Svorka nytt. Nr Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser"

Transkript

1 Svorka nytt Nr Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Markedskommentar

2 SVORKA ENERGI FYLLER 25 ÅR I Januar 1987 ble de kommunale kraftverkene i Halsa, Rindal og Surnadal, samt Nordre Nordmøre Kraftsamskipnad formelt sammenslått til AS Svorka Energiverk. Det skjedde etter mange år med forhandlinger og politisk påtrykk om større enheter. Mye har skjedd i Svorka siden den gang, og fortsatt opplever vi et politisk ønske om større enheter i energisektoren. Men heldigvis har vi fortsatt samme lokale eierskap og selskapet er utviklet til å bli en av de store verdiskaperne på Nordmøre. Ønsker du å vite mer om Svorka sin historie? I 2004 skrev Styrkår Brørs «Svorkahistoria Da strømmen kom til Halsa, Rindal og Surnadal». Vi har fortsatt noen bøker igjen, og du kan få ei bok ved å henvende deg til resepsjon i Svorkabygget. Bård Korshamn ledet først Rindal kommunale- og Surnadal kommunale Kraftlag, og deretter Svorka Energiverk i perioden Han spilte en sentral rolle i fusjonsarbeidet på 80-tallet. Bård er en vital 86-åring, som fortsatt er levende opptatt av energi og Svorka. Kundekalendere Alle husstander i Halsa, Rindal og Surnadal mottok i romjula, eller rett før jul, en kalender som inneholder måleravlesningskort for 2012 I Halsa og Rindal sender vi ut en ren Svorkakalender, der du i tillegg til avlesningskortene finner mye nyttig informasjon om strøm og strømforbruk. Kalender for Halsa og Rindal I Surnadal har vi også i år kalender sammen med Surnadal kommune. Denne inneholder i tillegg til avlesningskortene, også kommunal informasjon og renovasjons- og tømmekalender for hele I tillegg finner du informasjon om brannsikring og førstehjelp. 2 Det at Svorka er en livskraftig 25-åring synes vi er verd å markere. Svorka vil jubilere på forskjellige vis i Når dette leses har vi allerede gjort unna den formelle markeringen med nyttårskonserten til Trondheimssolistene i Surnadal Kulturhus søndag 8. januar. Interessen for konserten var meget stor i forkant, og vi er sikre på at den ble en verdig markering av jubileumsåret, både for Surnadal Kulturhus og Svorka sin del. Utover året vil det komme forskjellige tiltak og arrangement for å markere jubileet. Vi planlegger en «Åpen dag» på Svorka i vår. Vi vurderer arrangement sammen med noen av våre samarbeidspartnere og sponsorobjekter, det skal bli flere gode tilbud til våre kunder, og vi må selvfølgelig ha noen konkurranser gående. Sist, men ikke minst, vil vi i løpet av våren også presentere våre nye hjemmesider. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på og i SvorkaNytt her vil det komme mye spennende i Kalender for Surnadal Vår oppfordring er at du tar vare på kalenderen, slik at du til en hver tid vet hvor du har avlesningskortene. Du kan også levere inn dine avlesninger via Din side på våre hjemmesider, SMS eller målertelefon. Det vil ikke bli utsendt vanlige avlesningskort utover de som finnes i kalenderen. NB: For deg som bruker avlesningskort, er det viktig at du fører på målernummer som du finner på sidene bak avlesningskortene. Ta gjerne kontakt med oss om du ikke har mottatt kalenderen eller har forlagt den, så sender vi deg en ny.

3 Elsertifikater Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm, som ble innført i Norge fra 1. januar Målet er økt produksjon av fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Du kan forvente at elsertifikatene vil øke strømutgiftene med omtrent 0,75 øre per kwh i Hva er et elsertifikat? Et elsertifikat er et elektronisk bevis på at det er blitt produsert 1000 kwh fornybar strøm. Sertifikatene utstedes av Statnett til eiere av produksjonsanlegg. Produsentene selger sertifikatene til kraftleverandører som er pålagt å kjøpe disse som følge av elsertifikatloven. Elsertifikatplikten omfatter som hovedregel strømforbruk det betales forbruks-/elavgift for. Det betyr blant annet at forbruk i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms ikke omfattes av elsertifikatplikten. Sverige har hatt elsertifikater siden 2003, og Norge og Sverige vil utgjøre et felles elsertifikatmarked. Basert på elsertifikatprisen i Sverige de siste årene, kan du forvente at elsertifikatene vil øke strømutgiftene dine med omtrent 0,75 øre pr kwh i Strømforbruket finner du på strømregningen fra din kraftleverandør, eller på regningen fra ditt nettselskap. Bruker du kwh i året, som er typisk for en stor leilighet eller enebolig, vil elsertifikatene føre til at du får en ekstrakostnad på 150 kroner (inkl. mva) i forutsatt en elsertifikatpris tilsvarende det vi har sett i Sverige de siste årene. Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i Hvor mye den årlige elsertifikatkostnaden blir for strømkundene, avhenger av hvordan prisen på elsertifikatene utvikler seg. Inngår i strømprisen Stortinget vedtok sommeren 2011 Lov om elsertifikater. Denne loven gjør at kraftprodusenter som investerer i ny fornybar energi får elsertifikater. Elsertifikatene kan selges, og blir altså en ekstra inntektskilde for produsentene i tillegg til strømprisen. Elsertifikatene gjør det mer lønnsomt å investere i produksjonen av fornybar strøm, og bidrar derfor til at målene om mer fornybar strøm kan nås. Elsertifikatloven pålegger kraftleverandører å kjøpe elsertifikater. Vanlige husholdnings- og bedriftskunder skal ikke selv kjøpe elsertifikater. Når kraftleverandørene viderefakturerer elsertifikatkostnadene til sine kunder, skal kostnader som følger av elsertifikatplikten: a) Inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter b) Inngå i påslaget ved spotpriskontrakter. Hvor mye må jeg betale? Dine elsertifikatkostnader bestemmes av hvor mye strøm du bruker, og hvordan prisen på elsertifikater utvikler seg. Elsertifikatene omsettes på et åpent marked der tilbud og etterspørsel bestemmer prisen. Grafen illustrerer kostnadene år for år forutsatt årsforbruk kwh og en sertifikatpris på kr 200. Kilde: NVE sin elsertifikatkalkulator Vil du vite mer? NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge, og vil publisere relevant informasjon på sine nettsider. Svorka Energi vil også legge ut informasjon på sine hjemmesider. Har du spørsmål om strømregningen, ta kontakt med din kraftleverandør Kilde: Utklipp fra artikkel på NVE sine hjemmesider - 3

4 nettleiepriser 2012 For tredje året på rad holdes nettleieprisene uendret. Nettleiepriser for privatkunder og mindre tekniske anlegg Tariffbeskrivelse H4N Husholdning, fritidsboliger og næring under 25 kw Sikringer mindre enn eller lik 63(40)A Tall i parentes gjelder 400 volt anlegg. Fastbeløp kr/år kr 2.750,00 Herav mva. kr 550,00 Energiledd øre/kwh 40.9 øre/kwh Herav off. avgifter 20,58 øre/kwh Forbruksavgift 11,39 øre Enøkavgift 1,0 øre Mva 8,19 øre T4N Teknisk tariff næring. Under 64 kw Sikringer større enn 63A og mindre enn eller lik 160(100)A Tall i parentes gjelder 400 volt anlegg. kr 4.875,00 Herav mva. kr 975,00 47,8 øre/kwh Herav off. avgifter 21,98 øre/kwh Forbruksavgift 11,39 øre Enøkavgift 1,0 øre Mva 9,59 øre Alle prisene er oppgitt inkl. forbruksavgift, enøkavgift og mva. Husholdningskunder kan alternativt be om nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter. I tillegg finnes egne tariffer for bedrifter, veilys, kjelkraft, reaktiv effekt og tariffer for tilknytning av private kraftverk o.l. Disse fås på forespørsel. priser på andre tjenester *Omkostninger ved endringer av abonnement: kr 250 inkl. mva. *Purreomkostninger ved sen betaling: 1.varsel/frakoblingsvarsel kr 61 Etter forfall beregnes 8,75 % renter Offentlige avgifter gjeldende fra : Forbruksavgift: Den er høynet fra 11,21 øre/kwh til 11,39 øre/kwh + mva = 14,24 øre/kwh. Energifondet: Ingen endring fra 2011 til ,0 øre/kwh + mva = 1,25 øre/kwh. Dette er en avgift nettselskapene krever inn for Enova som arbeider med ENØK (energiøkonomisering). *Tilkoblingsomkostninger: I arbeidstiden kr inkl. mva. Etter arbeidstid kr inkl. mva. *Byggestrømskap: NB: Bestillingstid innen 5 virkedager Oppsetting og nedtaking kr inkl. mva. (Evt. framføringskostnader blir fakturert i tillegg). Nett- og Skapleie pr. år kr inkl. mva. Nettleie pr. kwh avregnes etter H4N Midlertidige anlegg etter regning Merverdiavgift: Ingen endring, 25 %. Øvrige tariffer: Se eller kontakt oss (se kontaktinformasjon siste side). *Målerkontroll bestilt av kunde: kr inkl. mva. * Kabelpåvisning: Gratis ved minimum 48 timers varsel Ved kortere varsel kr 937,50 inkl. mva. * Fakturering av kostnader ved framføring av strøm til nye bygninger vurderes ved hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med nettavdelingen. 4

5 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Stormen Dagmars herjinger i jula førte til at mange mistet strømmen i kortere eller lengre perioder. Etter hektiske timer og dager fikk alle etter hvert strømmen tilbake. Nytilsatt kundekonsulent For å styrke bemanningen på kundeavdelingen har vi ansatt ny kundekonsulent. I følge Standard nettleieavtale 12-4 har kunden krav på økonomisk kompensasjon ved langvarig strømbrudd etter følgende regler: Avbrudd som varer timer: kr 600 Avbrudd som varer timer: kr For avbrudd som varer over 48 timer gis et tillegg på kr for hver påbegynt 24-timers periode. Merk at for fritidsboliger, naust o.l. kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. I Standard Nettleieavtale står det at kunden selv må fremme kravet til oss. Vi har som standard rutine valgt å utbetale godtgjørelsen uoppfordret til de som har krav på det. Vi legger opp til det samme denne gang. Utfordringen er om vi klarer å registrere alle utfall, med varighet, på lavspentnettet. Vi ber derfor om at alle berørte kunder melder inn utfall med dato og tid fra og til enten via epost: eller pr tlf: Utbetaling Normalt vil godkjent utbetaling skje på første nettleiefaktura etter utfallet er registrert og godkjent av Svorka Energi Nett. Denne gang står vi imidlertid ovenfor en betydelig registreringsjobb, og i skrivende stund må vi ta forbehold om endrede rutiner i forbindelse med utbetalingen. Vi kan allerede nå fastslå at vi neppe er ferdig med denne registreringen innen utsendelse av nettleiefakturaen i januar. Vi ber om forståelse for at vi ikke har full oversikt over den enkelte kunde enda, men lover å gjøre vårt beste for at alle de som har krav på erstatning får dette så raskt som mulig. Vår nye kundekonsulent heter Ola Andreas Skjermo. Han kommer fra en stilling som kundekonsulent EDIEL ved Enita i Trondheim. Vi ønsker Ola velkommen til Svorka og lykke til i ny jobb. Svorka støtter Det vil også i 2012 bli mulig å søke om støtte fra Svorka. Vi ser det som en viktig oppgave å støtte de som på frivillig basis vil aktivisere og glede andre. Det vil også i 2012 være to frister for å sende inn søknader om støtte.. Søknadsfrister i 2012: 15. mars og 15. oktober. Ønsker du ytterligere informasjon kan du ta kontakt med oss på tlf eller via epost: 5

6 prisutvikling kraftpriser 2012 Gjennomsnittlig spotpris (markedspris) for Midt- Norge i 2011 ble 37,1 øre/kwh eks påslag og mva. Spotpris eller markedspris er det samme som kraftleverandørenes innkjøpspris på kraft. NYE TOSHIBA DAISEKAI POLAR - Toshibas kraftigste varmepumpe Best når det gjelder Suveren energibesparelse og unik ytelse Betydelig økt varmeeffekt ved lave utetemperaturer Meget brukervennlig fjernkontroll Vedlikeholdsvarme Kompakt innedel Litt større utedel - betydelig høyere varmeeffekt! Behovsstyrt avriming Legger vi på et normalt påslag på 1,7 øre samt mva ble prisen til en husholdnings-kunde ca 48,2 øre/kwh i I 2010 var tilsvarende priser 46,7 øre/kwh eks. mva og 60,5 øre/kwh inkl. påslag og mva. Dvs. at den gjennomsnittlige strømprisen i 2011 var omtrent 20% lavere enn i Laveste månedspris i 2011 var i oktober med en pris på ca 22,8 øre, mens høyeste pris var i januar med ca 54,9 øre/kwh (eks tillegg for mva og kraftleverandørens påslag). Vinnere måleravlesning Vinnere av gavekort og trøstepremier: ved bruk av målertelefon/internett : 1.premie/gavekort på elektriske artikler: Alf Magne Sande, Øvre Surnadal Trøstepremier: Tore Landsem, Rindal Harald Andreas Otnes, Valsøyfjord «Varme om vinteren kjøling om sommeren» Ta kontakt for en uforpliktende varmepumpeprat! Trekninger i 2012 Alle som leverer målerstand via internett, målertelefon eller SMS deltar i trekning av et gavekort ved hver avlesning. I tillegg vil alle de som benytter Internett, målertelefon eller SMS ved alle 6 avlesningene i 2012, delta i trekningen av en reisegavesjekk på kr Vinneren av reisegavekort på kr for 2011 blir kunngjort i neste SvorkaNytt. Avlesningsdatoer husholdning mars, 1. mai, 1. juli, 1. september, 1. november, 1. januar

7 nytt fra svorka aksess Fiberutbygging Svorka Aksess har i 2011 bygd ut 80 km med fibersamband langs Svorkas høyspentlinjer fra Rindal til Halsa. Dette er en storstilt satsing som har gitt indre Nordmøre et stamlinjenett med bredbåndsmotorveier, samtidig som det ivaretar Svorkas egne kommunikasjonsbehov for daglig drift av strømnettet. Langs disse trasèene er det også klargjort for utbygging av fiberbaserte spredenett for bredbånd og TV, og vi oppfordrer interesserte i grendene til å etablere et samarbeid for å kunne bygge ut fibernett til lavest mulig kostnad. Vi mottar veldig mange enkelthenvendelser, men for at prosjektene skal kunne realiseres, trengs det flere interesserte i samme område. Engangskostnaden for tilkobling til fibernettet vil variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av omfang og egeninnsats. Interesserte bes om å ta kontakt med oss på tlf for mer informasjon. Svorka Aksess fortsetter fiberutbyggingen i 2012, både i form av stamlinjer, men nå også med enda større fokus på spredenett til sluttkunder. TV og bredbånd i samme kabel Svorka Aksess fiberutbygging pågår for fullt, og vi kan nå levere bredbånd og TV via våre fiberog kabel-tv-nett i Rindal og Surnadal. Tilbudet omfatter internett med nedlastingshastighet på 20 Mbit/s i tillegg til en TV-grunnpakke med ca. 50 kanaler til bare 599,- per måned. Vi tør å love at du kan sammenligne oss med hvem som helst, dette er en pris vi er rimelig sikre på at er det beste og billigste totaltilbudet i markedet. Vi i Svorka Aksess ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder, og har derfor valgt å satse på bare ett bredbåndsprodukt på fiber og kabel-tv, under parolen mer enn nok båndbredde til alle. Vårt mål er rett og slett at du som kunde skal være fornøyd og få en best mulig nettopplevelse, og slippe å tenke på hvor mange Mbit/s du trenger. Raskere bredbånd til alle Svorka Aksess har et klart mål om at alle skal ha et godt bredbåndstilbud, uavhengig av hvor i regionen de bor. Vi har også bygd ut med ny radioteknologi som gjør at vi kan tilby bredbåndshastigheter opptil 15 Mbit/s fra følgende sendere: Surnadal: Sæterlia, Heståsen, Hals, Hjellnes, Todalsøra og Bæverfjord/Ventilkammeret Rindal: Duvåsen og Vettåsen Halsa: Liabø/Møssahaugen og Fjærlia PRISLISTE MÅNEDSPRIS Bredbånd Radio - Standard 5/2 Mbit/s 369,- Bredbånd Radio Max 15/5 Mbit/s 469,- Grunnpakke Kabel-TV TV + Bredbånd 20/5 Mbit/s 599,- Grunnpakke Fiber TV + Bredbånd 20/20 Mbit/s 599,- Feilmelding Svorka Aksess Ved problemer med bredbånd eller TV utenfor våre åpningstider (mandag-fredag 08-18, lørdag 10-14), kan du fortsatt melde feil ved å ringe oss på (tast 3) og legge igjen en beskjed på vår vakttelefon. Innleste meldinger genererer umiddelbart en melding til vår driftsvakt, og alvorlige feil blir fulgt opp også utenfor åpningstid. Feil som berører enkeltkunder blir fulgt opp i vår åpningstid. Ved feil på dekoder skal dette meldes Canal Digital, men vi tilbyr deg å låne dekoder fritt av oss inntil du mottar ny fra Canal Digital! Coop Rindal låner også ut dekoder på vegne av Svorka Aksess. Dørsalg av bredbånd Svorka Aksess har naturligvis også fått med seg at vår største konkurrent har gått fra dør til dør i våre kommunesentra og solgt bredbånd med mulighet for TV. Til dét ønsker vi bare å kommentere at vi vil be alle sjekke ut vårt alternativ før de signerer slike kontrakter på døra. Igjen; Svorka Aksess tør å love at du kan sammenligne oss med hvem som helst, vi er rimelig sikre på at vi har det beste og billigste totaltilbudet i markedet. Merk også at det å se på TV via bredbånd levert over telefonkabel stjeler av internettkapasiteten (en HD-kanal tar 4-6 Mbit/s), det gjør det ikke på fiber og kabel-tv. 7

8 markedskommentar 2011 Varmest og våtest på 111 år Svorkas nyttårsønske ved forrige årsskifte var langvarig mildvær, mye nedbør og lave strømpriser. Det er vel ikke mange som fikk sine nyttårsønsker så til de grader oppfylt. Væråret 2011 ble nemlig både det varmeste og våteste siden de meteorologiske målingene startet for 111 år siden. Starten på året var derimot ikke så lystelig. De svært kalde og tørre vintermånedene gjorde at de fleste kraftmagasinene ble kraftig nedtappet. Flere analyseselskaper antydet nye pristopper utover våren og sommeren. Enkelte gikk også så langt at de begynte å antyde muligheter for rasjonering. Mildværet og nedbøren som startet i slutten av mars gjorde at vi fikk en rekordtidlig snøsmelting. Sammen med lavere forbruk gjorde dette at situasjonen ble snudd på hodet. Siden har det meste handlet om det fuktige og milde været som var resten av året. Den høyeste prisen hadde vi i januar da spotprisen i Midt-Norge var 54,9 øre/kwh, mens oktober ga den laveste spotprisen på 22,8 øre/kwh. Utsiktene fremover Når dette skrives i begynnelsen av januar ser det fortsatt ut til at vi kan glede oss over forholdsvis lave priser utover våren og sommeren. Fyllingsgraden i vannmagasinene og den hydrologiske balansen er godt over det normale i starten av Prisene på kull og CO2 som påvirker de europeiske prisene har også falt kraftig det siste halvåret. I tillegg har de svenske kjernekraftverkene også produsert etter planene den siste tiden. På den nordiske kraftbørsen omsettes kraft levert i 2. kvartal til ca 25 øre/kwh i begynnelsen av januar, mens kraft levert i 3. kvartal omsettes til ca 27 øre, og 4. kvartal til ca 33 øre. Hva som vil skje med prisene utover er først og fremst avhengig av nedbøren vi får. I tillegg er vi spent på forbruksutviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. De økonomiske utsiktene i Europa påvirker kraftmarkedet i stor grad. Fortsetter nedturen vil det holde prisen nede, men snur trenden så kan det føre til økt energiforbruk som igjen fører til økte priser. I starten av 2012 tyder det meste på at vi kan forvente lavere priser enn i 2011, i lang tid fremover. Vi kan også nevne at det ekstreme været gjorde at spotprisen i desember 2011 bare ble 25,8 øre/kwh. Dette er bare en tredjedel av den rekordhøye prisen på hele 72,8 øre/kwh som vi hadde i desember Den gjennomsnittlige spotprisen for hele 2011 for Midt-Norge ble dermed 37,1 øre/kwh, noe som er ca. 10 øre/kwh lavere enn i Foto: Marit Solvik Næss kontakt svorka: Telefon Svorka: Feilmelding strøm: Når du ringer til oss på får du tre valgmuligheter: 1. Sentralbord 2. Kundeservice strøm 3. Bredbånd Epost: Neste måleravlesning: 1. mars 2012 Grafisk utforming. Amfi Kreativ AS Trykk: Orkla Grafiske Svorka Energi AS Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal Tlf: Fax: Vakttelefon:

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Spar miljø og penger

Spar miljø og penger Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet DITT HJEM - EL OG VARME Lavenergiboligen Den nye trenden på boligmarkedet Miljøvennlig strøm: Kjøp strøm som garantert er produsert med fornybar energi Les mer side

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene Det drives

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Nettleiepriser lavere nettleie NEAS reduserer nettleien i gjennomsnitt med 13%

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel Nyhetsbrev Norge nr. 24, uke 51, 2005 montel powernews I DETTE NUMMER: Agder-sjefene gir seg Fredag 16. desember offentliggjorde konsernsjef i Agder Energi, Eivind Krokmo, at han ville fratre sin stilling

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer