Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <> Endring av journalansvarlig person 2006/ /2013 DR/ARL Offvl 13/HPL 434 Mottaker ***** F/PB Svar på samhandlingsavvik til Akuttmedisinsk klinikk - ambulanse ikke tilgjengelig Samhandlingsavvik til Akuttmedisinsk klinikk fra Nordreisa kommune 2012/ /2013 NST/ÅMP SA Offlv Mottaker Nordreisa kommune NST/KJØ Svar på samhandlingsavvik til ambulansetjenesten - manglende transporttilbud Samhandlingsavvik til ambulansetjenesten fra Nordreise legekontor 2012/ /2013 NST/ÅMP SA Offlv Mottaker Nordreisa Kommune NST/KJØ Side: 1 av 16

2 Svar på anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 F/HHL Mottaker Tryg Forsikring JA/AME SFP nger Njølstad - Helse Nord forskningsmidler / /2013 F/VAN 519 Mottaker nger Njølstad SFP nger Njølstad - Helse Nord forskningsmidler 2009/ /2013 F/VAN 519 Mottaker nger Njølstad RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Bjørn Odvar Eriksen 2013/ /2013 Mottaker Bjørn Odvar Eriksen Side: 2 av 16

3 RHF Tildeling forskningsmidler SFP Ganesh Acharya 2013/ /2013 Mottaker Ganesh Acharya RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Lars hlin Hansen 2013/ /2013 Mottaker Lars hlin Hansen RHF Tildeling Forskningsmidler SFP ngrid Toft 2013/ /2013 Mottaker ngrid Toft RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Trond Flægstad 2013/ /2013 Mottaker Trond Flægstad Side: 3 av 16

4 RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Claus Klingenberg 2013/ /2013 Mottaker Claus Klingenberg RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Tom Dønnem 2013/ /2013 Mottaker Tom Dønnem RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Rolf Jorde 2013/ /2013 Mottaker Rolf Jorde RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Anne Elise Eggen 2013/ /2013 Mottaker Anne Elise Eggen Side: 4 av 16

5 RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Maja-Lisa Løchen 2013/ /2013 Mottaker Maja-Lisa Løchen RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Åshild Bjørnerem 2013/ /2013 Mottaker Åshild Bjørnerem RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Nina Emaus 2013/ /2013 Mottaker Nina Emaus RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Kirsti Ytrehus 2013/ /2013 Mottaker Kirsti Ytrehus Side: 5 av 16

6 RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Claus Klingenberg 2013/ /2013 Mottaker Claus Klingenberg RHF Tildeling Forskningmidler SFP Lill Tove Busund 2013/ /2013 Mottaker Lill-Tove Busund RHF Tildeling Forskningsmidler SFP / /2013 Mottaker Tom Eirik Mollnes RHF Tildeling Forskningsmidler SFP John Bjarne Hansen 2013/ /2013 Mottaker John Bjarne Hansen Side: 6 av 16

7 RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Corinna Lau 2013/ /2013 Mottaker Corinna Lau RHF Tildeling Forskningsmidler SFP John Bjarne Hansen 2013/ /2013 Mottaker John Bjarne Hansen RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Tom Erik Mollnes 2013/ /2013 Mottaker Tom E Mollnes RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Ole-Jakob How 2013/ / Mottaker Ole-Jakob How Side: 7 av 16

8 RHF Tildeling forskningsmidler SFP John-Bjarne Hansen 2012/ /2013 F/ASB Mottaker John Bjarne Hansen Svar reklamasjon ved gulv Ambulansestasjon - Skjervøy kommune 2010/ /2013 EEND/EKN 325 Mottaker Skjervøy kommune EEND/KBR Budsjett til LS-stilling i geriatri i Harstad Medisinsk avdeling Harstad - bruk av stillingshjemmel NRid / /2013 DR/ML 219 Mottaker Helse Nord RHF DR/ML nnvilges støtte til prosjektet - Education in leadership for change in North-west Russia norwegian nursing collaboration, på verdenskongress i Melbourne. Russlandsamarbeidet - utdanning av ledere i helsetjenesten 2008/ /2013 F/EG 072 Mottaker F/EG Helse Nord RHF Side: 8 av 16

9 Yrkessykdom - anmodning om spesialisterklæring- ***** ***** ***** ***** 2011/ / F/KAW Mottaker F/HRO NAV sentralt yrkessykdomskontor Erklæring/attest - ***** ***** ***** ***** 2012/ / F/HRO Mottaker f Helseteam Privat BARN/NS Yrkessykdom - anmodning om spesialisterklæring- ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / F/HRO Mottaker F/HRO NAV Forvaltning Troms Anmodning om opplysninger- ***** ***** ***** ***** 2013/ / F/HHL Mottaker F/HHL Danica Pensjon Side: 9 av 16

10 Forespørsel om relevante journalopplysninger- ***** ***** ***** ***** 2013/ / F/HHL Mottaker F/HHL f Skadeforsikring Vedtak- ***** ***** ***** ***** 2011/ / F/HRO 432 Mottaker F/HRO Pasientskadenemnda nvitasjon til The Sanofi nternational Breast (BCC 7) and Gastrointestinal Cancer Conference (GCC 1) feb. 2013, Roma LM nvitasjoner 2013/ / DR/MASV 274 Mottaker DR/MASV TE Sanofi Aventis AS Angående avslutning av behandling- ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2013/ / F/HRO 430 Mottaker F/HRO ***** Side: 10 av 16

11 Påminnelse - forespørsel om helseopplysninger- ***** ***** ***** ***** 2012/ / F/HRO Mottaker F/HHL f Skadeforsikring Signert tidsbestemt leiekontrakt - Jonas Liesgt Tromsø - Leieforhold - ***** ***** ***** 2013/ /2013 BK/REH BK 038 Mottaker BK/KN ***** Signert tidsbestemt leiekontrakt - Lars Eriksensv. 14/26 Tromsø - leieforhold - ***** ***** ***** 2011/ /2013 BK/EFM BK 038 Mottaker BK/KN ***** trygge hender, Påminnelse om ledersamling 17. januar 2013 Nasjonal kampanje for pasientsikkerhet 2010/ /2013 F/EB 329 Mottaker F/HPB Helse Nord RHF Side: 11 av 16

12 Signert tidsbestemt leiekontrakt - Jonas Liesgt Tromsø - Leieforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 BK/REH BK 038 Mottaker BK/KN ***** nformasjon om mastergradsprosjekt om operasjonsroboter Spørreundersøkelser i forbindelse med master- og bacheloroppgaver 2008/ /2013 F/PB 000 Mottaker F/EB Siv Cathrine Høymork Signert tidsbestemt leiekontrakt - shavsveien 61 F rom 1 Tromsø - leieforhold - ***** ***** 2012/ / BK/EFM BK 038 Mottaker BK/KN ***** Kunngjøring planvedtak: Reguleringsplan Gullhaugen barnehage Harstad - Reguleringsplan Gullhaugen, Harstad 2012/ / EEND/GTO Mottaker EEND/[fordelt] Harstad kommune Side: 12 av 16

13 Påminnelse, forespørsel om opplysninger - ***** ***** ***** ***** 2012/ / F/HRO Mottaker F/HHL SpareBank 1 Livsforsikring AS Klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 F/ÅKR Mottaker F/HRO Norsk Pasientskadeerstatning Prosjekt bedrift - refusjon etter avtale nderavtale for desentralisert drift av "ibedrift ved DMS" ved Nord-Troms 2012/ / FRMA/CS 329 Mottaker FRMA/JB Nordreisa Kommune Oversendelse av sak- ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2007/ / F/HRO 432 Mottaker F/HRO Fylkesmannen i Troms Side: 13 av 16

14 Helseopplysninger- ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / F/KAW 431 Mottaker f Skadeforsikring KREFT/BAH Søknad om bolig. Tromsø - Boligsøkere / /2013 EEND/KBR BK 038 Mottaker BK/REH TE ***** Ønsker leid leilighet. Tromsø - Boligsøkere / / EEND/KBR BK 038 Mottaker BK/EFM ***** Ad leilighet i LEV 4-1 etg. syd Tromsø - Boligsøkere / /2013 EEND/KBR BK 038 Mottaker BK/REH TE ***** Side: 14 av 16

15 Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2013/ /2013 F/HRO Mottaker F/HRO Haukeland niversitetssykehus Spørsmål angående narkose- ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2013/ / F/HRO Mottaker F/HRO Skinnarberga Legekontor Ventetid operasjon ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 F/HRO 413 Mottaker F/HRO ***** Fare for nedleggelse av Kløvertun Kløvertun / DPS Storsteinnes 2012/ /2013 DR/LHO 333 Mottaker DR/LHO Ole-Johan Rødvei Side: 15 av 16

16 nvitasjon til rådslag om medisinfrie behandlingstilbud i psykiske helsetjenester Møter, konferanser og kurs i regi av direktorat og departement 2009/ /2013 DR/TN 274 Mottaker FORSYN/[fordelt] Helsedirektoratet Side: 16 av 16