Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <> Svar på forespørsel om legeopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2009/ /2013 FFS/ÅKR 431 Mottaker f Skadeforsikring niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/AME Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker Advokat Haakon Skaug niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/AME Svar på anmodning om komplett journal - ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker Statens pensjonskasse niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/AME Side: 1 av 14

2 Oversendelse av journalkopier til NPE - ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/BRB Oversendelse av journaldokumenter - ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/AME Oversendelse av journaldokumenter - ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/AME Svar på samhanldingsavvik til MED/Gastromed - manglende kommunikasjon Samhandlingsavvik til MED/Gastromed fra Tromsø Kommune 2012/ /2013 NST/ÅMP SA Offlv Mottaker Tromsø Kommune niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/KJØ Side: 2 av 14

3 Ad. søknad om permisjon fra postdoktorstilling finansiert av Helse Nord RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Elin Mortensen 2012/ /2013 FFS/EMØ FS Offlv 13 jf. Fvl Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF FFS/VAN Oversendelse av opplysninger- ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2012/ /2013 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/MNY Forlenget tidsbestemt leiekontrakt Lars Eriksensvei 4, 1.etg sør Tromsø - Leieforhold - ***** ***** 2009/ /2013 BK/KN BK Offlv 13 jf. Fvl Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF BK/REH Svar fortsatt innsigelse på fakturering - januar/februar/mars/april/mai Tromsø kommune tskrivningsklare pasienter - klager fakturering - Tromsø 2012/ /2013 NST/KJØ 419 Mottaker Tromsø kommune niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/JKN Side: 3 av 14

4 Ny forlenget tidsbestemt leiekontrakt Nordslettveien 2B Tromsø - leieforhold ***** ***** ***** 2011/ /2013 BK/EFM BK Offlv 13 jf. Fvl Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF BK/REH Svar på samhandlingsavvik til Kirurgisk avdeling, Narvik - mangelfull legedokumentasjon Samhandlingsavvik til NN Narvik fra Narvik kommune 2012/ /2013 NST/ÅMP SA Offlv Mottaker Narvik kommune, Narvik REO niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/KJØ Svar på samhandlingsavvik til Kirurgisk avdeling, Narvik - legedokumentasjon mangelfull/manglende Samhandlingsavvik til Kirurgisk avd. NN Narvik fra Narvik kommune 2012/ /2013 NST/ÅMP SA Offlv Mottaker Narvik kommune, Narvik REO niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/KJØ Oversendelse av journalkopier til Statens Pensjonskasse - ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker Statens Pensjonskasse niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/BRB Side: 4 av 14

5 NR id nr midlertidig lån av LS-hjemmel øremerket geriatri, NN HF Harstad LS-hjemmel øremerket geriatari Med.avd nr id / /2013 MED/[fordelt] 219 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF MEDHAR/[fordelt] Helse Nord RHF Fagavdeling Kvalitetsregister Meldeskjema Kvalitetsregister Tuberkuloseregister i NN 2013/ / FFS/PB 024 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF FFS/PB B 2 Tone Ovesen Forespørsel om kopi av journal ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF B 2 ***** Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/AME B 2 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 5 av 14

6 Påminnelse - forespørsel om helseopplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF f Skadeforsikring Forespørsel om helseopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Helseteam Privat Anmodning om pasientopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Gjensidige Forsikring Svar på helseopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2012/ / Mottaker f Helseteam Privat niversitetssykehuset Nord-Norge HF BARN/EL Side: 6 av 14

7 Oversendelse av uttalelse - ***** ***** ***** ***** 2012/ / Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning niversitetssykehuset Nord-Norge HF MED/JFL Anmodning om medisinsk bakgrunnsdokumentasjon ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 FFS/ODMO Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Van Amayde (Norway) as Erklæring / attest - ***** ***** ***** ***** 2010/ / FFS/MAP Mottaker SpareBank 1 Livsforsikring AS niversitetssykehuset Nord-Norge HF BARN/EL Anmodning om utskrift av journal - ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 FFS/AJS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/[fordelt] ***** Side: 7 av 14

8 Anmodning om utarbeiding av spesialisterklæring - ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2012/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SpareBank 1 Livsforsikring AS Forespørsel om kopi av journal - ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/[fordelt] ***** Foreløpig svar, vurdering av medisinsk mén - ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning niversitetssykehuset Nord-Norge HF GAKR/RED Påminnelse, anmodning om legeerklæring - ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Tryg Forsikring Side: 8 av 14

9 Svar på anmodning om opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Mottaker Fylkesmannen i Troms niversitetssykehuset Nord-Norge HF AKTTMED/EMD Ad. søknad om permisjon fra postdoktorstilling finansiert av Helse Nord RHF Tildeling Forskningsmidler SFP Elin Mortensen 2012/ /2013 FFS/EMØ FS Offlv 13 jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF FFS/VAN B 6 ***** Sakkyndig vurdering- ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF KRHAR/[fordelt] Norsk Pasientskadeerstatning Etablering av arbeidsgruppe for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Ny legespesialistet i rus- og avhengighetsmedisin 2013/ / RSP/[fordelt] 321 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF RSP/[fordelt] Helsedirektoratet Side: 9 av 14

10 Refusjon for vaktmestertjenester for perioden for bygning "Distriktspsykiatrisk senter i Balsfjord" DPS Nord Troms, Storsteinnes (eiendom) 2010/ / EEND/GTH-ØAS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF EEND/[fordelt] Balsfjord kommune Legeerklæring - ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SpareBank 1 Livsforsikring AS Foreløpig svar angående vurdering av varig medisinsk men ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/EDHA-ORT 2.gangs påminnelse - forespørsel om opplysninger - ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 10 av 14

11 Refusjon for vaktmedstertjenester 2012 for bygning "Distriktspsykiatrisk senter i Balsfjord" DPS Nord Troms, Storsteinnes (eiendom) 2010/ / EEND/GTH-ØAS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF EEND/[fordelt] Balsfjord kommune 2.gangs påminnelse - forespørsel om opplysninger - ***** ***** ***** ***** 2010/ / FFS/MAP Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SpareBank 1 Livsforsikring AS Påminnelse - forespørsel om opplysninger - ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SpareBank 1 Livsforsikring AS Spørsmål om opplysninger - ***** ***** ***** ***** 2013/ / APAS/ROBJ 433 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF APAS/ROBJ B 2 ***** Side: 11 av 14

12 tskrift av journal - ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2013/ /2013 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/[fordelt] ***** NPEs vedtak med tilleggsvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 FFS/LL 432 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF HJKR/K TE Norsk Pasientskadeerstatning Forespør ny uttalelse fra NN - ***** ***** ***** ***** 2012/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ØYE/NKR/[fordelt] Norsk Pasientskadeerstatning Firmaattest - utskriftsdato Brønnøysundregistrene - Firmaattest mv 2007/ /2013 DR/MJH 011 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/RH TE Brønnøysundregistrene Side: 12 av 14

13 Levering fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene - Firmaattest mv 2007/ /2013 DR/MJH 011 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/RH TE Brønnøysundregistrene Svar på henvendelse - ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 APAS/ROBJ 433 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF APAS/ROBJ nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SpareBank 1 Livsforsikring AS Påminnelse, forespørsel om opplysninger - ***** ***** ***** ***** 2012/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 13 av 14

14 Vedr. ny feil i epikriser og generelle journalmeldinger DPS EPJ meldinger/epikriser 2012/ /2013 FFS/EB Offlv 13 jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF FFS/EB Helse Nord RHF Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal kjernejournal 2011/ /2013 NST/ENGBJ 016 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/ENGBJ Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Side: 14 av 14

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.01.2013 Svar - takkebrev til Låsservice

Detaljer

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.02.2014 Tildelingsbrev RHF Tildeling

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009.

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2009 Anmodning om lengre svarfrist - fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010.

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2010 Svar Samhandlingsavvik Ortop.avd. - mangelfull

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011.

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 Tilbud arb avtale, ***** ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 19.8.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 19.08.2014.

Journaldato: 19.8.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 19.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.08.2014 nnhold: Sviktende behandling - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 7.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.11.2014.

Journaldato: 7.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.11.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 11.11.2014 Oversendelse av journaldokumenter - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 8.1.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 12.01.2015 tskrivningklare pasienter på NN Tromsø kommune

Detaljer

Journaldato: 25.3.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 23.03.

Journaldato: 25.3.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 23.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 27.03.2015 nnhold: Oppfølging av tilsynssak - NN - *****

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008.

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2008 nnhold: Møtegodtgjørelse for Brukerutvalg HF

Detaljer

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.04.2015 nnhold: UNN - A-fløy- Bestilling av bistand

Detaljer

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008.

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2008 forsikring Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/1740-6

Detaljer

Journaldato: 14.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2008.

Journaldato: 14.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2008 nnhold: For mye utbetalt lønn oktober Personalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 15.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.2010.

Journaldato: 15.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2010 nnhold: Svar: Samhandlingsavvik Med.A Harstad fra

Detaljer

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.08.2014 nnhold: Besvarelse fra behandlingssted ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2012 Rammeavtale 27.03.12-31.12.12 ersonalmappe *****

Detaljer