LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FORTUM OG FREDRIKSTAD ENERGI NETT 4/12-13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FORTUM OG FREDRIKSTAD ENERGI NETT 4/12-13"

Transkript

1 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FORTUM OG FREDRIKSTAD ENERGI NETT 4/12-13

2 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet Presentasjonen gjelder ikke for Rygge, Råde, Trøgstad og Rakkestad, men tall for kommunene er inkludert/anslått der det er sett på totalt for Østfold

3 AGENDA Utvikling energibruk v/gunn Elektrisitet Fjernvarme Energibruk kommunale bygg Elektrisitetsnettet v/nettselskapene Status og planlagt større tiltak Utfordringer / Energi vs effekt Plusskunde og AMS Energiressurser v/gunn Status produksjon Størrelsesorden ulike energiressurser Østfold som plussfylke

4 FORDELING ELFORBRUK ØSTFOLD Temperaturkorrigert Trøgstad og Rakkestad er satt lik 2009-forbruk

5 UTVIKLING ELEKTRISITETSFORBRUK Temperaturkorrigert Trøgstad og Rakkestad er satt lik 2009-forbruk i

6 UTVIKLING ELEKTRISITETSFORBRUK U/INDUSTRI Temperaturkorrigert

7 UTVIKLING I ELFORBRUK FOR TJENESTEYTING OG HUSHOLDNINGER Temperaturkorrigert

8 INDIKATOR ELFORBRUK 2012

9 FJERNVARME Temperaturkorrigert

10 FJERNVARMEANLEGG SOM ER INKLUDERT Fredrikstad: 71 GWh, avfall/el/olje/gass Aremark: 1 GWh, bio/gass Halden: 2 GWh, bio Moss: 27 GWh, bio/biogass/olje/gass/varmepumpe/el Sarpsborg: 13 GWh, spillvarme/olje/el/varmepumpe Våler: 0,5 GWh, bio Rygge: 2 GWh, el/varmepumpe/gass Rakkestad: 16 GWh, avfall

11 Fredrikstad Moss Aremark Sarpsborg Valer Halden Skiptvet Hobøl Eidsberg Marker Hvaler Rømskog Spydeberg Askim Fortum/FEN FJERNVARME PER INNBYGGER Temperaturkorrigert Rakkestad: 2050 kwh/innbygger

12 UTVIKLINGSTREKK Industri: El og bio redusert med nedleggelse av Peterson Gass mer enn doblet med Skangass Olje redusert med 40 % Prognose fra 2011 Tjenesteyting: El- og oljeforbruk stabilt Fjernvarmeforbruk økt med 30 GWh

13 ENERGIFORBRUK I KOMMUNALE BYGG Totalt 174 GWh (15 kommuner)

14 EFFEKTIVISERINGSTILTAK I KOMMUNALE BYGG Energioppfølging Automatisering Varmeanlegg Ventilasjon Belysning Bygningsmessig

15 FAKTORER SOM PÅVIRKER ENERGIBRUK Skjerpede krav (TEK10/TEK15/passivhus) Forbud mot olje Enova-støtte Lavere pris på solceller Energimerkeordningen Smarte strømmålere Forbedret varmepumpeteknologi

16 Fortum Distribution AS

17 Fortums Distribusjonsområde 17

18 Om Fortum Distribution Ca kunder Ca. 100 ansatte i Fortum Distribution Norge Samarbeid med andre energiverk. Felles driftsentral Fortum Distribution, Fredrikstad EnergiNett og Energi 1 (Askøy og Hurum). 18

19 El-nettet til Fortum Distribution Fortum eier og drifter distribusjonsnettet i 13 kommuner. Distribusjonsnettet inkluderer høyspenningsnett opptil 22 kv og ned til lavspenningsanlegg på 230 V frem til forbruker. Lokalnettet i 13 av Østfolds kommuner bestående av Linjer (km): HS luft: 1490 LS luft: 3058 Kabel (km): HS kabel: 1191 LS kabel: 2863 Nettstasjoner (ant.): 4245 Generelt god kapasitet i nettet, men i noen områder er kapasiteten i nettet fullt utnyttet. Nye utbygginger eller større utvidelser i disse områdene vil kreve nye nettanlegg 19

20 El-nettet til Fortum Distribution Etablering av nytt nett medfører store investeringer som må bæres av den som initierer tiltaket (anleggsbidrag). Det er derfor viktig at alle behov blir kartlagt og koordinert så tidlig som mulig i planfasen, slik at man får gode løsninger og en fornuftig kostnadsdeling. 20

21 Avbrudd antall per trafo Sortert i synkende rekkefølge for 2012-verdier 21

22 Avbrudd varighet per trafo Sortert i synkende rekkefølge for 2012-verdier 22

23 Planlagte tiltak - utvalgte Installasjon av nye avanserte målere (AMS) i Program for utskifting av gamle stolper Modernisering av nettstasjoner i mast ferdig 2014 Oppgradering av høyspenningsnett mot Høysand/Skjeberg Oppgradering av høyspenningsnett i Varteig Nytt nett som følge av nytt sykehus på Kalnes og utvidelser i området ferdig 2014 Oppgradering av forsyningslinjer inn mot Mysen sentrum Oppgradering lavspenning luftlinjer Oppgradering nettstasjoner 23

24 Effektutfordringer Utvikling: Mindre energi, men mer effekt Utfordringer i elnettet 24

25 Plusskundeordning 25

26 Plusskundeordning Forenkler tilknytting av egenprodusert kraft Ideelt for små sol- og vindkraftanlegg tilknyttet boliger, gårder og bygg Forutsetter lavere produksjon enn forbruk over året Ordningen innebærer at det lokale nettselskapet kan kjøpe kraften 26

27 Plusskundeordning kwh pr time Time Forbruk Forbruk > Produksjon => Uttak fra nettet nettet Produksjon Produksjon > Forbruk => Innmating på 27

28 Ladestasjoner Kilde:

29 Ladestasjoner Kontor/hjemme lading Normallading offentlige punkter Mellomrask lading Hurtiglading Ladetid 6 8 timer 2,3 3,5 kw Ladetid 3 8 timer 3,5 7 kw Ladetid 1 2 timer kw Ladetid 0,5 time kw Kilde: Charge & Drive, Fortum og

30 Fredrikstad Energi AS Virksomhetsområde Nett Fredrikstad EnergiNett AS (FEN) Energi 1 Follo Røyken AS (E1) Askøy Energi AS (AE)

31 FORTUM FREDRIKSTAD KOMMUNE 49% 51% Fredrikstad Energi AS Fredrikstad - 12 TS 35% DS 65% 100% 60% 100% Fredrikstad EnergiNett Fredrikstad - 22 Energi 1 Follo/Røyken Vinterbro - 13 Askøy Energi Kleppestø - 7 FEAS Bredbånd Fredrikstad - 1 Nettpartner Fredrikstad % Nettpartner Arena AS Fredrikstad 17 MAIK Fredrikstad - 31 Energi 1 Kraftsalg Vinterbro - 9 Askøy Energi Kraftsalg Kleppestø - 3 Værste AS Fredrikstad Fredrikstad Fjernvarme AS Fredrikstad Ring 4 AS Røyken Røyken Kraft AS Røyken Norsk Enøk og Energi AS Selskapsnavn Drammen Kontor antall ansatte

32 Fredrikstad Energi AS (FEAS) våre distribusjonsnett Bærum Oslo Asker Lier Nesodden Oppegård Røyken Frogn Ås Ski Enebakk Rømskog Hurum Vestby Hobøl Spydeberg Askim Trøgstad Energi 1 Follo Røyken AS: Distribusjonsnett i 4 kommuner Totalt: kunder Energi/maks last : 0,85TWh/220MW Moss Rygge Våler Skiptvet Eidsberg Marker Råde Rakkestad Fredrikstad Energi Nett AS: Distribusjonsnett i 2 kommuner Totalt : kunder Energi/maks last : 1,1TWh/260MW Fredrikstad Sarpsborg Aremark Askøy Energi AS: Distribusjonsnett i 1 kommune Totalt : kunder Energi/maks last : 0,35TWH/72MW Hvaler FEN/E1 er lokalisert i sør-øst Norge kunder Distribusjonsnett: LS/HS (0,23kV to 24kV) Energi/maks last: 2,2 TWh / 550 MW Halden

33 FEAS nett nettkunder Elektrisitetsdistribusjon i Fredrikstad, Hvaler, Ski, Enebakk, Nesodden, Røyken og Askøy Blant Norges mest effektive nettselskaper 8. største nettselskap i Norge 44 ansatte Omsetning ca.430 MNOK, Resultat ca. 60 MNOK

34 AMS-målere Automatisk strømavlesning Muliggjør effektmåling Muliggjør reell variabel strømpris gjennom døgnet Forberedt for toveis kommunikasjon Kan medføre smartere bruk av energi som flater ut effekttopper

35 MW Strømforbruk - Hvaler 25 Brukstid vs. Effekt Maks kapasitet År 2010 År 2011 År

36 Antall avbrudd per trafo Varighet per trafo (timer) Avbrudd Hvaler Fredrikstad (uten Onsøy) Fortum Distribution Norge

37

38 Målsetting Å skape forbrukerfleksibilitet gjennom utvikling av morgendagens energiløsninger Å skape løsninger for å øke forsyningssikkerheten og optimalisert utnyttelse av energi i et miljø- og samfunnsperspektiv Å skape arenaer for kompetanseutvikling og økt verdiskapning gjennom en teknologidrevet utvikling av energisektoren, og bidra til å utvikle en norsk dialekt av smartgrid Å skape forbruker- og markedsstyrte innovasjonsprosesser som gir nye forretningsmuligheter for aktørene i prosjektene Å demonstrere hvordan teknologi best kan utnyttes i utvikling og drift av et fremtidsrettet energisystem Å kommunisere aktiviteter og oppnådde resultater sammen med forbrukerne

39

40 ØSTFOLD SOM PLUSSFYLKE?

41 AVFALLSFORBRENNING Sarpsborg Avfallsenergi Borregaard BioEl Fredrikstad FREVAR- Fredrikstad Rakkestad 230 GWh damp (tidl. BWtE) 185 GWh damp El, 110 GWh damp, 60 GWh varme 190 GWh damp, 10 GWh varme 16 GWh totalt

42 PRODUKSJON AV BIOGASS Eksisterende anlegg: Askim Stegen avfallsanlegg (varme til eget anlegg) Fredrikstad FREVAR (varme, elektrisitet, oppgradering til biometan) Halden Halden Resirkulering (avviklet pilotprosjekt) Moss Solgård avfallsdeponi (varme, elproduksjon avviklet) Sarpsborg Borregaard (varme til eget anlegg) Planlagte anlegg: Halden Norske Skog Saugbrugs (varme til eget anlegg) Rakkestad Potensielle anlegg (if. Biogass Østfold): Eidsberg Brennemoen Halden Berg Skiptvet i nærheten av sentrum

43 VINDKRAFT Konsesjonssøkt: Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk (Marker). Forventet årsproduksjon 190 GWh. Forhåndsmeldt, konsekvensutredningsprogram fastsatt: Danserfjella vindkraftverk (Sarpsborg, Råde og Våler). Forventet årsproduksjon 325 GWh Avslag (men påklaget) Kjølen vindpark (Aremark og Halden). Forventet årsproduksjon 420 (200) GWh.

44 SOLENERGI Ressursen like stor i Sør-Norge som i Tyskland! NASA Surface meteorology and Solar Energy: Interannual Variability,

45 STATUS PER 2011 Er Østfold et plussfylke med hensyn på energi? Elektrisitet: El. forbruk Østfold: 6258 GWh Produksjon 4546 Kjent potensial GWh Differanse 1492 GWh

46 ENERGIRESSURSER NOEN ENDRINGER? Vannkraft *Kun 16 av 18 kommuner Årsprod.: GWh Potensial: 12 GWh Biobrensel Potensial inkl. utnyttet: 250 GWh Likt Avfall Restavfall: 192 GWh Utnyttet: ca. 800 GWh Tista (5 GWh) innvilget, Spinnerifossen og Porsnes søkt Restavfall: 160 GWh* Utnyttet: Likt Biogass Noe utnyttelse Litt økt utnyttelse Halm Potensial: 420 GWh Lik ressurs (beregnet til 470 GWh*) Spillvarme Økt utnyttelse Sarpsborg Omgivelsesvarme Noe privat + fjernvarme Nye vp-anlegg Vind Aremark 200 GWh (søkt) Marker og Sarpsborg GWh (søkt)

47 OPPSUMMERING Trengs fortsatt ca GWh i økt elproduksjon for å være «selvforsynt» på elektrisitet I industri er oljeforbruk redusert kraftig og gassforbruk mer enn doblet siden 2009 Mindre endringer både i forbruk og produksjon/ressurs-utnyttelse, med unntak av fjernvarme Høy utnyttelse av vannressurser og avfall Store muligheter for økt utnyttelse av sol og omgivelsesvarme -og biogass?

Lokal energiutredning 2013 Rygge og Råde 11/2-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokal energiutredning 2013 Rygge og Råde 11/2-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Lokal energiutredning 2013 Rygge og Råde 11/2-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Hensikt med Lokal energiutredning Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Hensikt med Lokal energiutredning Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra

Detaljer

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi 1913 2013 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 RAKKESTAD KOMMUNE FORORD Rakkestad Energi legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR VESTBY KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR VESTBY KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR VESTBY KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR GJERDRUM KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR GJERDRUM KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR GJERDRUM KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 for Eidsberg kommune

Lokal energiutredning 2009 for Eidsberg kommune for Til notater. Forord Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning,

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig. Dette

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Østre Agder, 22/11-13

Lokal energiutredning 2013. Østre Agder, 22/11-13 Lokal energiutredning 2013 Østre Agder, 22/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009

Lokal Energiutredning 2009 Lokal Energiutredning 2009 Aremark, Marker, Rømskog, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Skiptvet, Hobøl,, Fortum AS Arild Olsbu, Nettkonsult AS Gunn Spikkeland Hansen, Nettkonsult AS 1 Agenda Velkommen Bakgrunn

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Energiutredning Lunner kommune 2009. Energiutredning Lunner Kommune 2009

Energiutredning Lunner kommune 2009. Energiutredning Lunner Kommune 2009 Energiutredning Lunner Kommune 2009 1 Innhold Energiutredning Lunner kommune 2009 1 SAMMENDRAG... 4 STATUS... 4 MULIGHETER... 4 2 BAKGRUNN... 5 2.1 FORMÅL... 5 2.2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Bilde: Kristiansund sentrum. www.kristiansund.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55

Detaljer

Energiutredning Kongsberg kommune 2011

Energiutredning Kongsberg kommune 2011 Energiutredning Kongsberg kommune 2011 1 Bakgrunn I følge energiloven 5B-1 plikter alle som har anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjon å delta i energiplanlegging. Nærmere bestemmelser om denne plikten

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 21.02.2012 Innholdsfortegnelse: 1. Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 14.05.2012 Definisjoner og begrepsforklaringer Effekt måles i (k)w og angir øyeblikksverdi for

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Lokal energiutredning 2011 Aure kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Bilde: StatoilHydro Tjeldbergodden, Ole Didriksen. http://www.mediabasen.no/v/kommunene_001/aure/naringsliv/tjelbergodden.jpg.html

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune Lokal energiutredning 2013 Vikna kommune Januar 2014 Lokal energiutredning 2013 VIKNA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer