Our future... Økodesignrapport. Bilal Chaudhry Andre Gya Magnus hjelmås Heidi Oskarsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Our future... Økodesignrapport. Bilal Chaudhry Andre Gya Magnus hjelmås Heidi Oskarsen"

Transkript

1 Our future... Bilal Chaudhry Andre Gya Magnus hjelmås Heidi Oskarsen

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Sammendrag... 4 Målsetting... 5 Introduksjon Trender Scenario Strategier Visjon Kriteriebeskrivelse Livsløpsfase 1 - utvinning og produksjon av råvarer Livsløpsfase 2 - produksjon Livsløpsfase 3 - emballasje Livsløpsfase 4 - Markedsføring og salg Livsløpsfase 5 - Bruk Livsløpfase 6 - Forlenget bruk Livsløpsfase 7 - Avhending Livsløpsfase 8 - Etter avhendling Funksjonsanalyse for emballasje Resultat Konklusjon Vedlegg

3 Forord Denne rapporten er besvarelsen til en oppgave i faget økodesign ved Høgskolen i Østfold avdeling for ingeniør og realfag, linje for industriell design. Vår gruppe som består av Magnus Hjelmås, Bilal Chaudhry, Andre Gya og Heidi Oskarsen har hovedprosjekt ved Institutt for Energiteknikk. Bakgrunn for hovedprosjektet er at tradisjonelle interaksjonsverktøy (slik som mus og tastatur) ikke er utformet med tanke på de komplekse og spesielle problemstillingene man står ovenfor i et kontrollromsmiljø. IFE ønsker gjennom prosjektet å undersøke om haptiske interaksjonsverktøy kan gi økt prestasjon og optimalisert styring av industrielle prosesser. Haptikk er sansing og påvirkning gjennom berøring. Vi ønsker å takke Elin Økstad for veileding i hvordan vi kunne løse økodesignoppgaven. Naturens haptikk Sarpsborg Bilal Chaudhry Magnus Hjelmås Andre Gya Heidi Oskarsen Datamus 3

4 Sammendrag For å løse denne oppgaven har vi gått ut ifra et tenkt produkt. Vårt hovedprosjekt er et forskningsprosjekt, og vi vet ikke hvordan produktet skal bli i form og hvilke materialer vi kommer til å bruke. Det er defor vanskelig si noe konkret om produksjonen av produktet. Vi har skrevet en introduksjon om hva haptikk er og hvordan arbeidsoperasjoner utføres i et kontrollrom. Deloppgave 1 i faget økodesign har vi løst ved å beskrive et scenarie for år 2015, og ta utgangspunkt i et produkt som gruppen har i hovedprosjektet spesielt med fokus på rammebetingelsene og markedsforholdene energi og miljø. Drivkrefter i scenariet Miljø Energi Forskning og teknologisk utvikling Måten vi har valgt å løse deloppgave 2 på er å sette opp en kriteriebeskrivelse for hele produktets fremtidige livsløp, og ut fra disse kriteriene trukket ut hva som er viktigst og hvordan vi kan spare miljøet på en best mulig måte. Teknologi Vi setter fotspor... Ved deloppgave 3 har vi satt opp en funksjonsanalyse av emballasje. 4

5 Målsetting Mål Målet vårt er å beskrive en metode for å komme frem til et miljøvennlig produkt. Et av målene er at bedriften vår skal bli miljøeffektiv, og at de kriteriene vi setter skal være virkningsfulle på miljøet. Omfang Vi har sett på hele livsløpet til det planlagte produktet, og ut fra dette valgt ut hvilke kriterier som er viktigst for vårt produkt med hensyn til energi og miljø. Avgrensninger Siden vårt hovedprosjekt er et forskningsprosjekt har vi ikke noe definert produkt. Haptisk utstyr Feedback 3D rom Berøring 5

6 Introduksjon Vi er en studentgruppe på fire studenter. Vi skal utover våren 2007 utføre et hovedprosjekt for IFE (Institutt for energiteknikk). Oppgaven vår er å utvikle et haptisk interaksjonsverktøy til bruk i kontrollrom. Dagens kontrollrom Dagens utstyr i et kontrollrom er mus og tastatur som brukes opp mot en PC-skjerm. Dette utstyret brukes for å kontrollere prosesser innen nukleær og petroleumsteknologi. Operatørenes oppgaver kan være - Start/stopp av pumper og ventiler - Tilsetting av prosessmidler - Utbedring av lekkasje i systemet - Sikkerhetsystemer skal kontrolleres - Analyse skal gjøres av situasjon og hendelse Dagens kontrollrom Tilbakemeldinger Ved stenging av f.eks en ventil vil tilbakemeldingen fra systemet skje via en skjerm. Ved regulering av et nivå i en tank vil skjermen vise en trendkurve/ diagram. Et varsel vil gis dersom en uønsket situasjon skulle inntreffe. Dette varselet er et signal som operatøren kan høre. Pumpe Ventil 6

7 Introduksjon Haptisk kontrollrom Et haptisk interaksjonsverktøy skal kunne erstatte dagens mus og tastatur helt eller delvis. Målet med dette utstyret er å gjøre arbeidsoppgavene til operatørene lettere. Klarere tilbakemelding på det operatøren foretar seg er hensikten med et haptisk interaksjonsverktøy. Operatørenes oppgaver vil være de samme som ved dagens kontrollrom Tilbakemeldinger Tilbakemeldingene blir gitt gjennom fysisk kontakt i tillegg til skjerm. Ved stenging av en ventil vil den fysiske tilbakemeldingen gis ved f.eks en impuls fra det haptiske utstyret. Et varsel om en uønsket situasjon kan kanskje gis som hurtige impulser. En kombinering av dagens PC-mus og haptiske tilbakemeldingsmetoder vil gi klarere bekreftelser på operatørens valg. Utfordringen vår vil være å utfordre fleksible og optimaliserte produkter som mus og tastatur. Haptikk (haptisk persepsjon) oppfattelsen av gjenstander gjennom fysisk kontakt berøring, beføling og håndtering. Generelt Haptikkforskningen fokuserer mye på implementering av hatikk i digitaliserte produkter. Innføring av haptikk i spillindustrien viste seg å være en kjempesuksess. Vibrerende spillkontroller ble godt mottatt av spillentusiaster. Muligheten for fysisk tilbakemelding fra spill gjennom haptikk ga en mer intens spillopplevelse. Andre områder hvor haptikk er på vei inn er i helsesektoren, prosesskontrollrom og ellers annen industri. Leger og kirurger har lenge etterlyst utstyr med økt fysisk tilbakemelding. Haptikk har muligheten til å øke presisjon og redusere feil som kan oppstå under en operasjon. Haptisk utstyr XBOX 360 Spillkonsoll 7

8 Trender Siden aktivitetene i et kontrollrom skal skje på sikrest mulig måte er det aktuelt med innføring av haptikk på dette området. Vi har sett på hvilke motkrefter og drivkrefter som kan påvirke eventuell fremtidig implementering av haptisk utstyr i kontrollrom. Drivkrefter I kontrollrom for petroleum- og nukleærindustrien er det mye som skal overvåkes og justeres. Siden aktivitetene i et kontrollrom må skje på en sikker måte er det aktuelt med innføring av haptikk på dette området. For operatøren er det mye å holde styr på siden dagens kontrollrom er veldig digitalisert. Den største drivkraften blir et sterkt ønske om å redusere feil som gjøres i forbindelse med prosesstyring i kontrollrom. Tastatur,mus og skjerm gir dårlig tilbakemelding av valg som blir gjort. Å ta i bruk andre interaksjonsmidler til å kommunisere med systemene vil forhåpentligvis øke brukervennligheten og sikkerheten. Et ønske om økt effektivitet er også en drivkraft, siden haptiske verktøy kan bidra til dette. Mus og tastatur Nintendo Wii Motkrefter I dagens kontrollrom styres prosessene med mus og tastatur. Utbytting av tastatur og mus vil føre til en omfattende omstillingsprosess. Operatører innen denne bransjen ville da blitt tvunget til å endre arbeidsrutiner og tenke nytt. Dette vil med høy sannsynlighet skape konflikt. På kort sikt vil det ikke bli tatt i bruk noe haptisk utstyr til å styre disse systemene. Testing og forskning på dette området vil være arbeidsoppgaver de neste 1-5 årene. Siden disse kontrollrommene krever høy grad av presisjon og sikkerhet vil en utbytting av dagens utsyr ikke skje i løpet av veldig kort tid. 8

9 Trender Egenskaper - hvilke egenskaper produktet bør ha på kort og lang sikt Produktet bør være laget av miljøvennlige materialer og satt sammen på en måte som gjør at de ulike materialene er lette å skille fra hverandre. Vi bør forsøke å bruke minst mulig forskjellige typer materialer. Materialenes levetid trenger ikke overgå produktets levetid i vesentlig grad. På lang sikt bør materialene i produktet bør inngå i et naturlig kretsløp, der avfallet blir råvarer for andre produkter. Utover funksjon vil miljø og energi-forhold være områder å legge stor vekt på. Nøye valg av materialer og produksjon er viktig i en slik vurdering. Haptikk er et relativ nytt tema, og produktene er ikke optimalisert med tanke på størrelse og energibesparelse. Dagens haptiske forskningsutstyr krever mye energi for å simulere og kontrollere haptiske effekter. Med vårt produkt må vi tenke annerledes. Siden denne vurderingen skjer på et tidlig stadie er det ikke alle områder som kan vurderes like nøye. Mye av produksjonsproblematikken er vanskelig å vurdere da vi ikke enda har utviklet et produkt. Alikevel kan vi sette noen krav til produktets tilvirkning. Haptisk utstyr Force Dimension Omega 3 Fornybar energi 9

10 Scenario Haptisk grensesnitt i år 2015 Fremtid Bedriften, Lett! Design, har kommet med flere produkter på markedet de siste fem årene. Samarbeidet med Institutt for energiteknikk, som forsker på brukergrensesnitt innen petroleum- og nukleærteknologi, og SenseGraphics som selger og implementerer software til forskningsinstitutter har gitt selskapet store muligheter. Drivkrefter Miljø Energi Forskning og teknologisk utvikling Miljø Rapporten fra FNs klimapanel som ble lagt frem i 2007 konkluderte med at klimaendringene er menneskeskapte. Norge påla derfor industrien å implementere et miljøprogram i sin produksjon som tar for seg forberdringer med hensyn til miljø og energi. Nye og strengere regelverk for bruk av miljøvennlig materiale har utfordret oss som industrielt ingeniørfirma til å tenke nye produksjonsmåter som er miljøvennlige og lite energikrevende. Stor etterspørsel etter haptisk utstyr har gitt bedriften inntekter som kan brukes til å investere i bedre produksjonsteknologi. Denne teknologien reduserer utslipp og energiforbruk. Bedriften ser på det som en viktig oppgave at resirkulering av alle materialer vektlegges. Integrering av økodesign i produksjonen står sentralt i vår produktutvikling. Produksjonen foregår delvis i andre land, men med utgangspunkt i vår produktutvikling og design. Vi importerer noen av komponentene fra masseproduksjon i Kina. Innen logistikk produserer vi etter prinsippet just in time. Det vil si at vi produserer etter bestilling. Strategien som gjorde at vi har lyktes på det internasjonale markedet har vært vår evne til å fokusere på produktutvikling med resirkulerbare materialer og en god interaksjonsdesign. Økonomisk utvikling Resirkulerte materialer Saab 9-3 Cabriolet BioPower Hybrid 10

11 Scenario De nye forskriftene som kom i 2010 sier at alle produkter må kunne resirkuleres 100 %. Utviklingen med bruk av haptisk utstyr på hjemmebane har økt jevnt siden tusenårsskiftet. Innen dataspill har teknologien vært brukt de siste 20 årene. De siste 10 årene er det blitt mer fokus på brukerens behov når det gjelder berøringsteknologi i hjemmet. Kundene er mer miljøbevisste og krever at produktene kan gjenvinnes. De setter større krav til kvalitet, funksjon og estetikk. Våre forbrukere krever at hver komponent til den haptiske enheten er gjenvinnbar og kan resirkuleres. Brukeren handler produkter hjemmefra. Lukt, smak, lyd og berøring oppfattes virtuelt. Han bruker også disse sansene når han skal kjøpe produkter. Dette foregår ved bruk av enheter med haptisk feedback. Han kaster alt avfall i en beholder som hentes av det lokale gjenvinningsselskapet. Selskapet sorterer avfallet som blir ført til gjenvinningsanlegg og videre tilbake til produksjon av nye varer. Han trenger ikke å bevege seg langt fra hjemmets fire vegger, men velger å få produkter og mat hjem til seg ved hjelp av teknologien som er tilgjengelig. Dette gjør at han ikke har stort behov for transportmidler over annet enn lengre strekninger. Da bruker han sin hybridbil med null miljøskadelig utslipp. Han jobber hjemmefra i et virtuelt kontor med sine kollegaer. Energi Norge er fortsatt en velferdsstat hvor økonomien er basert på olje og gassvirksomhet, men det begynner å bli en knapphet på oljeressurser. De totale utslippene av klimagasser (Kyotogassene) følger i grove trekk den økonomiske utviklingen. Karbondioksid (CO2) stammer i hovedsak fra forbrenning av oljeprodukter, gass og kull og utgjør i dag omlag 90 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Mijøvennlig drivstoff Operatører Brukeren All energien får vi fra den nye biobrenselfabrikken, BioEL, som ligger i næringsklyngen hvor vi har produksjonslokalene våre. 11

12 Scenario Norge har startet opp to nye kjernekraftverk basert på Thorium. Thorium er mindre miljøfarlig, og avfallet er ikke like radioaktivt som fra Plutonium som anvendes ved eldre kjernekraftverk. Det har lenge vært fokusert på andre energikilder, som biobrensel og brenselceller til biler, og bruk av havbølgeenergi som kilder til oppvarming og lys i hjemmene. Vi har som berdrift vurdert mange muligheter for hva vi burde velge av alternativ energkilde til vår produksjon, og vi valgte til slutt energi fra den nye biobrenselfabrikken i nærområdet. Forskning og teknologisk utvikling Innen prosessindustrien, kjernekraftverk og petroleumsindustrien er behovet for haptisk feedback sett på som mer nødvendig enn tidligere. Prosessene har blitt mer høyteknologiske og operatørenes følelse for prosessen er blitt mer distansert. Bruk av haptiske enheter har fått et inntog i alle deler av samfunnet. Innen gass- og petroleumsvirksomheten har det blitt benyttet haptisk utstyr i kontrollrom de siste fem årene. Vår produksjon av haptisk utstyr til kontrollrom har ført til at operatørene har fått en ny og bedre forståelse av prosessen de jobber med. Den ergonomiske utformingen samt den lette vekten av enhetene har eliminert det som tidligere ble omtalt som musearm. Dette har medført færre sykemeldinger og en større samfunnsøkonomisk gevinst har vist seg etter at slikt utstyr er tatt i bruk i prosessindustrien. Sikkerheten ved kjernekraftverk har blitt bedret fordi simultankapasiteten til operatørene og feedback i prosessen går raskere. Petroleumsvirksomhet Bølgeenergi Operatører 12

13 Scenario IFE forsker i dag videre på sikkerheten særlig ved kjernekraftverk, men også innen petroleumsvirksomheter. Videreutvikling av brukergrensesnitt og implementering i industrien har ført til en bedre forståelse av prosessen for operatørene og en bedre sikkerhet mot alvorlige ulykker, som den som skjedde på Kråkerøy i Fredrikstad i Operasjoner for presist arbeid. Bruk av haptisk utstyr under operasjoner på sykehus har ført til at inngrep og operasjoner kan utføres mer effektivt og med en større presisjon enn tidligere. Det offentlige satset sterkt på utvikling av medisinske anvendelser innen geriatri, diagnostikk, overvåking, screening, proteser, genetikk og sensorer. Implementert haptisk utstyr innen disse områdene har ført til effektive operasjoner som igjen har ført til minimal ventetid for pasienter i operasjonskøer. Vi produserer nå haptisk utstyr som brukes ved de mest kompliserte operasjonene inne i menneskekroppen. Kirurgen kan nå se inne i kroppen ved hjelp av 3-dimensjonale bilder og vite nøyaktig hvor han skal arbeide. Et nytt område vi nå tester ut er bruk av haptisk utstyr ved Veterinærinstituttet. Ved hjelp av 3- dimensjonale bilder kan veterinærene undersøke dyr innvendig før en eventuell operasjon, slik at man er helt sikre på problemstillingen før et inngrep. 13

14 Strategier EE- guide Det finnes en egen økodesign guide med designprinsipper for elektronikkindustrien. Utgivelsen kommer i kjølvannet av det nye direktivet for elektroniske produkter i EU ( WEEE ). Guiden heter Electrical and electronic practical ecodesign guide og er laget i samarbeid med flere europeiske aktører, inkl. FNs miljøprogram UNEP. (Kilde: Dette er en ecoguide som samsvarer med en økosjekkliste, men den er mer rettet mot elektriske produkter. Forskjellen er at EE-guiden tar for seg yttligere et punkt hvor man går inn på hva skal gjøres med produktet etter avhending. 14 Analyse Vi må ifølge denne guiden spørre oss om vårt fremtidige produkt fyller et nødvendig behov for brukeren på en effektiv og virkningsfull måte. Vi må før utvikling analysere om det er et behov for produktet og om det oppfyller et nødvendig behov for brukeren, og på hvilken måte. Cradle To Cradle Som et svar på en global ødeleggelse av økologiske systemer har mange industrier prøvd å redusere sine ødeleggelser ved å ta hånd om avfallet på en mer miljøvennlig måte. Dette kalles Eco-efficiency. Eco-efficiency er en strategi hvor man forsøker å redusere avfall, forurensing og bruk av naturresurser. Å tenke mer miljøvennlig er ikke nok, man bør helst designe produkter slik at de inngår i et naturlig kretsløp der avfall fra et produkt blir mat for et annet. Denne strategien kalles Eco-effectiveness og bygger på Cradle To Cradle prinsippet. Se for deg et frukttre. Hver eneste vår produserer treet tusener av blomster som til slutt faller ned på bakken. Disse blomstene blir mat for andre levende organismer. Treets overflod av blomster er både sikker og nyttig, og den bidrar til at et gjensidig avhengig system fungerer som en symbiose. Treet produserer i tillegg oksygen, det tranporterer vann og skaper naturlige tilholdssteder for andre levende organismer. Eco-effectiveness prøver å designe industrielle systemer som etteraper naturens sunne overflod. Apple ipod EE- produkt Epletre

15 Visjon Elektriske og elektroniske artikler inneholder en mengde forskjellige materialer. Mange av disse materialene er både helseskadelige og miljøfarlige. Blant annet bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom og flere bromerte flammehemmere. Disse stoffene blir forbudt å bruke i EE-produkter fra 1. juli I tillegg inneholder elektroniske artikler ofte mange andre metaller som kobber, silisium, jern, aluminium og magnesium og forskjellige synteter. PE og PVC blir ofte brukt i ledninger, ABS og PC bir brukt til bærende konstruksjoner. Disse syntetene er termoplaster som kan smeltes om. Kretskort inneholder gjerne PUR som er en herdeplast. denne type plast er mye vanskeligere å resirkulere. Når vi prøver å inkludere alle disse stoffene i en Eco-effectivness strategi står vi foran en morsom og interessant utfordning. Vi ser for oss at alle plastmaterialene må byttes ut med bioplast som komposteres tilbake til karbondioksid, vann og biomasse. Alle de elekroniske komponentene må bygges opp på en helt ny måte slik at de ulike materialene kan brukes som en ressurs i en annen prosess. På lang sikt kan vi se for oss at vi kan bygge biologiske datamaskiner med microprosessorer bygget opp av nerveceller i stedet for transistores av silisium. Bærende konstruksjoner kan bestå av syntetiske beinceller og muskelceller som brytes ned biologisk. Emballasje kan kanskje produseres i materialer som kan brukes til dyrefór. Vi ser for oss at fornybare energikilder erstatter ikkefornybare energikilder til produksjon og bruk. Denne visjonen vil ikke bli en realitet før om mange år. Derfor har vi satt opp kriterier som det er mulig å gjennomføre med dagens teknologi. Innmaten i en PC Apple Mac 15

16 Kriteriebeskrivelse Livsløpsfase 1 utvinning og produksjon av råvarer Materialoptimering Produktet skal gjennom en designprosess hvor vi ønsker å optimalisere produktet. Vi må derfor se på hvordan produktet settes sammen av ulike komponenter. Vi vil også minimalisere vekten av produksjonsmateriale, kun bruke materiale som er miljøvennlig og videre vurdere om overflatebehandling av produktet er miljøvennlig. Materialets levetid Produktet skal ha en levetid som samsvarer med materialets levetid. Vi går ut fra at produktet har en levetid på ca. 10 år. Logitech PC-mus Råvaretilgang Hvis flere kjøper resirkulerte materialer eller biomaterialer vil prisene synke. Vi ønsker å bruke materialer fra lokale leverandører for å minimere transportbehovet. I tillegg ønsker vi å bruke materialer med god råvaretilgang som gir lav pris. Fornybare materialer kontra ikke-fornybare materialer Det er vanlig å benytte plastmaterialer i elektronisk utstyr på grunn av mange gode egenskaper. Polymerer er blant annet mindre allergifremkallende enn fornybare naturmaterialer. Siden produktet kommer i nærkontakt med hud er det viktig at produktet ikke fremkaller allergier. Bio-plast er plastmaterialer som er fremstilt av planteoljer. Dette fører til mindre utslipp av CO2 enn fra plast som er framstilt av petroleum. Vi ønsker å undersøke mulighetene for bruk av bio-plast i vårt produkt. Minst mulig transport 16 Resirkulerte materialer Under designprosessen vil vi undersøke mulighetene for å benytte resirkulerbare materialer i produktet vårt. Resirkulering i ettertid Vi ønsker at produktet skal bygges opp av komponenter som skal resirkuleres i ettertid. Bioplast av soyabønner

17 Kriteriebeskrivelse Energibruk Bruke materialer som har lavest mulig energiforbruk. Bruke Eco-indikator til å se på energibruken til ulike materialer for å finne det materialet som ikke gir noen miljøbelastning. Farlige stoffer Materialer som brukes i produktet skal ikke inneholde helseskadelige stoffer. Mange EEprodukter inneholder i dag giftige stoffer som bromerte flammehemmere. Enkelte bromerte flammehemmere er akutt giftige for vannlevende organismer. Stoffene er lite akutt giftige for mennesker, men ved gjentatt eksponering er det påvist at noen kan føre til leverskade. Det er mistanke om at enkelte bromerte flammehemmere kan gi hormonforstyrrende effekter og at de kan gi skader på nervesystemet. Resirkulering Samfunnsansvar Bruke leverandører som tar samfunnsansvar. Livsløpsfase 2- produksjon Avfall fra produksjonen Det skal ikke være avfall fra bedriften som er miljøskadelig. Det skal samarbeides med andre bedrifter for å bruke gjensidige tjenester for å utnytte restmaterialer. Energibruk ved produksjonen Det totale ressursforbruket ved produksjon øker ofte i takt med antall produksjonstrinn. Vi ønsker derfor en produksjonsprosess som er optimalisert med få produksjonstrinn. Vi kan for eksempel forsøke å bruke komponenter som allerede finnes på markedet. Vi ser for oss at det kan bli en del testing og prøvekjøring i oppstarten som kan bli ressurskrevende, men det er vanskelig å si noe om på forhånd. Tradisjonelt kreves det en del testing for å bestemme riktig type materialer, men ny teknologi gjør det mulig å simulere testing av materialer med 3D-verktøy. El-avfall Ressurser 17

18 Kriteriebeskrivelse Vannforbruk Vi ønsker å redusere vannforbruket til et minimum i enhver produksjonsprosess. Dette kan for eksempel gjøres ved å bruke lukkede systemer. Valg av kjemikalier Følge opp liste over farlige kjemikalier til enhver tid og unngå å benytte miljøskadelige kjemikalier i produksjonen. Det vil si å bruke forurensningsloven og produktkontrolloven som regulerer arbeidet med kjemikalier. Forurensende utslipp fra produksjon Vi ønsker selvfølgelig å ta i bruk en produksjonsprosess som ikke gir utslipp til vann, luft og jordsmonn. EU har utarbeidet retningslinjer for hvilken teknologisk standard som kreves for forskjellige bransjer. BAT (Best Available Technology) er et begrep som handler om at bedriften bør velge beste tilgjengelige teknologi i forhold til bedriftens økonomiske situasjon. Arbeidsmiljøfaktorer ved produksjon Vi ønsker å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø ved å følge retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet. Etatene som forvalter HMS-forskriften har to felles nettsteder: og Forskrift om systematisk helsemiljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMSforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Geiter istedet for kjemikalier 18 Hvordan lage et HMS-system? (fra arbeidstilsynet) Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i bedriften: 1. Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og bør ta initiativet til å starte arbeidet, men det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift, og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-spørsmål. 2. Skaff oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften. Helse, miljø og sikkerhet

19 Kriteriebeskrivelse 3. Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i bedriften. Det kan være rutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr osv. Disse kan inngå i internkontrollsystemet. 4. Kartlegg bedriften med tanke på risiko. En enkel risikoanalyse kan bestå i stille tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje? Hva slags risiko det er snakk om vil variere fra bedrift til bedrift. Det kan dreie seg om belastningslidelser, støy, konflikter, kjemikalier, farlige maskiner osv. Kartleggingen gir en oversikt over hva som bør forbedres. 5. Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. 6. Selve gjennomføringen av tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet. Utslipp til luft I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, må bedriften også, minst en gang i året, gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres. Miljøledelse Siden det er vanskelig å forutsi omfanget av produksjonen vet vi ikke hvilke registrerings- og sertifiseringsordninger innen miljøledelse vi kommer til å bruke. Ved en stor produksjon vil det være nødvendig med en ISO sertifisering for å vise bedriftens miljøbevisste profil utad. Ved en mindre produksjon kan vi gjennomgå en miljøanalyse og få en Miljøfyrtårn-sertifisering. EMAS er EUs tilsvarende system, med noen modifikasjoner. EMAS krever en årlig rapportering. Produsentenes miljøforpliktelser Vi ønsker å sette opp designkrav til produktet, som tar hensyn til miljøet. Som produsent har vi ansvar for at produktet kan avhendes på en miljøvennlig måte og at eventuelle avfallstoffer fra produksjon blir håndtert i henhold til Forurensingsloven, Produktkontrolloven og Avfallsforskriften. Miljøvennlige materialer 19

20 Kriteriebeskrivelse Livsløpsfase 3 Emballasjedesign Logistikk og emballasje Vårt prosjekt er et forskningsprosjekt. Det er derfor vanskelig å definere hva vi skal se på når det gjelder emballering av vårt produkt. Vi kan selvfølgelig ha emballasje i tankene når vi utformer produktet, men det ligger ikke i fokus foreløpig. Likevel kan vi sette opp noen generelle retningslinjer for emballering: Vårt produkt kan komme til å bli et stykke kostbart og ømfintlig utstyr. Brekkasje kan derfor bli veldig dyrt og emballasjens beskyttende funksjon vil være viktig. Industrielt framstilte fluorholdige gasser brukes for eksempel som kjølemedier, isolatorer i høyspentutstyr, brannslukningsmidler og til produksjon av isolasjonsskum. I stedet for styren (skumplast), som er vanlig å bruke som støtdempende materiale kan vi for eksempel bruke gjenbrukbare poser som fylles med luft eller biologiske materialer. Massiv papp er et materiale som egner seg særlig godt til emballasje hvor det stilles krav til seighet og holdbarhet mot fuktighet. Massiv papp er kompakt, noe som gir en emballasje med effektiv utnyttelse av lager og transportmidler. Materialet har også en jevn og tett overflate som egner seg godt for trykking. Videre er materialet resistent mot slagpåvikninger og skarpe produkter. Massiv papp er basert på returfiber. Dette belaster miljøet minimalt ved fremstilling og resirkuleres til produksjon av nytt råstoff. Vi ønsker derfor å bruke resirkulerte og resirkulerbare materialer. Emballasjen bør utformes slik at lagring og transportkostnader blir minimalisert ved at man bruker minst mulig volum. Mindre transport gir også mindre utslipp. Returordning for emballasje Bedriften skal inngå i en returordning når det gjelder emballasje. En slik ordning kan inngås med for eksempel Emballasjeretur AS. 20

21 Kriteriebeskrivelse Livsløpsfase 4 Markedsføring og salg Vi ønsker å bruke miljøvennlig markedsføringsmateriell som speiler produktets miljøvennlige profil. Dette kan for eksempel gjøres ved å bruke elektroniske media i stedet for papir eller bruke resirkulerte materialer. Vi vil merke produktet for å framheve produktets eventuelle positive miljøegenskaper og informere kunden om hvordan emballasje og produkt skal avhendes. Vi vil at kunden skal kunne levere produktet tilbake til produsenten eller utselgeren av produktet ved avhending. Sammen med produktet vil kunden få dokumentasjon om firmaets miljøtiltak i alle faser av produktets levetid. Design med en livsløpskrets som naturens Livsløpsfase 5 Bruk En av milepelene i hovedprosjektet er å sette opp en liste med designkrav til funksjon og utforming. Designkravene kan utvides til å omfatte miljøhensyn ved å ta utgangspunkt i Electrical and electronic practical ecodesign guide. Vi ser ikke for oss at vårt produkt har noen form for utslipp til vann, luft eller jord under bruk. For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje Livsløpfase 6 Forlenget bruk En attraktiv og tidløs utforming er viktig for å gi brukeren en positiv opplevelse. Daglig bruk av flere ulike operatører gjør det viktig med en robust og slitesterk konstruksjon. Eventuelle utslitte deler bør være enkle å bytte ut slik at kunden slipper å kjøpe en helt ny enhet. Dette fører også til mindre skrot. 21

22 Kriteriebeskrivelse Livsløpsfase 7 Avhending Som nevnt ovenfor vil utskiftbare deler minimere mengden avfall ved at man enkelt bytter ut de utslitte delene. De ulike delene behandles avhengig av hvilke materialer de består av. I Norge har vi en forskrift som pålegger produsenter og forhandlere av elektriske og elektroniske produkter å sørge for forsvarlig behandling av disse. Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller forhandlere som selger tilsvarende produkter. Forhandlere og kommuner har både mottaksplikt og informasjonsplikt. Kostnadene til henting og behandling av avfallet dekkes av importører og produsenter av EE-produkter. EE-bransjen har opprettet returselskapene Renas AS og Elretur AS for å ta hånd om henholdsvis næringselektro og elektronikk- /hvitevaredelen av EE-avfallet. Det er også blitt etablert andre returselskaper som ikke har bransjeavtale med myndighetene. Dette er blant annet Eurovironment og Ragn Sells Elektronikkgjenvinning AS. Livsløpsfase 8 - Etter avhending EE-avfall demonteres manuelt i egne behandlingsanlegg. Deler som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall, mens det øvrige avfallet i stor grad blir gjenvunnet. Omkring 90 prosent av EE-avfallet som kommer inn til retursystemene går til ombruk, materialgjenvinning eller energiutnyttelse. De resterende 10 prosentene går til deponi eller forbrenning uten energiutnyttelse. (EE-avfall 2006) Det blir som å kaste søpla rett i egen mage. What are the benefits of using recycled paper? One ton of paper used for recycling saves: approx 7 mature trees 30,000 to 60,000 litres of water 40% of the energy used to make paper from virgin wood pulp 95% of the air pollution generated in making paper from virgin wood pulp 4 cubic metres of landfill 22

23 Funksjonsanalyse for emballasje ikke mindre nøytralt mer veldig relevant relevant relevant relevant Forpakningstilvirkning - enkel tilvirkning x Transport av brukt forpakning - høgt volumutnytting x - lav vekt x Produsent - fleksibel størrelse x - rasjonell transport x - rasjonell fylling x - rasjonell forsegling x - rasjonell pakking x Transport, håntering og lagring av fylt forpakning høy volumeffektivitet(indre/ytre fyllnings grad) x - vekteffektivitet x - få innpakninger x - tilpassning til brukerhåntering - fleksibilitet i valg av distribusjonsvei/ x lagerplass x - Produktbeskyttelse x - beskyttelse mot svinn x volumeffektivitet ved returtransport x - komprimerbarhet x Butikk - tilpasset mengde - rett størrelse x - Butikk tilpasningen x - rasjonell håndtering i butikk x - informativ/selvforklarende forpakning x Sluttbruker - tilpasset mengde - rett størrelse x - håndtering x - brukervennlighet/rasjonell innpakning x - informasjon x - garanti x Resursgjennvinning - materialgjennvinning x - energibesparing x -gjennbruk x - gjennvinnigsbart x - minimalt forpakningsavfall x - tilvirket av gjenvunnet materiale x Omverden - risiko( farlig gods, hygienekrav mm) x - bransjestandarder x - internasjonale krav x 23

24 Funksjonsanalyse for emballasje Siden det er veldig uklart hvordan produktet vårt kommer til å bli til slutt er det vanskelig å gjøre en analyse av emballasjen.vi vil heller sette opp noen kriterier til hvordan vi ønsker at produktemballasjen vår skal bli. Forpakningstilvirkning Tilvirkningen av emballasjen bør være så enkel og energisparende som mulig. Overflødig emballasje er en belastning for miljøet. Resursgjenvinning Vi ønsker å bruke gjenvunnet og gjenvinnbart materiale til emballasje hvis det er mulig. Minst mulig avfall og mest mulig energibesparing er ønskelig. Omverden Vi ser ikke for oss at produktet vårt vil inneholde stoff som utgjør noen risiko for helse eller miljø. Derfor blir vi ikke berørt av internasjonale krav til hygiene o. l. 24 Transport av brukt forpakning Med høy volumutnytting og lav vekt senker vi drivstofforbruket under transport. Produsent Det er viktig at produsenten av emballasje og produsenten av produktet ikke ligger veldig langt unna stedet der forpakningen skjer. Dette for å unngå unødvendig transport. Transport, håndtering og lagring av fylt forpakning Emballasjen bør ha en høy volumeffektivitet (indre og ytre fyllingsgrad). Det vil si at primæremballasjen må tilpasses selve produktet i tillegg til sekundæremballasjen, slik at man kan fylle en konteiner eller en pall best mulig. Det er også veldig viktig at emballasjen beskytter produktet mot brekkasje. Vi ser for oss at produktet vårt kan bli kostbart, dette gjør at svinn blir svært ressurskrevende. Butikk Produktet bør ha en informativ forpakning som kan vises fram i butikken, for eksempel med bilde og tekst. Sluttbruker Vi vet ennå ikke hvor stort og tungt produktet vårt blir. Det kan kansje bli nødvendig med håndtak på emballasjen. Dersom produktet blir ømfintlig for støt bør emballasjen merkes med en advarsel.

25 Resultat Fra vår gjennomgang av livssyklusene har vi kommet fram til noen områder der vi tror potensialet for miljøbevaring og energieffektivitet er større enn andre når det gjelder vårt produkt: Materialvalg Bruke bioplast eller avfall fra andre produkter. Ikke bruke helseskadelige materialer. Produktutvikling Designe produktet med tanke på demontering og gjenvinning. Materialvalg Energibesparing Vi vil velge den beste tilgjengelige teknologien for å redusere energiforbruket under produksjonen maksimalt. Materialvalg Produktutvikling Energibesparing 25

26 Konklusjon Ved å jobbe med denne økodesignoppgaven har vi fått en større forståelse av hvor viktig det er å tenke økodesign ved utformingen av produkter. Ved å sette opp kriteriebeskrivelse i alle livssyklusene til produktet, fra produkt til etter avhending, har vi lært hvordan vi kan bruke kriteriene som et verktøy i designprosessen. Dette kan føre til at vi får et produkt og en produksjon som er mer økoeffektivt og som tar hensyn til miljøet på en virkningsfull måte. Det er åtte livsløpsfaser i vår kriteriebeskrivelse fordi vi har et elektronisk produkt og har derfor brukt Electrical and electronic practical ecodesign guide i vår kriteriebeskrivelse. Den siste livsløpsfasen etter avhending er spesielt viktig fordi EE- produkter inneholder miljøskadelige stoffer. Vi ønsker å bruke kriteriebeskrivelsen i designprosessen i vårt hovedprosjekt. Etter avhending Retur Råvarer Forlenget bruk Produksjon Salg og markedsføring Emballasje 26 Bruk

27 Vedlegg Kilder Økodesign ( arbeidsmiljø) ( miljøsertifisering) (den norske emballasjeforening) ( emballasje) farlig avfall) EE-avfall Lest aspx Grip økodesign- en veileder i miljøeffektiv produktutvikling CRADLE TO CRADLE: REMAKING THE WAY WE MAKE THINGS by william mc donough and Michael Braungart north point press, 2002 Forpackningslogistik Dominic,D,Johansson,K,Lorenzon,A,Tiliander,L,Westrøm,P 2000

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-560 2016 PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Produsentens ansvar Dersom du har egen produksjon av elektriske eller elektroniske produkter (EE-produkter) i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 12 (7) Logistikk og miljø SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikk og miljø Situasjonen Økt forurensing, ressursmangel og mangel

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Myndighetene har mange oppgaver Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten,

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Miljøansvar. i storbedrift

Miljøansvar. i storbedrift Miljøansvar i storbedrift Miljøprosjektet i BD Mål Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge Vi skal ha miljøvennlige anlegg og produkter, samt aktivt fremme miljøvennlige løsninger

Detaljer

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-558 2016 DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Distributørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra et firma i Norge eller et EØS-land, og selger til

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i Kort om teoridelen Kjemi Kjemi er læren om alle stoffers oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i vann, jord og luft planter dyr og mennesker tekniske anvendelser Eksempler på kjemisk kunnskap

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg «Avgift på bæreposer gir 1 milliard til staten» Ifølge tall fra Miljødirektoratet ble det i 2012 brukt rundt 900 millioner bæreposer av plast i Norge. sirkulærøkonomi Nye

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse TEK10: Miljøkrav til materialer Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning..

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav!

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Klimasituasjonen Verden anerkjenner at klimautviklingen er et betydelig problem som menneskene må være med på løse Al Gore s film og fredsprisen

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår?

Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår? Når er en g jenstand skadelig for miljøet eller helsa vår? Alle ting vi lager eller kjøper, kan påvirke miljøet rundt oss. Helt fra noe blir produsert, til det blir kastet, kan det være med på å skade

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse Høgskolen i Oslo Økologi er læren om samspillet mellom alle organismer i naturen, hvordan

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

Miljødeklarasjoner for trelast

Miljødeklarasjoner for trelast Miljødeklarasjoner for trelast Treforsk seminar, Bygg Reis Deg Lillestrøm, 22. september 2009 Catherine Grini 1 Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois 2 Inngangsfaktorer Ressurser (eks. skog, malm,

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

- Det er meningen at det skal være varmt i et drivhus. - Et drivhus mottar konstant like mye lys og varme som det slipper ut igjen.

- Det er meningen at det skal være varmt i et drivhus. - Et drivhus mottar konstant like mye lys og varme som det slipper ut igjen. "Hvem har rett?" - Klima i endring 1. Om drivhuseffekten - Det er meningen at det skal være varmt i et drivhus. - Et drivhus mottar konstant like mye lys og varme som det slipper ut igjen. - Drivhus har

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Avfall innlandet 2010. Substitusjon og miljø utfordringer ved Nammo

Avfall innlandet 2010. Substitusjon og miljø utfordringer ved Nammo Avfall innlandet 2010 Substitusjon og miljø utfordringer ved Nammo Agenda punkter Nammo hvem er det? Forretningsområder Miljøvennlig produksjon/produkter Samfunnsansvar Risikovurdering/ substitusjon Enøk

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL

HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL Medlemmer DNE har 200 medlemsbedrifter i 2014 Medlemmene er fordelt på hele verdikjeden Utviklingen innen dagligvarehandelen

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

Ballepresser. Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Enkammerpresser. Flerkammerpresser. AutoLoadBaler. BaleTainer

Ballepresser. Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Enkammerpresser. Flerkammerpresser. AutoLoadBaler. BaleTainer Ballepresser Enkammerpresser Flerkammerpresser AutoLoadBaler BaleTainer Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Emballasjekartong Folie PET Komprimering er lønnsomt - selg avfallet ditt direkte videre til

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim september. Anita Sundby Morten B. Jensen

Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim september. Anita Sundby Morten B. Jensen Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim 15.-16. september Anita Sundby Morten B. Jensen Strategisk plattform Vår visjon er å skape sikre løsninger for en renere

Detaljer

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Tellus 10 10.trinn 2011 NAVN: 1 Hvorfor er det så viktig at nettopp DU lærer om dette? Det er viktig fordi.. 2 Energikilder bare noen varer evig s. 207-209

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Husholdningsplast og miljønytte

Husholdningsplast og miljønytte Husholdningsplast og miljønytte Grønt Punkt dagen 3. mars 2011 Kari-Anne Lyng kari-anne@ostfoldforskning.no Østfoldforskning Forskningsinstitutt lokalisert i Fredrikstad Ca 20 forskerårsverk og en omsetting

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Risikoanalyse - Et viktig verktøy Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Agenda Litt om plikten Gjør det enkelt Kost/nytte 2 Internkontrollforskriften Internkontroll innebærer

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Lovens 5 krav til rutiner Seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup, Difi Regelverket viktig for bærekraft Store utfordringer i Europa Løsningen: 2020 strategien

Detaljer

Grønne regler som vil treffe byggevaremarkedet. Gunnar Grini, Partner i Gehør strategi og rådgivning AS

Grønne regler som vil treffe byggevaremarkedet. Gunnar Grini, Partner i Gehør strategi og rådgivning AS Grønne regler som vil treffe byggevaremarkedet Gunnar Grini, Partner i Gehør strategi og rådgivning AS EUs vinterpakke EU-kommisjonen har lagt frem forslag til flere endringsdirektiver: Bygningsenergidirektivet,

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

CLIMATE CHANGE Mitigation of Climate Change. Klimavernstrategier, forbruk og avfall i FNs klimarapport

CLIMATE CHANGE Mitigation of Climate Change. Klimavernstrategier, forbruk og avfall i FNs klimarapport Ocean/Corbis CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Klimavernstrategier, forbruk og avfall i FNs klimarapport Utgangspunkt UNFCCC FNs klimakonvensjon (1992) «å oppnå stabilisering i konsentrasjonen

Detaljer

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no )

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Miljøarbeid i Posten 6 september 2011 Klimaløftet V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Konsern 40% Post Logistikk Post Dialog Citymail Brevterminaler Distribusjon Kjededrift Pakker Gods

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN Eidsvoll Verk tomteselskap AS 18.januar 2013 1087 14 TF 201 Totalentreprise Side 2 av 6 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Miljøgjennomgang... 3 3. Ansvar... 3 Satsningsområder

Detaljer