Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Molde avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 ÅRSBERETNING 2009 TID for årsmøtet 2010: Onsdag 3. mars 2010 STED: Tine meierier, Elnesvågen AVDELINGENS LEDELSE OG KOMITÉER Representanter i styret Tekna Molde avdeling 2009 Marte Kristoffersen (leder fram til 18. september 2009) Lise Halse (nestleder, leder fra 18. september 2009) Arne-Dag Gjærde (kasserer) Knut Kvalvågnæs (sekretær) Helge Rushfeldt (styremedlem, nestleder fra 18. september 2009) Line Pettersen (styremedlem, ny fra 18. september 2009) Valgkomiteen: Gerhard Eidså (Istad Kraft AS) (leder) Anne Birgith Selbekk Kristoffer Jensen (Linjebygg Offshore AS) Revisorer: Kolbjørn Megård, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, (på valg 2011) Tore Pettersen, Asplan Viak, Sør AS, Molde (på valg 2011) STYRETS BERETNING Medlemsutviklingen Pr medlemmer. Arrangementer Forrige årsmøte ble avholdt fredag 6. mars 2009 på Eldres kultursenter i Vektergata i Molde. Årsmøtet ble kombinert med et kurs i vinsmaking. Dette viste seg å bli populært. Referat fra forrige årsmøtet er lagt ved (Vedlegg 4) Styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i 2009: Tirsdag 3. februar, torsdag 16. april, onsdag 26. august, onsdag 30. september og torsdag 5. november. REPRESENTANTSKAPSMØTE I TRONDHEIM: Årets R-møte ble arrangert i Trondheim helgen april. For Molde avdeling stilte Marte Kristoffersen. Eget referat fra møtet er utlagt på 2

3 AVDELINGSLEDERMØTET: Line Pettersen representerte foreningen på avdelingsledermøtet på Gardermoen torsdag 29. fredag 30. oktober. KURS: Det har vært arrangert følgende kurs i regi av foreningen: Kurs i etikk og varsling, onsdag 28. januar på hotell Alexandra Kurset Dynamisk arbeidsliv, inkludert nedbemanning, torsdag 12. mars på Alexandra. Kurset Psykologi i arbeidslivet onsdag 28. oktober på hotell Alexandra. ANDRE AKTIVITETER: Torsdag 23. april ble det arrangert bedriftsbesøk på Brunvoll, avdeling Årø i samarbeid med Tekna Sunndal avdeling. Eget referat fra arrangementet er lagt ved som vedlegg 5. Fredag 13. november ble det arrangert jubileumsfest i forbindelse med avdelingens 90- årsjubileum. Festen ble holdt på Brunvolls kantine i Strandgata i Molde. Det var 43 påmeldte og 40 som møtte fram (Vedlegg 6). Elnesvågen 13. januar 2010 Knut Kvalvågnæs sekretær 3

4 VEDLEGG 1. REGNSKAP Driftsregnskap og balanse Resultat Kontingent Møte/ekskursjon Kurs Gebyr og renter Overskudd Balanse pr. 31/ Eiendeler Bankbeholdning Gjeld og egenkapital Egenkapital 1/ Overskudd Egenkapital 31/

5 Vedlegg 2: Budsjett Vedlegg 3: Revisors beretning Lise L. Halse Knut Kvalvågnæs Arne-Dag Gjærde (Leder) (Sekretær) (Kasserer) Helge Rushfeldt (Nestleder) Line Pettersen (Styremedlem) 5

6 Vedlegg 4 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I TEKNA MOLDE AVDELING TID: 6. mars 2009 kl STED: ELDRES KULTURSENTER Årsmøtet i Tekna Molde avdeling ble av holdt den på Eldres kultursenter i Molde. Fremmøtte medlemmer til årsmøtet var 9 stk (inkludert styret). I tillegg var Einar Anda til stede for å holde vinsmakingskurs i etterkant av årsmøtet. Leder for Tekna Molde avdeling Marte Kristoffersen åpnet møtet og ønsket fremmøtte medlemmer velkommen til årsmøtet. SAK 1: VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Knut Kvalvågnæs ble valgt som møteleder. Lise L. Halse ble valgt som referent. SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING Styrets årsberetning for 2008 ble gjennomgått. Kommentarer: Spørsmål om aktiviteter rundt matteryggsekkene. Helge og Knut informerte om at sekkene skulle leveres inn sentralt etter at styret har hatt problemer med å få avsetning på sekkene i skolene. Det ble ytret ønske om at styret skal finne andre aktiviteter for å profilere realfag inn mot barn og ungdommer. Helge informerte om at vi jobber med et konkret prosjekt rettet mot litt større barn, muligens et prosjekt med energiproduksjon. Gerhard informerte om at det eksisterer en modell for kraftproduksjon som kan benyttes i denne sammenhengen. Vedtak: Styrets årsberetning godkjennes. Sak 3: Regnskap og revisors årsberetning Revidert regnskap for 2008 ble gjennomgått. Vedtak: Revidert regnskap godkjennes under forutsetning at revisorers godkjenning ettersendes. Sak 4: Avdelingskontigent og budsjett for 2009 Avdelingskontigenten ble foreslått holdt uendret for neste periode. Vedtak: Avdelingskontigenten holdes uforandret. SAK 5: VALG Valgkomiteens leder Gerhard Eidså la frem valgkomiteens forslag: 6

7 Innstilling til leder: Marte Kristoffersen (innstilling på gjenvalg for ett år.) Innstilling til styremedlemmer: Styremedlem: Arne-Dag Gjærde (M&R Fylke) (innstilling på gjenvalg for 2 år, på valg 2011). Knut Kvalvågnæs (Fræna Kommune), (innstilling på gjenvalg for 2 år, på valg 2011) Valgkomiteen: Gerhard Eidså (Istad Kraft AS) (leder) Anne Birgith Selbekk Kristoffer Jensen (Linjebygg Offshore AS) Innstilling til nytt styre og valgkomité enstemmig vedtatt. SAK 6: EVENTUELT Ingen saker er innkommet. E- post adresser til det nye styret i Tekna Molde avdeling: Arne-Dag Gjerde e-post: Marte Kristoffersen epost: Knut Kvalvågnes: Helge Rushfeldt: e-post DK Midt-Norge: tlf For årsmøtet i Tekna Molde avdeling Lise L. Halse (referent) 7

8 Vedlegg 5 REFERAT FRA BEDRIFTSBESØK PÅ BRUNVOLL FOR TEKNA MOLDE OG SUNNDAL AVDELINGER TIRSDAG 26. MAI 2009 TID: Tirsdag 26. mai 2009 kl UTFLUKTEN GIKK TIL: Brunvoll Thrusters avdeling Årø i Molde Fra styret stilte: Lise Halse og Knut Kvalvågnæs Fra Tekna Molde avdeling stilte: Åtte av ni påmeldte, inkludert de to fra styret. Fra Tekna Sunndal avdeling stilte seks medlemmer. KORT OPPSUMMERING: De frammøtte Tekna-medlemmene ble tatt i mot av våre to medlemmer Tor Ersvik og Hanne Salthammer, som begge arbeider på Brunvoll. Fra den gamle hovedinngangen på nordsiden, hvor vi skulle møte opp, og videre opp til møterommet, var veien særdeles godt merket med ark i format A4 med Teknas logo. Det var således ingen sak å finne fram, når man først hadde kommet så langt som til den gamle hovedinngangen. Før man kom så langt, ble man nemlig møtt av et stort skilt, som viste til den nye hovedinngangen på sørsiden. Det kunne virke litt forvirrende, men innkallingen var ikke til å misforstå. Ingen rotet seg bort. Ved ankomst fikk vi en gledelig melding: De gamle protokollene fra Tekna Molde avdeling, den gang det het NIF, er funnet i en arkivboks på Brunvoll. Foreningen er stiftet 17. mars De frammøtte Tekna-medlemmene ble tatt i mot med kaffe og wienerbrød, før Tor Ersvik presenterte bedriften og dens produkter. Brunvoll er en familieeid bedrift i tredje generasjon. 8

9 Det er en bedrift med sterk lokal tilknytning med et voksende internasjonalt marked. Bedriften har representanter i 22 land. Omsetningen i 2008 var på 690 millioner kroner. Det meste av produksjonen går til eksport. Eksportandelen i 2008 var ca. 80%.Før vi gikk ut i produksjonen, ble de frammøtte gjestene fra Tekna gitt anledning til å forsyne seg fra et rikholdig utvalg av profileringsprodukter fra Brunvoll. Her var det noe for enhver. Selv forsynte jeg meg med en slipsklype med Brunvolls logo på. Den vil bli brukt. Tusen takk! 9

10 I produksjonshallene hersket det fotoforbud. Det måtte vi selvsagt bare respektere, men med tungt hjerte. Vi fikk likevel et godt innblikk i produksjonen av ulike thrustere, mange av dem hva vi trygt må kunne karakterisere som høyteknologiske. Et relativt nytt produkt, som interesserte mange, var en nyutviklet thruster uten aksling, men med en lineærmotor i ytterkransen rundt. Denne er så energiøkonomisk at heller ikke Tekna fikk se den i produksjonshallene. Den var dekket til for anledningen. Nå ble det opplyst at det også hadde vært en annen gruppe på bedriftsbesøk hos Brunvoll samme dag, så da velger vi å tro at det var grunnen til tildekkingen. Endelig gikk turen ned til museet i kjelleren, hvor vi ble tatt i mot av museumsbestyrer Oddmund Brunvoll. Han har vært sammenhengende i bedriften i 65 år. Her var det tillatt å fotografere. Alle bildene i referatet er tatt av Knut Kvalvågnæs. Takk for oss! Etter synfaringen på Brunvoll, inviterte Tekna Sunndal avdeling sine venner i Molde til å spise fiskesuppe på Molde Fjordstuer. Med vennlig hilsen Knut Kvalvågnæs Sekretær, Tekna Molde avdeling. 10

11 Vedlegg 6 TALE TIL 90-ÅRSJUBILEET FOR TEKNA MOLDE AVDELING Ærede medlemmer av Tekna, ærede ledsagere, ærede inviterte gjester! På siste styremøte i avdelingen, ble jeg bedt om å si noen ord på vegne av styret. Det er en både hyggelig og takknemlig oppgave. Hva kan vel være lettere enn å skryte av seg selv? Vi er de flinkeste, vi er de beste, og det finnes knapt noen bedre. Det vi feirer i dag, er at Tekna Molde avdeling har rundet 90 år. Stiftelsen fant sted mandag 17. mars Det var 19 medlemmer til stede på stiftelsesmøtet. Elleve av disse var medlemmer av NIF fra før, mens åtte var nye. Det fant vi ut av, da vi var på bedriftsbesøk hos Brunvoll på Årø torsdag 23. april i år og styret fikk seg overlatt protokollene fra avdelingens tidligste år. Da var selve 90-årsdagen allerede passert. Styret bestemte seg derfor til å utsette feiringen av jubileet til høsten, slik at vi fikk nedsatt en festkomité, som også måtte få nødvendig tid til forberedelsene. Festkomiteen ble nedsatt og fikk Line Pettersen som leder. Kort etter gikk lederen for Tekna Molde avdeling, Marte Kristoffersen, over i ny stilling i Bergvesenet i Trondheim. Hun gikk derfor ut av styret. Lise Halse gikk inn i det ledige vervet som leder for Tekna Molde avdeling. For å bøte på styrets undertallighet, valgte vi å trekke lederen for festkomiteen inn i styret. Det viste seg å være et klokt trekk. Vi fikk en propell inn i styret. Det har sjelden vært presentert så mange kreative og gode ideer til foreningsaktiviteter i løpet av så kort tid i vår avdeling. Det gjelder både familieaktiviteter og aktiviteter for barn og unge, som tar sikte på å vekke deres interesse for realfag. Men la oss vende tilbake til mars Tekna Molde avdeling ble startet på Brunvoll i Molde. Det er derfor ikke tilfeldig at vi er samlet nettopp her i kveld. Selv om både Brunvoll og bygningsmassen har endret seg i mellomtiden, tar vi neppe munnen for full når vi hevder at vi er på historisk grunn. Brunvoll er og har alltid vært, selve ankerfestet for Tekna Molde avdeling. Selv i dag, er det bare på fylkeshuset at avdelingen har flere medlemmer enn hos Brunvoll. Med Teknas sterke faglige tilknytning til NTNU, tidligere NTH i Trondheim, er det naturlig at medlemmene fra stiftelsen i 1874 i alt vesentlig ble rekruttert blant sivilingeniørene. Fra 1912 var foreningen en ren ingeniørforening. Men Tekna har de siste årene vært en inkluderende forening, ikke en ekskluderende. Det var likevel ikke før i 1973 at Tekna, som het NIF fram til 2004, åpnet for å ta opp andre realister som fullverdige medlemmer, altså realister som ikke var sivilingeniører. Det tror jeg var fremsynt. I dag fremstår Tekna som en moderne fagforening med en tvers igjennom solid organisasjon og en juridisk avdeling som er fullt på høyde med, om ikke bedre, enn hva noen av konkurrentene kan vise til. Det er noe som kommer medlemmene til gode den dagen arbeidsgiverne får problemer og varsler nedbemanning. Men i dag skal vi legge alle slike trusler, og alt som kan være vondt og trist til side og konsentrere oss om å feire 90- årsjubileet. Noen av dere har allerede trampet i salaten og brukt ordet markere om tilstelningen. Det blir helt feil. Begrepet markere kom første gang inn i språket våren1990, i forbindelse med at det var 50 år siden det tyske overfallet på Norge den 9. april Dette kunne ikke feires. Det måtte markeres. Men når noen i ettertid, fullstendig feilaktig, bruker ordet markere om positive 11

12 hendelser, da er det grunn til å reagere. Nå skal vi ha en hyggelig aften sammen, og her skal det på ingen måte markeres. Her skal det feires! Jeg vil be festkomiteen og alle tidligere styremedlemmer i Tekna Molde avdeling, som har gjort en formidabel innsats, noen av dem gjennom mange år, om å bli sittende og ta imot hyllesten, mens vi andre reiser oss: SKÅL! Takk for en hyggelig aften! Knut Kvalvågnæs 12