Bouvet årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bouvet årsrapport 2010 1"

Transkript

1 Bouvet årsrapport

2

3 6 Kort om Bouvet 8 Administrerende direktørs kommentar 10 Kontorene våre 22 Medarbeiderne våre 28 Årsberetning 34 Resultatene våre 90 Aksjonærinformasjon 92 Operasjonell risiko 93 Eierstyring og selskapsledelse 102 Adresser

4 NØKKELTALL BOUVET Driftsinntekter (MNOK) 710,6 589,1 565,4 Driftsresultat (EBIT) (MNOK) 64,7 57,1 69,5 Årsresultat (MNOK) 49,0 42,5 55,3 EBIT-margin 9,1 % 9,7 % 12,3 % Årsverk Antall ansatte pr Egenkapitalandel 37 % 42 % 44 % DRIFTSINNTEKTER TNOK DRIFTSRESULTAT (EBIT) TNOK ANTALL ANSATTE VED PERIODENS SLUTT

5 KONTORER Trondheim Bergen Haugesund Oslo Stavanger Skien Arendal Sandefjord Örebro Stockholm Kristiansand Malmö Bouvetøya

6 6 Bouvet årsrapport 2010 KORT OM BOUVET 642 ansatte 12 kontorer nærhet til kundene idéer teknologi troverdig kompetanse solid kundebase forretningsmuligheter kommunikasjon Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, interaktiv kommunikasjon og virksomhets styring. Vår styrke er bred kompetanse, lang erfaring og evner til kreativ problemløsning. Bouvet hadde ved årets slutt 642 ansatte og 12 kontorer i Norge og Sverige. Bouvet skaper forretningsmuligheter og effektiviserer prosesser for våre kunder. Våre sentrale verktøy er nye idéer og ny teknologi. Bouvets ambisjon er å være det konsulentselskapet som oppfattes som mest troverdig og har de mest fornøyde kundene og medarbeiderne. Vi skal være det ledende konsulentselskapet innen våre tjenesteområder. Bouvet har en meget solid kundebase. Blant våre kunder finnes de største virksomhetene i offentlig og privat sektor i Norge og Sverige. Vi søker langvarige forhold til kundene våre. 2/3 av kundene våre har vært med oss mer enn tre år. Vår filosofi er at nærhet til kundene er avgjørende for gode løsninger. Derfor utnytter vi kompetansen på tvers av selskapet, mens prosjektene forankres lokalt. På denne måten får kundene våre en lokal kundekontakt og prosjektleder samtidig som de får tilgang til kompetansen i hele selskapet uavhengig av lokalisering.

7 Vi leverer tjenester innenfor Informasjonsteknologi Interaktiv kommunikasjon Virksomhetsstyring IT-strategi Rådgivning Utvikling Integrasjon Arkitektur Søk Databaser Prosjektledelse Test Systemforvaltning Infrastruktur Drift ASP ERP Business intelligence Informasjonsstyring Sikkerhet Samhandling Mobile løsninger Rike web-løsninger Digitale publikumstjenester Digital kommunikasjon Flerkanalstrategi Informasjonsarkitektur Grafisk design Innholdsutvikling Kurs Sertifiseringer

8 Suksessen skyldes god markedsutvikling, men mest av alt dyktige og entusiastiske konsulenter. Sverre Hurum Administrerende direktør Bouvet

9 Bouvet årsrapport Administrerende direktørs kommentar: Dyktige medarbeidere TETT PÅ KUNDENE 2010 har vært nok et godt år for Bouvet. Vi har opplevd fornyet tillit hos eksisterende kunder og en rekke nye, spennende kunder har valgt å inngå samarbeid med oss. Den økte etterspørselen har gjort at vi ved årsskiftet hadde 96 medarbeidere flere enn samme tidspunkt året før. Suksessen skyldes god markedsutvikling, men mest av alt dyktige og entusiastiske konsulenter. Det er veldig hyggelig å være leder i et selskap som får så mange gode tilbakemeldinger fra kundene. Dette er tilbakemeldinger som både går på den faglige kompetansen og på konsulentene som personer. Jeg får stadig høre at våre konsulenter er lette å samarbeide med og at de fungerer godt i prosjektene. For konsulentene er det stimulerende å få jobbe med faglige utfordringer i prosjekter som er med på å bringe samfunnet vårt videre. Noen eksempler viser dette: Vi bygger systemer for mer effektiv handel med energi, systemer for bedre rovdyrforvaltning, løsninger for oppfølging av HMS, bedre nettbanker, støtte for mer effektiv samhandling internt hos kundene, nettsteder for salg og distribusjon av digitale læremidler i skolen og mobile løsninger for å finne kollektivreiser. Listen kunne vært mye lengre. Utgangspunktet for Bouvet har vært tjenester knyttet til utvikling av systemer. Men de siste årene har vi etablert et bredere tjenestespekter. Vi har tatt nye skritt både i retning serverrommet, brukerne av løsningene og de strategiske prosessene som ligger til grunn for valg av forretningsløsninger. Dette har gjort det mulig å få et bredere samarbeid med våre kunder. Service management, mobile løsninger og teknisk infrastruktur er eksempler på områder der vi har styrket oss vesentlig i Jeg vil spesielt trekke frem fremgangen vi har hatt i Rogaland, der veksten både når det gjelder antall ansatte og mengden oppdrag har vært imponerende. For det lokale markedet i Rogaland har vi også funnet det riktig å etablere et eget datterselskap for interaktiv kommunikasjon og web-løsninger. Selskapet har fått navnet Olavstoppen og har allerede etablert seg på en bra måte i det lokale markedet. Bouvets strategi har ligget uendret hele veien. Vi bygger stein på stein basert på troverdighet, langvarige kunderelasjoner og fornøyde medarbeidere. Dette var en strategi vi fulgte selv i et tøft marked i Nå i 2010 har vi sett at dette har vært et riktig valg. En viktig medvirkende årsak til at Bouvet har lykkes, er vårt fokus på medarbeiderne. I tillegg til faglig utvikling og kompetanse dyrker vi en kultur der trivsel, samhold og humor er viktig. Våre medarbeideres kompetanse og entusiasme er avgjørende for at vi skal lykkes med å etablere langsiktige kunderelasjoner og bli den foretrukne samarbeidspartneren for kunden. Vi har en flat organisasjonsstruktur der den enkeltes mening blir hørt, og vi legger til rette for fleksible løsninger slik at arbeid og familie kan kombineres på best mulig måte. Sosiale arrangementer er det også mange av. Disse viser at vi trives sammen noe jeg synes er veldig hyggelig. Bouvets regionale profil er viktig. Geografisk spredning og lokale kontorer både i Norge og Sverige gir klare fordeler når det gjelder markedsarbeid og konkurransekraft. Denne nærheten til kunden gjør at vi får bedre samspill med kundene og langsiktige kunderelasjoner. Vi har valgt å illustrere dette poenget i årsrapporten ved bilder av konsulenter som danser med kunder. Tilfredse kunder vil alltid være de beste ambassadørene, og gode referanser er verdifulle i salgsarbeidet. Vi skal fortsette å videreutvikle Bouvet gjennom å tilby de tjenester som våre kunder har behov for. En avgjørende forutsetning for å realisere denne målsettingen vil være å opprettholde kontinuitet blant våre medarbeidere og utvikle selskapets kompetanse videre. Klarer vi dette, vil den positive utviklingen for Bouvet fortsette. Vi har alle forutsetninger for å lykkes!

10

11 NÆRHET TIL KUNDEN I årets årsrapport ønsker vi å gå bak tallene og fortelle om kunder, oppdrag og konsulentmiljøer hos de ulike kontorene til Bouvet. Det er her verdier skapes og nye muligheter oppstår. Med nærhet til kundene og i takt med kundenes behov.

12 12 Bouvet årsrapport 2010 Aase Soland Bjelland, Principal Engineer i Gassco AS i Kopervik. Vidar Aga, konsulent i Bouvet.

13 Bouvet årsrapport Rogaland Bouvet har de siste årene hatt en betydelig vekst og samtidig levert gode resultater i Rogaland. Denne veksten bygger på større oppdragsmengde hos eksisterende kunder, men også et godt tilfang av nye kunder. Det siste året er en rekke langsiktige kontrakter signert, deriblant flere nye entreprisekontrakter med Statoil. Dette gir et solid grunnlag for den videre utviklingen av Bouvets virksomhet i regionen. Våre tjenesteområder har utviklet seg i takt med nye og større behov hos våre eksisterende kunder. Et eksempel på dette er at vi i fjor inngikk flere Service Management kontrakter. Denne type kontrakter bruker definerte standardprosesser og rammeverk, og gir tjenesteleverandører større ansvar og mandat i leveransen. NYE TJENESTER OG BRANSJER Teknisk infrastruktur og drift er områder der Bouvet har hatt økende aktivitet. Disse områdene har derfor blitt etablert som nye tjenesteområder i Rogaland. Våren 2010 startet Bouvet sitt eget driftssenter i Stavanger. Prosessdesign, arbeidsflyt-analyser, HR, endringsledelse, Information Management og Performance Management er også eksempler på tjenesteområder med betydelig økt aktivitet i 2010, med en rekke nye langsiktige forvaltningsavtaler og prosjekter. Bouvet i Rogaland har i 2010 etablert sine tjenester i flere nye bransjer, deriblant landbruk, prosessindustri og engineering. Eksempel på dette er Nortura (tidligere Gilde og Prior) som i 2010 valgte Bouvet som sin IT samarbeidspartner for de neste tre år. SUKSESSFAKTORER Spennende prosjekter og ny teknologi gjør at Bouvet er en attraktiv arbeidsplass i Rogaland. Konsulentene er en del av en flat, motiverende organisasjon som er prestasjonsorientert og entusiastisk. Organsisasjonsmodellen kaller vi liten i stor : Hver forretningsenhet har stor frihet og ansvar for egne resultater, samtidig som de er en del av en større helhet. Det er flere suksessfaktorer som forklarer veksten og den økte markedsandelen i Rogaland. Kompetanse, gjennomføringsevne, lokal styring og kommersiell konkurransedyktighet er selvfølgelig viktig. En annen viktig faktor er at vi har klart å ha en stabil organisasjon med lojalitet og sterk kultur. Når dette kombineres med teknisk kunnskap og kontinuerlig fokus på forstå kundens virksomhet, blir resultatet godt. Gode leveranser og god omtale fra kunder har ført til et styrket omdømme i regionen. Bouvet har tre kontorer i Rogaland: På Forus i Stavanger, i Stavanger sentrum og i Haugesund. Vi mener det er viktig å være en positiv kraft i lokalsamfunnet, og støtter derfor lokale arrangementer og foreninger som har gode formål. Olavstoppen En viktig hendelse i 2010 var etableringen av datterselskapet Olavstoppen AS i Stavanger. De leverer alle typer tjenester som er nødvendig når en kunde vil kommunisere via internett på en målrettet og effektiv måte. Tjenestene omfatter blant annet kommunikasjonsstrategi, målgruppeanalyser, informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign, grafisk design og implementering av teknisk løsning. Målsetningen er å etablere brukervennlige løsninger, som sørger for at forretningsmessige mål oppnås. Å etablere Olavstoppen var et viktig trekk for å spisse og synliggjøre disse tjenestene mot markedet. Resultatet har blitt en rekke nye kunder, samt stor interesse fra konsulenter som vil begynne i selskapet. Det er svært hyggelig å kunne konstatere at synergien mellom Bouvet og Olavstoppen fører til økt aktivitet i begge leire. FAKTA ROGALAND Leder: Nils Olav Nergaard Antall ansatte 31/12-10: 238

14 14 Bouvet årsrapport 2010 Kari Anne Kvarving, kommunikasjonsrådgiver i Utlendingsdirektoratet i Oslo. Alf Lervåg, konsulent i Bouvet

15 Bouvet årsrapport OSLO På Myrens verksted i Oslo er det laget gode tekniske løsninger siden Bouvets Oslokontor er derfor med sin plassering på Myrens en del av en stolt tradisjon. Da vi flyttet inn her i 2001 het vi ikke Bouvet, men Cell Network. Siden den gangen har virksomheten vokst betraktelig. Oslokontoret har et bredt spekter av tjenester og leverer til de fleste bransjer. Systemutvikling og brukskvalitet har ligget i bunnen hele veien og er fortsatt viktig. Men de siste årene har spekteret av tjenester blitt større. Våren 2010 ansatte Bouvet et fagmiljø som jobber med teknisk infrastruktur. Det gjør at vi nå kan tilby rådgivning rundt nettverk, datalagring, virtualisering, tilgangsstyring, systemadministrasjon og operativsystemer. Det er etablert en tyngre rådgivningsgruppe som leverer teknologirådgivning på strategisk nivå, vi bygger opp kapasitet og kompetanse innenfor interaktiv kommunikasjon og kundeopplevelser og vi har etablert et eget team som jobber med EpiServer. Vi er organisert på en måte som gjør at vi klarer å hive oss rundt og tilpasse oss nye behov i markedet, sier Anders Volle som leder Bouvet i Oslo. Utvidelsen av tjenestespekteret er også mulig fordi nye medarbeidere søker til Bouvet. Vi opplever en positiv spiral og at vi er en magnet for dyktige mennesker, fortsetter Volle. Kurssenteret til Bouvet i Oslo tilbyr kurs innenfor alt fra presentasjonsteknikk og Word til avansert programmering, samt at det er Norges eneste sertifiserte kurssenter for SAP. Vi har mer enn 2600 personer innom på kurs hvert år og dette er en flott måte å synliggjøre Bouvets kompetanse, forteller Volle. NYSKAPING Den første turbinen i Norge ble laget på Myrens verksted i Innovativ bruk av teknologi er viktig også for oss som holder til ved Akerselva nå. Vi jobber stadig ut nye konsepter i samarbeid med kundene våre, sier Volle. Et eksempel på dette er en løsning for registrering og oppfølging av avvik som Bouvet har utviklet i samarbeid med Statkraft og Institutt for energiteknikk. Denne løsningen er fullstendig integrert med de øvrige systemene og prosessene i virksomheten. Hos Viking redningstjeneste lager vi en løsning der sjåførene på bergingsbilen får tilgang til systemer og kan oppdatere disse med enkle trykk på håndholdte enheter. For Statsministerens kontor utviklet vi i 2010 en digital lyttepost for den diskusjonen som foregår om velferdsstaten i sosiale medier som twitter og blogger. Relevante innlegg fra nettet ble løftet fram i et eget nettsted. TILLIT HOS KUNDENE Volle deltar stadig på statusmøter der kunder får demonstrert hva Bouvets team har utviklet siste periode. Kundene er veldig happy med det vi gjør. Jeg har inntrykk at de synes folka våre er enkle å ha med å gjøre. De går rett på sak og leverer. Av og til støter også vi på tekniske utfordringer, men når kunden ser at vi bretter opp ermene og ordner opp så blir gjerne tilliten enda større enn før. Vi har potensiale til å ta større markedsandeler i Oslo-området, mener Volle. Vi planlegger for vekst, men uten at vi går på kompromisser med hensyn til hvem vi ansetter. Det er hard kamp om de dyktige folka på Østlandet nå. Den viktigste måten å tiltrekke seg folk på, er å tilby de spennende oppdrag. Så må det være gode arenaer for kompetansedeling og kompetansebygging, forklarer Anders Volle. To ganger i året arrangerer Oslokontoret en faglig internkonferanse. På dette arrangementet deltar opp mot 200 ansatte og de kan velge mellom ca 30 foredrag holdt av kolleger i parallelle sesjoner. På disse kveldene bobler det av entusiasme her på Myrens verksted, forteller Oslo-lederen. FAKTA OSLO Leder: Anders Volle Antall ansatte 31/12-10: 272

16 16 Bouvet årsrapport 2010 Louise Rydin, konsulent i Bouvet Patrik Jonsson, seksjonssjef hos ICA i Stockholm.

17 Bouvet årsrapport Stockholm, Malmö, Örebro Bouvet har lenge hatt skandinaviske virksomheter som SAS, ICA og Staples på kundelisten. Etableringen i Sverige ble til gjennom et ønske om å levere tjenester til disse selskapene også på østsiden av kjølen. Et kontor ble etablert i Malmö gjennom kjøp av selskapet Zekundera AB. I Stockholm har virksomheten blitt bygd fra grunnen av. Også i Örebro er et kontor under etablering. Det er en stor fordel for oss at vi kan trekke på kompetanse og referanser fra Norge, sier Jonna Nordén som er leder for Bouvet i Stockholm. Det er unikt at en organisasjon med vår størrelse har vunnet rammeavtaler med kunder som Trafikverket, Pensionsmyndigheten og Svenska Kraftnät. Den sterke kundebasen i Stockholm gir oss et veldig godt grunnlag for vekst. En annen kunde med rammeavtale er ICA. De skulle for et par år siden redusere antallet rammeavtaleleverandører fra rundt 100 til 10. På den tiden hadde Bouvet bare fem ansatte i Stockholm og det var derfor tilsynelatende små odds for at Bouvet skulle få forlenget sin avtale. Likevel ble Bouvet valgt sammen med konsulentselskaper som er store i Sverige, så som KnowIT, Accenture, Connecta og IT Lederna. Da vi hadde møte med dem fikk vi høre at vi ble valgt fordi vi kjente dem godt og fordi vi har den langsiktighet og troverdighet de trengte, forteller Nordén. ICA har nå blitt Bouvets største kunde i Stockholm. ICA er ivrige på at Bouvet svarer på forespørslene fra dem. Vi opplever samarbeidet med dem som et partnerskap. Det er vinn-vinn. Og konsulentene elsker å jobbe for ICA. Da er vi inne på rett spor og det er morsomt, forteller Jonna Nordén og hun fortsetter: Markedet i Stockholm liker nykommere. De prøver gjerne en ny og annerledes leverandør. Når vi viser vårt engasjement, hva vi står for og at vi har gjort lignende leveranser i Norge så blir de nysgjerrige. GLOBALE SELSKAPER I Malmöregionen er også utviklingspotensialet stort. Man kan se det når man kommer dit hvilken enorm byggeaktivitet som foregår, forteller Stein Riisnæs entusiastisk. Han har et overordnet ansvar for Bouvets virksomhet i Sverige. I dette området finnes globale selskaper som SonyEricsson, AlfaLaval, Trelleborg, TetraPak og Gambro. I dag er SonyEricsson den viktigste kunden vår i Malmö. De er veldig fornøyd og det bekrefter at vi er på rett spor. I byggingen av virksomheten i Sverige har vi hele tiden lagt vekt på å forankre visjonen, verdiene og forretningsidéen i organisasjonen, sier Riisnæs. Hvis man klarer dette, skaper det et godt grunnlag for å lykkes videre fremover. Det er viktig å involvere konsulentene før man tar beslutninger som gjelder dem. Det gjør at konsulentene gjør et mye bedre arbeid forteller Mathias Hansson, nyansatt leder for Malmökontoret. Han har ledererfaring fra blant annet Accenture og IBM. Jonna Nordén legger også vekt på at konsulentene må trives: De må kjenne at vi bryr oss om dem og deres kompetanseutvikling. Konsulentene må bli sett som mennesker. RINGEN ER SLUTTET Bouvet ble opprinnelig etablert med utgangspunkt i den norske delen av det svenske konsernet Cell Network. Når Bouvet nå er etablert i Sverige, så er på mange måter ringen sluttet. Vi er i Sverige for å vokse, sier Stein Riisnæs. Det svenske markedet for konsulenter er to til tre ganger større enn det norske. Her har vi dermed et stort potensiale for vekst, avslutter Riisnæs. FAKTA SVERIGE Leder: Stein Riisnæs Leder Stockholm: Jonna Nordén Leder Malmö: Mathias Hansson Antall ansatte 31/12-10: 21

18 18 Bouvet årsrapport 2010 Kristiansand, Arendal, Grenland, Sandefjord Lokal tilstedeværelse og internasjonal orientering er viktige stikkord for oss, forteller Arne Hermansen, leder for Bouvets virksomhet i den sørligste delen av Norge. Aker Solutions, BW Offshore, Kongsberggruppen, Eramet og Jotun er alle lokale kunder med utstrakt internasjonal virksomhet. Kongsberg-gruppen er veldig opptatt av at vi er en lokal leverandør, forteller konsulent Anders Henriksen. Han har vært med i teamet som har levert intranett til Kongsberg-gruppens ansatte i 25 land. For Statoil-prosjektet Procosys har også vår lokale tilstedeværelse vært sentralt for at Bouvet ble leid inn. De holder til på Herøya i Porsgrunn. Tidligere brukte de noen lokale enkeltkonsulenter, men innledet så samarbeid med Bouvet som kunne levere fire-fem ressurser rett inn i prosjektet, sier Hårek Stranheim på Bouvets Grenlandskontor. En statlig aktør i regionen er Post- og teletilsynet i Lillesand. Der har Bouvet vunnet flere anbud på blant annet saksbehandlingsløsninger. Vi har en fantastisk samling av dyktige medarbeidere, sier Hermansen. Og markedspotensialet tilsier at vi har muligheter til å vokse videre her i sør. Vi er i rekrutteringsmodus. Han nevner kompetansen innenfor Business Intelligence og web-løsninger som eksempler på områder der vi er i front i regionen. Til Eramet og Skagerak har vi levert spennende BI-løsninger for oppfølging av nøkkelindikatorer. Når det gjelder web-løsninger trekker han fram Sjømannskirken som vant Farmandprisen for nettstedet Bouvet utviklet for dem. INTERNASJONALT SAMARBEID Langs kysten har bedriftene alltid vært orientert ut mot verden og Bouvet får være med kundene på denne ferden. Hos OSM-group samarbeider vi med et utviklingsmiljø i Manilla. Et annet eksempel er Kongsberggruppen som har et utviklingsmiljø i Bulgaria som Bouvet samarbeider med. Dette synes våre konsulenter er spennende, forteller Anders Henriksen entusiastisk. Vi har team-ledelse, arkitekt- og QA-funksjon, men vi er også involvert i utviklingsarbeidet på linje med bulgarerne. Det er ikke slik at det er bygd høye gjerder rundt det bulgarske miljøet. Suksessen ligger i at vi har klart å skape tillit, likeverdighet og god, daglig kommunikasjon. Det som kjennetegner oss, er at vi er folkelige, men likevel overbeviser kunden med kompetansen vår, sier Henriksen. Bedriftene her i regionen er spesielt vare på konsulenter i dress og slips. Det fungerer ikke her. Det er en del av Bouvet-kulturen at vi har lave skuldre og treffer kundene hjemme. Samtidig har vi fordelen av å ha en stor leveransekapasitet i ryggen Den gode kommunikasjonen med kundene dyrkes også utenfor prosjektene. Vi jobber strategisk med sportslige aktiviteter der vi kobler ansatte med kunder og partnere, forteller Hårek Stranheim som selv er ivrig triathlon-utøver. I juni inviteres kunder og ansatte med på Hove Tri i Arendal der Bouvet er sponsor. Vi tenker at startnummer og svett sykkeltøy skaper mer fellesskap enn restaurantbesøk og dressjakke. FAKTA Kristiansand, Arendal, Grenland, Sandefjord Leder: Arne Hermansen Antall ansatte 31/12-10: 37

19 Bouvet årsrapport Bergen Energi, bank/finans og offentlig sektor er de største bransjene for Bouvets Bergenskontor. Men vi leverer også tjenester innenfor bransjer som næringsmiddel, samferdsel, shipping og utdanning i denne regionen. Vi føler at vi er bra posisjonert og at porteføljen av kunder har en sunn fordeling mellom ulike bransjer, sier Anne Hasselgreen som er regionleder for Bergen. Mange av kundene våre har spennende teknologiske utfordringer og er opptatt av nye og effektive måter å jobbe på. Dette er noe som konsulentene setter pris på. Vi vinner oppdrag først og fremst på grunn av kompetansen vår, forteller Hasselgreen. Så synes hun det er ekstra hyggelig at hun får mange tilbakemeldinger som denne: Kompetansen deres er veldig bra, men så er dere så hyggelig også! Det virker som dere er gode kolleger og har det gøy sammen. Hasselgreen har sett at det smitter over på kunden når de ser at Bouvet-konsulentene samarbeider godt. SIKKERHET OG MOBIL Det siste året har Bouvet i Bergen hatt en spesiell satsing på sikkerhet og mobile løsninger. Initiativer til slike satsinger kommer ofte fra konsulentene selv. De ser behovene og mulighetene og har lyst til å jobbe med nye konsepter. Når man så får kundene med på laget, ser vi at dette gir positive ringvirkninger på alle områder. Bergenskontoret har utviklet mobile app er for Android og iphone og er nå i gang med utvikling på Windows mobile. Innenfor sikkerhet tilbyr vi blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi tar det som en tillitserklæring når sentrale institusjoner i samfunnet sender sine medarbeidere på kurs i IT-sikkerhet hos oss, sier Hasselgreen. Vestlandet er en vekstregion i Norge og det gjenspeiler seg også hos Bouvet. Systemutvikling, web-løsninger, prosjektledelse og testledelse er de områdene der Bouvet har størst vekst i Bergen. Vi ønsker å vokse uten å miste dugnadsånden, forteller Hasselgreen. Å si nei til kundene er noe vi strekker oss langt for å unngå. Vi snur oss fort og gjør alt for å levere. Selv om arbeidsmarkedet er stramt, kommer det likevel nye, gode medarbeidere til Bouvet. Regionlederen trekker spesielt fram den gode kvaliteten på kandidater fra utdanningsinstitusjonene i Bergen. Hasselgreen opplever også en utrolig aktivitet i det faglige utviklingsarbeidet. De som jobber hos oss kjennetegnes ved at de er nysgjerrige og vil lære mer. De er villige til å investere i kompetanseutviklingen selv også. Dugnadsånden er også viktig på de sosiale arrangementene. De beste Bouvet-festene er de som ikke har hvit duk på bordet., sa en avdelingsleder i Bergen en gang. Det er viktig at alt ikke kommer trillende inn, men at alle bidrar til å skape et godt miljø. FAKTA BERGEN Leder: Anne Hasselgreen Antall ansatte 31/12-10: 43

20 20 Bouvet årsrapport 2010 Trondheim Vi har rammeavtale med nesten alle store konsulentkjøpere i Trondheim nå, forteller leder for Bouvet i Trondheim, Eirik Vefsnmo. Kontoret dekker Trøndelag og Nord-Norge og har solid kompetanse innenfor systemutvikling og brukeropplevelser. Kompetansen vår er viktig for at vi vinner oppdragene. I tillegg har vi en utrolig record med referanser. Når det gjelder kompetanse og referanser så har vi jo hele Bouvet i ryggen, sier Vefsnmo. Men jeg tror ikke vi hadde fått noen av oppdragene vi har her hvis vi ikke hadde holdt til i byen. Trøndersk næringsliv liker å handle lokalt. KARTBASERTE LØSNINGER Vefsnmo trekker fram Direktoratet for Naturforvaltning som et godt eksempel på en kunde i Trondheim. De har samarbeidet med Bouvet siden Hos direktoratet jobber vi både med nyutvikling og med forvaltning av eksisterende systemer. Det blir stadig mer etterspørsel etter kartbaserte systemer, og her gjør vi spennende ting hos Direktoratet for Naturforvaltning, forteller Vefsnmo. I disse systemene kan ansatte i direktoratet stedfeste observasjoner som for eksempel oljesøl eller rovdyr ved hjelp av kart eller GPS. Et annet nyskapende prosjekt er Digitalpenn. Her er Bouvet med og utreder nye måter å innhente data fra ambulansepersonell. Tanken er at strukturert informasjon skal registreres i ambulansen ved hjelp av en digital penn og et spesielt papir med et unikt raster. Aktivitetsnivået i regionen er økende både i offentlig og privat sektor. Bouvet tar stadig større markedsandeler og Trondheimskontoret tar mål av seg til å vokse. Med nyoppussede lokaler i bryggene mot Nidelva er vi rigget for videre vekst. MOTIVERENDE TILBAKEMELDINGER Tilbakemeldingene vi får fra kundene er noe av det som gir størst motivasjon. Kundene synes det er bra å samarbeide med folka våre, forklarer Vefsnmo. Han viser fram en e-post fra en kunde der det står: Det var en glede å jobbe med konsulenten. Han er profesjonell, objektiv, lydhør og reflektert. Vefsnmo mener at riktige ansettelser og konsulentenes vilje til å utvikle kompetanse legger grunnlaget for at kundene blir fornøyd. Kompetansearbeidet styres og organiseres mye av konsulentene selv. Vi har et teknologiforum der konsulentene setter seg inn i nye teknologikonsepter. Den siste tiden har det vært mye fokus på mobil teknologi og app er. Vi har kjøpt inn en del utstyr som konsulentene leker seg med. Dette kan vi så demonstrere for kunder eller beskrive i tilbud. Det er mange sportsinteresserte Bouvetere i Trondheim. En gang i måneden kjøres en aktivitet som kalles Sunn og frisk. Den består i at en av de ansatte introduserer kollegene for sin idrettsgren. Dette er kanskje vel så mye et sosialt som et sportslig arrangement, innrømmer Eirik Vefsnmo. FAKTA TRONDHEIM Leder: Eirik Vefsnmo Antall ansatte 31/12-10: 31

21 Bouvet årsrapport

22 22 Bouvet årsrapport 2010

23 Bouvet årsrapport MEDARBEIDERNE VÅRE Entusiasme og fagmiljø skaper vinnerkultur Den viktigste årsaken til Bouvets fremgang er entusiasmen og kunnskapen blant våre medarbeidere. Motiverte, engasjerte og kompetente medarbeidere i en stabil organisasjon er vesentlig for å skape gode økonomiske resultater. Bouvet dyrker derfor en kultur der trivsel, entusiasme og utfordrende arbeidsoppgaver er hovedpilarene. Dette bidrar også til at vi tiltrekker oss nye kolleger, som vi trenger for å dekke etterspørselen fra våre kunder. I Bouvet finnes et bredt mangfold av kompetanse og erfaring. Samlet sett er dette en stor styrke, og det er derfor etablert både fysiske og digitale arenaer der medarbeiderne deler kunnskap med hverandre. Kurs og fagsamlinger er eksempler på slike arenaer. Et annet bevisst grep er å bemanne prosjektene med en miks av seniorer og unge talenter. Disse tiltakene skaper grunnlag for innovasjon i prosjektene og ny innsikt hos hver enkelt. Når det gjelder kompetanseutvikling så settes det individuelle utviklingsmål for hver enkelt medarbeider. Fleksibilitet er også viktig for å øke trivselen. I en hektisk hverdag er det viktig for Bouvet å tilrettelegge for at våre medarbeidere kan kombinere arbeid og familieliv på en best mulig måte. I de ulike regionene arrangeres det stadig turer, sportslige aktiviteter og aktiviteter av kulturell art. Mange av disse arrangementene er det medarbeiderne selv som står for. Stemningen var høy da mer enn 500 ansatte i september reiste en helg til London. Slike felles opplevelser skaper samhold og tilhørighet til selskapet. Bouvet har opplevd en kraftig økning i antall ansatte de senere årene. Det er utfordrende å assimilere så mange nye medarbeidere inn i kultur og arbeidsform. Vi opplever likevel at vi har lyktes med dette og at nye medarbeidere kommer raskt inn i miljøet og ut i oppdrag. Vi undersøker jevnlig utviklingen i arbeidsmiljøet og trivselen blant våre kolleger, og det er gledelig å se at vi så langt har lykkes. Vår seneste medarbeiderundersøkelse viser en høy grad av jobbtilfredshet. I undersøkelsen ble de ansatte blant annet spurt om de var stolte av å jobbe i Bouvet, om de ville anbefale Bouvet som arbeidsplass til venner samt om de ansatte oppfattet sine kolleger som kompetente. Bouvet har som målsetting å ha den laveste jobbrotasjonen i bransjen. Vi har så langt lykkes med denne målsettingen. For et konsulentselskap som Bouvet representerer medarbeiderne den største verdien. Vi kommer derfor til å fortsette vårt fokus på trivsel, kompetanse og entusiasme blant våre kolleger.

24 24 Bouvet årsrapport 2010 Vela Incident er rockebandet til Bouvets Oslo-kontor. Bandet debuterte på den sagnomsuste Bouvetøyafestivalen i Etter en rivende utvikling var høstturnéen 2010 et foreløpig karrieremessig høydepunkt, med spillejobber på javazone i Oslo Spektrum og puben Hog In The Pound på Bouvets Londontur. Bandet plyndrer fritt fra rockehistorien, med et stadig tyngre uttrykk og mer ambisiøse musikalske rammer.

25 Bouvet årsrapport ERFARING MEDARBEIDERE ALDERSFORDELING MEDARBEIDERE ANTALL MEDARBEIDERE Sverige Nord Vest Sør Øst Q4'10 Q3'10 Q2'10 Q1'10 Q4'09 Q3'09 Q2'09 Q1'09

26 26 Bouvet årsrapport 2010 Årsberetning KONSERN (Konsolidert) MORSELSKAPET Resultatregnskap Oppstilling andre inntekter og kostnader Balanse Kontantstrømoppstilling Oppstilling av endringer i egenkapitalen Noter Styrets og ledelsens erklæring Aksjonærinformasjon Operasjonell risiko Eierstyring og selskapsledelse Revisjonsberetning Nøkkeltall konsern Definisjoner

27 Bouvet årsrapport

28 28 Bouvet årsrapport 2010 BOUVET ASA Årsberetning Viktige hendelser Bouvet styrket sin markedsposisjon ytterligere gjennom 2010 og opprettholdt en lønnsom vekst i et marked i stadig bedring. Bouvet har en gjennomføringskapasitet og kompetanse som gjør at vi blir valgt som partnere for en rekke store virksomheter. Gjennom 2010 har konsernet etablert seg innenfor nye tjenesteområder, noe som gjør det enda mer interessant å samarbeide med Bouvet. DRIFTSINNTEKTER TNOK DRIFTSRESULTAT (EBIT) TNOK ÅRSRESULTAT TNOK Omsetningen steg til 710,6 millioner kroner, en økning på 20,6 prosent sammenlignet med Samtidig endte driftsmarginen på 9,1 prosent, mot 9,7 prosent i Bouvet ble i fjerde kvartal tatt opp til notering på Oslo Børs etter å ha vært notert på Oslo Axess siden mai Bouvet var dermed det første selskapet som har gått fra Oslo Axess til Oslo Børs. Bouvet opplevde en positiv utvikling i markedet for IT-tjenester gjennom 2010 med en stadig økende etterspørsel etter konsernets tjenesteområder. Antall henvendelser både fra det offentlige og private er økende. Gjennom en offensiv satsning i 2009, da markedet var mer utfordrende, er Bouvet nå godt posisjonert for å utnytte de markedsmessige muligheter som kommer i Konsernet er godt kapitalisert med en egenkapitalandel på 37,3 prosent og ingen rentebærende gjeld. Virksomheten Konsernet leverer tjenester innen følgende områder: portaler, systemutvikling, systemintegrasjon, applikasjonsforvaltning, SAP, Business Intelligence, teknisk infrastruktur og kurs. Brukskvalitet er en integrert del av Bouvets leveranser. Gjennom en offensiv satsning har Bouvet økt sin markedsandel de senere årene. Den positive utviklingen fortsatte i 2010, noe som viser at Bouvet har en riktig forretningsmodell og et tjenestespekter godt tilpasset kundens behov. Bouvets geografiske spredning med lokale kontorer gir klare fordeler når det gjelder markedsarbeid og konkurransekraft. For mange virksomheter er det av betydning at leverandøren av forretningskritiske systemer har lokal forankring og tilstedeværelse. For det første er det Bouvets erfaring at lokal tilknytning gjerne gir større forståelse for kundens behov. I tillegg er det lettere å etablere langsiktige relasjoner og dermed kjennskap til kundens virksomhet og systemer. Dette bidrar til at Bouvet raskere kan løse kundens utfordringer. Det er en økende tendens til at kundene kjøper tjenester gjennom rammeavtaler. Bouvet er med sin størrelse og sine referanser svært godt posisjonert til å vinne slike avtaler, og en rekke rammeavtaler er signert i Konsernet har i 2010 fortsatt å fokusere på langsiktige og varige kunderelasjoner. Dette har bidratt til høy gjenkjøpsgrad og lave salgskostnader. Inntektene fra konsernets 20 største kunder utgjorde 63,3 prosent av samlede inntekter i Tilfredse kunder vil alltid være de beste ambassadørene, og gode referanser er verdifulle i salgsarbeidet. En av de viktigste årsakene til Bouvets fremgang har vært kontinuitet og stabilitet i en organisasjon med høyt kvalifiserte medarbeidere. Ved siden av å tilby utfordrende arbeidsoppgaver har derfor Bouvet arbeidet

29 Bouvet årsrapport EBIT-MARGIN PROSENT 15 LIKVIDITETSGRAD 2,0 EGENKAPITALANDEL PROSENT ,5 1,0 0, aktivt for å beholde og forsterke et godt sosialt miljø i en periode der organisasjonen har vokst kraftig. Bouvet jobber tett sammen med kundene. Dette gjør oss i stand til å bistå med rådgivning, utvikling og forvaltning av forretningskritiske løsninger. Konsernet har fått svært gode tilbakemeldinger i 2010 både når det gjelder faglig og sosial kompetanse, løsningsforslag, forretningsforståelse og leveringsdyktighet. Hovedtrekk markedet Det skandinaviske markedet for IT-tjenester har vist en positiv utvikling gjennom 2010 og det er på ny en økende vilje til å investere i informasjonsteknologi. Mange store prosjekter har blitt lagt ut på anbud gjennom Det er ventet at flere store kontrakter vil bli lagt ut på anbud både innenfor privat og offentlig sektor, noe som er positivt i forhold til Vi ser spesielt en økende etterspørsel etter noen typer tjenester. Dette gjelder for eksempel applikasjonsforvaltning, sikkerhet og mobile løsninger. Økonomi og finans Driftsinntekter Bouvet hadde driftsinntekter på 710,6 millioner kroner i 2010, en økning på 20,6 prosent fra 589,1 millioner i En økning i gjennomsnittlig antall ansatte på 17,6 prosent sammenlignet med 2009 er den viktigste årsaken til økningen i driftsinntektene. I tillegg er faktureringsgraden for konsernets konsulenter 1,2 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2009 og utgjorde 75,4 prosent. Prisene på konsernets timebaserte tjenester viste en nedgang på 3,8 prosent, men utviklingen i timeprisene viste en bedre utvikling i andre halvår 2010 sammenlignet med første halvår som følge av en god utvikling etter Bouvets tjenester. Den positive utviklingen fortsatte i 2010, noe som viser at Bouvet har en riktig forretningsmodell og et tjenestespekter godt tilpasset kundens behov. Bouvet benytter seg av tjenester fra innleide konsulenter i de tilfeller konsernet selv ikke har kapasitet til å dekke etterspørselen med egne ansatte. Bruken av underkonsulenter vil også fungere som en buffer mot svingninger i markedet. I tråd med en økende markedsaktivitet økte bruken av underkonsulenter i 2010 og utgjorde 15,8 prosent, mot 13,0 prosent i Driftskostnader Den samlede kostnadsutviklingen i Bouvet viste en vekst på 21,4 prosent i 2010 og totale kostnader endte på 645,9 millioner kroner. Konsernet rapporterte dermed en høyere vekst i kostnadene enn inntektene. Marginen bedret seg imidlertid gjennom 2010 og utgjorde i fjerde kvartal 11,2 prosent. Dette er over konsernet langsiktige mål og viser at den offensive satsningen gjennom 2009 i et svakere marked var riktig. Bouvet er nå godt posisjonert for å utnytte de markedsmessige muligheter som kommer i Økningen i driftskostnader er fremdeles i hovedsak knyttet til økning i lønnskostnader samt andre driftskostnader, som en følge av at gjennomsnittlig antall ansatte har økt i perioden. I tillegg har konsernet hatt en generell lønnsvekst blant konsernets ansatte. Den generelle lønnsveksten var på 3,0 prosent i 2010, mot 1,5 prosent i Resultat Driftsresultatet (EBIT) ble 64,7 millioner kroner i 2010 sammenlignet med 57,1 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Dette representerer en økning på 13,4 prosent. EBIT-marginen endte på 9,1 prosent, sammenlignet med 9,7 prosent i Bouvet har en langsiktig målsetting om en EBIT-margin på 10 prosent. Bouvet økte gjennomsnittlig antall ansatte med 96 personer til 642 i Dette har kortsiktig påvirket marginutviklingen. Konsernet vil fortsatt ha stor fokus på å effektivisere driften ytterligere og arbeide aktivt for å heve timeprisene. Resultat etter skatt ble 49,0 millioner kroner i 2010, opp fra 42,5 millioner kroner i Fortjeneste per aksje endte på 4,74 kroner i 2010 sammenlignet med 4,18 kroner i 2009.

30 30 Bouvet årsrapport 2010 Balanse og finansielle forhold Bouvet hadde ved regnskapsårets slutt en totalbalanse på 313,5 millioner kroner. Kundefordringene steg med 24,8 millioner kroner, noe som må ses i sammenheng med at driftsinntektene steg med 121,5 millioner kroner. Konsernet har hatt en gjennomgang av fordringsmassen og oppfatter denne som solid. Konsernets egenkapital utgjorde på balansedagen 116,8 millioner kroner sammenlignet med 126,8 millioner kroner foregående år. Bouvet har utbetalt utbytte på til sammen 63,5 millioner kroner til aksjonærene i løpet av året. Konsernets soliditet målt ved bokført egenkapitalandel var ved utgangen av året 37,3 prosent sammenlignet med 42,1 prosent foregående år. Bouvet har en målsetting om å ivareta en egenkapitalprosent i overkant av 30 prosent. Konsernet har ved årets slutt en langsiktig gjeld på 5,2 millioner kroner som består av pensjonsforpliktelser. Bouvet hadde en positiv kontantstrøm fra driften på 36,4 millioner kroner i 2010 mot 61,9 millioner foregående år. Likvidbeholdningen på 112,3 millioner kroner er plassert i bank. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Til grunn for dette legges konsernets langsiktige prognoser samt dets egenkapital- og likviditetssituasjon. Finansiell risiko De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til likviditetsrisiko og kredittrisiko. Ledelsen har en løpende vurdering av disse risiki og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Bouvets finansielle strategi er å ha tilstrekkelig likvider eller kredittmuligheter til enhver tid slik at man kan finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategi. Overskuddslikviditet er plassert i bank. Konsernets kundeportefølje består hovedsakelig av store solide foretak og organisasjoner med høy kredittverdighet. Nye forretningsforbindelser som får kreditt underlegges en vurdering av kredittverdighet. Nærmere beskrivelse av finansiell risiko finnes i note 23 og under avsnittet eierstyring og selskapsledelse. Aksjer og aksjonærforhold Det er selskapets målsetting å gi aksjonærene avkastning i form av utbytte og verdistigning som minst er på nivå med investeringsalternativer med sammenlignbar risiko. Utbytte foreslås dersom det etter styrets vurdering ikke påvirker selskapets fremtidige vekstambisjoner og kapitalstruktur negativt. Bouvets geografiske spredning med lokale kontorer gir klare fordeler når det gjelder markedsarbeid og konkurransekraft. Bouvet ASAs aksjekapital er kroner fordelt på aksjer pålydende kroner 1,00. Dette er uendret fra året før. Selskapet eide ved årets slutt 804 egne aksjer sammenlignet med egne aksjer foregående år. Ved årets slutt hadde selskapet 778 aksjonærer. De 20 største aksjonærene eide aksjer, hvilket tilsvarer 62,1 prosent av aksjekapitalen. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets resultat etter skatt i Bouvet ASA på 42,3 millioner kroner overføres annen egenkapital. Styret foreslår videre at det utbetales et utbytte på 42,0 millioner kroner kroner tilsvarende 4,10 kroner pr aksje. Morselskapets egenkapital pr er 113,2 millioner kroner, hvorav fri egenkapital utgjør 82,3 millioner kroner. Organisasjon Bouvets virksomhet har god geografisk spredning. Konsernet har ni kontorer i Norge og to i Sverige, fordelt på Arendal, Bergen, Grenland, Haugalandet, Kristiansand, Malmø, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Stockholm og Trondheim. Antall ansatte økte i løpet av 2010 til 642 fra 546. Bouvet vil fortsette å bygge på den regionale strategien, og har som ambisjon å være ledende i de regioner konsernet opererer. Etableringen av virksomheten i Sverige utvikler seg i henhold til planen og konsernet startet opp et nytt kontor i Stockholm i Virksomheten har hatt en positiv utvikling, men er fortsatt i en tidlig fase. Arbeidsforhold, helse og miljø En av de viktigste årsakene til konsernets fremgang er kontinuitet og stabilitet i en høyt kvalifisert organisasjon. Ved siden av å tilby utfordrende arbeidsoppgaver, arbeider Bouvet aktivt for å beholde og forsterke et godt sosialt miljø i en periode der organisasjonen vokser kraftig. Bouvet har så langt lykkes i dette arbeidet og har en utskiftning i arbeidsstokken som er godt under bransjegjennomsnittet. Et viktig bidrag til å sikre stabilitet i organisasjonen er å la de ansatte ta del i den langsiktige verdiskapningen i konsernet. Bouvet har derfor utarbeidet et aksjespareprogram for ansatte. Det er gledelig at 72 prosent av Bouvets medarbeidere deltok i aksjespareprogrammet i Kompetansebygging Utvikling av konsernets samlede kompetanse er av avgjørende betydning for å beholde og styrke Bouvets konkurransekraft. Som et ledd i å utvikle kompetansen blant medarbeidere og samtidig knytte sterkere relasjoner til kundene, arrangerer Bouvet månedlige regionale seminarer der dagsaktuelle temaer blir diskutert. Dette gjelder både generelle trender innen IT-sektoren og praktiske problemstillinger. Seminarene er godt besøkt og et viktig bidrag for å utvikle kompetansen i konsernet.

31 Bouvet årsrapport NETTO OPERASJONELL KONTANTSTRØM TNOK ANTALL ANSATTE VED PERIODENS SLUTT GJENNOMSNITTLIG ANTALL ANSATTE Bouvet markerer seg også som et tungt fagmilljø i Norge ved at konsernets fageksperter ofte benyttes som foredragsholdere på konferanser og seminarer. Ansatte i Bouvet deltar også aktivt faglige arenaer nasjonalt og regionalt. Det høye engasjementet blant medarbeiderne er viktig for Bouvet og bidrar til å markere konsernets kompetanse både overfor nåværende og potensielle kunder, i tillegg til at det bidrar til rekruttering av nye dyktige medarbeidere. Konsernet har hatt en kraftig vekst i antall ansatte i løpet av de seneste 12 månedene, og har i ansettelsene lagt vekt på en god fordeling mellom erfarne konsulenter med spisskompetanse og unge, talentfulle konsulenter. Trivsel Bouvet følger utviklingen i jobbtilfredsheten nøye og den årlige medarbeiderundersøkelsen viser en høy tilfredshet. I undersøkelsen ble de ansatte blant annet spurt om de var stolte av å jobbe i Bouvet, om de ville anbefale Bouvet som arbeidsplass til venner samt om de ansatte oppfattet sine kolleger som kompetente. Alle spørsmålene fikk en høy score med et gjennomsnitt på 5,0 på en skala fra 1 til 6. Viktige faktorer til den høye medarbeidertilfredsheten er fokus på å tilby medarbeiderne utfordrende arbeidsoppgaver i et godt sosialt miljø. Bouvet har en flat organisasjonstruktur som innebærer at den enkelte medarbeider blir innvolvert i viktige beslutningsprosesser. Dette bidrar til en organisasjon der medarbeidere tar ansvar og hjelper hverandre til å løse utfordrende oppgaver. Svært mange av konsernets medarbeidere er aktive innen ulike idretter, og et godt sosialt miljø er ofte et resultat av felles opplevelser. Bouvet legger derfor til rette for og støtter en rekke fritidsaktiviteter og sosiale arrangementer. En annen viktig trivselsfaktor for medarbeiderne er at konsernet legger stor vekt på at arbeidet skal kunne kombineres med familieliv og fritid. En god kontraktsinngang i fjerde kvartal gir en god start på 2011 og samlet sett forventer Bouvet en fortsatt positiv utvikling i det kommende året. Helse Totalt sykefravær i løpet av arbeidsåret var 4,1 prosent, Dette er opp fra 3,8 prosent i Det totale sykefraværet var på timer. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Bouvet har avtale med lokale legesentre for bedriftshelsetjeneste. Likestilling Bouvet arbeider langsiktig for å øke kvinneandelen blant konsernets medarbeidere, men hensynet til riktig kompetanse vil imidlertid alltid være overordnet ved rekruttering. Fra 2009 til 2010 steg kvinneandelen noe og endte på 23 prosent i Fordelingen er tilnærmet den samme blant konsulentene og i ledelsen. I sammenlignbare stillinger har kvinner og menn lik lønn. Fordelingen av arbeidstid er lik mellom kjønnene. Diskriminering Alle ansatte i Bouvet er forpliktet til å bidra til et positivt og profesjonelt arbeidsmiljø. Dette innebærer at de ansatte skal behandle hverandre med respekt og alle former for diskriminering er uakseptabelt. Dette gjelder blant annet diskriminering basert på religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og funksjonshemming. Incentiver Bouvet praktiserer overskuddsdeling hvor en progressivt økende prosent av overskuddet fordeles til de ansatte. Etikk Bouvet ser viktigheten av å ha klare etiske retningslinjer for sine ansatte. Som konsulenthus er dette særdeles viktig å ivareta. Bouvets etiske regler er iverksatt for å beskytte konsernets og kundenes kritiske ressurser på en hensiktsmessig og tilfredsstillende måte ved gjennomføring av prosjekter. Påvirkning på ytre miljø Bouvets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø og er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Det benyttes kildesortering av avfall tilpasset lokale ordninger.

32 32 Bouvet årsrapport 2010 Eierstyring og selskapsledelse Bouvet følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. En nærmere redegjørelse for dette er medtatt i årsrapporten. Utsiktene fremover Utviklingen gjennom 2010 har forsterket troen på at Bouvet har et konkurransedyktig tjenestespekter og en forretningsmodell tilpasset kundens behov. Gjennom året har konsernet fortsatt å ta markedsandeler og ytterligere forsterket sin markedsposisjon i et marked i stadig bedring. Bouvet har som målsetting å styrke denne ytterligere i tiden fremover. Det er stor etterspørsel etter dyktige ITkonsulenter og en utfordring vil være å tiltrekke seg nye dyktige medarbeidere uten at dette vil påvirke kostnadsnivået negativt. Bouvet arbeider med rekruttering tilpasset de ulike regionene og mener at spennende arbeidsoppgaver med gode faglige utviklingsmuligheter i kombinasjon med et unikt sosialt miljø fortsatt vil tiltrekke seg de beste talentene. En god kontraktsinngang i fjerde kvartal gir en god start på 2011 og samlet sett forventer Bouvet en fortsatt positiv utvikling i det kommende året. Oslo, 13. april 2011 Åge Danielsen Styrets leder Randi Helene Røed Styrets nestleder Grethe Høiland Styremedlem Ingebrigt Steen Jensen Styremedlem Elsa Mäyrä Irgens Styremedlem/ans.repr Ida Lau Borch Styremedlem/ans.repr Morten Njåstad Bråten Styremedlem/ans.repr Sverre Hurum Administrerende direktør

33 Bouvet årsrapport

34 34 Bouvet årsrapport 2010 BOUVET KONSERNET Konsolidert Resultatregnskap 1. januar-31. desember TNOK Note Driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger varige driftsmidler Avskrivninger immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Sum skattekostnad Periodens resultat Henføres til: Eiere i morselskapet Ikke-kontrollerende interesse 337 0

35 Bouvet årsrapport BOUVET KONSERNET Konsolidert Oppstilling andre inntekter og kostnader 1. januar-31. desember TNOK Note Omregningsdifferanser valuta Sum andre inntekter og kostnader Periodens resultat Totalresultat Henføres til: Eiere i morselskapet Ikke-kontrollerende interesse Utvannet resultat pr. aksje 9 4,74 4,18 Resultat pr. utestående aksje 9 4,78 4,21

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Driftsresultat (EBIT) i. 4 (3) som gir 3,5 % (3,8 %) i margin.

Driftsresultat (EBIT) i. 4 (3) som gir 3,5 % (3,8 %) i margin. 2 /16 Høydepunkter Q1 Den planlagte positive effekten av transformasjonsarbeidet bekreftes og forsterkes i årets første kvartal. 16 % vekst og en omsetning lik MNOK 101 i årets første kvartal. Resultat

Detaljer

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 916 ansatte i Bouvet

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012

Bouvet kvartalsrapport. 28. august 2012 Q2 Bouvet kvartalsrapport 28. august 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 845 ansatte i

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 13. november 2012

Bouvet kvartalsrapport. 13. november 2012 Q3 Bouvet kvartalsrapport 13. november 2012 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 873 ansatte

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214

28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214 28. august 2014 KVARTALSRAPPORT Q214 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 945 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012

KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012 KVARTALSRAPPORT 15. MAI 2012 Foto: Tove Lise Mossestad OM BOUVET Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 821 ansatte

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

2013 2012 endring 2013 2012 endring 2012 Beløp i MNOK 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12

2013 2012 endring 2013 2012 endring 2012 Beløp i MNOK 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q2/2013 APRIL JUNI 2013 Omsetning MNOK 124,0 (112,1) som gir en organisk vekst på 11 % EBITDA MNOK 13,3 (7,5) og EBITDA margin 10.7 % (6.7 %) EBIT MNOK 8,0 (3,2) og EBIT margin 6,4 % (2,8

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer