Nye og videreførte prosjekter SFP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye og videreførte prosjekter 2013-19 SFP"

Transkript

1 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte er -19 SFP HN um mer SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor Soja Eriksso Steie Orofaryialt karsiom, kliiske o patobioloiske aspekter Klassifiseri Istitusjo Ja Holt Astma blat skolebar i Nordlad Nordladssykehu set Åshild Odde Milad Ae- Sofie Furber Johae s Nosset Termorafi o brystkreft. Modere ifrarød termorafi (IRT) for tidli diaostikk av brystkreft Lifestyle, metabolic ad hormoal host susceptibility factors to Staphylococcus aureus coloisatio Type I ifero as determiat of autoatibody productio i primary Sjore s sydrome ad systemic lupus erythematosus Elea Immuomodulerede o kliisk effekt av vitami Kamyche D på remisjo iduksjo hos pasieter med va moderat o alvorli ulcerøs kolitt uder behadli med Ifliximab. Ellisiv Retiale mikrovaskulære foradrier. Prevales, Bøeber risikofaktorer o relasjo til makrovaskulære foradrier o kardiovaskulær sykdom Mathiese Kliiske o patobioloiske aspekter av proteolytiske ezymer i kreft kviehelse Videreførte er Tildelte ye er Diaostisk Diaostisk Nevro- o ortopedi e Medisisk Nordladssykehu set Stipediatav Soja Eriksso Steie Åshild Odde Milad Karia Olse A Becker Merok Julia Beilfuss Therese vo Hao Bodil Fades Edret etter tildelismøte desember SFP Fleråri Ole Huma lupus ephritis: A acquired error of Nevro- o 350 Petter chromati metabolism cliical cosequece ad ortopedi Rekvi future therapy e SFP Fleråri Uo A ew therapeutic approach aaist melaoma 300 Moes SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Postdoktor Ae Ørbo Lars Uhli- Joh- Bjare Kut Tore Lappeå rd Tove Amida Hasse Diaostikk o behadli av yekoloisk kreft kviehelse Health behaviour ad veous thromboembolism Mael på komplemetfaktor 5 (C5) Patiet reported outcomes after coroary itervetios Nordladssykehu set Diaostisk Sirid Kufaas Brækka Hjerteluee Amida Tove Hasse dee tildelie SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor Trod Flæsta d Irid Toft Molekylære mekaismer ved euroblastom Uric Acid i Heart ad Kidey Disease Roy M. Molecular profili of resected prostate cacer: Bremes proostic impact of immue cells i the tumor microeviromet Bare- o Bjør Hele udomskliik Hau ke Medisisk Hilde Merete Storhau Diaostisk Eli Richardse SFP 19 1 av 11

2 HN um mer SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor Christie A well kow atimalaria dru may improve Hasse treatmet of severe diseases caused by Rialdo polyomavirus BK ad JC i a icreasi umber of immuocompromised patiets Ier Marie Skeibrok Dahl Eiliv Lud Ole-Lars Brekke Claus Klieb er Baldur Sveibjø rsso Jo Øyvid Odlad Lill-Tove Busud Boe marrow homeostasis, homi ad cacer: the role of stabili scavei receptors Early diaostics of upcomi breast cacer i the Norweia Wome ad Cacer posteome cohort Betydie av prøvetakisbetielser for potesielle ye sepsis-markører (cytokier) hos meesker Stafylokokk ifeksjoer vert-mikrobe iteraksjo o ye behadlisstrateier Neuroblastoma treatmet tareti the eicosaoid siali pathway Miljøifter i svaerskap o ammeperiode. Oppføli av ye miljøifter. The siificace of PAX6 i lu cacer ad sarcoma Klassifiseri kviehelse Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Istitusjo Medisisk Medisisk Nordladssykehu set Bare- o udomskliik ke Traslasjoell Kreftforski IMB Stipediatav Biswa Nath Sharma 877 Aa Oteiza 877 Elizabeth GA Fredheim Jill-Tove Idrevik Therese Nøst Yury Kiselev SFP Postdoktor Elle Bareleddikt i Norde- e kohortstudie med Bare- o Elle Nordal Nordal fokus på rebuehiebeteelse, livskvalitet o udomskliik proose ke SFP Postdoktor Ole Huma lupus ephritis i trasplated kideys o Molekylær Natalya Petter Rekvi lupus backroud the same pathoeic process as i autoloous kideys? Patoloisk Forskisru ppe, Ist Med Bioloi, UiT Seredkia dee tildelie SFP Postdoktor Lill-Tove Busud Epieetic ad eetic alteratios i o-small cell lu cacer Traslasjoell Samer Al- Kreftforski Saad IMB/Helsefak SFP Fleråri Rolf Jorde Prevetio of type 2 diabetes with vitami D supplemetatio i subjects with reduced lucose tolerace detected i the study Medisisk SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Fleråri Rasmus Goll Nia Emaus Assami Röser Sti Norderv al Triers of Immuopatholoy i Iflammatory Bowel Disease Adolescets lifestyle ad boe health. The Study, Fit Futures. Strai ad strai rate imai: cliical implemetatios of lobal ad reioal myocardial fuctio Dobbelkompetaseløp. Kirurisk behadli av aal ikoties helsefali kviehelse Medisisk Istitutt for helse o omsorsfa Hjerteluee Kiruri-, krefto kviehelsekli ikke Richard Heitma Ae Wither Assami Röser SFP 19 2 av 11

3 HN um mer SFP Postdoktor SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- Lars Uhli- Lars Uhli- Iu Tho Proteolytiske ezymer o utvikli av muhulekreft Idetifiseri o kartlei av ye, spesifikke proteasehemmere for bruk i kreftbehadli Bladbarhet av total pareteral eræri (TPN) o leemidler som y-ifusjo til bar Klassifiseri helsefali Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Istitusjo Sykehusapotek Nord Stipediatav Det Liv Toe helseviteskap Eliasse elie fakultet Det A Ire helseviteskap Sollid elie fakultet Sykehusapote ket i Vidis Stave dee tildelie SFP Ph.d.- Christie Lipid cojuated derivatives of cidofovir ad Hasse specific sirna may improve treatmet of severe Rialdo diseases caused by polyomavirus BK ad JC i immuocompromised patiets Medisisk Garth Daryl Tylde SFP Postdoktor Eli Molecular mechaisms related to ecrosis ad Syøve iflammatio i breast cacer Mortes e kviehelse Diaostisk Silje Fisme Utsatt i ett år. SFP Fleråri SFP Fleråri SFP Ph.d.- Claus Klieb er Tom Døem Øivid Irtu Biofilmassosierte ifeksjoer; Vert-mikrobe iteraksjoer o ye behadlisstrateier Molecular Mechaisms i o-small cell lu cacer Productio of reactive oxye species a possible cause of postoperative isuli resistace Bare- o udomskliik ke IKM Kiruri-, krefto kviehelsekli ikke Marti Have SFP Fleråri Ole-Lars Tahelse, kosthold, iflammasjo o Nordladssykehu Diaostisk Brekke biomarkører ved akutt itermitterede porfyri set SFP Ph.d.- Kirsti Ytrehus Uric acid ad Xathie Oxidase i Heart Disease Jo Viljar Nor Medisisk Overfører midler fra Godkj. y kadidat. SFP Postdoktor Tor Bryjar Stue Towards detectio ad treatmet of Neoatal Alloimmue Thrombocytopeia: Developmet of advaced reaets for diaosis ad prophylaxis. Diaostisk Maria Therese Ahle SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Fleråri Ørja Samuels e Joh- Bjare Ole- Jakob How Tom Eirik Molles Joh- Bjare Coria Lau Ivestiatio of treatmet optios for ifectios caused by multidru-resistat ß-lactamaseproducieterobacteriaceae Overt cacer ad risk of veous thrombosis i the eeral populatio Forskerlijestudet A.B. Kildal sitt om mikrosirkulasjo ved akutt hjertesvikt Mediators of edothelial activatio i sepsis The Role of Microparticles i the Pathoeesis of Veous Thromboembolism (VTE) The role of CD14 i iflammatio ad its cross talk with complemet forskerlije Medisisk Ilya Nikolaevich Zykov Medisisk Hilde Jesvoll Hjerteluee Aders Bejami Kildal Nordladssykehu Somatisk Sti Nymo set Forskisse Nordladssykehu set ter Istitutt for Iria kliisk medisi Starikova Somatisk Forskisse ter SFP 19 3 av 11

4 HN um mer SFP Ph.d.- SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Postdoktor SFP Ph.d.- Joh- Bjare Tom Eirik Molles Lill-Tove Busud Claus Klieb er Kirsti Ytrehus Nia Emaus Åshild Bjørere m Maja- Lisa Løche Ae Elise Ee Respirasjo o risiko for veøs tromboembolisme The role of complemet i the iflammatory reactio Early diaostics of upcomi breast cacer from blood ad tumor tissue Geomic aalysis of Staphyloocccus haemolyticus Mekaistiske udersøkelser av forskjeller mellom ha o hu hjerter ved hypertrofi o hjertesvikt Livsstil o overvektsproblematikk i e udomsruppe Cortical Porosity - Taret for Fracture Prevetio: The Study Favorable ad ufavorable cardiovascular outcomes of physical activity Lavari bruk av smertestillede leemidler i befolkie. Forekomst o betydi av risikofaktorer, smertefølsomhet o kotraidikasjoer. De lobale vitami D studie Klassifiseri helsefali farmasøytisk Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Istitusjo Nordladssykehu set Medisisk Somatisk Forskisse ter Diaostisk Stipediatav Trod Børvik Lie Moi Utsatt oppstart. Bare- o Paulie udomskliik Cavaah ke IMB Fa- o Ae-Sofie set Sad eret Istitutt for Helse o Omsorsfa Istitutt for Bete samfusmedi Morseth si Diaostisk Per-Jostei Samuelse Utsatt oppstart. Edret til 50% stilli. dee tildelie SFP Ph.d.- Rolf Jorde Medisisk ikke avitt SFP Ph.d.- Tom Aioeesis ad immuoloical markers i o- Kiruri-, kreft Døem small celll lu cacer o kviehelsekli SFP Ph.d.- SFP Fleråri SFP Postdoktor SFP Fleråri SFP Ph.d.- SFP Fleråri SFP Fleråri SFP Ph.d.- Claus Klieb er Trod Flæsta d Irid Toft Lars Uhli- Gaesh Acharya Bjør Odvar Erikse Ole Petter Rekvi Florholm e Jo Atopisk sykdom hos udom i Nord-Nore MikroRNA o kjemoresistes ved euroblastom Uric acid ad ovel real markers i heart ad kidey disease Muhulekreft, - patobioloiske aspekter Ivestiatio ito some eetic aspects of preeclampsia: Role of Laeveri i the pathophysioloy of preeclampsia ad eome copy umber variatios i materal ad umbilical cord blood MicroRNAs ad ae-related loss of kidey fuctio part II Huma ad murie lupus ephritis molecular bioloy, eetics ad epieetics Biomarker for early Iflammatory evets ad future Cliical outcomes i Iflammatory bowel disease based o a Systems bioloical Approach (BICISA) ikke Bare- o Marti Udomskliik Sørese ke IKM Medisisk Istitutt for medisisk bioloi Kiruri-, krefto kviehelsekli ikke Medisisk Istitutt for Medisisk Bioloi Medisisk Marit Dahl Solbu Moa Nystad Toralf Melsom Moa Dixo Guderse SFP 19 4 av 11

5 HN um mer SFP Fleråri SFP Fleråri SFP Delt forskerstilli SFP Delt forskerstilli SFP Korttidspro sjekt (ikludert små driftsmidler ) Aldersforski SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- SFP Ph.d.- Rehabiliteri SFP Fleråri Åshild Bjørere m Florholm e Jo Maria Tuset Gride Turid Hellevik Torbe Wisbor Cortical Porosity - Taret for Fracture Prevetio: The Study Molecular immuopatholoy ad traslatio to cliical practice i iflammatory bowel disease Role of tumor stromal fibroblasts i the overall respose of NSCLC tumors to radiotherapy Ceramide metabolism ad itrisic radiatio respose of NSCLC tumors Lekfolk ved akutt skade: Passiv tilskuer eller aktiv førstehjelper? Klassifiseri Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Istitusjo Helse Fimark Istitutt for Helse o Omsorsfa medisisk Stipediatav Kompetasese Maria ter for Tuset diaostisk Gride fysikk Kreftavd, Stråleterapi Akuttavdeli e, Hammerfest sykehus Turid Hellevik Ier Aldersrelatert makuladeeerasjo - E delstudie Aldersforski Nevro- o Aette C. Njølstad iefor udersøkelse2 ortopedi Lade e Ier Aldersrelatert makuladeeerasjo -E delstudie Aldersforski Nevro- o Maja Gra Njølstad iefor udersøkelse1 ortopedi Erke e Toreir Hjeresla, risikofaktorer o proose Helse-Nord Aldersforski Medisisk Hae Estad o Helse-Midt Frøyshov Ellisiv Tidstreder i isides o letalitet av hjeresla o Aldersforski Istitutt for Ae Bøeber betydie av ye biomarkører o subkliisk kliisk medisi Merete aterosklerose i risikoprediksjo av hjereifarkt Vae Mathiese Richard Cotiuous e-rehab Wootto Rehabiliteri Nasjoalt seter for samhadli o dee tildelie SFP Ph.d.- Audy Ake Pårøredes erfarier: Omsorsbelasti, helsetilbud o livstilfredshet ved traumatisk hjereskade. E orsk multiseterstudie helsefali Rehabiliteri se U Sollid Maskow Fremskydet oppstart Sykehusapotek Nord Nordlads Helse Fimark 169 Helelads Nordlad Totalt SFP 19 5 av 11

6 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte er -18 PRU PFP Doktorrad s PFP Doktorrad s PFP Doktorrad s PFP Doktorrad s PFP PFP PFP Doktorrad s Doktorrad s Trod Flæstad Kut W. Søraard Tore Sørlie Irritable bowel sydrome ad chroic wide-spread pai i adolescets: relatioship to eative affect, pai sesitivity Duratio of utreated psychosis (DUP) ad pathways to care i patiets with first- ad multiple episodes of pshchosis i Nordlad Humores betydi for mestri, livskvalitet o helse etter kreftsykdom. E studie blat vokse kreftpasieter o deres Ja Førstefase traumebehadli - Rosevie stabiliserisruppe for kvier utsett for meeskepåførte traumer Geor Høyer Stipediatav Ae- Kristi Solbakk Fleråri Joh A. p Røi rosjekt Tvuet psykisk helsever ute døkopphold Nevrokoitive o evrofysioloiske karakteristika ved ADHD hos vokse. Childre with birthweiht <2000 ram. Will sesitizi parets to ifat's cues duri early ifacy beefit child's developmet to ae Depressio ad culture; a qualitative study of illess arratives amo Sami ad Norweia depressed patiets Klassifiser i Videreførte er Tildelte ye er Istitusjo HN ummer Uiversitets Bare- o Niklas udomskli Stabell Nord-Nore ikke Nordladss ykehuset Uiversitets K3K Nord-Nore Helse Fimark Uiversitets Nord-Nore Heleladss ykehuset Allmepsy kiatrisk Erli Ie Kvi Bete-Liss Roaldse Sie Hjele Stie Heriette Riley Veke Artsber Grae Uiversitets Bare- o udomskli Nord-Nore ikke Nordladss Hilde ykehuset Thørquist Edret etter tildelismøte desember PFP Doktorrad Ae D i d lt samisk N dl d Hild s Cecilie Javo PFP PFP PFP Doktorrad s Doktorrad s Postdoktors tiped Deede Gammo Olie collaboratio tools for user ivolvemet ad cotiuity of care: Implemetatio research i commuity metal health Ae Geder Based Violece, Ethicity Cecilie Jávo ad Metal Health. A sub-project i SAMINOR II Marit Waaseth Atidepressiva (SSRI) o kreftrisiko samhadli samisk Uiversitets Nasjoalt seter for Nord-Nore samhadli o Helse Fimark Uiversitete t i Astrid Marrethe Aette Erikse Ny kadidat vetes. Overført midler o utsatt tidspla Tomas Lo dee tildelie PFP Korttidsstip ed for fullføri av ph.d. PFP Ph.d.- PFP Ph.d.- Rolf Wy Prosjekt- 1737/PFP : CBT o elektroisk pasietkommuikasjo ved lavari ast o depresjo. Iu Skre Joh Røi Evalueri av e samhadli korttidsbehadli for udom med emosjoelle lidelser ved fem Bare-o udomspsykiatriske Påvirker e sesitiviserede itervesjo av foreldre til premature bar med FV<2000 ram, barets adferdsmessie helsefali Uiversitets Nord-Nore Uiversitets Nord-Nore Allmepsy kiatrisk Hildeard D. Löhr Bare- o Veroica udomskli Loretze ikke Uiversitets Bare- o Ier Paulie udomskli Ladsem Nord-Nore ikke Utsatt oppstart PRU 18 6 av 11

7 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls PFP Fleråri Iu p Skre rosjekt PFP Fleråri Per M. p Aslakse rosjekt Klassifiser i Evalueri av e samhadli korttidsbehadli for udom med emosjoelle lidelser ved fem bare-o udomspsykiatriske Koitive o cerebrale edrier hos pasieter med aorexia ervosa Istitusjo Uiversitets Nord-Nore Uiversitete t i Bare- o udomskli ikke Istitutt for psykoloi HN ummer Stipediatav Tildelt i møte 18. mars. dee tildelie Rusfeltet RUS Doktorrad s Marti Eisema RUS Fleråri Terje p Øiesvold rosjekt RUS RUS Postdoktors tiped 7060 Doktorrad s RUS Ph.d.- Trod Neraard Bjerke Trod Neraard Bjerke Oddeir Fribor Rus o ADHD: E studie av behadlisforløp o rad av måloppåelse i forhold til målsetti for pasieter med o ute ADHD-diaose, ilat ved seksjo ReStart Outpatiet cliics treati substace use disorders i Archaelsk ad Norther Norway: Characteristics, psychiatric comorbidity ad Rus Rus screei for it ROP - Nord. E studie av bedri Rus o pasiettilfredshet blat ilate til rusbehadli. Pasieter hevist til rusbehadli Rus i Nore: E reisterbasert prospektiv kohortstudie Nettbasert rusbehadli. E radomisert kliisk kotrollert studie av ettbasert versus tradisjoell behadli for rusproblematikk Rus Uiversitets Nord-Nore Nordladss ykehuset Uiversitets Nord-Nore Uiversitets Nord-Nore Uiversitets Nord-Nore Rus- o spesialpsyki atrisk Rus- o spesialpsyki atrisk Fa- o s eteret Rus- o spesialpsyki atrisk Lizbett Flores- Garcia Helee M. Dahl Ae- Karie Marke Melsom Kari-A Kristiase 423 Korriert følefeil fra tidliere lister med for lavt oppsatt beløp Strateiske tildelier PFP Postdoktors Vidje tiped PFP Fleråri Sefrid p Møllerse rosjekt Kjøsforskjeller o edrier over tid i dødelihet hos pasieter med alvorlie psykiske lidelser Reidriftas hverda. E Samisk udersøkelse av faktorer som ka påvirke psykisk helse til samiske reidriftsutøvere i Nore Sykehusapotek Nord Nordlads Helse Fimark Helelads 927 Nordlad Totalt Uiversitets Fa o Ae Høye s Nord-Nore eteret Helse Fimark Samisk asjoalt kompetase seter PRU 18 7 av 11

8 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte er -18 HST HST Ph.d.- HN ummer ProsjektTittel Klassifiseri Istitusjo Guar Seksualitet o klamydia blat elever Folkehelse Skov i videreåede skole i Fimark Simose Videreførte er us et Nord-Nore Tildelte ye er Medisisk Edret etter tildelismøte desember 2012 Stipediat av Kirste Gravie Kommet ar Siste år for dee tildelie 535 HST Fleråri HST Postdoktor Artur Serrao Lie Ludvoll Nilse Telecare CBT for Morbid Obesity Distributed kowlede i collaborative medical diaosis:the use of telemedicie to share kowlede across work settis us et Nord-Nore us et Nord-Nore HST Ph.d.- HST Ph.d.- HST Ph.d.- Olav Hele Førde A Rahild Brodersta d Guar Hartvise The Ecoloy of Medical Care i a Norweia Cotext Practical Health Co-operatio - a radomised cotrolled itervetio study Impact of Experiece Shari o Type 2 Diabetes Self-Maaemet Helsetjeesteforski us et Nord-Nore Helsetjeesteforski us et Nord-Nore us et Nord-Nore Medisisk Ae Hele Herik Wåhlber Taridzo Chomutare HST Ph.d.- Joha Gustav Bellika M3 - Mobile Medical Metor us et Nord-Nore HST Fleråri HST Postdoktor HST Ph.d.- HST Fleråri HST Fleråri HST Ph.d.- HST Postdoktor Stei Olav Model drive diabetes care Telemedisi us Nasjoalt Seter for Skrøvseth et Nord-Nore Samhadli o Telemedisi Ketil Leert Kut W Søraard Guar Hartvise Paolo Zaaboi Paolo Zaaboi Guar Hartvise Etisk diskrimieri i relasjo til fysisk o metal helse i samiske bosetisområder Bar som pårørede til foreldre med psykisk sykdom, rusmisbruk o alvorli somatisk sykdom: E studie av helseforetakees implemeteri av lovedrie. Movi pre-surical plai from the hospital to the patiet at home throuh electroic collaboratio (eteam-surery) Lo-Term Iterated Telerehabilitatio of COPD Patiets. A Multi-Ceter Radomized Cotrolled Trial Lo-Term Iterated Telerehabilitatio of COPD Patiets (del) Movi pre-surical plai from the hospital to the patiet at home throuh electroic collaboratio - Postdoctoral fellowship 1 (eteam- Surery PostDoc #1) Helsetjeesteforski /samisk Helsetjeesteforski Nordladssykehuse t Helsetjeesteforskki Telemedisi Telemedisi Helsetjeesteforskki us et Nord-Nore us et Nord-Nore us et Nord-Nore us et Nord-Nore Seter for samisk helseforski, Istitutt for Samfusmedisi Faavdeli Ketil Leert Bjør Eva Skoøy Kari Dyb HST Fleråri Joha Gustav Bellika Sow disease surveillace system Telemedisi us et Nord-Nore HST 18 8 av 11

9 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls HST Ph.d.- HST Korttidsstip ed for fullføri av ph.d. HST Korttidspro sjekt (ikludert små driftsmidler ) HST Fleråri HST Postdoktor HN ummer Joha Gustav Bellika Silje C Waber Kristoffer Lasse Trie Strad Bermo Guar Hartvise ProsjektTittel Klassifiseri Istitusjo Archetype-Based Modeli of Symptom Based Decisio Support Systems Telemedisi us et Nord-Nore erehabilitatio Telemedisi us et Nord-Nore Where is it ad how do we et there: Patiets ad carers ad recovery after surery. Modelli VC cooperatio: coditios, mechaisms ad outcome a multi methodoloical study Movi pre-surical plai from the hospital to the patiet at home throuh electroic collaboratio, Postdoctoral fellowship 2 (eteam- Surery PostDoc #2) Helsetjeesteforskki Telemedisi Helsetjeesteforskki us et Nord-Nore us et Nord-Nore us et Nord-Nore Gastrokirurisk avdeli Stipediat av Stilli utlysese Kostatios Atypas Postdoc i medical iformatics utlyses jauar Utsatt oppstart. Kommet ar Siste år for dee tildelie HST Ph.d.- Ulf Aasebø I skjærispuktet mellom lidri o helbredelse utredi o behadli av Ikke-småcellet luecacer stadium III. Helsetjeeste Heleladssykehus et Heleladssykeh., med. dir. Fred A. Mürer Has Herik Strøm Tildelt etter klaebehadli. Samhadli HST Fleråri Artur Serrao C Home Telemoitori : A home telemoitori service for chroic heart failure patiets o trial Samhadli us et Nord-Nore 269 HST Fleråri Gro Patiet pathways i cacer care Samhadli 845 Bertse HST Fleråri Richard Feasibility of a reioal COPD Samhadli us 628 Wootto service -- a holistic approach to home maaemet et Nord-Nore HST Fleråri Aksel Tjora Kvalitet o pasietsikkerhet HST Ph.d.- HST Ph.d.- Barthold Voe Toreir Estad VEOCARE: Decetralized Psychiatric Emerecy Care Throuh Videocofereci Valideri av Global Trier Tool som målemetode for kartlei av pasietskader Tidli støttet utskrivelse av hjereslapasieter- UNN Telemedisi/Samha dli Pasietsikkerhet Pasietsikkerhet us et Nord-Nore Nordladssykehuse t us et Nord-Nore Admiistrasjoe Kjersti Mevik md. utsatt. Medisisk, eriatrisk seksjo Bjarte Åsrum Skille Sykehusapotek Nord Nordlads Helse Fimark Helelads Nordlad Totalt HST 18 9 av 11

10 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte dobbeltkompetaseløp -18 Videreførte er Tildelte ye er Edret etter tildelismøte desember 2012 HN ummer PFP Dobbeltkom petaseløp SFP Dobbeltkom petaseløp SFP SFP SFP SFP Dobbeltkom petaseløp Dobbeltkom petaseløp Dobbeltkom petaseløp Dobbeltkom petaseløp Klassifiseri Istitusjo Siv Kvermo Joh-Bjare Joh-Bjare Sti Norderval Ole-Lars Brekke Erli Aarsæther Er det e sammehe mellom eksoee peptider o ADHD? Kardiovaskulær sykdom o veøs tromboembolisme Obesity ad risk of veous thromboembolism Kirurisk behadli av aal ikoties Tahelse, kosthold, iflammasjo o biomarkører ved akutt itermitterede porfyri Atteuatio of Real Ischemia- Reperfusio Ijury kviehelse Nordladssykehus et Bare- o udomskli ikke Medisisk Medisisk Klikk K3K Diaostisk, Avd. for Laboratorie medisi Avdeli for Uroloi o Edokri Kiruri Stipediat av Heidi S H Høifødt Eri Mathiese Hald Ny kadidat Moa Rydie Eli Storjord Marius Roaldse dee tildelie SFP Dobbeltkom petaseløp Marareta Verelst Kirurisk behadli av uriikoties i o vaialt prolaps epidemioloi o latidsresultater Helse-Nord (KURIPRO) uset tnord-nore dn K3K Elisabeth Ki Kviekliik kliik Ludvise ke Nordlads Totalt dobbeltkomp av 11

11 Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Forskerlijestudeter -18 Videreførte er Tildelte ye er Edret etter tildelismøte desember 2012 HN ummer SFP SFP Stipediatav Ph.d.- Ph.d.- Tor B Stue Forskerlijestudet. Fetal ad Neoatal Alloimmue Thrombocytopeia: The role of Placeta-derived Huma Platelet Atie-1a i Alloimmuizatio. Joh-Bjare Forskerlijestudet - White blood cells, platelets ad risk of veous thromboembolism i overt cacer Klassifiseri forskerlije forskerlije Istitusjo Uiversitete t i Uiversitets Medisisk Nord-Nore Immuoloisk Gøril Heide Forskisru ppe Kristie Blix 877 dee tildelie Totalt Tildel. forskerlijest av 11

Nye og videreførte prosjekter 2013-18 SFP

Nye og videreførte prosjekter 2013-18 SFP Nye o videreførte er -18 SFP HN num mer SFP873-09* 1646 Ph.d.- SFP887-09 2103 Postdoktor SFP892-09 2187 Fleråri forsknins SFP896-09 2206 Postdoktor SFP920-10 3507 Ph.d.- SFP916-10 3547 Postdoktor Ganesh

Detaljer

Nye og videreførte prosjekter 2012 SFU

Nye og videreførte prosjekter 2012 SFU Tildelingslister 2012 - HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts 060212.xlsx Nye g videreførte prer 2012 SFU prnu mmer SFP587-07 1134 Dktrgradss SFP862-09 1316 Dktrgradss SFP861-09 1275 Dktrgradss SFP871-09

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Faglig rapportering 2014 Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Talegefore Tid. 2012; 122: 276 82 Erik Skaret, Mage Raadal, Gerd Kvale, Therese Varvi Fredrikse, Vibeke Krastad og Lars-Göra Öst Evaluerig av forsøksutdaelse av taleger og psykologer

Detaljer

Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene H Faglig rapportering 2012 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten,

Detaljer

Nye doktorgradsstipend 2014

Nye doktorgradsstipend 2014 Nye doktorgradsstipend 2014 Søkjars namn Søkjarinstitusjon Prosjekttittel Arne Kodal Langtidsoppfølging av barn etter angstbehandling Eivind Kolstad Epilepsi, graviditet og forhold rundt medikamentbruk,

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Posterpresentasjon onsdag 25. mars: The Prognostic Impact of NF-kB p105, Vimentin, E-cadherin and Par6 Expression

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Hovedrapport forskningsaktivitet

Faglig rapportering 2014. Hovedrapport forskningsaktivitet Faglig rapportering 2014 Hovedrapport forskningsaktivitet Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet er fra samme

Detaljer

1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6. 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene...

1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6. 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene... Faglig rapportering 2010 Innhold 1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene... 9 1.3 Vitenskapelig produksjon

Detaljer

Faglig rapportering 2012

Faglig rapportering 2012 H Faglig rapportering 2012 Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten, UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN. Innhold 1 Den faglige rapporteringen...

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

Databehandlings ansvarlig

Databehandlings ansvarlig Pnr Prosjekttittel Prosjektleder Prosjektets tilhørighet Databehandlings ansvarlig Register Nøkkelord Søknadsdato 1326 Identifisering av høy-risiko pasienter for hjerte/kar sykdom basert på obstetrisk

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER TITTEL TITTEL

FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER TITTEL TITTEL FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER 2010 TITTEL TITTEL Yggdrasil er navnet på verdenstreet i norrøn mytologi, en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Den ene roten

Detaljer

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN Vedlegg 1: Kvantitativ analyse, spørreundersøkelser og intervjuer med nøkkelpersoner Dette material er utviklet av Sirona AB (org. nr. 556804-5487). Materialet

Detaljer

Vitenskapelig rapport 2000-2006/7

Vitenskapelig rapport 2000-2006/7 ENHET FOR KLINISK KARDIOVASKULÆR FORSKNING (EKKF) Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus Vitenskapelig rapport 2000-2006/7 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Hovedområder for forskning

Detaljer

Roadbook Rettledning. 2 nd EDITION letour.com / @ArcticRaceofN

Roadbook Rettledning. 2 nd EDITION letour.com / @ArcticRaceofN Roadbook Rettledig 2 d EDITION letour.com / @ArcticRaceofN Cotets Ihold ARCTIC RACE OF NORWAY 2014 The editorials / Lederartiklee....2-3 Iovatio Norway... 4 Nordlad, Troms og Fimark.... 5 Hammerfest og

Detaljer

Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester. Faglig rapportering 2007

Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester. Faglig rapportering 2007 Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester Faglig rapportering 2007 Revidert utgave 2008 Side Forord... 2 DEL 1 Infrastruktur 1.1 Infrastruktur for forskning 1.1.1 Klinisk forskningssenter (KFS)...

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Faglig rapportering 2006

Faglig rapportering 2006 FORSKNINGSPROSJEKTER - NASJONALE FUNKSJONER - NASJONALE OG REGIONALE KOMPETANSESENTRE Faglig rapportering 2006 HELSE VEST 1 Forord Faglig rapportering 2006 har det nysgjerrige barnet på forsiden. Rekruttering

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Avdeling for kvinne- og barnehelse

Avdeling for kvinne- og barnehelse Årsrapport 2013 Avdeling for kvinne- og barnehelse Innledning I 2012 ble Pediatrisk forskningsinstitutt og Kompetansesenteret for kvinnehelse slått sammen til en avdeling i Kvinne- Barn klinikken OUS,

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004.

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004. Forord Dette er den andre rapporten basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre, samt fra forskningsprosjekter som har fått midler fra Helse

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning, kirurgi nevrologi hjerte/kar

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning, kirurgi nevrologi hjerte/kar Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning, kirurgi nevrologi hjerte/kar Posterpresentasjon torsdag 26. mars: Alders- og kjønnsfordeling av creatin kinase (CK) i en normalbefolkning Bekkelund, SI

Detaljer