Svorka Nr NYTT NETTLEIEPRISER. s. 7. s. 8. Kundens ønske - vår utfordring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svorka Nr 1-2008 NYTT NETTLEIEPRISER. s. 7. s. 8. Kundens ønske - vår utfordring. www.svorka.no"

Transkript

1 Svorka Nr NYTT NETTLEIEPRISER s. 2 off. og priser på andre tjenester s. 3 svorka støtter s. 4 El. tilsynet s. 5 Nytt styre s. 6 varmepumper s. 7 Markedskommentar s. 8 Kundens ønske - vår utfordring

2 2 Nettleiepriser Gjeldende fra >> Privatkunder og tekniske anlegg Tariffbeskrivelse Fastbeløp kr/år Energiledd øre/kwh H41N - Husholdningstariff med forbruk over 2300 kwh/år. Avregnes 6 ganger pr.år 230V: 0-63 Ampère 400V: 0-40 Ampère *Gjelder også for fritidsboliger med forbruk over 2300kWh Inkl. off Inkl. off. H42N Småforbrukstariff med forbruk under 2300 kwh/år. Fritidsboliger og ubebodde boliger 230V: 0-63 Ampère 400V: 0-40 Ampère *Forbruk over 2300kWh blir avregnet etter prisen på H41N 1.312,50 Inkl. off. 118,38 Inkl. off. T41N Teknisk tariff med forbruk over 2300 kwh/år. 230V: Ampère 400V: 0-99 Ampère Under 64 kw eller kwh/år. Gjelder for bedrifter, gårdsbruk, driftsbygninger, redskapshus o.l Eks. off. 30,7 Eks. off. T42N Teknisk småforbrukstariff med forbruk under 2000 kwh/år. Gjelder for tekniske anlegg med lite forbruk som f.eks gårdssager etc. *Forbruk over 2000kWh blir avregnet etter prisen på T41N Eks. off. 104,0 Eks. off. Tariffene H41N og H42N er oppgitt inkl. forbruksavgift, enøkavgift og mva. Tariffene T41N og T42N er oppgitt inkl. enøkavgift, men eks. forbruksavgift på 10,50 øre/kwh, enøkavgift på 1 øre/kwh og mva. Husholdningskunder kan alternativt be om nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter. Energiledd vinter 40,50 øre/kwh og energiledd sommer(april-sept) på 34,88 øre/kwh. I tillegg finnes egne tariffer for bedrifter, veilys, kjelkraft, reaktiv effekt og spesialtariffer for tilknytning av private kraftverk o.l. Disse kan fås på forespørsel.

3 Ingen økning i nettleien i 2008 Det er ikke foretatt noen endringer i nettleieprisene fra Den eneste endringen blir økningen i forbruksavgiften til staten, som har økt fra 12,79 øre/kwh til 13,13 øre/ kwh inkl.mva. Priser på andre tjenester * Omkostninger ved endringer av abonnement: kr 250 inkl. mva. * Purreomkostninger ved sen betaling: 1.varsel/frakoblingsvarsel kr 57 Etter forfall beregnes 12,25 % renter * Tilkoblingsomkostninger: I arbeidstiden kr 920 inkl. mva. Etter arbeidstid kr inkl. mva. * Byggestrømskap: Oppsetting og nedtaking kr inkl. mva. (Evt. framføringskostnader blir fakturert i tillegg.) Skapleie pr. år kr inkl. mva. Energileddet avregnes etter H41N Midlertidige anlegg etter regning Offentlige fra Forbruksavgiften: Den er økt fra 10,23 øre/kwh til 10,50 øre/kwh. 13,13 øre/kwh inkl. mva. Energifondet: Dette er en avgift nettselskapene krever inn for Enova som arbeider med ENØK (energiøkonomisering). Ingen endring fra 2007 til øre/kwh + mva = 1,25 øre/kwh * Målerkontroll bestilt av kunde: kr 920 inkl. mva. * Kabelpåvisning: Gratis med minimum 24 timers varsel Ved kortere varsel kr 820 inkl. mva. * Anleggsbidrag ved nyanlegg: Kommer i tillegg når det er berettiget. Ta kontakt med driftsavdelingen. Merverdiavgiften: Merverdiavgiften 25 %. Og bare for å ha gjentatt det for en husholdningskunde med ca kwh i årsforbruk utgjør de offentlige avgiftene over 40% av de totale nettleiekostnadene! 3

4 4 VINNERE Vinnere av gavekort og trøstepremier ved bruk av målertelefon/internett : 1.premie: Gavekort på elektriske artikler Dagny Garte, Surnadal Trøstepremier: Jon Arne Lesund, Surnadal Svein Ivar Ranes, Surnadal Svorka støtter Det vil også i 2008 bli mulig å søke om støtte fra Svorka. Vi ser det som en viktig oppgave å støtte de som på frivillig basis vil aktivisere og glede andre, og da spesielt barn og unge. Det vil også i 2008 være to frister for å sende inn søknader om støtte. I tillegg til ren sponsing, bidro vi i fjor med støtte til premier og basargevinster, samt sponset annonser til forskjellige arrangement. Søknadsfrister: 15. mars og 15. september Trekninger i 2008 Alle som leverer målerstand via internett, målertelefon eller SMS deltar i trekning av et gavekort ved hver avlesning. I tillegg vil alle de som benytter internett, målertelefon eller SMS ved alle 6 avlesningene i 2008, delta i trekningen av en reisegavesjekk på kr Trekningsresultatet av reisegavekort på kr 5000 for 2007 blir kunngjort i neste SvorkaNytt. Avlesningsdatoer husholdning 2008 >> 1.mars >> 1.mai >> 1.juli >> 1.september >> 1.november >> 1.januar 2009 Ved tildeling av midler fra Svorka høsten-07 var det følgende lag og organisasjoner som fikk tildelt midler fra Svorka: Surnadal IL ski Kor Gøttj Nordmørssøm, bokprosjekt Surnadal husflidslag Todalen sanitetsforening Valsøyfjord pensjonistforening Todalen historielag Surnadal demensforening og helselag Pårørendeforeningen for Surnadal Sykehjem Sangkoret Tormod

5 Hva gjør det lokale eltilsynet(dle)? Nettselskaper er med hjemmel i lov pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr innenfor sitt forsynings-område. DLE er ved nettselskapet derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og fører tilsyn under DSBs kontroll. (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) DLE fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg. Videre fører DLE tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde. Stig Talgø, DLE Jordfeil? Kanskje ikke din feil? Opplever du at strømmen kobler ut tilsynelatende uten at du har overbelastet noen kurser eller endret på strømforbruket? Årsaken til at strømmen går på enkelte av dine kurser, kan være å finne hos naboen, eller lenger borte i veien. På nesten tilsvarende måte som bruk av en stor vedsag kan forringe spenningskvaliteten i nettet, kan en jordfeil hos naboen din forplante seg og gi avbrudd hos deg. Dette skjer ved at jordfeilbryteren i din installasjon detekterer den aktuelle jordfeilen i nettet og løser ut. Opplever du jordfeil, bør du kontakte oss for å få undersøkt hvor feilen oppstår, eller elektroinstallatør for sjekk av egen installasjon. For øvrig vises det til de tekniske forskrifter for elektriske installasjoner, som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. DLE vil kunne komme hjem til deg og føre kontroll med ditt elektriske anlegg. Du er da ut fra lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr pliktig til å la DLE få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig. Ut fra føringer gitt av DSB skal bl.a. 5 % av alle boliger kontrolleres hvert år. Dette tilsynet har du allerede betalt for som en del av den nettleien du betaler til nett-selskapet. Har du noen spørsmål om sikkerheten i ditt elektriske lav-spenningsanlegg, kan du kontakte DLE på Svorka på tlf

6 6 Stipulering av målerstander Vi får en del spørsmål angående stipulert målerstand ved avregning, selv om kunden har levert inn avlesning. Årsaken til dette er at vi må ha en avlesning på avregningsdatoen. Eks. ved avlesningsdato : Hvis du leser av måleren vil det bli lagt til et forbruk, basert på ditt årsforbruk, fram til den Ved avlesning den vil det bli trukket fra et forbruk tilbake til den Nytt styre i Svorka Energi AS Etter at styret i Svorka, ble bedt om å stille sine plasser til disposisjon, ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling rett før jul. Der valgte eierne et nytt styre i Svorka Energi AS, som består av representanter fra alle eierne og ansatterepresentanter. Styreleder: Jorunn Skjoldvor Foss Nestleder: Norvald Bondhus Styremedlemmer: Ellbjørg Larsen Svein Skjølsvold Ivar Megård Svein A Roseth Ansatterepr: Ann Oddveig Buskenes Observatør: Johnny Salberg Det nye styret starter nå arbeidet med mange viktige saker for Svorka. De skal blant jobbe med å få ansatt ny administrerende direktør.

7 Toshiba Varmepumper Ved å investere i en varmepumpe får du lavere strømregning og bedre inneklima samtidig som du gjør en innsats for miljøet. Toshiba har ledet utviklingen innen varmepumper og aircondition i 25 år og er vinner av flere uavhengige tester. Toshiba har i det siste lansert flere nye modeller. De nye modellene er både enklere i bruk har bedre filteregenskaper og har fått et fornyet design. Priser fra kr ferdig montert. Vi tilbyr også gunstig finansiering med effektiv rente på bare 9.9 %. Ta kontakt med oss for en uforpliktende varmepumpeprat! Prisutvikling kraftpriser 2007 Markedspris/spotpris i Midt-Norge har i 2007 hatt en netto snittpris på 23,69 eks påslag og mva. Markedspris/spotpris er det samme som vår innkjøpspris på kraft. Vi refererer her til Nord Pools områdepris. Også omtalt av kraftleverandørene som markedspris, spotpris eller innkjøpspris. Laveste pris i 2007 var i juli med en pris på 17,78 øre/kwh mens høyeste pris var i desember med 36,80 øre/ kwh. I tillegg kommer avtalt påslag og mva. Snittprisen i Sør-Norge var på 20,63 øre/kwh. Dette betyr at forskjellen på prisene i Sør- og Midt-Norge var på 3,06 øre/kwh eks.mva. Med et forbruk på kwh vil det si at vi i Midt-Norge betalte kr 765 mer for strømmen en de som bor i Sør-Norge. Vi frykter at forskjellen kan bli like stor eller større de neste årene. 7

8 markedskommentar 2007 Gunstige strømpriser. Etter at vi i 2006 opplevde den høyeste strømprisene gjennom tidene ble 2007 et trivelig år for forbrukerne. Gjennomsnittsprisen i 2006 var 39,14 øre/kwh, mens i 2007 ble den 22,36 øre/kwh. Vi må tilbake til 2002 for å finne lavere priser. Grunnen til de gunstige prisene kommer av at 12 mnd. perioden fra okt.06 til okt.07 er den våteste 12 mnd. perioden som er registrert. I tillegg har prisene på CO2-kvotene i praksis vært lik null. Også de svenske kjernekraftverkene har unngått de store problemene de hadde i også videre inn i Ser vi på den nordiske kraftbørsen NordPool blir kraft levert i 2008 omsatt til drøye 40 øre/kwh nå i begynnelsen av januar. Hva som blir den virkelige prisen er vanskelig å si, men de fleste ekspertene tror vel at prisene i 2008 vil bli høyere enn i Det vil si en betydelig prisoppgang fra Innføringen av eget prisområde i Midt- Norge, samtidig med oppstarten av Ormen Lange var det også mange som fryktet. Vi ser i ettertid at frykten var begrunnet. Til tross for et nedbørsrikt år så har prisene i Midt-Norge vært vel 3 øre/kwh høyere enn i Sør-Norge. Hva vil så skje med prisene fremover? Hvor vanskelig det er å spå ser vi på prisvariasjonene de 2 siste årene. Den høyeste månedsprisen i 2006 var august med vel 53 øre/kwh, mens august ble den billigste måneden i 2007 med en pris på vel 13 øre/kwh. Etter å ha vært i kontakt med de største analyseselskapene greier heller ikke de å si noe helt bestemt om prisene fremover. De fleste regner imidlertid med høyere priser i løpet av 2008 og Svorka AS Tlf: Postboks 43, Fax: Surnadal Vakttelefon: Kundens ønske - vår utfordring 8 Kontakt Svorka: Telefon Svorka: Når du ringer til oss på får du tre valgmuligheter: 1. Sentralbord 2. Kundeservice strøm 3. Bredbånd Vakttelefon: Epost: Neste måleravlesning: 1. mars Grafisk utforming. Amfi Kreativ AS Trykk:

Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser

Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Svorka nytt Nr 1-2012 Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Markedskommentar SVORKA ENERGI FYLLER 25 ÅR I 2012 1. Januar 1987

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Nettleiepriser lavere nettleie NEAS reduserer nettleien i gjennomsnitt med 13%

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss!

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss! Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Foto: Dag Johansen/Ringerikskraft Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør for sikkerhetens skyld! for å bruke en

Detaljer

Kundemagasin 2010. Lyset. i mørketiden. - alltid tilstede på 710 nord

Kundemagasin 2010. Lyset. i mørketiden. - alltid tilstede på 710 nord Kundemagasin 2010 Lyset i mørketiden - alltid tilstede på 710 nord Samsvarserklæring Oddbjørn Samuelsen Adm. direktør Kjære kunde 18.mai flyttet vi tilbake til Storgata 5, vårt administrasjonsbygg. Vi

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2014 1 Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter avtale inngått

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2005 Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn (nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn NTE Nett er et selskap i NTE-konsernet som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning NETTLEIEPRISER 2015 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nett Side 13 Regionens nye storstue Nordkraft Arena står straks klar til glede for mange. Ei nødvendig forutsetning

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 Årsmelding 2008 1 Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 SAKSREGISTER 2 I OM ELKLAGENEMNDA 4 II - ELKLAGENEMNDA OG SEKRETARIATET 5 III SAKSBEHANDLINGEN i 2008 6 IV STATISTIKK 7 V ØKONOMI 8 ELKLAGENEMNDAS

Detaljer

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 1-2015 RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE 2 Kommentar Arild Markussen Markedssjef

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2010 Satser på nett Side 7 Stipend til 20 elever Side 2 og 3 Sponset speidere på leir Side 8 Arnt Johan Hugaas organisasjonssjef Det

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer