WS 1: Global brainstorm Samlet resultat fra fem homogene grupper.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WS 1: Global brainstorm Samlet resultat fra fem homogene grupper."

Transkript

1 WS 1: Global brainstorm Samlet resultat fra fem homogene grupper. A. Gruppe Medisin Teknologiske Paradigmesskifter Personalized Medicine: Genetisk makeup for alle individer Alle sykdomsgener kartlagt Stille diagnose behandling: gap Diagnostikk for alle sykdomsgener Mulig portnermekanisme for diagnostiske tester One size fits all legemidler må oppgis Pharmacogenetics Store utfordringer for folketrygden Hvem skal betale? Genterapi Vevserstatning Organproduksjon/transplantasjon Risikoprofil for de store folkesykdommene Functional food forebygging Økt regulering av forskningen Transnasjonale trender setter nasjonalt lovverk under press Strengt internasjonalt regelverk IPR Patentering begrenser forskningssamarbeid / evt stimulerer Personvern Forholdet rike/fattige land Private/public partnership for fattige land og sykdommer med liten utbredelse Folkerike land lave produksjonskostnader mindre restriktivt regelverk (eks Kina) Geografisk segmentering (flytter produksjonen) Bioprospektering Fusjoner øker mot 2020 pga kostnader innovasjonen avtar Kapitalbehov Status i samfunnet Import og spredning av sykdommer Zoonoser Teknologien løper fremover - klangbunnen i samfunnet avgjørende for implementeringen Gruppe Primærnæringer Det globale bildet - faktorer og drivere (mandag kl.13:15) Hva kan kjennetegne den globale utviklingen av biotek de neste 20 årene? Laks med bein Biotek en selvfølge om 20 år uavh av hva som skjer i Norge. Vil omgi oss på alle områder. Vi kan ikke sette agendaen for andre land med andre behov Konkurranse utsatt industri om 20 år. Må være effektive. Etikken viktig, men utdebattert om 20 år og de vil alltid være der. Andre setter agendaen (Russland, Kina.) Japan, India, Kina og andre utkonkurrerer oss på kunnskapsproduksjon pga størrelse og tyngde. GMO industri på laks om 20 år? Ja, foretrekkes da pga kvalitet, sikkerhet. 2. og 3. generasjon GMO vil ha fordeler for forbrukeren i motsetn til nå. Kunnskapsnivå må økes, men kommer til å gå av seg selv. Global brainstorm - samlet.doc 1

2 Mat som produserer medisin, mat som medisin Drømmen om evig liv er driver for biotek utvikling. Kapital på færre og færre hender driver i gitte retninger. Sær norsk debatt forsvinner / drukner i verdensbildet Bioproduksjon av energi viktig område. Biovennlige materialer, miljøgevinster Mangel på mat og energi = drivere. Biotek viktig. Green chemistry, bakterier, evolvere bakterier i laben. Biosensorer basert på genomkunnskap. Driver = miljø Behov + teknologisk mulighet = drivere. Som IT i dag. Ingen flopp. Dundrer inn og blir like integrert som IKT Bioteknologiens internett Individualisert helse helse i mat medisiner i mat (vaksine) RNAi behandling i klinikken kommer Religion overstyre utviklingen. Sette på bremsene og grensene. Neppe. Potensiale i marine miljø er etablert. Medisiner baser på naturprodukter Medisin for somatisk vedlikehold kommer innen 20 år Totalutnyttelese av ressurser Krav om. driver utviklingen Transportkostnader Bionanoteknologi, konvergerende teknologier (bio, nano, IKT) Aktører o Olje/gass <> biotek kan kjennetegne Norge ved at det utvikles spinn offs i den retning. Havbruk, ingrediens.. o Enkeltpersoner som kontrollerer mye kapital vil styre sammen med store internasjonale selskap o Patentsystemet kolapser o Oljeindustrien representerer det vi ikke har av farmasi og kombineres med biotek og oppdrett annen utvikling o Industri MÅ være interessert o Oljeindustri vil ha bakterier som hjelper til med oljeutvinning og lærer biotek. Får forståelse. o Makten sitter i dagens U-land om 20 år. Lønnsom produksjon og tyngde i mengde og massebehov. o Store maktforkyvninger vil komme o Verdikjedene enderes. Økonomisk makt nær markedene og nær kunnskapen. Verst å være midt mellom. o Ledere vil komme mer fra universiteter enn fra handelshøyskolen. Rødrussens overtagelse av makta!!! Fagkunnskap viktigere i kunnskapssamfunnet. o Personer med tverrfaglig kunnskap de nye lederene o En aldrende, frisk befolkning o Biologisk terror. Bremses ikke av fornuft selvmordskandidater er det nok av. o Forskning på mottiltak. Drivere o Evne til å prioritere gir vinnere o Utdannelsesnivå o De som identifiserer riktig nisje o Bærekraft i produksjonssystemene. Bioprospektering. o Frikoble kjøttproduksjon fra levende organismer. Dramatisk økt effektivitet. Frigjør ressurser, energi. Gir renere miljø. o Klimaendringer Global brainstorm - samlet.doc 2

3 Industrigruppa WS1 oppgave 1 Globale drivere. Generisk teknologi Blir vanskeliggjordt slik at det generiske blir vanskeliggjordt. Bioteknologi kommer til å gå inn i oljeindustrien, Globale drivere: Bioteknologi kommer til å være mer innenfor farmasi i Andre muligheter innenfor diagnostikk. Matematikk-informatikk bidrar til å utvikle kraftige analytiske verktøy i analyse av biologiske databaser. Bidrar til å utvikle biologiske prosesser. Rettsmedisin kommer til å være endret, matvaresikkerhet DNA til datalagring Terragnostics Vaksineområdet proaktivt i stedet for reaktivt Aldrene populasjon Industriens patentsituasjon blir dårligere Medisinsk marked blir det store i frmtiden Diagnostikk blir viktig Folks velvære Kosttilskudd (uten refusjon) Helsemarkedet kommer til å være den viktigste driver. Hva vil Kina og India satse på, genmodifisert mat? India som produksjonsnasjon? Kina vil ha en lang vei å gå mht å bety noe utenfor landets grenser. Produksjon i Kina, FoU i India Terrorfrykt som driver Global helse en trussel på godt og ondt- vaksiner til sykdommer i u-land Norge må kjøpe seg samvittighet ved å investere i global helse. Vestlige land må bidra Matproduksjon ikke insentiver for å lage billigere mat Vil dette bli en driver? Dagens tendenser vil forsterke seg. Miljø som driver klima Energi intensivere arbeidet med alternative energiformer Hormonutslipp i havet et problem Bioteknologi som driver i miljøspørsmål 15 år med republikansk styre i USA- ikke tro på miljø, stor terrorfrykt Det amerikanere føler som problemer vil bli førende for resten av verden Biodefence utviklet siden 2000 Amerikansk underskudd på handelsbalansen er en driver Undervurderer veksten i Kina Vil passere EU 2030 Politiske drivere befolkningsaksept, religiøs, miljø Kina som produksjonsland Produkter som ikke har marked i vesten kan slå ann i Kina genmodifisert mat tilbakevirkende kraft på Europa Helsesektoren, Forsvar og energi vil være sentrale også om 20 år Forsvar og bioterrorisme kan være folkehelse om år. SARS-type infeksjon i Meksiko vil ha stor påvirkning på USA Energipriser nye energiformer USA Helsesektoren et industrilokomotiv vil bli integrert inn mot matematikk og informatikk Fedme i USA driver for utvikling av nye medisiner Demografien i de ind. land vil ha stor betydning Økningen av den latinske befolkning i USA dramatiske endringer. Søtningsmidler som ikke feter. Liten tro på å spise sukker og fett. Functional food har ikke tatt av. Fedme livsstil-treningsinstitutter Rene slankemidler vil være en driver Hva kan være store trendbrudd. Global brainstorm - samlet.doc 3

4 Demografi har vi kontroll på Ferskvann grunnvannsproblemer Forurensing av vannkilder dokumentere vannkvalitet Oljebasert energi vil nå toppen 2010 sammenheng med miljø bygge opp alternativer. Raske klimaendringer, kan bioteknologi brukes kunstig mikroklima Bioproduksjon uten dyr Endring av lovgivning patentering stamcelleforskning Land som setter seg utenfor patentlovgivningen betydning internasjonalt Hvordan bruke bioteknologi til å utjevne maktbalansen Internasjonalisering konvertering til næring med høyt kunnskapsinnhold Kjemisk produksjon lite arbeidsintensivt Overvurdert dollar regionalisering av verden tre distinkte økonomier som utvikler seg hver for seg. En driver vil dermed være konkurransen mellom regionene Hvis du ikke får vekst andre steder enn i biomedisin de neste 20 årene vil status til bioteknologi bli mindre Utdannelse ungdommens interesse global driver Energikrise vil bety at vi ikke har råd til å arbeide med bioteknologi Hvis krise er det ikke bioteknologi man vil satse på først. Primærbehov og frykt må tilfredsstilles Hvilke produkter blir det etterspørsel etter Et trendbrudd vil kunne være en energikrise oljepris Religiøse drivere Kosmetikk og skjønnhetspleie velvære Hva vil Europa være villig til å betale for sin velstand sikkerhet AIDS Mat Produksjon innen bioteknologi vil være drevet av behov Negative drivere Bioteknologi er en Forventningsdrevet sak aksept for å benytte bioteknologi negative hendelser vil kunne drive bioteknologi av banen Ingen annen teknologi som har gitt så stor gevinst for investorer som bioteknologi Theranostics Bioteknologi kombinert med andre teknologier vil være en hoveddriver Kristenfundamentalisme er negativ driver Teknologigruppa WS1 Global brainstorm: Lederne i biotek globalt i de neste 20 årene? Kanskje Norge Statoil ledende i verden på olje-bioteknologi. leteboring asfalt-egenskaper Statoil for små, mange må inn SINTEF-NTNU jobber med Statoil Anvendt kompetanse: De som lykkes er de som klarer næringsutvikling. Anvendelsene drivstoff for grunnforskning. Samspill mellom det basale og det anvendte. Norge har store muligheter med marine råstoffer. eks Tine med internasjonale aktører. Functional food ---- drug. eksportindustri. Internasjonal biotek-suksess. De som tidlig hadde forankring i grunnforskning. Terapi i dag basert på mekanisme-forskning. Norge må basere biotek-næring på tilknytning til grunnforskning. Hva dominerer globalt? Hva blir modne biotek-felt globalt? 1. Mat 2. Husdyr biobank-data eks 20 generasjon gris. 3. Medisin Dominerende teknologier? Bio-nano og nano-bio Global brainstorm - samlet.doc 4

5 Polymerer mer intelligent foreløpig god tid med molekyler Celleteknologi vil nå ta av og finne praktiske anvendelser (feedback-systemer eks beta-celler. Hjerte-kar: integrere kunstige blodårer, endotelceller fra personen på implantatet) (Fermentering etc er i bruk og optimalisert) Industrielle prosesser nanoteknologi Stamcelleteknologi Hvem vil dominere? USA England Frankrike Tyskland Japan Øst-europa topp kompetanse Polen, Russland Tsjekkia osv. Kina Hong Kong India Singapore --- Flyten vil endre seg og endre retning. Østen ønsker å bygge opp ting selv Globalt: -Orden på nord-sør -Endring i hvordan grunnleggende forskning foregår: firmaene er prosjektorienterte solution based teams, mens akademia jobber i disipliner. Men noe har skjedd, også i grunnforskningsmiljøene. -Økt spesialisering vs interdisiplinaritet. Fremtiden blir mer dynamisk. Har Norge fordeler. Internasjonale miljøer blir større og større. Har Norge en sjans? Gode ideer kan like godt komme fra små miljøer. Nye kryssdisiplinære felt vil oppstå. Få til samspill. Globale perspektiver i samfunnet:. levealderen vil ikke øke til 150 år. Befolkningseksplosjonen! Nord-Sør Globale målsetninger for biotek: bringe biotek fra det utrolige for de få/rike, til å bli positv gevinst for de mange Hverdags-biotek. Mat ris med protein. Avansert produksjon i tradisjonelt landbruk Drikkevannskontroll Malaria Informasjonskontroll åpenhet rundt ny informasjon. (IPR hemmelighold etc) Organisasjonenes rolle i biotek-politikk. Hemmer eller passer på. Kreativitet kan fødes av åpenhet! (Linux, SNP, ) Open biotek frame Patenter. Rekruttering!! Samfunnsgruppa Hva kan kjennetegne den globale utviklingen av bioteknologien de neste 20 årene? 1. Bioteknologi bare en del av teknologisk utvikling. Utvikling innen andre teknologier; IKT, materialteknologi viktig fordi teknologiene kan gi gjensidig utnyttelse. Er ikke ett produkt, innen en bransje eller sektor (f.eks. landbruk). Økende bruk av bioteknologi innen stadig flere sektorer: vanskeligere å sette rammer for hva bioteknologi er og bruken av det. Mangler en stor suksesshistorie blockbuster. Global brainstorm - samlet.doc 5

6 2. Opinion/befolkning som en viktig aktør, men forventer seg kanskje ikke så mye? Bransjen har lovt mer enn den kunne holde, folk har blitt skeptiske? Overselling 3. Helse: stadig økende etterspørsel etter helsetjenester/teknologi i takt med BNP i rike land, sprik i forhold til store helseproblemer i u-land knyttet til malaria, HIV/AIDS, ernæring. De som vil drive prosessen, er de som allerede har god helse, men som vil ha enda bedre helse: har kjøpekraften som trengs, kan virke som pressgrupper. 4. Ulike tilnærminger/prioriteringer i forskjellige deler av verden: Asia/utviklingsland vil prioritere matproduksjon utifra behovet, i-land fokus på egen helse og utvikling (jfr over). Internasjonale reguleringer vs pragmatisk utnyttelse i de enkelte land. vutviklingslandene styrker sin posisjon internasjonalt forskyvning i maktforhold, vil ha større innvirkning på prioriteringene enn nå, kanskje uforutsett mye. Religion hvordan vil de store religionene forholde seg til bioteknologi? Hvordan fortoner bioteknologisk forskning på f.eks. reproduksjon seg for en som tror på reinkarnasjon? Betydning av religion vil variere mellom ulike deler av verden. Ulike typer motkrefter ideologisk, kulturelt i ulike samfunn. Forbrukermakt, større gruppers påvirkning. 5. Hva kan være bioteknologiens Tsjernobyl? clash of civilizations? Vil det komme noe? Hva vil være behovet for og bruken av risikovurderinger? 6. Katastrofer terrormulighet, sikkerhet og beskyttelse. Økt behov for beskyttelse og kontroll. 7. USA: større grad av individualisme, annen utvikling enn i Europa mht sikkerhet, mer fokus på kloning, organdyrking osv. USAs fall om 20 år: Kina den nye maktfaktoren? - Matvaresikkerhet, spredning av sykdommer både hos mennesker og dyr: diagnostikk og kontroll. SARS bare begynnelsen? - Ikke-tiltenkte konsekvenser: kan løsning på malaria finnes som utilsiktet biprodukt av annen medisinsk forskning? - Energi: hydrogensamfunn om og når det kommer, atomkraft-renessanse basert på torium? Hvordan påvirkes Norge som oljenasjon? - Patenter - Global rettferdighet - Biodiversitet, spredning av fremmede arter - - Egenorganisering av kunnskapsprodusentene? Global brainstorm - samlet.doc 6

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom.

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom. Horisont nr 3/2006 Skreddersydd medisin Visjonene om bioteknologien som reddende engel for å bekjempe uhelbredelige sykdommer og forlenge livene våre, er i ferd med å bli en realitet. De siste tyve årene

Detaljer

Miniscenarier. Norges Forskningsråd 2004. Miniscenarier Biotek2020 1

Miniscenarier. Norges Forskningsråd 2004. Miniscenarier Biotek2020 1 CREATE Miniscenarier Norges Forskningsråd 2004 Miniscenarier Biotek2020 1 AKTØRER OG FAKTORER Resultatet av gruppearbeid dag 1 Aktører 1. INDUSTRIELLE AKTØRER 2. POLITIKERE OG VIRKEMIDDELAPPARAT 3. INDIVIDER,

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer CREATE Miniscenarier HAVBRUK 2020 Miniscenarier for aktører og faktorer Tekster produsert i gruppearbeid ved Forskningsrådets Foresightsamling for Havbruk på Gardermoen 21. og 22. januar 2004. Trykkfeil

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Alternative fremtider: Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Rapport fra prosjektet Trend- og scenariostudier innen Transport og logistikk. Næringslivets Idefond

Detaljer

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord Bærekraftig matproduksjon på norsk jord www.landbruk.no Bærekraftig matproduksjon Å ha nok, god og trygg mat er ingen selvfølge i en verden med flere mennesker og mindre jord og vann. Vårt bidrag er bærekraftig

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth

Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth 1 Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth Etikken er lederskapets innerste kjerne Lederskap er viktig for det enkelte mennesket, organisasjoner og samfunnet som helhet. Lederskap er også viktig

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009)

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009) St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Innhold Innledning............................ 7 5 Nordområdene vil fortsatt

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse Framtidas mat et felles prosjekt er et diskusjonsnotat utgitt av Utviklingsfondet med mål om å bidra til kunnskap og skape debatt omkring framtidas matproduksjon og hvordan denne bør organiseres. Utviklingsfondet

Detaljer

Hovedtema for scenario-prosessen: Transport og mobilitet Helse, velferd og livsstil Fremtidens produksjon og produkter

Hovedtema for scenario-prosessen: Transport og mobilitet Helse, velferd og livsstil Fremtidens produksjon og produkter Hovedtema for scenario-prosessen: velferd Fremtidens produksjon Faktor & Aktørliste fra første samling: Faktorer 1. Bærekraft 2. Energi 3. Marked 4. Næringspolitikk, rammevilkår, forskningspolitikk 5.

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110033.10 ISBN 978-82-8232-193-8 ISSN 0803-5113

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer