Svorka nytt. regn er fornybar energi. toshiba varmepumpe. Nr s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser. s. 4 utvikling kraftpriser 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svorka nytt. regn er fornybar energi. toshiba varmepumpe. Nr 1-2009. s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser. s. 4 utvikling kraftpriser 2008"

Transkript

1 Svorka nytt Nr s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser s. 4 utvikling kraftpriser 2008 s. 4 kundekalender s. 5 vinnere og trekninger s. 5 Svorka støtter s. 6 grønn boks og superkamera s. 7 regn er fornybar energi s. 7 toshiba varmepumpe Foto: Kari Ulfsnes s. 8 Markedskommentar

2 NY TARIFFSTRUKTUR OG NYE NETTELEIESATSER Ca 90 % av Svorka sine nettkunder vil få en redusert nettleie i Vi har videre måttet forenkle våre nettariffer, i tråd med forskiftene fra NVE. Dette vil berøre ca 10% av våre kunder, og de fleste av disse vil få en økning i sin nettleie. Styret i Svorka Energi AS har i møte , besluttet å endre tariffstrukturen fra Endringene i tariffstruktur blir slik: Småforbrukstariff hus/hytter (H42N) oppheves som egen tariff og kundene i denne gruppen overføres til ordinær husholdningstariff (H4N). Småforbrukstariff tekniske anlegg (T42N) oppheves som egen tariff og kundene i denne gruppen overføres enten til ordinær husholdningstariff (H4N) ved <63A eller teknisk tariff (T4N) ved 63 A 160 A. Drøye 600 av Svorka sine 6000 kunder blir berørt av omleggingen. Hovedbakgrunnen for endringen er nødvendig tilpassing til forskriftsbestemmelsene som NVE har for tariffering, der Svorka Energi ikke har hatt en differensiering i tariffstrukturen som er i samsvar med bestemmelsene. Konsekvensen av omleggingen er at kostnaden i faste ledd blir lik for samme mulige effektuttak (størrelsen på hovedsikringer), uavhengig av hva slags kundekategori du tilhører. Nye satser for nettleie: I tillegg til ovennevnte endres nettleietariffene, både innenfor husholdning og næring. Hovedsaklig medfører dette at kundene får en lavere nettleie. De av våre kunder, innenfor tidligere H42N og T42N, som pr. i dag har et meget lite forbruk, vil imidlertid oppleve at prisen går noe opp. Eksempel: En husholdningskunde med kwh i årsforbruk får en nettleie, inkl. avgifter, som er kr 470 lavere i 2009 enn i Reduksjonen kommer hovedsakelig på grunn av lavere fastbeløp. En næringskunde med teknisk tariff og kwh i årsforbruk vil få redusert nettleie med kr 2500, eks. avgifter. Kunder med et forbruk over 1750 kwh/år vil oppleve en redusert nettleie. En hyttekunde med ca 1000 kwh vil derimot få en økt nettleie i 2009 med kr. 690, inkl avgifter. Svorka Energi arbeider etter det mål at tariffene skal være mest mulig stabile og forutsigbare over tid og i samsvar med tildelt inntekstramme fra NVE. Endringen som nå blir gjort vil etter vårt syn gi det resultat at tarifferingen blir mer korrekt. Tabell på neste side viser gammel og ny tariffstruktur for de viktigste nettleietariffene i Svorka Energi AS. I tillegg finnes det egne netttariffer for kjelkraft, veilys og reaktiv effekt. Private kraftverk har egne tariffer for tilknytning. Disse finnes på våre nettsider, eller du kan kontakte våre kundebehandlere, telefon

3 Kundegruppe Fastbeløp (i kr) Energiledd (i øre/ kwh) Effektledd (i kr) H4N - Husholdning/næring <63 A *) ,90 38, T4N - Teknisk tariff/næring >63 160A **) ,00 30, M Næring med maxmåling >160A **) ,5 8,5 514,- 534,- H42N (utgår fom 2009) *) , T42N (utgår fom 2009) **) , *) Priser oppgitt inkl. forbruksavgift (10,82 øre/kwh), Enova-avgift (1 øre/kwh) og mva (25% av samlet beløp) **) Priser oppgitt eks. avgifter og mva. Priser på andre tjenester Omkostninger ved endringer av abonnement: kr 250 inkl. mva. Purreomkostninger ved sen betaling: - 1.varsel/frakoblingsvarsel kr Etter forfall beregnes 10,00 % renter. Tilkoblingsomkostninger: - I arbeidstiden kr 920 inkl. mva. - Etter arbeidstid kr inkl. mva. Byggestrømskap: - Oppsetting og nedtaking kr inkl. mva. (Evt. framføringskostnader blir fakturert i tillegg.) - Skapleie pr. år kr inkl. mva. - Energiavgift avregnes etter H4N. - Midlertidige anlegg etter regning. Målerkontroll bestilt av kunde: kr 920 inkl. mva. Kabelpåvisning: - Gratis med minimum 24 timers varsel. - Ved kortere varsel kr 820 inkl. mva. Anleggsbidrag ved nyanlegg: Kommer i tillegg når det er berettiget. Ta kontakt med driftsavdelingen. Foto: Stian Sæther 3

4 Prisutvikling kraftpriser 2008 Gjennomsnittlig spotpris (markedspris) for Midt- Norge ble i ,13 øre/kwh eks påslag og mva. Spotpris eller markedspris er det samme som kraftleverandørenes innkjøpspris på kraft. Legger vi på et normalt påslag på 1,7 øre samt mva ble prisen til en husholdningskunde ca. 55 øre/kwh. Vi har aldri hatt en høyere spotpris for Midt-Norge. kundekalender Vi sendte like før jul, en kalender for 2009 til alle husstander og bedrifter. Denne kalenderen inneholder for det første mange flotte bilder fra nettområdet som er tatt av Johan Helgetun og Stian Sæther. I tillegg inneholder kalenderen mange nyttige tips om strøm og strømforbruk, samt at du får muligheten til å bli litt bedre kjent med oss. Laveste pris i 2008 var i mars med en pris på ca 26 øre/kwh mens høyeste pris var i september med ca 60 øre/kwh (i tillegg kommer kraftleverandørens påslag og mva). Snittprisen i Sør-Norge var på ca 32,5 øre/kwh. Dette betyr at prisforskjellen mellom Sør- og Midt-Norge var på nesten 10 øre/kwh eks. mva. Med et forbruk på kwh vil det si at vi i Midt-Norge måtte betale ca kr 2400 mer for strømmen en de som bor i Sør-Norge. Inntil vi får utbygd mer kraftproduksjon eller bedret overføringskapasitet inn til Møre og Romsdal (tidligst i 2013), så må vi forvente å betale mer for strømmen i Midt-Norge enn i Sør-Norge. Det aller viktigste vi ber deg om å legge merke til med denne kalenderen, er at alle 6 avlesningskortene for 2009 ligger vedlagt bakerst i kalenderen. Det vil ikke bli utsendt vanlige avlesningskort utover de som finnes i kalenderen. For deg som bruker avlesningskort, er det viktig at du fører på målernummer som du finner på sidene bak avlesningskortene. uke Ved avlesningen 1.januar oppdaget vi dessverre at en del hadde oppfattet kalenderen som vanlig reklame og kastet denne. Vi må nok innrømme at vi nok har vært litt for dårlige til å informere om at avlesningskortene fantes i kalenderen og tar selvkritikk for dette. Ta gjerne kontakt med oss om du ikke har mottatt kalenderen eller har forlagt den, så sender vi deg en ny. Avlesningsdatoer husholdning 2009: 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september, 1. november, 1. januar

5 vinnere Vinnere av gavekort og tursekker ved bruk av SMS/målertelefon/internett : 1.premie/gavekort på elektriske artikler: Kristin Røen Aune, Surnadal Trøstepremier (Svorkasekk): Olav Børset, Rindalskogen Per Jarle Eide, Rindal svorka støtter Det vil også i 2009 bli mulig å søke om støtte fra Svorka. Vi ser det som en viktig oppgave å støtte de som på frivillig basis vil aktivisere og glede andre, og da spesielt barn og unge. Det vil også i 2009 være to frister for å sende inn søknader om støtte. I tillegg til ren sponsing, bidro vi i fjor med støtte til premier og basargevinster, samt sponset annonser til forskjellige arrangement. Søknadsfrister: 15. mars og 15. september Trekninger i 2009 Alle som leverer målerstand via internett, målertelefon eller SMS deltar i trekning av et gavekort ved hver avlesning. I tillegg vil alle de som benytter internett, målertelefon eller SMS ved alle 6 avlesningene i 2009, delta i trekningen av en reisegavesjekk på kr Trekningsresultatet av reisegavekort på kr 5000 for 2008 blir kunngjort i neste SvorkaNytt. Foto: Roald Boge Ved tildeling av midler fra Svorka høsten-08 var det følgende lag og organisasjoner som fikk tildelt midler fra Svorka: Halsesamlinga Stangvik Grendalag Midtigrenda Vel Storsvingteigen/Grimsmomarka Vel Omfløddøran volleyball Gløna Vel,lekeplass Buhagen Vel Surnadal Røde Kors Eldre hjelper eldre SUS-prosjekt 2008 (10-klasse) Mo Skulekorps Mo foreldreutvalg Dønnem lekeplass Rindal Pistolklubb Sagene Puck-klubb Husasnotra Amnesty International Norge I tillegg til disse har vi løpende sponsoravtaler med mange lag, foreninger og idrettslag i nettområdet, samt at vi har bidratt med utallige gevinster til basarer og lotteri. 5

6 Spar strøm med superkamera Energibedriftenes Landsforening lanserte for ett år siden begrepet Grønn Boks. Her viser vi at norske energibedrifter sitter på mye av løsningen for å nå våre mål innen klimapolitikken. Målgruppene for kampanjen har primært vært ungdom, studenter og politikere. I tillegg har det vært fulgt opp ovenfor egne ansatte og kunder. Og hvem hadde for noen år siden trodd at kraftbransjen skulle gå sammen med Bellona, Natur og Ungdom og Naturvernforbund for å finne konkrete måter å redusere fossil energibruk, øke andelen fornybar energi og redusere den totale energibruken i Norge! Enten det er kulde som siver inn, potensielt livsfarlige elektriske feil eller fukt som helt usynlig sprer seg: Du er bare et klikk unna redningen. Termografi-fotografering er en ypperlig metode for å avdekke luftlekasjer i boligen din. Kameraet avslører dårlige isolering, elektriske feil eller fukt på ellers usynlige steder. Dette er en utmerket metode for å sjekke boligen slik at du kan få foretatt utbedringer og etterisolert og dermed spare fyringsutgifter. Årets store happening skjer i uke 5. I perioden januar gjennomføres Grønn Boks Energy Camp. Her samles 48 eksperter i 48 timer. De skal i løpet av denne tiden ta stilling til, og komme med forslag til løsning på 8 problemstillinger innen: Energieffektivisering Varme- og kraftproduksjon Veitransport med el Fornybar energi i olje og gass sektoren Utvikling av strømnettet Det er grunn til å tro at media vil ha en del omtale av arrangementet og temaene i denne perioden. Vi håper at også du vil la deg engasjere av temaet! Du kan følge med ved å gå inn på Kameraet registrerer temperatur-forskjeller ned til 0,06 grader og vil derfor finne den minste feil både på isoleringen og eventuell varmgang i strømledninger. Mer info på Termografering kan være lurt hvis du: Ønsker å gjøre noe med høye oppvarmingskostnader Skal kjøpe hus. Har kjøpt hus og ønsker å dokumentere standard. Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering. I vårt nærområde har El-CO AS gått til innkjøp av et Temografikamera. - Vi kan pr i dag utføre kontroll av elektriske anlegg, men vurdere også å tilby sjekk av hele bygg, sier Nils Stokke ved El-CO AS. 6

7 Regn er fornybar energi... Fornybar energi er en knapphetsressurs. Myndigheter både sentralt og lokalt ønsker å stimulere til at en større del av energien vi bruker er fornybar. Svorka Produksjon AS vil aktivt bidra til dette gjennom en bevisst satsing på småkraftverk og fjernvarme. bedre innemiljø med en toshiba varmepumpe Småkraftverk Anlegg i drift: Valsøyfjord kraftverk i Valsøyfjord, 17 GWh Svorka kraftverk i Bæverfjord, 111 GWh, 50% Svorka Energi og 50% Statkraft Nordsvorka kraftverk på Nordmarka, 12 GWh, samme eierdel som i Svorka Kraftverk Prosjekter framover: Vi har Brandåa Kraftverk i Rindal under utbygging, 16 GWh.Videre har vi ytterligere 3 konsesjoner for utbygging av til sammen 18 GWh, 3 konsesjonssøknader under behandling i NVE, en konsesjonssøknad under arbeid, samt et 10-talls prosjekter under forberedelse for avtaler og søknad. Er du grunneier og/eller fallrettshaver i et vassdrag, kan vi bistå deg med å kartlegge mulighetene for en utbygging. Ta kontakt, og vi gjør en uforpliktende og gratis vurdering av ditt vassdrag! Tlf daglig leder , eller e-post til Priser fra kr ferdig montert. Vi tilbyr også gunstig finansiering med nedbetaling over strømregninga i 4 år. Eff. rente 9.9%. 7

8 markedskommentar Høye strømpriser i De store svingningene vi har sett i strømprisene de siste årene fortsatte også i I 2005 var den gjennomsnittlige systemprisen i Norden vel 23 øre/kwh. I 2006 steg den til vel 39 øre, mens den i 2007 falt tilbake til vel 22 øre. Prisen i 2008 ble 37 øre/kwh, som er den nest høyeste prisen gjennom tidene. Lokalt merker vi oss at prisen i Midt-Norge ble drøye 42 øre - den høyeste prisen som noen gang er registrert. Grunnen til de høye prisene er flere, og det er klart at nedbør og temperatur ikke er like avgjørende som tidligere. Vi er blitt stadig tettere knyttet til det europeiske strømmarkedet. De høye olje- og kullprisene i sommer dro de europeiske prisene til himmels. Når vi vet at overføringskapasiteten mellom Norden og Europa har økt de siste årene, slo dette direkte inn på de nordiske prisene. September ble den dyreste måneden i Norden med en pris på 55 øre/kwh (over 60 øre i Midt-Norge). Videre bidro lange utfall ved 3 svenske kjernekraftverk til at prisen holdt seg relativt høyt også de siste månedene i Motsatt så virker også finanskrisen inn i kraftmarkedet ved at olje- og kullprisene falt voldsomt utover høsten. Hva vil så skje med prisene fremover? Når vi ser på de store prisvariasjonene de siste årene skjønner vi at det er svært vanskelig å spå hva som vil skje i Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene er litt under det normale for årstiden. Den hydrologiske balansen er også under normalen. Samtidig er de 3 svenske kjernekraftverkene som har vært ute i flere måneder tilbake i full drift fra årsskiftet. Olje- og kullprisene er fortsatt lave. Finanskrisen har ført til stor usikkerhet på enkelte arbeidsplasser. Hva vil da skje med forbruket? Etter å ha vært i kontakt med de største analyseselskapene greier heller ikke de å si noe helt bestemt om prisene fremover. De fleste regner imidlertid med en svak prisnedgang i forhold til På den nordiske kraftbørsen NordPool blir kraft levert i 2009 omsatt for ca 38 øre/kwh i slutten av desember. kontakt svorka: Telefon Svorka: Vakttelefon: Når du ringer til oss på får du tre valgmuligheter: 1. Sentralbord 2. Kundeservice strøm 3. Bredbånd Epost: Neste måleravlesning: 1. mars 2009 Dine egne sider på Hvordan? Du går inn på og velger min side. Du logger inn med ditt kundenummer (finnes på din faktura) og pinkode. Hvis du ikke har pinkode eller har mistet den, kan du enten klikke av for ny pinkode eller ta kontakt med oss. Ved å logge deg inn på dine egne sider hos oss får du mange muligheter. Du kan bl.a levere måleravlesning, finne forbruksoversikt, lage prøveavregninger og se fakturaoversikt. Grafisk utforming. Amfi Kreativ AS Trykk: Svorka Energi AS Postboks 43, 6656 Surnadal Tlf: Fax: Vakttelefon:

Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER. s. 7. s. 8. Kundens ønske - vår utfordring. www.svorka.no

Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER. s. 7. s. 8. Kundens ønske - vår utfordring. www.svorka.no Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER s. 2 off. og priser på andre tjenester s. 3 svorka støtter s. 4 El. tilsynet s. 5 Nytt styre s. 6 varmepumper s. 7 Markedskommentar s. 8 www.svorka.no Kundens ønske

Detaljer

Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser

Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Svorka nytt Nr 1-2012 Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Markedskommentar SVORKA ENERGI FYLLER 25 ÅR I 2012 1. Januar 1987

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss!

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss! Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Foto: Dag Johansen/Ringerikskraft Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør for sikkerhetens skyld! for å bruke en

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006. Godkjenning. Nytt kraftverk

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006. Godkjenning. Nytt kraftverk HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006 Nytt kraftverk 3 Godkjenning 2 Markedssjef Arild Markussen Kraftmarkedet i Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet og markedet

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nett Side 13 Regionens nye storstue Nordkraft Arena står straks klar til glede for mange. Ei nødvendig forutsetning

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Troms Kraft - litt ditt

Troms Kraft - litt ditt ÅRSRAPPORT Troms Kraft - litt ditt Har du tenkt på at du eier en liten del av Troms Kraft? Du kjenner sikkert til at Coop-kjeden er litt mitt og litt ditt men har du tenkt på at det samme gjelder for Troms

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2013. for næringsvirksomhet. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni

NETTLEIEPRISER 2013. for næringsvirksomhet. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni NETTLEIEPRISER 2013 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no Strøm Internett TV Telefoni Enova 1% Sentralnett 6% Moms 20% Forbruksavgift 24% NEAS 49% Dette betaler

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Moms 20% Forbruksavgift 28% NEAS 44% Dette betaler du for NETTLEIE Nettleien

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer