Svorka nytt. side 2 Nettleiepriser side 3. side 4. Retten til fellesmåling opphører Toshiba varmepumper. side 5. side 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svorka nytt. side 2 Nettleiepriser 2010. side 3. side 4. Retten til fellesmåling opphører Toshiba varmepumper. side 5. side 6"

Transkript

1 Svorka nytt Nr side 2 Nettleiepriser 2010 side 3 Kundekalender side 4 Prisutvikling kraftpriser Retten til fellesmåling opphører Toshiba varmepumper side 5 Vinnere Svorka støtter Svorka Aksess avtale med Sund Bredbånd side 6 El-Co AS med ny butikk Nordmenn ønsker mer vannkraft Foto: Kari Ulfsnes, Amfi Kreativ AS side 7 Energimerking av boliger side 8 Markedskommentar

2 nettleiepriser gjeldende fra privatkunder og mindre tekniske anlegg Tariffbeskrivelse H4N Husholdning, fritidsboliger og næring Under 25 kw Sikringer mindre enn eller lik 63(40) A T4N Teknisk tariff Under 64 kw Sikringer større enn 63A og mindre enn eller lik 160(100)A Fastbeløp kr/år 2.750,00 Herav mva. kr ,00 Herav mva kr 975 Energiledd øre/kwh 40.7 øre/kwh Herav off. avgifter øre/kwh - Forbruksavgift 11,01 øre - Enøkavgift 1,0 øre - Mva 8,13 øre 47,5 øre/kwh Herav off. avgifter 21,5 øre/kwh - Forbruksavgift 11,01 øre - Enøkavgift 1,0 øre - Mva 9,50 øre Tall i parentes gjelder 400 volt anlegg. Alle prisene er oppgitt inkl. forbruksavgift, enøkavgift og mva. Husholdningskunder kan alternativ be om nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter. I tillegg finnes egne tariffer for bedrifter, veilys, kjelkraft, reaktiv effekt og tariffer for tilknytning av private kraftverk o.l. Disse fås på forespørsel. Offentlige avgifter gjeldende fra Forbruksavgiften: Den er høynet fra 10,82 øre/kwh til 11,01 øre/kwh + mva = 13,76 øre/kwh. Energifondet: Ingen endring fra 2009 til øre/kwh + mva = 1,25 øre/kwh. Dette er en avgift nettselskapene krever inn for Enova som arbeider med ENØK (energiøkonomisering). Merverdiavgiften: Ingen endring, 25 %. Økning i nettleien i 2010 Nettleien for strøm øker over hele landet fra 1. januar Økningen for en gjennomsnittlig norsk husholding med et strømforbruk på 20,000 kwh vil være om lag 70 kroner i økt nettleie i måneden inkl. mva. For Svorka sine kunder, utgjør økningen om lag 45 kroner pr måned. Vi slipper litt billigere unna fordi økningen i sentralnettstariffen (ca 2 øre/kwh) er litt lavere enn landsgjennomsnittet. Legger vi til at forbruksavgiften øker marginalt og inkluderer mva blir samlet økningen på 2,70 øre/kwh. Vi har valgt å holde fastbeløpet i nettleien uendret, slik at endringen kommer på energileddet. Økningen i nettleien skyldes i all hovedsak økte investeringer i sentralnettet. Ca 2/3 av økning kommer herifra. Kostnadene til sentralnettet kreves inn av Statnett gjennom det enkelte nettselskap. Store investeringer i sentralnettet i årene som kommer For at Norge fortsatt skal ha et av verdens beste strømnett må det vedlikeholdes og fornyes. Det skal derfor investeres betydelig i kraftnettet de nærmeste årene. Stikkordene er: Opprettholde forsyningssikkerheten og fjerne flaksehalser i det norske kraftsystemet. Det skal legges til rette for å frakte mer fornybar energi, som et ledd i de langsiktige klimamålene. Innføringen av nye strømmålere i alle landets husstander og fritidsboliger for bl.a. automatisk avlesning av forbruk. Med bakgrunn i dette, har Statnett varslet at sentralnettstariffen vil øke ytterligere de neste årene. Etter hva Svorka erfarer, er det snakk om 3-5 øre/kwh over en periode på 5-7 år. 2

3 priser på andre tjenester kundekalendere *Omkostninger ved endringer av abonnement: kr 250 inkl. mva. *Purreomkostninger ved sen betaling: 1.varsel/frakoblingsvarsel kr 59 Etter forfall beregnes 10,00 % renter *Tilkoblingsomkostninger: I arbeidstiden kr 920 inkl. mva Etter arbeidstid kr inkl. mva *Byggestrømskap: Oppsetting og nedtaking kr inkl. mva. (Evt. framføringskostnader blir fakturert i tillegg). Skapleie pr. år kr inkl. mva. Energiavgift avregnes etter H4N Midlertidige anlegg etter regning *Målerkontroll bestilt av kunde: kr 920 inkl. mva. * Kabelpåvisning: Gratis med minimum 24 timers varsel. Ved kortere varsel kr 820 inkl. mva. * Fakturering av kostnader ved framføring av strøm til nye bygninger vurderes ved hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med driftsavdelingen. Alle husstander i Halsa, Rindal og Surnadal mottok rett før jul en kalender som inneholdt måleravlesningskort for 2010 Kalender for Halsa og Rindal I Halsa og Rindal sender vi ut en ren Svorka-kalender, der du i tillegg til mye nyttig informasjon om strøm og strømforbruk, finner mange flotte bilder som vår egen Johan Helgetun har tatt. Kalender for Surnadal I Surnadal samarbeidet vi med Surnadal kommune om en kalender som i tillegg til måleravlesningskortene, også inneholder kommunal informasjon og renovasjon- og tømmekalender for hele I tilegg finner du informasjon om brannsikring og om førstehjelp ved brann-og røykskader. Vår oppfordring er at du tar vare på kalenderen, slik at du til en hver tid vet hvor du har avlesningskortene. Du kan levere inn dine avlesninger via «Din side» på våre hjemmesider, SMS eller målertelefon. Det vil ikke bli utsendt vanlige avlesningskort utover de som finnes i kalenderen. For deg som bruker avlesningskort, er det viktig at du fører på målernummer. Avlesningsdatoer husholdning mars, 1.mai, 1.juli, 1.september, 1.november, 1. januar-2011 Ta gjerne kontakt med oss om du ikke har mottatt kalenderen eller har forlagt den, så sender vi deg en ny. 3

4 prisutvikling kraftpriser 2009 retten til å kreve fellesmåling opphører Gjennomsnittlig spotpris (markedspris) i 2009 for Midt-Norge ble 31,1 øre/kwh eks påslag og mva. Spotpris eller markedspris er det samme som kraftleverandørenes innkjøpspris på kraft. Legger vi på et normalt påslag på 1,7 øre samt mva ble prisen til en husholdningskunde ca 41 øre/kwh I 2008 var tilsvarende priser 54,75 øre/kwh inkl. påslag og mva. Laveste pris i 2009 var i september med en pris på ca 21 øre/kwh mens høyeste pris var i desember med ca 40,5 øre/kwh (i tillegg kommer kraftleverandørens påslag og mva). Snittprisen i Sør-Norge var på ca 29,6 øre/kwh. Dette betyr at prisforskjellen mellom Sør- og Midt- Norge var på drøye 1,5 øre/kwh eks.mva. Med et forbruk på kwh vil det si at vi i Midt-Norge måtte betale ca kr 375 mer for strømmen en de som bor i Sør-Norge. Inntil vi får utbygd mer kraftproduksjon eller bedret overføringskapasitet inn til Møre og Romsdal (tidligst i 2013), så må vi forvente å betale mer for strømmen i Midt-Norge enn i Sør-Norge. NVE har vedtatt endringer i forskrift 302 om fellesmåling. Fra 1. januar 2010 opphører retten til å kreve fellsmåling av strøm. Tidligere regelverk medførte at flere sluttbrukere kunne gå sammen om å ha ett felles abonnement for strømnett og kraft, såkalt fellesmåling. Dette betydde at strømkunder som bodde i én og samme bygning kunne kreve fellesmåling per felles inntaksledning. Dette gjaldt typisk borettslag, hybelhus og lignende. Hver enkelt boenhet skal fra nå av måles og avregnes hver for seg. Eksisterende fellesmålte kunder der det må installeres måler, eller eksisterende måler må byttes ut, vil imidlertid kunne forbli fellesmålt inntil innføring av avanserte måle- og styringssystemer, AMS blir gjennomført, i det aktuelle nettområdet. bedre innemiljø med toshiba varmepumpe Ta kontakt for en uforpliktende varmepumpeprat Tlf E-post: Priser fra kr ,- ferdig montert. Vi tilbyr også gunstig finansiering med nedbetaling over strømregninga i 4 år. (Effektiv rente 9.9%.) 4

5 vinnere måleravlesning Vinnere av gavekort og tursekker ved bruk av målertelefon/internett : 1.premie/gavekort på elektriske artikler: Nils Ingar Halgunset, 6657 Rindal. Trøstepremier(Svorkasekk): Bodil Gjeldnes, 6642 Stangvik Reidun Sogge, 6650 Surnadal. trekninger i 2010 Alle som leverer målerstand via internett, målertelefon eller SMS deltar i trekning av et gavekort ved hver avlesning. I tillegg vil alle de som benytter Internett, målertelefon eller SMS ved alle 6 avlesningene i 2010, delta i trekningen av en reisegavesjekk på kr 5000 svorka støtter Ved tildeling av midler fra Svorka høsten-09 var det følgende lag og organisasjoner som fikk tildelt midler fra Svorka: Rindal vel Sagene Puck-klubb, Rindal Erik Øien bok om Surna Betna idrettslag Sparcup jr 2010 Hallvard Løfald ski Landsforeningen mot stoffmissbruk Verdensdagen for psykisk helse Surnadalsøra velforening Sagatun ungdomsklubb Surnadal brannvesen - tungt redningsutstyr Morten Svinsås ski Surnadal IL ski Nordisk - Tråkkemaskin Hovedsponsor for Musikalen Fossen i Valsøybotn I tillegg til disse har vi løpende sponsoravtaler med mange lag, foreninger og idrettslag i nettområdet, samt at vi har bidratt med utallige gevinster til basarer og lotteri. Trekningsresultatet av reisegavekort på kr for 2009 blir kunngjort i neste Svorka- Nytt. Svorka Aksess med driftsavtale med Sund Brebånd 1.desember inngikk Svorka Aksess en driftsavtale med Sund Bredbånd. Sund Bredbånd er et bredbåndsselskap som i hovedsak dekker kommunene Aukra, Midsund, Fræna og Sandøy. Avtalen betyr at Svorka Aksess fra og med 11. januar vil ta over all andrelinje drift og kundesupport, mens Sund Bredbånd selv skal håndtere førstelinje support. Sund Bredbånd benytter samme type kunde- og nettverksutstyr som oss, slik at integrasjonen mot egne drifts- og støttesystemer kan gjøres på veldig kort tid. For oss i Svorka Aksess er dette en bekreftelse på at vår spesialkompetanse på radiobasert bredbånd og transmisjon blir verdsatt av andre aktører i markedet. Det vil også i 2010 bli mulig å søke om støtte fra Svorka. Vi ser det som en viktig oppgave å støtte de som på frivillig basis vil aktivisere og glede andre. I 2010 vil vi spesielt prioritere støtte til lag og foreninger for barn og unge. Det vil også i 2010 være to frister for å sende inn søknader om støtte.. Søknadsfrister i 2010: 15. april og 15. oktober 5

6 el-co as med ny butikk nordmenn ønsker mer vannkraft El-Co AS har åpnet et flott ny faghandel i sine nye lokaler i det nye Svorkabygget på Skei. Butikken inneholder en rekke nye produkter og løsninger som sparer både penger og miljø. EL-Co kan hjelpe deg med rådgivning, installasjon, systemstyring, kontroll av elektriske anlegg og ENØK-produkter. Du finner mer om El-Co på deres hjemmesider Hele 53 prosent av Norges befolkning er helt eller delvis enige i at mer vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål. Samtidig mener 7 av 10 nordmenn at dagens vannkraftutbygging kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep. Det viser resultater fra en måling gjort av TNS Gallup. Tallene gjenspeiler den sterke posisjonen vannkraft generelt har i befolkningen ved at hele 9 av 10 nordmenn har et positivt inntrykk av vannkraft som energikilde. Englidammen Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Stikk innom for en demonstrasjon av moderne løsninger for din bolig Klimaendringene har gjort ny kraftproduksjon fra vannkraft mer aktuelt. Samlet sett viser resultatene at et flertall av nordmenn stiller seg positive til moderat utbygging av vannkraft i Norge, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup. I de utbyggingsprosjektene Svorka er involvert i, har vi klare ambisjoner om at naturen og miljøet skal påvirkes i så liten grad som mulig. Folk flest ser at vannkraften er både ren og fornybar. I tillegg er den svært regulerbar, og bidrar dermed til at andre fornybare energikilder kan fases inn i fremtidens kraftforsyning. 6

7 Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger Fra 1.juli 2010 vil det være obligatorisk med energiattest ved salg, utleie, eller oppføring av boliger. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energimerkingen skjer på internett ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i en selvangivelse. Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert. Bygninger står for opp mot 40 prosent av Norges totale energibruk. Energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Det kan bidra til at samlet energiforbruk i boliger og bygninger går ned og miljøet spares ved at behovet for å bygge ut ny energi blir mindre. Energimerking av yrkesbygg Energimerking blir obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Energimerking av boliger Energimerking blir obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig. Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand boligen er i. 7

8 markedskommentar Stabile strømpriser i 2009 Strømprisene har variert mye de siste årene. I 2005 var den gjennomsnittlige strømprisen 23 øre/kwh. I 2006 steg den til 39 øre, for så å falle til 22 øre i I 2008 fikk vi igjen en oppgang til 37 øre. Vi husker også at prisen var nesten 10 øre høyere i Midt-Norge enn i Sør-Norge i Prisen i 2009 ble 31 øre/kwh. Prisforskjellene mellom de ulike landsdelene ble mindre i Prisen i Midt-Norge var ca 1,5 øre høyere enn i Sør-Norge. I 2008 og første del av 2009 var det finansmarkedets opp- og nedtur som preget kraftmarkedet. Prisene på olje, gass, kull og CO2-kvoter var de viktige prisdriverne i strømmarkedet. Fra i fjor sommer tok de tradisjonelle prisdriverne over, været og strømforbruket preget mye av prissettingen. Ved inngangen til 2010 har vi en hydrologiske balanse som er en god del svakere enn normalt for årstiden. Det skyldes primært de store driftsproblemene svenske kjernekraftverk har hatt i Kun halvparten av produksjonskapasiteten har vært utnyttet i Når kraftprisen i 2009 på tross dette kom ut på et akseptabelt nivå, så finner vi forklaringen i et betydelig lavere kraftforbruk i industrien. Hva vil så skje med prisene fremover? Når vi ser de store prisvariasjonene de siste årene skjønner vi at det er vanskelig å spå hva som vil skje i Vil bortfallet av forbruk i industrien vedvare, og fortsetter problemene ved de svenske kjernekraftverkene? Er et par av spørsmålene som må besvares. Fortsetter det kalde og tørre været som vi har hatt i desember utover vinteren vil det kortsiktig føre til prisoppgang. I desember og så langt i januar ser vi at kulde og lite nedbør gir store utslag i strømprisene. I slutten av november ble kraft levert i 2010 omsatt til vel 28 øre/kwh på den nordiske kraftbørsen. Kulden og det tørre været i desember gjorde at prisen i løpet av 4 uker steg med 6 øre til knappe 34 øre i slutten av året. De analyseselskapene vi benytter, deler markedets prissetting, med en prisforventning for 2010 på øre/kwh. Analytikerne henviser til at det forutsetter en normal værutvikling og at svenske kjernekraftverk følger de kjøreplanene som er kjent. kontakt svorka: Telefon Svorka: Vakttelefon: Når du ringer til oss på får du tre valgmuligheter: 1. Sentralbord 2. Kundeservice strøm 3. Bredbånd Epost: Neste måleravlesning: 1. mars 2010 Grafisk utforming. Amfi Kreativ AS Trykk: Svorka Energi AS Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal Tlf: Fax: Vakttelefon:

Svorka nytt. side 2 Nettleiepriser 2011 Priser på andre tjenester. side 3. side 4. Toshiba varmepumper. side 5. side 6. side 7. Spar strøm.

Svorka nytt. side 2 Nettleiepriser 2011 Priser på andre tjenester. side 3. side 4. Toshiba varmepumper. side 5. side 6. side 7. Spar strøm. Svorka nytt Nr 1-2011 side 2 Nettleiepriser 2011 Priser på andre tjenester side 3 Kundekalender Prisutvikling kraftpriser side 4 Svorka aksess Toshiba varmepumper side 5 Spørrekonkurranse Vinnere Svorka

Detaljer

Svorka nytt. regn er fornybar energi. toshiba varmepumpe. Nr 1-2009. s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser. s. 4 utvikling kraftpriser 2008

Svorka nytt. regn er fornybar energi. toshiba varmepumpe. Nr 1-2009. s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser. s. 4 utvikling kraftpriser 2008 Svorka nytt Nr 1-2009 s. 2-3 tariffstruktur og nettleisesatser s. 4 utvikling kraftpriser 2008 s. 4 kundekalender s. 5 vinnere og trekninger s. 5 Svorka støtter s. 6 grønn boks og superkamera s. 7 regn

Detaljer

Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER. s. 7. s. 8. Kundens ønske - vår utfordring. www.svorka.no

Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER. s. 7. s. 8. Kundens ønske - vår utfordring. www.svorka.no Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER s. 2 off. og priser på andre tjenester s. 3 svorka støtter s. 4 El. tilsynet s. 5 Nytt styre s. 6 varmepumper s. 7 Markedskommentar s. 8 www.svorka.no Kundens ønske

Detaljer

Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser

Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Svorka nytt Nr 1-2012 Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Markedskommentar SVORKA ENERGI FYLLER 25 ÅR I 2012 1. Januar 1987

Detaljer

Svorka nytt. Kraftprisutvikling. Ny montør. Nr 4-2008. s. 2-3 Svorka i ny drakt. s. 4. s. 5 Nytt Svorkabygg

Svorka nytt. Kraftprisutvikling. Ny montør. Nr 4-2008. s. 2-3 Svorka i ny drakt. s. 4. s. 5 Nytt Svorkabygg Svorka nytt Nr 4-2008 s. 2-3 Svorka i ny drakt s. 4 Energikampen og Musefellebilløp s. 5 Nytt Svorkabygg vinnere Kraftprisutvikling s.6 Åpning av Nordsvorka kraftverk Svorka Fjernvarme - støy og støv s.

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss!

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss! Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Foto: Dag Johansen/Ringerikskraft Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør for sikkerhetens skyld! for å bruke en

Detaljer

LYS&VARME. skrur tiden tilbake FOR Å MØTE FREMTIDEN >SIDE'6< STEENSNÆS VIL HA MER KRAFT SMARTERE MÅLERAVLESING HK FÅR NYE WEBSIDER

LYS&VARME. skrur tiden tilbake FOR Å MØTE FREMTIDEN >SIDE'6< STEENSNÆS VIL HA MER KRAFT SMARTERE MÅLERAVLESING HK FÅR NYE WEBSIDER LYS&VARME >HELGELANDSKRAFT INFORMERER< >NR'2< >SEPTEMBER'2003< www.helgelandskraft.no skrur tiden tilbake FOR Å MØTE FREMTIDEN >SIDE'6< STEENSNÆS VIL HA MER KRAFT >SIDE'4< SMARTERE MÅLERAVLESING >SIDE'5

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Dagmar på julebesøk. Blendet av nye ipad 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres 03

Dagmar på julebesøk. Blendet av nye ipad 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres 03 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Dagmar på julebesøk Midt i fjorårets julefeiring nådde orkanen

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 1. A P R I L 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Visste du at disse, og de andre hos Narvik Energinett, gjør alt for å levere strøm til deg i Narvik 24 timer i døgnet 365 dager i

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Sekundærstasjon bygges om

Sekundærstasjon bygges om Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Sekundærstasjon bygges om Fagernes Sekundærstasjon vil gjennomgå

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nett Side 13 Regionens nye storstue Nordkraft Arena står straks klar til glede for mange. Ei nødvendig forutsetning

Detaljer

Lokal støtte viktig for Trænafestivalen

Lokal støtte viktig for Trænafestivalen Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Lokal støtte viktig for Trænafestivalen Rødøy-Lurøy Kraftverk

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent Vår Visjon: belysning Side 14 Ringeriks-Kraft vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes som den grønne regionen, der både næringsliv

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer