Nye og videreførte prosjekter 2010 SFU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye og videreførte prosjekter 2010 SFU"

Transkript

1 Nye og videreførte prer 2010 SFU Videreførte prer Nye prer Edret etter på gru av feilrettiger og oe frasagte tildeliger (ae fiasierig). ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Doktorgradss Bjør Odvar Erikse SFP Postdoktorsti Truls ped Myrmel SFP Doktorgradss Johaes Nosset SFP Doktorgradss SFP Doktorgradss Joha Svartberg Gaesh Acharya Populasjosbaserte udersøkelser av yrefuksjo og kardiovaskulær risiko i tromsø 6 Medisisk behadlig av kardioget sjokk Diagostikk, utfall og effektivitet av biologisk behadlig ved Behkterevs sykdom (i Nord Norge) Testostero ivåer hos me og risiko for sykelighet og død i hjerte- og karsykdom og diabetes. Fetal vekstretardasjo: Hemodyamiske og metabolske koskveser hos fosteret. Ole-Jakob How Gustei Baklad Torkel Vika Nils Thomas Sogstad SFP videreført adm. etter tidligere bevilgig (y søkad) SFP videreført adm. etter tidligere bevilgig (y søkad) SFP videreført adm. etter tidligere bevilgig (y søkad) SFP videreført adm. etter tidligere bevilgig (y søkad) Ole Petter Critical research Rekvig program o the associatio betwee ati-dsdna atibodies ad SLE ephritis Ole Petter Rekvig Øivid Nilsse Roy M. Bremes Ati-DNA atibody subpopulatios ad lupus ephritis - developmet of ew diagostic tests Molekylærbiologisk studie av FKRP-relatert Limb Girdle Muskeldystrofi (LGMD type 2I). Agiogeic ad hypoxia markers i o-small cell lug cacers: evaluatio of cliical ad progostic Uiversitetet i Tromsø 645 Uiversitetet i Tromsø Somatisk edelig Side 1

2 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP videreført adm. etter tidligere bevilgig (y søkad) SFP videreført adm. etter tidligere bevilgig Joh- Bjare Hase Claus Kligebe rg Likig atherosclerotic plaque calcificatio ad thrombosis: from basic research to cliical study Biofilmassosierte ifeksjoer; hvorfor er de så vaskelig å behadle og hva ka gjøres med det? (y søkad) SFP videreført Kut Risikofaktorer for adm. etter Rasmusse utviklig av tidligere aortasteose i e bevilgig geerell befolkig. (y søkad) Tromsø Studie SFP videreført Ja Holt Periatal audit i adm. etter Nordlad tidligere bevilgig (y søkad) SFP Videreført Petter Geekspresjosprofiler adm iflg. tidl. Eldevik i maligt og beigt bevilgig brystkjertelvev - SFP Videreført Olav adm iflg. tidl. Hevrøy bevilgig SFP Doktorgradss SFP Nytt flerårig SFP Postdoktorsti ped Lill-Tove R. Busud Elle Blix Soja Eriksso Steige kvier og kreftstudie Pårøredes erfariger fra beslutigsprosesser ved begresig og avslutig av itesivbehadlig Progostic Value of Adaptive ad Iate Immue System i Soft Tissue Sarcoma Plalagte hjemmefødsler i Skadiavia - e prospektiv studie Orofarygialt karsiom, kliiske og patobiologiske aspekter Michael Sovershaev Nordladssykehuset HF Sveiug Wergelad Sørbye Soja Eriksso Steige SFP Postdoktorsti ped Roy M. Bremes Agiogeic markers i o-small cell lug cacer: evaluatio of cliical ad progostic impacts Tom Døem Somatisk edelig Side 2

3 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Nytt flerårig SFP Doktorgradss SFP Nytt flerårig Jo Øyvid Odlad Gaesh Acharya Ole-Lars Brekke SFP Doktorgradss Kirsti Ytrehus SFP Nytt flerårig Johaa Ericso Sollid Miljøgifter og svagerskapsutfall i Nord-Norge. Etablerig og oppfølgig av e kohorte. Cardiac fuctio ad upper body blood flow i ormal ad growth restricted fetuses ad eoates: A observatioal study Betydige av komplemetsystemet ved gram-egativ sepsis i e huma fullblodsmodell Coexi 43 og det ischemiske hjerte Idetificatio of host ad microbe determiats for Staphylococcus aureus coloisatio of healthy idividuals - targets for itervetio SFP Doktorgradss Audu Kroisk postoperativ Stubhaug smerte SFP Doktorgradss SFP Nytt flerårig SFP Doktorgradss SFP Nytt flerårig Lise Balteskar d Arthur Revhaug Jo Florholme Øia Pål Strålebehadlig av aalcacer; Behadligsresultater og se-effekter i e asjoal multiseterstudie Huma Liver Regeeratio New strategies i the biological therapy of iflammatory bowel disease based o idividual immuopheotypes Når redsele tar overhåd - E studie om fødselsagst, livshedelser og fødselsforløp Uiversitetet i Tromsø Ny kadidat Nordladssykehuset HF Uiversitetet i Tromsø David Johase Uiversitetet i Tromsø Aslak Johase Ae Gry Betze Reathe Rismo Somatisk edelig Side 3

4 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Nytt flerårig SFP Videreført pr SFP Doktorgradss SFP Doktorgradss SFP Postdoktorsti ped Øivid Irtu Jo Florholme Kaare Harald Bøaa Bjør Odvar Erikse Åshild Odde Milad SFP Doktorgradss Arthur Revhaug SFP Doktorgradss Berit Bag SFP Nytt flerårig SFP Nytt flerårig SFP Doktorgradss Berit Bag Joha N. Bruu Ae- Sofie Furberg Postoperativ isuliresistes - relasjoer til iflammasjo og immumodulerig Fruktose malabsorbsjo og irritabel tarm sydrom i Nord Norege (FINN) Edriger i forekomst og overlevelse av første gags hjerteifarkt i Tromsø KRONISK NYRESYKDOM OG RENAL HYPERFILTRASJON Termografi og brystkreft. Modere ifrarød termografi (IRT) for tidlig diagostikk av brystkreft Postresectioal Liver Failure Proteases ad proteaseactivated receptors i ski reactios to seafood Proteases ad proteaseactivated receptors i ski reactios to seafood Hiv og tuberkulose i Norge: Epidemiologi og studier av ye diagostiske metoder og immuitet hos hivpositive persoer med latet og aktiv tuberkulose. Atopic dermatitis ad Psoriasis i relatio to Metabolic Profile ad Carriage of Staphylococcus Aureusthe Tromsø Staph ad Ski Study. Helgeladssykehuset HF Leif Kyrre Berg Ja Masverk Toralf Melsom Åshild Odde Milad Åse Florholme Kjersti Daielse Somatisk edelig Side 4

5 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Nytt flerårig SFP Doktorgradss SFP Nytt flerårig SFP Nytt flerårig SFP Nytt flerårig SFP Videreført pr Ørja Metallo-Beta- Samuelse Lactamases a Emergig Threat to Beta-Lactam Atibiotics - Ihibitors for Diagostic ad Therapeutic Applicatios Lill-Tove R. Busud Trod Flægstad Ja Holt Progostic impact of micro-ra i o-small cell lug cacer Aktivitetsskole i Fimark Astma blat skolebar i Nordlad Lars Uhli-Oral cacer - kliiske Hase og patobiologiske aspekter Gaesh Acharya Fetal vekstretardasjo: Hemodyamiske og metabolske koskveser hos fosteret. Keeth Løvik Helse Fimark HF Ae Kokkvoll Nordladssykehuset HF Uiversitetet i Tromsø SFP Doktorgradss SFP videreført adm. etter tidligere bevilgig (y søkad) SFP Doktorgradss Marite Rygg Torvid Kiserud Ae Ørbo Å leve med bareleddgikt- åtte års oppfølgig med fokus på uveitt, sykdomsforløp og selvopplevd helse Bekkebusstrukturer, edriger i svagerskapet og ved ikoties e ultralydstudie Gyekologisk kreft Helse Fimark HF Igrid Petrikke Olse SFP Korttidsprosj Dag ekt (ikludert Hvidste starts og små driftsmidler) Flått i Nord - Isamlig av flått fra huder i Nord-Norge SFP Nytt flerårig Kaare Harald Bøaa Norwegia Coroary Stet Trial - NorStet Uiversitetet i Tromsø Somatisk edelig Side 5

6 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Postdoktorsti Coria ped Lau SFP Postdoktorsti Roy M. ped Bremes SFP Postdoktorsti ped SFP Doktorgradss Johaes Nosset Trod Flægstad SFP Korttidsprosj Arfi ekt (ikludert Sudsfjor starts d og små driftsmidler) CD14 ad complemet Nordladssykehuset HF i iflammatio Radiatio sesitivity Uiversitetet i Tromsø Igvild ad hypoxia i isolated Petterse primary lug cacer cells TYPE I INTERFERON AS DETERMINANT OF AUTOANTIBODY PRODUCTION IN PRIMARY SJOGREN S SYNDROME AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS Koagulase egative stafylokokker - studier av virulesfaktorer og vertsrespos Plasmid stabilizatio systems: a potetial target for therapeutic itervetio Uiversitetet i Tromsø A Becker Merok Hildegu Graslo SFP Doktorgradss SFP Korttidsstipe d, for fullførig av dr. grad SFP Nytt flerårig SFP Doktorgradss Ae- Sofie Furberg Bjør Skoge Jo Florholme Pål Øia Lifestyle, metabolic ad hormoal host susceptibility factors to Staphylococcus aureus coloisatio Immue resposes i HPA-1a related NAIT; HPA-1a specific T cells ad geetic factors associated with alloimmuizatio From basal molecular immuopathology to ew strategies i the biological treatmet of iflammatory bowel disease Sfikterskader ved fødsel. E aalyse av kliiske data og praksis før og etter e itervesjo Karia Olse Maria Therese Ahle Moa Stedefeldt Somatisk edelig Side 6

7 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Postdoktorsti ped SFP Doktorgradss SFP Nytt flerårig SFP Nytt flerårig SFP Nytt flerårig SFP Doktorgradss Tor B. Stuge Roy M. Bremes Tom Eirik Molles Dag Sørlie Truls Myrmel Immuterapeutiske effekter av LTX alee og i kombiasjo med kreftvaksie GV1001 PROANGIOGENIC AND ANTIANGIOGENIC MARKERS IN NON- SMALL CELL LUNG CANCER: EVALUATION OF CLINICAL AND PROGNOSTIC IMPACTS The role of complemet i the iflammatory reactio Ellisiv Retiale Bøgeberg Mathiese Adeosi kardioplegi; kliisk utprøvig. Kotroll og behadlig av aortadisseksjoer mikrovaskulære foradriger. Prevales, risikofaktorer og relasjo til makrovaskulære foradriger og kardiovaskulær sykdom Uiversitetet i Tromsø Gerd Berge Helge Stevold Nordladssykehuset HF Nordladssykehuset HF Therese vo Hao SFP Nytt flerårig SFP Postdoktorsti ped SFP Nytt flerårig Barthold Voe Mette Kjær Killie Tor Igebrigt se SFP E radomisert, kotrollert, kliisk studie av biofeedback og aale ijeksjoer som første alterativ ved aal ikoties Immuologi og kliikk ved eoatal alloimmu trombocytopei New ad improved methods for risk assessmet of uruptured itracraial aeurysms Mette Kjær Killie Somatisk edelig Side 7

8 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Nytt flerårig SFP Korttidsstipe d, for fullførig av dr. grad Erik Waage Nielse Gaesh Acharya C1-Ihibitor i Huma Disease Føto-materell hemodyamikk og materell edotelfuksjo i ormale og kompliserte svagerskap Nordladssykehuset HF Kari Flo SFP Doktorgradss Lars Uhli-Orofaryealt karsiom, Hase kliiske og patobiologiske aspekter Oddveig Rikardse SFP Postdoktorsti ped Lars Uhli-Kliiske og Uiversitetet i Tromsø Bodil Fades Hase patobiologiske aspekter av proteolytiske ezymer i kreft SFP Korttidsprosj Ygve Effekte på ekt (ikludert Figescha chodrocytter av atiiflammatorisk starts og små driftsmidler) u lipidmediator SFP Korttidsstipe d, for fullførig av dr. grad SFP Korttidsprosj ekt (ikludert starts og små driftsmidler) SFP Nytt flerårig SFP Korttidsstipe d, for fullførig av dr. grad Ae High-throughput Husebekk aalysis of phosphoproteis i chroic lymphocytic leukemia / small lymphocytic lymphoma at the sigle cell level Rolf Jorde Vitami D og depresjo, blodtrykk, lipider og ifeksjo Samelie Grimsgaa rd Bjør Skoge Kviehelse: Fysisk aktivitet mot hetetokter i kviers overgagsalder New therapeutic possibilities ad cliical implicatios of eoatal alloimmue thrombocytopeia Egil Støre Blix Heidi Tiller Somatisk edelig Side 8

9 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Doktorgradss Elea Kamyche va Immuomodulerede og kliisk effekt av vitami D på remisjo iduksjo hos pasieter med moderat og alvorlig ulcerøs kolitt uder behadlig med Ifliximab. Julia Beilfuss SFP Nytt flerårig SFP Postdoktorsti ped Elle Aasum Joh- Bjare Hase Aldersforskig SFP Doktorgradss Iger Njølstad Cardiometabolic effects of exercise traiig Free plasma hemoglobi ad thrombosis: Novel aspects of th i d Aldersrelatert makuladegeerasjo - E delstudie iefor Tromsøudersøkelse1 Uiversitetet i Tromsø Elea Egoria Maja Gra Erke SFP Nytt flerårig SFP Doktorgradss SFP Doktorgradss Loe Jørgese Nia Emaus Iger Njølstad Relatioships betwee osteoporosis, atherosclerosis ad cardiovascular disease Osteoporotiske ryggbrudd - forekomst og kosekveser Aldersrelatert makuladegeerasjo - E delstudie iefor Tromsøudersøkelse2 Uiversitetet i Tromsø Svahild Waterloo Aette C. Lade SAT H. Schirmer The Tromsø demetia study SAT Doktorgrads B.jacobse Udererærig hos s eldre Sigbjør Olav Roge Ja-Magus Kvamme Rehabiliterig 1952 A.Ake Itesiv treig av arm og hådfuksjo 2165 FP R.O. Lisethm o Effekt av strukturert rehabiliterig på livskvalitet Uiversitetet i Tromsø Gyrd Thrae Somatisk edelig Side 9

10 ID Søkadstyp e SøkerNa v PrTittel RegskapIstitusjo SiatN Utstyr 2012 SFP Korttidsprosj Syøve ekt (ikludert Føebø starts Kutse og små driftsmidler) ATLET studie - ka Rehabiliterigsseteret persoer med motorisk Nord-Norges Kurbad ikomplett ryggmargsskade lære å gå? 50 5 SFP Nytt flerårig Audy Ake Pårørede ved alvorlig traumatisk hjereskade. E asjoal multiseterstudie Sum tildelig basert på filtrerig ved hjelp av kappee i overskriftsrade. (ku Excel - kombiasjo av valg er mulig) Sum av alle tildeliger på side per istitusjo: Helgeladssykehuset HF Helse Fimark HF Nordladssykehuset HF Uiversitetet i Tromsø Rehabiliterigsseteret Nord-Norges Kurbad 5 SUM Somatisk edelig Side 10

11 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Somatisk edelig Side 11 Drift 2014 Lø 2014 Tildelig 2014 Utstyr 2013

12 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Drift 2014 Lø 2014 Utstyr 2013 Tildelig Somatisk edelig Side 12

13 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Drift 2014 Lø 2014 Utstyr 2013 Tildelig Somatisk edelig Side 13

14 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Drift 2014 Lø 2014 Tildelig 2014 Utstyr Somatisk edelig Side 14

15 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr Somatisk edelig Side 15

16 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr Somatisk edelig Side 16

17 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr Somatisk edelig Side 17

18 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr 2014 Somatisk edelig Side 18

19 SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SAT SAT Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr Somatisk edelig Side 19

20 SFP SFP Oppdatert tildeligsliste forskig 2010 til ekster publiserig_180310#2.xls Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr Somatisk edelig Side 20

21 Nye og videreførte prer 2010 HST Videreførte prer Nye prer ID Søkadst ype SøkerNa v PrTittel Klassifiserig RegskapI stitusjo SiatN TFP Dr grad Guar Elligse TFP Dr grad Rolv Ole Lidsetm o Effekter av ettbasert legemiddelkort Uiversitetssy Eli Larse Nye telemed.tj ved e kirurgisk avdelig Samhadlig Uiversitetssy Kut M Augestad TFP Dr grad Kut Reidar Wage Ecoomic evaluatio of usig telemedicie i a direct patiet care Uiversitetssy Trie Bergmo TFP Dr grad Aksel Hage Tjora TFP Postdoc Eirik Årsad TFP Dr grad Mats Gilbert TFP (1827, 1186) Dr grad Iger Torhild Gram Kompetaseutviklig i distribuerte kliiske behadligsteam Collocated Persoal Diabetes Data (CPDD) Supportig lay bystaders durig out-of-- Samhadlig hospital cardiac arrest - compariso of video calls ad audio calls for istructios ad supervisio SMS as a adjuct to a Iteret-based smokig cessatio itervetio i health care settig Uiversitetssy Lars Rye Uiversitetssy Eirik Årsad Uiversitetssy Stei R Bolle Uiversitetssy Olav Nilse TFP Postdoc Deede Gammo Approaches to stregtheig telemedicie assessmets ad the ethics of health surveillace techologies Uiversitetssy Deede Gammo HST Nytt Rolv-Ole flerårig Lidsetmo forskigs pr Straight to test ad treatmet, the STRATOS study Telemedisi/He Uiversitetssy lsetjeestefors kehuset Nordig HST Doktorgra dss Kjell Are Røvik Fra Toyota til UNN: e studie av implemeterig og effekter av LEAN-baserte pasietforløp ved Nord- Helsetjeestefo Uiversitetssy rskig Hege Aderse HST Doktorgra dss Guar Seksualitet og klamydia blat elever i Skov videregåede skole i Fimark Simose Folkehelse Uiversitetssy Kirste Grige HST Doktorgra dss Wilsgaard,Tom Desetraliserig av ortopediske kosultasjoer ved bruk av telemedisiske løsiger Telemedisi/He Uiversitetssy Buvik, Astrid lsetjeestefors Syøve ig HST edelig Side 21

22 ID Søkadst ype SøkerNa v PrTittel Klassifiserig RegskapI stitusjo SiatN HST HST HST HST HST HST HST HST HST Nytt flerårig forskigs pr Rolv-Ole Videokoferase ved Stomi- og sårpolikliikk. Lidsetmo E radomisert, kotrollert studie Telemedisi/Sa mhadlig Nytt flerårig forskigs pr Stei Olav Statistical aalysis ad modelig of blood Skrøvseth glucose ad lifestyle data for type 1 diabetes patiets Telemedisi Korttidspro sjekt (ikludert startstipe d og små driftsmidle r) Ja Norum Nytt Joah flerårig Gustav forskigs Bellika pr Nytt Roald flerårig Bolle forskigs pr Korttidspro Ja-Are K. sjekt Johse (ikludert startstipe d og små driftsmidle r) Korttidssti ped, for fullførig av dr. grad Nytt flerårig forskigs pr Postdoktor s Gro K. Rosvold Bertse Røtgetjeester i forvaltigsområdee for samisk språklov og matchede kommuer i Nord Norge Uiversitetssy Uiversitetssy Helsetjeestefo Uiversitetssy rskig Sow Disease Surveillace System Telemedisi Uiversitetssy Veiledig av primærleger gjeom et ytt e- Samhadlig lærigskosept The sigificace of electroic media for adolescet metal health ad services: Aalyses related to the SUSS-service Hva skaper ulike forbruksrater av sykehustjeester i Norge? Telemedisi Svei Ivar Telemedisisk kosultasjo for hodepie. E Telemedisi Bekkelud radomisert studie blat hodepiepasieter hevist fra fastlege til evrolog Stig Müller Uiversitetssy Uiversitetssy Helsetjeestefo SKDE/Helse rskig Nord RHF Uiversitetssy Telemetorig i Laparoscopic Surgery Telemedisi Uiversitetssy Trygve S. Deraas HST Nytt flerårig forskigs pr Ae Grastrø m Ekelad Å dele pasietiformasjo; Hvilke betydig har web basert sårjoural for itegrert forståelse av sykdom og behadlig? Telemedisi/Sa mhadlig Uiversitetssy HST edelig Side 22

23 ID Søkadst ype SøkerNa v PrTittel Klassifiserig RegskapI stitusjo SiatN 3342 Doktorgra dss Silje erehab Telemedisi Uiversitetssy Kostatios Camilla Atypas Wagberg Sum tildelig basert på filtrerig ved hjelp av kappee i overskriftsrade. (ku Excel - kombiasjo av valg er mulig) Sum av alle tildeliger på side per istitusjo: Helgeladssykehuset HF 0 Helse Fimark HF 0 Nordladssykehuset HF Uiversitetet i Tromsø 0 SKDE/Helse Nord RHF 289 SUM HST edelig Side 23

24 Videreførte og ye prer 2010 PRU Psykiatri Videreførte prer Nye prer Edret etter på gru av feilrettiger og oe frasagte tildeliger (ae fiasierig). ID Søkadst ype SøkerN PrTittel RegskapI stitusjo SiatN Utstyr 2011 Utstyr 2012 PFP Post.doc Rosevige J. Studier av bedrig ved spiseforstyrrelser i et helsepsykologisk perspektiv Uiversitetssy G. Petterse PFP Flerårig L. B.Dahl Pr tidlig itervesjo 2000 Uiversitetssy PFP Dr.stip. AG Talseth Brukermedvirkig i akuttpsykiatrisk segepost i spesialisthelsetjeeste PFP Dr.stip. L.B. Dahl Foreldreegeskapers betydig for utviklig av atferdsedriger hos ekspremature bar med FV <2000g Uiversitetssy K. Sebergse Uiversitetssy M. Nordhov PFP Dr.stip. A. Norberg Å leve med ste og lydar Uiversitetssy A.M. Kalhovde PFP Flerårig G. Rezvy Akuttpsykiatri i Baretsregioe Nordladssyk ehuset HF PFP Post.doc Svei Bergvik Betydig av depresjo og uvikede Uiversitetet i mestrig hos kvier og me med Tromsø koroar hjertesykdom - kartleggig og itervesjo. PFP Dr.stip R. Wy CBT og elektroisk pasietkommuikasjo ved lagvarig agst og depresjo S. Bergvik Uiversitetssy H. Löhr PFP Flerårig J.A. Røig Metal health problems amog paediatric out-patiets i a uiversity cliic i Norther Norway Uiversitetssy PFP Dr.stip H.M. Nordahl The role of attachmet ad crisis resolutio i the developmet of early maladaptive schemas i persoality disorders PFP Flerårig T. Bratlid Sleep-Wake rythms ad health risks i a sub-arctic populatio Helgeladssyk ehuset HF Uiversitetssy J. Thimm Psykiatri og rus edelig Side 24

25 ID Søkadst ype SøkerN PrTittel RegskapI stitusjo SiatN Utstyr 2011 Utstyr 2012 PFP Postdoc M.A. Flate Cogitive ad emotioal processig of social stimuli i childre ad youth with autism spectrum disorder PFP Nevrofysiologi og atferd hos vokse med Solbakk Ae-ADHD. Gir QEEG og evropsykologiske mål 3479 Flerårig Kristi bedre diagostikk? PFP Doktorgrad ss PFP Nytt flerårig forskigs pr PFP Doktorgrad ss Uiversitetet i Tromsø Ole Åsli Veke Helgeladssyk Artsberg ehuset HF Grae Ja Oppmerksomhetsstreig for å mestre Uiversitetet i Ida Solhaug Rosevige stress og bedre hjelperever: e Tromsø radomisert to-seter studie for psykologiog medisistudeter Igu Skre E orsk validerig av The Diagostic Uiversitetet i Iterview for Psychosis (DIP): Tromsø Trod Flægstad PFP Doktorgrad Kut W. ss Sørgaard PFP Doktorgrad Tore Sørlie ss PFP Doktorgrad Ja ss Rosevige PFP Doktorgrad ss Irritable bowel sydrome ad chroic wide-uiversitetssspread Niklas Stabell pai i adolescets: relatioship to egative affect, pai sesitivity ad lifestyle Duratio of utreated psychosis (DUP) ad Nordladssyk pathways to care i patiets with first- ad ehuset HF multiple episodes of pshchosis i Nordlad - a study of the compoets of DUP i a rural metal health system Humores betydig for mestrig, livskvalitet og helse etter kreftsykdom. E studie blat vokse kreftpasieter og deres pårørede. Førstefase traumebehadlig - stabiliserigsgruppe for kvier utsett for meeskepåførte traumer Erlig Ige Kvig Uiversitetssy Bete-Liss Roaldse Helse Fimark HF Tore Sørlie Psykisk helse ved svagerskap og fødsel Uiversitetssy Sige Hjele Stige Lotta Halvorse PFP Doktorgrad Tore Sørlie Psykisk helse ved svagerskap og fødsel Uiversitetssy Hilde Nerum ss PFP Nytt flerårig forskigs pr Rolf Wy PFP Korttidsstip Tore Sørlie ed, for fullførig av dr. grad Udersøkelse av ivå av vitami B/D, sik og cytokier hos eldre ved psykiatrisk avdelig Psychosocial predictors of a iterest i cosmetic surgery Uiversitetssy Uiversitetet i Tromsø Iiá Márjá Javo Psykiatri og rus edelig Side 25

26 ID Søkadst ype SøkerN PrTittel RegskapI stitusjo SiatN Utstyr 2011 Utstyr 2012 PFP Nytt flerårig forskigs pr Svei Bergvik Hvorda ivareta hjertepasieter med agst,depresjo og uvikede mestrig? E radomisert studie av e pasietsetrert itervesjo. Uiversitetssy Rus RUS Dr.stip. M. Niviso ROP-Nord. E studie avbehadlig for meesker med samtidige rus- og psykiske lidelser. Uiversitetssy E. Hoxmark RUS Dr.stip. O. Nilsse Effekt av edrigsarbeid i fegsel * Uiversitetssy K. Karlse RUS Nytt flerårig Tordis S.H. RUS Doktorgrad Marti ss Eisema RUS Nytt flerårig forskigs pr Oppmerksomhet og ærvær. Oppmerksomhetstreig og utviklig av empatieve i behadligsrelasjoer i e rusavdelig. Rus og ADHD: E studie av behadligsforløp og grad av måloppåelse i forhold til målsettig for pasieter med og ute ADHD-diagose, ilagt ved seksjo ReStart Øiesvol, Terje Outpatiet cliics treatig substace use disorders i Archagelsk ad Norther Norway: Characteristics, psychiatric comorbidity ad screeig for it Uiversitetssy Uiversitetssy Lizbett Floreskehuset Nord- G. Nordladssyk ehuset HF Sum tildelig basert på filtrerig ved hjelp av kappee i overskriftsrade. (ku Excel - kombiasjo av valg er mulig) Sum av alle tildeliger på side per istitusjo: Helgeladssykehuset HF Helse Fimark HF Nordladssykehuset HF Uiversitetet i Tromsø SKDE/Helse Nord RHF SUM Psykiatri og rus edelig Side 26

27 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP Psykiatri og rus edelig Side 27

28 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP PFP Psykiatri og rus edelig Side 28

29 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Drift 2015 Utstyr 2015 PFP RUS RUS RUS RUS RUS Psykiatri og rus edelig Side 29

30 Miljøstøtte og edtrappigsmidler for toppogrammet 2010 Miljøstøtte Nedtrappigsmidler ID SøkerNav PrTittel RegskapIstitusjo Prforske rgruppe Prforske rgruppeleder MIL MIL Arfi Miljøstøtte - Atimicrobial Sudsfjord Resistace; Spread, Persistece, Itervetio ad Epidemiology 4021 Joh- Bjare Hase Nord- Miljøstøtte Impact of Uiversitetet i Tromsø Moocyte ad Microparticle Procoagulat Activities o Risk of VTE Avdelig for mikrobiologi og smittever (UNN)/Vertmikrobe iteraksjoer Arfi Sudsfjord Hematologisk Joh-Bjare forskigsgruppe Hase MIL Rolf Jorde Miljøstøtte edokriologisk forskigsgruppe Nord- Edokriologisk Rolf Jorde forskigsgruppe MIL Igrid Toft MILJØSTØTTE: URIC ACID IN HEART AND KIDNEY DISEASE Nord- Nyremedisisk Igrid Toft / Forskigsgrupp Trod Jesse e MIL Tore Sørlie Miljøstøtte til kliisk Uiversitetet i Tromsø helsepsykologisk forskig i UNN Kliisk helsepsykologi Tore Sørlie NED Truls Myrmel Nedtrappig av toppforskigsmidler - Store dyr-kar thorax Nord- Tromsø Truls Myrmel kardiovaskulære Forskigsseter NED Lars J. Bjertæs Nedtrappig av toppforskigsmidler - Aestesiavdelige, UiT/UNN Nord- Aestesiavdelig Lars J. Bjertæs es stordyrslaborator ium NED Bjør Skoge Nedtrappig av Nordtoppforskigsmidler Immuobiology ad cliical aspects of eoatal alloimmue thrombocytopeia(nait). Immuologisk forskergruppe, UNN Bjør Skoge Sum tildelig basert på filtrerig ved hjelp av kappee i overskriftsrade. (ku Excel - kombiasjo av valg er mulig) Sum av alle tildeliger på side per istitusjo: Helgeladssykehuset HF Helse Fimark HF Nordladssykehuset HF Uiversitetet i Tromsø SKDE/Helse Nord RHF SUM Miljøstøtte og edtrappig Side 30

31 Dobbeltkompetaseløp ID PrTittel SøkerN RegskapI stitusjo PFP Dobbeltkompetas eløp: Er det e sammeheg mellom eksogee peptider og ADHD? Siv Kvermo SiatN Tildelig 2010 Tildelig 2011 Tildelig 2012 Utstyr 2012 Tildelig 2013 Utstyr 2013 Tildelig 2014 Lø 2014 Drift 2014 Utstyr 2014 Tildelig 2015 Lø 2015 Uiversitetssyk Silje Røssvoll ehuset Nord- Drift 2015 Utstyr 2015 SFP Dobbeltkompetas eløp Kardiovaskulær sykdom og veøs tromboembolisme Joh-Bjare Hase Uiversitetssyk Eri ehuset Nord- Mathiese Hald SUM UNN HF Dobbeltkompetaseløp Side 31

Nye og videreførte prosjekter 2013-19 SFP

Nye og videreførte prosjekter 2013-19 SFP Revidert tildelisliste etter tildelisutvalets møte 18. mars.xls Nye o videreførte er -19 SFP HN um mer SFP887-09 2103 Postdoktor SFP892-09 2187 Fleråri SFP896-09 2206 Postdoktor SFP920-10 3507 Ph.d.- SFP916-10

Detaljer

Journaldato: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 20.01.2015 Vedr. Tromsø Kommune - etablering av midlertidig

Detaljer

Journaldato: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.02.2011 Høringssvar: Endring av prioriteringsforskriften

Detaljer

Journaldato: 18.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2010.

Journaldato: 18.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2010 For mye utbetalt lønn Personalmappe - ***** *****

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Barn, fysisk aktivitet & helse

Barn, fysisk aktivitet & helse Bar, fysisk aktivitet & helse - et foredrag fra NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi - utarbeidet av professor dr. med. Roald Bahr, Norges idrettshøgskole Utfordrige Årsake Hverdage Kuskape Løsige Utfordrige

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Forskning i Helgelandssykehuset Jens C. Thimm, psykologspesialist, phd forskningsleder/helgelandssykehuset førsteamanuensis/uit

Forskning i Helgelandssykehuset Jens C. Thimm, psykologspesialist, phd forskningsleder/helgelandssykehuset førsteamanuensis/uit Forskning i Helgelandssykehuset Jens C. Thimm, psykologspesialist, phd forskningsleder/helgelandssykehuset førsteamanuensis/uit Forskersamling Helgelandssykehuset, 22.10.2014 Side 2 Forskning en lovpålagt

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Forebygging av kne- og ankelskader hos barn og unge

Forebygging av kne- og ankelskader hos barn og unge Forebyggig av ke- og akelskader hos bar og uge Odd-Egil Olse Fysioterapeut dr. sciet., spesialist i rehabiliterig MNFF Målet med time 1) Forstå bakgru for forebyggede treigsprogrammer 2) Kue demostrere

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser 2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser PROSJEKTLEDELSE Deltaker Kommune/Avdeling Telefon Epost Marit Dammen Prosjektleder, Avd. ehelse og Teklogi, Stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser 2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser PROSJEKTLEDELSE Deltaker Kommune/Avdeling Telefon Epost Marit Dammen Prosjektleder, Avd. ehelse og Teklogi, Stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2012 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak for både kvinner og menn Økende prevalens av overvekt og diabetes Ca 90% av all kardiovaskulær sykdom skyldes forhold ved våre levevaner som vi kan

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

DC7 Holmemstrandafelten 2016 Arrangør:Holmemstranda SKL Premieliste Mesterskap Klasse 2-5

DC7 Holmemstrandafelten 2016 Arrangør:Holmemstranda SKL Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 6/2 6/6 6/6 6/5 6/2 30/21 Gylt medalje 2 Christian Holstad Lilleng Aalesund 5 6/6 6/4 6/4 6/4 6/1 30/19 Sølv medalje 3 Odd Sverre Håkenstad

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

HERRE - STØRST FANGST

HERRE - STØRST FANGST HERRE - STØRST FANGST 1 02 Tom Berve shk Herre 275,31 2 26 Roy Mienna shk Herre 274,84 3 20 Frank Soleng - - - Herre 262,79 4 48 Trond Sæle Bergen Hf Herre 237,3 5 44 Aksel Larsen Bergen Hf Herre 227,78

Detaljer

BEDRIFTSBOWLINGEN I FREDRIKSTAD KAMPFAKTA 2017/ DIVISJON

BEDRIFTSBOWLINGEN I FREDRIKSTAD KAMPFAKTA 2017/ DIVISJON BEDRIFTSBOWLINGEN I FREDRIKSTAD KAMPFAKTA 2017/2018 2. DIVISJON RUNDE 1 AV 21 Egil 633 211.00 MASCOT 4 BØCKMANN 2 0 Glenn 592 197.33 Ingar Moen 177 160 137 474 40 Kjell Kandola 146 134 182 462 48 Svein

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2014 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Norsvin avlsweb report -?[EN]report.title.avlsbesetningsoppgjor.datagrunnlag? Report produced: 4/24/14 Number of rows in the report: 59

Norsvin avlsweb report -?[EN]report.title.avlsbesetningsoppgjor.datagrunnlag? Report produced: 4/24/14 Number of rows in the report: 59 orsvn avlsweb rrt - t.ttle.avlsbesetnngsoppgjor.datagrunnlag t.lbl.erd ÅSBAKK SVEI ART AS SILE JOHAES SESSEG ARE J IRIKSE BEATE MEES/LARS BORGE BJØR GROPE HARAL VARHAUG ÅSE EIAR SKLU HILE SORE WEEL OTTAR/VÅSET

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

kols et sykdomsbyrdeperspektiv

kols et sykdomsbyrdeperspektiv DM Arena 20 november 2014: kols Diakonhjemmet sykehus, Oslo kols et sykdomsbyrdeperspektiv Professor Stein Emil Vollset, MD, DrPH Nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt, Folkehelseinstituttet, Bergen/Oslo, Universitetet

Detaljer

Livskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreft

Livskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreft Livskvalitet og pasiettilfredshet etter radikal behadlig for prostatakreft Mariae Nicolaise Mastergradsoppgave i helsefag Istitutt for helse- og omsorgsfag Det helseviteskapelige fakultet Uiversitetet

Detaljer

Journaldato: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.01.2013 - Endring av journalansvarlig

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar 31.01.2017 12:26 VEKTER Arealer i dekar Seterhus 30 4 Dyrka mark 2 5 Beite 1 6 Fjell/vann 0,05 7 Lav bonitet 0,25 8 Middels bonitet 0,5 9 Høg bonitet 0,75 10 Å. fastm./myr 0,05 11 Vekt start 25 Vekt slutt

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015 Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015 Hva vet vi? Mulige årsaker Får pasienter med psykiske lidelser mindre behandling enn

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Tromsøundersøkelsen en gullgruve for medisinsk forskning

Tromsøundersøkelsen en gullgruve for medisinsk forskning Tromsøundersøkelsen en gullgruve for medisinsk forskning Indremedisinsk høstmøte a 19.oktober 2017 Sameline Grimsgaard Dr. med, MPH Professor institutt for samfunnsmedisin Leder Tromsøundersøkelsens kjernefasilitet

Detaljer

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Tromsøundersøkelsen Årstall Undersøkelsens navn Antall deltakere Aldersgruppe 1974 Tromsø 1 6595 menn 20-49 1979-80 Tromsø 2 16621 menn og kvinner 20-54 1986-87 Tromsø

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Antall år med avskriving Kreftregisterets

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005 Dato Type fisk Vekt Sone Fiskehøl Nr. Redskap Navn fiskar 15.07.2005 Laks 4,0 1 Saghølen 11 Sluk Robert Duinker 15.07.2005 Laks 3,5 1 Saghølen 11 Fluge Torleif Riple 15.07.2005 Laks 2,7 1 Hotelhølen 2

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 28.8.2017 Tid: 9.00-11.20 Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN Vedlegg 1: Kvantitativ analyse, spørreundersøkelser og intervjuer med nøkkelpersoner Dette material er utviklet av Sirona AB (org. nr. 556804-5487). Materialet

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling STAT (V6) Statistikk Metoder Yushu.Li@uib.o Forelesig 4 og 5 Trasformasjo, Weibull-, logormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordelig. Oppsummerig til Forelesig og..) Momet (momet about 0) og setral momet

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

Svarhopen Rundt Lysløypeløp

Svarhopen Rundt Lysløypeløp 28..25 - år MIX runde 2,3 km Thea Anderson 53 :4 Emmeli Brønmo Elden 8:55 Alvilde Bønå 537 3:25 Jonas Dahle 53 2:22 Jonette Evensen 538 3:26 Johannes Hamre 55 :52 Marthe Ulrikke Knoph 52 3:7 Bertine Lund

Detaljer

Journaldato: 22.4.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 19.04.

Journaldato: 22.4.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 19.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.4.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 24.04.2015 Svar på høring - Evalueringsrapport øvelse

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 6, del 5. Hypotesetesting, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 6, del 5. Hypotesetesting, del 5 ÅMA11 Sasylighetsregig med statistikk, våre 7 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 26. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1/ 59 Bjør

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser

2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser 2017 PROSJEKT-TEAM Grønnmerket PsykiØsterdalressurser PROSJEKTLEDELSE Deltaker Kommune/Avdeling Telefon Epost Marit Dammen Prosjektleder, Avd. ehelse og Teklogi, Stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet

Detaljer

Journaldato: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.01.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Journaldato: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2015-28.02.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Søknad om datautlevering Forekomst

Detaljer

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip 04.11.2015

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip 04.11.2015 ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip 04.11.2015 Iteressekoflikter (siste 3 år) Har mottatt foredragshoorar og advisory board hoorar fra: Novartis, GSK, Mudipharma,,

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer