Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 15.11.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2010."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A Konseptrapport Nye NN Narvik Nye NN Narvik 2007/ / DES/LTH Mottaker Helse Nord RHF niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/LHO Ang diagnose/videre behandling av ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/AJS 433 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF BARN/EG Journalopplysninger/innsyn i journal ***** ***** ***** ***** ***** Pasentsak - ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/PB Mottaker Advokatfirmaet Ovesen DA niversitetssykehuset Nord-Norge HF FFS/PB Side: 1 av 11

2 Foreldrepenger - fedrekvote - 100% dekningsgrad. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2008/ /2010 PRSH/NOMO P Offlv 23 første ledd 221 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF PRS/ØH Vedrørende invitasjon til å delta i referansegruppe for forprosjekt Lokalmedisinsk senter Samhandlingsreformen; om å bruke ressursene 2009/ /2010 DR/TN 300 Mottaker ETS v/prosjektansvarlig Merete Hessen niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/TN Tidsbestemt leiekontrakt - shavsveien 54C tromsø leieforhold - ***** ***** 2010/ /2010 BK/EFM BK Offlv 13 jf. Fvl Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF BK/EFM Anmodning om journalkopier ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/KAW Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/MNY Side: 2 av 11

3 1 års sykemelding Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2010 PRS/KFK P Offlv 23 første ledd 221 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF PRS/HJO Ny endring av foreldrepenger - dekningsgrad 80% Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2010 PRSH/NOMO P Offlv 23 første ledd 221 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF PRS/ØH nvitasjon til tverrfaglig møte i Harstad 13 desember LM invitasjoner 2010/ /2010 DR/MASV 274 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/MASV TE MSD (Norge) AS Ang. ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 ORT/PLAST/ERB Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/ERB Skipper Geir Borgundvåg Side: 3 av 11

4 Forespørsel om bolig i Tromsø Tromsø - søknad om leie av bolig 2010/ /2010 BK/GTO BK Offlv 13 jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF BK/[fordelt] ***** tbetalingsvedtak av (Vår ref: ) Refusjon poliklinikker utbetalingsvedtak 2010/ /2010 ØAS/LHE 152 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ØAS/LHE Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Ang: Narvik sjukhus uppfört efter 1915 och troligtvis förstört under kriget Narvik sykehus fra 1915 og senere 2010/ /2010 DR/[fordelt] Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DES/[fordelt] Erik Lindgren NPE - Purring behandlingsstedets opplysninger - ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2009/ /2010 FFS/ÅKR Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF GAKR/[fordelt] Side: 4 av 11

5 Anmodning om spesialisterklæring ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 JA/MNY Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/ANCH-ORT SpareBank 1 Livsforsikring AS Medisinsk vurdering ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF GAKR/[fordelt] tarbeidelse av spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/AJS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF KREFT/BAH Klage fra pårørende ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / ØAS/JOLÆ 434 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ØAS/JOLÆ ***** Side: 5 av 11

6 tarbeiding spesialisterklæring ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2010/ / FFS/AJS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/GKN-ORT TE Ny NPE -sak ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/KAW Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 JA/AME Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/AME TE Oversendelse av vedtak- ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 FFS/ODMO Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF FFS/KAW Side: 6 av 11

7 Fastsettelse medisinsk invaliditetsgrad ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2009/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/ANCH-ORT Europeiske Reiseforsikring Ny NPE sak - ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/KAW Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Melding om politisk vedtak - Lavangen komm. deltar i prosj. FNNKe "Funnke" - et regionalt utviklingsprosjekt 2009/ /2010 NST/HEÅO-NST 134 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/LL-NST Lavangen kommune Svar på søknad om tilskudd til konferanse Prosjekt "t med pasienten" 2010/ / NST/KRA-NST 016 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/KRA-NST Helsedirektoratet avd. ehelse Side: 7 av 11

8 Klage på behandling- ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** 2010/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ***** Søknad om overføring av tilskudd og tilleggsmidler til utprøving av tredelt turnustjeneste for leger i spesialisthelsetjenesten. Statsbudsjett 2008 kapittel Oppfølging av turnustjeneste for leger i NN 2008/ /2010 FFS/PGP 229 Mottaker Helsedirektoratet, Divisjon primæhelsetjenester niversitetssykehuset Nord-Norge HF FFS/EG Oversendelse av uttalelse - ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** 2007/ / FFS/[fordelt] 433 Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning niversitetssykehuset Nord-Norge HF FRMA/TLK Tilfredstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Nordlandsklinikken - totalentreprise ombygging 2010/ / DES/PHA Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DES/PHA Ofoten Brann KS Side: 8 av 11

9 Anmodning om legeuttalelse- ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** 2010/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Troms Politidistrikt Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Vital Forsikring AS Påminnelse - ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Vedr.medisinsk vurdering - ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/KAW Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 9 av 11

10 Anmodning om nedbetalingsplan ***** ***** ***** ***** ***** Klager på fakturaer og inkassokrav - pasienter / /2010 ØAS/JOLÆ 152 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ØAS/ERHE Skansen Legekontor Rapport fra spesialistkomiteen i immunologi og transfusjonsmedisin etter besøk ved avdeling. Møte mellom Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og spesialitetskommiteen i immunologi og transfusjonsmedisin / / LABMED/BA 321 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF LABMED/[fordelt] Den norske legeforening 2. gangs påminnelse - Rapport for 2009 for godkjente utdanningsinstitusjoner i relasjon til spesialistutdanning i Anestesiologi Møter mellom anestesiavdelinger i NN og spesialitetskomieteen i anestesiologi 2010/ /2010 ANOP/KTJ 321 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ANOP/[fordelt] Den norske legeforening Vedrørende trusler mot ansatte for å hindre deltakelse i politisk debatt Kronikk om samhandlingsreformen og helsetjenestetilbudet til eldre - deltakelse i politisk debatt 2010/ /2010 DR/TN 229 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/TN Helse Nord RHF Side: 10 av 11

11 Vedr. anmodning om spesialisterklæring, yrkesskade ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/AJS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/[fordelt] Protecor Forsikring ASA Side: 11 av 11