TROMSØ BY BARE RØR! En fremtidsrettet avfallsløsning for byen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ BY BARE RØR! En fremtidsrettet avfallsløsning for byen!"

Transkript

1 TROMSØ BY BARE RØR! En fremtidsrettet avfallsløsning for byen!

2

3

4 Grilstad Marina - Trondheim 6 byggetrinn Inkl. 5 avd. Barnehage 800 boenheter Henting av containere fra terminal 1-2 ganger per uke 1 Restavfallscontainer 30 m² 1 Papiravfallscontainer 30 m² Totalt 1.2 km hovednett Ø 400 mm stålrør Lengste sugestrekk 700 m Inletløsning Anleggsbudsjett 20 mill kr kr per boenhet

5 Nedkast for 60 og 120 ltr. sekk Bossnett Bergen Helhetlig løsning for husholdninger, næringsliv og det offentlige rom. Avfallssugerør sammen med annen infrastruktur

6 Nedkast i det offentlige rom Tilrettelagt i Bergen Amsterdam

7 Storgata Ønskes renovert/forlenget i 2015/16 (Gågata AS) En mulighet for samordning med avfallsug

8 Gevinster Et grep for fremtidig byutvikling og planlegging Frigjør verdifulle arealer fra avfallsrom og gatearealer til salgbare arealer Slutt på skjemmende og plasskrevende containere Ingen tilgrising, hygienisk og luktfritt system med høy sanitær standard Bedre arbeidsmiljø for renovatører og andre aktører som behandler avfall Bedre og tryggere nærmiljø Enklere trafikkbilde, redusert tungtrafikk og klimautslipp/ svevestøv Tilgjengelig 24/7

9 Helhetlig prosjektledelse B0 B1 B2 B3 B4 B5 BESLUTNINGSPUNKTER IDÈ-/ KONSEPT FASE SKISSE-/FOR- PROSJEKT DETALJ- PROSJEKT BYGGEFASE FERDIG- STILLING DRIFT Tidligfase BEHOV Prosjekteringsledelse Produksjonsledelse NYTTE/VERDI Driftsetting PROSJEKTET

10 Spesialistområder kontra Arbeidsflyt Spesialistområder Initiere Planlegge Utføre Styre Avslutte Verdi Beskrive formål Sikre gevinstrealisering Overvåke verdi Omverden Kartlegge rammebetingelser Ivareta rammebetingelser Integrasjon Opprette mandat Utvikle et helhetlig planverk Ledelse Styring Endringskontroll Avslutning Omfang Tid Økonomi Samle krav Definere omfang Skape WBS Fremdriftsplanlegging Estimering Budsjettering Verifisere og styre omfang Fremdriftskontroll Kostnadskontroll Kvalitet Lage kvalitetsplan Kvalitetssikring Kvalitetskontroll SHA Lage SHA-plan SHA-sikring SHA-kontoll Miljø Lage miljøplan Miljøsikring Miljøkontroll Lederskap Organisering og mobilisering Bemanning, teambuilding, ledelse Demobilisering Kommunikasjon Identifisere interessenter Kommunikasjonsplan Kommunikasjon med interessentene Statusrapportering Usikkerhet Usikkerhetsanalyse Overvåke usikkerhet Anskaffelse Planlegge anskaffelse Faveo Academy Profesjonell prosjektledelse - Faveo prosjektmetodikk Leverandørvalg Kontraktsadministrasjon Kontraktsavslutning 10

11 Tidligfase å utvikle mulighetsrommet Begrenset rasjonalitet er - ikke irrasjonalitet, men rasjonalitet under usikkerhet Prøve og feile metoden Hypotetisk deduktiv metode AVKREFTE/ STYRKE ALT HYPOTESE IKKE AVFALL FRA HURTIGRUTA TESTE TESTE AVKREFTE/ STYRKE

12 Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner ved å bidra til: Å redusere transportomfanget Energieffektivisering, ved å bruke mindre drivstoff pr. kilometer/nautisk mil Å redusere klimagassutslipp

13 Formål (Samsvar virksomhetsstrategi/ prosjektet) Remiks visjon er å være ledende på avfall i Nord-Norge. Verdier: Miljøbevisst, Nyskapende, Pålitelig og Tilgjengelig. Remiks formål er å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

14 Mandat/Resultatmål «Det skal leveres et idékonsept som danner grunnlag for et styrt prosessløp vedrørende utvikling og etablering av avfallssug i Tromsø sentrum. Prosjektet skal konkret resultere i en prosjektplan med systematisering av behov hos interessenter, og hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for å gå videre til et forprosjekt, etter vedtak i Remiks sitt styre.»

15 Rammebetingelser/Trender Konvensjonelle avfallsbeholdere blir erstattet av moderne infrastruktur, teknologiske løsninger, nedgravde rør eller containere Kombibygg næring/leiligheter. Standarder på ID- og sorteringssystemer Konkurransenøytralt system Høy grad av materialgjenvinning/rene fraksjoner

16 Prosjektets rammebetingelser Sentrumsløftet Fremtidens byer Fjernvarme

17 Interessentanalyser 11 aktører innen hotell/restaurant/eiendom i Sentrum har svart at avfallssug kan dekke følgende behov: Frigjøre areal/plassbesbarende/mindre lagerhold avfall Mindre tungtransport Estetisk gevinst Mere hygienisk Minimere risiko for skadedyr Stakkevollveien 53 respondenter 66 % ser i stor eller svært stor grad fordeler/synergier ved etablering av avfallsug knyttet til Tromsøpakke 3/ fjernvarme

18 Synergier/fordeler fjernvarmeanlegg og avfallsug Stakkevollveien

19 Usikkerheter Finansiering Synergier Prinsippvedtak kommunen Fremdriftsplanlegging Utsettelser/forskyvning Synergier Tromsøpakke 3/Kvitebjørn Varme

20 Investering/gevinster over tid For en mest mulig kostnadseffektiv løsning må rørtrasé: Være kortest mulig Flest mulig husholdninger Næringslivet Levetid Kraftverk? VA? Tromsøbrua? Hvor lang levetid har et moderne avfallssystem? Trondheim har forutsatt levetid på 30 år

21 Kostnadselement Sammenligning tradisjonell innsamling avfallssug - Levetidsperspektivet Tradisjonell Case 4 Oslo Avfallsug Case 4 Oslo Tradisjonell Case 2 Bergen Avfallsug Case 2 Bergen Innsaml.del Innsaml.del (KLIF/Miljødirektoratet) Avfallsug Avfallsug Innsaml.del Innsaml.del Avfallsug Avfallsug husholdning næring husholdning bolig + næring husholdning næring husholdning bolig + næring Total investering Totale årskostnader inkl. tømmegebyr Alt. årskostnad avfallsug hvis næring bet. total ihht sin avfallsmengde Kostnadselement Tradisjonell Case 1 Drammen Avfallsug Case 1 Drammen Innsaml.del Innsaml.del Avfallsug Avfallsug husholdning næring husholdning bolig + næring Tradisjonell Case 3 Trondheim Innsaml.del husholdning Innsaml.del næring Avfallsug Case 3 Trondheim Avfallsug Avfallsug husholdning bolig + næring Total investering Totale årskostnader inkl. tømmegebyr Alt. årskostnad avfallsug hvis næring bet. total ihht sin avfallsmengde Kilde: Rapport KLIF/Miljødirektoratet Investering: Nedskrivingstid 20 år på nedkastpunkt m/utstyr, 40 år på rør Alle casene viser at avfallsug hvor næring er påkoblet gir lavere årskostnader

22 Veien videre krever Prinsippvedtak om nedgravde avfallsløsninger Konkurransenøytralt system Insentiver for næringslivet Primær finansieringsløsning ligger hos utbygger Aktiv bruk av arealplaner, reguleringsplaner og utbyggingsavtaler Klart skille mellom hva som finansieres over selvkost og hva som finansieres utenom Infrastrukturen for avfallsløsningene skal ha offentlig eierskap

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID ÅRSMELDING 2012 TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID 1 STØTTE TIL RØRPROSJEKT SJEKKER SORTERINGEN 2 REMIKS MILJØPARK AS VIKTIG SAMFUNNSBYGGER VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere og våre tjenester

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Fra forvaltning til aksjeselskap

Fra forvaltning til aksjeselskap Fra forvaltning til aksjeselskap PLANFASEN 1997-1999 Den nye tid formes Kildesorteringsløsninger etableres Deponier stenges Ideen om SMOR (senere Tromsø Miljøpark) lanseres Fra Bruk og kast til Kast &

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Bydelsadministrasjonen FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010-2014 1 2 FORORD Fremtidens

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor - prosjektveiviseren.no Kurs 25.4.2013 VELKOMMEN- MÅL MED KURSET Gi en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 1. INNLEDNING...18 2. RAMMEBETINGELSER...18 2.1. Nasjonale føringer... 18 2.1.1. Nasjonale prinsipper og mål... 18 2.1.2. Virkemiddelbruk

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE KOMPETANSENETTVERKET FOR SYKEHUSPLANLEGGING ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE 1 Gruppearbeid Deltakerne på arbeidsseminaret ble delt inn i fem grupper: Tidligfasen

Detaljer

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Rev. 1.0 21. mars 2013 1 Oppsummering Dette dokumentet er Agder IKT Driftssenter IKS strategidokument for perioden 2013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Klima- og energiplan for Kvalsund kommune

Klima- og energiplan for Kvalsund kommune Klima- og energiplan for Kvalsund kommune Ove Taranger Nesbø og Kristian Heide, ECgroup AS Sluttrapport 29. oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer