PROSJEKT TROMSØPAKKE 3 STAKKEVOLLVEIEN - JANUAR 2014 HOVEDRESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE HJEMMELSHAVERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT TROMSØPAKKE 3 STAKKEVOLLVEIEN - JANUAR 2014 HOVEDRESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE HJEMMELSHAVERE"

Transkript

1 Stakkevollveien 11: AT-plan- og arkitektur PROSJEKT TROMSØPAKKE 3 STAKKEVOLLVEIEN - JANUAR 2014 HOVEDRESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE HJEMMELSHAVERE Undersøkelsen er utarbeidet av Faveo prosjektledelse ved Arne Sundheim og Kristin S. Storli

2 Bakgrunnsinformasjon 85 hjemmelshavere som har tilhørighet eller som vil bli berørt av prosjektet «Tromsøpakke 3 Stakkevollveien», - har ved hjelp av en elektronisk spørreundersøkelse blitt bedt om å komme med sine uttalelser om prosjektet. 53 av 85 hjemmelshavere, dvs. 63% har besvart undersøkelsen Alle 85 hjemmelshavere fikk tilsendt spørreskjemaet elektronisk til sin navngitte e-post adresse. I samsvar med den enkelte hjemmelshaver, er undersøkelsen gjennomført som ikke-anonym undersøkelse. Alle resultatene kan dermed knyttes direkte til den enkelte hjemmelshaver.

3 Målsetting Målsetting med undersøkelsen er å framskaffe et objektivt og systematisk beslutningsstøttegrunnlag. Grunnlaget skal sikre Tromsø kommune/faveo prosjektledelse: Bedre ressursutnyttelse i arbeidet med å utarbeide en målrettet kommunikasjonsplan Bedre ivareta hjemmelshavernes behov for informasjon Bidra med å iverksette tiltak slik at negative konsekvenser reduseres Grunnlaget kan også benyttes i usikkerhetsanalyse av prosjektet De mest sentrale problemstillinger i selve undersøkelsen har vært å avdekke hjemmelshavernes kjennskap, infobehov, holdninger etc.

4 Kjennskap og holdninger til prosjektet 10 9 Kjennskap til prosjektet (før informasjon) 10 9 Holdning til prosjektet (etter informasjon) % % I svært liten grad 34% % I liten grad I middels grad I stor grad I svært stor grad Svært negativ 4% Noe negativ Verken positiv eller negativ 21% Noe positiv Svært positiv 2% Vet ikke Spørsmål 2. Uavhengig av hvor god eller dårlig kjennskap du har prosjektet Stakkevollveien - hvor positiv eller negativ vil du si du er til prosjektet totalt sett? Spørsmål. Sett bort i fra informasjonen du nå har fått om prosjektet: I hvilken grad kjente du til prosjektet fra tidligere?

5 Hovedårsaker positive eller negative holdninger HOVEDÅRSAKER POSITIVE (Totalt 36 svar) Dagens situasjon er uoversiktlig dårlig tilgjengelighet Området trenger en oppgradering ansiktsløftning er påtrengende Bidrar til økt næringsaktivitet som følge av økt trafikk gjennom nyetableringer Bedre infrastruktur og sikrere trafikkforhold, økt kvalitetsfølelse/opplevd attraktivitet Økt sikkerhet, bedre miljø, finere nærmiljø, mer attraktivt med kollektivtransport og sykkel En oppgradering vil være en forutsetning for å utvikle allerede eksisterende eiendommer ENKELTÅRSAKER NEGATIVE (Totalt 2 svar) Kryssløsning Borgtunvegen Beskjæring av eksisterende tomter rundt bygningene

6 Kun et fåtall hjemmelshavere mener prosjektet vil få negative konsekvenser Spørsmål. I hvilken grad mener du prosjektet vil kan få negative konsekvenser for deg og din hverdag? 36% 2 1 9% 6% 9% 9% I svært liten grad I liten grad I middels grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke De mest nevnte negative konsekvensene er; Støy Støv Redusert framkommelighet

7 Tillit til at prosjektet vil klare å nå målsettingen som er forespeilet området. 10 Tillitt til at prosjektet bidrar til å nå målsettingen % I svært liten grad I liten grad I middels grad 47% I stor grad 28% I svært stor grad Spørsmål. I hvilken grad er du enig i at prosjektet vil bidra til å nå målsettingen som nevnt? 9% Vet ikke Målsettinger i prosjektet Regionens mål: Øke etableringen av boliger og næring. Prosjektmål: Styrke framkommelighet for kollektivtrafikken og fotgjenger/sykelister langs Stakkevollveien Effektmål: Fra byrådets planstrategi: En hensiktsmessig infrastruktur basert på effektiv arealutnyttelse og konsentrasjon i byutviklingspolitikken. Resultatmål: Innen prosjektperiodens utgang høsten 2017 skal prosjektet ha utvidet vegen med: Kontinuerlig sykkelfelt langs Stakkevollvegen Kollektivfelt og venstresvingefelter Fortau på østsiden av vegen Utbedrede og lysregulerte kryss Veibelysning østside

8 Den største andelen mener anleggsarbeidet vil skape minst ulemper og være mest gunstig i løpet av formiddag og natt. Spørsmål. På hvilket tidspunkt ila dagen vil anleggsarbeid skape minst ulemper / være gunstig for din eiendom? Mest ideelle tidspunkt for anleggsarbeid % 47% % 9% 11% 26% 19% 21% 17% Morgen i tidsrommet mellom kl Formiddag mellom kl Ettermiddag mellom kl Kveld mellom kl Natt mellom kl Vet ikke

9 Behovet for informasjon er stort og nødvendig! Spørsmål: Hvilken informasjon mener du det er viktig for deg som eier å få når det gjelder prosjektet? Generell informasjon om prosjektet fremdrift, tidsplan og når på døgnet arbeidet skal gjennomføres hvor ny vei skal gå Hvilke konsekvenser prosjektet har for den enkeltes konkrete eiendom; - herunder Adkomst Stengning Oppstartdato og dato for ferdigstillelse Tap av utsikt Støyskjerming Kontaktinformasjon ved problemer Parkeringsmuligheter ved utilgjengelig ankomst til eiendommen Tilknyting til vann, avløp, elektrisitet, renovasjon, telefon internett osv. Informasjon om ferdigstillelse av delprosjekter Løpende informasjon som nå via mail og post.

10 E-post er mest foretrukket som info-kanal Mest foretrukne informasjonskanal Svært lite viktig Lite viktig Middels viktig Viktig Svært viktig Vet ikke Brosjyrer 26% 21% 25% Folkemøter 21% 36% 2% Facebook 21% 17% 26% 8% LinkedIn 34% 26% 19% 6% Kommunens hjemmeside 4% 9% 34% 32% 6% Kinoreklame 53% 23% 2% 4% 6% E-post 2% 2% 23% 7 4%

11 Den største andelen blant de spurte ser synergier/fordeler med etablering av fjernvarmeanlegg og avfallsug som kan dekke området Stakkevollveien % 32% 21% 21% 19% 17% 11% 8% 8% 2% I svært liten grad I liten grad I middels grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke Fjernvarmeanlegg Avfallsug

12 Oppsummering Liten kjennskap til prosjektet, men stor oppslutning og positiv holdning til prosjektet, ingen er svært negative, og kun 4% er noe negativ. Hovedårsaker til at man er positiv til prosjektet; Området trenger en oppgradering ansiktsløftning er påtrengende, prosjektet vil bidra til økt næringsaktivitet, bedre infrastruktur og sikrere trafikkforhold, økt kvalitetsfølelse/opplevd attraktivitet. Økt sikkerhet, bedre miljø, finere nærmiljø, mer attraktivt med kollektivtransport og sykkel. En oppgradering vil være en forutsetning for å utvikle allerede eksisterende eiendommer Hjemmelshaverne har stor tro på at prosjektet vil bidra til å nå målene som er satt Behovet for informasjon er stort både når det gjelder generell informasjon, men spesielt når det gjelder konsekvensene for den enkelte hjemmelshaver eiendom Den største andelen mener at fjernvarme og avfallsug vil gi synergier/fordeler for området som dekker Stakkevollveien

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015 1821 Telefon: 77 79 01 12 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité Kommunestyret

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Studenter på bussen Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2007 Studenter

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlig kommune Sluttrapport fra forstudie i Askvoll Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlige kommune rapport fra Askvoll 1 1. Innledning Denne

Detaljer

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Hva gjør vi med Erlend?

Hva gjør vi med Erlend? Hva gjør vi med Erlend? Publisert i Fontene 6/08 Ragnar Solbjør og Gisle A. Østraat Skreddersydde tiltak for ungdom, med egen koordinator for hverdagslivet høres ut som en drøm, men i Bergen har de fått

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer