Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS"

Transkript

1 Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS

2 Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett gir smarte byer Smarte byer har smarte biler

3 Drivere for framtidens byer 1. Nå globale energi og klimamål på lokalt nivå slik at alle innbyggerne kan sikres tilfredsstillende livskvalitet i fremtiden. 2. Investeringer i teknologi og prosjekter som har fokus på energieffektivisering og reduserte utslipp. 3. Fram mot 2020 må både husbygging, transportløsninger og energiinfrastrukturen endres for å nå nye felles mål.

4 En viktig drivkraft: Fremtidens energisystem blir mer elektrisk Knyttet til solpaneler på tak Vi ønsker egenprodusert strøm!

5 Krav til fremtidens byer 1. Utbygger må kunne bygge passivhus og plusshus i nye bydeler samt redusere klimautslipp med 50 % i forhold til dagens utslipp. 2. Dette vil kreve helt nye energi- og transportløsninger. 3. Nye energiløsninger vil kreve teknologiutvikling og at nye vilkår for nettilknytning utvikles. 4. Infrastrukturen for energitilførsel må endres. Vi trenger innovative løsninger for å sikre at all elektrisitet, varme og kjøling kan skaffes lokalt fra biomasse, spillvarme, solenergi, vind etc.. 5. For at dette skal kunne integreres med dagens energisystem trenger vi å utvikle smarte nett, mikroproduksjon, lagring av energi, forbrukerfleksibilitet, lading av elbiler og kommunikasjonssystemer. 6. Vi må skape en hel ny industri!

6 Framtidas kraftsystemet krever økt fleksibilitet Hver by sitt kraftverk!

7 Drivere for mer distribuert produksjon 1. Distribuert produksjon (DP) forventes å spille en viktig rolle i byenes strategi for å nå økt energieffektivisering samt reduksjon av utslipp. 2. I Norge vil dette komme gjennom nye forskrifter som skjerper fremtidig energibruk i bygg ved å legge til rette for passivhus og plusshus samtidig som man skjerper kravet til elektrifisering av transport. 3. Utvikling og vekst i distribuert produksjon i Norge avhenger av rammevilkår knyttet til investeringsincentiver og forskrifter for nettilknytning.

8 Distribuert produksjon hva er det? 1. Det kan være mikroproduksjon knyttet direkte til distribusjonsnettet 2. Det kan være mikroproduksjon knyttet til et mikronett som er knyttet til distribusjonsnett 3. Det kan være mikroproduksjon som kun går til eget forbruk og til batteri

9 Fortidens energisystem 1. Sentralisert produksjon 2. Produksjon ble bygget for å dekke etterspørsel 3. God balanse mellom tilbud og etterspørsel 4. Lite kundefokus. 5. Prisene ble satt en gang i året bystyrer/styrer.

10 Smart Energisystem 2020 A. Smart energi landskapet: A. Smart kunde B. Smart marked C. Smart nett D. Uregulert rein kraft B. Komponenter: A. Integrerte energisystemer B. Teknisk infrastruktur C. Kommunikasjon C. Ny design: A. Distribuert produksjon og lokal lagring av energi. Kraften flyter fram og tilbake i nett B. Ny service av nye aktører. Kraftselskaper har aldri gjort dette før. C. Krever både ny infrastruktur og nye forretningsmodeller.

11 Distribuert produksjon sitt dilemma 1. All lokal produksjon trenger tilkobling til distribusjonsnett for å kunne balansere ut tilbud og etterspørsel etter elektrisitet. 2. Ingen distribuerte systemer kan dimensjoneres for å følge etterspørselen i alle årets timer. 3. De fleste produksjonskilder (sol og vind) er uregulert og følger kun værforhold. 4. Eventuelle varmekraftanlegg vil måtte dimensjoneres etter varmebehov. 5. Distribusjonsnettet vil måtte brukes til å garantere strøm til brukerne når produksjonen variere. 6. Lagring av energi i eget mikronett kan redusere avhengigheten. 7. I praksis betyr det at variasjon i forbruk må møtes av distribusjonsnettet som må holde reservekraft i de tidsrom hvor man ikke er selvforsynt. 8. Dette vil kreve utvikling av nye forretningsmodeller.

12 Hvilke kilder er de mest aktuelle? 1. Solenergi er den viktigste lokale kilde. Solceller er imidlertid kostbar sammenlignet med andre alternativer. Sol diskrimineres i tillegg i sertifikatmarkedet. 2. Vind er mulig men møter stor lokal motstand selv som småskala prosjekter. Erfaring med småskala vind i urbane strøk er liten. 3. Brenselceller trenger mer teknologiutvikling for å bli kommersielle. Diskrimineres også i sertifikatmarkedet. 4. Mye bruk av biomasse i urbane strøk vil fort kreve mye transport. 5. Insentiver til Nett i forbindelse med tilkobling av lokal produksjon, er uklar. Reguleringen er hovedsakelig basert på sentralisert produksjon 6. Teknologiutvikling blir viktig! Brenselcelle Biomasse, spillvarme, etc Vindkraft Solceller Vannkraft

13 Solkraft vil blir mer vanlig også i Norge Solpaneler på tak Sol på Nett Parkometer

14 Solpaneler på taket Effekt: 45 KW Energi: kwh

15 Vindkraften vil bli urbanisert i løpet av 5-10 år!! Der er vanskelig å bygge Plusshus uten egen vindkraft.

16 Smart nett gir smarte byer i 2020

17 Fire enkle bilder på Smarte Nett 1. Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050) 2. Et kvantesprang i integrasjon av IKT på alle nivåer i det elektriske kraftsystemet 3. En fusjon av kraftnett og internett 4. Et system hvor alle anlegg og apparater har en IP-adresse (Internet Protocol Address) slik at de kan observeres og styres via Internett of things

18 Hvor smart er nettet i dag? Sentral- og regionalnett Smart Distribusjonsnett Kunde/lavspentnett Ikke særlig smart I ferd med å bli Smart

19 Plusshus/bydeler vil kreve sitt eget smarte mikro-nett Hvordan integrer man distribuert produksjon i et nett som gjennom hundre år er bygd ut og dimensjonert for store sentraliserte produksjonsanlegg? Vi trenger nye forretningsmodeller for å sikre en fair tariffering av passivhus og plusshus.

20 2 Fremtidens byer har ikke plass til vanlige biler Dieselbiler slipper ut 70 ganger mer av den helsefarlige gassen nitrogendioksid NO2 enn bensinbiler. Derfor foreslår Transportøkonomisk institutt (TØI) nå at det visse steder i de største byene skal bli forbudt å kjøre med de mest forurensende bilene. -Det vil si at det på visse steder og tider vil være forbudt med visse typer kjøretøy, sier instituttsjef Lasse Fridstrøm i TØI til TV 2. Byene det er snakk er snakk om er i utgangspunktet Oslo, Bergen og Trondheim

21 2 Elbiler skal være en del av infrastrukturen til smarte nett. Elektrifisering av transportsektoren representerer et nytt marked for kraftbransjen. Markedet vil være i kontinuerlig vekst fram mot Gratis lading må stoppes og erstattes med andre mer konstruktive insentiver knyttet til økt kommersialisering av ladeinfrastrukturen. En effektiv ladeinfrastruktur krever at alle ladepunkter blir gjort tilgjengelig for alle elbileiere. Ladeinfrastruktur blir viktig i fremtidens byer!

22 Paris Fremtidens byer beveger seg mot biler som kan deles av flere brukere. Man kjører fra A til B hvor det står biler klar.

23 Grønn kontakts ladere i Kristiansand og Arendal 2

24 Tusen takk for oppmerksomheten!

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester.

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Prolog Det globale fokus på hydrogen som alternativ til og erstatter for olje som energibærer, er sterkt. Grunnen er enkel å forstå: Når man har

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

TRANSPORTLAB /2030. Strategiske spørsmål mot 2030: - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030

TRANSPORTLAB /2030. Strategiske spørsmål mot 2030: - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030 TRANSPORTLAB /2030 - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030 Strategiske spørsmål mot 2030: Hva er de langsiktig smarte klimaløsningene for transportsektoren - og hva

Detaljer

Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom

Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom Entusiasme og nøkternhet Grunn til entusiasme for utviklingen innen PV På 35 år har solpaneler blitt 99%

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Grønn Kontakt Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Hovedbudskap Tilgangen på offentlige tilgjengelig nasjonal ladeinfrastruktur er en forutsetning for vellykket elektrifisering av transportsektoren!!

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig?

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Smarte nett/smartgrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU EnergiRike Studentforum 2011 Haugesund 2011-06-24 1 Fremtidens energisystem blir mer elektrisk

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Norge i energi-europa

Norge i energi-europa Norge i energi-europa Kraftforsyningens betydning Energipolitiske debatter og vurderinger er krevende, enten det dreier seg om de lange linjers politikk eller spenninger rundt spesifikke industrielle og

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer