Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Sykehusbygg. ntervju torsdag 26. august Riksrevisjonen - Sykehusbygg i et økonomisk og helsepolitisk perspektiv 2010/ / SDE/LTH Mottaker Riksrevisjonen Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF SDE/JDS nnhold: Skjema for melding om uønskede samhandlingshendelser - Omsorgtjenesten Fastlandet avdeling 1 Tromsø kommune - samhandlingsavvik / / NST/ÅMP 419 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/ÅMP Avsender Tromsø Kommune nnhold: tbetalingsvedtak av (Vår ref: ) Refusjon poliklinikker utbetalingsvedtak 2010/ /2010 ØAS/LHE 152 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ØAS/LHE Avsender Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Side: 1 av 16

2 nnhold: tesettelse av høringsfrist - "Høring forslag til forskrift om informasjonssikkerhet..." Høring - forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre 2010/ /2010 FFS/PGP 000 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF FFS/PGP TE Avsender Helse Nord RHF nnhold: Medisinsk vurdering - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/AJS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/[fordelt] nnhold: Purring - ***** ***** ***** 2009/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF GAKR/[fordelt] nnhold: Anmodning om ménvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 FFS/AJS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF GAKR/[fordelt] Side: 2 av 16

3 nnhold: Ny NPE-sak - ***** ***** ***** 2009/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF HØR/[fordelt] nnhold: Klage på vedtak i erstatningssak - ***** ***** ***** 2009/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/[fordelt] nnhold: Medisinsk vurdering - ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / KREFT/BAH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF KREFT/[fordelt] nnhold: Vedtak i erstatningssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF PAT/[fordelt] Side: 3 av 16

4 nnhold: Klage på vedtak i erstatningssak - ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2010 DR/AJS nnhold: Ny NPE-sak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF KREFT/[fordelt] nnhold: Anmodning om medisinske opplysninger - ***** ***** ***** 2010/ /2010 FFS/AJS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF JA/MNY B 7 nnhold: tarbeidelse av spesialisterklæring (kopi til orientering) - ***** ***** ***** 2010/ / FFS/AJS Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF KRFGN/[fordelt] Side: 4 av 16

5 nnhold: Klage på behandling - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / Avsender ***** nnhold: Ad utbetaling av honorar - ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2010 FFS/AJS Avsender Crawford & Company (Norway) as nnhold: Søknad om bolig Tromsø - søknad om leie av bolig 2010/ /2010 BK/GTO BK Offlv 13 jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF BK/EFM Avsender ***** nnhold: Yrkesskade anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** 2010/ /2010 Avsender NAV forvaltning Troms Side: 5 av 16

6 nnhold: Leie av sykehusleil - ***** ***** ***** Harstad - søknad om leie av bolig 2010/ /2010 BK/KN BK Offlv 13 jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF BK/KN B 207 Avsender Fredheim Hege nnhold: Svar til NPE - ***** ***** ***** 2009/ / Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF KRFGH/TAAF nnhold: hybel i Harstad - ***** ***** Harstad - søknad om leie av bolig 2010/ /2010 BK/KN BK Offlv 13 jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF BK/KN B 201 Avsender ***** nnhold: Klage på erklæring/attest - ***** ***** ***** 2008/ /2010 FFS/AJS 434 Avsender ***** Side: 6 av 16

7 nnhold: Endelig vedtak i erstatningssak - ***** ***** ***** 2007/ / FFS/ANDA Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF GAKR/[fordelt] Avsender Pasientskadenemnda nnhold: Endelig vedtak i erstatningssak - ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF BARN/[fordelt] Avsender Pasientskadenemnda nnhold: Vedtak i erstatningssak - ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/[fordelt] nnhold: Anmodning om innsyn i journal - ***** ***** ***** 2010/ /2010 Avsender Advokatene Leiros og Olsen as Side: 7 av 16

8 nnhold: Kartlegging av arbeidsmarkedet høst Spesialpsyk.avd. bedriftsnr NAVs bedriftsundersøkelser - kartlegging av arbeidsmarkedet 2007/ /2010 PRS/EAS 207 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF RSP/[fordelt] Avsender NAV Bedrift nnhold: Kartlegging av arbeidsmarkedet høst Almennpsykiatrisk avd. bedriftsnr NAVs bedriftsundersøkelser - kartlegging av arbeidsmarkedet 2007/ /2010 PRS/EAS 207 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF APK/[fordelt] Avsender NAV Bedrift nnhold: ttalelse vedr. pasienten- ***** ***** ***** 2009/ / Mottaker Pasient- og Brukerombudet i Nordland Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF GAKR/ROL nnhold: Ny NPE-sak - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF HJLK/RAEN Side: 8 av 16

9 nnhold: Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Avsender SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: Ny NPE-sak - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/[fordelt] nnhold: Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF MED/[fordelt] nnhold: Ny NPE-sak - ***** ***** ***** 2009/ /2010 DR/TN 419 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ØYE/NKR/[fordelt] Side: 9 av 16

10 nnhold: Anmodning om opplysninger i medhold av lov om barnevernstjenester - ***** ***** ***** 2010/ / Avsender Sørum kommune nnhold: Svar ang. søknad om midler - bekr. mottatt søknad Prosjekt "HT Nord-Norge - arena for helse,innovasjon og teknologi 2010/ /2010 NST/LL-NST Offlv 13 jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/LL-NST Avsender ***** nnhold: MEDN - Aktiv sykemelding Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 PRSN/RLH P Offlv 23 første ledd 221 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF MEDNARV/NLA Avsender ***** nnhold: Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** 2010/ / Avsender Gjensidige Forsikring ASA Side: 10 av 16

11 nnhold: Spørsmål vedr. grunnlag for faktura ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Avsender Advokathuset Harstad DA nnhold: Varsel om oppmålingsforretning Gnr./Bnr. 119/ /701 Breivangvegen Nabovarsel - kartforretning / /2010 SDE/KBR 039 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF SDE/[fordelt] Avsender Byutvikling Geodatakontoret nnhold: NOS - resultater 2009 nfeksjonsregistrering ved sykehusene - NOS-data 2006/ /2010 DR/MJH 343 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF AMS/TMY Avsender Folkehelseinstituttet nnhold: nvitasjon til BAMSE møte Thon Hotel Bristol i Oslo LM invitasjoner 2010/ / DR/MASV 274 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/MASV Avsender MSD (Norge) AS Side: 11 av 16

12 nnhold: Konsortieavtale prosj.nr /S10 Prosjekt "Flexible collaborative networks and patient-provider partnerchips in health care" 2009/ / NST/LOSM-NST 016 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF NST/LOSM-NST Avsender Diverse deltakere nnhold: Pediatrisk ernæringsforum for kliniske ernæringsfysiologer - invitasjon LM invitasjoner 2010/ /2010 DR/MASV 274 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/MASV Avsender Nutrica nnhold: nvitasjon til ECCO-kongressen i Dublin, LM invitasjoner 2010/ / DR/MASV 274 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF DR/MASV Avsender Ferring legemidler AS nnhold: 2.gangs purrng, svar på henvendelse- ***** ***** ***** 2009/ /2010 FFS/ÅKR 431 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/[fordelt] Avsender Pasient- og brukerombudet Side: 12 av 16

13 nnhold: Legeerklæring/journalopplysninger - ***** ***** ***** 2010/ / Mottaker Sparebank 1 Nord-Norge Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF BARN/TFL nnhold: Erklæring/attest - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / Mottaker Sparebank 1 Gruppen AS Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF BARN/TFL nnhold: Svar til NPE - ***** ***** ***** 2009/ /2010 Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/KJSV-ORT nnhold: Svar på spørsmål - ***** ***** ***** 2010/ / Mottaker Harstad kommune v/barnevernseksjonen Hjelpetjenesten, Postmottak Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF BARN/TFL Side: 13 av 16

14 nnhold: Svar til NPE - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF ORT/PLAST/GLST-ORT nnhold: Anmodning om journalutskrift - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Avsender ***** nnhold: Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Avsender Fauske og Sørfold lensmannskontor nnhold: Påminnelse, spørsmål om journalopplysninger - ***** ***** ***** 2010/ /2010 Avsender SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 14 av 16

15 nnhold: nnhenting av opplysninger - ***** ***** ***** 2010/ / Avsender SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: Påminnelse, innhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / FFS/AJS Avsender SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: Påminnelse, journalkopier - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 Avsender Gjensidige Forsikring nnhold: Påminnelse, spesialisterklæring - ***** ***** ***** 2009/ /2010 Avsender Gjensidige Forsikring Side: 15 av 16

16 nnhold: Avslutning av tilsynssak - ***** ***** ***** 2010/ / Avsender Helsetilsynet i Nordland Side: 16 av 16

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010.

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2010 nnhold: NPE-sak - Behandlingsstedets opplysninger

Detaljer

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009.

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2009 2.gangs påminnelse ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Journaldato: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.08.2010.

Journaldato: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2010 Pantdokument ang. Brinksvingen As Tromsø - salg

Detaljer

Journaldato: 11.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 11.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.03.2013 Postgraduate training for

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009.

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2009 nnhold: tskrivning ***** ***** ***** ***** tskrivningssak

Detaljer

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.01.2013 Svar på forespørsel om legeopplysninger

Detaljer

Journaldato: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010.

Journaldato: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2010 Klage på samarbeid rundt og behandling av *****

Detaljer

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.02.2014 Tildelingsbrev RHF Tildeling

Detaljer

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009.

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2009 nnhold: Kontroll av innsyn Pasientsak - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 27.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.03.2014 Opprettelse av 8 nye studieplasser

Detaljer

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.10.2012 Svar på forespørsel om journalopplysninger/relevant

Detaljer

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011.

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 Tilbud arb avtale, ***** ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 05.01.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011.

Journaldato: 05.01.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2012 Tilbud arb.avtale - ***** ***** ersonalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011.

Journaldato: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 Tilbud arb avtale - ***** ***** ersonalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010.

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2010 Svar Samhandlingsavvik Ortop.avd. - mangelfull

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007.

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: nnkjøp av sentral makuleringsmaskin til

Detaljer

Journaldato: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 12.08.2015.

Journaldato: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 12.08.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 17.08.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - *****

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009.

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2009 Anmodning om lengre svarfrist - fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.01.2013 Svar - takkebrev til Låsservice

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Journaldato: 15.5.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 15.5.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.05.2013 2013/1720-1 21451/2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008.

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2008 nnhold: Møtegodtgjørelse for Brukerutvalg HF

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Journaldato: 21.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.11.

Journaldato: 21.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 25.11.2014 nnhold: Oversendelse av journaldokumenter-

Detaljer

Journaldato: 28.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.10.2011.

Journaldato: 28.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.10.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2011 Tilsynssak - anmodning om tilbakemelding ***** *****

Detaljer