Skjuler boss skaper verdier. BossNett AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjuler boss skaper verdier. BossNett AS"

Transkript

1 Skjuler boss skaper verdier 1

2 BossNett Inlet, privat Nedkast Terminal Eiendomsgrense Bossnett rør 2

3 Hvorfor BossNett og ikke bossbiler? Dagens løsning er ikke tilfredsstillende Dårlig kildesorteringstilbud, forsøpling, transport Økt kildesortering er vanskelig å gjennomføre med dagens løsning Framtidig økning i bossmengder forverrer situasjonen i sentrum 3

4 Kort om BossNett 2005 Avfallsplanen , sentrumsutfordringer 2006 BIR utreder rørbasert avfallsinnsamling 2006 Bystyret vedtar 10 mill. til forprosjekt og rørlegging 2006 BIR AS etablerer 2007 Forprosjektet foreligger behandlet i BIR 2008 Byrådet/bystyret vedtar rørbasert avfallssystem i Bergen sentrum 2010 Bystyret bevilger 100MNOK til utbyggingen og godkjenner kjøp av terminaltomt 4

5 BossNett Fjerner beholdere og containere fra gaten Høy servicegrad for beboerne (24 timer) Økt brannsikkerhet Boligområder uten bossbiler - effektiv og støyfri tømming Mer tiltalende og renere boområder Mindre forsøpling og lukt Færre mus og rotter Estetikk i bybildet Bergen kommune er med i Fremtidens byer 5

6 Dagens problem 6

7 Dagens løsning Typisk gatebilde fra boligstrøk i sentrum Næringsavfall i sentrum 7

8 Hvordan kan det bli? Før Etter 8

9 Graveprosjekt 9

10 Foreløpig utbyggingskart 10

11 Hva koster dette? Investeringssum Totalt ca. 680M NOK +/- 25% Hvordan skal vi dekke dette inn: Privat kunder Betaler NOK150 pr år Ca betaler NOK 300 pr. år for bruk av systemet Næringslivskunder Betale det resterende ca. 340 MNOK Antall meter rør totalt = ca.11070m og vi har installert ca. 4000m 11

12 Tilknytning til rørbasert avfallsinnsamling, næringslivet Kan deltakelse / tilknytning til det rørbaserte systemet gjøres obligatorisk? Finnes det hjemmel i lov for pålegg/byrder Pt. har vi i Norge ingen direkte lover som pålegger næringslivet å knytte seg til BossNett ser på forskjellige metoder Innenfor dagens regelverk Tilknytningsplikt Krever lovendring 12

13 Relevant regelverk Plan- og bygningsloven kommunale planer (reguleringsplan) 3-1 innenfor rammen av 1-1 skal planer etter denne lov: Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet Ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmenheten 13

14 Relevant regelverk, forts. Alternativ utbyggingsavtaler Forholdet til «refusjonsberettigede tiltak» ( 18-1 og - 2) 14

15 Plan- og bygningsloven Kommunale planer (reguleringsplaner) 1. Reguleringsplan innholdet Ivareta lovlige hensyn likevekt avveiing; forholdsmessig og formålsmessig Forholdet til kap. 27 når det gjelder konkrete byggesaker/enkeltsaker Forholdet til 11-9 (3) og 12-7(8) 2. Reguleringsplan virkning Fra kommunens vedtak For nye tiltak Utvidelse av tiltak Bruksendringer og Nye tillatelser 15

16 Relevant regelverk Forurensingsloven 30 - husholdningsavfall 32 generell bestemmelse om næringsavfall 33 gjenvinning og behandling 31 sier noe om transport og behandling av spesialavfall Forskriftshjemmel 16

17 Konklusjon, tilknytningsplikt Tilknytningsplikt Politisk arbeid i regi av KS Bedrift Politisk arbeid ovenfor MD Krd Nye reguleringsplaner Benytte virkemidlene i plan- og bygningsloven Andre virkemidler, «pakketere» argumentasjon ovenfor kommunen med fokus på: Brann Forurensing Helsevern 17

18 Næringskunder hvordan få dem frivillig til å knytte seg til? Utfordring I konkurranse med øvrige aktører i bransjen dersom man ikke gjennom lov/pålegg kan gjøres tilknytningspliktige Frivillig tilknytning utfordringer med prisfastsettelse En prismodell må være konkurransedyktig og bør oppfattes som rettferdig Diversifisering av pris basert på forbruk oppfattes rettferdig I Bergen stopper BossNett sitt ansvar ved eiendomsgrensen Den enkelte eiendomsbesitter betaler fra eiendomsgrensen og inn i huset samt selve infrastrukturen i bygget 18

19 Inntektsmodeller for andre bransjer VA - etaten Praktiserer både tilknytningsavgift samt løpende betalinger basert på nytte/bruk Tilknytningsavgift/etableringsgebyr basert på størrelse, kvm Løpende betalinger for bruk Årlig abonnementsgebyr, basert på gitt pris pr. kvm Årlig forbruksgebyr, faktisk forbruk (vannmåler) eller stipulert forbruk av vann/avløp til gitt pris pr. kubikk Telefoni/bredbånd/TV Praktiserer både tilknytningsavgift samt løpende betalinger basert på nytte/bruk Tilknytning/etableringsgebyr Betaling for bruk gjennom fast og/eller variabel del 19

20 Elektrisitet (kraftoverføring/nettleie) Praktiserer både tilknytningsavgift samt løpende betalinger basert på nytte/bruk Tilknytningsavgift gradert etter anleggets størrelse I tillegg mulig å kreve inn anleggsbidrag fra utbygginger/kunder som ellers ville være ulønnsomme Løpende betalinger for bruk Små kunder Fastledd Forbruksledd Store kunder Fastledd Forbruksledd Effektledd 20

21 Mulig inntektsmodell BossNett Hva har sammenlignbare bransjer gjort Prismodeller som er basert på Et etableringsgebyr Løpende betaling i form av både et fastledd og forbruksledd Markedet Oppfatter at en forbruksrelatert kostnad er rettferdig Vi ser på flere prismodeller: 2 hovedtyper Begge har en fast tilknytningsavgift + varianter av hvordan vi skal beregne faktisk forbruk 21

22 Alternativ 1 Deler næringskundene inn i definerte grupper etter forventet forbruk/avfallsmengde Diversifisere inntektsgrupper basert på forventet forbruk fra den enkelte næringskunde Antall kunder vurderes opp mot «rettferdighetskriteriet» Etableringsavgift/tilknytningsavgift Engangsavgift Fastavgift Basert på eiendomsstørrelse Diversifisere kundene Forbruksavgift Basert på faktisk avfallsmengde transportert i nettet Diversifisere kundene 22

23 Alternativ 2 Har flere varianter 1. Fast tilknytningsavgift + årlig avgift beregnet ut fra mengde avfall 2. Fast tilknytningsavgift + årlig avgift beregnet ut fra m² næringslokale, vektet i forhold til type bedrift Kontor, butikk, industri, hotell, osv. 3. Fast tilknytningsavgift pluss kombinasjon av avgift beregnet på kr/m³ og ut fra vektet næringsareal (m²) 23

24 Konklusjon BossNett har ikke valgt modell pt. Det vil bli gjort i løpet av kort tid Men, vi må ha med oss næringslivet skal vi lykkes Vi må finne riktig prisnivå 24

25 Takk for oppmerksomheten 25

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 Mandat og gruppesammensetning Styringsgruppen i ROVAR prosjektet nedsatte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe bestående av: Per Hanasand (leder), Ove Rødstøl

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr.

Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr. Vedtatte forslag fra Skien Arbeiderparti s Årsmøte 2013 oversendt Ap sentralt, Telem. Ap og Telem. Ap s stortingsrepr. Forslag nr 1 Årsmøte Skien AP 2013 A. Staten må gjennom kommunene ta et overordnet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer