufaas Brækka Hjerteluee Amida Tove Hasse dee tildelie SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor Trod Flæsta d Irid Toft Molekylære mekaismer ved euroblastom Uric Acid i Heart ad Kidey Disease Roy M. Molecular profili of resected prostate cacer: Bremes proostic impact of immue cells i the tumor microeviromet Bare- o Bjør Hele udomskliik Hau ke Medisisk Hilde Merete Storhau Diaostisk Eli Richardse SFP 19 1 av 11

2 HN um mer SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor Christie A well kow atimalaria dru may improve Hasse treatmet of severe diseases caused by Rialdo polyomavirus BK ad JC i a icreasi umber of immuocompromised patiets Ier Marie Skeibrok Dahl Eiliv Lud Ole-Lars Brekke Claus Klieb er Baldur Sveibjø rsso Jo Øyvid Odlad Lill-Tove Busud Boe marrow homeostasis, homi ad cacer: the role of stabili scavei receptors Early diaostics of upcomi breast cacer i the Norweia Wome ad Cacer posteome cohort Betydie av prøvetakisbetielser for potesielle ye sepsis-markører (cytokier) hos meesker Stafylokokk ifeksjoer vert-mikrobe iteraksjo o ye behadlisstrateier Neuroblastoma treatmet tareti the eicosaoid siali pathway Miljøifter i svaerskap o ammeperiode. Oppføli av ye miljøifter. The siificace of PAX6 i lu cacer ad sarcoma Klassifiseri kviehelse Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Istitusjo Medisisk Medisisk Nordladssykehu set Bare- o udomskliik ke Traslasjoell Kreftforski IMB Stipediatav Biswa Nath Sharma 877 Aa Oteiza 877 Elizabeth GA Fredheim Jill-Tove Idrevik Therese Nøst Yury Kiselev SFP Postdoktor Elle Bareleddikt i Norde- e kohortstudie med Bare- o Elle Nordal Nordal fokus på rebuehiebeteelse, livskvalitet o udomskliik proose ke SFP Postdoktor Ole Huma lupus ephritis i trasplated kideys o Molekylær Natalya Petter Rekvi lupus backroud the same pathoeic process as i autoloous kideys? Patoloisk Forskisru ppe, Ist Med Bioloi, UiT Seredkia dee tildelie SFP Postdoktor Lill-Tove Busud Epieetic ad eetic alteratios i o-small cell lu cacer Traslasjoell Samer Al- Kreftforski Saad IMB/Helsefak SFP Fleråri Rolf Jorde Prevetio of type 2 diabetes with vitami D supplemetatio i subjects with reduced lucose tolerace detected i the study Medisisk SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Fleråri Rasmus Goll Nia Emaus Assami Röser Sti Norderv al Triers of Immuopatholoy i Iflammatory Bowel Disease Adolescets lifestyle ad boe health. The Study, Fit Futures. Strai ad strai rate imai: cliical implemetatios of lobal ad reioal myocardial fuctio Dobbelkompetaseløp. Kirurisk behadli av aal ikoties helsefali kviehelse Medisisk Istitutt for helse o omsorsfa Hjerteluee Kiruri-, krefto kviehelsekli ikke Richard Heitma Ae Wither Assami Röser SFP 19 2 av 11

3 HN um mer SFP Postdoktor SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- Lars Uhli- Lars Uhli- Iu Tho Proteolytiske ezymer o utvikli av muhulekreft Idetifiseri o kartlei av ye, spesifikke proteasehemmere for bruk i kreftbehadli Bladbarhet av total pareteral eræri (TPN) o leemidler som y-ifusjo til bar Klassifiseri helsefali Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Istitusjo Sykehusapotek Nord Stipediatav Det Liv Toe helseviteskap Eliasse elie fakultet Det A Ire helseviteskap Sollid elie fakultet Sykehusapote ket i Vidis Stave dee tildelie SFP Ph.d.- Christie Lipid cojuated derivatives of cidofovir ad Hasse specific sirna may improve treatmet of severe Rialdo diseases caused by polyomavirus BK ad JC i immuocompromised patiets Medisisk Garth Daryl Tylde SFP Postdoktor Eli Molecular mechaisms related to ecrosis ad Syøve iflammatio i breast cacer Mortes e kviehelse Diaostisk Silje Fisme Utsatt i ett år. SFP Fleråri SFP Fleråri SFP Ph.d.- Claus Klieb er Tom Døem Øivid Irtu Biofilmassosierte ifeksjoer; Vert-mikrobe iteraksjoer o ye behadlisstrateier Molecular Mechaisms i o-small cell lu cacer Productio of reactive oxye species a possible cause of postoperative isuli resistace Bare- o udomskliik ke IKM Kiruri-, krefto kviehelsekli ikke Marti Have SFP Fleråri Ole-Lars Tahelse, kosthold, iflammasjo o Nordladssykehu Diaostisk Brekke biomarkører ved akutt itermitterede porfyri set SFP Ph.d.- Kirsti Ytrehus Uric acid ad Xathie Oxidase i Heart Disease Jo Viljar Nor Medisisk Overfører midler fra Godkj. y kadidat. SFP Postdoktor Tor Bryjar Stue Towards detectio ad treatmet of Neoatal Alloimmue Thrombocytopeia: Developmet of advaced reaets for diaosis ad prophylaxis. Diaostisk Maria Therese Ahle SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Fleråri Ørja Samuels e Joh- Bjare Ole- Jakob How Tom Eirik Molles Joh- Bjare Coria Lau Ivestiatio of treatmet optios for ifectios caused by multidru-resistat ß-lactamaseproducieterobacteriaceae Overt cacer ad risk of veous thrombosis i the eeral populatio Forskerlijestudet A.B. Kildal sitt om mikrosirkulasjo ved akutt hjertesvikt Mediators of edothelial activatio i sepsis The Role of Microparticles i the Pathoeesis of Veous Thromboembolism (VTE) The role of CD14 i iflammatio ad its cross talk with complemet forskerlije Medisisk Ilya Nikolaevich Zykov Medisisk Hilde Jesvoll Hjerteluee Aders Bejami Kildal Nordladssykehu Somatisk Sti Nymo set Forskisse Nordladssykehu set ter Istitutt for Iria kliisk medisi Starikova Somatisk Forskisse ter SFP 19 3 av 11

4 HN um mer SFP Ph.d.- SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Ph.d.- Joh- Bjare Tom Eirik Molles Lill-Tove Busud Claus Klieb er Kirsti Ytrehus Nia Emaus Åshild Bjørere m Maja- Lisa Løche Ae Elise Ee Respirasjo o risiko for veøs tromboembolisme The role of complemet i the iflammatory reactio Early diaostics of upcomi breast cacer from blood ad tumor tissue Geomic aalysis of Staphyloocccus haemolyticus Mekaistiske udersøkelser av forskjeller mellom ha o hu hjerter ved hypertrofi o hjertesvikt Livsstil o overvektsproblematikk i e udomsruppe Cortical Porosity - Taret for Fracture Prevetio: The Study Favorable ad ufavorable cardiovascular outcomes of physical activity Lavari bruk av smertestillede leemidler i befolkie. Forekomst o betydi av risikofaktorer, smertefølsomhet o kotraidikasjoer. De lobale vitami D studie Klassifiseri helsefali farmasøytisk Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Istitusjo Nordladssykehu set Medisisk Somatisk Forskisse ter Diaostisk Stipediatav Trod Børvik Lie Moi Utsatt oppstart. Bare- o Paulie udomskliik Cavaah ke IMB Fa- o Ae-Sofie set Sad eret Istitutt for Helse o Omsorsfa Istitutt for Bete samfusmedi Morseth si Diaostisk Per-Jostei Samuelse Utsatt oppstart. Edret til 50% stilli. dee tildelie SFP Ph.d.- Rolf Jorde Medisisk ikke avitt SFP Ph.d.- Tom Aioeesis ad immuoloical markers i o- Kiruri-, kreft Døem small celll lu cacer o kviehelsekli SFP Ph.d.- SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Ph.d.- SFP Fleråri SFP Fleråri SFP Ph.d.- Claus Klieb er Trod Flæsta d Irid Toft Lars Uhli- Gaesh Acharya Bjør Odvar Erikse Ole Petter Rekvi Florholm e Jo Atopisk sykdom hos udom i Nord-Nore MikroRNA o kjemoresistes ved euroblastom Uric acid ad ovel real markers i heart ad kidey disease Muhulekreft, - patobioloiske aspekter Ivestiatio ito some eetic aspects of preeclampsia: Role of Laeveri i the pathophysioloy of preeclampsia ad eome copy umber variatios i materal ad umbilical cord blood MicroRNAs ad ae-related loss of kidey fuctio part II Huma ad murie lupus ephritis molecular bioloy, eetics ad epieetics Biomarker for early Iflammatory evets ad future Cliical outcomes i Iflammatory bowel disease based o a Systems bioloical Approach (BICISA) ikke Bare- o Marti Udomskliik Sørese ke IKM Medisisk Istitutt for medisisk bioloi Kiruri-, krefto kviehelsekli ikke Medisisk Istitutt for Medisisk Bioloi Medisisk Marit Dahl Solbu Moa Nystad Toralf Melsom Moa Dixo Guderse SFP 19 4 av 11

5 HN um mer SFP Fleråri SFP Fleråri SFP Delt forskerstilli SFP Delt forskerstilli SFP Korttidspro sjekt (ikludert små driftsmidler ) Aldersforski SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- Rehabiliteri SFP Fleråri Åshild Bjørere m Florholm e Jo Maria Tuset Gride Turid Hellevik Torbe Wisbor Cortical Porosity - Taret for Fracture Prevetio: The Study Molecular immuopatholoy ad traslatio to cliical practice i iflammatory bowel disease Role of tumor stromal fibroblasts i the overall respose of NSCLC tumors to radiotherapy Ceramide metabolism ad itrisic radiatio respose of NSCLC tumors Lekfolk ved akutt skade: Passiv tilskuer eller aktiv førstehjelper? Klassifiseri Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Istitusjo Helse Fimark Istitutt for Helse o Omsorsfa medisisk Stipediatav Kompetasese Maria ter for Tuset diaostisk Gride fysikk Kreftavd, Stråleterapi Akuttavdeli e, Hammerfest sykehus Turid Hellevik Ier Aldersrelatert makuladeeerasjo - E delstudie Aldersforski Nevro- o Aette C. Njølstad iefor udersøkelse2 ortopedi Lade e Ier Aldersrelatert makuladeeerasjo -E delstudie Aldersforski Nevro- o Maja Gra Njølstad iefor udersøkelse1 ortopedi Erke e Toreir Hjeresla, risikofaktorer o proose Helse-Nord Aldersforski Medisisk Hae Estad o Helse-Midt Frøyshov Ellisiv Tidstreder i isides o letalitet av hjeresla o Aldersforski Istitutt for Ae Bøeber betydie av ye biomarkører o subkliisk kliisk medisi Merete aterosklerose i risikoprediksjo av hjereifarkt Vae Mathiese Richard Cotiuous e-rehab Wootto Rehabiliteri Nasjoalt seter for samhadli o dee tildelie SFP Ph.d.- Audy Ake Pårøredes erfarier: Omsorsbelasti, helsetilbud o livstilfredshet ved traumatisk hjereskade. E orsk multiseterstudie helsefali Rehabiliteri se U Sollid Maskow Fremskydet oppstart Sykehusapotek Nord Nordlads Helse Fimark 169 Helelads Nordlad Totalt SFP 19 5 av 11

6 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte er -18 PRU PFP Doktorrad s PFP Doktorrad s PFP Doktorrad s PFP Doktorrad s PFP PFP PFP Doktorrad s Doktorrad s Trod Flæstad Kut W. Søraard Tore Sørlie Irritable bowel sydrome ad chroic wide-spread pai i adolescets: relatioship to eative affect, pai sesitivity Duratio of utreated psychosis (DUP) ad pathways to care i patiets with first- ad multiple episodes of pshchosis i Nordlad Humores betydi for mestri, livskvalitet o helse etter kreftsykdom. E studie blat vokse kreftpasieter o deres Ja Førstefase traumebehadli - Rosevie stabiliserisruppe for kvier utsett for meeskepåførte traumer Geor Høyer Stipediatav Ae- Kristi Solbakk Fleråri Joh A. p Røi rosjekt Tvuet psykisk helsever ute døkopphold Nevrokoitive o evrofysioloiske karakteristika ved ADHD hos vokse. Childre with birthweiht <2000 ram. Will sesitizi parets to ifat's cues duri early ifacy beefit child's developmet to ae Depressio ad culture; a qualitative study of illess arratives amo Sami ad Norweia depressed patiets Klassifiser i Videreførte er Tildelte ye er Istitusjo HN ummer Uiversitets Bare- o Niklas udomskli Stabell Nord-Nore ikke Nordladss ykehuset Uiversitets K3K Nord-Nore Helse Fimark Uiversitets Nord-Nore Heleladss ykehuset Allmepsy kiatrisk Erli Ie Kvi Bete-Liss Roaldse Sie Hjele Stie Heriette Riley Veke Artsber Grae Uiversitets Bare- o udomskli Nord-Nore ikke Nordladss Hilde ykehuset Thørquist Edret etter tildelismøte desember PFP Doktorrad Ae D i d lt samisk N dl d Hild s Cecilie Javo PFP PFP PFP Doktorrad s Doktorrad s Postdoktors tiped Deede Gammo Olie collaboratio tools for user ivolvemet ad cotiuity of care: Implemetatio research i commuity metal health Ae Geder Based Violece, Ethicity Cecilie Jávo ad Metal Health. A sub-project i SAMINOR II Marit Waaseth Atidepressiva (SSRI) o kreftrisiko samhadli samisk Uiversitets Nasjoalt seter for Nord-Nore samhadli o Helse Fimark Uiversitete t i Astrid Marrethe Aette Erikse Ny kadidat vetes. Overført midler o utsatt tidspla Tomas Lo dee tildelie PFP Korttidsstip ed for fullføri av ph.d. PFP Ph.d.- PFP Ph.d.- Rolf Wy Prosjekt- 1737/PFP : CBT o elektroisk pasietkommuikasjo ved lavari ast o depresjo. Iu Skre Joh Røi Evalueri av e samhadli korttidsbehadli for udom med emosjoelle lidelser ved fem Bare-o udomspsykiatriske Påvirker e sesitiviserede itervesjo av foreldre til premature bar med FV<2000 ram, barets adferdsmessie helsefali Uiversitets Nord-Nore Uiversitets Nord-Nore Allmepsy kiatrisk Hildeard D. Löhr Bare- o Veroica udomskli Loretze ikke Uiversitets Bare- o Ier Paulie udomskli Ladsem Nord-Nore ikke Utsatt oppstart PRU 18 6 av 11

7 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls PFP Fleråri Iu p Skre rosjekt PFP Fleråri Per M. p Aslakse rosjekt Klassifiser i Evalueri av e samhadli korttidsbehadli for udom med emosjoelle lidelser ved fem bare-o udomspsykiatriske Koitive o cerebrale edrier hos pasieter med aorexia ervosa Istitusjo Uiversitets Nord-Nore Uiversitete t i Bare- o udomskli ikke Istitutt for psykoloi HN ummer Stipediatav Tildelt i møte 18. mars. dee tildelie Rusfeltet RUS Doktorrad s Marti Eisema RUS Fleråri Terje p Øiesvold rosjekt RUS RUS Postdoktors tiped 7060 Doktorrad s RUS Ph.d.- Trod Neraard Bjerke Trod Neraard Bjerke Oddeir Fribor Rus o ADHD: E studie av behadlisforløp o rad av måloppåelse i forhold til målsetti for pasieter med o ute ADHD-diaose, ilat ved seksjo ReStart Outpatiet cliics treati substace use disorders i Archaelsk ad Norther Norway: Characteristics, psychiatric comorbidity ad Rus Rus screei for it ROP - Nord. E studie av bedri Rus o pasiettilfredshet blat ilate til rusbehadli. Pasieter hevist til rusbehadli Rus i Nore: E reisterbasert prospektiv kohortstudie Nettbasert rusbehadli. E radomisert kliisk kotrollert studie av ettbasert versus tradisjoell behadli for rusproblematikk Rus Uiversitets Nord-Nore Nordladss ykehuset Uiversitets Nord-Nore Uiversitets Nord-Nore Uiversitets Nord-Nore Rus- o spesialpsyki atrisk Rus- o spesialpsyki atrisk Fa- o s eteret Rus- o spesialpsyki atrisk Lizbett Flores- Garcia Helee M. Dahl Ae- Karie Marke Melsom Kari-A Kristiase 423 Korriert følefeil fra tidliere lister med for lavt oppsatt beløp Strateiske tildelier PFP Postdoktors Vidje tiped PFP Fleråri Sefrid p Møllerse rosjekt Kjøsforskjeller o edrier over tid i dødelihet hos pasieter med alvorlie psykiske lidelser Reidriftas hverda. E Samisk udersøkelse av faktorer som ka påvirke psykisk helse til samiske reidriftsutøvere i Nore Sykehusapotek Nord Nordlads Helse Fimark Helelads 927 Nordlad Totalt Uiversitets Fa o Ae Høye s Nord-Nore eteret Helse Fimark Samisk asjoalt kompetase seter PRU 18 7 av 11

8 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte er -18 HST HST Ph.d.- HN ummer ProsjektTittel Klassifiseri Istitusjo Guar Seksualitet o klamydia blat elever Folkehelse Skov i videreåede skole i Fimark Simose Videreførte er us et Nord-Nore Tildelte ye er Medisisk Edret etter tildelismøte desember 2012 Stipediat av Kirste Gravie Kommet ar Siste år for dee tildelie 535 HST Fleråri HST Postdoktor Artur Serrao Lie Ludvoll Nilse Telecare CBT for Morbid Obesity Distributed kowlede i collaborative medical diaosis:the use of telemedicie to share kowlede across work settis us et Nord-Nore us et Nord-Nore HST Ph.d.- HST Ph.d.- HST Ph.d.- Olav Hele Førde A Rahild Brodersta d Guar Hartvise The Ecoloy of Medical Care i a Norweia Cotext Practical Health Co-operatio - a radomised cotrolled itervetio study Impact of Experiece Shari o Type 2 Diabetes Self-Maaemet Helsetjeesteforski us et Nord-Nore Helsetjeesteforski us et Nord-Nore us et Nord-Nore Medisisk Ae Hele Herik Wåhlber Taridzo Chomutare HST Ph.d.- Joha Gustav Bellika M3 - Mobile Medical Metor us et Nord-Nore HST Fleråri HST Postdoktor HST Ph.d.- HST Fleråri HST Fleråri HST Ph.d.- HST Postdoktor Stei Olav Model drive diabetes care Telemedisi us Nasjoalt Seter for Skrøvseth et Nord-Nore Samhadli o Telemedisi Ketil Leert Kut W Søraard Guar Hartvise Paolo Zaaboi Paolo Zaaboi Guar Hartvise Etisk diskrimieri i relasjo til fysisk o metal helse i samiske bosetisområder Bar som pårørede til foreldre med psykisk sykdom, rusmisbruk o alvorli somatisk sykdom: E studie av helseforetakees implemeteri av lovedrie. Movi pre-surical plai from the hospital to the patiet at home throuh electroic collaboratio (eteam-surery) Lo-Term Iterated Telerehabilitatio of COPD Patiets. A Multi-Ceter Radomized Cotrolled Trial Lo-Term Iterated Telerehabilitatio of COPD Patiets (del) Movi pre-surical plai from the hospital to the patiet at home throuh electroic collaboratio - Postdoctoral fellowship 1 (eteam- Surery PostDoc #1) Helsetjeesteforski /samisk Helsetjeesteforski Nordladssykehuse t Helsetjeesteforskki Telemedisi Telemedisi Helsetjeesteforskki us et Nord-Nore us et Nord-Nore us et Nord-Nore us et Nord-Nore Seter for samisk helseforski, Istitutt for Samfusmedisi Faavdeli Ketil Leert Bjør Eva Skoøy Kari Dyb HST Fleråri Joha Gustav Bellika Sow disease surveillace system Telemedisi us et Nord-Nore HST 18 8 av 11

9 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls HST Ph.d.- HST Korttidsstip ed for fullføri av ph.d. HST Korttidspro sjekt (ikludert små driftsmidler ) HST Fleråri HST Postdoktor HN ummer Joha Gustav Bellika Silje C Waber Kristoffer Lasse Trie Strad Bermo Guar Hartvise ProsjektTittel Klassifiseri Istitusjo Archetype-Based Modeli of Symptom Based Decisio Support Systems Telemedisi us et Nord-Nore erehabilitatio Telemedisi us et Nord-Nore Where is it ad how do we et there: Patiets ad carers ad recovery after surery. Modelli VC cooperatio: coditios, mechaisms ad outcome a multi methodoloical study Movi pre-surical plai from the hospital to the patiet at home throuh electroic collaboratio, Postdoctoral fellowship 2 (eteam- Surery PostDoc #2) Helsetjeesteforskki Telemedisi Helsetjeesteforskki us et Nord-Nore us et Nord-Nore us et Nord-Nore Gastrokirurisk avdeli Stipediat av Stilli utlysese Kostatios Atypas Postdoc i medical iformatics utlyses jauar Utsatt oppstart. Kommet ar Siste år for dee tildelie HST Ph.d.- Ulf Aasebø I skjærispuktet mellom lidri o helbredelse utredi o behadli av Ikke-småcellet luecacer stadium III. Helsetjeeste Heleladssykehus et Heleladssykeh., med. dir. Fred A. Mürer Has Herik Strøm Tildelt etter klaebehadli. Samhadli HST Fleråri Artur Serrao C Home Telemoitori : A home telemoitori service for chroic heart failure patiets o trial Samhadli us et Nord-Nore 269 HST Fleråri Gro Patiet pathways i cacer care Samhadli 845 Bertse HST Fleråri Richard Feasibility of a reioal COPD Samhadli us 628 Wootto service -- a holistic approach to home maaemet et Nord-Nore HST Fleråri Aksel Tjora Kvalitet o pasietsikkerhet HST Ph.d.- HST Ph.d.- Barthold Voe Toreir Estad VEOCARE: Decetralized Psychiatric Emerecy Care Throuh Videocofereci Valideri av Global Trier Tool som målemetode for kartlei av pasietskader Tidli støttet utskrivelse av hjereslapasieter- UNN Telemedisi/Samha dli Pasietsikkerhet Pasietsikkerhet us et Nord-Nore Nordladssykehuse t us et Nord-Nore Admiistrasjoe Kjersti Mevik md. utsatt. Medisisk, eriatrisk seksjo Bjarte Åsrum Skille Sykehusapotek Nord Nordlads Helse Fimark Helelads Nordlad Totalt HST 18 9 av 11

10 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte dobbeltkompetaseløp -18 Videreførte er Tildelte ye er Edret etter tildelismøte desember 2012 HN ummer PFP Dobbeltkom petaseløp SFP Dobbeltkom petaseløp SFP SFP SFP SFP Dobbeltkom petaseløp Dobbeltkom petaseløp Dobbeltkom petaseløp Dobbeltkom petaseløp Klassifiseri Istitusjo Siv Kvermo Joh-Bjare Joh-Bjare Sti Norderval Ole-Lars Brekke Erli Aarsæther Er det e sammehe mellom eksoee peptider o ADHD? Kardiovaskulær sykdom o veøs tromboembolisme Obesity ad risk of veous thromboembolism Kirurisk behadli av aal ikoties Tahelse, kosthold, iflammasjo o biomarkører ved akutt itermitterede porfyri Atteuatio of Real Ischemia- Reperfusio Ijury kviehelse Nordladssykehus et Bare- o udomskli ikke Medisisk Medisisk Klikk K3K Diaostisk, Avd. for Laboratorie medisi Avdeli for Uroloi o Edokri Kiruri Stipediat av Heidi S H Høifødt Eri Mathiese Hald Ny kadidat Moa Rydie Eli Storjord Marius Roaldse dee tildelie SFP Dobbeltkom petaseløp Marareta Verelst Kirurisk behadli av uriikoties i o vaialt prolaps epidemioloi o latidsresultater Helse-Nord (KURIPRO) uset tnord-nore dn K3K Elisabeth Ki Kviekliik kliik Ludvise ke Nordlads Totalt dobbeltkomp av 11

11 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Forskerlijestudeter -18 Videreførte er Tildelte ye er Edret etter tildelismøte desember 2012 HN ummer SFP SFP Stipediatav Ph.d.- Ph.d.- Tor B Stue Forskerlijestudet. Fetal ad Neoatal Alloimmue Thrombocytopeia: The role of Placeta-derived Huma Platelet Atie-1a i Alloimmuizatio. Joh-Bjare Forskerlijestudet - White blood cells, platelets ad risk of veous thromboembolism i overt cacer Klassifiseri forskerlije forskerlije Istitusjo Uiversitete t i Uiversitets Medisisk Nord-Nore Immuoloisk Gøril Heide Forskisru ppe Kristie Blix 877 dee tildelie Totalt Tildel. forskerlijest av 11

Nye og videreførte prosjekter 2010 SFU

Nye og videreførte prosjekter 2010 SFU Nye og videreførte prer 2010 SFU Videreførte prer Nye prer Edret etter 17.12.09 på gru av feilrettiger og oe frasagte tildeliger (ae fiasierig). ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN

Detaljer

Nye og videreførte prosjekter 2013-18 SFP

Nye og videreførte prosjekter 2013-18 SFP Nye o videreførte er -18 SFP HN num mer SFP873-09* 1646 Ph.d.- SFP887-09 2103 Postdoktor SFP892-09 2187 Fleråri forsknins SFP896-09 2206 Postdoktor SFP920-10 3507 Ph.d.- SFP916-10 3547 Postdoktor Ganesh

Detaljer

Journaldato: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 20.01.2015 Vedr. Tromsø Kommune - etablering av midlertidig

Detaljer

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020 Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020 Prosjektnummer Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 SFP993-11 Postdoktorstipend Tove Aminda Hanssen SFP994-11 Postdoktorstipend

Detaljer

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020 Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020 Prosjektnummer Tildelingsbeløp 2019 Tildelingsbeløp 2020 SFP993-11 Postdoktorstipend Tove Aminda Hanssen Nord- Patient reported outcomes

Detaljer

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS.

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Gunn Heatta og Anne Silviken Tromsø 3. juni 2015 Samisk nasjonal

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2016-2021

Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2016-2021 Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2016-2021 SFP993-11 SFP994-11 SFP1030-12 SFP1032-12 SFP1042-12 forskningsprosj ekt Tove Aminda Hanssen Roy M. Bremnes Ellen Nordal Lill-Tove Busund

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Faglig rapportering 2015. Vedlegg: prosjektrapporter

Faglig rapportering 2015. Vedlegg: prosjektrapporter Faglig rapportering 2015 Vedlegg: prosjektrapporter Dato: 7. mars 2016 Forsiden: Hovedbygningen ved distriktspsykiatrisk senter i Mosjøen i høstskrud. Foto: Helgelandssykehuset/Bjørn Leirvik Psykiatrisk

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

Journaldato: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.01.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Brukerrepresentant Administrasjon

Møteinnkalling. Deltakere: Faste medlemmer Vara ved forfall fra faste medlemmer Brukerrepresentant Administrasjon Møteinnkalling Vår ref. Referent/dir.tlf.: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Sted/Dato: Bodø, 24.02.15 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 19. mars 2015 kl 11.30-15.30 Møtested: MHL 11-202

Detaljer

Journaldato: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.01.2013 - Endring av journalansvarlig

Detaljer

11 Kristoffer Rasmussen Askim 49 47 50 95 241 12 Eirik Lund Eidsberg 45 48 50 97 240 13 Ole Jørgen Nilssen Høland/Bjørkelange 47 48 47 94 236

11 Kristoffer Rasmussen Askim 49 47 50 95 241 12 Eirik Lund Eidsberg 45 48 50 97 240 13 Ole Jørgen Nilssen Høland/Bjørkelange 47 48 47 94 236 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Veroica Sadtage Degeres 50 50 49 100 249 Gylt medalje 1 Siw Aita Dramstad Rakkestad 50 50 49 100 249 Sølv medalje 3 Siri Mortese Hølad/Bjørkelage 49 50 50 99 248 Brose

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015 Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015 Hva vet vi? Mulige årsaker Får pasienter med psykiske lidelser mindre behandling enn

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Faglig rapportering 2014 Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet

Detaljer

Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities

Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities Bente Øvrebø benteov@me.com Hvorfor? Økt prevalens Mange konsekvenser

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Mødredødelighet et stort globalt problem

Mødredødelighet et stort globalt problem Mødredødelighet et stort globalt problem 2 Oslo 9 april 2015 Liv Ellingsen (WHO 2014) Årlig dør 289 000 kvinner grunnet svangerskap og fødsel, dvs ca 800 kvinner pr dag. ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN

Detaljer

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER Mini Med Fys Værnes 3/3-2014 LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER HANNE TØNDEL MD, PhD-stipendiat Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin. St Olavs Hospital, Avdeling for Stråleterapi

Detaljer

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Tromsøundersøkelsen Årstall Undersøkelsens navn Antall deltakere Aldersgruppe 1974 Tromsø 1 6595 menn 20-49 1979-80 Tromsø 2 16621 menn og kvinner 20-54 1986-87 Tromsø

Detaljer

Rusforskning i Helse Nord. Rusforum i Lofoten 24-25 mars 2015. Aslak E Himle

Rusforskning i Helse Nord. Rusforum i Lofoten 24-25 mars 2015. Aslak E Himle Rusforskning i Helse Nord Rusforum i Lofoten 24-25 mars 2015 Aslak E Himle Man må holde fast ved troen på at det ubegripelige kan begripes, ellers ville man ikke forske. Johann Wolfgang von Goethe Hva

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak for både kvinner og menn Økende prevalens av overvekt og diabetes Ca 90% av all kardiovaskulær sykdom skyldes forhold ved våre levevaner som vi kan

Detaljer

Journaldato: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2010 Kommentarer til grunnlaget for

Detaljer

Søkers navn Søknadstype Institusjon Prosjekttittel Sum

Søkers navn Søknadstype Institusjon Prosjekttittel Sum Anita Ryningen Post-transplant adoptive t-cell immunotherapy Anne Margrete Øyan Identifying new therapeutic compounds against cancer using in vitro and in vivo screening models - basic mechanisms and developments

Detaljer

kols et sykdomsbyrdeperspektiv

kols et sykdomsbyrdeperspektiv DM Arena 20 november 2014: kols Diakonhjemmet sykehus, Oslo kols et sykdomsbyrdeperspektiv Professor Stein Emil Vollset, MD, DrPH Nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt, Folkehelseinstituttet, Bergen/Oslo, Universitetet

Detaljer

Journaldato: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.02.2011 Høringssvar: Endring av prioriteringsforskriften

Detaljer

Forskning i Helgelandssykehuset Jens C. Thimm, psykologspesialist, phd forskningsleder/helgelandssykehuset førsteamanuensis/uit

Forskning i Helgelandssykehuset Jens C. Thimm, psykologspesialist, phd forskningsleder/helgelandssykehuset førsteamanuensis/uit Forskning i Helgelandssykehuset Jens C. Thimm, psykologspesialist, phd forskningsleder/helgelandssykehuset førsteamanuensis/uit Forskersamling Helgelandssykehuset, 22.10.2014 Side 2 Forskning en lovpålagt

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Kalsiumscore. Hvor står vi i dag? Tor Ole Kjellevand. Medisinsk sjef, Unilabs Norge

Kalsiumscore. Hvor står vi i dag? Tor Ole Kjellevand. Medisinsk sjef, Unilabs Norge Kalsiumscore Hvor står vi i dag? Tor Ole Kjellevand Medisinsk sjef, Unilabs Norge 0 Trenger vi en screeningmetode for kardiovaskulær risiko? Kardiovaskulære sykdommer er vår hyppigste dødsårsak Plutselig

Detaljer

Hjertehelse- kjenn din risiko Karianne Svendsen PhD Student, Ernæring Karianne.svendsen@medisin.uio.no

Hjertehelse- kjenn din risiko Karianne Svendsen PhD Student, Ernæring Karianne.svendsen@medisin.uio.no Hjertehelse- kjenn din risiko Karianne Svendsen PhD Student, Ernæring Karianne.svendsen@medisin.uio.no Veiledere: Kjetil Retterstøl, Professor i ernæring, UiO Vibeke Telle-Hansen, Ernæringsfysiolog, PhD,

Detaljer

Hvem er vi, hva gjør vi, styrker og suksessfaktorer, svakheter og utfordringer

Hvem er vi, hva gjør vi, styrker og suksessfaktorer, svakheter og utfordringer Hvem er vi, hva gjør vi, styrker og suksessfaktorer, svakheter og utfordringer Divisjon Psykisk Helsevern, St.Olavs Hospital Einar Vedul-Kjelsås, dr.philos, forsker Regional forskningssamling psykiatri

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

Forebygging av kne- og ankelskader hos barn og unge

Forebygging av kne- og ankelskader hos barn og unge Forebyggig av ke- og akelskader hos bar og uge Odd-Egil Olse Fysioterapeut dr. sciet., spesialist i rehabiliterig MNFF Målet med time 1) Forstå bakgru for forebyggede treigsprogrammer 2) Kue demostrere

Detaljer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer a HOK 02.02.2016 Inger Njølstad Leder Tromsøundersøkelsen «Jeg tenker på framtiden til barna og barnebarna mine, ved å delta investerer jeg i helsen

Detaljer

Hva er en god henvisningsprosess?

Hva er en god henvisningsprosess? Hva er en god henvisningsprosess? Olav Thorsen Fastlege i Stavanger Spesialist i allmennmedisin PhD kand UiB -IGS 15.10.2014 HelsIT 2014 1 Referrals from general practitioners to specialist health services

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Lørdagsseminar 13.september 2014 Trening for et bedre og lengre liv Velkommen ved prodekan Hilde Irene Nebb og professor Christian

Detaljer

Hovedtema: Luftfart eller klima? 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavanger, Sola. www.solakonferansen.no

Hovedtema: Luftfart eller klima? 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavanger, Sola. www.solakonferansen.no Hovedtema: Luftfart eller klima? SOLAKONFERANSEN 2012 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å sette fokus på forholdet mellom luftfart og des miljøpåvirkig.

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Samvalg: sammen med helsepersonell. Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ

Samvalg: sammen med helsepersonell. Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ Samvalg: Å finne det beste alternativet sammen med helsepersonell Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ Ann Toril Hytten 47 år Bipolar lidelse type I Illustrasjonsfoto

Detaljer

Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling. land? nye PPT-mal. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør

Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling. land? nye PPT-mal. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Konferanse om bedre oppgavedeling i sykehus 10. september Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Kunnskapsesenterets i Norge og andre land? nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

Hvis mer informasjon om prosjektene og deres status er ønskelig, ta kontakt med CONOR. Prosjektets tilhørighet. Nasjonalt folkehelseinstitu tt

Hvis mer informasjon om prosjektene og deres status er ønskelig, ta kontakt med CONOR. Prosjektets tilhørighet. Nasjonalt folkehelseinstitu tt Prosjekter i Dee er en oversikt over aktive og avsluede forskningsprosjekter som bruker -data og/eller biologisk materiale. Under kolonnen «register» sees også hvilke andre datakilder som er brukt i prosjektet.

Detaljer

Translasjonsforskning i utviklingsforstyrrelser status og muligheter i Norge

Translasjonsforskning i utviklingsforstyrrelser status og muligheter i Norge Translasjonsforskning i utviklingsforstyrrelser status og muligheter i Norge Ole A. Andreassen NORMENT, KG Jebsen Senter for Psykoseforskning Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk

Detaljer

Psykiske vansker i førskolealder. Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat

Psykiske vansker i førskolealder. Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat Psykiske vansker i førskolealder Kristin Romvig Øvergaard Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Post doc stipendiat Foreldre opplever at helsepersonell ikke tar vansker i førskolealder på alvor 4 år

Detaljer

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU 1 The metabolically healthy but obese - 20 30% av fedmepopulasjonen? 2

Detaljer

Seksualatferd og klamydia blant elever i videregående skole i Finnmark 1

Seksualatferd og klamydia blant elever i videregående skole i Finnmark 1 Seksualatferd og klamydia blant elever i videregående skole i Finnmark 1 Bakgrunn Klamydia: vanligste seksuelt overført infeksjonen i Norge 22 500 tilfeller i 2011 Finnmark har gjennom mange år ligget

Detaljer

Sak 01/2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 01/2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvašvuođasuddjen Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (SANKS) - psykisk helsevern: PROTOKOLL FRA MØTE I

Detaljer

Journaldato: 1.9.2012-16.9.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 1.9.2012-16.9.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2012-16.9.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2012 EROCARE4 paper - "Prevalence of

Detaljer

Pasienter og pårørendes ressurser kan telemedisin og andre tekniske løsninger understøtte egenomsorgen? - Line Linstad, NST

Pasienter og pårørendes ressurser kan telemedisin og andre tekniske løsninger understøtte egenomsorgen? - Line Linstad, NST Pasienter og pårørendes ressurser kan telemedisin og andre tekniske løsninger understøtte egenomsorgen? - Line Linstad, NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny kunnskap innen telemedisin og ehelse Gjennom

Detaljer

Ønske om keisersnitt hva ligger bak?

Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Kan helsepersonell fremme helse? Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, jordmødre og PhD stipendiater ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø Ahus 20.04.12

Detaljer

Journaldato: 1.2.2012-10.2.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2012-10.2.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012-10.2.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2012 Bekreftelse om godkjenning for

Detaljer

Ikke ett fett? - Kosthold og kronisk sykdom. Berit Johansen Professor Institutt for Biologi Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Trondheim

Ikke ett fett? - Kosthold og kronisk sykdom. Berit Johansen Professor Institutt for Biologi Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Ikke ett fett? - Kosthold og kronisk sykdom Berit Johansen Professor Institutt for Biologi Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Innhold Kronisk sykdom Inflammasjon Regulering inflammasjon:

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 2. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 3. Visualiseringer TRAFO KOBBKROKEN FØR: UNDER OMBYGGING: ETTER: BUETJERNET FØR: ETTER: Trasé

Detaljer

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Antall år med avskriving Kreftregisterets

Detaljer

Turnéplan: HÆ? [VÅR 2016] Kontaktperson DKS: Anna Benedikte Jørgensen annaj@vfk.no 92457604

Turnéplan: HÆ? [VÅR 2016] Kontaktperson DKS: Anna Benedikte Jørgensen annaj@vfk.no 92457604 Man 7. mar. 2016 kl. 10:00 Haga skole Haga skole: trinn: 1A, 1C, 2B, 3A, 3C, 4B, antall: 124 Skolegata 8, 3070 SANDE I VESTFOLD 33 78 72 70 Irene Skjerpen Mathiassen irene.skjerpen.mathiassen@sande-ve.kommune.no

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Marit Sørensen Professor Anders Farholm Doktorgradsstipendiat Hva

Detaljer

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet Disposisjon Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere Bakgrunnen for prosjektet Min rolle i prosjektet Hva som ble gjort Resultater Fysisk form Trenbarhet Reduksjon av psykiatriske

Detaljer

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Patofysiologi søvnapnoe Forekomst blant hjertesviktpasienter Betydning i en hjertesviktpopulasjon Utredning Søvnapnoe Obstruktiv

Detaljer

Beitokurset - 20 års jubileum

Beitokurset - 20 års jubileum Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset - 20 års jubileum Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideér - y ispirasjo Du ka velge 4 praktiske aktivitetsøkter, hver på 2,5 time, ie følgede

Detaljer

Helseskader og dødelighet hos kvinner som røyker, relatert til hjerteinfarkt, lungekreft og kols

Helseskader og dødelighet hos kvinner som røyker, relatert til hjerteinfarkt, lungekreft og kols Helseskader og dødelighet hos kvinner som røyker, relatert til hjerteinfarkt, lungekreft og kols Maja-Lisa Løchen, UiT og UNN Fagdag Kvinner og tobakk 12. mars 2012 Helse Nord-Trøndelag, Værnes Røyking

Detaljer

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Mange går pådiett -lavkarboer populært 17 % har gått (siste år) eller går pådiett 640 000 nordmenn 280 000 går eller har gått pålavkarbo, 100 000 følger myndighetenes

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Mestringsgrupper i legesenter. Partnerskap mellom kommune, fastleger, NAV og brukerorganisasjoner for bedre helse ved langvarig sykdom.

Mestringsgrupper i legesenter. Partnerskap mellom kommune, fastleger, NAV og brukerorganisasjoner for bedre helse ved langvarig sykdom. Mestringsgrupper i legesenter Partnerskap mellom kommune, fastleger, NAV og brukerorganisasjoner for bedre helse ved langvarig sykdom. Helseutfordringer - Muskel/skjelett - Angst og depresjon - Hjerte-/karsykdom

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet Folkehelseprofiler og sykdomsbyrde I 2012 lanserte Folkehelseinstituttet kommunehelseprofiler I 2013

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding av elev. Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009 LYEID/LIF 31.03.

Offentlig journal. Flyttemelding av elev. Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009 LYEID/LIF 31.03. Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 31.3.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.04.2009 Flyttemelding av elev Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/HEA. Dok.dato: 20.01.2014.

Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/HEA. Dok.dato: 20.01.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 27.01.2014 ersonalmappe Mavlud Juwamer 2009/2006-28 1325/2014 ERSS/LAN001 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie

Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie PhD student Ingunn Mundal Allmennmedisinsk forskningsenhet /ISM Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU

Detaljer

Utvikling av nyresvikt

Utvikling av nyresvikt Utvikling av nyresvikt Stein Hallan, MD PhD St. Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Nyresvikt = Chronic renal failure = Chronic kidney failure = Chronic kidney disease stage 5 S-Creatinine >200 umol/l?

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

- Find and fight the cause, not the symptoms. sirnasense. Oktober 2009 Hanne M. Kristensen, CEO. A BMI Company. Member of

- Find and fight the cause, not the symptoms. sirnasense. Oktober 2009 Hanne M. Kristensen, CEO. A BMI Company. Member of - Find and fight the cause, not the symptoms Oktober 2009 Hanne M. Kristensen, CEO A BMI Company Member of sirna muligheter og utfordringer Muligheter: Skru av uttrykk av proteiner som er relatert til

Detaljer

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Bjørg Ulvik Høgskolen i Bergen Sentrale begrep Livskvalitet: Subjektivt velvære eller tilfredshet med livet som helhet (Wilson and Cleary, 1995) Helse-relatert

Detaljer

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Program 5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Torsdag 12. februar 08.00-09.00 Registrering, kaffe og utstilling 08.50-09.00 Velkommen Lederen for Helse- og omsorgskomiteen,

Detaljer

180 cm = 97 kg. 190 cm = 108 kg 200 cm = 120 kg. Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse. Hva vil det si å være fet (KMI=30)?

180 cm = 97 kg. 190 cm = 108 kg 200 cm = 120 kg. Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse. Hva vil det si å være fet (KMI=30)? Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse 1985 Professor dr. med. Roald Bahr Norges idrettshøgskole Ukjent

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer