Svorka nytt. Nr Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser"

Transkript

1 Svorka nytt Nr Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Markedskommentar

2 SVORKA ENERGI FYLLER 25 ÅR I Januar 1987 ble de kommunale kraftverkene i Halsa, Rindal og Surnadal, samt Nordre Nordmøre Kraftsamskipnad formelt sammenslått til AS Svorka Energiverk. Det skjedde etter mange år med forhandlinger og politisk påtrykk om større enheter. Mye har skjedd i Svorka siden den gang, og fortsatt opplever vi et politisk ønske om større enheter i energisektoren. Men heldigvis har vi fortsatt samme lokale eierskap og selskapet er utviklet til å bli en av de store verdiskaperne på Nordmøre. Ønsker du å vite mer om Svorka sin historie? I 2004 skrev Styrkår Brørs «Svorkahistoria Da strømmen kom til Halsa, Rindal og Surnadal». Vi har fortsatt noen bøker igjen, og du kan få ei bok ved å henvende deg til resepsjon i Svorkabygget. Bård Korshamn ledet først Rindal kommunale- og Surnadal kommunale Kraftlag, og deretter Svorka Energiverk i perioden Han spilte en sentral rolle i fusjonsarbeidet på 80-tallet. Bård er en vital 86-åring, som fortsatt er levende opptatt av energi og Svorka. Kundekalendere Alle husstander i Halsa, Rindal og Surnadal mottok i romjula, eller rett før jul, en kalender som inneholder måleravlesningskort for 2012 I Halsa og Rindal sender vi ut en ren Svorkakalender, der du i tillegg til avlesningskortene finner mye nyttig informasjon om strøm og strømforbruk. Kalender for Halsa og Rindal I Surnadal har vi også i år kalender sammen med Surnadal kommune. Denne inneholder i tillegg til avlesningskortene, også kommunal informasjon og renovasjons- og tømmekalender for hele I tillegg finner du informasjon om brannsikring og førstehjelp. 2 Det at Svorka er en livskraftig 25-åring synes vi er verd å markere. Svorka vil jubilere på forskjellige vis i Når dette leses har vi allerede gjort unna den formelle markeringen med nyttårskonserten til Trondheimssolistene i Surnadal Kulturhus søndag 8. januar. Interessen for konserten var meget stor i forkant, og vi er sikre på at den ble en verdig markering av jubileumsåret, både for Surnadal Kulturhus og Svorka sin del. Utover året vil det komme forskjellige tiltak og arrangement for å markere jubileet. Vi planlegger en «Åpen dag» på Svorka i vår. Vi vurderer arrangement sammen med noen av våre samarbeidspartnere og sponsorobjekter, det skal bli flere gode tilbud til våre kunder, og vi må selvfølgelig ha noen konkurranser gående. Sist, men ikke minst, vil vi i løpet av våren også presentere våre nye hjemmesider. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på og i SvorkaNytt her vil det komme mye spennende i Kalender for Surnadal Vår oppfordring er at du tar vare på kalenderen, slik at du til en hver tid vet hvor du har avlesningskortene. Du kan også levere inn dine avlesninger via Din side på våre hjemmesider, SMS eller målertelefon. Det vil ikke bli utsendt vanlige avlesningskort utover de som finnes i kalenderen. NB: For deg som bruker avlesningskort, er det viktig at du fører på målernummer som du finner på sidene bak avlesningskortene. Ta gjerne kontakt med oss om du ikke har mottatt kalenderen eller har forlagt den, så sender vi deg en ny.

3 Elsertifikater Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm, som ble innført i Norge fra 1. januar Målet er økt produksjon av fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Du kan forvente at elsertifikatene vil øke strømutgiftene med omtrent 0,75 øre per kwh i Hva er et elsertifikat? Et elsertifikat er et elektronisk bevis på at det er blitt produsert 1000 kwh fornybar strøm. Sertifikatene utstedes av Statnett til eiere av produksjonsanlegg. Produsentene selger sertifikatene til kraftleverandører som er pålagt å kjøpe disse som følge av elsertifikatloven. Elsertifikatplikten omfatter som hovedregel strømforbruk det betales forbruks-/elavgift for. Det betyr blant annet at forbruk i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms ikke omfattes av elsertifikatplikten. Sverige har hatt elsertifikater siden 2003, og Norge og Sverige vil utgjøre et felles elsertifikatmarked. Basert på elsertifikatprisen i Sverige de siste årene, kan du forvente at elsertifikatene vil øke strømutgiftene dine med omtrent 0,75 øre pr kwh i Strømforbruket finner du på strømregningen fra din kraftleverandør, eller på regningen fra ditt nettselskap. Bruker du kwh i året, som er typisk for en stor leilighet eller enebolig, vil elsertifikatene føre til at du får en ekstrakostnad på 150 kroner (inkl. mva) i forutsatt en elsertifikatpris tilsvarende det vi har sett i Sverige de siste årene. Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i Hvor mye den årlige elsertifikatkostnaden blir for strømkundene, avhenger av hvordan prisen på elsertifikatene utvikler seg. Inngår i strømprisen Stortinget vedtok sommeren 2011 Lov om elsertifikater. Denne loven gjør at kraftprodusenter som investerer i ny fornybar energi får elsertifikater. Elsertifikatene kan selges, og blir altså en ekstra inntektskilde for produsentene i tillegg til strømprisen. Elsertifikatene gjør det mer lønnsomt å investere i produksjonen av fornybar strøm, og bidrar derfor til at målene om mer fornybar strøm kan nås. Elsertifikatloven pålegger kraftleverandører å kjøpe elsertifikater. Vanlige husholdnings- og bedriftskunder skal ikke selv kjøpe elsertifikater. Når kraftleverandørene viderefakturerer elsertifikatkostnadene til sine kunder, skal kostnader som følger av elsertifikatplikten: a) Inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter b) Inngå i påslaget ved spotpriskontrakter. Hvor mye må jeg betale? Dine elsertifikatkostnader bestemmes av hvor mye strøm du bruker, og hvordan prisen på elsertifikater utvikler seg. Elsertifikatene omsettes på et åpent marked der tilbud og etterspørsel bestemmer prisen. Grafen illustrerer kostnadene år for år forutsatt årsforbruk kwh og en sertifikatpris på kr 200. Kilde: NVE sin elsertifikatkalkulator Vil du vite mer? NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge, og vil publisere relevant informasjon på sine nettsider. Svorka Energi vil også legge ut informasjon på sine hjemmesider. Har du spørsmål om strømregningen, ta kontakt med din kraftleverandør Kilde: Utklipp fra artikkel på NVE sine hjemmesider - 3

4 nettleiepriser 2012 For tredje året på rad holdes nettleieprisene uendret. Nettleiepriser for privatkunder og mindre tekniske anlegg Tariffbeskrivelse H4N Husholdning, fritidsboliger og næring under 25 kw Sikringer mindre enn eller lik 63(40)A Tall i parentes gjelder 400 volt anlegg. Fastbeløp kr/år kr 2.750,00 Herav mva. kr 550,00 Energiledd øre/kwh 40.9 øre/kwh Herav off. avgifter 20,58 øre/kwh Forbruksavgift 11,39 øre Enøkavgift 1,0 øre Mva 8,19 øre T4N Teknisk tariff næring. Under 64 kw Sikringer større enn 63A og mindre enn eller lik 160(100)A Tall i parentes gjelder 400 volt anlegg. kr 4.875,00 Herav mva. kr 975,00 47,8 øre/kwh Herav off. avgifter 21,98 øre/kwh Forbruksavgift 11,39 øre Enøkavgift 1,0 øre Mva 9,59 øre Alle prisene er oppgitt inkl. forbruksavgift, enøkavgift og mva. Husholdningskunder kan alternativt be om nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter. I tillegg finnes egne tariffer for bedrifter, veilys, kjelkraft, reaktiv effekt og tariffer for tilknytning av private kraftverk o.l. Disse fås på forespørsel. priser på andre tjenester *Omkostninger ved endringer av abonnement: kr 250 inkl. mva. *Purreomkostninger ved sen betaling: 1.varsel/frakoblingsvarsel kr 61 Etter forfall beregnes 8,75 % renter Offentlige avgifter gjeldende fra : Forbruksavgift: Den er høynet fra 11,21 øre/kwh til 11,39 øre/kwh + mva = 14,24 øre/kwh. Energifondet: Ingen endring fra 2011 til ,0 øre/kwh + mva = 1,25 øre/kwh. Dette er en avgift nettselskapene krever inn for Enova som arbeider med ENØK (energiøkonomisering). *Tilkoblingsomkostninger: I arbeidstiden kr inkl. mva. Etter arbeidstid kr inkl. mva. *Byggestrømskap: NB: Bestillingstid innen 5 virkedager Oppsetting og nedtaking kr inkl. mva. (Evt. framføringskostnader blir fakturert i tillegg). Nett- og Skapleie pr. år kr inkl. mva. Nettleie pr. kwh avregnes etter H4N Midlertidige anlegg etter regning Merverdiavgift: Ingen endring, 25 %. Øvrige tariffer: Se eller kontakt oss (se kontaktinformasjon siste side). *Målerkontroll bestilt av kunde: kr inkl. mva. * Kabelpåvisning: Gratis ved minimum 48 timers varsel Ved kortere varsel kr 937,50 inkl. mva. * Fakturering av kostnader ved framføring av strøm til nye bygninger vurderes ved hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med nettavdelingen. 4

5 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Stormen Dagmars herjinger i jula førte til at mange mistet strømmen i kortere eller lengre perioder. Etter hektiske timer og dager fikk alle etter hvert strømmen tilbake. Nytilsatt kundekonsulent For å styrke bemanningen på kundeavdelingen har vi ansatt ny kundekonsulent. I følge Standard nettleieavtale 12-4 har kunden krav på økonomisk kompensasjon ved langvarig strømbrudd etter følgende regler: Avbrudd som varer timer: kr 600 Avbrudd som varer timer: kr For avbrudd som varer over 48 timer gis et tillegg på kr for hver påbegynt 24-timers periode. Merk at for fritidsboliger, naust o.l. kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. I Standard Nettleieavtale står det at kunden selv må fremme kravet til oss. Vi har som standard rutine valgt å utbetale godtgjørelsen uoppfordret til de som har krav på det. Vi legger opp til det samme denne gang. Utfordringen er om vi klarer å registrere alle utfall, med varighet, på lavspentnettet. Vi ber derfor om at alle berørte kunder melder inn utfall med dato og tid fra og til enten via epost: eller pr tlf: Utbetaling Normalt vil godkjent utbetaling skje på første nettleiefaktura etter utfallet er registrert og godkjent av Svorka Energi Nett. Denne gang står vi imidlertid ovenfor en betydelig registreringsjobb, og i skrivende stund må vi ta forbehold om endrede rutiner i forbindelse med utbetalingen. Vi kan allerede nå fastslå at vi neppe er ferdig med denne registreringen innen utsendelse av nettleiefakturaen i januar. Vi ber om forståelse for at vi ikke har full oversikt over den enkelte kunde enda, men lover å gjøre vårt beste for at alle de som har krav på erstatning får dette så raskt som mulig. Vår nye kundekonsulent heter Ola Andreas Skjermo. Han kommer fra en stilling som kundekonsulent EDIEL ved Enita i Trondheim. Vi ønsker Ola velkommen til Svorka og lykke til i ny jobb. Svorka støtter Det vil også i 2012 bli mulig å søke om støtte fra Svorka. Vi ser det som en viktig oppgave å støtte de som på frivillig basis vil aktivisere og glede andre. Det vil også i 2012 være to frister for å sende inn søknader om støtte.. Søknadsfrister i 2012: 15. mars og 15. oktober. Ønsker du ytterligere informasjon kan du ta kontakt med oss på tlf eller via epost: 5

6 prisutvikling kraftpriser 2012 Gjennomsnittlig spotpris (markedspris) for Midt- Norge i 2011 ble 37,1 øre/kwh eks påslag og mva. Spotpris eller markedspris er det samme som kraftleverandørenes innkjøpspris på kraft. NYE TOSHIBA DAISEKAI POLAR - Toshibas kraftigste varmepumpe Best når det gjelder Suveren energibesparelse og unik ytelse Betydelig økt varmeeffekt ved lave utetemperaturer Meget brukervennlig fjernkontroll Vedlikeholdsvarme Kompakt innedel Litt større utedel - betydelig høyere varmeeffekt! Behovsstyrt avriming Legger vi på et normalt påslag på 1,7 øre samt mva ble prisen til en husholdnings-kunde ca 48,2 øre/kwh i I 2010 var tilsvarende priser 46,7 øre/kwh eks. mva og 60,5 øre/kwh inkl. påslag og mva. Dvs. at den gjennomsnittlige strømprisen i 2011 var omtrent 20% lavere enn i Laveste månedspris i 2011 var i oktober med en pris på ca 22,8 øre, mens høyeste pris var i januar med ca 54,9 øre/kwh (eks tillegg for mva og kraftleverandørens påslag). Vinnere måleravlesning Vinnere av gavekort og trøstepremier: ved bruk av målertelefon/internett : 1.premie/gavekort på elektriske artikler: Alf Magne Sande, Øvre Surnadal Trøstepremier: Tore Landsem, Rindal Harald Andreas Otnes, Valsøyfjord «Varme om vinteren kjøling om sommeren» Ta kontakt for en uforpliktende varmepumpeprat! Trekninger i 2012 Alle som leverer målerstand via internett, målertelefon eller SMS deltar i trekning av et gavekort ved hver avlesning. I tillegg vil alle de som benytter Internett, målertelefon eller SMS ved alle 6 avlesningene i 2012, delta i trekningen av en reisegavesjekk på kr Vinneren av reisegavekort på kr for 2011 blir kunngjort i neste SvorkaNytt. Avlesningsdatoer husholdning mars, 1. mai, 1. juli, 1. september, 1. november, 1. januar

7 nytt fra svorka aksess Fiberutbygging Svorka Aksess har i 2011 bygd ut 80 km med fibersamband langs Svorkas høyspentlinjer fra Rindal til Halsa. Dette er en storstilt satsing som har gitt indre Nordmøre et stamlinjenett med bredbåndsmotorveier, samtidig som det ivaretar Svorkas egne kommunikasjonsbehov for daglig drift av strømnettet. Langs disse trasèene er det også klargjort for utbygging av fiberbaserte spredenett for bredbånd og TV, og vi oppfordrer interesserte i grendene til å etablere et samarbeid for å kunne bygge ut fibernett til lavest mulig kostnad. Vi mottar veldig mange enkelthenvendelser, men for at prosjektene skal kunne realiseres, trengs det flere interesserte i samme område. Engangskostnaden for tilkobling til fibernettet vil variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av omfang og egeninnsats. Interesserte bes om å ta kontakt med oss på tlf for mer informasjon. Svorka Aksess fortsetter fiberutbyggingen i 2012, både i form av stamlinjer, men nå også med enda større fokus på spredenett til sluttkunder. TV og bredbånd i samme kabel Svorka Aksess fiberutbygging pågår for fullt, og vi kan nå levere bredbånd og TV via våre fiberog kabel-tv-nett i Rindal og Surnadal. Tilbudet omfatter internett med nedlastingshastighet på 20 Mbit/s i tillegg til en TV-grunnpakke med ca. 50 kanaler til bare 599,- per måned. Vi tør å love at du kan sammenligne oss med hvem som helst, dette er en pris vi er rimelig sikre på at er det beste og billigste totaltilbudet i markedet. Vi i Svorka Aksess ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder, og har derfor valgt å satse på bare ett bredbåndsprodukt på fiber og kabel-tv, under parolen mer enn nok båndbredde til alle. Vårt mål er rett og slett at du som kunde skal være fornøyd og få en best mulig nettopplevelse, og slippe å tenke på hvor mange Mbit/s du trenger. Raskere bredbånd til alle Svorka Aksess har et klart mål om at alle skal ha et godt bredbåndstilbud, uavhengig av hvor i regionen de bor. Vi har også bygd ut med ny radioteknologi som gjør at vi kan tilby bredbåndshastigheter opptil 15 Mbit/s fra følgende sendere: Surnadal: Sæterlia, Heståsen, Hals, Hjellnes, Todalsøra og Bæverfjord/Ventilkammeret Rindal: Duvåsen og Vettåsen Halsa: Liabø/Møssahaugen og Fjærlia PRISLISTE MÅNEDSPRIS Bredbånd Radio - Standard 5/2 Mbit/s 369,- Bredbånd Radio Max 15/5 Mbit/s 469,- Grunnpakke Kabel-TV TV + Bredbånd 20/5 Mbit/s 599,- Grunnpakke Fiber TV + Bredbånd 20/20 Mbit/s 599,- Feilmelding Svorka Aksess Ved problemer med bredbånd eller TV utenfor våre åpningstider (mandag-fredag 08-18, lørdag 10-14), kan du fortsatt melde feil ved å ringe oss på (tast 3) og legge igjen en beskjed på vår vakttelefon. Innleste meldinger genererer umiddelbart en melding til vår driftsvakt, og alvorlige feil blir fulgt opp også utenfor åpningstid. Feil som berører enkeltkunder blir fulgt opp i vår åpningstid. Ved feil på dekoder skal dette meldes Canal Digital, men vi tilbyr deg å låne dekoder fritt av oss inntil du mottar ny fra Canal Digital! Coop Rindal låner også ut dekoder på vegne av Svorka Aksess. Dørsalg av bredbånd Svorka Aksess har naturligvis også fått med seg at vår største konkurrent har gått fra dør til dør i våre kommunesentra og solgt bredbånd med mulighet for TV. Til dét ønsker vi bare å kommentere at vi vil be alle sjekke ut vårt alternativ før de signerer slike kontrakter på døra. Igjen; Svorka Aksess tør å love at du kan sammenligne oss med hvem som helst, vi er rimelig sikre på at vi har det beste og billigste totaltilbudet i markedet. Merk også at det å se på TV via bredbånd levert over telefonkabel stjeler av internettkapasiteten (en HD-kanal tar 4-6 Mbit/s), det gjør det ikke på fiber og kabel-tv. 7

8 markedskommentar 2011 Varmest og våtest på 111 år Svorkas nyttårsønske ved forrige årsskifte var langvarig mildvær, mye nedbør og lave strømpriser. Det er vel ikke mange som fikk sine nyttårsønsker så til de grader oppfylt. Væråret 2011 ble nemlig både det varmeste og våteste siden de meteorologiske målingene startet for 111 år siden. Starten på året var derimot ikke så lystelig. De svært kalde og tørre vintermånedene gjorde at de fleste kraftmagasinene ble kraftig nedtappet. Flere analyseselskaper antydet nye pristopper utover våren og sommeren. Enkelte gikk også så langt at de begynte å antyde muligheter for rasjonering. Mildværet og nedbøren som startet i slutten av mars gjorde at vi fikk en rekordtidlig snøsmelting. Sammen med lavere forbruk gjorde dette at situasjonen ble snudd på hodet. Siden har det meste handlet om det fuktige og milde været som var resten av året. Den høyeste prisen hadde vi i januar da spotprisen i Midt-Norge var 54,9 øre/kwh, mens oktober ga den laveste spotprisen på 22,8 øre/kwh. Utsiktene fremover Når dette skrives i begynnelsen av januar ser det fortsatt ut til at vi kan glede oss over forholdsvis lave priser utover våren og sommeren. Fyllingsgraden i vannmagasinene og den hydrologiske balansen er godt over det normale i starten av Prisene på kull og CO2 som påvirker de europeiske prisene har også falt kraftig det siste halvåret. I tillegg har de svenske kjernekraftverkene også produsert etter planene den siste tiden. På den nordiske kraftbørsen omsettes kraft levert i 2. kvartal til ca 25 øre/kwh i begynnelsen av januar, mens kraft levert i 3. kvartal omsettes til ca 27 øre, og 4. kvartal til ca 33 øre. Hva som vil skje med prisene utover er først og fremst avhengig av nedbøren vi får. I tillegg er vi spent på forbruksutviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. De økonomiske utsiktene i Europa påvirker kraftmarkedet i stor grad. Fortsetter nedturen vil det holde prisen nede, men snur trenden så kan det føre til økt energiforbruk som igjen fører til økte priser. I starten av 2012 tyder det meste på at vi kan forvente lavere priser enn i 2011, i lang tid fremover. Vi kan også nevne at det ekstreme været gjorde at spotprisen i desember 2011 bare ble 25,8 øre/kwh. Dette er bare en tredjedel av den rekordhøye prisen på hele 72,8 øre/kwh som vi hadde i desember Den gjennomsnittlige spotprisen for hele 2011 for Midt-Norge ble dermed 37,1 øre/kwh, noe som er ca. 10 øre/kwh lavere enn i Foto: Marit Solvik Næss kontakt svorka: Telefon Svorka: Feilmelding strøm: Når du ringer til oss på får du tre valgmuligheter: 1. Sentralbord 2. Kundeservice strøm 3. Bredbånd Epost: Neste måleravlesning: 1. mars 2012 Grafisk utforming. Amfi Kreativ AS Trykk: Orkla Grafiske Svorka Energi AS Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal Tlf: Fax: Vakttelefon:

Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER. s. 7. s. 8. Kundens ønske - vår utfordring. www.svorka.no

Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER. s. 7. s. 8. Kundens ønske - vår utfordring. www.svorka.no Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER s. 2 off. og priser på andre tjenester s. 3 svorka støtter s. 4 El. tilsynet s. 5 Nytt styre s. 6 varmepumper s. 7 Markedskommentar s. 8 www.svorka.no Kundens ønske

Detaljer

Svorka nytt. side 2 Nettleiepriser 2011 Priser på andre tjenester. side 3. side 4. Toshiba varmepumper. side 5. side 6. side 7. Spar strøm.

Svorka nytt. side 2 Nettleiepriser 2011 Priser på andre tjenester. side 3. side 4. Toshiba varmepumper. side 5. side 6. side 7. Spar strøm. Svorka nytt Nr 1-2011 side 2 Nettleiepriser 2011 Priser på andre tjenester side 3 Kundekalender Prisutvikling kraftpriser side 4 Svorka aksess Toshiba varmepumper side 5 Spørrekonkurranse Vinnere Svorka

Detaljer

Svorka nytt. side 2 Nettleiepriser 2010. side 3. side 4. Retten til fellesmåling opphører Toshiba varmepumper. side 5. side 6

Svorka nytt. side 2 Nettleiepriser 2010. side 3. side 4. Retten til fellesmåling opphører Toshiba varmepumper. side 5. side 6 Svorka nytt Nr 1-2010 side 2 Nettleiepriser 2010 side 3 Kundekalender side 4 Prisutvikling kraftpriser Retten til fellesmåling opphører Toshiba varmepumper side 5 Vinnere Svorka støtter Svorka Aksess avtale

Detaljer

Svorka nytt. regn er fornybar energi. toshiba varmepumpe. Nr 1-2009. s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser. s. 4 utvikling kraftpriser 2008

Svorka nytt. regn er fornybar energi. toshiba varmepumpe. Nr 1-2009. s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser. s. 4 utvikling kraftpriser 2008 Svorka nytt Nr 1-2009 s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser s. 4 utvikling kraftpriser 2008 s. 4 kundekalender s. 5 vinnere og trekninger s. 5 Svorka støtter s. 6 grønn boks og superkamera s. 7 regn

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2010 Nettleie fra 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Nettleie fra 1. juli 2008

Nettleie fra 1. juli 2008 Nettleie fra 1. juli 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol,

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Nettleiepriser lavere nettleie NEAS reduserer nettleien i gjennomsnitt med 13%

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning NETTLEIEPRISER 2015 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2013. for husholdning. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni

NETTLEIEPRISER 2013. for husholdning. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni NETTLEIEPRISER 2013 for husholdning Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no Strøm Internett TV Telefoni Enova 2% Sentralnett

Detaljer

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik?

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Nr. 2 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Våren titter frem Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Måleravlesning er viktig

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Foto: Kjell Sæther UTGAVE 1 // Nettleiepriser 2018 s. 5 Ny teknologi : HITCH s. 7. s. 2 Grendafiber s. 3 Smarte strømmålere

Foto: Kjell Sæther UTGAVE 1 // Nettleiepriser 2018 s. 5 Ny teknologi : HITCH s. 7. s. 2 Grendafiber s. 3 Smarte strømmålere Foto: Kjell Sæther UTGAVE 1 // 2018 s. 2 Grendafiber s. 3 Smarte strømmålere Nettleiepriser 2018 s. 5 Ny teknologi : HITCH s. 7 LEDEREN har ordet Det er 30 år siden Surnadal, Halsa og Rindal kommuner samlet

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2015 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Moms 20% Forbruksavgift 28% NEAS 44% Dette betaler du for NETTLEIE Nettleien

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2013. for næringsvirksomhet. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni

NETTLEIEPRISER 2013. for næringsvirksomhet. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni NETTLEIEPRISER 2013 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no Strøm Internett TV Telefoni Enova 1% Sentralnett 6% Moms 20% Forbruksavgift 24% NEAS 49% Dette betaler

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 Januar 2016 Nytt fra Skagerak Nettleien endres Side 2 Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 AMS til høsten byttes de første målerne Side 5 Husk måleravlesning fra 25. til 1. hver måned!

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Nettleiepriser 2017 HUSHOL DNING. Nordmøre Energiverk AS Telefon:

Nettleiepriser 2017 HUSHOL DNING. Nordmøre Energiverk AS Telefon: Nettleiepriser 2017 HUSHOL DNING Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS FOR Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

INFORMASJON. Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket. Kundeinformasjon. frå SFE Nett AS. www.sfe.no. Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01.

INFORMASJON. Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket. Kundeinformasjon. frå SFE Nett AS. www.sfe.no. Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01. INFORMASJON Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket Kundeinformasjon frå SFE Nett AS Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01.2010 www.sfe.no 1 SFE Nett AS må auke nettleiga Nettleiga du betaler skal dekke

Detaljer

Foto: Johan Helgetun UTGAVE 1 // s. 2. Nettleiepriser 2017 Trådløst nett. Nye hjemmesider - svorka.no s. 3 Smarte strømmålere

Foto: Johan Helgetun UTGAVE 1 // s. 2. Nettleiepriser 2017 Trådløst nett. Nye hjemmesider - svorka.no s. 3 Smarte strømmålere Foto: Johan Helgetun UTGAVE 1 // 2017 s. 2 Nye hjemmesider - svorka.no s. 3 Smarte strømmålere Nettleiepriser 2017 Trådløst nett s. 5 s. 7 LEDEREN har ordet Svorka lever i en bransje i endring, og vi skal

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 2. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 131 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 19 400 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. 1, 2 Dette er en reduksjon på 25 700 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 3. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 126 500 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 6000 bytter sammenlignet med tilsvarende kvartal

Detaljer

Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm

Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm Generelt gjelder betingelsene gitt av Forbrukerombudet og Energi Norge i «Standard kraftleveringsavtale» 01.01.2017 Etter angrerettloven

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Nettleiepriser 2017 FOR NÆRINGSVIRKSOMHET. Nordmøre Energiverk AS Telefon:

Nettleiepriser 2017 FOR NÆRINGSVIRKSOMHET. Nordmøre Energiverk AS Telefon: Nettleiepriser 2017 FOR NÆRINGSVIRKSOMHET Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Enova 2% Sentralnett 6% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 45% Dette betaler du for NETTLEIE Norges vassdrags-

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige tall viser at norske husholdninger skiftet kraftleverandør 82 800 ganger i første kvartal 2013.

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 4. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse 4. kvartal 2016 2 Leverandørskifter NVEs beregninger gir en bytteprosent på 18,4 % i 2016. Dette er en oppgang på nesten 5 prosentpoeng fra året før. Totalt ble det foretatt 528 000 leverandørskifter i 2016. 1 I 4. kvartal

Detaljer

Elsertifikatmarkedet. Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER

Elsertifikatmarkedet. Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER Elsertifikatmarkedet Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER Innhold: Forklare figuren 2 Mye brukte støtteordninger Elsertifikater Garantert påslag Garantert minstepris (kraftpris+støttebeløp) Kraftpris Feed

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 2. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 114 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE

Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE Innhold Støtteordninger Elsertifikatordningen Fornybardirektivet Støtteordninger i ulike land Kilde: CEER/2011

Detaljer

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn (nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn NTE Nett er et selskap i NTE-konsernet som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 3. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 118 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013 Nr. 1 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 30 % lavere kraftpris i 2012 Støtte til barn og unge i 2013 Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Er du som kunde, fornøyd med oss som din kraftleverandør?

Detaljer

Elsertifikatmarkedet 1 år går utviklingen etter planen?

Elsertifikatmarkedet 1 år går utviklingen etter planen? Elsertifikatmarkedet 1 år går utviklingen etter planen? Mari Hegg Gundersen seksjon for fornybar energi Innhold Hvorfor har vi innført ordningen med elsertifikater? Oppsummering av 2012 Hva har vært hovedutfordringene?

Detaljer

Svar på spørsmål i konkurransen. NRK kjøp av strøm med tilhørende tjenester

Svar på spørsmål i konkurransen. NRK kjøp av strøm med tilhørende tjenester Svar på spørsmål i konkurransen NRK kjøp av strøm med tilhørende tjenester 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin og tilhørende konkurransedokumenter i konkurransen «NRK Kjøp av strøm og tilhørende

Detaljer

Kraftleveringsavtale

Kraftleveringsavtale 1. Generelt Kraftleveringsavtale Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige 1 tall viser at det ble foretatt 85 600 leverandørskifter blant norske husholdninger i andre kvartal

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter I 2011 skiftet flere husholdningskunder kraftleverandør sammenliknet med 2010. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap.

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap. Sol & Kraft e20 er tilbyder av solceller til Hvaler Solpark. e20 skal hjelpe kundene med å redusere strømforbruket for å kutte kostnadene for kunden og samtidig spare miljøet. e20 er en del av Fredrikstad

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

! " # $ % & !$ ) * +,

!  # $ % & !$ ) * +, ! " # $ % & ''('(!$ ) *, ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los.

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los. Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND www.los.no LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR Sommerværet ble aldri det helt store,

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 1. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 109 000 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter Færre husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Elsertifikater Christina Stene Beisland og Leif I. Husabø UiO, 28.2.2014 FORNYBARDIREKTIVET Fornybardirektivet Vise graf over utviklingen av RES-E? Pålegger alle EUland

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

!"#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (.

!#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (. !"#$%&' ( &)& * %,$ (. / (. 0 ( * &1 ! "# $% & ' ( ) *,. / / 01.0, 2 Mens september måned var en tørr måned, ble oktober måned som normalt. For uke 43 lå fyllingsgraden på 76,1 %, mot medianverdien for

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Mange virkemidler ulike mål 11.3.2013 Mari Hegg Gundersen seksjon for fornybar energi Hovedmål redde verden! Painting by the Maltese artist Luciano Micallef Noen virkemidler

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 36 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 3. kvartal 2005. Dette er en nedgang fra 2. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Leverandørskifter. Markedsandeler

Leverandørskifter. Markedsandeler Leverandørskifter Omtrent 600 flere husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Det vil si 80 700 leverandørskifter, tilsvarende en oppgang på 0,7 prosent. I næringsmarkedet

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Svorka nytt. Kraftprisutvikling. Ny montør. Nr 4-2008. s. 2-3 Svorka i ny drakt. s. 4. s. 5 Nytt Svorkabygg

Svorka nytt. Kraftprisutvikling. Ny montør. Nr 4-2008. s. 2-3 Svorka i ny drakt. s. 4. s. 5 Nytt Svorkabygg Svorka nytt Nr 4-2008 s. 2-3 Svorka i ny drakt s. 4 Energikampen og Musefellebilløp s. 5 Nytt Svorkabygg vinnere Kraftprisutvikling s.6 Åpning av Nordsvorka kraftverk Svorka Fjernvarme - støy og støv s.

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp

Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp Hvor grønn er strømmen og hva er grønne sertifikater? Kristiansand, 28. januar 2011 Per Otto Larsen Faglig leder E-post: perotto@co2focus.com Tlf: +47 91 35 92

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Tor Arne Selvli Arkivsaksnr.: 12/2181 Arkiv: 601 S01 Kjøp av kraft/energi til Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: - Ingen Andre

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat VANNKRAFT OG FREMTIDEN *Hva kan skje med og i norske vassdrag *Konsekvenser av beslutninger om økt satsing på fornybar energi Torodd Jensen, tje@nve.no Innhold: 3

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Våt sommer = Lave kraftpriser

Våt sommer = Lave kraftpriser Nr. 3 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Våt sommer = Lave kraftpriser Våt sommer = Lave kraftpriser Besøk våre nye hjemmesider! Din side gir deg god oversikt over ditt forbruk og kundeforhold Ditt bilde

Detaljer